Individuellt Val årskurs 2 och 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuellt Val årskurs 2 och 3"

Transkript

1 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och yrkeskurser. Mer information om behörighetsgivande kurser finner du på Yrkesprogram Inom det individuella valet har du möjlighet att välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. Du kan också välja intressekurser inom idrott, estetik eller fördjupning inom yrket. Grundläggande högskolebehörighet De yrkesförberedande programmen ger inte automatiskt behörighet till högskolan. För att nå den behörigheten behöver du betyg i kurserna Svenska eller Svenska som andraspråk 2, 3 och Engelska 6. Du kan inom det individuella valet välja kurser som ger dig den grundläggande behörigheten. Vilka/vilken kurs just du behöver är beroende av vilket program och inriktning du går. Information om detta får du av din SYV. Utökad studiekurs Ifall du önskar att uppnå den grundläggande högskolebehörigheten och även välja ur det kursutbud som finns inom individuella valet har du rätt till utökad studiekurs med upp till 300 poäng, vilket gör att du då får ett slutbetyg med upp till poäng i stället för poäng. Högskoleförberedande program Inom det individuella valet har du möjlighet att välja kurser som ytterligare förbereder till högskolan alternativt kan du välja intressekurser inom idrott, estetik eller yrke. Program knutna till Teknikcollege Ifall du studerar vid ett program eller inriktning knutet till Teknikcollege har du möjlighet till utökad studiekurs på upp till 300 poäng och en studieplan på maximalt poäng. Din SYV ger dig information om vad som gäller just ditt program.

2 Valinformation Information får du av din studie- och yrkesvägledare. Lämna in ditt val senast 1 februari 2013, till din studie och yrkesvägledare. Uppgifterna registreras och behandlas i skolans elevadministration. Möjlighet till byte efter valblankettens inlämnande Arbetet med fördelning av platser påbörjas direkt efter den 1:a februari. Där anpassas antalet undervisningsgrupper utifrån de ansökningar som lämnats in och allt görs för att tillgodose första eller andrahandsvalet. Ifall du inte får något av dina val kommer din Studie och Yrkesvägledare att ta kontakt med dig för kompletterande val. Någon annan ändring efter den 1:a februari finns inte planerad, därför är det viktigt att du noga tänker igenom de val som görs. Möjlighet till byte sedan läsåret börjat Huvudregeln är att byten endast kan ske i den ordning som du valt kurserna. Om du fått ditt andrahandsval har du möjlighet att byta till ditt förstahandsval ifall det finns plats. Det här betyder att ifall du fått ditt förstahandsval saknar du i princip möjlighet att byta, därför är det mycket viktigt att tänka igenom valen som du gör.

3 Valblankett som kan redigeras på de olika skolenheterna för anpassning till programmens önskemål Klass Förnamn, Efternamn Personnummer Telefonnummer Inriktningsval Förstahandsval Andrahandsval Val till annan skola (Kommun, skola, program) Välj inriktning från ditt program Välj av nedanstående alternativ ifall du tillhör ett yrkesprogram eller Teknikcollege. Jag läser ett yrkesprogram och önskar uppnå grundläggande högskolebehörighet med minsta möjliga utökad studiekurs. Därför väljer jag inget från individuella valets utbud. Jag läser yrkesprogram och önskar uppnå grundläggande högskolebehörighet med utökad studiekurs. Därför väljer jag nedanstående från individuella valets utbud. Jag läser ett yrkesprogram och önskar inte grundläggande högskolebehörighet. Därför väljer jag nedanstående från individuella valets utbud. Jag läser Teknikcollege och önskar utökad studiekurs enligt särskild blankett. Individuellt val 1 Årskurs 2 Årskurs 3 (förstahandsval) Period och poäng A (100) B (50) C (50) D (50) E (50) Skriv in vilka kurser du önskar från utbudet på respektive period Individuellt val Årskurs 2 Årskurs 3 (andrahandsval) Period och poäng A (100) B (50) C (50) D (50) E (50) Se ovan Valblanketten skall lämnas till din SYV senast 1 februari 2013 Uppgifterna registreras och behandlas i skolans elevadministration. Elev 1 Ifall inte första- eller andrahandsvalet till de individuella valkurserna i årskurs 2 kan tillgodoses tar din studieoch yrkesvägledare kontakt med dig för ett kompletterande val.

4 Årskurs 2 13/14 Årskurs 3 14/15 A1, A2 (100 poäng) B (50 poäng) C (50 poäng) D, E (100 poäng) För samtliga program Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1-specialisering; 2INIDRIDR01S-IN Idrott och hälsa 2-specialisering; 2INIDRIDR02S-IN Ange vilken idrott Idrott och hälsa 1- ishockey; 2INIDRIDR01S-HO Idrott och hälsa 2- ishockey; 2INIDRIDR02S-HO Ishockey Idrott och hälsa 1- fotboll; 2INIDRIDR01S-FO Idrott och hälsa 2- fotboll; 2INIDRIDR02S-FO Fotboll Träningslära 1; 2INTRNTRN1-1 Träningslära 1; 2INTRNTRN1-2 Idrott och hälsa 2; 2INIDRIDR02 Fotografisk bild 1; 2INFOTFOT01 Bild och form 1b; 2INBILBIL01b Digitalt skapande; 2INDIGDIG01 Grafisk illustration; 2INGRAGRI0 Programmering 1; 2INPRRPRR01 Musik; 2INMUSMUS0 Film och TV produktion 1; 2INFILFIL01 Webbutveckling 1; 2INWEBWEU01 Estetiska kurser Fotografisk bild 2; 2INFOTFOT02 FORM; 2INBILFO0 Webbutveckling 2; 2INWEBWEU02 Textkommunikation; 2INMEETET0 Programmering 2; 2INPRRPRR02 Musikproduktion 1; 2INMUSMUS01 Webbserverprogrammering 1; 2INWEBWEB01

5 Entreprenörskap; 2INENTENR0-1 Pedagogiskt ledarskap pedpeg; 2INPEDOEG0 Matlagning 1; 2INMALMAL01-1 Hälsopedagogik; 2INHÄLHÄL0 Komplementär medicin; 2INHÄLKOM0 Företagsekonomi 1; 2INFÖRFÖR01 Skrivande; 2INSVESKR0 Moderna språk 1 Tyska; 2INMODGER01 Moderna språk 1 Franska; 2INMODFRE01 Moderna språk 1 Spanska; 2INMODSPA01 Kurser från yrkesprogram Entreprenörskap; 2INENTENR0-2 Kost och hälsa; 2INHÄLKOC0 Matlagning 1; 2INMALMAL01-2 Sociologi; 2INSOISOO0 Kurser från högskoleförberedande program Psykologi 1; 2INPSKPSY01 Privatjuridik Svenska Litteratur Moderna språk 2 Tyska; 2INMODGER02 Moderna språk 2 Franska; 2INMODFRE02 Moderna språk 2 Spanska; 2INMODSPA02 Psykologi 2a; 2INPSKPSY02a Bild och form 1a1; 2INBILBIL01a1 Filosofi 1; 2INFIOFIO01

6 För yrkesprogram Behörighetsgivande kurser, utökat program Svenska 2; 2YPSVESVE02 Svenska 3; 2YPSVESVE03 Svenska som andraspråk 2; 2YPSVASVA02 Svenska som andraspråk 3; 2YPSVASVA03 Engelska 6; 3YPENGENG06 För elever som vill nå grundläggande högskolebehörighet samt välja upp till 200 poäng ordinarie individuellt val. Svenska 2; 2INSVESVE02 Behörighetsgivande kurser Svenska 3; 2INSVESVE03 Svenska som andraspråk 2; 2INSVASVA02 Engelska 6; 2INENGENG06 Matematik 2a; 2INMATMAT02a Svenska som andraspråk 3; 2INSVASVA03 Engelska 7; 2INENGENG07 Matematik 3b; 3INMATMAT03b Naturkunskap 1a2 Samhällskunskap 1a2 Samhällskunskap 1a2 Historia 1a2 Naturkunskap 2

7 Kurser som breddar det egna programmet Medicin 2; 2INMEDMED02 VO Tätskikt våtrum; 2INTÄTTÄT0 Entreprenörskap; 2INENTENR0-3 BA. (Entreprenörskap BA) Belysningsteknik; 2ININSBES0 EE Energiteknik; 2INENEENE01 Fastighetsservice; 2INFASFAE0 VFVVS Stumsvets 1; 2INSAASTU01S Stumsvets 2; 2INSAASTU02S VF, industrirör Mobil hydraulik 1 (100 poäng) +Mobil hydraulik 2 (100 poäng) FT-personbil Entreprenörskap (100 poäng) + Godstransporter specialisering (100poäng) FT-Transport Produktionsutrustning 1 (100 poäng) + Kälsvets 2 (100 poäng) IN-Svetsteknik Husbyggnad 1 (100 poäng) + Cad/Cam (100 poäng) IN-Processteknik Svets grund (100 poäng) + Materialkunskap 1 (100 poäng) IN-Produkt- och maskinteknik

8 För högskoleförberedande program Behörighetsgivande kurser Matematik 2b; 2INMATMAT02b Matematik 3b;2INMATMAT03b Matematik 4; 3INMATMAT04 Naturkunskap 2 Samhällskunskap 2 Idrott och hälsa 2; 2INIDRIDR02 Latin Språk och Kultur 1 Latin Språk och kultur 2 Naturkunskap 2 Kemi 1; 2INKEMKEM01 Biologi 1; 2INBIOBIO01 Biologi 2; 2INBIOBIO02 Fysik 1a1 Fysik 2 Kemi 2; 2INKEMKEM02 Merithöjande kurser Moderna språk 3 Tyska; 2INMODGER03 Moderna språk 4 Tyska; 2INMODGER04 Moderna språk 5 Tyska; 2INMODGER05 Moderna språk 3 Franska; 2INMODFRE03 Moderna språk 4 Franska; 2INMODFRE04 Moderna språk 5 Franska; 2INMODFRE05 Moderna språk 3 Spanska; 2INMODSPA03 Moderna språk 4 Spanska; 2INMODSPA04 Moderna språk 5 Spanska; 2INMODSPA05 Engelska 7; 2INENGENG07 Kurser som breddar det egna programmet Engelska 7; 3INENGENG07 Psykologi 2a Samhällsprogrammet Bruksspel och ackompanjemang Gehörs och musiklära 2 Estetisk programmet musik Teknisk specialisering; 2INTEKTEK00S Naturvetenskaplig specialisering; 2INNAVNAT00S Teknikprogrammet Naturvetenskapliga programmet

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 24 januari 2014 kl. 08.30-09.30 för åk 1. Kl. 09.30-10.00 för åk 2. för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge Viktigt att veta om Individuellt

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Kursnamn Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100 Endast för IN Processteknik Belysningsteknik

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS

BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS Vår vision. Att med engagemang, nyfikenhet och glädje erbjuda utbildning när den är som bäst. I samarbete med oss får eleven oavsett vem den är: * Välutbildad

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2

Valkatalog. Individuella val Östersund åk 2 Valkatalog Individuella val Östersund åk 2 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIDSSCHEMA... 2 ALLMÄN INFORMATION OM VALET... 3 INSTRUKTION FÖR VAL I DEXTER... 4 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA... 5 INFORMATION

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Lul eå Gymn as iesk ol a

Lul eå Gymn as iesk ol a Luleå Gymnasieskola Naturvetenskapsprogrammet NA... 2 Kungsfågeln... 5 Bärbar dator... 6 Hälsans hus... 7 Studio Kungsfågeln... 9 Inriktningar... 9 Inriktning: Naturvetenskap... 10 Inriktning: Naturvetenskap

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium - 2 - INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL2014 2015

INDIVIDUELLT VAL2014 2015 lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL2014 2015 för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Max och min...4 Utökat program...4

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer