Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången"

Transkript

1 Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången

2

3 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis skulle vi vilja veta vad du anser om följande påståenden: Instämmer Instämmer inte alls helt och hållet Vet inte Att få barn är en av meningarna med livet Något fattas om ett par aldrig skaffar barn Det är för lätt att skiljas i dagens Sverige Ett samhälle där män och kvinnor är jämställda är ett bra samhälle Män kan vara lika bra som kvinnor i vårdyrken Kvinnor kan vara lika bra som män i tekniska yrken Det är lika viktigt för en kvinna som för en man att kunna försörja sig själv Föräldrar bör dela ungefär lika på föräldraledigheten Kvinnan bör ta det yttersta ansvaret för hushållsarbetet Mannen bör ha det yttersta försörjningsansvaret i familjen Män kan vara lika bra som kvinnor på hushållsarbete Föräldrar bör hålla ihop för barnens skull Fråga 3. Människor har olika åsikter om vad som är viktigt i livet. Kan du säga hur viktigt du tycker att det är att uppnå följande i ditt liv? Att ha mycket tid för fritidsaktiviteter, t ex sport och hobbies Att klara mig bra ekonomiskt Att vara framgångsrik i mitt arbete Att leva i ett bra parförhållande Att få barn Mycket Oviktigt viktigt Vet inte

4 2 Fråga 4. Hur stor betydelse har religionen i ditt liv? Mycket stor betydelse Ganska stor betydelse Ganska liten betydelse Ingen betydelse Fråga 5. Är du nöjd eller missnöjd med: Din nuvarande sysselsättning Relationen till din mamma Relationen till din pappa Relationen till din partner Din ekonomi Din bostad Din utbildning Livet i sin helhet just nu Mycket Mycket Vet inte/ missnöjd nöjd inte aktuellt Fråga 6. Hur många av dina nära vänner Ett kryss på varje rad är sambo är gifta är singel har fått barn Nästan Mindre än Ungefär Mer än Nästan ingen hälften hälften hälften alla Här kommer några frågor om din uppväxt och dina föräldrar Fråga 7. I vilket land är du född? Sverige Annat, skriv i rutan Fråga 8. Är någon av dina föräldrar född utomlands? Ja Nej

5 3 Fråga 9. Bodde dina föräldrar tillsammans under hela din uppväxttid, dvs fram till dess du fyllde 16 år? Ja Fortsätt till fråga 13 Nej Fråga 10. Varför inte? Mina föräldrar skilde sig/separerade Mamma och/eller pappa avled De bodde aldrig tillsammans Fortsätt till fråga 13 Annat Fortsätt till fråga 13 Fråga 11. Hur gammal var du när dina föräldrar skildes/flyttade isär (eller när mamma och/eller pappa dog)? Jag var år. Fråga 12. Med vem levde du sedan? Ange endast ett svarsalternativ Huvudsakligen med mamma Huvudsakligen med pappa Huvudsakligen med mamma och styvpappa Huvudsakligen med pappa och styvmamma Lika mycket med båda (omväxlande hos mamma och pappa) Inte med någon av mina föräldrar Fråga 13. Om du tänker tillbaka på din uppväxttid, hur skulle du betygsätta din mamma och pappa som föräldrar? Med mamma och pappa avser vi dina biologiska eller adoptivföräldrar. Alla har både goda och dåliga sidor, men försök göra en sammanfattande bedömning. Ett kryss på varje rad. Mamma Pappa Dålig Mycket bra Inte aktuellt Fråga 14. Hur ofta har du idag kontakt med dina (biologiska eller adoptiv)föräldrar? Ett kryss på varje rad Mamma Pappa Mycket ofta Ganska ofta Sällan Sporadisk eller ingen Död/Inte aktuellt

6 4 Fråga 15. Hur fördelades hushållsarbetet bland de vuxna under din uppväxt? Svara även om du bara har levt med en av dina föräldrar (eller annan vuxen). Om situationen har förändrats medan du växte upp, svara på hur det var under den längsta tiden. Kvinnan kan vara antingen din mamma eller din pappas nya partner och mannen kan vara din pappa eller din mammas nya partner. Välj endast ett alternativ Kvinnan gjorde allt eller nästan allt Kvinnan gjorde mer än mannen Båda gjorde ungefär lika mycket hushållsarbete Mannen gjorde mer än kvinnan Mannen gjorde allt eller nästan allt Fråga 16. När du tänker tillbaka på din barndom, hur mycket hushållsarbete tycker du att du gjorde, jämfört med andra barn i samma ålder? Mindre än andra barn i samma ålder Lika mycket som andra barn i samma ålder Mer än andra barn i samma ålder Vet inte Här kommer några frågor om samboförhållanden/ äktenskap och barn Fråga 17. Har du tidigare varit gift eller samboende med någon annan än din nuvarande partner? Ja Nej Fortsätt till fråga 19 Fråga 18. Skriv år och månad för ihopflyttning, ev. giftermål och ev. isärflyttning. Räkna med samtliga samboendeförhållanden som varat minst en månad. Ta även med ditt nuvarande förhållande. Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter=21, vår=22, sommar=23 och höst=24. Första gången Flyttade ihop Eventuellt giftermål Flyttade isär (även dödsfall) År Månad År Månad År Månad Andra gången Tredje gången Fjärde gången Femte gången

7 5 Fråga 19. Har du och din partner planer på att gifta er? Vi är redan gifta Ja, inom de närmaste två åren Ja, men längre fram Jag vill gärna, men inte min partner Min partner vill gärna, men inte jag Nej, vi har inga planer på att gifta oss Vet inte Fråga 20. Är du/ din partner gravid? Ja Nej Inte ännu, men vi försöker Fråga 21. Har du några biologiska eller adopterade barn? Nej Gå till fråga 28 Ja Min Min nuvarande tidigare Bor i Födelseår Månad Pojke Flicka partners barn partners barn hushållet

8 6 Här kommer några frågor om den senast avslutade föräldraledigheten Är du eller barnets andra förälder fortfarande föräldraledig med ditt första barn, gå vidare till fråga 27 Fråga 22. Ange barnets födelseår här: Fråga 23. Vilka var de främsta anledningarna till längden på din föräldraledighet? Du kan ange flera alternativ 1. Jag ville dela föräldraledigheten med den andra föräldern 2. Den andra förälderns vilja att vara hemma/inte vara hemma 3. Jag ville vara hemma länge 4. Jag ville inte vara hemma så länge 5. Arbetsrelaterade skäl för mig 6. Arbetsrelaterade skäl för den andra föräldern 7. Ekonomin 8. Jag använde den del av föräldrapenningen som inte den andra föräldern kunde använda 9. Barnets tillgång till barnomsorgsplats 10. Annat, skriv i rutan Om du har angett flera alternativ: Vilken av dessa var den viktigaste anledningen? Skriv numret som påståendet har Vilken var den näst viktigaste?

9 7 Fråga 24. Vad tyckte du var positivt med din föräldraledighet? Du kan ange flera alternativ 1. Jag fick ett avbrott från arbetet 2. Jag fick tid att tänka efter vad jag vill göra i framtiden 3. Jag utvecklades som människa 4. Jag förstod vad det innebär att ha ansvar för hem och barn 5. Jag fick en närmare kontakt med mitt barn 6. Jag fick en bättre relation med den andra föräldern 7. Annat, skriv i rutan Om du har angett flera alternativ: Vilket av dessa är det allra viktigaste för dig? Skriv numret som påståendet har Vilket är det näst viktigaste? 8. Inget var särskilt positivt Fråga 25. När du tänker tillbaka på den sammanlagda tiden som ni var hemma med detta barn, skulle du säga att du är nöjd med hur ni fördelade föräldraledigheten mellan er? Endast ett svarsalternativ Nej, jag skulle ha varit hemma längre tid, och den andra föräldern kortare Nej, jag skulle ha varit hemma kortare tid, och den andra föräldern längre Ja Fråga 26. När bestämde ni fördelningen av föräldraledigheten? Endast ett svarsalternativ Före graviditeten Under graviditeten Efter att barnet fötts Vi kom fram till detta gradvis

10 8 Fråga 27. Har du anpassat din arbetssituation på något sätt sedan du blev förälder? Du kan ange flera alternativ Nej, jag arbetar ungefär som tidigare Ja, jag arbetar huvudsakligen dagtid Ja, jag har gått ned i arbetstid Ja, jag arbetar huvudsakligen natt Ja, jag undviker tjänsteresor Ja, jag arbetar inte övertid Ja, jag har fått mindre krävande arbetsuppgifter På annat sätt, skriv i rutan Jag arbetar inte Här kommer några frågor om de barn som bor i ditt hushåll Om du inte har några barn i ditt hushåll Gå till fråga 32 Fråga 28. Under en vanlig vecka (måndag-fredag), hur många dagar gör du, din partner respektive någon annan följande: Om barnet/ barnen bor hos den andra föräldern ibland, skriv hur det är en vanlig vecka när barnet/ barnen bor hos dig. Lämnar på dagis/ fritids /skola Hämtar på dagis/ fritids /skola Jag Min partner Annan Inte Antal dagar (0-5) Antal dagar (0-5) Antal dagar (0-5) aktuellt Fråga 29. Förväntar du dig att barnen ska hjälpa till med hushållsarbetet? Nej, inte alls Ja, till viss del Ja, så mycket de kan

11 9 Fråga 30. Vem av er gör vanligtvis följande: Är hemma med sjukt barn Alltid Oftast Jag och min Oftast min Alltid min Inte jag jag partner partner partner aktuellt ung. lika ofta Ansvarar för kontakter med dagis, fritids och skola Följer barnen till fritidsaktiviteter Nattar barn(et/ en) Klädinköp och klädvård (barnens kläder) Fråga 31. Hur nöjd eller missnöjd är du med arbetsfördelningen när det gäller barnen? Mycket Mycket missnöjd nöjd Här kommer några frågor om barnplaner Om du redan har barn (eller väntar barn), vill vi veta hur många fler barn du skulle vilja ha Fråga 32. Tror du att du kommer att skaffa (fler) barn i framtiden? Ja absolut Ja troligtvis Nej, troligtvis inte Nej, absolut inte Vet inte Fråga 33. Hur många (fler) barn skulle du vilja ha, som du ser det idag? Ett barn Två barn Tre barn Fyra eller fler Inga barn Vet inte

12 10 Fråga 34. När tror du att du kommer att skaffa ditt första (ditt nästa) barn? Inom de närmaste 2 åren Inom 2-5 år Mer än 5 år från nu Jag kommer inte skaffa (fler) barn Vet inte Här kommer några frågor om hushållsarbete, sysselsättning och förvärvsarbete Fråga 35. Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas åt matinköp, matlagning och disk i ditt hushåll? Försök ange ett ungefärligt antal timmar under en typisk vecka Jag Min partner Annan, oavlönad Annan, avlönad Antal timmar per vecka Fråga 36. Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas åt tvätt, strykning och annan klädvård i ditt hushåll? Försök ange ett ungefärligt antal timmar under en typisk vecka Jag Min partner Annan, oavlönad Annan, avlönad Antal timmar per vecka Fråga 37. Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas åt städning och småplockande i ditt hushåll? Försök ange ett ungefärligt antal timmar under en typisk vecka Jag Min partner Annan, oavlönad Annan, avlönad Antal timmar per vecka Fråga 38. Ungefär hur många timmar i veckan ägnas åt andra sysslor som kan behöva göras i ett hem, t ex reparationer och underhåll av bostaden eller bilen, snöskottning, trädgårdsarbete eller liknande? Om detta varierar mycket från vecka till vecka, försök ange ett genomsnitt över en längre tidsperiod Jag Min partner Annan, oavlönad Annan, avlönad Antal timmar per vecka

13 11 Fråga 39. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Ange endast ett alternativ Fast anställning (tillsvidareanställning) Tillfällig anställning (vikariat, projektanställning eller liknande) Egen företagare, arbetar som frilans eller liknande Studier Pensionär (ålders-, sjuk- och förtidspensionär) Tjänstledig Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) I arbetsmarknadsåtgärd (AMS-utbildning etc) Långtidsarbetslös (6 mån eller mer) Tillfälligt arbetslös (mindre än 6 mån) Föräldraledig Sköter hushållet på heltid Annat, skriv i rutan Fråga 40a. Vilket är/var ditt huvudsakliga yrke? Skriv i rutorna nedan, en ruta per bokstav. Om du inte arbetar just nu, ange vad som gällde för ditt senaste jobb, eller det jobb som du är ledig ifrån. Försök att lämna en så detaljerad yrkestitel som möjligt. Exempel: Istället för chaufför, skriv t.ex. busschaufför. Istället för assistent, skriv t.ex. inköpsassistent. Fråga 40b. Vilka är/var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Om du t ex är projektledare eller liknande skriv då vad du gör, exempelvis är ansvarig för att förbättra arbetsmiljön i åldringsvården. Är du t ex fabriksarbetare skriv då vad du gör/tillverkar. Har ännu inte haft något jobb

14 12 Fråga 41. Hur stor var din bruttoinkomst under 2008? Bruttoinkomsten är inkomsten före skatt och avgifter Under kr (ca kr/mån) Från till kr (ca ca kr/mån) Från till kr (ca ca kr/mån) Från till kr (ca ca kr/mån) Från till kr (ca ca kr/mån) Från till kr (ca ca kr/mån) Från till kr (ca ca kr/mån) Över kr (över kr/mån) Fråga 42. Hur mycket tjänade du under 2008, jämfört med din sambo/ make/ maka? Mer Ungefär lika mycket Mindre Fråga 43. Hur många år sammanlagt har du förvärvsarbetat? Räkna bara in arbeten där du har arbetat minst halvtid år Har aldrig förvärvsarbetat minst halvtid Fråga 44. Hur mycket arbetar du just nu? Ange din ordinarie veckoarbetstid (antal timmar per vecka), även om du för närvarande är ledig från ditt jobb timmar per vecka Har för närvarande inget jobb Fortsätt till fråga 48 (studerar/ är arbetslös/ annat) Fråga 45. När började du arbeta hos din nuvarande arbetsgivare? Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter=21, vår=22, sommar=23 och höst=24 År Månad

15 13 Fråga 46. Vad gäller för ditt nuvarande arbete? Det är ett jobb som ger goda inkomster ofta är stressigt innebär mycket övertidsarbete innebär mycket resor i jobbet innebär mycket arbete på obekväm arbetstid innebär goda karriärmöjligheter innebär goda möjligheter till kompetensutveckling ger tillfredsställelsen att utföra ett viktigt arbete innebär goda kontakter med arbetskamrater innebär goda möjligheter att anpassa arbetssituationen till familjesituationen innebär långa restider till och från arbetet Gäller Gäller Gäller helt delvis inte alls Fråga 47. Hur är könsfördelningen på din arbetsplats? Mest kvinnor Blandat Mest män Fråga 48. När flyttade du senast långt, till en annan ort? Om du inte kommer ihåg exakt månad, sätt vinter=21, vår=22, sommar=23 och höst=24 År Månad Har aldrig flyttat till en annan ort Gå till fråga 50 Fråga 49. Vilken var den viktigaste anledningen till flytten? Endast ett kryss Mitt arbete/ studier Min partners arbete/ studier Jag ville flytta till min partner Jag ville komma närmare släkt och vänner Jag ville ha miljöombyte Jag ville flytta tillbaka till orten där jag växte upp Min partner ville flytta Annat, skriv i rutan

16 14 Här kommer några frågor om ditt nuvarande partnerförhållande Fråga 50. Hur seriöst skulle du säga att ditt nuvarande förhållande är? Inte alls Mycket seriöst seriöst Fråga 51. När började du och din nuvarande partner ha stadigt sällskap? OBS inte ihopflyttningsdatum i de flesta fall. Om du inte kommer ihåg exakt månad, År Månad sätt vinter=21, vår=22, sommar=23 och höst=24. Fråga 52. Har du eller din partner någon gång under det senaste året funderat på att göra slut/ flytta isär/ skilja er? Nej Ja, jag har funderat på det, men jag tror inte att min partner gjort det Jag tror att min partner har gjort det, men själv har jag inte gjort det Ja, vi har båda funderat på det Fråga 53. Hur fördelar du och din partner era utgifter för mat, bostad och ev. gemensamma lån? Vi har alla pengar gemensamt Vi betalar hälften var Vi betalar i förhållande till respektive inkomst På annat sätt Fråga 54. Hur fördelar ni hushållsarbetet mellan er? Jag gör mest Vi delar lika Min partner gör mest Fråga 55. Vilket av följande påståenden tycker du stämmer bäst med situationen i ert hushåll? Jag gör mycket mer än min rimliga andel av hushållsarbetet Jag gör något mer än min rimliga andel av hushållsarbetet Jag gör ungefär min rimliga andel av hushållsarbetet Jag gör litet mindre än min rimliga andel av hushållsarbetet Jag gör mycket mindre än min rimliga andel av hushållsarbetet

17 15 Fråga 56. Hur ofta är du och din partner oense när det gäller hushållsarbetet? Vad som behöver göras, vem som ska göra det, hur det ska göras etc Flera gånger i veckan Några gånger i månaden Några gånger om året Mer sällan Aldrig Här kommer ett avsnitt med påståenden om arbete, barn, partnerförhållanden Fråga 57. Hur viktigt är arbete för dig, totalt sett? En av de minst viktiga En av de viktigaste sakerna i mitt liv sakerna i mitt liv Vet inte Fråga 58. Vad innebär ett bra arbete för dig? Mycket Vet Oviktigt viktigt inte Att det finns möjligheter att avancera 2. Att jag kan vara stolt över mitt arbete 3. Att jag får träffa många människor 4. Att jag slipper jobba skift eller övertid 5. Att jag kan påverka min arbetssituation 6. Att jag får bra lön och/eller andra förmåner 7. Att jag genom mitt arbete kan hjälpa andra människor 8. Att jag har ett arbete med många trevliga arbetskamrater 9. Att jag har en trygg anställning med regelbunden inkomst 10. Att jag utan problem kan vara föräldraledig och/eller jobba deltid Vilket av dessa är det allra viktigaste för dig? Skriv numret som påståendet har Vilket är det näst viktigaste?

18 16 Fråga 59. Vad tycker du skulle vara bäst för en familj med barn som inte börjat skolan? Att bara mannen arbetar medan kvinnan har huvudansvaret för hem och barn Att bara kvinnan arbetar medan mannen har huvudansvaret för hem och barn Att båda arbetar men kvinnan arbetar deltid och har det största ansvaret för hem och barn Att båda arbetar men mannen arbetar deltid och har det största ansvaret för hem och barn Att båda föräldrarna arbetar ungefär lika mycket och delar ansvaret för hem och barn lika Fråga 60. Under vilka av nedanstående omständigheter tycker du att man kan acceptera skilsmässa/separation? Du kan ange flera alternativ Om partnern inte bidrar tillräckligt mycket till den gemensamma ekonomin Om förhållandet kräver för mycket tid och uppmärksamhet Om partnern har varit otrogen Om arbetsfördelningen i hemmet är otillfredsställande Om känslorna har tagit slut Så länge man inte har några barn tillsammans Om någon av parterna vill det, oavsett anledning Om det inte fungerar när man har försökt länge Skilsmässa/ isärflyttning kan inte accepteras under några omständigheter Fråga till dig som (ännu) inte har barn Fråga 61. Att bli förälder kan påverka ens liv på olika sätt. Vad är din uppfattning? Om (när) jag får barn kan jag inte längre göra vad jag vill får jag (vi) dålig ekonomi får jag mycket litet tid för mina vänner förbättras min relation till min partner blir mitt liv mer meningsfullt Instämmer Instämmer Vet inte alls helt och hållet inte

19 17 Fråga till dig som har fått barn Fråga 62. Att bli förälder påverkar ens liv på olika sätt. Hur var det för dig? När jag fick barn kunde jag inte längre göra vad jag ville fick jag (vi) dålig ekonomi fick jag mycket litet tid för mina vänner förbättrades min relation till min partner blev mitt liv mer meningsfullt Instämmer Instämmer Vet inte alls helt och hållet inte Frågor till samtliga Fråga 63. Att ta hand om barn innebär många olika sysslor/arbetsuppgifter. Hur tror du att du och den andra föräldern skulle fördela ansvaret? Om du redan har barn, ange nuvarande förhållanden Jag gör det mesta Vi delar lika Min partner gör det mesta Vet inte Fråga 64. Olika sätt att leva kan få olika konsekvenser. På vilket sätt förändrades ditt liv när du började bo ihop med din partner? Kontakten med mina vänner blev Mina möjligheter att satsa helhjärtat på utbildning/jobb/karriär blev Min frihet att göra det jag vill blev Mitt allmänna välbefinnande blev Min levnadsstandard blev Mycket Något Ungefär Något Mycket sämre sämre som innan bättre bättre

20 18 Fråga 65. Här följer några skäl som kan tala för eller emot giftermål, i jämförelse med att vara sambo. Vad tycker du? Man bör gifta sig för barnens skull Man bör gifta sig av ekonomiska skäl Som gift glider man lätt in i traditionella könsroller Gifta är mer utsatta för press från omgivningen om hur man bör leva Om man är gift är det svårare att bryta upp från ett dåligt förhållande Det är för dyrt att gifta sig (ett bröllop kostar för mycket) Det är tradition att man gifter sig Det är romantiskt att gifta sig Att gifta sig visar att man verkligen menar allvar med förhållandet Instämmer Instämmer Vet inte alls helt och hållet inte Fråga 66. Hur viktigt tycker du att det är att följande saker är uppfyllda för att det ska vara lämpligt att bli förälder? Att man lever i ett bra parförhållande Att man är färdig med sin utbildning Att man har en bostad, lämplig för barn Att man har en tillräcklig inkomst för att försörja ett barn Att man har en trygg anställning Oviktigt Mycket viktigt Vet inte Fråga 67. Tycker du att följande saker gäller för din del just nu? Jag lever i ett bra parförhållande Jag (vi) har en bostad lämplig för barn Jag är färdig med min utbildning Jag (vi) har en tillräcklig inkomst för att försörja ett barn Jag har en trygg anställning Ja Nej

21 19 Fråga till dig som (ännu) inte har barn Fråga 68. Det kan finnas många anledningar till att man inte har barn (ännu). Vilka av dessa stämmer in på din situation? Du kan ange flera alternativ 1. Jag har inte velat ha barn (ännu) 2. Jag har inte haft någon lämplig partner att få barn med 3. Jag har först velat bli klar med min utbildning 4. Jag har först velat ha ett säkert jobb (fast anställning) 5. Jag har först velat etablera mig ordentligt på mitt jobb 6. Jag har först velat ha en lämplig bostad 7. Jag har velat göra annat innan jag får barn 8. Jag har först velat ha en bättre ekonomisk situation 9. Jag har inte känt mig mogen att bli förälder 10. Jag/min partner har haft svårt att bli gravid/få barn 11. Min partner har inte velat ha barn (ännu) 12. Annat, skriv i rutan Om du har angett flera alternativ: Vilket av dessa skulle du säga är den viktigaste anledningen? Skriv numret som påståendet har Den näst viktigaste anledningen? Fråga till samtliga Fråga 69. Hur tror du att ditt liv kommer att se ut om fem år? Ja, det tror jag Kanske Nej Vet inte Jag har skaffat (fler) barn Jag bor tillsammans med en partner Jag är gift Jag har ett stadigvarande jobb Jag jobbar deltid Jag har en bra bostad Jag tjänar bra med pengar Jag lever ett bra liv

22 20 Fråga 70. Nu har vi frågat om mycket finns det något du vill tillägga? Nej Ja Skriv dina kommentarer nedan Stort tack för din medverkan!

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd)

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) Page 1 of 1 Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) En undersökning om jämställdhetens förutsättningar inom den kommunala räddningstjänsten Om du har kommentarer runt frågorna så kommer det med jämna

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Tillämpningsregler för förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Sida 2 av Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Dessa tillämpningsregler används för vägledning i att

Läs mer

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 11 2013 Identifikation: SND0921-001 Innehållsförteckning

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem.

Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem. Frågeformulär 2005 Datum Familjehemsresursens skriftliga frågor för dig som önskar ta uppdrag som familjehem. Familjehemskonsulenterna behöver ha ditt svar senast tre dagar före djupsamtalet. Namn 1 Anledning

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING AV

HANDBOK FÖR ANVÄNDNING AV 11.10.2010 HANDBOK FÖR ANVÄNDNING AV IDENTIFIERA & STÖDA-FLYGBLADET 2010 Lotta Lindroos Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Förlossningsrädsla... 1 2.1 Orsaker... 2 2.2. Identifiering av förlossningsrädda

Läs mer

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör

Läs mer

Vem flyttar till vem? Könsskillnader i flyttavstånd till pars första gemensamma bostad

Vem flyttar till vem? Könsskillnader i flyttavstånd till pars första gemensamma bostad Vem flyttar till vem? Könsskillnader i flyttavstånd till pars första gemensamma bostad Maria Brandén* Karen Haandrikman** * Demografiska avdelningen, Stockholms universitet ** Kulturgeografiska institutionen,

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Det här formuläret avser Din situation vid starten, avslutningen samt uppföljningen av rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara

Läs mer

Föräldrars arbetstider

Föräldrars arbetstider Föräldrars arbetstider Jörgen Larsson Fil. Dr. sociologi, Göteborgs universitet Forskare på Chalmers Faktisk förvärvsarbetstid 2011 - genomsnitt under veckans sju dagar Källa: SCB Nu för tiden. En undersökning

Läs mer

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 Har du barn? Metod: Webbenkät via RAM Målgrupp: Mammor Urval/Paneler: Läsare av MAMA som har barn Fältperiod: 21/3-25/3 2016

Läs mer

Frågor och svar om barns försörjning

Frågor och svar om barns försörjning Dokumentbeteckning 2015-03-03 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(12) Namn på avdelning Namn på avsändare Avsändarens e-postadress Frågor och svar om barns försörjning Familjeekonomiska stöd Vilka regler gäller

Läs mer

ESS 2002 Intervjuinstruktion.

ESS 2002 Intervjuinstruktion. ESS 2002 Intervjuinstruktion. Hur lever vi i Sverige och andra länder i Europa? Hur lever invånarna i olika europeiska länder sina liv? Var är rikedomen störst och fattigdomen minst? Hur ser familjelivet

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Barnets hälsa i fokus

Barnets hälsa i fokus Barnets hälsa i fokus Till mamma och pappa/partner när barnet är ca 1 ½ år Salut-satsningen i Västerbotten Fylls i på BVC: Dagens datum: Barnets vikt:, kg Barnets längd: cm Välkomna till Salut-satsningen

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2014 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär 2008 Skol- och forskningsprojektet Frågeformulär 1. Mitt barn är en pojke flicka 2. Mitt barn går i årskurs fyra fem sex 3. Blanketten fylls i av (välj ett alternativ): Mor Far Annan vårdnadshavare (vem?):

Läs mer

I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen

I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen I Till Mammor I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen Här kommer det första frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller flera olika delar, med bland annat frågor om din bakgrund

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar

NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar NOSQ-2002/LONG in Swedish Nordiskt frågeformulär avseende arbetsrelaterade hudsjukdomar Instruktioner till frågeformuläret Inramade frågor ska besvaras av ALLA. Om du svarar nej på en inramad fråga, kan

Läs mer

DITT ARBETE. Om Du är folk- eller förtidspensionär på heltid eller inte haft arbete sedan ett år tillbaka, fortsätt till C på sidan 3.

DITT ARBETE. Om Du är folk- eller förtidspensionär på heltid eller inte haft arbete sedan ett år tillbaka, fortsätt till C på sidan 3. A FRÅGOR OM DIN LIVSSITUATION 0. DATUM: 200 - - år månad dag 02. I vilket land är Du född? Födelseland... 03. Om Du inte är född i Sverige, när flyttade Du hit? År... Besvara följande frågor genom att

Läs mer

Inför Föräldraplanen. Banets/barnens namn: Förälders namn:

Inför Föräldraplanen. Banets/barnens namn: Förälders namn: Inför Föräldraplanen Banets/barnens namn:.... Förälders namn:.. Inför Föräldraplanen 2 Att vara förälder är bland annat att ställas inför många frågor och att behöva fatta beslut som rör ens barn. I bästa

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Kontaktuppgifter & arbete

Kontaktuppgifter & arbete Kontaktuppgifter & arbete Dagens datum: / / Vårdcentral: År Månad Dag Namn: Persnr: X1. Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande i huvudsak? Yrkesarbetar, anställd Studerar, praktiserar Yrkesarbetar,

Läs mer

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING

Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 Möjligheten att förena arbete och familjeliv INLEDNING I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna varje år genomföra en tilläggsundersökning

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Appendix 1. Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Mittuniversitetet Umeå universitet Tack för att du valt att delta i denna studie! Del A är allmänna bakgrundsfrågor. Del B är ett frågeformulär om din

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Barnets rätt till stabilitet och kontinuitet familjens rätt till stöd

Barnets rätt till stabilitet och kontinuitet familjens rätt till stöd PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 2 Sida 1 / 5 Namn: PRIDE-hemuppgift ANDRA TRÄFFEN Barnets rätt till stabilitet och kontinuitet familjens rätt till stöd Inom familjevården behövs samarbete med många olika

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2010 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Kvinnors rättigheter. på lättläst svenska. Sveriges Kvinnolobby

Kvinnors rättigheter. på lättläst svenska. Sveriges Kvinnolobby Kvinnors rättigheter på lättläst svenska Sveriges Kvinnolobby Om FN:s Kvinnokonvention Förenta Nationerna, FN, har bestämt att det ska finnas bestämmelser om mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna

Läs mer

Löneform, löneperiod och lönetillägg.

Löneform, löneperiod och lönetillägg. NR 4 Vad är rätt lön Löneguide nr 4 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Löneform, löneperiod och lönetillägg. Senast uppdaterad: 2016-05-31 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

Kapitel 1. Boendeformer PRATA PENGAR ÖVNINGAR. Privatekonomi på enkel svenska

Kapitel 1. Boendeformer PRATA PENGAR ÖVNINGAR. Privatekonomi på enkel svenska ÖVNINGAR Kapitel 1 PRATA PENGAR Privatekonomi på enkel svenska Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator

Läs mer

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun STYRDOKUMENT Dnr BKU 2015/99 Sida Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kramfors kommun Förskolor för barn i åldern 1-5 år I Kramfors finns förskolor för barn i åldern 1-5 år. Vid

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter. för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att

VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter. för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att kärlek är lika med beroende eller satus tänkande. Vad är

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov December 2014 Förord Det råder bred enighet om att ett föräldravänligt arbetsliv är en av de viktigaste nycklarna

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

vårt arbete med brukarna

vårt arbete med brukarna vårt arbete med brukarna A1 Ditt sätt att bemöta brukarna Du arbetar hos pensionären Maria som ska flyttas från sängen till rullstolen med hjälp av en taklyft. Men Maria vill absolut inte bli flyttad så,

Läs mer

Konsekvenser av sjukskrivning 2006

Konsekvenser av sjukskrivning 2006 Konsekvenser av sjukskrivning 006 Institutionen för medicinska vetenskaper Arbets- och miljömedicin Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar! Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k.

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011 1 (24) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bilaga 1 - Registeranalys av unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Innehåll Inledning... 2 Data och definitioner... 5 Inflödet till

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Kontrollblankett SÅ, UA

Kontrollblankett SÅ, UA SCB Kontrollblankett SÅ, UA 1 BV/AKM AKU 2009 2008-12-01 Kontrollblankett SÅ, UA Först ett par frågor om de månader som gått sedan förra intervjun. UTAN ARBETE K1UA Vid förra intervjun hade du inget arbete.

Läs mer

Checklista för familjen

Checklista för familjen Checklista för familjen Hur fördelas vardagens sysslor och ansvarsområden i er familj? Att ha en jämn arbetsfördelning kring barn och hem ökar chansen för att alla i familjen ska känna sig nöjda, liksom

Läs mer

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet

Personalhandbok Arbetstid & Ledighet 1. Innehåll I det här avsnittet kan du läsa om vad som gäller kring jobb och ledighet på Rådek. Arbetstid (2) Ordinarie arbetstid (2.1) Övertid/mertid (2.2) Arbete hos kund (2.3) Utbildning (2.4) Andra

Läs mer

Hur ser du på äldrevården?

Hur ser du på äldrevården? Hur ser du på äldrevården? Resultat av enkät med 10 frågor till alla medlemmar i 1,6/2,6 miljonersklubben = 27 000 personer Svar från 4 090 personer (svarsfrekvens 15 %) Liknande enkät 2013 till slumpmässigt

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Konferens FoU Välfärd Kalmar

Konferens FoU Välfärd Kalmar Konferens FoU Välfärd Kalmar Ekonomi och anhörigomsorg 29 augusti 2013 kl 10.30-11.00. Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Presentation Sysslat med anhörigfrågor

Läs mer

Lilla förskolepaketet

Lilla förskolepaketet Lilla förskolepaketet Böckerna i lilla förskolepaketet har stor igenkänningsfaktor och koppling till barns vardag och visar lekar, fantasier och erfarenheter som många barn delar. Flera av böckerna visar

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Instruktion för Ad-hoc modul 2005 om Sammanjämkning familjeliv/arbetsliv Tillägg till AKU, 15-64 åringar, under hela året i rotationsgrupp 2. Kontaktperson AKU: 08-506 940

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år Enkät Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna Bakgrund 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder...år 3. Hur stor är den ort, där du verkar som tränare? Landsbygd/liten tätort upp till

Läs mer

Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus

Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus ENKÄT 1 Datum: Löpnr: Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus Vi som arbetar i projekt Columbus vill ta reda på om Du och de andra deltagarna tycker att projektet varit till någon nytta. Vänligen

Läs mer

- Nora polisstations mailadress nora.orebro@polisen.se har ersatts av lindesberg.orebro@polisen.se.

- Nora polisstations mailadress nora.orebro@polisen.se har ersatts av lindesberg.orebro@polisen.se. Länspolisnytt Nr 2 Vecka 3 2009-01-16 Aktuellt :: Har du gamla A-ärenden som ligger öppna? Vet du med dig som chef eller handläggare att du har öppna A-ärenden som går att avsluta ska du göra detta. Jag

Läs mer

Ungas inträde på arbetsmarknaden

Ungas inträde på arbetsmarknaden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2014-11-20 1(6) Ungas inträde på arbetsmarknaden FRÅGORNA EUADHINT Jag tänkte nu ställa några frågor om de ungas inträde på arbetsmarknaden (dessa frågor ställs till samtliga EU

Läs mer

Internationalisering och jag

Internationalisering och jag Övningar Internationalisering och jag Övning 1: Ordassociationer Övningar för att testa dina attityder till internationalisering och fundera på om det passar dig att resa ut i världen. Vad tänker du på

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering

Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering Kulturell vistelse i BERLIN 17-22.4.2016 Presentation och utvärdering - Film >> - Presentationer - Utvärdering - Kommentarer 18 frågor 11 frågor 5.3.2013 A. RESAN a. utveckla min kommunikationsförmåga

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

DIN FRITIDSBOSTAD. 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni?

DIN FRITIDSBOSTAD. 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni? DIN FRITIDSBOSTAD 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni? Ett f d jordbruk Annan f d permanentbostad Torp Enskilt fritidshus Lägenhet i boendeanläggning för fritidsbruk Uthus, ekonomibyggnad Flerfamiljshus

Läs mer

Personnr... Namn:... Adress:...... Tel bost:... 4. Hemmavarande barn: nej ja antal... 5a. Gravid för närvarande nej ja graviditetsvecka

Personnr... Namn:... Adress:...... Tel bost:... 4. Hemmavarande barn: nej ja antal... 5a. Gravid för närvarande nej ja graviditetsvecka BÄCKENSTUDIE GRAVIDA FRÅGEFORMULÄR 1 Personnr... Namn:...... Adress:............. Tel bost:... Dagens datum:... Tel arb:..... 1. Ålder...år 2. Kön man kvinna 3. Ensamboende nej ja 4. Hemmavarande barn:

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige. Vi

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass

ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass Vad jag vill ha med i min Livskompass Vilka är de viktiga sakerna som verkligen spelar roll i ditt liv? Vad vill du ska finnas med

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem

Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem JOKKMOKKS KOMMUN Barn och utbildningsnämnden www.jokkmokk.se/barn och utbildning Taxa- och tillämpningsregler för Jokkmokks kommuns förskola och fritidshem Gäller fr.o.m. 2014-09-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

LNU 2010 INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK?

LNU 2010 INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK? INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK? 1 NEJ, INGEN TOLK 2 JA, TOLK ANVÄNDS 1 I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet

Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2012 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2012 För fjärde året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning genomfördes med elever

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer