Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val"

Transkript

1

2 Kurskatalog läsåret inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Vård- & omsorgsprogrammet 8 Individuella val 9 Bakgrund Programmens uppbyggnad Alla nationella program omfattar poäng. Det vanligaste är att man läser dem på tre år. Utöver de gymnasiegemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel. Alla program, utom vård- och omsorgsprogrammet, har olika inriktningar som eleven kan välja mellan. Dessutom finns på varje program olika kurser i en programfördjupning. I utbildningen ingår också ett individuellt val. Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. På samtliga program ska eleverna ha möjlighet att läsa minst en estetisk kurs och minst en kurs i idrott och hälsa inom det individuella valet. I utbildningen på alla program ingår också ett gymnasiearbete, som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiegemensamma kurser Programgemensamma kurser 2 Inriktningskurser Gymnasiearbete Kurser inom individuellt val Kurser inom programfördjupning Vilka kurser startar vi? Kurserna anordnas i mån av tillräckligt antal sökande på respektive kurs (kan vara olika antal på olika kurser) och att organisatoriska förutsättningar föreligger. Programfördjupning Kurserna inom programfördjupningen finns uppräknade under respektive program. Fråga dina lärare och SYV (studie- och yrkesvägledaren) om innehållet i kurserna. Du ska bara välja kurser för nästa läsår. En del program har skapat kurspaket av kurserna. Det kan vara så att en kurs är obligatorisk för en inriktning men samtidigt kan den vara valbar för en annan inriktning. Läs därför noga igenom vad som gäller för just Dig. Individuella val I kurskatalogen presenterar vi också kurserna inom individuella val. Totalt ska Du under Din gymnasietid läsa kurser motsvarande 200 poäng. De flesta elever kommer att läsa dessa kurser under år 2 och år 3.

3 Kurskatalog läsåret inför år två Barn och Fritidsprogrammet Inför tvåan ska Du välja dels inriktning och dels välja en kurs inom programfördjupningen. Inriktning Du kan välja mellan två inriktningar som vi har på Wasaskolan. SOCIALT ARBETE I denna inriktning ingår kurserna: Sociologi SOISOO0 100 Socialt arbete SOCSOI0 200 PEDAGOGISKT ARBETE I denna inriktning ingår kurserna: Barns lärande och växande PEDBAS0 100 Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 Programfördjupning Följande kurs är obligatorisk i tvåan på Wasaskolan: Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 Du ska till tvåan välja en av nedanstående kurser: Massage 1 MAAMAA Matematik 2a MATMAT02a 100 3

4 Kurskatalog läsåret inför år två Ekonomiprogrammet Inriktning På Wasaskolan finns inriktningen Ekonomi, där följande kurser ingår: Entreprenörskap och företagande ENTENP0 100 Företagsekonomi 2 FÖRFÖR Matematik 3b MATMAT03b 100 Programfördjupning Följande kurs är obligatorisk inom programfördjupningen i år 2 på Wasaskolan: Marknadsföring FÖRMAD0 100 Till tvåan ska du välja en av nedanstående kurser: Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Moderna språk * ) 100 * ) Se sidan 7 för att se vilka språk och vilka steg du kan välja. Industritekniska programmet Inriktning Du ska välja en av inriktningarna. PRODUKT OCH MASKINTEKNIK I denna inriktning ingår följande kurser: Datorstyrd produktion 1 DARDAT Produktutveckling 1 PRKPRK Produktionsutrustning 2 PRUPRD

5 Kurskatalog läsåret inför år två SVETSTEKNIK I denna inriktning ingår följande kurser: Produktutveckling 1 PRKPRK Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100 Svets grund SAASVT00S 100 Tillverkningsunderlag 1 TILTIL Programfördjupning Wasaskolan har valt att lägga ett antal kurser i programfördjupningen som obligatoriska. Till tvåan behöver Du inte göra några val inom programfördjupningen. Du som valt Produkt och maskinteknik som inriktning kommer att läsa följande kurser inom programfördjupningen i tvåan: Materialkunskap 1 MEAMAT Datorstyrd produktion 2 DARDAT Tillverkningsunderlag 1 TILTIL Du som valt Svetsteknik som inriktning kommer under tvåan att läsa följande kurser inom programfördjupningen: Materialkunskap 1 MEAMAT Produktionsutrustning 2 PRUPRD Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100 5

6 Kurskatalog läsåret inför år två Samhällsvetenskapsprogrammet Inför tvåan ska Du välja inriktning och välja språk. Inriktning Du kan välja mellan de två inriktningarna som vi har på Wasaskolan. BETEENDEVETENSKAP I denna inriktning ingår kurserna: Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Kommunikation PEDKOU0 100 Psykologi 2a PSKPSY02a 50 Samhällskunskap 2 SAMSAM Sociologi SOISOO0 100 SAMHÄLLSVETENSKAP I denna inriktning ingår kurserna: Geografi 1 GEOGEO Historia 2a HISHIS02a 100 Religionskunskap 2 RELREL02 50 Samhällskunskap 2 SAMSAM Samhällskunskap 3 SAMSAM Programfördjupning Du behöver inte välja några kurser i programfördjupningen till tvåan. 6

7 Kurskatalog läsåret inför år två Moderna språk Du som går samhällsvetenskapsprogrammet ska välja språk till nästa år. Moderna språk 2 (Franska) MODFRA Moderna språk 4 (Franska) MODFRA Moderna språk 2 (Spanska) MODSPA Moderna språk 4 (Spanska) MODSPA Moderna språk 2 (Tyska) MODDEU Moderna språk 4 (Tyska) MODDEU Naturvetenskapsprogrammet Inriktning På Wasaskolan har vi inriktningen Naturvetenskap. NATURVETENSKAP I denna inriktning ingår kurserna: Biologi 2 BIOBIO Fysik 2 FYSFYS Kemi 2 KEMKEM Matematik 4 MATMAT Programfördjupning Till tvåan ska Du välja en av följande kurser som programfördjupning: Geografi 1 GEOGEO Moderna språk * ) 100 * ) Se under rubriken Moderna språk ovan för att se vilket språk och steg du kan välja. 7

8 Kurskatalog läsåret inför år två Teknikprogrammet Inriktning Vi har inriktningen Produktionsteknik på Wasaskolan. PRODUKTIONSTEKNIK I denna inriktning ingår kurserna: Mekatronik 1 MEKMEK Produktionskunskap 1 PRDPRO Produktionsutrustning 1 PRUPRD Programfördjupning Du behöver inte välja några kurser inom programfördjupningen till tvåan. Vård och omsorgsprogrammet Inriktning Det finns inga inriktningar på Vård och omsorgsprogrammet. Programfördjupning I tvåan kommer du att läsa/påbörja följande kurser: Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 Akutsjukvård SJUAKU0 200 Till tvåan ska Du välja en av följande kurser som programfördjupning: Matematik 2a MATMAT02a 100 It i vård och omsorg ITIITI

9 Individuella val Kurskatalog läsåret inför år två Totalt ska Du läsa motsvarande minst 200 poäng som individuella val. På Wasaskolan läser de flesta eleverna 100 poäng i tvåan och 100 poäng i trean. Välj den kurs Du skulle vilja läsa som individuellt val nästa läsår. NIU Ishockey Du som är antagen som NIU-elev behöver inte göra några val som individuellt val. Musiktillägg Du som läser vårt musiktillägg kan till tvåan välja kursen Instrument och sång 1. Se sidan 12. Datorteknik 1a BF EK IN NA SA TE VO Datorteknik 1a DAODAT01a 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja FÖRKUNSKAPSKRAV: INGA I kursen Datorteknik 1a får Du: Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk. Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer. Lära Dig att installera programvaror och datorer och lära Dig om installation i nätverk. Engelska 6 BF EK IN NA SA TE VO Engelska 6 ENGENG Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja FÖRKUNSKAPSKRAV: ENGELSKA 5 Kursen ger Dig bl a möjligheter att utveckla Din: Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 9

10 Kurskatalog läsåret inför år två Entreprenörskap BF EK IN NA SA TE VO Entreprenörskap ENTENR0 100 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja FÖRKUNSKAPSKRAV: INGA I kursen får man starta ett företag inom UF. Kursen innehåller bl a: Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen. Idéutvecklingsprocesser. Grundläggande projektmetodik. Grundläggande mötesteknik och dokumentation. Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Tillämpad marknadsföring och presentationsteknik. Entreprenörskap och företagande BF EK IN NA SA TE VO Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja FÖRKUNSKAPSKRAV: INGA Kursen påminner om ovanstående kurs (Entreprenörskap) men har mer fokus på företagsekonomi. Det innebär att Du som väljer denna kurs kommer lära Dig mer kring företagsekonomiska begrepp och metoder inom t.ex. kalkylering, marknadsföring och redovisning. Etik och människans livsvillkor BF EK IN NA SA TE VO Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej FÖRKUNSKAPSKRAV: INGA Kursen, som kan komma att läsas i samarbete med Lärcenter, kommer att beröra: Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. 10

11 Kurskatalog läsåret inför år två Geografi 1 BF EK IN NA SA TE VO Geografi 1 GEOGEO Ja Ja Ja Ja Bet Ja Ja FÖRKUNSKAPSKRAV: INGA Kursen tar upp: Naturgeografiska processer och naturresurser. Befolkningsutveckling. Globalisering och ekonomiska verksamheter. Klimat och vatten. Kartor och geografiska informationssystem. Idrott och hälsa - specialisering BF EK IN NA SA TE VO Idrott och hälsa 1 - specialisering IDRIDO Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Idrott och hälsa 2 - specialisering IDRIDO Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Du som är aktiv i en idrottsförening, antingen som spelare, utövare eller ledare har möjligheten att utvecklas inom Din idrott genom kursen Idrott och hälsa - Specialisering. Vi samarbetar med aktuella idrottsföreningar. I kurserna varvas praktik och teori. FOTBOLL, HÄSTSPORT, INNEBANDY, ELLER ANNAN IDROTT FÖRKUNSKAPSKRAV: Aktiv som spelare eller ledare i en förening för aktuell sport. (För kursen Idrott och hälsa 2 - specialisering krävs Idrott och hälsa 1 - specialisering som förkunskap.) FOTBOLL Kurserna ger Dig möjligheter att individuellt utveckla Dina färdigheter i idrotten. Kurserna innehåller bl.a. teknikträning, fysisk träning och teori. Urban kan ge ytterligare information. HÄSTSPORT Inom hästsport erbjuder vi två inriktningar, ridning och trav. Tala med Aleksandra för mer information. Kursen ger Dig möjligheter att individuellt utveckla Dina färdigheter i specialidrotten. INNEBANDY, DANS ELLER ANNAN IDROTT Kursen ger Dig möjligheter att individuellt utveckla Dina färdigheter i specialidrotten. 11

12 Kurskatalog läsåret inför år två Instrument eller sång 1 alt 2 BF EK IN NA SA TE VO Instrument eller sång 1 (alt 2) MUSINS01S (02S) 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja FÖRKUNSKAPER: INGA, ALTERNATIVT INSTRUMENT OCH SÅNG 1 Kursen, som ges i samarbete med KulturVerkstan, kommer bl a att innehålla: Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik. Spel eller sång efter noter och på gehör. Instrumentets konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta. Kursen kan läsas flera gånger med olika instrument. Massage 1 BF EK IN NA SA TE VO Massage 1 MAAMAA Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja FÖRKUNSKAPSKRAV: INGA Kursen kommer att behandla: Leder, muskler och hud. Tillämpad anatomi samt grundläggande muskel- och skelettpalpation. Grundgrepp i massage. Klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage samt taktil massage. Massagens historia, vetenskapliga effekter och teoretiska grunder. Spänningsbehandling. Undersökning, behandling och träning i kombination för att skapa helhet i ett hälsofrämjande syfte. Hygien, miljö och arbetsställning vid massage. 12

13 Kurskatalog läsåret inför år två Produktionsutrustning 1 BF EK IN NA SA TE VO Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja FÖRKUNSKAPSKRAV: INGA Kursen kommer att innehålla bl a: Enklare hantering och vård av vald produktionsutrustning och kringutrustning, till exempel verktyg, maskiner, produktionsmoduler och styrteknisk utrustning, enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Grundläggande produktionsrelaterade arbetsmoment, till exempel bänkarbeten, enkla arbeten inom skärande bearbetning, sammanfogning av enkel plåtprodukt, användning av mätdon samt läsning och tydning av enkla ritningar. Heta arbeten. Dagligt underhåll av produktions- och kringutrustning. Vanligt förekommande begrepp, för relevant industriteknisk produktionsutrustning och kringutrustning. Grundläggande symboler, beteckningar och märkningar. Svenska 2 (alt Svenska som andraspråk 2) BF EK IN NA SA TE VO Svenska 2 SVESVE Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Svenska som andraspråk 2 SVASVA Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej FÖRKUNSKAPSKRAV: SVENSKA 1 (ALTERNATIVT SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1) Denna kurs krävs om Du vill uppnå grundläggande behörighet för vidare studier inom universitet eller högskola. Kursen kan komma att förläggas till onsdagar. 13

14 Kurskatalog läsåret inför år två Svets grund BF EK IN NA SA TE VO Svets grund SAASVT00S 100 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja FÖRKUNSKAPSKRAV: INGA Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i olika svetsmetoder och att arbeta med plåtprodukter. Kälsvets 1 BF EK IN NA SA TE VO Kälsvets 1 (alt annan metod) SAAKÄL01S 100 Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej FÖRKUNSKAPSKRAV: SVETS GRUND Denna kurs kan läsas flera gånger. Om du valt inriktningen Svetsteknik kan du välja att läsa kursen en gång till och denna gång lära dig att svetsa kälsvetsar med en annan svetsmetod. Prata med lärarna på Industritekniska programmet för att få mer information om kursen. Datorstyrd produktion 2 BF EK IN NA SA TE VO Datorstyrd produktion 2 DARDAT Nej Nej Sv Nej Nej Nej Nej FÖRKUNSKAPSKRAV: DATORSTYRD PRODUKTION 1 Prata med lärarna på Industritekniska programmet för att få mer information om kursen. 14

15 Kurskatalog läsåret inför år två Individuella val Sammanfattning Tvåor BF EK IN NA SA TE VO Datorteknik 1a DAODAT01a 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Engelska 6 ENGENG Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Entreprenörskap ENTENR0 100 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Geografi 1 GEOGEO Ja Ja Ja Ja Bet Ja Ja Idrott och hälsa 1 - specialisering IDRIDR01S 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Idrott och hälsa 2 - specialisering IDRIDR02S 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Instrument eller sång 1 MUSINS01S 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Instrument eller sång 2 MUSINS02S 100 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Massage 1 MAAMAA Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Svenska 2 SVESVE Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Svenska som andraspråk 2 SVASVA Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Svets grund SAASVT00S 100 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100 Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Datorstyrd produktion 2 DARDAT Nej Nej Sv Nej Nej Nej Nej DINA VAL ÄR ÖNSKEMÅL. KURSERNA KAN ENDAST STARTA OM TILLRÄCKLIGT MÅNGA SÖKT DEM! 15

16 DINA VAL ÄR ÖNSKEMÅL. KURSERNA KAN ENDAST STARTA OM TILLRÄCKLIGT MÅNGA SÖKT DEM! SISTA DAGEN ATT LÄMNA IN DIN VALBLANKETT: 13 MARS 2015 Har Du funderingar över Dina val är Du välkommen att diskutera dem med Frida, vår studie- och yrkesvägledare.

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 2015/2016 De Geer, Eber, Haga, Kungsgård Du har under din gymnasietid möjlighet att välja 200 poäng inom det individuella valet från de kommunala gymnasiernas katalog med 78

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

JOBB ARANTERAT. alternativet... &utlandsresor. yrkesutbildning= DEN LILLA SKOLAN= VILHELM MOBERGSGYMNASIET. små klasser

JOBB ARANTERAT. alternativet... &utlandsresor. yrkesutbildning= DEN LILLA SKOLAN= VILHELM MOBERGSGYMNASIET. små klasser yrkesutbildning= ARANTERAT JOBB DEN LILLA SKOLAN= alternativet... små klasser &utlandsresor VILHELM MOBERGSGYMNASIET FÖR YRKESLIVET OCH HÖGSKOLESTUDIER Om du vill läsa italienska kommer du under din studietid

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3

INDIVIDUELLA VAL. YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 INDIVIDUELLA VAL YRKESPROGRAM ÅK 2 och 3 2015/2016 Sida 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200 poäng individuellt val.

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Kursnamn Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100 Endast för IN Processteknik Belysningsteknik

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15

INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 INDIVIDUELLA VALET la sa ret 14-15 2014-01-23 Information om kursval Nu är det dags att välja kurs som du önskar som individuellt val. I den här kurskatalogen finns de kurser som erbjuds inom Individuellt

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÅK 2 OCH 3 2015/2016 Version 1 SID 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuella val 2015/2016 Omfattning/Innehåll Alla elever ska under sin studietid läsa 200

Läs mer

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG

INDIVIDUELLA VAL. 2014/15 och 2015/16. VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL 2014/15 och 2015/16 VID KAROLINSKA SKOLAN och RUDBECKSSKOLAN KURSKATALOG INDIVIDUELLA VAL LÄSÅRET 2014/2015, ÅK 2 OCH ÅK 3 Det är nu dags för dig att söka kurs/kurser motsvarande 200 poäng

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL2014 2015

INDIVIDUELLT VAL2014 2015 lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL2014 2015 för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Max och min...4 Utökat program...4

Läs mer

Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Add your personality 2015/16 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Prova på Östra! Du har möjlighet att komma som elev för en dag och testa på det program du är intresserad av! Bokning gör du genom att

Läs mer

www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet

www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet Mötesplats www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet Produktion: KrePart AB. Foto: Jonas Persson. Tryck: V-TAB Vimmerby, november 2010. Möjligheter för alla Programöversikt

Läs mer

INFORMATION för dig. som är studie- och yrkesvägledare

INFORMATION för dig. som är studie- och yrkesvägledare INFORMATION för dig som är studie- och yrkesvägledare drottning blankas gymnasieskola varberg 2016/2017 DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA VARBERG HOTELL OCH KONFERENS HÅR- OCH MAKEUPStylist RÄDDNINGSTJÄNST

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer