Poängplaner för elever i åk 1 läsåret 2015/2016. Bläddra fram till aktuellt program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Poängplaner för elever i åk 1 läsåret 2015/2016. Bläddra fram till aktuellt program"

Transkript

1 Poängplaner för elever i åk 1 läsåret 2015/2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska programmet 6 Handels- och administrationsprogrammet 7 Hantverksprogrammet, frisör 8 Humanistiska programmet 9 Industritekniska programmet 10 Naturvetenskapsprogrammet 11 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 12 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 Teknikprogrammet

2 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Husbyggnad Mark och anläggning Anläggningsfordon Poäng Poäng Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt Gymnasiegemensamma ämnen 600 Gymnasiegemensamma ämnen 600 Gymnasiegemensamma ämnen 600 Engelska Engelska Engelska Historia 1a Historia 1a Historia 1a Idrott och hälsa Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1a Matematik 1a Matematik 1a Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Religionskunskap Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 1 eller svenska som andraspråk Svenska 1 eller svenska som andraspråk Svenska 1 eller svenska som andraspråk Programgemensamma karaktärsämnen 400 Programgemensamma karaktärsämnen 400 Programgemensamma karaktärsämnen 400 Bygg och anläggning Bygg och anläggning Bygg och anläggning Bygg och anläggning Bygg och anläggning Bygg och anläggning Inriktning Husbyggnad 700 Inriktning Mark och anläggning 500 Inriktning Anläggningsfordon 900 Husbyggnadsprocessen Anläggningsprocessen Anläggningsförare Husbyggnad Anläggning Anläggningsförare Husbyggnad Anläggning Anläggningsförare Husbyggnad Programfördjupningar MA 700 Anläggningsförare Fördjupningspaket Trä, alt Anläggning Gröna ytor Anläggningsförare - process Trä 1- stommar Anläggning Ledningsbyggnad Programfördjupningar AF 300 Trä 2- beklädnad Anläggning Stensättning Anl Ledningsbyggnad Trä 3 -montage Anläggning Vägbyggnad Anl Vägbyggnad Betong Betong Individuella val 200 Betong Individuella val 200 Anläggning Gröna ytor Fördjupningspaket Trä, alt Cad Cad Trä 1- stommar Cad Cad Trä 2- beklädnad Musik Musik Trä 3 -montage Hållbart samhällsbyggande Hållbart samhällsbyggande Betong Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Specialyrken Historia 1a Historia 1a Fördjupningspaket Betong 500 Bild och form Bild och form Betong Idrott och hälsa Idrott och hälsa Betong Engelska Engelska Betong Matematik 2a Matematik 2a Betong Mur och puts Moderna språk steg 1,2, Bygga i trä Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 2,3, Fördjupningspaket Mur och Puts, alt Moderna språk steg 2,3, Moderna språk Mur- och putsverk 1- grundmurar Moderna språk Anläggning Stensättning Mur- och putsverk 2- murverk Betong Engelska Mur- och putsverk 3- puts Engelska Beetong 1 - lågform och platta Specialyrken Arkitektur hus Bygga i trä Specialyrken Betong Arkitektur hus Fördjupningspaket Mur och Puts, alt Bygga i trä Entreprenörskap Mur- och putsverk 1- grundmurar Entreprenörskap Idrott och hälsa Mur- och putsverk 2- murverk Idrott och hälsa Svenska 3 eller SVA Mur- och putsverk 3- puts Svenska 3 eller SVA Naturkunskap 1a Specialyrken Naturkunskap 1a Samhällskunskap 1a Betong Samhällskunskap 1a Gymnasiearbete Fördjupningspaket Specialyrken 500 Gymnasiearbete Specialyrken Specialyrken Specialyrken Individuella val 200 Cad Cad Musik Hållbart samhällsbyggande Svenska 2 eller SVA Historia 1a Bild och form Idrott och hälsa Engelska Matematik 2a Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk Engelska Arkitektur hus Naturkunskap 1a Samhällskunskap 1a Entreprenörskap Idrott och hälsa Svenska 3 eller SVA Betong 1 - lågform och platta (ej "Betong") Specialyrken 1 endast "Betong" Specialyrken 2 (om man läst S1) Mur- och putsverk 1 (ej "Mur och Puts") Trä 1 - stommar (ej "Trä") Tätskikt - våtrum Bygga i trä ("Spec" och "Trä) Gymnasiearbete Sigrid Helgason

3 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Pedagogiskt arbete Fritid och hälsa, Friskvårdsprofilen Socialt arbete Poäng Poäng Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt Gymnasiegemensamma ämnen 600 Gymnasiegemensamma ämnen 600 Gymnasiegemensamma ämnen 600 Engelska Engelska Engelska Historia 1a Historia 1a Historia 1a Idrott och hälsa Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1a Matematik 1a Matematik 1a Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Religionskunskap Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 1 eller svenska som andraspråk Svenska 1 eller svenska som andraspråk Svenska 1 eller svenska som andraspråk Programgemensamma karaktärsämnen 700 Programgemensamma karaktärsämnen 700 Programgemensamma karaktärsämnen 700 Hälsopedagogik Hälsopedagogik Hälsopedagogik Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Kommunikation Kommunikation Kommunikation Lärande och utveckling Lärande och utveckling Lärande och utveckling Människors miljöer Människors miljöer Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap Pedagogiskt ledarskap Pedagogiskt ledarskap Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 2 eller svenska som andraspråk Svenska 2 eller svenska som andraspråk Svenska 2 eller svenska som andraspråk Inriktning Pedagogiskt arbete 300 Inriktning Fritid och hälsa, Friskvårdsprofilen 300 Inriktning Socialt arbete 300 Pedagogiskt arbete Fritids- och friskvårdsverksamheter Socialt arbete Barns lärande och växande Fritids- och idrottskunskap Sociologi Programfördjupning Pedagogiskt arbete 400 Programfördjupning "Friskvård" 400 Programfördjupning Socialt arbete 400 Skapande verksamhet Kost och hälsa Specialpedagogik Pedagogiska teorier och praktiker Grundläggande vård och omsorg Specialpedagogik Aktivitetsledarskap Träningslära Kost och hälsa Specialpedagogik Idrott och hälsa Grundläggande vård och omsorg Valbar programfördjupning 200 Valbar programfördjupning 200 Valbar programfördjupning 200 Engelska Engelska Engelska Psykologi Svenska 3/Svenska som andraspråk Psykologi Psykologi 2b Naturkunskap Psykologi 2b Svenska 3/Svenska som andraspråk Ungdomskulturer Svenska 3/Svenska som andraspråk Ungdomskulturer Individuella val 200 Skapande verksamhet Individuella val 200 Musik Ungdomskulturer Musik Historia 1a Individuella val 200 Historia 1a Bild och form Musik Bild och form Matematik 2a Historia 1a Idrott och hälsa Engelska Bild och form Matematik 2a Psykologi Idrott och hälsa Dramapedagogik Psykologi 2b Matematik 2a Engelska Naturkunskap Engelska Psykologi Moderna språk steg 1,2, Dramapedagogik Psykologi 2b Moderna språk steg 2,3, Psykologi Idrott och hälsa Moderna språk Psykologi 2b Naturkunskap Gymnasiearbete Idrott och hälsa Moderna språk steg 1,2, Naturkunskap Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg 1,2, Moderna språk Moderna språk steg 2,3, Gymnasiearbete Moderna språk Gymnasiearbete Sigrid Helgason

4 EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Elteknik Dator- och kommunikationsteknik Poäng Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1 Åk 2 Åk 3 ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt Gymnasiegemensamma ämnen 600 Gymnasiegemensamma ämnen 600 Engelska Engelska Historia 1a Historia 1a Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1a Matematik 1a Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 1 eller svenska som andraspråk Svenska 1 eller SVA Programgemensamma karaktärsämnen 400 Programgemensamma karaktärsämnen 400 Datorteknik 1a Datorteknik 1a Elektromekanik Elektromekanik Energiteknik Energiteknik Mekatronik Mekatronik Inriktning Elteknik 500 INRIKTNING Dator- och kommunikationsteknik 400 Elkraftteknik Dator- och nätverksteknik Praktisk ellära Elektronik och mikrodatorteknik Elinstallationer Kommunikationsnät Kommunikationsnät Nätverksteknik Programfördjupningar 700 Programfördjupningar 800 Engelska Digital kommunikationsteknik Servicekunskap Engelska Mät- och reglerteknik Nätverksadministration Belysningsteknik Multimediasystem Elmotorstyrning Programmering Fastighetsautomation Webbutveckling Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem Webbutveckling Individuella val 200 Webbserverprogrammering Mät- och styrteknik Individuella val 200 Svenska 2 eller SVA Engelska Historia 1a Entreprenörskap Bild och form Estetiska ämnen - bild eller musik Cad Historia 1a Musik Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Idrott och hälsa Matematik 2a Matematik 2a Matematik 2c Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg Moderna språk steg Engelska Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 2 eller SVA Idrott och hälsa Svenska 3 eller SVA Inbrottslarmsystem Gymnasiearbete Svenska 3 eller SVA Entreprenörskap Gymnasiearbete Elteknik: Sigrid Helgason Dator- och kommunikationsteknik: Inger Json Lindell

5 EKONOMIPROGRAMMET Inriktning ekonomi Inriktning juridik åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250 Engelska Engelska Engelska Engelska Historia 1b Historia 1b Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 1b Matematik 2b Matematik 2b Naturkunskap 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1b Samhällskunskap Samhällskunskap Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 Företagsekonomi Företagsekonomi Moderna språk Moderna språk Privatjuridik Privatjuridik Psykologi Psykologi INRIKTNINGAR 300 INRIKTNINGAR 300 Entreprenörskap och företagande (UF) Affärsjuridik Företagsekonomi Filosofi Matematik 3b Psykologi 2a PROGRAMFÖRDJUPNING 300 Rätten och samhället Gymnasieekonompaket (diplomering) PROGRAMFÖRDJUPNING 300 Internationell ekonomi Gymnasieekonompaket (diplomering) Ledarskap och organsiation Entreprenörskap och företagande (UF) Marknadsföring/Redovisning Företagsekonomi INDIVIDUELLT VAL Marknadsföring/Redovisning Företagsekonomi, specialisering(finansiering/kalkyl) INDIVIDUELLT VAL Engelska Företagsekonomi, specialisering(finansiering/k Estetiska ämnen - Bild och form 1b Engelska Estetiska ämnen - musik Estetiska ämnen - Bild och form 1b Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Estetiska ämnen - musik Information och kommunikation Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Moderna språk steg 1,2, Information och kommunikation Moderna språk steg 2,3, Matematik 3b (krävs för diplomering) Naturkunskap Moderna språk steg 1,2, Psykologi 2a Moderna språk steg 2,3, GYMNASIEARBETET Naturkunskap GYMNASIEARBETET Mattias Lundblad

6 ESTETISKA PROGRAMMET Bild och formgivning Bild och formgivning - Film, foto, data Musik åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 Engelska Engelska Engelska Engelska Engelska Engelska Historia 1b Historia 1b Historia 1b Historia 2b Historia 2b Historia 2b Idrott och hälsa Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 1b Matematik 1b Naturkunskap 1b Naturkunskap 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1b Religionskunskap 1b Religionskunskap 1b Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 150 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 150 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 150 Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation Estetisk kommunikation Konstarterna och samhället Konstarterna och samhället Konstarterna och samhället INRIKTNINGAR Bild och formgivning 400 INRIKTNINGAR Bild och formgivning 400 INRIKTNINGAR Musik 400 Bild och form 1b Bild och form 1b Ensemble med körsång Bild Bild Gehörs- och musiklära Bildteori Bildteori Instrument eller sång Form Form PROGRAMFÖRDJUPNING Musik 500 PROGRAMFÖRDJUPNING Bild och formgivning 500 PROGRAMFÖRDJUPNING Film, foto, data 500 Digitalt skapande Bild och form specialisering Digitalt skapande Ensemble Digitalt skapande Film-TV-produktion Gehörs- och musiklära Formgivning Fotografisk bild Instrument eller sång Formgivning Fotografisk bild Ljudproduktion Grafisk illustration Medier, samhälle och kommunikation INDIVIDUELLT VAL INDIVIDUELLT VAL INDIVIDUELLT VAL Engelska Engelska Engelska Estetiska ämnen - bild Estetiska ämnen - musik Estetiska ämnen - musik Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Matematik 2b Matematik 2b Matematik 2b Matematik 3 b Matematik 3 b Matematik 3 b Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg Moderna språk steg Moderna språk steg Naturkunskap Naturkunskap Naturkunskap Psykologi Psykologi Psykologi GYMNASIEARBETET GYMNASIEARBETET GYMNASIEARBETET Inger Json Lindell

7 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Administrativ service Handel och service åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 Engelska Engelska Historia 1a Historia 1a Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1a Matematik 1a Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 Branschkunskap inom handel och administration Branschkunskap inom handel och administration Entreprenörskap Entreprenörskap Information och kommunikation Information och kommunikation Servicekunskap Servicekunskap INRIKTNING Adminstrativ service 500 INRIKTNING Handel och service 500 Administration Affärsutveckling och ledarskap Affärskommunikation Inköp Information och kommunikation Näthandel Intern och extern kommunikation Personlig försäljning Ledarskap och organisation Praktisk marknadsföring PROGRAMFÖRDJUPNING Administrativt paket 700 PROGRAMFÖRDJUPNING Handel och service-paket 700 Administration specialisering Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi Företagsekonomi Företagsekonomi Handel specialisering Receptions- och konferensservice Information och kommunikation Personlig försäljning Personlig försäljning Programhantering Praktisk marknadsföring Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA INDIVIDUELLT VAL 200 INDIVIDUELLT VAL Engelska Engelska Engelska Engelska Estetiska ämnen - Bild och form 1b Estetiska ämnen - Bild och form 1b Estetiska ämnen - Musik (antingen åk 2 eller åk 3) Estetiska ämnen - Musik (antingen åk 2 eller åk 3) Historia 1a Historia 1a Samhällskunskap 1a Samhällskunskap 1a Matematik 2a Matematik 2a Naturkunskap 1a Naturkunskap 1a Idrott och hälsa Idrott och hälsa Entreprenörskap och företagande Företagsekonomi Moderna språk steg Moderna språk steg Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 1,2, Psykologi Psykologi Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA GYMNASIEARBETET GYMNASIEARBETET Mattias Lundblad

8 HUMANISTISKA PROGRAMMET Språk åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 Engelska Engelska Historia 1b Historia 2b - kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 3 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 350 Filosofi Moderna språk steg Människans språk INRIKTNINGAR Språk 400 Latin - språk och kultur Moderna språk steg Moderna språk steg PROGRAMFÖRDJUPNING Språk 300 Medier, samhälle och kommunikation Latin - språk och kultur Moderna språk steg INDIVIDUELLT VAL Engelska Estetiska ämnen - Bild och form 1b Estetiska ämnen - musik Filosofi Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Matematik 2b Matematik 3b Naturkunskap Psykologi Psykologi 2a GYMNASIEARBETET Kristin Eriksson

9 HANTVERKSPROGRAMMET Frisör åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 Engelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1a Naturkunskap 1a Religionskunskap Samhällskunskap 1a Svenska 1 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 Entreprenörskap Hantverk - introduktion Tradition o utveckling INRIKTNING Frisör 500 Frisör Frisör Hantverkskunskap - material o miljö PROGRAMFÖRDJUPNING Frisör 700 Frisör Frisör Frisör Frisör 6a INDIVIDUELLT VAL 200 Engelska Engelska Estetiska ämnen - bild eller musik Frisör 4 specialisering - Hårterapeut Frisör 4 specialisering - Inspirationstekniker Frisör 5 specialisering - Make over Frisör 5 specialisering - Gesällförberedande Historia 1a Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Matematik 2a Moderna språk steg 1, Moderna språk steg Naturkunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 2 eller SVA Svenska 3 eller SVA GYMNASIEARBETET Mattias Lundblad

10 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Svetsteknik med valbar fördjupning IW-svetsare åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 Engelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1a Naturkunskap 1a Religionskunskap Samhällskunskap 1a Svenska 1 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 Människan i industrin Produktionsutrustning Industritekniska processer Produktionskunskap INRIKTNING - svetsteknik 400 Svets grund Tillverkningsunderlag Kälsvets 1 - MAG Produktutveckling PROGRAMFÖRDJUPNING Svetsteknik 800 Avhjälpande underhåll Materialkunskap Kälsvets 1 - MMA Kälsvets 2 MMA Kälsvets 2 - MAG Stumsvets 1 - MMA Materialkunskap Stumsvets 1 - MAG PROGRAMFÖRDJUPNING (valbart kurspaket) IW-svetsare 200 Sammanfogning Stumsvets 2 - MAG INDIVIDUELLT VAL Tillverkningsunderlag Datorstyrdproduktion Källsvets 1 - TIG Engelska Engelska Entreprenörskap Estetiska ämnen - bild eller musik Historia 1a Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Matematik 2a Naturkunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 2 eller SVA Svenska 3 eller SVA Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk NIU - idrott fotboll eller ishockey 400 GYMNASIEARBETET Inger Json Lindell

11 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Naturvetenskap, fördjupning Naturvetenskap Naturvetenskap, fördjupning Ingenjörsvetenskap Naturvetenskap och samhälle, fördjupning Miljövetenskap åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 Engelska Engelska Engelska Engelska Engelska Engelska Historia 1b Historia 1b Historia 1b Idrott och hälsa Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 1c Matematik 1c Matematik 2c Matematik 2c Matematik 2c Matematik 3c Matematik 3c Matematik 3c Religionskunskap Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 450 Biologi Biologi Biologi Fysik 1a Fysik 1a Fysik 1a Kemi Kemi Kemi Moderna språk Moderna språk Moderna språk INRIKTNINGAR Naturvetenskap 400 INRIKTNINGAR Naturvetenskap 400 INRIKTNINGAR Naturvetenskap och samhälle 400 Biologi Biologi Biologi Fysik Fysik Geografi Kemi Kemi Samhällskunskap Matematik Matematik PROGRAMFÖRDJUPNING Miljövetenskap 300 PROGRAMFÖRDJUPNING Naturvetenskap Välj 200 PROGRAMFÖRDJUPNING Ingenjörsvetenskap 200 Bioteknik Matematik Konstruktion Miljö- och energikunskap Fysik Konstruktion Naturvetenskaplig specialisering Bioteknik INDIVIDUELLT VAL INDIVIDUELLT VAL Naturvetenskaplig specialisering Vatten Engelska Engelska INDIVIDUELLT VAL Estetiska ämnen - Bild och form 1b Estetiska ämnen - Bild och form 1b Engelska Estetiska ämnen - musik Estetiska ämnen - musik Estetiska ämnen - Bild och form 1b Filosofi Filosofi Estetiska ämnen - musik Fysik Historia 2a Filosofi Historia 2a Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Historia 2a Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Kemi Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Matematik Matematik Matematik specialisering Matematik specialisering Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg 2,3, Psykologi Psykologi Psykologi GYMNASIEARBETET GYMNASIEARBETET GYMNASIEARBETET Kristin Eriksson

12 RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET Inriktnig Kök och servering Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 ht vt ht vt ht vt Gymnasiegemensamma ämnen 600 Engelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1a Naturkunskap 1a Religionskunskap Samhällskunskap 1a Svenska 1 eller svenska som andraspråk Programgemensamma karaktärsämnen 400 Hygien Livsmedels- och näringskunskap Branschkunskap inom restaurang och livsmedel Service och bemötande Inriktningskurser 300 Matlagning Servering Mat och dryck i kombination Programfördjupning lokal 500 Drycker och ansvarsfull alkoholservering Matlagning Servering Programfördjupning A Kock 500 Engelska Matlagning Matlagning Programfördjupning B Servis 400 Engelska Service och bemötande Drycker Matsalshantverk Individuella val 200 Arrangemang Svenska 2 eller SVA Historia 1a Bild och form Musik Idrott och hälsa Matematik 2a Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk Matlagning Specialisering (kock-elever) Barteknik (service-elever) Engelska Entreprenörskap Idrott och hälsa Naturkunskap 1a Samhällskunskap 1a Svenska 3 eller SVA Gymnasiearbete Sigrid Helgason

13 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Beteendevetenskap - Med människan i centru Samhällsvetenskap - Den internationella människan åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 Engelska Engelska Engelska Engelska Historia 1b Historia 1b Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 1b Matematik 2b Matematik 2b Naturkunskap 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300 Filosofi Filosofi Moderna språk Moderna språk Psykologi Psykologi INRIKTNINGAR Beteendevetenskap 450 INRIKTNINGAR Samhällsvetenskap 450 Ledarskap och organisation Geografi Kommunikation Historia 2a Psykologi 2a Religionskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap Sociologi Samhällskunskap PROGRAMFÖRDJUPNING Beteendevetenskap 300 PROGRAMFÖRDJUPNING Samhällsvetenskap 300 Historia 2a Internationella relationer Ungdomskulturer Geografi Samhällskunskap Medier, samhälle och kommunikation INDIVIDUELLT VAL INDIVIDUELLT VAL Engelska Engelska Estetiska ämnen - Bild och form 1b Estetiska ämnen - Bild och form 1b Estetiska ämnen - musik Estetiska ämnen - musik Filosofi Filosofi Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Matematik 3b Matematik 3b Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 1,2, Moderna språk steg 2,3, Moderna språk steg 2,3, Naturkunskap Naturkunskap GYMNASIEARBETET Psykologi 2a GYMNASIEARBETET Kristin Eriksson

14 TEKNIKPROGRAMMET DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK SAMHÄLLSBYGGANDE OCH MILJÖ Programfördjupning Utvecklingsingenjör Programfördjupning Dator- och kommunikationsteknik Programfördjupning Arkitektur och design åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 åk1 åk 2 åk 3 kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt kurs ht vt ht vt ht vt GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1100 Engelska Engelska Engelska Engelska Engelska Engelska Historia 1a Historia 1a Historia 1a Idrott och hälsa Idrott och hälsa Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 1c Matematik 1c Matematik 2c Matematik 2c Matematik 2c Matematik 3c Matematik 3c Matematik 3c Religionskunskap Religionskunskap Religionskunskap Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 1b Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA Svenska 1 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 2 eller SVA Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA Svenska 3 eller SVA PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 400 Fysik 1a Fysik 1a Fysik 1a Kemi Kemi Kemi Teknik Teknik Teknik INRIKTNINGAR Design och produktutveckling 300 INRIKTNINGAR Informations- och medieteknik 300 INRIKTNINGAR Samhällsbyggande och miljö 300 Bild och form 1a Datorteknik 1a Arkitektur, hus CAD-teknik Programmering Hållbart samhällsbyggande Design Webbutveckling Miljö- och energikunskap Konstruktion PROGRAMFÖRDJUPNING Dator- och kommunikati 400 PROGRAMFÖRDJUPNING Arkitektur och design 400 PROGRAMFÖRDJUPNING Utvecklingsingenjör 400 Dator- och nätverksteknik Bild och form 1a1, 1a Entreprenörskap Programmering CAD-teknik 1, arkitektur Ledarskap och organisation Webbutveckling CAD-teknik Produktionskunskap Webbserverprogrammering Design Produktutveckling INDIVIDUELLT VAL Konstruktion INDIVIDUELLT VAL Engelska INDIVIDUELLT VAL CAD-teknik Entreprenörskap Arktektur, rum Engelska Estetiska ämnen - Bild och form 1b Biologi Estetiska ämnen - Bild och form 1a Estetiska ämnen - musik Engelska Estetiska ämnen - musik Fysik Entreprenörskap Fysik Historia 1a Estetiska ämnen - musik Historia 1a Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Fysik Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Matematik Historia 1a Konstruktion Matematik Idrott och hälsa 2 (åk 2 eller 3) Matematik Moderna språk steg 1,2, Konstruktion Matematik Moderna språk steg 2,3, Matematik Moderna språk steg 1,2, Psykologi Matematik Moderna språk steg 2,3, Webbserverprogrammering Moderna språk steg 1,2, Psykologi GYMNASIEARBETET Moderna språk steg 2,3, GYMNASIEARBETET Psykologi GYMNASIEARBETET Inger Json Lindell

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

Poängplaner Vadsbogymnasiet

Poängplaner Vadsbogymnasiet Poängplaner Vadsbogymnasiet 2013-2016 Elever som börjar ht -13 Reviderad 2013 05 02 Bygg- och anläggningsprogrammetåk 1 Åk 2 Åk 3 Historia 1a1 50 50 Naturkunskap 1a1 50 50 Samhällskunskap 1a1 50 25 25

Läs mer

Poängplaner Vadsbogymnasiet

Poängplaner Vadsbogymnasiet Poängplaner Vadsbogymnasiet 2011-2014 Elever som börjar ht -11 Reviderad 2011 12 05 Bygg- och anläggningsprogramme Åk 1 Åk 2 Åk 3 Historia 1a1 50 50 10 Naturkunskap 1a1 50 50 Samhällskunskap 1a1 50 50

Läs mer

POÄNGPLANER. Sid 1 Programstruktur. Sid 2-6 Högskoleförberedande program. Sid 7-14 Yrkesprogram. Sid 15 Övrigt

POÄNGPLANER. Sid 1 Programstruktur. Sid 2-6 Högskoleförberedande program. Sid 7-14 Yrkesprogram. Sid 15 Övrigt POÄNGPLANER 2017-2018 Sid 1 Programstruktur Sid 2-6 Högskoleförberedande program Sid 7-14 Yrkesprogram Sid 15 Övrigt Postadress Telefon E-post Webbadress Mora gymnasium 0250-260 00 vx gymnasieforvaltningen@mora.se

Läs mer

PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Vad drömmer du om? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ Samhällsvetenskapsprogrammet SAMHÄLLSVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Turism & Resor HANDEL- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Programplaner det här läser du

Programplaner det här läser du Programplaner det här läser du Nu kommer vi till det verkligt intressanta: vad är det egentligen du läser på de olika programmen? I grundskolan har du fått läsa i stort sett samma ämnen som alla andra,

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Kursutbud distans Gymnasiekurser Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 20 augusti 12 maj 7 augusti 24 september 11 augusti 4 september 29 oktober 15 september 9 oktober 3 december 20

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet; beslutade den XX maj 2015. Med stöd av 4 kap. 5 gymnasieförordningen (2010:2039) föreskriver Skolverket

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 Kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) www.figy.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet (EK) Historia 1b Matematik

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Vad drömmer du om? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ Samhällsvetenskapsprogrammet SAMHÄLLSVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET Turism & Resor HANDEL-

Läs mer

Summa poäng

Summa poäng Poängplan Start HT 17 Handels och administration - inriktning Handel och service Gymnasiegemensamma ämnen Ämne Kurs 600p Åk 1 Åk 2 Åk 3 Engelska Engelska 5 100 100 Historia Historia 1a1 50 50 Idrott och

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING KURSÖVERSIKT 2016/2017*

TEKNIKPROGRAMMET: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING KURSÖVERSIKT 2016/2017* TEKNIKPROGRAMMET: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING Cad 1 + Bild och form 1a1 100 Design 1 100 Design 2 100 Grafisk kommunikation** 100 Fysik 2 / Entreprenörskap 100 Konstruktion 1 100 Visuell kommunikation**

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1

Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1 Västerviks Gymnasi Timplan för: BA11 Timplan: 14 Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1 APL Arbetsplatsförlagt lärande () 46 114 185 0 345 345 INDV Individuellt val (200) 40 40 40 40 160 0 160 ISPEC Inriktning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet

Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Inriktningar - fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet Inriktningar - ekonomi samt juridik IB-programmet - International

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 12-13

Timplaner - Bergska skolan LÅ 12-13 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING HOTELL-

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Poängplan TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Kärnämnen Kurs Kurskod Åk 1 Åk 2 Åk 3 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Tim- och poängplan. Läsåret År 3 ( ) Utskriftsdatum

Tim- och poängplan. Läsåret År 3 ( ) Utskriftsdatum Tim- och poängplan Läsåret 2019-2020 År 3 (2017-2020) Utskriftsdatum 2019-06-17 Utskriftsdatum 2019-06-17 TEKNIKPROGRAMMET Årskull 2017/2020 uppdat 180205 INRIKTNING: TEKNIKVETENSKAP ÅR1 ÅR2 ÅR3 KURSKOD

Läs mer

Norra Västmanland Timplan för: BA11P Timplan: 2012-P Utskriftsdatum: 12-10-02 Bygg- och anläggningsprogrammet

Norra Västmanland Timplan för: BA11P Timplan: 2012-P Utskriftsdatum: 12-10-02 Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Västmanland Timplan för: BA11P Timplan: 2012-P Utskriftsdatum: 12-10-02 Bygg- och anläggningsprogrammet Schablonkurser INDV Individuellt val VAL T K 200 ISPEC/PRO Inriktning och programfördjupning

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum Tim- och poängplan Läsåret 2016-2017 År 1 (2016-2019) Utskriftsdatum 2017-01-21 Utskriftsdatum 2017-01-21 TEKNIKPROGRAMMET Årskull 2016/2019 uppdat 160621 TEKNIKVETENSKAP ÅR1 ÅR2 ÅR3 GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10 Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 10 Humanistiska programmet 14 Naturvetenskapsprogrammet 19 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2016-2017 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. Wasaskolan är en kommunal gymnasieskola

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 19 / 20

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 19 / 20 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 19 / 20 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Inriktning Mark och Anläggning. Kurskod Kursnamn Poäng

Inriktning Mark och Anläggning. Kurskod Kursnamn Poäng BA Bygg- och anläggningsprogrammet Inriktning Mark och Anläggning APL Arbetsplatsförlagt lärande 0 X X ENGENG05 Engelska 5 HISHIS01a1 Historia 1a1 MATMAT01a Matematik 1a NAKNAK01a1 Naturkunskap 1a1 SAMSAM01a1

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:38 Utkom från trycket den 21 februari 2006 utfärdad den 2 februari 2006. Regeringen föreskriver att 2 kap. 1

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

1 100 poäng. 400 poäng. 400 poäng. Engelska 5. Entreprenörskap. Fysik 1a. Engelska 6. a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier. Kemi 1.

1 100 poäng. 400 poäng. 400 poäng. Engelska 5. Entreprenörskap. Fysik 1a. Engelska 6. a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier. Kemi 1. Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik 1 Informations- och medieteknik 300 poäng Datorteknik 1a Webbutveckling 1 a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier b. Digitalt skapande, Grafisk kommunikation

Läs mer

El- och energiprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet, år 1 Kunskapscentrum M Timplan för: EE11 Timplan: 14 El- och energiprogrammet, år 1 23 46 138 138 345 INDV Individuellt val (200) 180 ISPEC/PROF Gymnasiegemensamma ämnen Inriktning och programfördjupning (1200)

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FRÅN MJÖLBY

VIKTIG INFORMATION FRÅN MJÖLBY VIKTIG INFORMATION FRÅN MJÖLBY GYMNASIUM Gymnasievalet Hösten 2015 Elev i årskurs 9: Så väljer du rätt program! Linnea om skolan: Jag trivs och känner mig trygg Så klarar du skolarbetet - läs våra tips!

Läs mer

KULLAGYMNASIET. Det är här resan börjar

KULLAGYMNASIET. Det är här resan börjar LLAGYMNA LAGYMNASIET Det är här resan börjar SVERI GE SW ED EN UÈDE S 2 S jä lv k l a r h e t e r? Varje år kliver nya elever in på gymnasieskolor efter nio års förberedelser i grundskolor runt om i nordvästra

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Bygg- och anläggningsprogrammet BA DACKESKOLAN Bygg- och anläggningsprogrammet BA Här bygger du din framtid med brett yrkeskunnande Vill du ha en utbildning som är både praktisk och teoretisk och som leder till ett skapande och rörligt

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet Brinellgymnasiet Timplan för: BA11 Timplan: 16 Bygg- och anläggningsprogrammet APL Arbetsplatsförlagt lärande (0) VAL T K 69 322 299 6 INDV Individuellt val (200) VAL T K 1 ISPEC/PROF Inriktning och programfördjupning

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

400 poäng. Dator- och nätverksteknik

400 poäng. Dator- och nätverksteknik Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik 1 Informations- och medieteknik 300 poäng Dator- och nätverksteknik Webbutveckling 1 Webbserverprogrammering Elevens val (två kurser) Grafisk kommunikation

Läs mer

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18 Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18 Område Skola Typ av program Program Inriktning (grå markering = startar år 2) IM totalt IM år 1 IM år 2-3 NP år 1 Lindholmen

Läs mer

Programstruktur NIU Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017

Programstruktur NIU Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017 karaktärs Mark- och anläggning* 600p 400p 500p 700p 00p Engelska 5 00 Bygg- och anläggning 00 Historia a 50 Naturkunskap a 50 Anläggningsprocessen 00 Anläggning 00 Anläggning gröna ytor 00 Anläggning 00

Läs mer

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014 Välkomna Informationskväll 24 september 2014 Ingrid Crabo, biträdande rektor Jan Liljegren, rektor En månad sedan... Upprop - album ...18 augusti 2014 Upprop - album Uppropet 9.00 Upprop - album Resan

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1

Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1 Widénska gymnasie Poängplan för: BF11 Poängplan: P12 Utskriftsdatum: 12-10-19 Barn- och fritidsprogrammet, år 1 Schablonkurser ISPEC/PRO Inriktning och programfördjupning ( Individuellt val IDRIDO01 IDRIDO02

Läs mer

Hjalmar Lundbohmsskolan. Program läsåret 2013 2014. Hjalmar Lundbohmsskolan Kiruna

Hjalmar Lundbohmsskolan. Program läsåret 2013 2014. Hjalmar Lundbohmsskolan Kiruna Program läsåret 2013 2014 Hjalmar Lundbohmsskolan Kiruna BF Barn- och fritidsprogrammet Yrkesprogram sköldsviks Gymnasium Barn- och fritidsprogrammet är för Dig som vill arbeta med att lära och utveckla

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar. Yrkesförberedande program 2015-04-29

Härjedalens Gymnasium presenterar. Yrkesförberedande program 2015-04-29 Härjedalens Gymnasium presenterar Yrkesförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

SÖDERTÖRN IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET

SÖDERTÖRN IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET SÖDERTÖRN IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET UTMÄRKT PENDLARLÄGE. Flemingsberg är väl trafikerat med både bussar och tåg. Bussarna till Huddinge sjukhus eller Södertörns högskola stannar precis

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2018

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2018 Välkommen till information inför gymnasievalet 2018 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

KULLAGYMNASIET. Det är här resan börjar

KULLAGYMNASIET. Det är här resan börjar LLAGYMNA LAGYMNASIET Det är här resan börjar SVERI GE SW ED EN UÈDE S 2 Självklarheter? Varje år kliver nya elever in på gymnasieskolor efter nio års förberedelser i grundskolor runt om i nordvästra Skåne.

Läs mer

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA?

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val Start 09.30 DU MÅSTE LÄRA DIG VÄLJA UTÅT FRAMÅT INÅT UTÅT UTÅT MÄSSAN UTÅT MÄSSAN KOLLA UTÅT MÄSSAN KOLLA STRUKTUR Fritid och

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Inriktning UBF 2018/ /17 Bilaga 1

Inriktning UBF 2018/ /17 Bilaga 1 Inriktning UBF 2018/2019 0596/17 Bilaga 1 Område Skola Typ av program Program Inriktning (grå markering = startar år 2) IM totalt IM år 1 IM år 2-3 NP år 1 Lindholmen Bräckegymnasiet Nationellt program

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011

Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011 HALVFART Anmälan till Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng, kursstart HT 2011 Läs noga igenom informationen på webbsidan: www.lun.gu.se/utbildning innan du fyller i blanketten! Bifoga alltid gymnasiebetyg,

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 185 45 9 0 36 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer