Programplaner och annan viktig information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programplaner och annan viktig information"

Transkript

1 Programplaner och annan viktig information

2 Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs gymnasieutbildningen om i Sverige. De viktigaste förändringarna är: Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Introduktionsprogram ersätter individuellt program. 18 nationella program Nya program med nya strukturer och ämnen. Historia blir ett obligatoriskt ämne. Två typer av program yrkesprogram och högskoleförberedande program. Två typer av examen yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Lärlingsutbildning Inom yrkesprogrammen ska det vara möjligt att välja en gymnasial lärlingsutbildning. Ny betygsskala med beteckningarna A-F. Entreprenörskap starkt betonat i nya gymnasieskolan. Endast nationella program eller av Skolverket godkända program. 2 Illustrationer: Ola Skogäng.

3 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN YRKESPROGRAM: Du är behörig om du har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande med godkända betyg i svenska/ svenska som andraspråk, engelska och matematik. För yrkesprogram gäller även att du ska ha godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM: Du är behörig om du har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande med godkända betyg i svenska/ svenska som andraspråk, engelska och matematik. För högskoleförberedande program gäller även att du ska ha godkänt betyg i ytterligare nio ämnen. Introduktionsprogram för dig som inte är behörig För dig som inte uppnått behörighet till gymnasieskolan erbjuder Fridegårdsgymnasiet fem introduktionsprogram. Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Språkintroduktion och Individuellt alternativ. Introduktionsprogrammen ska leda till behörighet till ett nationellt program eller förbereda för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Mer om dessa kan du läsa i vår stora broschyr. SÅ HÄR SÖKER DU TILL OSS Läs mer på hemsida: 3

4 PROGRAMMENS STRUKTUR YRKESPROGRAM: HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM: Gymnasiegemensamma ämnen Karaktärsämnen Programgemensamma kurser Inriktningar Programfördjupningar Gymnasiearbete Individuellt val Gymnasiegemensamma ämnen Karaktärsämnen Programgemensamma kurser Inriktningar Programfördjupningar Gymnasiearbete Individuellt val Arbetsplatsförlagt lärande APL YRKESEXAMEN Ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Rätt att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskola/universitet. HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN Ger grundläggande behörighet till högskola/universitet. 4

5 APL Yrkesprogrammen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL består av minst 15 veckor. Under det arbetsplatsförlagda lärandet får du en utsedd handledare. Skolan beslutar om hela eller delar av kurserna ska förläggas till arbetsplatser. APL förlagt på skolan sker bara i undantagsfall målet är att alla ska vara ute på arbetsplatser! Gymnasial lärlingsutbildning Det finns möjlighet att söka lärlingsutbildning vid Fridegårdsgymnasiet planeras för möjligheten att ansöka om lärlingsutbildning inför årskurs 2 inom Fordons- och transportprogrammet. NY BETYGSSKALA A B C D E Uppfyller kriterierna för A i sin helhet. Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A. Uppfyller kriterierna för C i sin helhet. Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C. Uppfyller kriterierna för E i sin helhet. GODKÄNDNIVÅ F Icke Godkänt 5

6 FORDON Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska 1 alt Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 400 p Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200 Fordonsteknik introduktion 200 Inriktning Personbil 500 p Personbilsteknik introduktion 200 Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300 Programfördjupningar 700 p Bromsar, kaross och chassi 200 Motor och kraftöverföring 300 Komfort och säkerhetssystem 1a 200 Individuellt val ( se sid 14 ) Gymnasiearbete 100 p 6 Yrkesprogram

7 HANDEL Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska 1 alt Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 400 p Entreprenörskap 100 Servicekunskap 100 Branschkunskap inom handel och administration 100 Information och kommunikation Inriktning Handel och service 500 p Personlig försäljning Praktisk marknadsföring Affärsutveckling och ledarskap 100 Inköp Näthandel Programfördjupningar 700 p Handel specialisering 100 Personlig försäljning Personlig försäljning Praktisk marknadsföring Praktisk marknadsföring Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande 100 Individuellt val ( se sid 14 ) Gymnasiearbete 100 p Yrkesprogram 7

8 HOTELL OCH TURISM Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska 1 alt Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 700 p Entreprenörskap 100 Engelska Logi 100 Konferens och evenemang 100 Service och bemötande Besöksnäringen 100 Resmål och resvägar 100 Inriktning Turism och resor 400 p Aktiviteter och upplevelser 100 Hållbar turism 100 Marknadsföring och försäljning 100 Reseproduktion och försäljning 100 Programfördjupningar 500 p Värdskap på resmålet 100 Konferens Entreprenörskap och företagande 100 Evenemang 100 Företagsekonomi Individuellt val ( se sid 14 ) Gymnasiearbete 100 p 8 Yrkesprogram

9 EKONOMI Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p Engelska 5 + Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1 + Matematik Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska 1 alt Svenska som andraspråk Svenska 2 alt Svenska som andraspråk Svenska 3 alt Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 350 p Företagsekonomi Privatjuridik 100 Moderna språk 1 Fr, Ty, Sp 100 Psykologi 1 50 Inriktning Ekonomi 300 p Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik Programfördjupningar 300 p Entreprenörskap 100 Marknadsföring 100 Redovisning Individuellt val ( se sid 14 ) Gymnasiearbete 100 p Högskoleförberedande program 9

10 ESTET/ANIMATION Gymnasiegemensamma ämnen 1250 p Engelska 5 + Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1 + Matematik Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska 1 alt Svenska som andraspråk Svenska 2 alt Svenska som andraspråk Svenska 3 alt Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 150 p Estetisk kommunikation Konstarterna och samhället 50 Inriktning Bild och formgivning 400 p Bild och form 1b 100 Bild 100 Form 100 Bildteori 100 Programfördjupningar 500 p Animation Animation Animation specialisering 100 Digitalt skapande Bild och form specialisering 100 Individuellt val ( se sid 14 ) Gymnasiearbete 100 p 10 Högskoleförberedande program

11 NATURVETENSKAP Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 + Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c + Matematik 2c + Matematik 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1 alt Svenska som andraspråk Svenska 2 alt Svenska som andraspråk Svenska 3 alt Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 450 p Biologi Fysik Kemi Moderna språk Fr, Ty, Sp 100 Inriktning Naturvetenskap 400 p Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupningar Fysik 3 alt 100 Matematik 5 alt 100 Hållbart samhällsbyggande alt 100 Miljö och energikunskap 100 Individuellt val ( se sid 14 ) Gymnasiearbete 100 p Högskoleförberedande program 11

12 SAMHÄLLSVETENSKAP Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p Engelska 5 + Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b + Matematik 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1 alt Svenska som andraspråk Svenska 2 alt Svenska som andraspråk Svenska 3 alt Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 300 p Filosofi 1 50 Psykologi 1 50 Moderna språk Fr, Ty, Sp 200 Inriktningar Beteendevetenskap 450 p Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap Sociologi 100 Medier, information och kommunikation 350 p Journalistik, reklam och information Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Psykologi 2a 50 Samhällsvetenskap 450 p Geografi Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap Samhällskunskap Programfördjupningar Beteendevetenskap 300 p Psykologi 2b 100 Lärande och utveckling 100 Etnicitet och kulturmöten 100 Medier, information och kommunikation 400 p Ljudproduktion Ljudproduktion Medieproduktion Radioproduktion 100 Samhällsvetenskap Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 300 p 100 Internationella relationer 100 Historia Individuellt val ( se sid 14 ) Gymnasiearbete 100 p 12 Högskoleförberedande program

13 TEKNIK Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p Engelska 5 + Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik 1c + Matematik 2c + Matematik 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1 alt Svenska som andraspråk Svenska 2 alt Svenska som andraspråk Svenska 3 alt Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 400 p Fysik Kemi Teknik Inriktningar Design och produktutveckling 300 p Bild och form 1a:1 50 Cad 1 50 Design Konstruktion Informations- och medieteknik 300 p Datorteknik 1a 100 Programmering Webbutveckling Teknikvetenskap 300 p Fysik Matematik Teknik Programfördjupningar Design och produktutveckling 400 p Konstruktion Teknik specialisering 100 Matematik Fysik Informations- och medieteknik 400 p Programmering Webbserverprogrammering Matematik Fysik Teknikvetenskap 400 p Matematik Fysik Teknik specialisering 100 Naturvetenskaplig specialisering 100 Individuellt val ( se sid 14 ) Gymnasiearbete 100 p Högskoleförberedande program 13

14 INDIVIDUELLT VAL Individuellt val* Animation 100 Bruksspel och ackompanjemang 100 Dansgestaltning Scenisk gestaltning Musikkvisten 200 Matematik påbyggnadskurser 100 Engelska Engelska Svenska 2 alt Svenska som andraspråk Skrivande 100 Fotografisk bild Entreprenörskap 100 Historia påbyggnadskurser Naturkunskap påbyggnadskurser Samhällskunskap påbyggnadskurser 100 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 och 2 specialisering 200 Träningslära 1 och Moderna språk Internationell ekonomi 100 Pedagogiskt ledarskap 100 Ljudproduktion Ljudproduktionsteknik 100 Marknadsföring 100 Miljö och energikunskap 100 Företagsekonomi Psykologi 1 50 Webbutveckling Privatjuridik 100 * Preliminärt. Utbudet styrs av antalet elever som söker kursen. 14 Individuellt val

15 STUDIER EFTER GYMNASIESKOLAN YRKESHÖGSKOLAN: HÖGSKOLA/UNIVERSITET: Grundläggande behörighet högskoleförberedande examen eller yrkesexamen Grundläggande behörighet högskoleförberedande examen eller yrkesexamen med svenska / svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 ANDRA MÖJLIGHETER: Särskild behörighet indelas i områdesbehörigheter Komvux Vuxenutbildning Folkhögskola Studier utomlands Meritkurser kan ge + 2,5 p språk matematik områdeskurser, relevanta för den sökta utbildningen Du har större chans att komma in om du är behörig direkt på ditt examensbevis från gymnasieskolan! 15

16 Lagercrantz Media Assist AB, 2010 Bålsta Centrum Bålsta Tel Fax