Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)"

Transkript

1 BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) Flickor väljer idag fortfarande i större utsträckning än pojkar omvårdnadsprogrammet och pojkar fordonsprogrammet, trots att man försökt ändra detta. Varför tror du att det är så? Vad är genus enligt dig? Vad menas med att ha ett genusperspektiv? Har kön någon betydelse på organisationsnivå tycker du? När har det det och när har det inte det? Och varför? Finns det någon skillnad på hur manliga lärare beter sig och hur kvinnliga lärare beter sig i sina arbetsroller? I så fall, hur? Vad beror det på? Vad är kvinnligt respektive manligt? Nämn beteende och egenskaper. Hur ser du på skolans jämställdhetsmål? Vad innebär det i praktiken? Vad innebär det för dig? Ge exempel. Tycker du att det ska arbetas med jämställdhetsfrågor på den här arbetsplatsen? Hur, i så fall? Att arbeta med jämställdhetsfrågor beskrivs ibland som något som kan väcka starka känslor. Håller du med om detta? I så fall, varför tror du att det är så?

2 BILAGA 2 Malmö Jämställdhet och gymnasieskolan Jämställdhet har länge varit ett hett diskussionsämne på alla plan i vårt samhälle, inte minst inom skolvärlden. Det är svårt att ställa sig neutral i debatterna då frågorna rör oss alla. Vi vill med den här undersökningen kartlägga hur just ni, personalen på XXXX, ser på begreppet jämställdhet och hur ni upplever jämställdheten på er arbetsplats. Vår förhoppning är att så många av er som möjligt tycker att detta låter intressant och vill bidra till vår undersökning genom att fylla i enkäten. Det tar inte lång tid och självfallet är ni helt anonyma. Vi vill särskilt påpeka att vi med jämställdhet avser förhållandet mellan män och kvinnor. Jämställdhet skiljer sig alltså från begreppet jämlikhet, som syftar på lika förhållanden mellan alla grupper i samhället. Vi som utför denna undersökning heter Anders Larsson och Ida Edström och studerar sista terminen på programmet Arbetsvetenskap på Malmö Högskola. Har ni några frågor kring vår undersökning eller gällande enkäten kan ni nå oss på tfn:xxxx. Den ifyllda enkäten lämnas senast fredagen den 8 april kl. 15 i lådan på bordet mitt emot facken i gamla personalrummet. Tack för er medverkan! Anders Larsson & Ida Edström

3 1. Är du: Man Kvinna 2. Vilken ålderskategori tillhör du? år år år 51- uppåt 7. Jag upplever det svenska samhället som jämställt. 3. Hur skulle du kortfattat definiera jämställdhet? 4. Har du läst Utbildningsförvaltningens årliga jämställdhetsplan för gymnasieskolorna i Malmö? Ja, varje år Ja, vissa år Nej, men känner till innehållet Nej 5. Jag är insatt i gymnasieskolans jämställdhetsmål (LPF 94). 6. Jag tycker att vår skola uppfyller jämställdhetsmålen i LPF Jag upplever min arbetsplats som jämställd. 9. Jag tycker att det behöver arbetas mer med jämställdhet gentemot eleverna på min arbetsplats än vad det görs idag. 10. Jag tycker att det behövs arbetas mer med jämställdhet gentemot personalen på min arbetsplats än vad det görs idag.

4 11. För mig personligen är jämställdhet och jämställdhetsfrågor viktigt. 15. Jämställdhet är framförallt en kvinnofråga, som i första hand handlar om att lära kvinnor att ta för sig och stärka sitt självförtroende. 12. Jämställdhet för mig är en generationsfråga (i den yngre generationen är jämställdhet inga problem). 16. Jämställdhet handlar om att på bästa sätt utnyttja och ta tillvara kvinnors och mäns kompetens. 13. Jämställdhet är inget problem för oss i den här branschen, utan problemet finns främst i andra branscher. 17. Jämställdhet kan förstås som en rättvisefråga. Genom att omfördela makt och ifrågasätta den manliga normen kan det bli mer jämställt. 14. Att uppnå absolut jämställdhet är inte eftersträvansvärt, då män och kvinnor behöver ha olika roller i samhället. 18. De olika egenskaper och beteenden som kvinnor och män har beror på biologiska skillnader.

5 19. Skillnaderna i kvinnors och mäns hjärnor gör att vi gör olika val i livet t.ex. yrkesval. 23. Jag upplever det som en begränsning att kvinnor och män har olika roller i samhället och i hemmet. 20. Kön har ingen betydelse i vårt samhälle, samma regler och normer gäller för både kvinnor och män. 24. När jag träffar en person, elev eller kollega, för första gången har personens kön ingen betydelse. Hur jag bemöter personen beror på individuella faktorer. 21. De egenskaper och beteenden som vi tillskriver kön konstrueras socialt och kulturellt och har inget med biologi att göra. 25. Jag har precis samma förväntningar på män som på kvinnor. 22. Att kvinnor har lägre status än män beror på den manliga normen i samhället. Plats för ytterligare kommentarer:

6 BILAGA 3 Redovisningen av enkäterna redogör vi för procentuellt om inte annat anges. Under den totala uppfattningen redovisas även hur många procent som inte svarat på frågan men i de andra kategorierna anges bara de valida svaren (de som svarat på frågan).i samband med varje fråga skrivs kommentarer från informanterna ut. 1. Är du: Man Antal Man Kvinna % antal 23 62, ,8 Kvinna % 2. Vilken ålderskategori tillhör du? år Antal % 31-40år antal % antal % 51-upått antal 51-uppåt % 5 13, , , ,0 3. Hur skulle du kortfattat definiera jämställdhet? Jag ser alla som människor Att män och kvinnor alltid ges samma rättigheter Lika villkor, lika förväntningar, lika behandling Behandlad, bedömd på lika villkor oavsett kön Lika villkor, lika rättigheter/skyldigheter Lika behandling om inga relevanta skillnader föreligger Lika Lika villkor för kvinnor och män i samhället Slut på kvinnoförtryck. Stor individuell frihet oberoende av kön. Lika lön för lika arbete. Mer makt åt kvinnorna (än nu). Slut på våld mot kvinnor etc. Lika lön för lika arbete och lika villkor i alla sammanhang men samtidigt utifrån olika förmågor i en del sammanhang. Att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter och ska behandlas och bemötas på likvärdigt sätt. Män och kvinnor verkar på lika villkor Alla män och kvinnor är olika men lika mycket värda, därför ska alla respekteras. Lika respekt för medmänniskor oavsett kön, nationalitet, ålder. Samma regler, skyldigheter, rättigheter kvinna som man. Att man bedöms utifrån färdigheter och inte kön. Samma rätter och samma möjligheter/chanser. Samma betalning. Delta i alla samhällsgrenar. Ett samhälle som fungerar anti-diskriminerande i fråga om kön. Lika villkor, rättigheter och skyldigheter mellan män och kvinnor. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor. Jämlikhet mellan könen Lika för alla. Att man bedöms lika oberoende av Lika lön för lika arbete! Lika lön för lika arbete, samma rättigheter och skyldigheter. Absolut jämställdhet betyder exakt lika möjligheter i samhället oberoende av kön. Att det ej är jämställt har med makt och sociala konstruktioner att göra

7 Lika villkor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, e t c. När män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter. Samma levnadsvillkor för kvinnor och män. Lika behandling oavsett kön. 6 personer har valt att inte svara på denna fråga. 4. Har du läst Utbildningsförvaltningens årliga jämställdhetsplan för gymnasieskolorna i Malmö. Ja, varje år 16,2 14,3 18,2 20,0 0,0 30,0 20,0 Ja, vissa år 21,6 28,6 18,2 20,0 36,4 20,0 10,0 Nej, men känner till innehållet 18,9 35,7 9,1 0,0 9,1 30,0 30,0 Nej 40,5 21,4 54,5 60,0 54,5 20,0 40,0 Inget svar gavs 2,7 Hinner ej Känns att man bör läsa den men den va rätt tråkig... Minns ej 5. Jag är insatt i gymnasieskolans jämställdhetsmål (LPF 94). 21,6 21,4 21,7 0,0 8,3 40,0 30,0 40,5 21,4 52,2 60,0 50,0 30,0 30,0 29,7 50,0 17,4 40,0 33,3 20,0 30,0 8,1 7,2 8,7 0,0 8,4 10,0 10,0 Inget svar gavs 0,0 Har läst och verkar i jämställd anda men kan ej återge dem i detalj. Man läser ju inte de formella målen så ofta 6. Jag tycker att vår skola uppfyller jämställdhetsmålen i LPF ,3 27,3 31,6 20,0 10,0 12,5 85,7 45,9 45,4 63,2 60,0 80,0 62,5 14,3 10, ,2 20,0 10,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inget svar 18,9 Pga. trögrörlighet Eftersom jag inte har läst LPF 94 kan jag inte svara på frågan. 7. Jag upplever det svenska samhället som jämställt. 13,5 0,0 21,7 0,0 25,0 10,0 10,0 40,5 35,7 43,5 0,0 50,0 30,0 60,0 43,2 64,3 30,4 80,0 25,0 60,0 30,0 2,7 0,0 4,4 20,0 0,0 0,0 0,0 Inget svar 0,0

8 Dock bäst i världen på en del områden Beror på om vi jämför med andra länder. Arbete lön. Man-kvinna - kvinna-man Kvinnor tjänar mindre än män för samma arbete. 8. Jag upplever min arbetsplats som jämställd. 37,8 21,4 47,8 20,0 41,7 10,0 70,0 59,5 71,4 52,2 80,0 58,3 80,0 30,0 2,7 7,2 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inget svar gavs 0,0 Säkert bättre än på andra håll En upplevelse behöver ju inte stämma med fakta. 9. Jag tycker att det behöver arbetas mer med jämställdhet gentemot eleverna på min arbetsplats än vad det görs idag. 21,6 30,8 17,4 40,0 18,2 30,0 10,0 16,2 23,0 13,0 20,0 9,1 40,0 0,0 54,4 38,5 65,2 40,0 63,6 20,0 90,0 5,4 7,7 4,4 0,0 9,1 10,0 0,0 Inget svar gavs 2,7 Alla vuxna måste vara goda föredömen och leva som de lär Oklar fråga Jämställdhet är en av många viktiga frågor Det behövs alltid mer. Det görs redan ett bra arbete. 10. Jag tycker att det behövs arbetas mer med jämställdhet gentemot personalen på min arbetsplats än vad det görs idag. 8,1 15,4 4,3 0,0 9,1 20,0 0,0 24,3 30,8 21,8 80,0 18,2 30,0 0,0 45,9 30,8 56,5 20,0 45,4 40,0 70,0 18,9 23,0 17,4 0,0 27,3 10,0 30,0 Inget svar gavs 2,7 Oklar fråga Inte för att jag upplever det som ojämställt, men diskussionen behövs alltid. Det behövs alltid mer. D v s diskutera vikten av att ha ett genusperspektiv i sin undervisning och poängtera könsmaktsordningen i samhället kontinuerligt.

9 11. För mig personligen är jämställdhet och jämställdhetsfrågor viktigt. 48,6 64,3 39,2 40,0 50,0 50,0 50,0 24,3 28,6 21,7 20,0 25,0 30,0 20,0 21,6 7,1 30,4 20,0 25,0 20,0 20,0 5,4 0,0 8,7 20,0 0,0 0,0 10,0 Inget svar gavs 0,0 Det finns viktigare frågor, men det betyder inte att det är oviktigt. 12. Jämställdhet för mig är en generationsfråga (i den yngre generationen är jämställdhet inga problem). 2,7 7,7 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 27,0 7,7 39,1 40,0 41,7 10,0 22,2 32,4 23,1 39,1 40,0 33,3 20,0 44,4 35,1 61,5 21,8 20,0 25,5 60,0 33,4 Inget svar gavs 2,7 Den äldre generationen är mer jämställd Yngre tror ofta att vi är mer jämställda än vi är Slitz Ett ord: hedersmord Det är fortfarande ett problem. Detta är en generationsfråga men även den yngre generationen måste fortsätta arbeta mot diskriminerande strukturer. Ungas attityder speglar inte alltid så väl ett jämställt samhälle. 13. Jämställdhet är inget problem för oss i den här branschen, utan problemet finns främst i andra branscher. 8,1 7,7 8,7 0,0 0,0 0,0 33,3 27,0 23,1 30,4 0,0 33,3 30,0 33,3 32,4 15,4 43,5 60,0 16,7 40,0 33,4 29,7 53,8 17,4 40,0 50,0 30,0 0,0 Inget svar gavs 2,7 Det skulle kunna vara värre men jämställdhet är ett problem överallt. Kvinnodominerat yrke. Det märks. Min egen status sänks också. Dålig lön. Ofördelaktiga arbetsvillkor. Vadå bransch? Branschen lärarjobb eller branschen skola? Räknar vi in elever i vår bransch? Finns i alla branscher Mer eller mindre i alla branscher. Brist på jämställdhet är ett problem i alla branscher. Vår skola gör det bra, men inte alla

10 14. Att uppnå absolut jämställdhet är inte eftersträvansvärt, då män och kvinnor behöver ha olika roller i samhället. 8,1 0,0 13,6 20,0 9,1 0,0 10,0 13,5 0,0 22,7 0,0 18,2 10,0 20,0 21,6 14,3 27,3 20,0 18,2 30,0 20,0 54,1 85,7 36,4 60,0 54,5 60,0 50,0 Inget svar gavs 2,7 Män kan inte föda barn, småbarn är av naturen mer knytet till mamman. Dock kan man som pappa vara hemma med barnen blir 2 år och äldre (träffar min dotter oftare än min fru gör) RÖR INTE FÖRÄLDRARS VALFRIHET NÄR DET GÄLLER FÖRÄLDRALEDIGHETEN! Alla ska behandlas med respekt och värdighet, men könsroller kommer man aldrig ifrån. Sedan alla män ej är lämpade till traditionella mansroller eller alla kvinnor ej vill spela traditionellt kvinnliga roller så är antagandet fel. Det behöver inte vara två motsatta saker båda kan existera samtidigt! 15. Jämställdhet är framförallt en kvinnofråga, som i första hand handlar om att lära kvinnor att ta för sig och stärka sitt självförtroende. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 7,1 21,7 20,0 0,0 20,0 30,0 27,0 28,6 26,1 40,0 41,7 10,0 20,0 56,8 64,3 52,2 40,0 58,3 70,0 50,0 Inget svar gavs 0,0 Viktigt för män och kvinnor Det syns i mitt yrke. Kvinnor verkar göra allt för att jobba gratis! Alla måste omfattas av strävan att ej diskriminera Vi måste alla hjälpas åt. Kvinnor tar för sig i vissa sammanhang, män i andra. Det är en samhällsfråga och bägge könen finns i samhället. 16. Jämställdhet handlar om att på bästa sätt utnyttja och ta tillvara kvinnors och mäns kompetens. 45,9 61,5 40,9 40,0 33,3 60,0 62,5 27,0 30,8 27,3 20,0 41,7 20,0 25,0 13,5 7,7 18,2 20,0 16,7 20,0 0,0 8,1 0,0 13,6 20,0 8,3 0,0 12,5 Inget svar gavs 5,4 Vilka skillnader finns? Bland annat Inte om man pratar om kvotering Det låter som ett biologiskt handikapp. Att samhället blir anti-diskriminerande i fråga om kön.

11 Alla individers kompetens. Är detta nödvändigtvis olika? Snarare att ge lika förutsättningar för utveckling av kompetens. 17. Jämställdhet kan förstås som en rättvisefråga. Genom att omfördela makt och ifrågasätta den manliga normen kan det bli mer jämställt. 29,7 35,7 26,1 20,0 33,3 30,0 30,0 54,1 57,1 52,2 80,0 50,0 50,0 50,0 13,5 7,2 17,4 0,0 8,3 20,0 20,0 2,7 0,0 4,3 0,0 8,4 0,0 0,0 Inget svar gavs 0,0 Bara om det sker naturligt utan kvotering Förenkling. Makt har flera dimensioner och låter sig inte omfördelas via olika beslut. 18. De olika egenskaper och beteenden som kvinnor och män har beror på biologiska skillnader. 5,4 0,0 9,1 20,0 0,0 0,0 10,0 24,3 7,7 36,4 40,0 27,3 11,1 30,0 40,5 61,5 31,8 20,0 54,5 44,4 40,0 24,3 30,8 22,7 20,0 18,2 44,5 20,0 Inget svar gavs 5,4 Mer traditioner än biologi Om detta vet vi inget om. Men vi kan ändå utgå från att en hel del kan vara inlärt beteende. Varför inte testa att ifrågasätta. Arv och miljö i en härlig symbios. Arv styr mycket vårt fysiska utseende och egenskaper. Beteende är nog mer påverkat av miljön. Så är det men männen har utnyttjat det för att ta för sig. Det finns biologiska, generella skillnader i många dock ej alla. Om kvinnor och män har olika beteende så är det mer än fråga om sociala konstruktioner. Största skillnaden beror på socialisation, d v s miljön/omgivningen/kultur/samhällets normer och struktur. 19. Skillnaderna i kvinnors och mäns hjärnor gör att vi gör olika val i livet t.ex. yrkesval. 2,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 12,5 8,1 0,0 15,0 20,0 10,0 0,0 12,5 29,7 50,0 25,0 20,0 40,0 22,2 50,0 45,9 50,0 55,0 60,0 50,0 77,8 25,0 Inget svar gavs 13,5 Innebär dock inte att kvinnoyrken ska ha högre lön! Ingen kunskap Igen, sedan vissa kvinnor och vissa män väljer otraditionellt så kan man ej tala om kvinnligt och manligt.

12 20. Kön har ingen betydelse i vårt samhälle, samma regler och normer gäller för både kvinnor och män. 2,7 0,0 4,8 20,0 0,0 0,0 0,0 8,1 7,7 9,5 20,0 0,0 11,1 11,1 43,2 30,8 57,1 20,0 54,5 44,4 55,6 37,8 61,5 28,6 40,0 45,5 44,5 33,3 Inget svar gavs 8,1 Förstår inte frågan Kön har en betydelse men borde inte ha det. Förvisso stor skillnad jämfört med samhället för 100 år sedan. Oskrivna regler kan gynna könen även om lagar om jämställdhet finns. 21. De egenskaper och beteenden som vi tillskriver kön konstrueras socialt och kulturellt och har inget med biologi att göra. 13,5 14,3 14,3 40,0 0,0 22,2 11,1 56,8 78,6 47,6 40,0 75,0 55,6 55,6 21,6 0,0 38,1 20,0 25,0 22,2 22,2 2,7 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 Inget svar gavs 5,4 En del biologi också Som sagt, både och. Bara saker som barnfödelse och amning är könsbundet 22. Att kvinnor har lägre status än män beror på den manliga normen i samhället. 43,2 69,2 35,0 80,0 54,5 55,6 12,5 35,1 23,1 50,0 20,0 36,4 44,4 50,0 5,4 7,7 5,0 0,0 9,1 0,0 12,5 5,4 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Inget svar gavs 10,8 Inte helt sant. Kvinnor är för omständiga många gånger. Svårt att fokusera Att man är väl ansedd och tjänar stora pengar på att spela fotboll men inte att ta hand om barn pekar på detta. Men det är till viss del frågor om olika status. Har de? 23. Jag upplever det som en begränsning att kvinnor och män har olika roller i samhället och i hemmet. 27,0 42,9 19,0 20,0 16,7 44,4 33,3 37,0 42,9 38,2 60,0 41,7 33,3 33,3 24,3 14,2 33,3 20,0 33,3 22,3 22,3 5,4 0,0 9,5 0,0 8,3 0,0 11,1 Inget svar gavs 5,4

13 Generellt eller om jag upplever det så? inte personligen dock Begränsningar menar jag är de inlärda rollernas och svårigheten att bryta sig ur dessa. Inte personligen Resurser är ej effektivt använda beroende på vilka roller vi talar om! Kvinnors roll är begränsad i svensk kultur, män får i princip göra som de vill. 24. När jag träffar en person, elev eller kollega, för första gången har personens kön ingen betydelse. Hur jag bemöter personen beror på individuella faktorer. 43,2 38,5 52,4 20,0 36,4 55,6 66,7 21,6 38,5 14,3 20,0 18,2 33,3 22,2 18,9 15,4 23,8 40,0 36,4 0,0 11,1 8,1 7,6 9,5 20,0 9,1 11,1 0,0 Inget svar gavs 8,1 Men här handlar det om vad jag är medveten om. På ett omedvetet plan tror jag att det kan vara annorlunda. Medvetet! Det beror helt och hållet på mina avsikter med mötet är Det är mycket i sitt eget beteende som man ej är medveten om. eftersom samhällsnormen är att behandla män och kvinnor olika vill man inte bryta mot normen. Jag försöker att undvika det, men tror inte att jag lyckas! Detta är min målsättning. Är inte helt säker på att jag inte påverkas omedvetet. Alla har blivit tränade att se på ett sätt som speglar samhället. Det är bara att inse att också vi själva har invanda förväntningar baserade på kön. Ingen är helt fri från detta. 25. Jag har precis samma förväntningar på män som på kvinnor. 40,5 33,3 52,4 40,0 36,4 44,4 62,5 35,1 58,3 28,6 20,0 54,5 44,4 25,0 8,1 0,0 14,2 20,0 9,1 0,0 12,5 5,4 8,4 4,8 20,0 0,0 11,2 0,0 Inget svar gavs 10,8 Jag skulle vilja att det var så men jag är inte så säker. Alldeles för vitt begrepp Medvetet Lättare att bli ytlig vän med en man, dock är en kvinnas vänskap starkare. Försöker ha det! Jag har lärt mig att jag kan tyvärr inte förvänta mig samma visst, vi vill ju gärna tro att jag är fördomsfri men är jag?!?

14 Ytterligare kommentarer: Män och kvinnor är olika men det är manliga egenskaper som värderas högst på grund av att det traditionellt är män som värderar. Jmf. Löner för dem som fostrar/skolar våra barn. Dessvärre är frågorna inte alltid formulerade så att jag kan svara Bra att ni hade fyra alternativ och ingen neutralruta! Fråga 23 är lite för öppen för att jag ska kunna svar helt säkert på vilka begränsningar ni söker. Skolan kan vara den mest jämställda arbetsplatsen i samhället. Hade ni inte fått tydligare resultat om ni hade undersökt andra delar av den offentliga sektorn eller industrin för den delen? Jag hoppas att vi på XXXX får ta del av de färdiga bearbetade resultatet av er undersökning! Ps. Vilka förväntningar hade ni Anders och Ida? Trodde ni att enkäten skulle besvaras av flest män eller kvinnor (procentuellt sett)?

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

IBK Härnösands Jämställdhetsplan

IBK Härnösands Jämställdhetsplan Sida 1 av 5 IBK Härnösands Jämställdhetsplan Riksidrottsförbundets inriktning Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma 1977. Idrotten

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

ATT FÅ VARA SIG SJÄLV

ATT FÅ VARA SIG SJÄLV ATT FÅ VARA SIG SJÄLV om livsstilar, identitet, grupptillhörighet och normer Mikael C. Svensson LIVSSTIL Livsstil är hur livet levs, vad man tycker om och livsinnehåll som man väljer själva, men som delas

Läs mer

Förskolans allmänna förebyggande arbete: *Vi arbetar utifrån våra styrdokument, skollag/läroplan.

Förskolans allmänna förebyggande arbete: *Vi arbetar utifrån våra styrdokument, skollag/läroplan. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BJÖRKLIDEN 2015-2016 Förskolans vision: Hos oss på Björkliden känner sig alla barn, vårdnadshavare och pedagoger välkomna och trygga. Alla bemöts och behandlas med respekt.

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 Kunskapsskolan Västerås Gäller tom 31 augusti 15 1 Den 1 januari 2009 infördes Diskrimineringslagen och 14:e kapitlet skollagen. Där finns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning s plan mot diskriminering och kränkande behandling... 2 Ansvariga för planen... 2 Vuxenutbildningsområdets vision:... 2 Attityder,

Läs mer

Borgviks förskola och fritidshem

Borgviks förskola och fritidshem Likabehandlingsplan 2013/2014 Borgviks förskola och fritidshem Inledning Att verka för hälsa, lärande och trygghet i förskola och fritidshem handlar om att utveckla goda relationer mellan verksamheten,

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: KomLär Diarienummer: 2008-3040040 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv

Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv Är kvinnor bättre på säkerhet? Christina Stave på LAMK seminarium Tidigare på Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska, GU Lantbrukares syn på risker och säkerhet i arbetsmiljön ett genusperspektiv Forskningsprojekt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord]

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (24) FÖRORD [Klicka och skriv förord] 5 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 7 DEFINITIONER... 8 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 9 LEDNINGSDEKLARATION... 11 Vision... 11 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 12 SAMVERKAN

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan

BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan BJÖRKLÖVETS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan 2009 2010 Innehåll Grundläggande värden sid 3 Vår förskolas mål sid 4 Nuläge sid 5 Vi definierar begreppen sid 6 Vi förebygger - exempel sid 7 Vi åtgärdar sid 9

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5.

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5. Innehållsförteckning Rubrik: Sida: Syfte och mål 3 Vad säger lagen? 3 Främjande och förebyggande 4 Uppföljning 4 Åtgärder 4 Dokumentation 5 Revidering 5 Bilaga 1 Mobbning och kränkningar 6 Bilaga 2 Ord-

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare

Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare är en långfilm baserad på Christina Herrströms bok med samma namn. Filmen finns att se som strömmande media via www.selma.pedc.se

Läs mer

Jämlik medborgarservice. En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta

Jämlik medborgarservice. En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta Jämlik medborgarservice En broschyr om hur dialog och service ska arbeta för att uppnå detta Jämlik medborgarservice, hur arbetar vi för det? Dialog och services vision Dialog och service har en vision

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen Handlingsplan vid fall av kränkning Reviderad sept. 2014 Drakbergsskolans mål Varje elev och all personal på Drakbergsskolan skall kunna gå till skolan utan att vara orolig för att

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16

Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hästöskolans likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Reviderad: 2015-09-16 Hanna Winnerfeldt, Susanne Larsson Marie Andersson & Tina Lodhag Likabehandling för trygghet och trivsel Välkommen

Läs mer

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

VÄSTERÅS STAD 2012-01-26 ProAros/Lärande och utbildning Storängsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 STORÄNGSSKOLAN Grundskola & Fritidshem 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Främjande arbete

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Rödluvans förskola 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN Rödluvans förskola 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN Rödluvans förskola 2011 Planen gäller från 2011-03-14 till 2012-03-14 2011-03-14 Laila Petersén - Rektor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Rödluvans förskola

Läs mer

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin.

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Thandiwe Mazibuko Hon är övertygad om att drömmar kan hjälpa människor ur fattigdom och

Läs mer

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten

Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Handlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Bildningscentrum Facetten Gymnasieskolan läsåret 2015/16 Alla elever på Bildningscentrum Facetten ska känna sig

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svaleboskogen 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Sagobackens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Helen Peterson Vår vision På vår förskola ska alla

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI?

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? Resultat från en enkätundersökning 2007 Filosofiska institutionen Innehåll Om undersökningen 3 Resultat 5 Några slutsatser 13 Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Medföljande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bondebackas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 15-16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Stömne förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår värdegrund... 3 Delaktighet i upprättandet

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR PRAKTISKA I VÄXJÖ Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009.

Läs mer

Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Apelgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Margareta Kärlin Mio Iller Givell

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN. för FYRENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FYRENS FÖRSKOLA OKTOBER 2013 Inledning Det här är förskolan Fyrens handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Vi

Läs mer