Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för vårdnadsbidrag. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde i maj 2008 uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att genomföra en enkät för att få en uppfattning om hur stort intresset för vårdnadsbidrag är bland de gotländska föräldrarna. Genomförande Under augusti månad 2008 har en enkät skickats ut till alla föräldrar med barn födda 2006 och 2007 och som har sina barn inskrivna eller ansökt om plats i förskola eller familjedaghem. Enkäten har skickats till båda föräldrarna i de fall när de inte är sammanboende. Totalt har 1010 brev skickats ut till föräldrarna till 942 barn. I brevet till föräldrarna fanns, förutom enkätfrågorna, också ett informationsblad med bakgrund och en faktaruta Faktaruta - Vårdnadsbidraget är maximalt 3000 kr/månad för varje barn - Barnet skall ha fyllt ett år men inte tre år - Bidraget är skattefritt men inte pensionsgrundande - Vårdnadsbidrag betalas inte ut för barn som har plats i kommunalt finansierad förskoleverksamhet (kommunal eller enskild förskola eller familjedaghem) - Vårdnadsbidrag kan inte kombineras med t ex arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning för barnet eller dess syskon Hela brevet redovisas i bilaga 1.

2 Svarsfrekvens 454 svar har lämnats vilket betyder en svarsfrekvens på 45%. Den relativt låga svarsfrekvensen innebär att resultatet måste tolkas med viss försiktighet. Det är också sannolikt att en stor andel av dem som inte besvarat enkäten är mindre intresserade av ett vårdnadsbidrag. Resultat Av dem som lämnat svar på enkäten har 143 svarat att de är intresserade av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland. 311 har svarat nej. Av dem som svarat ja är det 12 st som idag inte har något barn i förskola eller familjedaghem. På enkäten fanns det också möjlighet att lämna synpunkter. Av dem framgår det att också ett flertal av dem som svarat ja är tveksamma till vårdnadsbidraget i nuvarande utformning. En sammanställning av samtliga synpunkter redovisas i bilaga 2-3. Fördelning av föräldrarnas svar på hur lång tid de skulle vara intresserade av att få vårdnadsbidrag: Hur lång tid skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag? mindre än 6 mån 6 mån - 1 år 1-2 år mer än 2 år

3 De barn som enligt ja-svaren skulle beröras finns idag eller har ansökt om plats i följande verksamheter: Kommunala förskolor Antal berörda barn Rektorsområde Fårösund 3 Lärbro 1 Fole/Stenkyrka 12 Slite 1 Austre 2 Dalhem/Endre 6 Roma 4 Väskinde 5 St Hans 4 Tjelvar ro 1 3 Tjelvar ro2 4 Norrbacka ro 2 3 Humlegården 7 Gråbo ro 2 1 Gråbo ro 3 8 Lyckåker ro 2 5 Terra Nova 2 1 Västerhejde 3 Eskelhem/Hogrän 5 Klinte ro 2 3 Sanda 3 Mullvaden/Tallen 7 Sudret södra 2 Antal berörda barn Familjedaghem 8 Enskilda förskolor Antal berörda barn Förskolor i Visby 21 Förskolor på landet 7 Gunilla Carlson Planeringssekreterare

4 Bilaga 1 Skulle Du vara intresserad av VÅRDNADSBIDRAG om det införs på Gotland? I maj 2008 fattade riksdagen beslut om att de kommuner som vill får införa vårdnadsbidrag till föräldrar med barn som är 1-3 år. Våra politiker i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har diskuterat om vårdnadsbidrag skall införas i Gotlands kommun. Innan de fattar beslut vill de få en bättre uppfattning om hur stort intresset är bland de gotländska föräldrarna. Därför ber vi Dig besvara bifogade frågor och skicka in Ditt svar i det portofria svarskuvertet till barn- och utbildningsförvaltningen senast 25 augusti Faktaruta - Vårdnadsbidraget är maximalt 3000 kr/månad för varje barn - Barnet skall ha fyllt ett år men inte tre år - Bidraget är skattefritt men inte pensionsgrundande - Vårdnadsbidrag betalas inte ut för barn som har plats i kommunalt finansierad förskoleverksamhet (kommunal eller enskild förskola eller familjedaghem) - Vårdnadsbidrag kan inte kombineras med t ex arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning för barnet eller dess syskon Om Du har frågor kan Du kontakta Per Löttiger, tfn , e-postadress per.lottiger@buf.gotland.se Peter Molin Skoldirektör

5 Gotlands kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Är Du intresserad av VÅRDNADSBIDRAG? De här frågorna riktar vi i första hand till Dig som redan har Dina barn i förskola eller familjedaghem eller som står i kö för att få en plats. De svar Du lämnar är inte bindande utan ger bara ett underlag för att se hur stort intresset är. 1. Är Du intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland (Markera med kryss) Ja Nej Om Du svarar Ja fortsätt med följande frågor 2. Hur lång tid skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag? (Markera med kryss) Mindre är 6 månader 6 månader 1 år 1-2 år Mer än 2 år 3. Hur många barn har Du idag som fyllt 1år men inte 3 år? 4. På vilken/vilka förskolor/familjedag har Du idag plats eller står i kö för plats för Dina barn? 5. Övriga synpunkter Även om Du svarat Nej på första frågan vill vi att Du skickar in Ditt svar i bifogade svarskuvert senast den 25 augusti Tack för Din medverkan!

6 Bilaga 2 Övriga synpunkter från dem som svarat JA Bra initiativ! Ser positivt på detta och har väntat länge på vårdnadsbidragets införande. Hoppas på detta sätt kunna få möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans under småbarnstiden. Trodde f ö att det redan var klart för Gotlands del med vårdnadsbidrag fr.o.m. 1 jan. Intresset för vårdnadsbidraget är enbart om summan det handlar om höjs så att åtminstone existensminimum uppfylls annars finns ej ekonomisk möjlighet för en stor del av Sveriges och Gotlands hushåll. Det är viktigt med valfrihet, att det finns, även om inte många använder vårdnadsbidraget 3000 kr är i minsta laget. Kräver att pappan tjänar så pass bra att familjen kan överleva. Känns som att denna s.k. förmån bara är till för familjer där ena föräldern är höginkomsttagare. Därför vill man svara både ja och nej på fråga 1. Detta borde gälla för samtliga barn i förskoleåldern. Är intresserad av att få vara hemma mer med mina barn, men finner det inte möjligt pga. att jag ej kan kombinera bidraget med föräldrapenning. Måste man alltså lämna sin förskoleplats om man tar ut vårdnadsbidrag även en kortare tid i så fall blir svaret på fråga 1 nej. Glad för det man får För vår familj skulle vårdnadsbidrag vara av stor hjälp då vi helst vill vänta med dagmamma/dagis tills barnet fyllt 3 år. Vi tror på en lugn och harmonisk start i livet i hemmamiljö. Hur är det tänkt att man ska klara sig på 3000 kr/mån? Fungerar inte om man t ex är ensamstående. Får man 3000 kr per barn är det mera möjligt att vara hemma. Men då är man istället begränsad till att det endast gäller barn mellan 1-3 år. Varför den begränsningen? Om jag är hemma i t ex 6 mån så måste jag avstå från dagis under den tiden. Men betalar jag inte dagisavgiften under tiden blir jag av med min plats. Hur är det tänkt? (Då skall jag klara mig på 2000 kr). Om jag har två barn men tar ut föräldrapeng för det ena men då får jag inte vårdnadsbidrag för det andra? Dåligt att det inte är pensionsgrundande. Tanken med förslaget är god. Men att få det att gå ihop i verkligheten har jag svårt att förstå. Stor risk att det blir en kvinnofälla vilket leder till att kvinnor kommer efter lönemässigt på arbetsmarknaden när man väljer att stanna hemma en längre tid, får sämre pension osv. Egentligen är vårdnadsbidrag bara ett finare ord för hemmafru med en liten extra slant till fikat. Borde det inte grundas på ens inkomst istället? Det här är viktigt. Små barn behöver sina föräldrar och jag som förälder vill kunna träffa min som mer än 4 av hans vakna timmar/dygn. Jag/vi skulle självklart vara intresserade av längre tid men rent ekonomiskt skulle det vara omöjligt till det låga bidraget. Skulle man då förlora barnets plats i förskola/kö och sedan söka om? Hoppas att ni inför detta för oss som vill! Äntligen! Vill gärna veta om vårdnadsbidrag införs så tidigt som möjligt då planering i så fall ska göras med jobb och annat. Eftersom jag är ensamstående skulle det inte fungera ekonomiskt att vara hemma en längre tid. Hade vi haft en fast inkomst från en partner hade vårdnadsbidraget varit toppen! Låt förslaget bli verklighet Vårdnadsbidrag vore ett bra alternativ till förskola. Jag tror barn mår bra av att vara hemma de första 3 åren.

7 Hur ska en barnfamilj klara sig på 3000 kr/månad? Ett bra alternativ då kommunen inte kan erbjuda dagis eller förskola i närområdet. Om man måste köra 2 mil extra VARJE dag för att lämna sitt barn. Jättebra! Anser att barn under 3 år har det bäst hemma. Har själv valt att stanna hemma längre än normalt utan ersättning, vilket visat sig väl på mina barn. Vårdnadsbidraget skulle ge fler möjligheter att göra detsamma! Vårdnadsbidraget skulle ligga på 5000 kr/månad. Vi har inte en chans att leva på 1lön och 3000 kr/månad. Vi är bara intresserade om man kan kombinera vårdnadsbidrag med minskad arbetstid. Då skulle vi (kanske) ha råd att jobba 50% när barnen är under 3 år gamla. Har man lägsta föräldrapenning och går på socialbidrag borde man vara berättigad till vårdnadsbidrag. Jag tycker det skulle vara underbart om man vill ha barnen hemma längre eller om man inte får dagisplats när man behöver det. Att möjligheten skall finnas. Ju förr desto bättre! Gärna utan krav på hur många föräldradagar som ska vara uttagna. Det är väl jättebra att man skulle kunna få extra hjälp om man väljer att vara hemma lite extra länge med sina barn. Kan vara bra i detta samhälle vi lever i idag. Jag hade gärna varit hemma längre dem mina barn. Dock klarar jag inte att leva på 3000 kr kr är existensminimum för mig. Höjer ni bidraget är jag helt klart med. Idén är bra. Jag tycker det skulle vara bra med vårdnadsbidrag men endast för låginkomsttagare inte till dem som redan har mycket bra ekonomi. Tanken är god, men ersättningen så låg att normalt folk har mycket svårt att utnyttja bidraget..tyvärr. Jag skulle gärna gå hemma med mitt barn tills det har fyllt 2 år. Men som lönerna ser ut idag så har jag tyvärr inte råd. För 3000 kr/månad kan inte en vanlig Svensson gå hemma med den lilla ersättningen. Då skall man ha ett stort kapital på banken om det skulle fungera. Det är synd och skam att ersättningen riktar sig åt rikemansfolket. En vanlig arbetare klarar inte av den låga ersättningen. Idag tar vi ut 5/7 dagar föräldraledighet. Om vårdnadsbidraget hade funnits (eller kommer att finnas för vårt nästa barn) är vi hemma lika länge som tänkt fast då med 7/7 föräldraledighet + ett antal vårdnadsbidragsmånader. Vårdnadsbidraget blir således en extra intäkt som ej påverkar förskoletid. Det är bra om föräldrar som vill får möjlighet att vara hemma längre med sina barn, men ersättningen känns kanske väl låg. Vi tycker att detta är en principiellt viktig reform ör ökad valfrihet som bör genomföras oberoende av hur stort intresset är. Det blir bra med vårdnadsbidrag eftersom skolavgift är också lite högre. Önskar att det skulle gälla till 6 år och att det införts tidigare. Nu hinner antagligen min yngsta fylla 3 år innan det genomfrös. Förslaget om vårdnadsbidrag är toppen! Det borde vara varje förälders rättighet att själv få bestämma om barnets vårdnad t.o.m. 3 år. Svårt att klara sig på max 3000 kr/månad men föräldrar är viktiga för barnen men naturligtvis skall det finnas en träffpunkt med andra barn för att leka tillsammans med sin mamma eller pappa. Frågan är vem skall klara sig på 3000 kr i månaden? Det är ju ett hån. Det här är inte till för vanligt folk. Hur tror ni pensionen blir? Självklart skall man kunna välja vårdnadsbidrag. Man behöver mycket mer information för att kunna ta ställning. Tycker vårdnadsbidrag borde gälla barn upp till 5 års ålder.

8 Bilaga 3 Övriga synpunkter från dem som svarat Nej Förslaget om vårdnadsbidrag anser vi är fullständigt befängt! Det vore tragiskt om Gotlands kommun lade skattepengar på något sådant. (Och då hör ändå vår familj till det fåtal som faktiskt skulle kunna ha råd.) Höj barnbidraget istället! Hade nog svarat ja på frågan om bidraget varit större! Vem klarar sig på max 3000:- /månad? (Ja, de som tjänar mest är detta en klassfråga?) Eller om man kunde ta ut detta på deltid och arbeta deltid. Ett minus att det inte är pensionsgrundande. Är arbetslös, så visst kunde det vara trevligt att gå hemma med sitt barn om man känner att man klarar sig ekonomiskt ändå. Hade varit intresserad om bidragssumman var högre. Finns ingen chans att klara sig på endast 3000:-/mån. Inget för en vanlig Svensson-familj. Tyvärr. Vårdnadsbidrag motverkar jämställdhetsarbetet och är typisk högerpolitisk kvinnofälla. Trist att ett sådan bakåtsträvande förslag ens diskuteras år 2008! Kan inte leva på den summan, tyvärr. Vårdnadsbidraget är för lågt, går ej ihop ekonomiskt. Det är ett jättebra förslag annars. För sent för oss, hade varit aktuellt för ½ år sedan. Hur tror ni att man ska kunna försörja en hel familj på 3000:-/mån. Det är bra att barnen får leka av sig på dagis annars blir de så blyga om de kommer dit förrän de är 4 år. Har inte råd Inte med pengasumman som är idag. Skulle man få mer pengar i månaden skulle vi helt klart vara intresserade. Man klarar inte ekonomin på en lön kr räcker knappt till mat, boende, kläder blöjor då?? Hade utnyttjat detta om ersättningen varit högre. Vi hade mer än gärna velat vara hemma längre med vår son, men som för många andra finns det inte ekonomi för det! Vi hade gärna gjort det och även varit hemma längre än 2 år men 3000 är för lite då är det rimligt. Hade det varit mer hade vi inte tvekat (vi har räknat och tänkt över men, men..) Moderatjävlar Man borde kunna kombinera med t ex arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning. Det skulle göra det hela mer attraktivt. För låg ersättning för att kunna klara familjeekonomin. Tråkigt att man inte kan få bidraget fast man har barn på dagis. Jag jobbar barra halvtid för att min dotter ska gå lite på dagis hade varit hemskt välkommet med ett extra bidrag. Hade varit intressant om man fick det på halvtid. Då sonen ej har syskon så behöver han komma ut bland andra barn. Skulle aldrig gå att genomföra ekonomiskt för vår familj! Skulle dock önska att låta barnen vänta med barnomsorg till 3-års ålder när de socialt är mogna för det. Skulle varit intressant om inte A redan börjat på förskolan. Hade varit trevligt att vara hemma med sitt barn längre naturligtvis, men det fungerar inte med en så låg ersättning. Detta gynnar bara höginkomsttagare tyvärr. Vi som jobbar inom vården har ingen möjlighet att få ihop det ekonomiskt. Tyvärr! Ekonomin säger ifrån. Har helt enkelt inte råd att vara hemma för den summan tyvärr. Svårt att överleva på bara 3000 kronor. Bidraget är för lågt för att det skall vara ekonomiskt möjligt. Skulle gärna varit hemma ½ -1 år men vi klarar det inte ekonomiskt Synd.

9 Förstår inte hur en normal Svensson familj skulle klara sig på 3000:-. Är inte till för oss Svensson med kommunal lön! Vilket alternativ finns det för arbetslösa? Vem kan leva på 3000 kr i månaden? Vilka föräldrar med normal inkomst på Gotland har råd att stanna hemma med sitt barn för 3000:- i månaden? Bra tanke men för lite pengar. Hade det funnits innan vi fick plats på förskolan hade vi kunnat tänka oss det. Det går inte att klara sig på 3000 i månaden. Vem kan leva på 3000 kr/månad? Omöjligt med hus o 4 barn 16, 14, 5 och 2 år. Det är intressant. Men vi skulle inte klara oss på 3000:-. Hade bidraget varit på mer än 3000:-/mån hade jag absolut varit intresserad, men ännu ett förslag som gynnar de barn vars föräldrar har det gott ställt! Går inte att klara det ekonomiska för hela familjen på en vanlig lön + detta bidrag. Annars en god idé. Tycker dessutom dagis är bra även för små barn (i måttliga mängder). Tycker att det är bra med vårdnadsbidrag, men i mitt fall fungerar det inte. Min yngsta son är 2 år och har redan börjat förskolan. Annars hade jag funderat på det. Vårdnadsbidraget hade varit ett alternativ om man kunde gå runt på summan. Som det ser ut idag går det ej att försörja sig. Vi hade egentligen velat utnyttja möjligheten till vårdnadsbidrag, men eftersom politikerna på Gotland inte sagt klart Ja till detta när det diskuterats tidigare har vi inte kunnat vänta längre på besked. Vår dotter börjar i dagarna på dagis. Vi har inte kunnat planera för att utnyttja vårdnadsbidraget hur gärna vi än vill. Vår dotter fyller 3 år i vår och att rycka henne från dagis några månader för att sedan tvingas iväg igen skulle bli alltför stora påfrestningar på henne. Hade man från politiskt håll tidigt vågat säga klart Ja, som många kommuner gjort på fastlandet hade vi kunnat och vågat planera annorlunda. Men jag har ett eget företag som jag måste kunna planera verksamheten för och min man måste kunna ge sin arbetsgivare besked. Så tyvärr tvingas vi låta vår dotter gå på dagis nu. Men det är vår stora förhoppning att Gotland inför vårdnadsbidrag för de som så önskar! 3000:-/mån är inte tillräckligt för att vi skulle ha råd att utnyttja det. Vem kan leva på 3000 kr? 3000:- är alldeles för lite. Om det ändå inte går att kombinera med föräldrapenningen så är det väl ingen som kan vara hemma för 3000:- per månad. Tycker det är en kvinnofälla. Det är för sent för oss men jag tycker det ska införas så att de som vill kan välja. Pga att Gotlands kommun har dröjt med beslut om vårdnadsbidrag så har jag fattat beslut utifrån att vårdnadsbidrag ej finns. Hade jag vetat att ni skulle införa det ex 1/1 09 så skulle jag ha nyttjat det. Kan man överleva på 3000 kr? Skulle fungera om man hade 2 barn mellan 1-3 år om man får 3000 kr/barn. Ej intressant pga ersättningsnivån alldeles för låg. Tanken är bra. Men tyvärr så är det mycket svårt att klara det ekonomiska på 3000 kr. Alltså 3000 kr är för lite för att kunna stanna hemma, en nivå på hade varit mer realistiskt ekonomiskt sett. För 3000 kr/mån har vi inte råd att vara hemma med barn även om man skulle vilja. Tycker att 3000 kr är ett hån att erbjuda. Det är endast menat till höginkomsttagare och inte en vanlig Svensson. Om beloppet varit högre samt pensionsgrundande hade jag svarat ja, men 3000 i månaden klarar man sig inte på kr är för lågt för att välja hemmavistelse före arbetet. Skulle vara intressant om det gick att dela ex 50% dagis och 50% vårdnadsbidrag eller något liknande.

10 Det dummaste borgarpacket har kommit på. Den familj som har råd med det behöver inte de 3000 kronorna! Ge istället ett bidrag till de föräldrar som går ner på deltidstjänst. Det gynnar barnen bäst. De behöver förskolans kompetens. Det framgår ej om det går att utnyttja av far- eller morföräldrar? Är det möjligt så är det en helt annan sak! Hade det handlat om mer än 3000 kr så, men så lite så går det inte runt för oss. Hur hade ni tänkt att man skulle klara sig på 3000:-/mån? Är detta ett skämt? Om man kunde kombinera förskola med att ha förmånen att gå ner i tid och vara hemma med barnen 1-2 dgr/vecka med vårdnadsbidrag då hade det varit mycket intressant! Tänk om Inget alternativ med denna ersättning. Vilken familj klarar sig på dessa pengar? Svårt att klara sig på 3000 kr med så smal åldersskillnad (1-3 år). Ej pensionsgrundande. Borde gälla för alla barn upp till fritidsåldern. Endast höginkomsttagare kommer att ha råd att ta ut detta. Lägg pengarna på något bättre. Går inte att klara sig med max 3000 kr/mån när man har bara ett barn mellan 1-3 år men en yngre och en äldre Vem eller vilka har råd med vårdnadsbidrag? Detta är endast ett alternativ för föräldrar med hög inkomst. Ett dåligt förslag då inte alla kan ta del av det. Vem kan vara hemma med sitt barn för 3000:-/månad om man bara har ett barn. Men får man två är det en möjlighet. Är bidraget ett skämt? För att klara sig på bidraget måste man ha 4-5 barn alla under 3 år?! Ett högre bidrag och mer flexibilitet skulle vara intressant. Kan ej leva på så lite pengar

Måttbandet nr 182 augusti 2009

Måttbandet nr 182 augusti 2009 Måttbandet nr 182 augusti 2009 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Gunilla Carlson Planeringssekreterare Hur tycker du förskolan, familjedaghemmet

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr sidan 1 Författare: Morten Dürr Vad handlar boken om? Boken handlar om Amir som är 9 år och går i andra klass. Amir vill göra saker på sitt eget sätt. I skolan ska de skriva om sitt sommarlov och Amir

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

Sjä lvskättningsformulä r

Sjä lvskättningsformulä r Sjä lvskättningsformulä r Depressionsskattning, minnesskattning och hälsoenkät. För Dig som ska få eller har fått behandling med ECT. Namn Datum Personnummer:. Inom en vecka före ECT Inom en vecka efter

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Ansökan och turordning till förskola, familjedaghem och fritidshem När kan jag göra en ansökan till förskola eller familjedaghem för mitt barn? Du kan

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Nattöppen barnomsorg i Smedby

Nattöppen barnomsorg i Smedby Handläggare Datum Torbjörn Hansson 2010-05-05 0480 453007 Till Barn- och ungdomsnämnden Nattöppen barnomsorg i Smedby Kalmar kommun bedriver i dag barnomsorg på obekväm tid på tre platser i kommunen. I

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Övningsmaterial till Pod-utbildningen Förhandlingsteknik

Övningsmaterial till Pod-utbildningen Förhandlingsteknik Övningsmaterial till Pod-utbildningen Förhandlingsteknik Avsnitt 1 Introduktion En förhandling är en process för att tillfredsställa två eller flera parters olika behov. Utifrån definitionen ovan, fundera

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder IV Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder Här kommer det fjärde frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller med bland annat frågor hur du upplever

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Johanna Nilsson Vad handlar boken om? Johan är en fotbollstokig kille som, mer än allt annat i världen, vill bli fotbollsproffs. Han måste dock kämpa mycket med svenskan,

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0%

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0% Eneby Enlunda Vägsamfällighet ENKÄT Svara senast 25 maj 202 Enkäten är anonym Du får detta brevutskick för att vi saknar e-postadress till dig. Vi ser helst att du svarar på enkäten via internet genom

Läs mer

FLÖDEN I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Bilaga nr 1

FLÖDEN I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Bilaga nr 1 FLÖDEN I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Bilaga nr 1 PROGNOSUNDERLAG STRUKTURFAKTORER Arbetsmarknaden Arbetsmarknaden påverkar omfattningen av verksamheten, barn med arbetslösa föräldrar får behålla plasten 15 tim/vecka

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan.

Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan. Tjänsteutlåtande Anne-Christine Hillman 2011-11-11 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/32 BUN.640 Barn- och ungdomsnämnden Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan. Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Resultat från Folkhälsans. amningsenkät 2012

Resultat från Folkhälsans. amningsenkät 2012 Resultat från Folkhälsans amningsenkät 2012 Hur gamla var dina barn när de slutade ammas?uppge skilt för de fyra yngsta barnen. Ifall du ännu ammar yngsta barnet, kryssa då i barnets nuvarande ålder. Hur

Läs mer

4. Hur ofta deltar du i föreningsaktiviteter? Ofta Ibland Aldrig 5. I vilken kommun bor du?

4. Hur ofta deltar du i föreningsaktiviteter? Ofta Ibland Aldrig 5. I vilken kommun bor du? Hej! Jag heter Miri Stryjan, och gör denna enkät för en uppsats i nationalekonomi på Stockholms Universitet. Uppsatsen handlar om globalisering, migration och att skicka pengar till sitt hemland. Enkäten

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf

Herren behöver dem. Av: Johannes Djerf Herren behöver dem Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att fråga om någon vet vilken produkt som denna logga tillhör? (bild). Karlsson Klister, det som är känt för att kunna laga allt. Det lagade mina

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckeln

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckeln Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej jag heter Peter och jag är 10 år. Jag går på Kajsaskolan. Min kompis heter Jonathan och går i min klass. Jag är rädd för min rektor på skolan, för varje dag går hon

Läs mer

kapitel 4 en annan värld

kapitel 4 en annan värld Hej! kapitel 1-hej Jag heter Amy. Jag är 10 år gammal. Jag har brunt hår och gröna ögon. Jag har bott här i Sverige i snart 1 månad. Innan jag flyttade hit var mitt liv som vanligt. Just nu är min mamma

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin

Mitt liv som mobbad. Wiveca Wendin Mitt liv som mobbad Wiveca Wendin 1 Mitt liv som mobbad Copyright 2012, Wiveca Wendin Ansvarig utgivare: Wiveca Wendin Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1642-3 2 Innehåll 1. Några ord av författaren

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 BERGS KOMMUN Resultat brukarenkät hemvård och särskilt boende 1 Innehållsförteckning Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 Svarsfrekvens... 2 personer som svarat

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER

PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER PASCALE VALLIN JOHANSSON & EDITH HELSNER Malte är en clown Av Pascale Vallin Johansson & Edith Helsner ISBN 978-91-637-3863-0 Copyright 2013 Text: Pascale Vallin Johansson Copyright 2013 Bild: Edith Helsner

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN SOM Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! Kapitel 1 1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är

Läs mer

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna.

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Hur mår du idag? Namn Ålder Datum Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre

Läs mer

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats.

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. 2015-10-14 SID 1/5 KÖREGLER FÖR FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. För att logga in på webbplatsen behöver

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

Upprättelsen. Vad är ert ärende? frågade plötsligt en tjock man med oklanderligt välkammade polisonger.

Upprättelsen. Vad är ert ärende? frågade plötsligt en tjock man med oklanderligt välkammade polisonger. FÅGELSKRÄMMAN Upprättelsen Paulo hade äntligen blivit insläppt, och nu stod han där mitt i salen. Runt omkring honom satt män, kvinnor och barn och betraktade honom nyfiket. Vad är ert ärende? frågade

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola eller i familjedaghem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun. Reviderad 2013-11-21

Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun. Reviderad 2013-11-21 Information om Barnomsorg i Stenungsunds kommun Reviderad 2013-11-21 Barnomsorg i Stenungsunds kommun Vad är barnomsorg? Med barnomsorg avses förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och skolbarnsomsorg

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer