INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet"

Transkript

1

2 INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning 8 El- och energiprogrammet 9 Hantverksprogrammet 10 Programinriktat individuellt program 11 Ansökan 12

3 1

4 Din gymnasietid! Låt oss ta ett steg i taget och fokusera på de tre närmaste åren. Din gymnasietid. Du står inför ett mycket viktigt beslut: att välja gymnasium. Det är viktigt att du tänker över ditt val. Vilken skola? Vilket program? Vad passar bäst för just dina styrkor, begåvningar och intressen? Det är inte lätt. Du kommer nu att hamna i en ny miljö, möta nya skolkompisar och lärare. Du får ta eget ansvar i många sammanhang. Hur du mår påverkar ditt engagemang och därför också ditt studieresultat. Ju bättre du trivs i din skolmiljö, ju bättre relation du har till dina lärare och skolkompisar, ju roligare och mer givande du finner dina skolprojekt, desto mer motiverad och engagerad blir du under din skolgång. Du får ett bättre studie resultat! Därför är det viktigt, både för dig och för oss, att du väljer en skola där du trivs! I denna broschyr vill vi ge dig en bild av vår skola. Om du, efter att ha läst broschyren, fortfarande undrar över något, tveka inte, utan kontakta oss! Vi besvarar gärna dina individuella frågor. Kom och besök oss på Öppet Hus för att bilda dig en egen uppfattning. Se datum för Öppet Hus på vår hemsida. Ta första steget! 2

5 Välkommen till Cybergymnasiet! Utbildning där du syns Cybergymnasiet i Göteborg är en liten gymnasieskola med plats för 300 elever. Det ger dig som elev bra möjligheter till att synas och att ses. Vi är alla olika och har olika sätt att lära och på vår skola är det viktigt att du både ses som en individ likväl som del av en grupp. På Cybergymnasiet är elever och lärare jämbördiga utifrån livserfarenhet men givetvis har vi olika roller i lärprocessen. Vi har resurser för att ge dig utbildning, stöd och vägledning. Elevinflytande Utifrån varje programs kursplan för vi en dialog med våra elever om hur vi ska utforma våra utbildningar. Dialogen förs informellt under skoldagen och genom att vi formellt följer upp elevernas prestationer. Vi genomför även intervjuer och enkäter med elever och föräldrar för att hitta områden där skolan kan utvecklas och bli bättre. Vi har som ambition att ge dig en gymnasietid som gör dig väl förberedd för arbetslivet eller vidare studier. Skolan i staden Cybergymnasiet ska vara en skola i den mångkulturella staden. Med det menar vi att vi ska använda stadens alla möjligheter till lärande. Här finns kulturinstitutioner, näringsliv, myndigheter och organisationer som på olika sätt bidrar till att du får en utbildning som är aktuell och verklighetsanpassad. Vi har förutsättningar för att ge dig en bra utbilning, fina och välutrustade lokaler, engagerade och välutbildade lärare, en kul skola mitt i staden där du har nära till caféer, kultur och butiker. Kom till oss! Träffa oss på Gymnasiedagarna, hälsa på då vi har Öppet Hus eller provkör skolan under en vanlig skoldag. Bästa hälsningar Claes med personal på Cybergymnasiet i Göteborg Skolan är en arbetsplats Skolan är en arbetsplats som du, dina föräldrar, kommunen och lärarna har höga förväntningar på. Det är ett dagligt samspel som ska fungera så att du, när du lämnar skolan efter tre år är välrustad för din framtid. På en arbetsplats gäller det att alla gör sitt jobb, du ska ställa krav på att utbildningen är bra och känns relevant för det som du vill bli. Känner du att din skoldag och dina studier inte fungerar så ska du direkt ta kontakt med skolans personal så att vi kan hjälpa dig med dina problem. Även skolan ställer krav, du ska passa tider, lösa dina uppgifter, visa respekt för andra elever och skolans personal. 3

6 Globalisering och kulturmöten Att flytta utomlands för att bo eller arbeta blir allt vanligare. Eftersom en av skolans viktigaste uppgift är att förbereda eleverna på att möta arbetsmarknaden som den kommer att se ut för dem så måste skolan förändras i samma takt som omvärlden och gärna ligga steget före. Att möta andra kulturer och kommunicera med dem kommer att med största sannolikhet bli en del av din vardag i framtiden och vi ser det som vår uppgift att ge dig verktygen du behöver för att lyckas med detta. Vi vill ge dig möjligheten att lära dig att uttrycka dina kunskaper, dina erfarenheter och din personlighet på olika språk och genom olika medier. Vi tror också att du kommer att ha nytta av att utveckla din kreativitet, handlingskraft, vilja och mod att testa nya saker. Vi vill att du ska kunna lita på din egen förmåga att lösa problem. Ett sätt att utveckla dessa kompetenser är att ta lärandet ur klassrummet ut i verkligheten. Moderna språk Hos oss kan du välja att läsa franska, japanska, spanska och tyska. Vill du läsa fler språk än vad som ingår i ditt program har du alltid möjlighet att välja språk som ett individuellt val för 200 poäng. Gäller enbart högskoleförberedande program.vi erbjuder även Engelska 7 för högskoleförberedande program och Engelska 6 för yrkesprogram som individuellt val. Entreprenörskap På Cybergymnasiet vill vi ge dig en utbildning som hjälper dig att lösa de uppgifter du kommer att stå inför i framtiden. På olika sätt får du öva din kommunikationsförmåga, kreativitet och ansvarstagande. Allt detta är kunskaper som vi är övertygade om kommer att behövas ännu mer i framtiden och en stor del av dem kan sammanfattas i ordet entreprenörskap. Entreprenörskap löper som en röd tråd genom alla våra program. Det handlar om att du ska få en större tilltro till din egen förmåga, att stimulera din kreativitet och att ge dig möjlighet att formulera och omsätta egna idéer i praktisk handling. Hållbar utveckling På Cybergymnasiet arbetar vi också med entreprenörskap ur en annan synvinkel. Entreprenörskap handlar om att skaffa sig erfarenhet av att driva olika typer av projekt och att förstå marknadskrafterna. Men också om att lära sig hitta nya lösningar och att ställa nya frågor. Nytänkande är en förutsättning för att lära oss ta bättre vara på våra resurser. Ditt bidrag gör skillnad och vi vill få dig att ställa nya frågor. Det kan handla om miljö, jämställdhet, våld eller något annat som det är viktigt att vi som samhälle engagerar oss i. För att uppnå detta använder vi oss av arbetssätt som innefattar mycket elevinflytande och kritiskt tänkande. 4

7 Programutbud Cybergymnasiet Göteborg Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Ekonomi Estetiska programmet Bild och formgivning Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap Teknikprogrammet Informations- och medieteknik Preparandutbildning Yrkesprogram El- och energiprogrammet Elteknik Dator- och kommunikationsteknik Hantverksprogrammet Frisör Programinriktat individuellt program 5

8 Ekonomiprogrammet [EK] Högskoleförberedande Estetiska programmet [ES] Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur samhället fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv. Programmet syftar i första hand till att förbereda dig inför studier på universitet och högskola inom ekonomi, juridik och samhälls vetenskapliga ämnen. Du kan också välja att börja arbeta som ekonomi- eller marknadsassistent direkt efter gymnasiet. Inriktning Ekonomi: Du får fördjupa dig i företagsekonomi, samhällsekonomi, marknadsföring och ledarskap. Har du idéer som kan vara grunden i ett företag? Du lär dig att utveckla ditt entreprenörskap och får möjlighet att starta och driva ett företag under ett år inom UF (Ung Företagsamhet). Estetiska programmet förbereder dig inför studier inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola. Inriktning Bild och formgivning*: Du lär dig grunderna i att teckna, måla och skulptera för att sedan kunna konkretisera och renodla det egna bild- och formspråket. Du kommer att arbeta med en rad olika verktyg från penna till dator. * Inriktningen bild och formgivning startar bara om ett tillräckligt antal elever söker denna inriktning. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska Svenska Svenska Programgemensamma ämnen Företagsekonomi Privatjuridik 100 Moderna språk* 100 Psykologi 1 50 Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Historia 2b - Kultur 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Inriktning Bild och formgivning Bild och form 1b 100 Bild 100 Form 100 Bildteori 100 Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 Inriktning Ekonomi Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik 3b 100 Programgemensamma ämnen Estetisk kommunikation Konstarterna och samhället 50 Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 *Vi erbjuder följande valbara moderna språk: franska, japanska, spanska och tyska. Summan av alla poäng vid examen ska vara Du läser bestämda kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen och i din inriktning. För dessa får du ett visst antal poäng (se tabellen). Inom ramen för programfördjupning kompletteras dina kurser så att du får sammanlagt. 6

9 Naturvetenskapsprogrammet [NA] Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet [SA] Högskoleförberedande Naturvetenskap tillsammans med teknik har lagt grunden till det moderna samhälle vi lever i och utgör således en viktig nyckel till vår kultur och samhällsbildning. Naturvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som vill ha omfattande kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi. Du får studera sammanhang och olika fenomen inom fysik, kemi och i naturen. De globala och internationella perspektiven är viktiga, det är din framtida arbetsmarknad. Du kommer att få lära dig vilka förutsättningarna är för att skapa en hållbar utveckling inom många områden. Vi vill stimulera din nyfikenhet, kreativitet och din analytiska förmåga. Utbildningen kombinerar teoretiskt lärande med praktiska övningar i våra laborationssalar. Inriktning Naturvetenskap*: Du får fördjupa dig i biologi, fysik, kemi och matematik. Du får också en djupare förståelse för hur utvecklingen inom det naturvetenskapliga området har förändrat människans levnadsvillkor. Samhällsprogrammet passar dig med intresse för vårt samhälle och den värld vi lever i. Du gillar att debattera, diskutera och ifrågasätta. Samhällsprogrammet ger dig en bred utbildning inom samhälls frågor, politik, ekonomi och psykologi. Du får en utmärkt grund för att studera vidare till yrken som ekonom, jurist, journa list, lärare, socionom eller psykolog. Inriktning Beteendevetenskap: Är du intresserad av människans utveckling och samspelet mellan människor i olika sammanhang? Inriktningen ger dig förståelse för människors agerande både som individer och som del i grupper eller organisationer. Inriktning Samhällsvetenskap: Gillar du samhällsfrågor och politik? Tycker du att det är viktigt att veta vad som händer i vår omvärld? Du får analysera och diskutera vårt framväxande mångkulturella samhälle. * Inriktningen naturvetenskap startar bara om ett tillräckligt antal elever söker denna inriktning. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Inriktning Naturvetenskap Biologi Fysik Kemi Matematik Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Inriktning Beteendevetenskap Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap Sociologi 100 Inriktning Samhällsvetenskap Geografi Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap Samhällskunskap Programgemensamma ämnen Biologi Fysik Kemi Moderna språk * 100 Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 Programgemensamma ämnen Filosofi 1 50 Moderna språk * 200 Psykologi 1 50 Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 *Vi erbjuder följande valbara moderna språk: franska, japanska, spanska och tyska. Summan av alla poäng vid examen ska vara Du läser bestämda kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen och i din inriktning. För dessa får du ett visst antal poäng (se tabellen). Inom ramen för programfördjupning kompletteras dina kurser så att du får sammanlagt. 7

10 Teknikprogrammet [TE] Högskoleförberedande Preparandutbildning [PREP] Högskoleförberedande Teknikprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Du kan fördjupa dig inom fysik, matematik och kemi med fokus på tekniska processer. Vi kommer att utmana dina kreativa sidor! Bra idéer och teknisk utveckling är grunden i många företag, därför kommer entreprenör skapet vara ett viktigt inslag i programmet. Inriktning Informations- och medieteknik: Du får lära dig mer om digitala media, webbutveckling och datorkommunikation. Du kan fördjupa dig inom spelutveckling. Preparandutbildningen är till för dig som är studiemotiverad men saknar behörighet till ett nationellt program. Samtidigt som du går ditt program så läser du in de ämnen som saknas. Du behöver under preparandåret få minst godkänt i svenska, engelska, matematik samt i ytterligare nio ämnen. På Cybergymnasiet Göteborg erbjuder vi Preparandutbildning mot alla våra högskoleförberedande program. Du söker som vanligt via Gymnasieintagningen. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik 1c 100 Matematik 2c 100 Matematik 3c 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Inriktning Informationsoch medieteknik Datorteknik 1a 100 Programmering Webbutveckling Programgemensamma ämnen Fysik Kemi Teknik 150 Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 Summan av alla poäng vid examen ska vara Du läser bestämda kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen och i din inriktning. För dessa får du ett visst antal poäng (se tabellen). Inom ramen för programfördjupning kompletteras dina kurser så att du får sammanlagt. 8

11 El- och energiprogrammet [EE] Yrkesförberedande El- och energiprogrammet är för dig med intresse för el och elektriska system. Du får lära dig att planera, installera och underhålla sådana system. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du har även möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola eller på universitet/högskola. Hos oss ingår kurser för grund läggande högskolebehörighet, om du inte aktivt väljer bort det. Inriktning Elteknik: För dig som är mer praktiskt lagd och vill arbeta med att installera elanläggningar. Du kan läsa alla ämnen som elbranschen kräver för elcertifikat och som Elsäkerhetsverket kräver för elbehörighet. Efter gymnasiet kan du arbeta som elektriker eller larmtekniker. Inriktning Dator- och kommunikationsteknik: Du lär dig att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Efter gymnasiet kan du arbeta som nätverkstekniker, teknisk säljare, support- eller servicetekniker. Högskolebehörighet: Om du inte aktivt väljer bort det så ger våra ordinarie program på Cybergymnasiet automatiskt grundläggande högskolebehörighet. Våra program och inriktningar är utformade så att om du följer den vanliga undervisningen så leder den till grundläggande högskolebehörighet. Att gå en yrkesförberedande gymnasieutbildning ska inte minska dina chanser att gå vidare till högskola och universitet. Arbetsplatsförlagt lärande: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns på alla yrkesprogram och omfattar minst 15 veckors praktik på en arbetsplats. På arbetsplatsen har du en handledare. APL ger dig tillfälle att utveckla yrkeskunskaper och få en yrkesidentitet. Du förstår arbetskulturen inom din inriktning och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska Programgemensamma ämnen Datorteknik 1a 100 Elektromekanik 100 Energiteknik Mekatronik Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 Inriktning Dator och kommunikationsteknik Dator- och nätverksteknik 100 Elektronik och mikrodatorteknik 100 Kommunikationsnät Nätverksteknik 100 Inriktning Elteknik Elkraftteknik 100 Praktisk ellära 100 Elinstallationer 200 Kommunikationsnät Summan av alla poäng vid examen ska vara Du läser bestämda kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen och i din inriktning. För dessa får du ett visst antal poäng (se tabellen). Inom ramen för programfördjupning kompletteras dina kurser så att du får sammanlagt. 9

12 Hantverksprogrammet [HV] Yrkesförberedande Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram för dig som är nyfiken i dina möten med människor och vill arbeta kreativt och konstnärligt. Som frisör bär du med dig yrket i dina händer och kan arbeta i hela världen. Vi har nya fräscha lokaler och duktiga engagerade lärare som vill ge dig en utbildning som är rolig, aktuell och innehåller allt du behöver för att starta ditt yrkesliv. Hos oss ingår kurser för grundläggande högskolebehörighet, om du inte aktivt väljer bort det. Inriktning Frisör: Du får utbildning i bl.a. klippning, hårskulptering, frisyrdesign, hårvårdande behandlingar, färgning och permanent. Högskolebehörighet: Om du inte aktivt väljer bort det så ger våra ordinarie program på Cybergymnasiet automatiskt grundläggande högskolebehörighet. Våra program och inriktningar är utformade så att om du följer den vanliga undervisningen så leder den till grundläggande högskolebehörighet. Att gå en yrkesförberedande gymnasieutbildning ska inte minska dina chanser att gå vidare till högskola och universitet. Gymnasiegemensamma ämnen Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska Programgemensamma ämnen Entreprenörskap 100 Hantverk introduktion 200 Tradition och utveckling 100 Gymnasiearbete 100 Individuellt val 200 Inriktning Frisör Frisör Frisör Material och miljö 100 Arbetsplatsförlagt lärande: Arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns på alla yrkesprogram och omfattar minst 15 veckors praktik på en arbetsplats. På arbetsplatsen har du en handledare. APL ger dig tillfälle att utveckla yrkeskunskaper och få en yrkesidentitet. Du förstår arbetskulturen inom din inriktning och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Summan av alla poäng vid examen ska vara Du läser bestämda kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen och i din inriktning. För dessa får du ett visst antal poäng (se tabellen). Inom ramen för programfördjupning kompletteras dina kurser så att du får sammanlagt. 10

13 Programinriktat individuellt program [PRIV] Introduktionsprogram Programinriktat individuellt program är till för dig som vill läsa ett nationellt yrkesprogram men saknar behörighet. Samtidigt som du går ditt yrkesprogram så läser du in de ämnen som du behöver. För att vara behörig krävs godkända betyg i sex ämnen. Ett av dessa ska alltid vara svenska eller svenska som andraspråk. Desutom ska åtminstonde ett av ämnena engelska och matematik ingå. Vi har Priv mot både El- och energiprogrammet och Hantverksprogrammet. Du söker som vanligt via Gymnasieintagningen. Summan av alla poäng vid examen ska vara Du läser bestämda kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen och i din inriktning. För dessa får du ett visst antal poäng (se tabellen). Inom ramen för programfördjupning kompletteras dina kurser så att du får sammanlagt. 11

14 Ansökan Cybergymnasiet är riksrekryterande som alla fristående skolor. Det innebär att du får söka till oss oavsett i vilken kommun du bor. Ansökan sker via gymnasieantagningen på respektive ort. De skickar ett brev till samtliga elever i årskurs 9 med information om hur man söker till gymnasiet. Följ deras anvisningar. Har du frågor kring ansökan kontaktar du i första hand din kommuns Gymnasieantagning (se kontaktuppgifter nedan). Cybergymnasiet samarbetar med gymnasie antagningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö. Om du har andra frågor kan du vända dig direkt till oss. Notera: Om du redan ansökt till ett annat gymnasium men hellre vill börja hos oss, kan du ändra din ansökan. Du kan också söka till årskurs 2 eller årskurs 3, till exempel om din familj flyttar eller om du vill byta skola. Tag kontakt med oss om du behöver mer information. Gymnasieintagningen GR Indranet Postadress: Box 5073, Göteborg telefon: läs mer: epost: Rektor: Claes Nilsson telefon: epost: Biträdande rektor: Marie Fredriksson telefon: epost: Cybergymnasiet Göteborg Norra Allégatan 2 5 (Pustervikspassagen) och Pusterviksgatan 3A (vi finns på våning 2) Postadress: Pusterviksgatan 3A, Göteborg läs mer: telefon: epost: 12

15 III

16 Alla kan mer! Vi på Cybergymnasiet tror att alla kan mer. Denna filosofi ger oss en tydlig riktning och ledstjärna. Vår vision är att alla kan mer och vårt uppdrag är att höja kunskapen hos våra elever. Alla har alltid möjlighet att utvecklas och lära sig mer, oavsett förutsättning och utgångspunkt. Alla kan mer: Vi som skola kan mer, våra lärare kan mer och våra elever kan mer. Cybergymnasiets mål att är skapa de bästa förutsättningarna för dig som elev. Vi vill ge dig möjligheten att lära dig så mycket som möjligt utifrån dina individuella behov. Det gör man bäst i en miljö som är trygg, positiv och full av gemenskap. Vi erbjuder en utbildning som ger en bra start för framtiden. Alla kan mer! Cybergymnasiet Göteborg Pusterviksgatan 3A, Göteborg epost: telefon:

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

TANKA KUNSKAP EFTER DITT EGET HUVUD

TANKA KUNSKAP EFTER DITT EGET HUVUD TANKA KUNSKAP EFTER DITT EGET HUVUD UTBILDNINGSPROGRAM 2015 ETT INDIVIDUELLT ANPASSAT LÄRANDE GER ALLA CHANSEN ATT LYCKAS Det är inte alla gymnasium som gör det vi gör. Här på Snitz är vi specialiserade

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Gymnasieinformation. Studie- och yrkesvägledning

Gymnasieinformation. Studie- och yrkesvägledning Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledning Det svenska skolsystemet Illustration: Skolverket Vad påverkar ett val? Föräldrar Vänner Intresse Betyg Trender Kunskap om alternativ Kort- eller långsiktigt

Läs mer

Detta är gymnasieskolan

Detta är gymnasieskolan Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program + Programfördjupningar Programmen omfattar 2.500 poäng 1 Högskola/universitetsutbildning

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Detta är gymnasieskolan

Detta är gymnasieskolan Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program + Programfördjupningar Programmen omfattar 2.500 poäng 1 Högskola/universitetsutbildning

Läs mer

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Bygg och programmera dina innovationer i vårt

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

GÄRDET. Öppet hus. 27 jan kl

GÄRDET. Öppet hus. 27 jan kl GÄRDET Öppet hus 27 jan kl. 12.00-14.00 Välkommen till Hermods Gymnasium Vi vill få dig att utvecklas, växa och få de bästa förutsättningarna för framtiden och för vidare studier. När du tar studenten

Läs mer

ANPASSAD UTBILDNING FÖR DIN SKULL

ANPASSAD UTBILDNING FÖR DIN SKULL ANPASSAD UTBILDNING FÖR DIN SKULL UTBILDNINGSPROGRAM 2016 KUNSKAP TRYGGHET RESPEKT GEMENSKAP TOLERANS Här på Snitz Gymnasium har vi utvecklat ett arbetssätt för att kunna möta elever i behov av särskilt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Detta är gymnasieskolan

Detta är gymnasieskolan Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program + Programfördjupningar Programmen omfattar 2.500 poäng 1 Betyg, meritvärde och urval Lägg

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

POÄNGPLANER. Sid 1 Programstruktur. Sid 2-6 Högskoleförberedande program. Sid 7-14 Yrkesprogram. Sid 15 Övrigt

POÄNGPLANER. Sid 1 Programstruktur. Sid 2-6 Högskoleförberedande program. Sid 7-14 Yrkesprogram. Sid 15 Övrigt POÄNGPLANER 2017-2018 Sid 1 Programstruktur Sid 2-6 Högskoleförberedande program Sid 7-14 Yrkesprogram Sid 15 Övrigt Postadress Telefon E-post Webbadress Mora gymnasium 0250-260 00 vx gymnasieforvaltningen@mora.se

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Individuell och stöttande gymnasietid

Individuell och stöttande gymnasietid Individuell och stöttande gymnasietid AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat och vill studera vidare på högskola eller universitet. Här läser du antingen naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap Programstruktur Beteendevetenskap är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Vi finns i Stenungsund

Vi finns i Stenungsund Florist Estet Design Kreativitet Aktivitet Munkeröds Utbildnings C enter floristutbildning.se estetutbildning.se Vi finns i Stenungsund Munkeröds Utbildningscenter i Stenungsund veckor har du praktik och

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET S UNDBY BERG IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET RUSTAD INFÖR FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet får du arbeta med den senaste mjuk- och hårdvaran inom allt från programmering och nätverksteknik till animation och

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation Media, information & kommunikation är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Odenplan Valbara kurser Vår skola Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Odenplan Valbara kurser Vår skola Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Odenplan 3 Valbara kurser 4 Vår skola 5 Programutbud 7 Ekonomiprogrammet 8 Estetiska programmet 9 Humanistiska programmet 10 Naturvetenskapsprogrammet 11 Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2018

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2018 Välkommen till information inför gymnasievalet 2018 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Ett väl underbyggt val!

Ett väl underbyggt val! Ett väl underbyggt val! Börja med... Vad är jag intresserad av? (egenskaper, förmågor) Vad är jag bra på? (styrkor) Vad verkar roligt? Vilken utbildning kan jag få bra betyg på? Alternativ/möjligheter

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Poängplaner Vadsbogymnasiet

Poängplaner Vadsbogymnasiet Poängplaner Vadsbogymnasiet 2013-2016 Elever som börjar ht -13 Reviderad 2013 05 02 Bygg- och anläggningsprogrammetåk 1 Åk 2 Åk 3 Historia 1a1 50 50 Naturkunskap 1a1 50 50 Samhällskunskap 1a1 50 25 25

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION PROGRAM 2017/ 2018 Känner du till Odenplansgymnasiet sedan tidigare? Skolan grundades 2012 och ligger på Surbrunnsgatan 66 vid Odenplan. Vi är en förhållandevis liten skola med drygt 200 elever, vilket

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet

Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Inriktningar - fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet Inriktningar - ekonomi samt juridik IB-programmet - International

Läs mer

IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Eftersom IT-Gymnasiet utbildar

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

IT TEKNIK IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT-PROGRAMMET UNDERVISNING. Våra lektioner består av tvåtimmarspass. För de elever som vill nå ytterligare högre betyg eller har behov av extra stöd och hjälp erbjuds två timmar extra undervisning

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Eftersom IT-Gymnasiet utbildar i alla aspekter

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl MALMÖ Öppet hus 30 jan kl. 18.00-20.00 Välkommen till Hermods Gymnasium Vår vision lyder: Skolan där varje elev kan lyckas! Vad betyder det då att lyckas? Ja, det varierar självklart utifrån vilka förutsättningar,

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Kursutbud distans Gymnasiekurser Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 20 augusti 12 maj 7 augusti 24 september 11 augusti 4 september 29 oktober 15 september 9 oktober 3 december 20

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM)

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS

Läs mer

SÖDERTÖRN IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET

SÖDERTÖRN IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET SÖDERTÖRN IT TEKNIK IT DESIGN IT MUSIK IT-PROGRAMMET UTMÄRKT PENDLARLÄGE. Flemingsberg är väl trafikerat med både bussar och tåg. Bussarna till Huddinge sjukhus eller Södertörns högskola stannar precis

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR

VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ EL- & ENERGIPROGRAMMET och bli NÄTVERKSTEKNIKER IT-TEKNIKER IT-ADMINISTRATÖR IT-ENTREPRENÖR SUPPORTTEKNIKER med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

Läs mer