Undersökning om växelverkan mellan generationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om växelverkan mellan generationer"

Transkript

1 Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta sina barnbarn? Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Helsingfors universitet undersöker växelverkan mellan generationerna i en undersökning som finansieras av Finlands Akademi. Statistikcentralen samlar in undersökningsmaterialet. Enkäten riktar sig till tre generationer i samma släkt. Vi undersöker de stora åldersklasserna, deras föräldrar och barn. Du är en av de slumpmässigt utvalda personer födda som representerar de stora åldersklasserna. Det är mycket viktigt att just Du besvarar enkäten eftersom en person som tagits ut för undersökningen inte kan ersättas med en annan. Blanketten kan verka lång, men en del av frågorna gäller inte alla intervjupersoner. I undersökningen används förutom frågematerialet också olika bakgrundsuppgifter som fås från olika statistikmaterial. Innan datamaterialet överlämnas till forskarna raderar Statistikcentralen alla uppgifter som kan möjliggöra identifiering av en enskild uppgiftslämnare. Du har också möjlighet att senare delta i en fortsättningsintervju, som kompletterar denna enkät, samt i enkätundersökningen som eventuellt upprepas om fem år. Vi ber Dig återsända den ifyllda blanketten senast i det bifogade kuvertet till Statistikcentralen. Portot är betalt. Bland dem som besvarat enkäten lottar Statistikcentralen ut tre presentkort på 100 euro. Vinnarna meddelas personligen. Tack på förhand för Ditt svar! Statistikcentralen Helsingfors universitet Riitta Harala statistikdirektör J.P. Roos professor Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Helsingfors universitet, professor Elina Haavio-Mannila tfn (09) eller e-post Ytterligare information om datainsamlingen: Statistikcentralen, forskare Marika Jokinen tfn (09) eller e-post Information om undersökningen finns på internet: Personernas uppgifter har tagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

2 Blankettanvisningar: Exempel: Svara genom att ringa in siffran som motsvarar det lämpligaste alternativet eller genom att skriva in svaret på det utrymme som reserverats för svaret. Ringa in det alternativ som bäst motsvarar Din situation eller Din uppfattning. Välj bara ett alternativ om inte annat anges. 42. För vilket ändamål gav Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak... 6 Exempel: En del av frågorna gäller flera personer. I sådana fall svara för varje person separat. 56. Vad är/var hans/hennes grundutbildning? Mor Far Partnerns mor Partnerns far Högst folkskola... 1 Högst folkskola... 1 Högst folkskola... 1 Högst folkskola... 1 Mellanskola... 2 Mellanskola... 2 Mellanskola... 2 Mellanskola... 2 Studentexamen... 3 Studentexamen... 3 Studentexamen... 3 Studentexamen... 3 Om Du efter att Du ringat in alternativet ombeds gå vidare till en viss fråga, gå direkt till den fråga som siffran anger och hoppa över de andra frågorna. Kontrollera till slut att Du svarat på alla frågor som berör Dig. Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som beskriver samhällsförhållanden. Ytterligare information om Statistikcentralen finns på adressen 2

3 Generationskedjan de stora åldersklasserna och växelverkan mellan generationerna Bakgrundsuppgifter 1. Är du? Kvinna... 1 Man Vilket år är Du född? Vilket är Ditt nuvarande civilstånd? Ogift... 1 Sammanboende... 2 Gift eller i registrerat partnerskap... 3 Frånskild... 4 Änka/änkling Med vem bor Du för närvarande i samma hushåll? Välj bara ett alternativ. Jag bor ensam med min make/maka/sambo eller registrerad partner (i fortsättningen används benämningen partner för alla)... 1 Jag bor med min partner och barn... 2 Jag bor ensam... 3 Jag bor med mitt/mina barn... 4 Jag bor med min partner och min förälder /mina föräldrar... 5 Jag bor med min partner och min partners förälder/föräldrar... 6 Jag bor med min förälder/mina föräldrar Vilka av Dina släktingar är i livet? Ringa in de siffror som motsvarar alla släktingar i livet. Mor... 1 Syster/systrar Far... 2 Partner till syster/systrarna Dotter/döttrar... 3 Bror/bröder Son/söner... 4 Partner till bror/bröder Partner... 5 Syskonbarn Partnerns mor... 6 Barnbarn Partnerns far... 7 Fastrar, mostrar, farbröder, morbröder eller deras partner.. 17 Far-, morförälder/far-, morföräldrar.. 8 Kusiner, småkusiner och/eller deras partner Svärdotter/svärdöttrar (också vid samboförhållande)... 9 Inga av ovan nämnda Svärson/svärsöner (också vid samboförhållande) Vem av de släktingar som nämndes i frågan ovan och som inte bor i Ditt hushåll har Du haft mest kontakt med under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 3

4 Gratis hjälp i praktiska ärenden Följande frågor gäller den praktiska hjälp som Du fått av personer utanför hushållet och som Du inte har betalat för. Med praktisk hjälp avses hjälp bl.a. med hushålls- och trädgårdsarbeten, renovering och användning av teknik. Frågor om ekonomiskt stöd kommer senare. 7. Har Du fått gratis praktisk hjälp (se fråga 8) av en person utanför Ditt hushåll eller från annat håll utanför Ditt hushåll under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 8. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hurdan praktisk hjälp har Du fått under de senaste 12 månaderna (av en person utanför Ditt hushåll)? Du kan välja flera alternativ. Hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. matlagning, städning, inköp, trädgårds- och utearbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Hjälp med reparation eller service av bil, hushållsmaskin o.d... 4 Hjälp i ärenden som gäller semestern... 5 Hjälp i att fylla i blanketter, utredning av ekonomiska eller juridiska frågor... 6 Hjälp och rådgivning i installation eller användning av t.ex. mobiltelefon, dator, internet eller digitalbox... 7 Hjälp med barnpassning... 8 Hjälp med skötsel av sällskapsdjur... 9 Omvårdnad eller personlig hjälp vid t.ex. personlig hygien och ätning samt påklädning Annan hjälp enligt hjälparens specialkompetens Hurdan praktisk hjälp har Du fått mest? Välj av alternativen ovan. Skriv in siffran här: 10. Av vilka personer utanför Ditt hushåll eller från vilka håll utanför Ditt hushåll har Du fått praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Mor... 1 Bror eller hans familj... 8 Far... 2 Barnbarn... 9 Dotter eller hennes partner... 3 Annan släkting Son eller hans partner... 4 Vän Partnerns mor... 5 Arbetskamrat Partnerns far... 6 Församlingen eller en organisation Syster eller hennes familj Av vem eller från vilket håll i frågan ovan har Du fått mest praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Skriv in siffran här: 12. Hur ofta fick Du praktisk hjälp av honom eller henne under de senaste 12 månaderna? Dagligen... 1 Varje vecka... 2 Varje månad... 3 Mera sällan än varje månad

5 13. Hur nöjd är Du med den praktiska hjälp som Du fått? Mycket nöjd... 1 Ganska nöjd... 2 Inte särskilt nöjd... 3 Ganska missnöjd... 4 Mycket missnöjd Har det under de senaste 12 månaderna förekommit situationer då Du bett om praktisk hjälp av en närstående utanför Ditt hushåll, men inte fått hjälp? Med en närstående avses här en person som Du har ett nära förhållande till t.ex. en släkting, vän, granne eller arbetskamrat. Ja... 1 Nej... 2 Gratis praktisk hjälp till andra än egna barn Följande frågor gäller den praktiska hjälp som Du gett och som Du inte har fått betalt för. Frågorna gäller den praktiska hjälp som Du gett till andra än Dina egna barn. Frågorna om hur Du praktiskt har hjälpt Dina egna barn finns i slutet av enkäten. 15. Har Du gratis hjälpt någon annan person utanför Ditt hushåll, förutom Ditt eget barn, i praktiska ärenden under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 16. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hurdan praktisk hjälp har Du gett under de senaste 12 månaderna (till en person utanför Ditt hushåll)? Du kan välja flera alternativ. Hjälp med praktiskt hushållsarbete, t.ex. matlagning, städning, inköp, trädgårds- och utearbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Hjälp med reparation eller service av bil, hushållsmaskin o.d... 4 Hjälp i ärenden som gäller semestern... 5 Hjälp i att fylla i blanketter, utredning av ekonomiska eller juridiska frågor... 6 Hjälp och rådgivning i installation eller användning av t.ex. mobiltelefon, dator, internet eller digitalbox... 7 Hjälp med barnpassning... 8 Hjälp med skötsel av sällskapsdjur... 9 Omvårdnad eller personlig hjälp vid t.ex. personlig hygien och ätning samt påklädning Annan hjälp enligt min egen specialkompetens Hurdan praktisk hjälp har Du gett mest? Välj av alternativen ovan. Skriv in siffran här: 5

6 18. Vem har Du gett praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Du kan välja flera alternativ. Mor... 1 Bror eller hans familj... 6 Far... 2 Barnbarn... 7 Partnerns mor... 3 Annan släkting... 8 Partnerns far... 4 Vän... 9 Syster eller hennes familj... 5 Arbetskamrat Vem av de personer som nämndes i frågan ovan har Du gett mest praktisk hjälp under de senaste 12 månaderna? Anteckna siffran som motsvarar honom/henne här: 20. Hur ofta hjälpte Du en person utanför Ditt eget hushåll med praktiska ärenden i genomsnitt under de senaste 12 månaderna? Välj det lämpligaste alternativet.. Dagligen... 1 Varje vecka... 2 Varje månad... 3 Mera sällan än varje månad Bor det hos Dig någon som fyllt 18 år och som behöver omvårdnad eller personlig hjälp och som Du har hjälpt dagligen eller nästan dagligen under de senaste 12 månaderna? Med omvårdnad och personlig hjälp avses här t.ex. hjälp med att stiga upp ur sängen och gå och lägga sig, påklädning, personlig hygien och ätning. Ja... 1 Gå vidare till fråga 22. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem är denna person? Egen mor och/eller far... 1 Vuxet barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- eller farförälder... 5 Syskon... 6 Någon annan Är Du städigt ansvarig för gemensamma ärenden som gäller Din släkt eller Dina släktingar (t.ex. anordnande av vårdhjälp eller familjefester, samägande, skötsel av gravar o.d.)? Ja... 1 Om ja, för vad? Nej Finns det i Din släkt eller i Din närmaste krets någon med allvarliga missbruksproblem och/eller psykiska problem? Ja... 1 Gå vidare till fråga 25. Nej... 2 Gå vidare till fråga Hur skulle Du beskriva Ditt förhållande till honom/henne? Vi har ingen kontakt... 1 Jag hjälper honom/henne sporadiskt... 2 Jag hjälper honom/henne regelbundet... 3 Jag träffar honom/henne bara sporadiskt

7 Ekonomiskt stöd som Du fått Följande frågor gäller det ekonomiska stöd som Du fått från någon utanför hushållet. Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter förorsakade av bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor. Här avses varken lån eller arv som vi frågar senare. 26. Har Du under de senaste 12 månaderna fått ekonomiskt stöd från en annan vuxen? Ja... 1 Gå vidare till fråga 27. Nej... 2 Gå vidare till fråga Av vem fick Du ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar stödets totalsumma för de personer (a k) som Du fick stöd av. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partnerns mor f) Partnerns far g) Syster eller hennes familj h) Bror eller hans familj i) Annan släkting j) Vän k) Arbetskamrat För vilket ändamål fick Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har stödbeloppet ändrats jämfört med tidigare år? Har det: ökat... 1 minskat... 2 varit oförändrat... 3 Gå vidare till fråga 31. kan inte säga... 9 Gå vidare till fråga Skedde det i Din livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du fått? Om ja, hurdana? 31. Har Du under de senaste 12 månaderna hamnat i en situation där Du bett om ekonomiskt stöd, men inte fått något? Ja... 1 Nej

8 Lån och arv eller förskott på arv som Du fått 32. Har Du lånat pengar under de senaste 12 månaderna av en annan person? Ja... 1 Gå vidare till fråga 33. Nej... 2 Gå vidare till fråga Av vilka personer lånade Du pengar under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar lånets totalsumma för de personer (a l) som Du fick lån av. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partner f) Partnerns mor g) Partnerns far h) Syster eller hennes familj i) Bror eller hans familj j) Annan släkting k) Vän l) Arbetskamrat För vilket ändamål fick Du lån? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har någon gått i borgen för Ditt banklån under de senaste 20 åren? Ja... 1 Gå vidare till fråga 36. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem har gått i borgen för Ditt/Dina lån? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- eller farförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän Har Du någonsin fått ett arv, förskott på arv eller gåva på minst euro (ung mark)? Ja... 1 Gå vidare till fråga 38. Nej... 2 Gå vidare till fråga 40. 8

9 38. Vem har gett eller lämnat Dig ett arv, förskott på arv eller gåva på minst euro? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Mor- eller farförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän Förorsakade detta arv, förskott på arv eller denna gåva meningsskiljaktigheter bland släktingarna eller deras partner? Nej... 1 Ja, små meningsskiljaktigheter... 2 Ja, allvarliga meningsskiljaktigheter... 3 Ja, kontakten bröts... 4 Följande frågor gäller ekonomsikt stöd som Du har gett. Ekonomiskt stöd till andra än Dina egna barn Frågorna gäller ekonomiskt stöd som Du gett till andra än Dina egna barn. Frågorna om hur Du har hjälpt Dina egna barn ekonomiskt finns i slutet av enkäten. 40. Har Du under de senaste 12 månaderna gett ekonomiskt stöd åt en annan vuxen? Ja... 1 Gå vidare till fråga 41. Nej... 2 Gå vidare till fråga Till vilka andra än Dina egna barn har Du gett ekonomiskt stöd under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar stödets totalsumma för de personer (a i) som Du stött ekonomiskt.. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Partnerns mor d) Partnerns far e) Syster eller hennes familj f) Bror eller hans familj g) Annan släkting h) Vän i) Arbetskamrat För vilket ändamål gav Du ekonomiskt stöd? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak

10 43. Har stödbeloppet ändrats jämfört med tidigare år? Har det: ökat... 1 minskat... 2 varit oförändrat... 3 Gå vidare till fråga 45. kan inte säga... 9 Gå vidare till fråga Skedde det i Din livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du gett? Om ja, hurdana? Lån och förskott på arv som Du gett 45. Har Du lånat pengar åt en annan person under de senaste 12 månaderna? Ja... 1 Gå vidare till fråga 46. Nej... 2 Gå vidare till fråga Åt vem lånade Du pengar under de senaste 12 månaderna? Hur mycket? Ringa in den siffra som motsvarar lånets totalsumma för de personer (a l) som Du lånat pengar åt.. mindre än mer än 1500 a) Mor b) Far c) Dotter eller hennes partner d) Son eller hans partner e) Partner f) Partnerns mor g) Partnerns far h) Syster eller hennes familj i) Bror eller hans familj j) Annan släkting k) Vän l) Arbetskamrat För vilket ändamål lånade Du ut pengar? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har Du gått i borgen för någons banklån under de senaste 20 åren? Ja... 1 Gå vidare till fråga 49. Nej... 2 Gå vidare till fråga

11 49. Vem har Du gått i borgen för? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Barn... 2 Partner... 3 Partnerns mor och/eller far... 4 Far- och/eller morförälder... 5 Syskon... 6 Annan släkting... 7 Vän Har Du någonsin gett förskott på arv eller gåva på minst euro (ung mark)? Ja... 1 Gå vidare till fråga 51. Nej... 2 Gå vidare till fråga Vem har Du gett ett förskott på arv eller en gåva på minst euro? Du kan välja flera alternativ. Egen mor och/eller far... 1 Barn... 2 Partner... 3 Barnbarn... 4 Partnerns mor och/eller far... 5 Far- och/eller morförälder... 6 Syskon... 7 Annan släkting... 8 Vän Förorsakade detta förskott på arv eller denna gåva meningsskiljaktigheter bland släktingarna eller deras partner? Nej... 1 Ja, små meningsskiljaktigheter... 2 Ja, allvarliga meningsskiljaktigheter... 3 Ja, kontakten bröts... 4 Dina egna och Din partners föräldrar Följande frågor gäller Dina egna och Din partners föräldrar. Frågorna gäller också avlidna föräldrar. Mor Far Partnerns mor Partnerns far 53. Födelseår? år år år år 54. Lever han/hon? Ja... 1 Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 avled år avled år avled år avled år 55. Är/var han/hon Din/Din partners biologiska förälder? Ja... 1 Ja... 1 Nej... 2 Ja... 1 Nej... 2 Ja Vad är/var hans/hennes grundutbildning? Högst folkskola... 1 Mellanskola... 2 Studentexamen... 3 Högst folkskola... 1 Mellanskola... 2 Studentexamen... 3 Högst folkskola... 1 Mellanskola... 2 Studentexamen... 3 Högst folkskola... 1 Mellanskola... 2 Studentexamen Vad var hans/hennes huvudsakliga yrke då han/hon var i arbetsför ålder? 11

12 Följande frågor gäller Dina egna eller Din partners föräldrar i livet. Om både Dina och Din partners båda föräldrar är avlidna, gå vidare till fråga 64. Mor Far Partnerns mor Partnerns far 58. Bor han/hon i Finland? Ja... 1 i vilket land? Ja... 1 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? 59. Var bor han/hon? I eget hem... 1 I eget hem... 1 I eget hem... 1 I eget hem... 1 Hos mig... 2 Hos mig... 2 Hos mig... 2 Hos mig... 2 Hos en annan släkting... 3 Hos en annan släkting... 3 Hos en annan släkting... 3 Hos en annan släkting... 3 I ett servicehus... 4 I ett servicehus... 4 I ett servicehus... 4 I ett servicehus... 4 På ett ålderdomshem eller sjukhus... 5 På ett ålderdomshem eller sjukhus... 5 På ett ålderdomshem eller sjukhus... 5 På ett ålderdomshem eller sjukhus Hur långt från Dig bor han/hon? på ung. km avstånd på ung. km avstånd på ung. km avstånd på ung. km avstånd 61. Hur är hans/ hennes hälsa enligt Din? Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Dålig... 4 Dålig... 4 Dålig... 4 Dålig... 4 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Mycket dålig... 5 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Kan inte säga Ringa in alla vardagssysslor där han/hon har problem att klara sig själv. Påklädning, personlig hygien, ätning eller toalettbesök... 1 Matlagning, klädtvätt, städning eller utearbeten... 2 Påklädning, personlig hygien, ätning eller toalettbesök... 1 Matlagning, klädtvätt, städning eller utearbeten... 2 Påklädning, personlig hygien, ätning eller toalettbesök... 1 Matlagning, klädtvätt, städning eller utearbeten... 2 Påklädning, personlig hygien, ätning eller toalettbesök... 1 Matlagning, klädtvätt, städning eller utearbeten... 2 Inköp eller ärenden i banken... 3 Inköp eller ärenden i banken... 3 Inköp eller ärenden i banken... 3 Inköp eller ärenden i banken... 3 Att röra sig utomhus... 4 Att röra sig utomhus... 4 Att röra sig utomhus... 4 Att röra sig utomhus... 4 Att komma ihåg saker... 5 Att komma ihåg saker... 5 Att komma ihåg saker... 5 Att komma ihåg saker... 5 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Kan inte säga... 9 Kan inte säga Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 gång... 5 gång... 5 gång

13 Syskon Om Du inte har några syskon, gå vidare till fråga Hur många syskon har eller har Du haft? syskon 65. Vilken är Din födelseordning i syskonskaran?. Följande frågor gäller Dina levande syskon. Om Du har fler än fyra syskon, fyll i bara för de fyra äldsta. Äldsta syskon Näst äldsta syskon Tredje äldsta syskon Fjärde äldsta syskon 66. Födelseår? år år år år 67. Kön? Kvinna... 1 Kvinna... 1 Kvinna... 1 Kvinna... 1 Man... 2 Man... 2 Man... 2 Man Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? 69. Har/hade ni bland syskonen kommit överens om hur ni fördelar arbetet med att hjälpa era föräldrar? gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Nej... 1 Ja... 2 Det finns inget behov... 3 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Nej... 1 Ja... 2 Det finns inget behov Tycker Du att Dina föräldrar har behandlat alla syskonen lika? Ja Nej Kan inte säga a) Mor b) Far Om Du svarade ja för båda, dvs. båda behandlade er lika, gå vidare till fråga 72. gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Nej... 1 Ja... 2 Det finns inget behov... 3 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 Nej... 1 Ja... 2 Det finns inget behov Inom vilka livsområden märktes olikheten? Du kan välja flera alternativ. Utbildning... 1 Ekonomisk hjälp (inkl. arvskifte)... 2 Praktisk hjälp... 3 Favorisering... 4 Kan inte säga

14 Barn och barnbarn Om varken Du eller Din partner har barn i livet, gå vidare till fråga Hur många barn har Du och Din partner totalt? Skriv antalet på strecket. Totalt barn, av vilka: gemensamma barn enbart mina barn enbart min partners barn Om varken Du eller Din partner har barnbarn, gå vidare till fråga Hur många barnbarn har Du och Din partner totalt? Skriv antalet på strecket. Totalt barnbarn, av vilka: gemensamma barnbarn enbart mina barnbarn enbart min partners barnbarn Följande frågor gäller Dina egna barn. Om Du har fler än fyra barn, fyll i bara för de fyra äldsta. Anteckna svaren åldersvis. Om Du inte har några egna barn, gå vidare till fråga 91. Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 74. Kön? Kvinna... 1 Kvinna... 1 Kvinna... 1 Kvinna... 1 Man... 2 Man... 2 Man... 2 Man Födelseår? 76. Hur många barn har han/hon? år år år år Inga... 0 Inga... 0 Inga... 0 Inga... 0 Ett... 1 Ett... 1 Ett... 1 Ett... 1 Två... 2 Två... 2 Två... 2 Två... 2 Tre... 3 Tre... 3 Tre... 3 Tre... 3 Fyra eller fler... 4 Fyra eller fler... 4 Fyra eller fler... 4 Fyra eller fler... 4 Följande frågor (77 90) gäller bara Dina egna barn som fyllt 18 år. Om Du inte har några barn som fyllt 18 år, gå vidare till fråga 91. Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 77. Hur gammal var han/hon när han/hon flyttade hemifrån? Ungefär år.. 1 Bor kvar hemma... 2 Ungefär år.. 1 Bor kvar hemma... 2 Ungefär år.. 1 Bor kvar hemma... 2 Ungefär år.. 1 Bor kvar hemma Bor han/hon i Finland? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 i vilket land? Ja... 1 Nej... 2 i vilket land? Ja... 1 i vilket land? 79. Hur långt från Dig bor han/hon? på ung. km avstånd på ung. km avstånd på ung. km avstånd på ung. km avstånd 14

15 Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 80. Hur ofta i genomsnitt har ni haft kontakt under de senaste 12 månaderna personligen, per telefon eller per e-post? gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gånger i veckan... 1 i veckan... 2 i månaden... 3 gång i månaden... 4 gång... 5 gång... 5 gång... 5 gång... 5 Ekonomiskt stöd och praktisk hjälp till Dina barn Följande frågor gäller det ekonomiska stöd som Du gett Dina egna 18 år fyllda barn under de senaste 12 månaderna. Med ekonomiskt stöd avses att ge pengar för eller att delta i utgifter förorsakade av bl.a. utbildning, anskaffningar eller resor. Beakta inte arv. Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 81. Har Du under de senaste 12 månaderna gett ekonomiskt stöd åt honom/ henne? Hur mycket totalt? Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro Nej... 1 Ja... 2 totalt ungefär euro 82. Var det ekonomiska stödet: regelbundet... 1 sporadiskt... 2 regelbundet... 1 sporadiskt... 2 regelbundet... 1 sporadiskt... 2 regelbundet... 1 sporadiskt För vilket ändamål gav Du ekonomiskt stöd åt Dina vuxna barn? Du kan välja flera alternativ. Dagliga utgifter, t.ex. mat, kläder och boende... 1 Köp, hyrning och/eller renovering o.d. av hus eller bostad... 2 Annan stor anskaffning... 3 Resa... 4 Annat... 5 Ingen speciell orsak Har stödbeloppet ändrats jämfört med tidigare år? Har det: ökat... 1 minskat... 2 varit oförändrat... 3 Gå vidare till fråga 86. kan inte säga... 9 Gå vidare till fråga Skedde det i det vuxna barnets livssituation under de senaste 12 månaderna förändringar som inverkade på det ekonomiska stödet som Du gett? Om ja, hurdana? 15

16 Följande frågor gäller hur Du har hjälpt Dina 18 år fyllda barn med barnpassning. Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet 86. Har Du skött hans/hennes barn under de senaste 12 månaderna? Om inte, gå vidare till fråga 90. Ja... 1 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Ja... 1 Nej... 2 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Ja... 1 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn... 4 Ja... 1 Det har inte funnits behov... 3 Har inga barn Hur ofta skötte Du hans/hennes barn under de senaste 12 månaderna? 1 6 gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger gånger gånger gånger... 3 Mer än 25 gånger Skötte Du barnet/barnen regelbundet eller sporadiskt? regelbundet... 1 sporadiskt... 2 regelbundet... 1 sporadiskt... 2 regelbundet... 1 sporadiskt... 2 regelbundet... 1 sporadiskt Varför hjälpte Du Ditt/Dina barn med barnpassning de senaste 12 månaderna? Ringa in alla lämpliga svarsalternativ. Barnbarnet insjuknade... 1 Föräldern insjuknade... 2 Barnafödsel... 3 Dagvårdsplats saknades... 4 Mycket arbete eller tjänsteresa... 5 Kvällsprogram eller hobbyer... 6 Semesterresa... 7 Familjekris... 8 Jag ville umgås med mitt/mina barnbarn... 9 Ingen speciell orsak Följande fråga gäller annan praktisk hjälp som Du har gett Dina 18 år fyllda barn. Med praktisk hjälp avses hjälp i det vardagliga livet, t.ex. hjälp med hushålls- eller trädgårdsarbeten, festarrangemang, inköp o.d. 90. Hurdan praktisk hjälp har Du gett honom/ henne under de senaste 12 månaderna? Frågan ovan gällde barnpassning. Du kan välja flera alternativ. Äldsta barnet Näst äldsta barnet Tredje äldsta barnet Fjärde äldsta barnet Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp förknippad med min egen specialkompetens. 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte hjälpt till praktiskt... 9 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d... 4 Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp förknippad med min egen specialkompetens.. 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte hjälpt till praktiskt... 9 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp förknippad med min egen specialkompetens. 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte hjälpt till praktiskt... 9 Hjälp med hushållsarbeten... 1 Renoverings- eller bygghjälp... 2 Hjälp med transport och/eller skjuts... 3 Reparation eller service av bil, hushållsapparat o.d Skötsel av sällskapsdjur... 5 Hjälp i anslutning till semester... 6 Hjälp förknippad med min egen specialkompetens. 7 Annan hjälp... 8 Jag har inte hjälpt till praktiskt

17 Bakgrundsuppgifter om den ekonomiska situationen 91. Hur stora är Dina genomsnittliga inkomster i månaden efter skatt? Beakta alla Dina regelbundna inkomster efter skatt, t.ex. förvärvs- och kapitalinkomster, pensioner och andra socialskyddsförmåner (t.ex. bostadsbidrag). Ungefär euro i månaden 92. Hur stora är Ditt hushålls (Dina och andra hemmaboende familjemedlemmars) inkomster i månaden efter skatt? Ungefär euro i månaden 93. Ringa in de siffror som motsvarar de socialförmåner och inkomstöverföringar som Du fått under de senaste 12 månaderna. Du kan välja flera alternativ. Grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd... 1 Inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning... 2 Sjukpenning... 3 Barnbidrag... 4 Ålderspension (folk- eller arbetspension)... 5 Arbetslöshetspension... 6 Invalidpension eller rehabiliteringsstöd (tid. för viss tid beviljad invalidpension)... 7 Familjepension... 8 Bostadsbidrag eller bostadstillägg... 9 Utkomststöd Något annat, vad? Ingenting Har Ditt hushålls ekonomiska situation förändrats under de senaste tre åren? Förändrats klart till det bättre... 1 Förändrats något till det bättre... 2 Varit oförändrad... 3 Förändrats något till det sämre... 4 Förändrats klart till det sämre... 5 Kan inte säga Är Du nöjd med Din nuvarande levnadsstandard och Dina konsumtionsmöjligheter? Mycket nöjd... 1 Ganska nöjd... 2 Varken nöjd eller missnöjd... 3 Ganska missnöjd... 4 Mycket missnöjd Vad anser Du om Din egen ekonomiska situation? Är Du: förmögen... 1 vid god ekonomi... 2 medelinkomsttagare... 3 låginkomsttagare Vad anser Du om Dina föräldrars ekonomiska situation? Är/var de: förmögna... 1 vid god ekonomi... 2 medelinkomsttagare... 3 låginkomsttagare

18 98. Vad anser Du om Dina barns ekonomiska situation? Är de: förmögna... 1 vid god ekonomi... 2 medelinkomsttagare... 3 låginkomsttagare Meningsskiljaktigheter bland de närmaste kan leda till konflikter. Har Du haft konflikter med följande personer? Hur ofta? Ofta Då och då Sällan Aldrig Inga sådana närmaste a) Mor b) Far c) Vuxen dotter d) Vuxen son e) Partner f) Partnerns mor g) Partnerns far h) Syster eller hennes partner i) Bror eller hans partner j) Vuxet syskonbarn k) Vuxet barnbarn l) Annan släkting m) Vän n) Arbetskamrat o) Granne När Du tänker på Ditt liv, vilka händelser har haft störst inverkan på Dig (t.ex. händelser förknippade med mänskliga relationer, hälsotillstånd, arbete, boende, ekonomisk ställning)? Nämn skilt för sig positiva och negativa händelser eller vändpunkter och anteckna också vilket år de skedde Vilka positiva händelser eller vändpunkter har haft störst inverkan på Dig i Ditt liv? Vilket år skedde dessa händelser? Händelse År Vilka negativa händelser eller vändpunkter har haft störst inverkan på Dig i Ditt liv? Vilket år skedde dessa händelser? Händelse År

19 Åsikter om stöd och hjälp generationer emellan 102. Följande påståenden gäller skyldigheterna familjemedlemmarna emellan. Vad tycker Du? Helt av samma Av nästan samma Varken av samma eller annan Nästan av annan a) Det är far- och morföräldrarnas skyldighet att sköta små barnbarn b) Det är far- och morföräldrarnas skyldighet att främja barnbarnens och deras familjers ekonomiska trygghet c) Far- och morföräldrarna skall ta ansvar för sina barnbarn ifall föräldrarna av någon orsak inte kan göra det Helt av annan 103. Också följande påståenden gäller skyldigheterna familjemedlemmarna emellan. Vad tycker Du? Helt av samma Av nästan samma Varken av samma eller annan Nästan av annan a) Barnen skall ta ansvar för hjälpen till sina föräldrar när föräldrarna behöver hjälp och omsorg b) Det är naturligt att döttrarna har större ansvar för vård av föräldrarna än sönerna c) Föräldrarna skall kunna få bo hos sina barn då föräldrarna inte längre klarar av att bo ensamma Helt av annan 104. Hur tycker Du att familjen och samhället borde fördela ansvaret i följande frågor? Enbart familjens ansvar I huvudsak familjens ansvar Bådas ansvar lika mycket I huvudsak samhällets ansvar Enbart samhällets ansvar a) Ekonomiskt stöd till åldringar b) Hjälp till åldringar då det gäller vardagssysslor som t.ex. städning och klädtvättning c) Vård av åldringar som t.ex. personlig hygien, påklädning och matning Vad anser Du om att stöda och hjälpa Dina anhöriga? Helt av samma Av nästan samma Varken av samma eller annan Nästan av annan a) När jag hjälper en anhörig förväntar jag mig att han/hon skall hjälpa mig när jag själv behöver hjälp b) Jag hjälper och stöder bara de anhöriga som jag tycker om c) Mina anhöriga kräver för mycket av mig Helt av annan 19

20 Hälsa 106. Hur är Din hälsa enligt Din? Mycket god... 1 God... 2 Rätt så god... 3 Dålig... 4 Mycket dålig Har Du något långvarigt hälsoproblem, någon långvarig sjukdom eller bestående skada? Ja... 1 Om ja, vad? Nej Har det begränsat Ditt dagliga liv under de senaste 12 månaderna? Nej... 1 I viss mån... 2 Avsevärt... 3 Avsikten är att undersökningen skall fortsätta både med preciserande intervjuer och med en ny undersökningsomgång i ett senare skede. De personer som deltar i intervjuerna väljs ut bland dem som gett sitt samtycke till Statistikcentralen och Helsingfors universitet. Intervjuaren ställer fortsättningsfrågor på basis av Dina svar i den här blanketten. Vill Du delta i den här fortsättningsundersökningen? A. Kan Helsingfors universitets eller Statistikcentralens intervjuare kontakta Dig inom ett år för att komplettera enkäten? Ja... 1 Nej... 2 B. Kan vi eventuellt upprepa denna enkät för Din del om 5 år? Ja... 1 Kanske... 2 Nej... 3 I den här undersökningen är avsikten att också kartlägga de erfarenheter av växelverkan och hjälp mellan generationerna som den tredje generationen, dvs. föräldrarna till de stora åldersklasserna, har. C. Har båda eller en av Dina föräldrar möjlighet att delta i den här undersökningen? Ett jakande svar förpliktar inte Din förälder/dina föräldrar att delta i undersökningen, utan vi kommer att fråga honom/henne/dem själv om samtycke till undersökningen. Ja... 1 Nej... 2 Om ja, lämna kontaktinformationen till Din förälder/dina föräldrar här: Mors namn: Adress telefonnummer Fars namn: Adress telefonnummer TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Återsänd blanketten i det bifogade returkuvertet till Statistikcentralen. Portot är betalt. 20

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du gett dina närmaste? Har Du fått ekonomiskt stöd av Dina föräldrar? Borde far- och morföräldrarna

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

4. Hur ofta deltar du i föreningsaktiviteter? Ofta Ibland Aldrig 5. I vilken kommun bor du?

4. Hur ofta deltar du i föreningsaktiviteter? Ofta Ibland Aldrig 5. I vilken kommun bor du? Hej! Jag heter Miri Stryjan, och gör denna enkät för en uppsats i nationalekonomi på Stockholms Universitet. Uppsatsen handlar om globalisering, migration och att skicka pengar till sitt hemland. Enkäten

Läs mer

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär 2008 Skol- och forskningsprojektet Frågeformulär 1. Mitt barn är en pojke flicka 2. Mitt barn går i årskurs fyra fem sex 3. Blanketten fylls i av (välj ett alternativ): Mor Far Annan vårdnadshavare (vem?):

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

A) I den första kolumnen (dvs., Hände detta dig?), ange ifall du har varit med om var och en av de 29 upplevelserna genom att ringa in JA eller NEJ.

A) I den första kolumnen (dvs., Hände detta dig?), ange ifall du har varit med om var och en av de 29 upplevelserna genom att ringa in JA eller NEJ. T. E. C. Människor kan uppleva många olika traumatiska upplevelser under sitt liv. Vi skulle vilja veta tre saker: 1) om du har upplevt någon av de 29 följande händelserna, 2) hur gammal du var när de

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN 2 UPPGIFTER OM MAKA/MAKE/SAMBO ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 1 (5) Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Telefon (hem, arbete,

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

"50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ in Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Hushålls-ID 1 2 0 0 Person-ID Datum för intervju: Intervjuares ID: Respondentens Förnamn: "50+ in Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Pengar, tid och ett gott liv 2015

Pengar, tid och ett gott liv 2015 Pengar, tid och ett gott liv 2015 I Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv tog vi reda på vad finländarna skulle ändra på i sitt liv om de inte behövde tänka på pengar. Enkäten gjordes sommaren

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING Intervju- och undersökningstjänster September 2006 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING 2006 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005

FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005 FRÅGEFORMULÄR OM MENTAL HÄLSA, 2005 Österbottniska depressionstalkot Foto: Antero Aaltonen STAKES Bästa mottagare! Vi har slumpmässigt valt ut 5000 österbottningar, som får denna frågeblankett om mental

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Instruktion för Ad-hoc modul 2005 om Sammanjämkning familjeliv/arbetsliv Tillägg till AKU, 15-64 åringar, under hela året i rotationsgrupp 2. Kontaktperson AKU: 08-506 940

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

LNU 2010 INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK?

LNU 2010 INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK? INTTYP VÄLJ TYP AV INTERVJU... 1 BESÖKSINTERVJU 2 TELEFONINTERVJU VEM VEM INTERVJUAS? 1 UP 2 ANNAN PERSON TOLK ANVÄNDS TOLK? 1 NEJ, INGEN TOLK 2 JA, TOLK ANVÄNDS 1 I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

Information till hemmen om elevens skolgång

Information till hemmen om elevens skolgång Information till hemmen om elevens skolgång Skolan är skyldig att informera vårdnadshavarna om elevens skolgång. Det innebär att båda vårdnadshavarna ska få inbjudan till utvecklingssamtal, föräldramöten

Läs mer

Ansökan till tingsrätten

Ansökan till tingsrätten Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Ansökan till tingsrätten Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Ansökan

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren i Tingsryds kommun Information om godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken (Lag 1949:381). Personer som på grund av sjukdom,

Läs mer

Med tack för samarbetet på förhand

Med tack för samarbetet på förhand välfärdsstaten medborgarnas förväntningar? Vad anser finländarna om beskattningen i Finland? Bland annat dessa frågor utreds i undersökningen Finland i Europa, som finansieras av Finlands Akademi och utförs

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Frågor och svar om barns försörjning

Frågor och svar om barns försörjning Dokumentbeteckning 2015-03-03 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(12) Namn på avdelning Namn på avsändare Avsändarens e-postadress Frågor och svar om barns försörjning Familjeekonomiska stöd Vilka regler gäller

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 Reviderad 2016-01-01

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun ARBETSTID Byråarbetstid/kansliarbete Allmän arbetstid/veckoarbete 36 timmar 15 minuter el 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el 7,65 tim/dag 36 timmar 15 minuter el. 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov Information från Ansökan om god man eller förvaltare Den som behöver hjälp kan själv ansöka om god man eller förvaltare. Även maka/make, föräldrar, barn, sambo, god man, förvaltare och överförmyndaren

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 5 Sida 1 / 9

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 5 Sida 1 / 9 PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 5 Sida 1 / 9 Namn: PRIDE-hemuppgift FEMTE TRÄFFEN Barnets rätt till familjerelationer Att upprätthålla familjen och familjerelationerna är viktigt bl.a. för att barnet ska

Läs mer

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass...

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass... Namn... Klass... o Info för föräldrarna på sidan 10 T Text: Ped.Mag. Irina Andersson Illustrationer & layout: Paul Söderholm Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Nylandsgatan 17 D FiN- 00120

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Kapitel 1. Boendeformer PRATA PENGAR ÖVNINGAR. Privatekonomi på enkel svenska

Kapitel 1. Boendeformer PRATA PENGAR ÖVNINGAR. Privatekonomi på enkel svenska ÖVNINGAR Kapitel 1 PRATA PENGAR Privatekonomi på enkel svenska Boendeformer Film 1: Inledning En pappa och hans dotter pratar med varandra De sitter i soffan hemma i vardagsrummet Dottern har sin dator

Läs mer

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten.

Gåvans mottagare ska deklarera gåvan. I regel behöver bilagor inte lämnas in med gåvoskattedeklarationen och det går inte att göra med e-blanketten. E-blankett för gåvoskattedeklaration Så här fyller du i blanketten Fyll i blanketten systematiskt genom att fylla i alla obligatoriska vita fält (*) och andra uppgifter som ska anmälas. Det går inte att

Läs mer

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17 Överförmyndare i samverkan Carolina Winkler Christina Walldén Andersson Elisabeth Hultén Rose-Marie Norén Aldsten Vem kan få god man? Sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning

Tillämpningsregler. förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Tillämpningsregler för förskola, fritidshem, annan pedagogisk omsorg och betalning Sida 2 av Regler för placering i förskola och pedagogisk omsorg Dessa tillämpningsregler används för vägledning i att

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB Familjejuridik 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

P Å DEN HÄR BLANKETTEN KAN SV ARA 18 år fyllda unga som använder kokleaimplantat (ensamma eller tillsammans med sin målsman)

P Å DEN HÄR BLANKETTEN KAN SV ARA 18 år fyllda unga som använder kokleaimplantat (ensamma eller tillsammans med sin målsman) Forskningsprojektet om ändamålsenlig habilitering och tolktjänst och det framtida behovet av dem för barn som fått kokleaimplantat (ci) HUMAK & KELA 2011-2012 P Å DEN HÄR BLANKETTEN KAN SV ARA 18 år fyllda

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

2. Bor du ensam? Ja, jag bor helt ensam Nej, jag delar hushåll med make/maka/sambo eller annan person t.ex. syskon, barn, föräldrar

2. Bor du ensam? Ja, jag bor helt ensam Nej, jag delar hushåll med make/maka/sambo eller annan person t.ex. syskon, barn, föräldrar 1. Var vistas du nu? Eget boende, utan kommunal hemtjänst Eget boende, med kommunal hemtjänst Särskilt boende (t.ex. sjukhem, ålderdomshem, servicehus, korttidsboende, gruppboende, slussplats, växelboende

Läs mer

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen- Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Innehåll Inledning... 5 Att vara anhörig till en person med missbruksproblematik...10 Begreppet medberoende...18

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Överförmyndaren, Östersunds kommun,

Läs mer

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för:

Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: Sida 1(3) Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för: hemtjänst dagverksamhet särskilt boende Personuppgifter Namn sökande Personnummer Personnummer Hemmavarande barn Personnummer Gatuadress Postnummer

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 SVERIGE CONSUMER PAYMENT REPORT För att förstå och få insikt i den europeiske konsumentens ekonomiska vardag har Intrum Justitia genomfört en undersökning bland personer i 21 länder. Resultatet presenteras

Läs mer

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Till en statsanställd persons anhöriga. Förmån som motsvarar grupplivförsäkring Till en statsanställd persons anhöriga Förmån som motsvarar grupplivförsäkring FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING Avtal Efter att en person (förmånslåtare) som har varit anställd av staten har avlidit

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer