VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK"

Transkript

1 HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK

2 Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 10 Humanistiska programmet 14 Naturvetenskapsprogrammet 19 Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant Musik 24 Samhällsvetenskapsprogrammet 25 Teknikprogrammet 30 Individuellt val för samtliga program 35 Specialiseringar 45 Alternativkurs 48 Kontakt 49

3 Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 På Rudbeck har du möjlighet att påverka din studiegång, både vad gäller innehåll och upplägg. Det sker bland annat genom de val av kurser du gör. Det är viktigt att du ger dig själv tid och möjlighet att tänka igenom din studieplanering. Val som ska göras På alla program, utom på det Estetiska programmet och på det Humanistiska programmet, ska en inriktning väljas. Du ska även välja kurser som ger dig en fördjupning inom det program eller den inriktning du valt. Slutligen ska du välja ditt mer fria val det individuella valet. Valkatalog De kurser du kan välja bland finns med i den här valkatalogen. Katalogen är indelad i två delar. Den ena beskriver vilka kurser som ingår och vilka fördjupningskurser du kan välja för respektive program. Den andra delen består av de kurser du kan välja som individuellt val. Ta reda på så mycket som möjligt Det blir många val och många beslut eftersom du nu väljer för både årskurs 2 och 3. Ta därför reda på så mycket du kan om de olika kurserna. Den 22 januari är det kursmässa på mentorstiden. Då har du möjlighet att prata med lärare och studievägledare om de olika kurserna vi erbjuder. Extra viktig information Avbryta påbörjad kurs Det val du gör ska vara mycket väl genomtänkt. En påbörjad kurs får endast avbrytas om särskilda skäl föreligger. Rektor fattar beslut om ett eventuellt avbrott. Du kan alltså inte själv välja att avbryta en påbörjad kurs. Reducerat program Information om reducerat program när studierna känns alltför tunga får du av din studievägledare. Beslut om reducerat program fattas av rektor. Valproceduren Information om hur valet går till rent praktiskt kommer på Schoolsoft. Behörighet till högskolan och meritpoäng För att få studera vid ett universitet eller en högskola måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Meritpoäng kan du få om du väljer fördjupningskurser i vissa ämnen. Mer information om detta kan du få av din studievägledare eller på Samma dag, fast på kvällen, erbjuder vi valinformation för målsmän. Då kommer rektorer och studievägledare att informera om olika inriktningar och kurser. Om du har frågor kan du också boka tid med din studievägledare eller söka upp de olika ämnesinstitutionerna. Diskutera gärna ditt val ordentligt hemma. Ju mer aktiv du själv är, desto större chans är det att dina val känns bra och riktiga för dig. 1

4 Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 Svar på vanliga frågor När får jag betyg på kursen? Betyg ges efter kursens slut. Under kursens gång kommer du att få mittkursomdöme av din lärare. Om jag får F vad kan jag göra åt det? Du har möjlighet att läsa upp ett F på en kurs via prövning. Du kan ibland behöva läsa om en hel kurs, vilket är möjligt. I vissa ämnen ges tillfälle att gå en repetitionskurs. I andra ämnen görs individuella lösningar. Hur gör jag om jag vill tentera av en kurs? Prata med din studievägledare. Om jag behöver repetera, få stöd eller förstärkning i en kurs hur gör jag då? Ta upp frågan med din lärare, din mentor eller din studievägledare. De kan ge dig råd hur du bör gå vidare. Vem är min studievägledare? På sidan kan du se vilken studievägledare som har hand om just ditt program. För att boka tid kan du antingen maila, ringa eller skriva upp dig på det schema som finns på varje studievägledares dörr. Du kan också beöka jourdisken i L-korridoren. Den är öppen varje dag klockan Var kan jag hitta kursbeskrivningar? På hittar du en förteckning över vilka ämnen vi erbjuder. När du klickar på det ämne du är intresserad av öppnas en PDF. Den visar vilka kurser som ingår i ämnet och det centrala innehållet samt kunskapskrav i respektive kurs. Observera att vi inte erbjuder samtliga kurser inom ämnet, aktuella kurser hittar du i den här katalogen. Till varje kurs finns dessutom betygskriterier som du får ta del av när kursen startar. Ett gott råd är att fråga lärare om olika kursinnehåll. När får jag mitt schema för åk 2 och 3? Vid skolstarten så kan du se ditt schema för period 1 på SchoolSoft. Någon vecka innan periodskiftena är schemat klart för period 2 respektive period 3. Vad händer om jag ångrar mitt val? De val du nu gör måste vara väl underbyggda. Om du ändå skulle vilja ändra något i din studieplan vänder du dig till din studievägledare. Detta måste du göra i god tid innan kurserna startar! 2

5 Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng Engelska 5 och Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b och Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 350 poäng Företagsekonomi Privatjuridik 100 Moderna språk 100 Psykologi 1 50 Inriktningar 300 poäng Inriktning Juridik Filosofi 1 50 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Inriktning Ekonomi Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik 3b 100 Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 3

6 Programfördjupning på Ekonomiprogrammet 300 poäng Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Företagsekonomi - specialisering Fördjupningskurs Kan endast väljas av elever på EKek Kan även läsas som individuellt val Entreprenörskap Entreprenörskap Filosofi Filosofi 1 EKju Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 EKek Företagsekonomi 2 Fördjupningskurs. Bygger på: Företagsekonomi 1 EKek Marknadsföring Fördjupningskurs. Bygger på Företagsekonomi 1 Geografi Geografi 1 Geografi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Geografi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Historia Historia 2a Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1b 4

7 Programfördjupning på Ekonomiprogrammet 300 poäng Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2a Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi till självkostnadspris Juridisk fördjupning Fördjupningskurs. Bygger på Privatjuridik samt Rätten och samhället Juridik Affärsjuridik EKju Rätten och samhället EKju Ledarskap och organisation Matematik Matematik 3b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 2b EKek Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b Mediekommunikation Textkommunikation Moderna språk Läs mer på sidan Psykologi Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 EKju Psykologi 2b Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Ledarskap och organisation 5

8 Programfördjupning på Ekonomiprogrammet 300 poäng Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Svenska Retorik Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Skrivande Samhällskunskap Internationell ekonomi Internationella relationer Ingår på Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Sociologi Sociologi 6

9 El- och energiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng Engelska Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1/Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 400 poäng Datorteknik 1a 100 Elektromekanik 100 Energiteknik Mekatronik Inriktningar Inriktning Dator- och kommunikationsteknik 400 poäng Dator- och nätverksteknik 100 Elektronik och mikrodatorteknik 100 Kommunikationsnät Nätverksteknik 100 Inriktning Elteknik 500 poäng Elkraftteknik 100 Praktisk ellära 100 Elinstallationer 200 Kommunikationsnät Individuellt val 200 poäng Se lista över aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 7

10 Programfördjupning på El- och energiprogrammet Inriktning Dator- och kommunikationsteknik 800 poäng Engelska Engelska 6 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 5 Entreprenörskap Entreprenörskap Larm och säkerhetsteknik CCTV-system Fördjupningskurs. Bygger på Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem Nätverksteknik Administration av nätverks- och serverutrustning Fördjupningskurs. Bygger på Datorteknik 1a Nätverksadministration Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Nätverkssäkerhet Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Nätverksteknologier Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Inbrottslarmssystem Fördjupningskurs. Bygger på Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 8

11 Programfördjupning på El- och energiprogrammet Inriktning Elteknik 700 poäng Automationsteknik Fastighetsautomation 1 Elektroteknik Data- och medianät Fördjupningskurs. Bygger på Elkraftteknik Elmotorstyrning Fördjupningskurs. Bygger på Elkraftteknik och Praktisk ellära Kan endast väljas av elever som valt utgång elektriker, mer info kommer i samband med valet Kan inte ingå i examen tillsammans med CCTV-system och Inbrottslarmssystem Kommunikationsnät 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kommunikationsnät 1 Engelska Engelska 6 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 5 Entreprenörskap Entreprenörskap Installationsteknik Belysningsteknik Fördjupningskurs. Bygger på Elkraftteknik Kan endast väljas av elever som valt utgång elektriker, mer info kommer i samband med valet Kan inte ingå i examen tillsammans med CCTV-system och Inbrottslarmssystem Larm och säkerhetsteknik CCTV-system Fördjupningskurs. Bygger på Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem Kan endast väljas av elever som valt utgång larm, mer info kommer i samband med valet Kan inte ingå i examen tillsammans med Belysningsteknik och Elmotorstyrning Inbrottslarmssystem Fördjupningskurs. Bygger på Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem Kan endast väljas av elever som valt utgång larm, mer info kommer i samband med valet Kan inte ingå i examen tillsammans med Belysningsteknik och Elmotorstyrning Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 9

12 Estetiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 150 poäng Estetisk kommunikation Konstarterna och samhället 50 Inriktningar 400 poäng Inriktning Estetik och media Digitalt skapande Medieproduktion 1 och Medier, samhälle och kommunikation Inriktning Musik Ensemble med körsång 200 Gehörs- och musiklära Instrument eller sång Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 10

13 Programfördjupning på Estetiska programmet 500 poäng Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Fotografisk bild Fotografisk bild 1 Entreprenörskap Entreprenörskap Film och tv-produktion Film och tv-produktion 1 Film och tv-produktion 2 Fördjupningskurs. Bygger på Film och tv-produktion 1 Filosofi Filosofi 1 Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Fotografisk bild 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fotografisk bild 1 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Fördjupningskurs. Bygger på Grafisk kommunikation 1 Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign 11

14 Programfördjupning på Estetiska programmet 500 poäng Historia Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2b - kultur Ljudproduktion Ljudproduktion 1 Matematik Matematik 2b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 1b Matematik 3b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 2b Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1 Moderna språk Läs mer på sidan Musik Bruksspel och ackompanjemang Kan ej väljas av elever på ESme Ensemble 1 Kan ej väljas av elever på ESmu Ensemble 2 Fördjupningskurs. Bygger på Ensemble med körsång Instrument eller sång 2 Fördjupningskurs. Bygger på Instrument eller sång 1 Kan ej väljas av elever på ESme Körsång 2 Fördjupningskurs. Bygger på Ensemble med körsång Kan ej väljas av elever på ESme Textkommunikation 12

15 Programfördjupning på Estetiska programmet 500 poäng Psykologi Psykologi 1 Svenska Retorik Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Samhällskunskap Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Skrivande Teater Scenisk gestaltning 1 Webbteknik Webbutveckling 1 Webbutveckling 2 Fördjupningskurs. Bygger på Webbutveckling 1 13

16 Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 350 poäng Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Människans språk 100 Inriktningar 400 poäng Inriktning Språk Latin - språk och kultur Moderna språk 300 Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 14

17 Programfördjupning Humanistiska programmet 300 poäng Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Entreprenörskap Entreprenörskap Filosofi Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Geografi Geografi 1 Historia Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2b - kultur Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi till självkostnadspris Matematik Matematik 2b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 1b Matematik 3b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 2b Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b Moderna språk Franska, steg 1 Franska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 1 15

18 Programfördjupning Humanistiska programmet 300 poäng Franska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 2 Kinesiska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kinesiska, steg 1 Franska, steg 4 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 3 Kinesiska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Kinesiska, steg 2 Franska, steg 5 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 4 Kinesiska, steg 4 Fördjupningskurs. Bygger på Kinesiska, steg 3 Franska, steg 6 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 5 Spanska, steg 1 Italienska, steg 1 Spanska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 1 Italienska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Italienska, steg 1 Spanska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 2 Italienska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Italienska, steg 2 Spanska, steg 4 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 3 Kinesiska, steg 1 Spanska, steg 5 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 4 16

19 Programfördjupning Humanistiska programmet 300 poäng Spanska, steg 6 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 5 Tyska, steg 1 Tyska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska, steg 1 Tyska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska. steg 2 Modersmål Modersmål 1 I samband med valet anger du vilket språk du önskar läsa Modersmål 2 Fördjupningskurs. Bygger på Modersmål 1 I samband med valet anger du vilket språk du önskar läsa Modersmål - aktiv tvåspråkighet Fördjupningskurs. Bygger på Modersmål 1 I samband med valet anger du vilket språk du önskar läsa Tyska, steg 4 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska, steg 3 Tyska, steg 5 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska, steg 4 Tyska, steg 6 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska, steg 5 Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Psykologi 2b Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 17

20 Programfördjupning Humanistiska programmet 300 poäng Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Svenska Retorik Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Skrivande Samhällskunskap Internationella relationer Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Sociologi Sociologi 18

21 Naturvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 450 poäng Biologi 1/Biologi 1 - fjällkurs (se sidan 48) 100 Fysik 1a 150 Kemi Moderna språk 100 Inriktningar Inriktning Naturvetenskap 400 poäng Biologi Fysik Kemi Matematik Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Geografi Samhällskunskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 19

22 Programfördjupning på Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap 200 poäng Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Biologi Biologi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Biologi 1 NAna. Kan ingå på NAsa Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Entreprenörskap Entreprenörskap Filosofi Filosofi 1 Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Fysik Fysik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fysik 1a NAna. Kan ingå på NAsa Fysik 3 Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Geografi Geografi 1 NAsa Geografi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Geografi 1 20

23 Programfördjupning på Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap 200 poäng Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Historia Historia 2a Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1b Matematik Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b NAna Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2a Matematik 5 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 4 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi till självkostnadspris Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap Kemi Matematik - specialisering Universitetsförberedande Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 4 Moderna språk Läs mer på sidan Naturvetenskaplig specialisering Astrofysik Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Kemi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kemi 1 NAna. Kan ingå på NAsa 21

24 Programfördjupning på Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap 200 poäng Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Kriminalteknik Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Biologi 2 Sjukdomar och läkemedel Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Kemi 2 Programmering Programmering 1 Psykologi 2b Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Programmering 2 Fördjupningskurs. Bygger på Programmering 1 Psykologi Psykologi 1 Samhällskunskap Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1b NAsa Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Svenska Retorik 22

25 Programfördjupning på Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap 200 poäng Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Teknik Teknik 1 Poäng: 150 Teknik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Teknik 1 Webbteknik Webbutveckling 1 Webbutveckling 2 Fördjupningskurs. Bygger på Webbutveckling 1 23

26 Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant Musik Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 450 poäng Biologi 1/Biologi 1 - fjällkurs (se sidan 48) 100 Fysik 1a 150 Kemi Moderna språk 100 Inriktningar Inriktning Naturvetenskap 400 poäng Biologi Fysik Kemi Matematik Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Geografi Samhällskunskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng Programfördjupning 200 poäng (NANA)/300 poäng (NASA) Ensemble med körsång 200 Körsång Instrument eller sång I den särskilda varianten ingår 400 poäng musik. De poäng som överstiger programfördjupningen får eleverna välja att antingen läsa som utökat eller som individuellt val. 24

27 Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 300 poäng Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Psykologi 1 50 Inriktningar Inriktning Medier, information och kommunikation 350 poäng Journalistik, reklam och information Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Psykologi 2a 50 Inriktning Samhällsvetenskap 450 poäng Geografi Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 och Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 25

28 Programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Medier, information och kommunikation 400 poäng Inriktning Samhällsvetenskap 300 poäng Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Fotografisk bild Fotografisk bild 1 Entreprenörskap Entreprenörskap Film och tv-produktion Film och tv-produktion 1 Film och tv-produktion 2 Fördjupningskurs. Bygger på Film och tv-produktion 1 Filosofi Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Fotografisk bild 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fotografisk bild 1 Geografi Geografi 1 SAsa Geografi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Geografi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Fördjupningskurs. Bygger på Grafisk kommunikation 1 26

29 Programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Medier, information och kommunikation 400 poäng Inriktning Samhällsvetenskap 300 poäng Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign Ljudproduktion Ljudproduktion 1 Historia Historia 2a Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1b SAsa Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2a Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi till självkostnadspris Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap Matematik Matematik 3b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 2b Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1 SAme Textkommunikation 27

30 Programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Medier, information och kommunikation 400 poäng Inriktning Samhällsvetenskap 300 poäng Moderna språk Läs mer på sidan Naturkunskap Naturkunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Naturkunskap 1b Samhällskunskap Internationell ekonomi Internationella relationer Psykologi Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 SAme Psykologi 2b Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 SAsa Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 28 Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1b SAsa Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 SAsa Sociologi Sociologi Svenska Retorik Skrivande

31 Programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Medier, information och kommunikation 400 poäng Inriktning Samhällsvetenskap 300 poäng Webbteknik Webbutveckling 1 Webbutveckling 2 Fördjupningskurs. Bygger på Webbutveckling 1 29

32 Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 400 poäng Fysik 1a 150 Kemi Teknik Inriktningar 300 poäng Inriktning Design och produktutveckling Bild och form 1a1 50 Cad 1 50 Design Konstruktion Inriktning Informationsoch medieteknik Datorteknik 1a 100 Programmering Webbutveckling Teknikvetenskap Fysik Matematik Teknik Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 30

33 Programfördjupning på Teknikprogrammet på 400 poäng Bild Bild och form 1a1 TEde Bild och form 1a2 Fördjupningskurs. Bygger på Bild och form 1a1 Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Biologi 1 Cad Cad 1 TEde Cad 2 Fördjupningskurs. Bygger på Cad 1 Cad 3 Fördjupningskurs. Bygger på Cad 2 Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a TEin Design Design 1 TEde Design 2 Fördjupningskurs. Bygger på Design 1 Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Entreprenörskap Entreprenörskap Filosofi Filosofi 1 31

34 Programfördjupning på Teknikprogrammet på 400 poäng Fysik Fysik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fysik 1a TEte Historia Historia 1a2 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1a1 Fysik 3 Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Geografi Geografi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap Kemi Kemi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kemi 1 Konstruktion Konstruktion 1 TEde Matematik Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b TEte Matematik 5 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 4 32

35 Programfördjupning på Teknikprogrammet på 400 poäng Matematik - specialisering Universitetsförberedande Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 4 Moderna språk Läs mer på sidan Naturvetenskaplig specialisering Astrofysik Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Kriminalteknik Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Biologi 2 Sjukdomar och läkemedel Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Kemi 2 Nätverksteknik Nätverksadministration Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Nätverksteknik Nätverksteknologier Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Programmering Programmering 1 TEin Programmering 2 Fördjupningskurs. Bygger på Programmering 1 Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 33

36 Programfördjupning på Teknikprogrammet på 400 poäng Samhällskunskap Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1a2 Svenska Retorik Teknik Teknik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Teknik 1 TEte Webbteknik Webbutveckling 1 TEin Webbutveckling 2 Fördjupningskurs. Bygger på Webbutveckling 1 34

37 Individuellt val för samtliga program Bild Bild och form 1a1 TEde Bild och form 1a2 Fördjupningskurs. Bygger på Bild och form 1a1 Biologi Biologi 1 NA Biologi 1 - fjällkurs Kan inte väljas av elever som läst Biologi 1 Resa, kost och logi till självkostnadspris Se sidan 48 för mer info om kursen Biologi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Biologi 1 NAna och kan ingå på NAsa Cad Cad 1 TEde Cad 2 Fördjupningskurs. Bygger på Cad 1 Cad 3 Fördjupningskurs. Bygger på Cad 2 Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a TEin Design Design 1 TEde Design 2 Fördjupningskurs. Bygger på Design 1 Digitalt skapande Digitalt skapande 1 ESes 35

38 Individuellt val för samtliga program Engelska Engelska 6 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 5 EK, ES, HU, NA, SA, TE Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Fotografisk bild Fotografisk bild 1 Entreprenörskap Entreprenörskap Film och tv-produktion Film och tv-produktion 1 Film och tv-produktion 2 Fördjupningskurs. Bygger på Film och tv-produktion 1 Filosofi Filosofi 1 EKju, HU, SA Fotografisk bild 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fotografisk bild 1 Fysik Fysik 1a Poäng: 150 NA, TE Fysik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fysik 1a NAna, TEte. Kan ingå på NAsa Fysik 3 Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 EKek 36

39 Individuellt val för samtliga program Företagsekonomi 1 EK Företagsekonomi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Företagsekonomi 1 EKek Marknadsföring Fördjupningskurs. Bygger på Företagsekonomi 1 Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign Historia Historia 1a2 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1a1 Geografi Geografi 1 NAsa, SAsa Geografi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Geografi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Historia 2a Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1a2 eller Historia 1b SAsa Kan inte ingå i examen tillsammans med Hi2b - kultur Historia 2b - kultur Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1a2 eller Historia 1b ES, HU Kan inte ingå i examen tillsammans med Hi2a Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2a eller Historia 2b - kultur Grafisk kommunikation 2 Fördjupningskurs. Bygger på Grafisk kommunikation 1 37

40 Individuellt val för samtliga program Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi sker till självkostnadspris Juridisk fördjupning Fördjupningskurs. Bygger på Privatjuridik och Rättskunskap Hälsa Mental träning Idrott och hälsa 1 - specialisering Bollspel Fördjupningskurs. Bygger på Idrott och hälsa 1 Juridik Rätten och samhället EKju Affärsjuridik EKju Privatjuridik EK Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap Kemi Kemi 1 NA, TE Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 Fördjupningskurs. Bygger på Idrott och hälsa 1 Vissa friluftsmoment på kursen kommer att ligga utanför schemalagd tid Kemi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kemi 1 NAna. Kan ingå på NAsa 38

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10

Innehåll. Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1. Ekonomiprogrammet 3. El- och energiprogrammet 7. Estetiska programmet 10 Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 10 Humanistiska programmet 14 Naturvetenskapsprogrammet 19 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Poängplan TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Kärnämnen Kurs Kurskod Åk 1 Åk 2 Åk 3 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

El- och energiprogrammet, år 1

El- och energiprogrammet, år 1 Kunskapscentrum M Timplan för: EE11 Timplan: 14 El- och energiprogrammet, år 1 23 46 138 138 345 INDV Individuellt val (200) 180 ISPEC/PROF Gymnasiegemensamma ämnen Inriktning och programfördjupning (1200)

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Odenplan Valbara kurser Vår skola Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Odenplan Valbara kurser Vår skola Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Odenplan 3 Valbara kurser 4 Vår skola 5 Programutbud 7 Ekonomiprogrammet 8 Estetiska programmet 9 Humanistiska programmet 10 Naturvetenskapsprogrammet 11 Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

PROGRAM 2016 PROGR 201 KUNSKAPEN I CENTRUM

PROGRAM 2016 PROGR 201 KUNSKAPEN I CENTRUM ROGRAM 016 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett var du står

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

KULLAGYMNASIET. Det är här resan börjar

KULLAGYMNASIET. Det är här resan börjar LLAGYMNA LAGYMNASIET Det är här resan börjar SVERI GE SW ED EN UÈDE S 2 Självklarheter? Varje år kliver nya elever in på gymnasieskolor efter nio års förberedelser i grundskolor runt om i nordvästra Skåne.

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

1 100 poäng. 400 poäng. 400 poäng. Engelska 5. Entreprenörskap. Fysik 1a. Engelska 6. a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier. Kemi 1.

1 100 poäng. 400 poäng. 400 poäng. Engelska 5. Entreprenörskap. Fysik 1a. Engelska 6. a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier. Kemi 1. Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik 1 Informations- och medieteknik 300 poäng Datorteknik 1a Webbutveckling 1 a. Nätverksteknik, Nätverksteknologier b. Digitalt skapande, Grafisk kommunikation

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet.

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet. Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, biträdande rektor Krister

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation Media, information & kommunikation är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

ESTETISKA PROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET Inriktning Estetik & Media Gymnasiegemensamma ämnen 11oäng Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b kultur Idrott & hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap

Läs mer

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan

VÄRMDÖ GYMNASIUM. vid Gullmarsplan VÄRMDÖ GYMNASIUM vid Gullmarsplan PROGRAMKATALOG 2015-2016 2500:- EK NA SA TE ES Ekonomiprogrammet Marknadsföring och Juridik s. 7 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap och Samhälle-Global s. 8 Forskning-Journalistik

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv

Ekonomiprogrammet. Våra utgångspunkter. Skapa en helhet i utbildningen. Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Val inför Åk 2 - EK Ekonomiprogrammet Våra utgångspunkter Skapa en helhet i utbildningen Förbereda inför & ge förutsättningar för fortsatta studier & arbetsliv Kunna kombinera studier & idrott Ekonomiprogrammet

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Valkatalog inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF Kungshögaskolan Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

ESTETISKA PROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET Inriktning Estetik & Media Björn Alkberg ES11 - Att gå på NTI känns grymt för jag kan gå omkring med långt hår utan att folk stirrar på mig. Man kan verkligen vara sig själv! Elin

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma kurser Engelska 5 Religionskunskap 1 Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1 eller Matematik 1a Svenska som andraspråk 1 Naturkunskap

Läs mer

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2015-2016

Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2015-2016 Hermods Gymnasium Stockholm hermodsgymnasium.se Läsår 2015-2016 En modern kvalitetsskola i centralt läge Hermods Gymnasium driver kvalitetsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skolorna förenar tradition

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1516 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola GUTEGYMNASIET Gotlands fria gymnasieskola Anna och Jerry Engström Guteskolan AB Jerry är VD för Guteskolan AB och Anna är rektor för grundskolan. Vi har många års erfarenhet av att driva skola och utbildning

Läs mer