Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T Arne Modig, David Ahlin Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26"

Transkript

1 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum:

2 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en undersökning för att kartlägga 18-åringars syn på framtiden. I undersökningen berörs bl a följande frågeställningar: Är man optimistisk eller pessimistisk inför framtiden? Vad tycker man är viktigt när man börjar arbeta? Vad oroar man sig för inför framtiden? Vad känns mest lockande att göra efter skolan? Hur många är intresserade av att starta eget företag? Vet man vilka möjligheter och krav som olika framtidsalternativ medför? Vilken situation tror man att man kommer att ha om 10 år?

3 Sida 3 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Undersökningen har lagts upp så att den ska ge en representativ bild av Sveriges samtliga 18-åringar. Uppläggningen ger en mycket god bild på riksnivå samtidigt som den ger goda möjligheter till separata analyser för vart och ett av länen. Undersökningen har genomförts med hjälp av en webbaserad enkät. De utvalda ungdomarna har kontaktats via mail och ombetts att via en unik länk gå till den hemsida där formuläret med frågorna låg. För undersökningen har separata urval dragits för vart och ett av Sveriges 21 län. I Stockholm, Västra Götaland och Skåne drogs större urval än i övriga län. Urvalet har hämtats från en rikstäckande databas hos undersökningsföretaget CINT/Consumer Intelligence. Undersökningen genomfördes under perioden 25 maj - 29 juni Totalt har åringar deltagit i undersökningen. Datamaterialet har vägts i förhållande till det verkliga antalet 18-åriga pojkar och flickor i respektive län.

4 Sida 4 Innehåll i rapporten Del 1 Undersökningens genomförande Del 2 Sammanfattning av resultaten Del 3 Diagram Del 4 Separat tabellbilaga med detaljerade resultat

5 Sida 5 Sammanfattning En majoritet är optimistiska inför framtiden. De som går studieförberedande utbildning uppger oftare att de ser optimistiskt på framtiden (66 %) medan de som går yrkesförberedande program mer sällan gör det (50 %). Nära 6 av 10 studerar på ett studieförberedande program. Kalmar, Västra Götaland och Gävleborg ligger i topp bland länen med störst optimism inför framtiden. I botten av listan ligger Örebro, Dalarna och Värmland. Hög lön är viktigast när dagens 18-åringar ska börja arbeta. 43 procent av killarna svarar att hög lön är viktigast mot bara 29 procent av tjejerna. Tjejer uppger oftare att det är viktigast att arbetet innehåller intressanta arbetsuppgifter. 8 av 10 väljer ett utvecklande, roligt arbete framför ett säkert, tryggt. 7 av 10 är stressade över möjligheten att få det jobb man vill ha. Tjejer uppger oftare att de är stressade inför samtliga val och utmaningar som undersökningen tar upp.

6 Sida 6 Sammanfattning, forts. 4 av 10 oroar sig mest för att inte kunna få ett bra jobb. Killar oroar sig oftare för att inte kunna få ett bra jobb medan fler tjejer uppger att de är oroliga för att inte klara ekonomin. 18-åringar födda utanför Europa är oftare än andra oroliga för att inte få ett bra jobb och för att inte komma in på en bra utbildning. 3 av 10 vill starta eget företag så snart som möjligt. Killar och 18-åringar födda i Europa eller utanför Europa tycker oftare att det är lockande att starta företag så snart som möjligt. Tjejer uppger oftare att det är lockande att studera vidare efter gymnasiet, men också att ta ett uppehåll och göra något annat. 7 av 10 kan tänka sig att starta eget företag. Ungdomar som bor i små orter svarar mer sällan att de skulle välja att driva eget företag. 18-åringar födda utanför Europa är de som allra oftast uppger att de skulle välja att starta eget företag. 3 av 10 skulle, om de fick möjlighet när de kliver ut i arbetslivet, föredra att driva eget företag framför fast anställning.

7 Sida 7 Sammanfattning, forts. Södermanlands län verkar ha de mest företagsamma ungdomarna. Länet toppar listan före Östergötland, Uppsala och Halland. På de sista platserna i rankingen av länen ligger Jämtland, Västerbotten och Gotland. Få tycker sig ha bra kunskaper om vad det innebär att starta företag. Tjejer uppger oftare att de har bra kunskaper om vad det innebär att studera vidare efter gymnasiet. Killar svarar oftare att de har bra kunskaper om vad det innebär att starta eget företag. 8 av 10 tycker att de själva kan påverka sin livssituation och vilken framtid de får. 4 av 10 tänker inte studera vidare inom de närmaste tre åren. 2 av 10 tror att de driver eget företag om 10 år. 7 av 10 tror att de om tio år har ett jobb de verkligen trivs med. Fler än 4 av 10 tror att de kommer att jobba i privat sektor och 2 av 10 tror att de kommer att jobba i offentlig sektor om 10 år.

8 Sida 8 Sammanfattning, forts. Killar tror oftare att de kommer ha inkomst över medel. 18-åringar i Södermanlands län tror oftare än andra att de kommer få en inkomst över medel. Killar vill oftare bo kvar på samma ort medan tjejer oftare vill flytta. Boende i mindre orter vill oftare än andra flytta till ett annat län. Kronoberg, Gotland och Dalarna toppar listan över län där flyttlusten från hemlänet är störst. Ungdomar som bor i Stockholms- och Västra Götalands län vill mer sällan flytta på sig.

9 Sida 9 Diagram

10 Sida 10 Ungdomarnas bakgrund Född i Sverige 82% Född i Norden 1% Född i Europa 5% Född utanför Europa 12% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja

11 Sida 11 En majoritet är optimistiska inför framtiden Hur ser du på framtiden för din egen del? Total Tjejer Killar Sthlm, Gbg, Malmö % 18% 21% 22% 21% 39% 42% 36% 38% 40% 28% 27% 27% 9% 8% 9% 9% 9% 4% 2% 5% 4% 4% De som går studieförberedande utbildning uppger oftare att de ser optimistiskt på framtiden (66 %) medan de som går yrkesförberedande program mer sällan gör det (50 %) % 41% 8% 4% % 37% 34% 10% 4% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket optimistiskt Ganska optimistiskt Varken eller Ganska pessimistiskt Mycket pessimistiskt

12 Sida 12 Kalmar och Västra Götaland i topp Dalarna i botten Hur ser du på framtiden för din egen del? Pessimistiskt Optimistiskt Kalmar Västra Götaland Gävleborg Jämtland Norrbotten Blekinge Stockholm Halland Uppsala Jönköping Västernorrland Östergötland Skåne Kronoberg Västmanland Gotland Västerbotten Värmland Södermanland Örebro Dalarna 10% 11% 8% 6% 11% 9% 12% 11% 13% 10% 15% 14% 13% 14% 17% 17% 17% 17% 12% 14% 22% 12% 65% 65% 63% 61% 60% 58% 59% 58% 58% 57% 56% 56% 56% 56% 56% 55% 55% 54% 54% 52% 51% 50% I riket är det i genomsnitt 58 procent som ser optimistiskt på framtiden. 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 Sida 13 Hög lön viktigast när dagens 18-åringar ska börja arbeta Vad är viktigast för dig när du börjar arbeta? En hög lön Intressanta arbetsuppgifter God arbetsmiljö Att jag känner mig stolt över mitt jobb och yrke Jobbet ger möjlighet till karriär Jobbet ger utrymme för egna idéer och kreativitet Lär mig nya saker i jobbet Stort inflytande över eget arbete Ett jobb med status Har mycket gemensamt med arbetskamraterna Fast anställning Flexibel arbetstid 7% 7% 7% 6% 5% 25% 24% 21% 16% 16% 12% 36% 43 procent av killarna svarar hög lön som viktigast medan bara 29 procent av tjejerna gör det. Tjejer uppger oftare att det är viktigast att arbetet innehåller intressanta arbetsuppgifter. Det arbete jag genomför syns 4% Arbetsgivare står för etiska/moraliska värden 3% Själv bestämma veckoarbetstid 2% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% Viktigast när jag börjar arbeta

14 Sida 14 8 av 10 väljer ett utvecklande, roligt arbete framför ett säkert, tryggt Om du var tvungen att välja mellan ett utvecklande, roligt arbete och ett säkert, tryggt arbete, vilket skulle du välja då? Total 19% 81% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Utvecklande, roligt arbete Säkert, tryggt arbete

15 Sida 15 I Uppsala län väljer flest utvecklande, roligt framför säkert och tryggt Om du var tvungen att välja mellan ett utvecklande, roligt arbete och ett säkert, tryggt arbete, vilket skulle du välja då? Uppsala Västra Götaland Dalarna Gävleborg Jönköping Stockholm Jämtland Gotland Västerbotten Blekinge Kronoberg Kalmar Västernorrland Norrbotten Halland Värmland Västmanland Skåne Örebro Östergötland Södermanland Säkert, tryggt arbete 15% 13% 15% 15% 15% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 19% 20% 20% 21% 20% 21% 22% 22% 24% 25% 26% Roligt, utvecklande arbete 85% 87% 85% 84% 84% 83% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 80% 80% 79% 79% 79% 78% 77% 76% 75% 74% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 Sida 16 7 av 10 är stressade över möjligheten att få det jobb man vill ha I vilken utsträckning upplever du följande som stressande? Val av studieinriktning Val av framtida yrke 13% 11% 31% 36% 36% 18% 22% Tjejer uppger oftare att de är stressade inför samtliga dessa val och utmaningar. Möjligheterna att komma in på den utbildning jag vill gå 14% 27% 26% Möjligheterna att få det jobb jag vill ha 8% 23% 37% Att hitta en bostad 14% 28% 27% Ansvaret som följer med en egen ekonomi 14% 31% 23% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inte alls stressande Inte särskilt stressande Ganska stressande Mycket stressande

17 Sida 17 Mest stressade i Västernorrland, minst stressade i Västmanland I vilken utsträckning upplever du möjligheten att få det jobb du vill ha som stressande? Inte stressande Stressande Västernorrland Uppsala Stockholm Skåne Örebro Kronoberg Dalarna Kalmar Västra Götaland Jönköping Gotland Östergötland Blekinge Norrbotten Jämtland Västerbotten Södermanland Halland Gävleborg Värmland Västmanland 26% 25% 25% 31% 31% 33% 31% 34% 35% 36% 36% 34% 35% 36% 37% 71% 71% 70% 69% 69% 69% 69% 68% 67% 66% 66% 66% 66% 65% 65% 64% 64% 64% 63% 63% 61% 59% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 Sida 18 4 av 10 oroar sig mest för att inte kunna få ett bra jobb Vad tycker du är mest oroande när du tänker på framtiden? Att inte kunna få ett bra jobb Att inte klara min ekonomi Att jag blir arbetslös Att jag inte vet vad jag vill göra Att inte komma in på en bra utbildning Att inte hitta en bostad Att jag väljer fel utbildning eller yrkesinriktning Att jag inte kommer att klara av mitt arbete tillräckligt bra Att inte kunna studera eller jobba utomlands Att tvingas flytta för att få arbete 23% 19% 15% 14% 7% 5% 5% 42% Killar oroar sig oftare för att inte kunna få ett bra jobb. Fler tjejer uppger att de är oroliga för att inte klara ekonomin. 18-åringar födda utanför Europa är oftare oroliga för att inte få ett bra jobb och för att inte komma in på en bra utbildning. 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% Mest oroande inför framtiden

19 Sida 19 Störst oro för arbetslöshet i Västerbotten och på Gotland Vad tycker du är mest oroande när du tänker på framtiden? Att jag blir arbetslös Västerbotten Gotland Örebro Västernorrland Dalarna Södermanland Gävleborg Halland Blekinge Uppsala Östergötland Kalmar Värmland Skåne Kronoberg Jämtland Norrbotten Västmanland Västra Götaland Stockholm Jönköping 33% 33% 31% 31% 28% 25% 23% 38% 36% 35% 34% 34% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20 Sida 20 3 av 10 vill starta eget företag så snart som möjligt Hur lockande är följande för dig? Försöka starta eget företag så snart som möjligt 33% 20% 14% Killar och födda utanför norden tycker oftare att det är lockande att starta företag så snart som möjligt. Börja arbeta så snart som möjligt när utbildningen är klar Studera vidare efter gymnasiet Ta ett uppehåll och göra något annat under en period innan jag börjar arbeta på riktigt 9% 21% 20% 8% 15% 22% 36% 28% 45% 31% 26% Tjejer uppger oftare att det är lockande att studera vidare efter gymnasiet, men också att ta ett uppehåll och göra något annat. 18-åringar födda utomlands uppger oftare att det är lockande att studera vidare. 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inte alls lockande Inte särskilt lockande Ganska lockande Mycket lockande

21 Sida 21 Västra Götaland och Uppsala i topp Västmanland och Norrbotten sist på listan Hur lockande är det för dig att studera vidare efter gymnasiet? Inte lockande Lockande Västra Götaland Uppsala Jönköping Stockholm Kalmar Skåne Gotland Västerbotten Värmland Södermanland Östergötland Blekinge Dalarna Kronoberg Halland Gävleborg Västernorrland Jämtland Örebro Norrbotten Västmanland 38% 41% 39% 37% 36% 41% 42% 40% 41% 40% 46% 43% 47% 47% 49% 44% 44% 47% 51% 48% 53% 52% 59% 61% 59% 58% 55% 59% 54% 54% 53% 53% 50% 52% 52% 50% 49% 49% 48% 48% 47% 46% 44% 40% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

22 Sida 22 7 av 10 kan tänka sig att starta eget företag Kan du tänka dig att starta eget företag så småningom? Total 71% Tjejer 63% Killar 78% Sthlm, Gbg, Malmö 75% % % % 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja

23 Sida 23 Färre skulle välja att driva eget företag i små orter Om du får möjligheten att välja när du kliver ut i arbetslivet, vad skulle du föredra? Total Tjejer Killar Sthlm, Gbg, Malmö 24% 38% 35% 55% 58% 52% 52% Killar svarar oftare att de skulle välja att starta eget företag. Detsamma gäller för boende i storstäder och större orter % 23% 36% 51% 58% 62% 18-åringar födda utanför Europa är de som oftast uppger att de skulle välja att starta eget företag. 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Att driva eget företag Att vara anställd

24 Sida 24 Södermanland mest företagsamt Om du får välja när du kliver ut i arbetslivet, vad skulle du föredra? Att vara anställd Att driva eget företag Södermanland Östergötland Uppsala Halland Gävleborg Stockholm Västmanland Kronoberg Dalarna Norrbotten Värmland Örebro Skåne Västernorrland Jönköping Västra Götalands län Blekinge Kalmar Gotland Västerbotten Jämtland 41% 54% 51% 51% 54% 55% 48% 55% 47% 50% 55% 57% 57% 56% 51% 60% 56% 58% 64% 60% 62% 63% 34% 33% 31% 28% 27% 26% 25% 22% 40% 39% 36% 35% 35% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 Sida 25 Få har bra kunskaper om vad det innebär att starta företag Har du bra eller dåliga kunskaper om de möjligheter och krav följande aktiviteter innebär? Att starta eget företag Att skaffa sig ett bra jobb Att studera vidare efter gymnasiet 12% 18% 17% 37% 19% 36% 21% 33% 18% 9% 2% 9% 4% Tjejer uppger oftare att de har bra kunskaper om vad det innebär att studera vidare efter gymnasiet. Killar svarar oftare att de har bra kunskaper om vad det innebär att starta eget företag. 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra kunskaper Ganska bra kunskaper Varken eller Ganska dåliga kunskaper Mycket dåliga kunskaper

26 Sida 26 Kunskaper om att starta eget företag skillnader mellan län Har du bra eller dåliga kunskaper om vad det innebär att starta eget företag? Bra kunskaper Dåliga kunskaper Blekinge Norrbotten Stockholm Dalarna Västra Götaland Gotland Västerbotten Skåne Kronoberg Jämtland Örebro Västernorrland Värmland Gävleborg Västmanland Kalmar Jönköping Östergötland Uppsala Halland Södermanland 26% 28% 27% 25% 28% 33% 21% 34% 25% 31% 35% 37% 35% 37% 39% 28% 37% 35% 49% 47% 45% 42% 41% 41% 40% 40% 39% 38% 38% 37% 37% 35% 35% 33% 26% 24% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

27 Sida 27 8 av 10 tycker att de själva kan påverka sin livssituation och vilken framtid de får Tycker du att du själv kan påverka din livssituation och vilken framtid du får? Total 80% Tjejer 78% Killar 81% Sthlm, Gbg, Malmö 79% % % % 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja

28 Sida 28 4 av 10 tänker inte studera vidare inom de närmaste tre åren Planerar du att inom de närmaste 3 åren studera vidare? Nej Nej, inte inom de närmaste tre åren men senare Ja, påbörja en yrkesutbildning Ja, påbörja en kortare högskoleutbildning inom ekonomi, samhällskunskap, juridik etc. Ja, påbörja en kortare högskoleutbildning inom teknik, naturvetenskap, medicin etc. 5% 10% 16% 14% 27% Nej = Kortare högskoleutbildning = 15% 18-åringar födda utanför Europa uppger oftare att de planerar att börja en längre högskoleutbildning. Tjejer svarar oftare att de planerar att påbörja en yrkesutbildning. Ja, påbörja en längre högskoleutbildning inom ekonomi, samhällskunskap, juridik etc. Ja, påbörja en längre högskoleutbildning inom teknik, naturvetenskap, medicin etc. 13% 13% Längre högskoleutbildning = 26% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% Andel svar

29 Sida 29 Utbildningsbenägenhet idag Planerar du att inom de närmaste tre åren studera vidare? Högskola inom närmaste 3 åren Yrkesutbildning inom närmaste 3 åren Västra Götaland Stockholm Skåne Uppsala Värmland Kronoberg Gotland Västerbotten Södermanland Västernorrland Gävleborg Dalarna Västmanland Kalmar Jönköping Norrbotten Östergötland Halland Örebro Blekinge Jämtland 41% 40% 38% 36% 36% 35% 35% 35% 35% 35% 34% 33% 53% 48% 43% 42% 41% 21% 24% 27% 26% 34% 22% 24% 28% 33% 33% 37% 34% 27% 28% 31% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30 Sida 30 2 av 10 tror att de driver eget företag om 10 år Vad tror du att du kommer att göra om 10 år? Total Tjejer Killar Sthlm, Gbg, Malmö % 16% 13% 12% 14% 11% 12% 12% 13% 15% 22% 21% 24% 19% 25% 20% 20% 23% 25% 27% 44% 42% 42% 45% 44% 47% 46% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anställd i ett privat företag Annan anställning (organisation, förening) Anställd inom kommun, landsting eller staten Driva eget företag Tjejer uppger oftare att de tror att de kommer vara anställda inom kommun, stat eller landsting. Killar svarar oftare att de tror att de kommer att driva ett eget företag. 18-åringar födda utanför Norden är de som oftast uppger att de tror att de kommer driva eget företag om 10 år.

31 Sida 31 Privat eller offentlig sektor Vad tror du att du kommer att göra om 10 år? Anställd inom offentlig sektor Anställd inom privat sektor Gotland Västernorrland Västerbotten Västra Götaland Dalarna Stockholm Uppsala Skåne Gävleborg Blekinge Jönköping Jämtland Västmanland Södermanland Värmland Halland Kronoberg Östergötland Kalmar Örebro Norrbotten 22% 22% 21% 22% 19% 18% 17% 21% 19% 21% 23% 26% 22% 22% 21% 22% 16% 24% 22% 28% 33% 47% 46% 45% 44% 44% 43% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 38% 37% 34% 33% 33% 54% 51% 51% 49% 47% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 Sida 32 Inställning till företagande 3 av 10 tycker det känns lockande att försöka starta eget företag så snart som möjligt 3 av 10 skulle föredra att starta eget företag när de kliver ut i arbetslivet 7 av 10 kan tänka sig att starta eget företag så småningom 2 av 10 tror att de kommer att driva eget företag om 10 år

33 Sida 33 7 av 10 tror att de om tio år har ett jobb de verkligen trivs med Tror du att du om 10 år har ett jobb du verkligen trivs med? Total 68% Tjejer 69% Killar 67% Sthlm, Gbg, Malmö 65% % % % 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja

34 Sida 34 De flesta tror att de om 10 år kommer ha inkomst på eller över medel Vilken inkomst tror du att du kommer att ha om 10 år? 6% Total 56% 38% 7% Tjejer 64% 28% 5% Killar 48% 46% 6% Sthlm, Gbg, Malmö 55% 38% 5% % 43% 6% % 35% 5% % Killar uppger oftare än andra att de tror att de om 10 år kommer att ha en inkomst över medel. Gruppen födda i Europa uppger oftare att de tror att de kommer att ha en inkomst över medel. 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Över medel Medel Under medel

35 Sida 35 Höga förväntningar på lön över medel Vilken inkomst tror du att du kommer att ha om 10 år? Över medel Gotland Södermanland Kronoberg Halland Jönköping Blekinge Västmanland Gävleborg Uppsala Västernorrland Västerbotten Västra Götaland Östergötland Skåne Örebro Jämtland Stockholm Värmland Norrbotten Dalarna Kalmar 42% 41% 40% 40% 39% 38% 38% 38% 37% 37% 37% 36% 34% 34% 33% 47% 46% 45% 44% 44% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

36 Sida 36 Killar vill oftare bo kvar glesbygdsbor vill oftare flytta Vart tror du att du kommer att bo om 10 år? 47% Total 34% 18% 51% Tjejer 34% 14% 44% Killar 34% 21% Killar uppger oftare att de om 10 år kommer bo kvar på samma ort medan tjejer oftare uppger att de kommer att ha flyttat till ett annat län. Födda utanför Europa svarar oftare än andra att de om 10 år kommer att ha flyttat till ett annat län. 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bo kvar på samma ort Bo kvar i samma län Flyttat till annat län

37 Kronoberg, Gotland och Dalarna toppar listan över län där flyttlusten från hemlänet är störst Sida 37 Var tror du att du kommer att bo om 10 år? Flyttat till annat län Kronoberg Gotland Dalarna Jönköping Jämtland Kalmar Västernorrland Norrbotten Gävleborg Blekinge Södermanland Halland Uppsala Västerbotten Örebro Östergötland Västmanland Värmland Skåne Västra götaland Stockholm 21% 54% 54% 47% 44% 75% 75% 71% 70% 69% 69% 66% 65% 65% 63% 64% 65% 62% 57% 60% 57% 0% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött

Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött Pressmeddelande 29 november Varannan kvinna i Dalarna känner sig ofta trött Varannan anställd kvinna i Dalarna känner sig ofta trött, och var fjärde kvinna sover oroligt eller har svårt att somna på kvällarna.

Läs mer

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE Är du Man 50% 510 100% 0% 45% 5% 47% 54% Kvinna 50% 517 0% 100% 55% 47% 5% 46% Bas 1027 510 517 147 11 85 18 Summa 1027 510 517 147 11 85 18 Åldersgrupp 18-25 14% 147 1% 16% 100% 0% 0% 0% 26-45 0% 11 2%

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007

Sex procent är öppet arbetslösa. Allt fler nyexaminerade får jobb. Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade 2007 14 12 10 8 6 Sex procent är öppet arbetslösa 4 2 0 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Allt fler nyexaminerade får jobb Resultat från Juseks arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade

Läs mer

Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern

Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern Pressmeddelande 10 juli Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern Drygt varannan anställd i Blekinge, 55 procent, tänker sällan eller aldrig på jobbet under semestern. Det visar

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015. Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2015 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården fördelat efter

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län

Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län Pressmeddelande 2011-09-29 Kvinnor bäst på att äta frukost i Stockholms län Nästan alla anställda kvinnor i Stockholms län, 95 procent, äter frukost på morgonen. Det kan jämföras med att 11 procent av

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Pressmeddelande 18 maj. Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig mage

Pressmeddelande 18 maj. Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig mage Pressmeddelande 18 maj Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig Kvinnliga anställda upplever mer symptom på stress än sina manliga kollegor. Exempelvis

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Minnesanteckningar från tandvårdsnätverks träff den 3-4 december

Minnesanteckningar från tandvårdsnätverks träff den 3-4 december Minnesanteckningar från tandvårdsnätverks träff den 3-4 december Det var en blåsig träff för stormen Helga drog in och gjorde så att flera deltagare inte kom hem på fredagseftermiddagens utan fick stanna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Q1 Ditt kön: Studentrapporten VT 2015 1 / 25. Answered: 1,983 Skipped: 1. Kvinna. Man 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 72.92% 1,446.

Q1 Ditt kön: Studentrapporten VT 2015 1 / 25. Answered: 1,983 Skipped: 1. Kvinna. Man 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 72.92% 1,446. Q1 Ditt kön: Answered: 1,983 Skipped: 1 Kvinna Man Kvinna Man 72.92% 1,446 27.08% 537 Total 1,983 1 / 25 Q2 Hur gammal är du? Answered: 1,983 Skipped: 1 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17 år

Läs mer

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt?

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Berätta i vår undersökning! Enkäten utförs av Tack för att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär. Syftet med undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 Har du barn? Metod: Webbenkät via RAM Målgrupp: Mammor Urval/Paneler: Läsare av MAMA som har barn Fältperiod: 21/3-25/3 2016

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden

Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Personalutvecklare Carina Petersson 2016-02-24 1 (2) Planeringssekreterare Lillian Alverö

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrunden till undersökningen...4 1.2 Undersökningens syfte och metod...5 2 BESKRIVNING

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi

Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi Akademikerförbundet SSR Studenters ekonomi T-114154 Akademikerförbundet SSR: Anna Ihrfors Wikström Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-08-14 Undersökning om Studenters ekonomi Synovate Temo har på uppdrag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Var står vi och vart går vi?

Var står vi och vart går vi? Var står vi och vart går vi? Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 35 Sjukfall år 1973-29 6 Förtidspensioner 196-21 Antal förtidspensioner (196-22), Sjuk- och aktivitetsersättningar 23-21 3 5 25 4

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1

BCA. Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning. Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning Björn Samuelson Björn Andersson BCA 2002:1 Varför lämnar byggnadsarbetare branschen en enkätundersökning

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering

MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT. Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 ANALYSRAPPORT Juni 2015 Kompletterande bilaga kring studentrekrytering MITTUNIVERSITETET Analysrapport Juni 2015 Innehåll... 0 Innehåll... 1 Sökande hösten, exkl.

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 1 Arbetsintegrerande sociala företag I april 2012 fanns det 271 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Q1 Kön? Hur stor koll har du på hållbar utveckling? 1 / 13. Answered: 243 Skipped: 0. Tjej. Kille. Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Kön? Hur stor koll har du på hållbar utveckling? 1 / 13. Answered: 243 Skipped: 0. Tjej. Kille. Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Kön? Answered: 243 Skipped: 0 Tjej Kille Annat Tjej Kille Annat 70% 170 30% 72 0% 1 Total 243 1 / 13 Q2 I vilket län bor du? Answered: 243 Skipped: 0 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eskilstuna kommun... 5 Trosa kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Rovdjursturism möter framtiden Stefan Fölster Europa tragglar sig igenom skuldkrisen Tyskland tvingar fram reformer. ECB lånar ut mer.

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Sverige om tio år T-110515. Datum: 2004-05 - 28

Sverige om tio år T-110515. Datum: 2004-05 - 28 Sverige om tio år T-110515 Dagens Nyheter: Mattias Hermansson TEMO AB: Arne Modig Datum: 2004-05 - 28 Sida 2 Undersökningens genomförande Dagens Nyheter har gett Temo i uppdrag att genomföra en undersökning

Läs mer

Kunskapslyft. ett första steg. Magdalena Andersson 2014-04-23

Kunskapslyft. ett första steg. Magdalena Andersson 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Magdalena Andersson 2014-04-23 VÅRT MÅL ÄR ATT SVERIGE MELLAN 2014 OCH 2020 SKA ÖKA ANTALET PERSONER SOM ARBETAR OCH ANTALET ARBETADE TIMMAR I EKONOMIN SÅ MYCKET ATT SVERIGE

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer