VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VAL LOG 2013/14 TEK TISKA MUSIK SAM EST ETI SKA EL& ENE NIK"

Transkript

1 HUM ANIS TISKA VAL KATA NATUR NATUR MUSIK LOG SAM EKO NOMI EST ETI SKA EL& ENE RGI 2013/14 TEK NIK

2 Innehåll Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 1 Ekonomiprogrammet 3 El- och energiprogrammet 7 Estetiska programmet 10 Humanistiska programmet 14 Naturvetenskapsprogrammet 19 Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant Musik 24 Samhällsvetenskapsprogrammet 25 Teknikprogrammet 30 Individuellt val för samtliga program 35 Specialiseringar 45 Alternativkurs 48 Kontakt 49

3 Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 På Rudbeck har du möjlighet att påverka din studiegång, både vad gäller innehåll och upplägg. Det sker bland annat genom de val av kurser du gör. Det är viktigt att du ger dig själv tid och möjlighet att tänka igenom din studieplanering. Val som ska göras På alla program, utom på det Estetiska programmet och på det Humanistiska programmet, ska en inriktning väljas. Du ska även välja kurser som ger dig en fördjupning inom det program eller den inriktning du valt. Slutligen ska du välja ditt mer fria val det individuella valet. Valkatalog De kurser du kan välja bland finns med i den här valkatalogen. Katalogen är indelad i två delar. Den ena beskriver vilka kurser som ingår och vilka fördjupningskurser du kan välja för respektive program. Den andra delen består av de kurser du kan välja som individuellt val. Ta reda på så mycket som möjligt Det blir många val och många beslut eftersom du nu väljer för både årskurs 2 och 3. Ta därför reda på så mycket du kan om de olika kurserna. Den 22 januari är det kursmässa på mentorstiden. Då har du möjlighet att prata med lärare och studievägledare om de olika kurserna vi erbjuder. Extra viktig information Avbryta påbörjad kurs Det val du gör ska vara mycket väl genomtänkt. En påbörjad kurs får endast avbrytas om särskilda skäl föreligger. Rektor fattar beslut om ett eventuellt avbrott. Du kan alltså inte själv välja att avbryta en påbörjad kurs. Reducerat program Information om reducerat program när studierna känns alltför tunga får du av din studievägledare. Beslut om reducerat program fattas av rektor. Valproceduren Information om hur valet går till rent praktiskt kommer på Schoolsoft. Behörighet till högskolan och meritpoäng För att få studera vid ett universitet eller en högskola måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Meritpoäng kan du få om du väljer fördjupningskurser i vissa ämnen. Mer information om detta kan du få av din studievägledare eller på Samma dag, fast på kvällen, erbjuder vi valinformation för målsmän. Då kommer rektorer och studievägledare att informera om olika inriktningar och kurser. Om du har frågor kan du också boka tid med din studievägledare eller söka upp de olika ämnesinstitutionerna. Diskutera gärna ditt val ordentligt hemma. Ju mer aktiv du själv är, desto större chans är det att dina val känns bra och riktiga för dig. 1

4 Till elev och målsman om valet till årskurs 2 och 3 Svar på vanliga frågor När får jag betyg på kursen? Betyg ges efter kursens slut. Under kursens gång kommer du att få mittkursomdöme av din lärare. Om jag får F vad kan jag göra åt det? Du har möjlighet att läsa upp ett F på en kurs via prövning. Du kan ibland behöva läsa om en hel kurs, vilket är möjligt. I vissa ämnen ges tillfälle att gå en repetitionskurs. I andra ämnen görs individuella lösningar. Hur gör jag om jag vill tentera av en kurs? Prata med din studievägledare. Om jag behöver repetera, få stöd eller förstärkning i en kurs hur gör jag då? Ta upp frågan med din lärare, din mentor eller din studievägledare. De kan ge dig råd hur du bör gå vidare. Vem är min studievägledare? På sidan kan du se vilken studievägledare som har hand om just ditt program. För att boka tid kan du antingen maila, ringa eller skriva upp dig på det schema som finns på varje studievägledares dörr. Du kan också beöka jourdisken i L-korridoren. Den är öppen varje dag klockan Var kan jag hitta kursbeskrivningar? På hittar du en förteckning över vilka ämnen vi erbjuder. När du klickar på det ämne du är intresserad av öppnas en PDF. Den visar vilka kurser som ingår i ämnet och det centrala innehållet samt kunskapskrav i respektive kurs. Observera att vi inte erbjuder samtliga kurser inom ämnet, aktuella kurser hittar du i den här katalogen. Till varje kurs finns dessutom betygskriterier som du får ta del av när kursen startar. Ett gott råd är att fråga lärare om olika kursinnehåll. När får jag mitt schema för åk 2 och 3? Vid skolstarten så kan du se ditt schema för period 1 på SchoolSoft. Någon vecka innan periodskiftena är schemat klart för period 2 respektive period 3. Vad händer om jag ångrar mitt val? De val du nu gör måste vara väl underbyggda. Om du ändå skulle vilja ändra något i din studieplan vänder du dig till din studievägledare. Detta måste du göra i god tid innan kurserna startar! 2

5 Ekonomiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng Engelska 5 och Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b och Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 350 poäng Företagsekonomi Privatjuridik 100 Moderna språk 100 Psykologi 1 50 Inriktningar 300 poäng Inriktning Juridik Filosofi 1 50 Affärsjuridik 100 Rätten och samhället 100 Psykologi 2a 50 Inriktning Ekonomi Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik 3b 100 Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 3

6 Programfördjupning på Ekonomiprogrammet 300 poäng Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Företagsekonomi - specialisering Fördjupningskurs Kan endast väljas av elever på EKek Kan även läsas som individuellt val Entreprenörskap Entreprenörskap Filosofi Filosofi 1 EKju Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 EKek Företagsekonomi 2 Fördjupningskurs. Bygger på: Företagsekonomi 1 EKek Marknadsföring Fördjupningskurs. Bygger på Företagsekonomi 1 Geografi Geografi 1 Geografi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Geografi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Historia Historia 2a Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1b 4

7 Programfördjupning på Ekonomiprogrammet 300 poäng Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2a Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi till självkostnadspris Juridisk fördjupning Fördjupningskurs. Bygger på Privatjuridik samt Rätten och samhället Juridik Affärsjuridik EKju Rätten och samhället EKju Ledarskap och organisation Matematik Matematik 3b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 2b EKek Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b Mediekommunikation Textkommunikation Moderna språk Läs mer på sidan Psykologi Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 EKju Psykologi 2b Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Ledarskap och organisation 5

8 Programfördjupning på Ekonomiprogrammet 300 poäng Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Svenska Retorik Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Skrivande Samhällskunskap Internationell ekonomi Internationella relationer Ingår på Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Sociologi Sociologi 6

9 El- och energiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng Engelska Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska 1/Svenska som andraspråk Programgemensamma ämnen 400 poäng Datorteknik 1a 100 Elektromekanik 100 Energiteknik Mekatronik Inriktningar Inriktning Dator- och kommunikationsteknik 400 poäng Dator- och nätverksteknik 100 Elektronik och mikrodatorteknik 100 Kommunikationsnät Nätverksteknik 100 Inriktning Elteknik 500 poäng Elkraftteknik 100 Praktisk ellära 100 Elinstallationer 200 Kommunikationsnät Individuellt val 200 poäng Se lista över aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 7

10 Programfördjupning på El- och energiprogrammet Inriktning Dator- och kommunikationsteknik 800 poäng Engelska Engelska 6 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 5 Entreprenörskap Entreprenörskap Larm och säkerhetsteknik CCTV-system Fördjupningskurs. Bygger på Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem Nätverksteknik Administration av nätverks- och serverutrustning Fördjupningskurs. Bygger på Datorteknik 1a Nätverksadministration Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Nätverkssäkerhet Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Nätverksteknologier Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Inbrottslarmssystem Fördjupningskurs. Bygger på Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 8

11 Programfördjupning på El- och energiprogrammet Inriktning Elteknik 700 poäng Automationsteknik Fastighetsautomation 1 Elektroteknik Data- och medianät Fördjupningskurs. Bygger på Elkraftteknik Elmotorstyrning Fördjupningskurs. Bygger på Elkraftteknik och Praktisk ellära Kan endast väljas av elever som valt utgång elektriker, mer info kommer i samband med valet Kan inte ingå i examen tillsammans med CCTV-system och Inbrottslarmssystem Kommunikationsnät 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kommunikationsnät 1 Engelska Engelska 6 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 5 Entreprenörskap Entreprenörskap Installationsteknik Belysningsteknik Fördjupningskurs. Bygger på Elkraftteknik Kan endast väljas av elever som valt utgång elektriker, mer info kommer i samband med valet Kan inte ingå i examen tillsammans med CCTV-system och Inbrottslarmssystem Larm och säkerhetsteknik CCTV-system Fördjupningskurs. Bygger på Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem Kan endast väljas av elever som valt utgång larm, mer info kommer i samband med valet Kan inte ingå i examen tillsammans med Belysningsteknik och Elmotorstyrning Inbrottslarmssystem Fördjupningskurs. Bygger på Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem Kan endast väljas av elever som valt utgång larm, mer info kommer i samband med valet Kan inte ingå i examen tillsammans med Belysningsteknik och Elmotorstyrning Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 9

12 Estetiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 150 poäng Estetisk kommunikation Konstarterna och samhället 50 Inriktningar 400 poäng Inriktning Estetik och media Digitalt skapande Medieproduktion 1 och Medier, samhälle och kommunikation Inriktning Musik Ensemble med körsång 200 Gehörs- och musiklära Instrument eller sång Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 10

13 Programfördjupning på Estetiska programmet 500 poäng Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Fotografisk bild Fotografisk bild 1 Entreprenörskap Entreprenörskap Film och tv-produktion Film och tv-produktion 1 Film och tv-produktion 2 Fördjupningskurs. Bygger på Film och tv-produktion 1 Filosofi Filosofi 1 Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Fotografisk bild 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fotografisk bild 1 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Fördjupningskurs. Bygger på Grafisk kommunikation 1 Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign 11

14 Programfördjupning på Estetiska programmet 500 poäng Historia Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2b - kultur Ljudproduktion Ljudproduktion 1 Matematik Matematik 2b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 1b Matematik 3b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 2b Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1 Moderna språk Läs mer på sidan Musik Bruksspel och ackompanjemang Kan ej väljas av elever på ESme Ensemble 1 Kan ej väljas av elever på ESmu Ensemble 2 Fördjupningskurs. Bygger på Ensemble med körsång Instrument eller sång 2 Fördjupningskurs. Bygger på Instrument eller sång 1 Kan ej väljas av elever på ESme Körsång 2 Fördjupningskurs. Bygger på Ensemble med körsång Kan ej väljas av elever på ESme Textkommunikation 12

15 Programfördjupning på Estetiska programmet 500 poäng Psykologi Psykologi 1 Svenska Retorik Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Samhällskunskap Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Skrivande Teater Scenisk gestaltning 1 Webbteknik Webbutveckling 1 Webbutveckling 2 Fördjupningskurs. Bygger på Webbutveckling 1 13

16 Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 350 poäng Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Människans språk 100 Inriktningar 400 poäng Inriktning Språk Latin - språk och kultur Moderna språk 300 Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 14

17 Programfördjupning Humanistiska programmet 300 poäng Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Entreprenörskap Entreprenörskap Filosofi Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Geografi Geografi 1 Historia Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2b - kultur Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi till självkostnadspris Matematik Matematik 2b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 1b Matematik 3b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 2b Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b Moderna språk Franska, steg 1 Franska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 1 15

18 Programfördjupning Humanistiska programmet 300 poäng Franska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 2 Kinesiska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kinesiska, steg 1 Franska, steg 4 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 3 Kinesiska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Kinesiska, steg 2 Franska, steg 5 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 4 Kinesiska, steg 4 Fördjupningskurs. Bygger på Kinesiska, steg 3 Franska, steg 6 Fördjupningskurs. Bygger på Franska, steg 5 Spanska, steg 1 Italienska, steg 1 Spanska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 1 Italienska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Italienska, steg 1 Spanska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 2 Italienska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Italienska, steg 2 Spanska, steg 4 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 3 Kinesiska, steg 1 Spanska, steg 5 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 4 16

19 Programfördjupning Humanistiska programmet 300 poäng Spanska, steg 6 Fördjupningskurs. Bygger på Spanska, steg 5 Tyska, steg 1 Tyska, steg 2 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska, steg 1 Tyska, steg 3 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska. steg 2 Modersmål Modersmål 1 I samband med valet anger du vilket språk du önskar läsa Modersmål 2 Fördjupningskurs. Bygger på Modersmål 1 I samband med valet anger du vilket språk du önskar läsa Modersmål - aktiv tvåspråkighet Fördjupningskurs. Bygger på Modersmål 1 I samband med valet anger du vilket språk du önskar läsa Tyska, steg 4 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska, steg 3 Tyska, steg 5 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska, steg 4 Tyska, steg 6 Fördjupningskurs. Bygger på Tyska, steg 5 Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Psykologi 2b Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 17

20 Programfördjupning Humanistiska programmet 300 poäng Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Svenska Retorik Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Skrivande Samhällskunskap Internationella relationer Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Sociologi Sociologi 18

21 Naturvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 450 poäng Biologi 1/Biologi 1 - fjällkurs (se sidan 48) 100 Fysik 1a 150 Kemi Moderna språk 100 Inriktningar Inriktning Naturvetenskap 400 poäng Biologi Fysik Kemi Matematik Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Geografi Samhällskunskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 19

22 Programfördjupning på Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap 200 poäng Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Biologi Biologi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Biologi 1 NAna. Kan ingå på NAsa Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Entreprenörskap Entreprenörskap Filosofi Filosofi 1 Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Fysik Fysik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fysik 1a NAna. Kan ingå på NAsa Fysik 3 Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Geografi Geografi 1 NAsa Geografi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Geografi 1 20

23 Programfördjupning på Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap 200 poäng Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Historia Historia 2a Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1b Matematik Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b NAna Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2a Matematik 5 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 4 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi till självkostnadspris Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap Kemi Matematik - specialisering Universitetsförberedande Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 4 Moderna språk Läs mer på sidan Naturvetenskaplig specialisering Astrofysik Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Kemi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kemi 1 NAna. Kan ingå på NAsa 21

24 Programfördjupning på Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap 200 poäng Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Kriminalteknik Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Biologi 2 Sjukdomar och läkemedel Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Kemi 2 Programmering Programmering 1 Psykologi 2b Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 Programmering 2 Fördjupningskurs. Bygger på Programmering 1 Psykologi Psykologi 1 Samhällskunskap Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1b NAsa Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Svenska Retorik 22

25 Programfördjupning på Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap 200 poäng Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Teknik Teknik 1 Poäng: 150 Teknik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Teknik 1 Webbteknik Webbutveckling 1 Webbutveckling 2 Fördjupningskurs. Bygger på Webbutveckling 1 23

26 Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant Musik Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 450 poäng Biologi 1/Biologi 1 - fjällkurs (se sidan 48) 100 Fysik 1a 150 Kemi Moderna språk 100 Inriktningar Inriktning Naturvetenskap 400 poäng Biologi Fysik Kemi Matematik Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 poäng Geografi Samhällskunskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng Programfördjupning 200 poäng (NANA)/300 poäng (NASA) Ensemble med körsång 200 Körsång Instrument eller sång I den särskilda varianten ingår 400 poäng musik. De poäng som överstiger programfördjupningen får eleverna välja att antingen läsa som utökat eller som individuellt val. 24

27 Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 300 poäng Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Psykologi 1 50 Inriktningar Inriktning Medier, information och kommunikation 350 poäng Journalistik, reklam och information Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Psykologi 2a 50 Inriktning Samhällsvetenskap 450 poäng Geografi Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 och Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 25

28 Programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Medier, information och kommunikation 400 poäng Inriktning Samhällsvetenskap 300 poäng Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Fotografisk bild Fotografisk bild 1 Entreprenörskap Entreprenörskap Film och tv-produktion Film och tv-produktion 1 Film och tv-produktion 2 Fördjupningskurs. Bygger på Film och tv-produktion 1 Filosofi Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Fotografisk bild 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fotografisk bild 1 Geografi Geografi 1 SAsa Geografi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Geografi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Fördjupningskurs. Bygger på Grafisk kommunikation 1 26

29 Programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Medier, information och kommunikation 400 poäng Inriktning Samhällsvetenskap 300 poäng Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign Ljudproduktion Ljudproduktion 1 Historia Historia 2a Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1b SAsa Ledarskap och organisation Ledarskap och organisation Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2a Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi till självkostnadspris Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap Matematik Matematik 3b Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 2b Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b Mediekommunikation Journalistik, reklam och information 1 SAme Textkommunikation 27

30 Programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Medier, information och kommunikation 400 poäng Inriktning Samhällsvetenskap 300 poäng Moderna språk Läs mer på sidan Naturkunskap Naturkunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Naturkunskap 1b Samhällskunskap Internationell ekonomi Internationella relationer Psykologi Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 SAme Psykologi 2b Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 SAsa Religionskunskap - specialisering Etik och livsfrågor Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 28 Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1b SAsa Samhällskunskap 3 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 SAsa Sociologi Sociologi Svenska Retorik Skrivande

31 Programfördjupning på Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Medier, information och kommunikation 400 poäng Inriktning Samhällsvetenskap 300 poäng Webbteknik Webbutveckling 1 Webbutveckling 2 Fördjupningskurs. Bygger på Webbutveckling 1 29

32 Teknikprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och Programgemensamma ämnen 400 poäng Fysik 1a 150 Kemi Teknik Inriktningar 300 poäng Inriktning Design och produktutveckling Bild och form 1a1 50 Cad 1 50 Design Konstruktion Inriktning Informationsoch medieteknik Datorteknik 1a 100 Programmering Webbutveckling Teknikvetenskap Fysik Matematik Teknik Individuellt val 200 poäng Se aktuella kurser på sidan Gymnasiearbete 100 poäng 30

33 Programfördjupning på Teknikprogrammet på 400 poäng Bild Bild och form 1a1 TEde Bild och form 1a2 Fördjupningskurs. Bygger på Bild och form 1a1 Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Biologi 1 Cad Cad 1 TEde Cad 2 Fördjupningskurs. Bygger på Cad 1 Cad 3 Fördjupningskurs. Bygger på Cad 2 Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a TEin Design Design 1 TEde Design 2 Fördjupningskurs. Bygger på Design 1 Engelska Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Entreprenörskap Entreprenörskap Filosofi Filosofi 1 31

34 Programfördjupning på Teknikprogrammet på 400 poäng Fysik Fysik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fysik 1a TEte Historia Historia 1a2 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1a1 Fysik 3 Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 Geografi Geografi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap Kemi Kemi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kemi 1 Konstruktion Konstruktion 1 TEde Matematik Matematik 4 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 3b TEte Matematik 5 Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 4 32

35 Programfördjupning på Teknikprogrammet på 400 poäng Matematik - specialisering Universitetsförberedande Fördjupningskurs. Bygger på Matematik 4 Moderna språk Läs mer på sidan Naturvetenskaplig specialisering Astrofysik Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Kriminalteknik Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Biologi 2 Sjukdomar och läkemedel Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Kemi 2 Nätverksteknik Nätverksadministration Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Nätverksteknik Nätverksteknologier Fördjupningskurs. Bygger på Nätverksteknik Programmering Programmering 1 TEin Programmering 2 Fördjupningskurs. Bygger på Programmering 1 Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2a Fördjupningskurs. Bygger på Psykologi 1 Religionskunskap Religionskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Religionskunskap 1 33

36 Programfördjupning på Teknikprogrammet på 400 poäng Samhällskunskap Samhällskunskap 2 Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 1a2 Svenska Retorik Teknik Teknik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Teknik 1 TEte Webbteknik Webbutveckling 1 TEin Webbutveckling 2 Fördjupningskurs. Bygger på Webbutveckling 1 34

37 Individuellt val för samtliga program Bild Bild och form 1a1 TEde Bild och form 1a2 Fördjupningskurs. Bygger på Bild och form 1a1 Biologi Biologi 1 NA Biologi 1 - fjällkurs Kan inte väljas av elever som läst Biologi 1 Resa, kost och logi till självkostnadspris Se sidan 48 för mer info om kursen Biologi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Biologi 1 NAna och kan ingå på NAsa Cad Cad 1 TEde Cad 2 Fördjupningskurs. Bygger på Cad 1 Cad 3 Fördjupningskurs. Bygger på Cad 2 Dator- och kommunikationsteknik Datorteknik 1a TEin Design Design 1 TEde Design 2 Fördjupningskurs. Bygger på Design 1 Digitalt skapande Digitalt skapande 1 ESes 35

38 Individuellt val för samtliga program Engelska Engelska 6 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 5 EK, ES, HU, NA, SA, TE Engelska 7 Fördjupningskurs. Bygger på Engelska 6 Filosofi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Filosofi 1 Fotografisk bild Fotografisk bild 1 Entreprenörskap Entreprenörskap Film och tv-produktion Film och tv-produktion 1 Film och tv-produktion 2 Fördjupningskurs. Bygger på Film och tv-produktion 1 Filosofi Filosofi 1 EKju, HU, SA Fotografisk bild 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fotografisk bild 1 Fysik Fysik 1a Poäng: 150 NA, TE Fysik 2 Fördjupningskurs. Bygger på Fysik 1a NAna, TEte. Kan ingå på NAsa Fysik 3 Fördjupningskurs. Bygger på första halvan av Fysik 2 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande Fördjupningskurs. Bygger på Entreprenörskap eller Företagsekonomi 1 EKek 36

39 Individuellt val för samtliga program Företagsekonomi 1 EK Företagsekonomi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Företagsekonomi 1 EKek Marknadsföring Fördjupningskurs. Bygger på Företagsekonomi 1 Gränssnittsdesign Gränssnittsdesign Historia Historia 1a2 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1a1 Geografi Geografi 1 NAsa, SAsa Geografi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Geografi 1 Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation 1 Historia 2a Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1a2 eller Historia 1b SAsa Kan inte ingå i examen tillsammans med Hi2b - kultur Historia 2b - kultur Fördjupningskurs. Bygger på Historia 1a2 eller Historia 1b ES, HU Kan inte ingå i examen tillsammans med Hi2a Historia 3 Fördjupningskurs. Bygger på Historia 2a eller Historia 2b - kultur Grafisk kommunikation 2 Fördjupningskurs. Bygger på Grafisk kommunikation 1 37

40 Individuellt val för samtliga program Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Fred och konflikt Fördjupningskurs. Bygger på Samhällskunskap 2 Resa, kost och logi sker till självkostnadspris Juridisk fördjupning Fördjupningskurs. Bygger på Privatjuridik och Rättskunskap Hälsa Mental träning Idrott och hälsa 1 - specialisering Bollspel Fördjupningskurs. Bygger på Idrott och hälsa 1 Juridik Rätten och samhället EKju Affärsjuridik EKju Privatjuridik EK Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap Kemi Kemi 1 NA, TE Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 Fördjupningskurs. Bygger på Idrott och hälsa 1 Vissa friluftsmoment på kursen kommer att ligga utanför schemalagd tid Kemi 2 Fördjupningskurs. Bygger på Kemi 1 NAna. Kan ingå på NAsa 38

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T

L I V E T P Y K I S T S P Y K I S T F Ö R L I V E T 2015/16 SPYKEN AUG/ SEPT Välkommen Välkomstdagar med grillkväll på gården och teambuldingaktiviteter för de nya ettorna SEPT Ven-resa NA1orna NA1orna åker på exkursion till Ven OKT 24 FN-dagen SA-programmet

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

ESTETISKA PROGRAMMET

ESTETISKA PROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET Inriktning Estetik & Media Gymnasiegemensamma ämnen 11oäng Engelska 5 Engelska 6 Historia 1b Historia 2b kultur Idrott & hälsa 1 Matematik 1b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! ÖPPET HUS 25 NOV 2014 OCH 21 JAN 2015 KL 18.00-20.00 VÄLKOMMEN! FOTO: BJÖRN HOLMBERG VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer