Barnets hälsa i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnets hälsa i fokus"

Transkript

1 Barnets hälsa i fokus Till mamma och pappa/partner när barnet är ca 1 ½ år Salut-satsningen i Västerbotten Fylls i på BVC: Dagens datum: Barnets vikt:, kg Barnets längd: cm

2 Välkomna till Salut-satsningen i Västerbotten! Nu är ditt barn ca 1 ½ år och på väg framåt i livet. Det är snart dags för ett besök på barnavårdscentralen. Vi vill veta hur du tycker att ditt barn mår och något om din familjs levnadsvanor. Tag därför gärna med detta frågeformulär ifyllt! Alla föräldrar i Västerbotten med 1 ½-åringar kommer att få frågeformuläret. Svaren kommer att sammanställas så att vi får ökad kunskap om hur länets barn mår och hur familjernas levnadsvanor ser ut. Vi hoppas att du vill bidra! Det är självklart frivilligt. Uppgifterna bearbetas via Umeå Universitet i samarbete med Västerbottens läns landstings forsknings- och utvecklingsstab (FoUU-staben)*. Tystnadsplikt gäller och vid rapportering av resultat kan ingen person bli identifierad. TACK PÅ FÖRHAND! Barnhälsovården och FoUU-staben Västerbottens läns landsting Salut är en hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten. Satsningen har fått sitt namn från ordet Salutogen som syftar på att främja hälsa. Målsättningen är att barn och ungdomar i Västerbotten ska må så bra som möjligt. Salut-satsningens strävan är att vidareutveckla det stöd som redan idag ges till barn och deras föräldrar. * Uppgifterna samlas i en databas som följer personuppgiftslagen. Adressen där databasen förvaras är följande: Epidemiologi och folkhälsovetenskap, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet. Kontaktperson: Anneli Ivarsson, barnläkare och universitetslektor.

3 Frågor om ert barn Fyll gärna i enkätens första två delar tillsammans för att sedan fylla i frågor till mamma respektive pappa/partner var och en för sig. Barnets namn:... Personnr: Barnavårdscentral:... När barnet föddes vägde det:... gram och var:. cm långt Y1. Hur bedömer ni att barnets allmänna hälsotillstånd varit den senaste månaden? Mycket gott Gott Någorlunda Dåligt Mycket dåligt Y2. Har barnet något funktionshinder eller någon långvarig sjukdom? Ja, vad?... Nej Y3. Hur länge fick barnet enbart bröstmjölk? Ange ungefärlig ålder. månaders ålder Y4. När började barnet få smakprover? Ange ungefärlig ålder. månaders ålder Y5. När upphörde barnet helt med bröstmjölk? Ange ungefärlig ålder. månaders ålder Y6. Brukar ni äta tillsammans med barnet minst en gång om dagen? Ja Nej Y7. Äter barnet samma mat som övriga familjen? Ja Nej, på grund av allergi eller annan sjukdom Nej, av annan orsak Y8. Om barnet vaknar på natten vad ger ni då? Vatten Bröstmjölk Mjölk/välling Annan mat eller dryck Inget att äta eller dricka - 1 -

4 Y9. Hur ofta äter eller dricker barnet följande under en vanlig helg? Ange ungefärligt antal gånger per dag. Vatten Mjölk O boy eller varm choklad Kräm, nyponsoppa, Risi-frutti och liknande Socker på fil/gröt eller sötad fil/yoghurt Frukt & bär Grönsaker (ej potatis) Godis eller choklad Glass Kakor, söta kex, bullar eller tårta Läsk Saft eller måltidsdryck Chips, popcorn eller andra snacks Pizza Hamburgare, kebab, varmkorv med bröd Pommes frites eller stekt potatis Fredag Lördag Söndag Y10. Vad anser ni är de största problemen för er när det gäller att försöka ge barnet näringsriktig och hälsosam mat? Kryssa för de tre alternativ som du upplever som de största problemen för barnets del. Inga problem Oregelbunden arbetstid Hälsosam mat är tråkig/mindre lockande Kunskap om matlagning Kan inte tillräckligt om hälsosam mat för barn Tidsbrist Tar för lång tid att laga Känner mig ifrågasatt av andra Begränsat urval av hälsosam mat när vi äter ute Ointresserad av matlagning Familjens eller vännernas smak Priset (på hälsosam mat) Hälsosammare alternativ finns inte i affären Hälsosammare alternativ finns inte hemma Måste avstå från mat barnet tycker om Främmande eller ovanlig mat Blir inte tillräckligt mätt Experterna bara ändrar sig hela tiden Förvaringsmöjligheter Begränsade matlagningsmöjligheter För stor förändring jämfört med våra nuvarande matvanor Vi vill inte ändra våra matvanor Födoämnesallergi Y11. Hur ofta borstas barnets tänder? 2 gånger/dag 1gång/dag Någon/några gånger/vecka Mera sällan/aldrig Y12. Används fluortandkräm när barnets tänder borstas? Ja, varje gång Ibland Aldrig - 2 -

5 Y13. Hur mycket är barnet utomhus utan vagn en vanlig vardag före/efter förskolan? Inte alls Ja, ca antal timmar minuter/dag Y14. Hur mycket är barnet utomhus utan vagn en vanlig helgdag? Inte alls Ja, ca antal timmar minuter/dag Y15. Vilka platser i utomhusmiljön besöker du gärna med barnet? Uppskatta hur många gånger i veckan ni besöker platsen. Egen trädgård/uteplats ca antal gånger/vecka Lekplats ca antal gånger/vecka Park ca antal gånger/vecka Naturområde/skog ca antal gånger/vecka Y16. Hur långt kan barnet gå (utan att sitta i vagn) innan han/hon blir trött eller protesterar? Uppskatta sträckan och/eller tiden.... meter...minuter Y17. Tycker ni att barnet rör sig tillräckligt under dagen i förskolan? Ja Nej Barnet går ej i förskola Y18. Hur många timmar/dag tillbringar barnet framför TV eller dator? På vardagar? ca antal timmar/dag På helger? ca antal timmar/dag Y19. Hur ofta läser ni för barnet eller tittar i en bok tillsammans? Varje dag Några gånger/vecka En gång/vecka Mindre ofta Mycket sällan/aldrig Y20. Hur ofta träffar barnet släktingar, vänner eller bekanta tillsammans med er? Varje dag Några gånger/vecka En gång/vecka Mindre ofta Mycket sällan/aldrig Y21. Röker någon dagligen i barnets Y22. Upplever ni att barnet får tillräckligt hemmiljö? med sömn? Ja Ja Nej Nej - 3 -

6 Frågor till er föräldrar X1. Vilken typ av sysselsättning har ni för närvarande? Mamma Pappa Yrkesarbetar, anställd Yrkesarbetar, egenföretagare Arbetssökande, sedan mer än 6 månader Arbetssökande, sedan mindre än 6 månader Studerar, praktiserar Sköter hushållet (utan egen inkomst) Föräldraledig eller tjänstledig Sjuk-, pensions- eller aktivitetsersättning X2. Vilket yrke har ni? Använd en yrkesbeteckning som så bra som möjligt beskriver yrket, t ex högstadielärare eller byggnadssnickare och beskriv arbetsuppgifterna kort. För egenföretagare önskar vi även veta antalet anställda i företaget. Om ni inte arbetar för närvarande, ange det yrke/sysselsättning ni tidigare haft. Mamma:... Pappa:... X3. Vilken är den högsta utbildningsnivå som ni har avslutat? Mamma Pappa Mindre än 9 års skolgång Avslutad grundskola eller motsvarande 9 års skolgång Avslutat gymnasium eller motsvarande 12 års skolgång Utbildning minst 1 år utöver gymnasium Examen från universitet eller högskola X4-5. I vilket land är ni födda? Mamma Pappa Sverige Annat land, vilket/vilka? Mamma: Pappa:... X7. Vilka personer bor barnet tillsammans med? Markera med ett eller flera kryss. Mamma Pappa Bor växelvis hos mamma och pappa Syskon/halvsyskon: Hur många?... Syskonens ålder?... Styvmamma (pappas nya maka/sambo) Styvpappa (mammas nya make/sambo) Andra X8. Vilken typ av bostad har familjen? Lägenhet i flerfamiljshus Villa- eller radhusområde Lantgård eller hus utanför tätort - 4 -

7 X9. Var vistas barnet för det mesta dagtid måndag-fredag? I hemmet tillsammans med mamma I hemmet tillsammans med pappa På förskola (=dagis). Förskolans namn:. Hos dagmamma I hemmet tillsammans med annan person eller släkting Utanför hemmet tillsammans med annan person eller släkting X10. Hur många dagar och timmar i veckan är barnet vanligen på förskolan? Ange antal dagar:. och ca antal timmar:. X11. Hur lång föräldraledighet har ni haft under barnets första 18 månader? Mamma Pappa Helt antal månader Helt antal månader Delvis;.. % antal månader Delvis;.. % antal månader Frågor till dig som är mamma Vi önskar få ditt namn och personnummer därför att det underlättar utvärderingen. Tystnadsplikt gäller som alltid inom hälso- och sjukvården. Y1. Ditt namn:... Y2. Personnummer: Mammas samvaro med barnet Y3. I vilken utsträckning tycker du att du räcker till för att: Ange ett kryss per rad. Mycket lite Ganska lite Måttligt Ganska mycket Väldigt mycket Visa att du tycker om barnet Uppmärksamma barnets behov och önskemål Tala med barnet om det som barnet visar intresse för Uppmuntra barnet Hjälpa barnet att uppmärksamma det som finns och händer omkring er Beskriva det som ni upplever tillsammans Förklara för barnet vad ni upplever tillsammans Sätta gränser för barnet på ett positivt sätt - 5 -

8 Mammas erfarenheter av barnhälsovården (BVC), folktandvården, öppna förskolan & föräldraträffarna Y4. Markera hur tillfredsställd du är med följande aktiviteter. Mycket dåligt Alldeles utmärkt Ej deltagit Barnhälsovårdens bemötande av mig som förälder Öppna förskolans bemötande av mig som förälder Folktandvårdens bemötande av mig som förälder Föräldraträffarnas innehåll Y5. Har ni samtalat om följande områden inom barnhälsovården, folktandvården, öppna förskolan och/eller vid föräldraträffarna? Ange också hur viktigt du tycker att området är, dvs. sätt två kryss per rad. Samtalat om: Inte alls För lite Tillräckligt För Området är: Oviktigt Ganska mycket viktigt Barnets hälsa Barnets rörelsevanor Barnets matvanor Barnets tandvårdsvanor Barnsäkerhet Barnets språkutveckling Samspel med barnet Föräldraskap Familjeliv/relationer Familjens sociala kontaktnät Föräldrars psykiska hälsa Drogvanor Tobaksvanor Alkoholvanor Viktigt - 6 -

9 Mammas hälsa C1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt Mycket dålig C4. Är du gravid nu? Nej Ja, gravid i vecka ca C5. Hur mycket väger du nu? ca kg C2. Hur tycker du att din tandhälsa är? Mycket bra Bra Någorlunda Dålig Mycket dålig C3. Hur ofta besöker du tandvården? Tandläkare eller tandhygienist. Regelbundet, varje eller vartannat år Sporadiskt Enbart vid akuta besvär Har aldrig varit hos tandläkare/tandhygienist Hur lång är du nu? ca cm C6. Har du fått tillbaka vikten du hade före graviditeten? Ja Nej, väger ca kg mer eller väger ca kg mindre än före graviditeten. C7. Är Du nöjd med dina levnadsvanor? Ja Gå till nästa sida. Nej C8. Vilka levnadsvanor skulle du vilja förändra? Kryssa högst tre alternativ som du helst vill förändra. Förbättra sömnvanorna Delta mer i föreningsliv Mer tid med familjen Förbättra matvanorna Röra på mig mer Ta livet i lugnare tempo Minska min alkoholkonsumtion Bli tobaksfri Gå ned i vikt Mer tid för mina vänner Börja gå regelbundet hos tandläkare Sköta mina tänder bättre Vistas mer ute i skog och natur C9. Mycket liten Markera din motivation till att förändra dina levnadsvanor. Hur skattar du din förmåga att genomföra en förändring av dina levnadsvanor just nu? Mycket stor

10 C10. Har du blivit inspirerad att förändra någon levnadsvana genom kontakt med BVC-sjuksköterskan, tandhygienisten, öppna förskolan eller via föräldraträffarna? Ja Nej, jag har ändrat mina levnadsvanor ändå Nej Gå till fråga E1 C11. Vilka levnadsvanor har du förändrat? Förbättrat sömnvanorna Deltar mer i föreningsliv Mer tid med familjen Förbättrat matvanorna Rör på mig mera Tar livet i lugnare tempo Minskat min alkoholkonsumtion Blivit tobaksfri Gått ned i vikt Mer tid för mina vänner Börjat gå regelbundet hos tandläkare Sköter mina tänder bättre Vistas mer ute i skog och natur Mammas rörelsesvanor E1. Hur ofta ägnar du dig åt någon form av fysisk aktivitet på fritiden? Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Frågorna avser aktiviteter i minst 30 minuter per dag i ett sträck eller uppdelat i flera pass (3x10 eller 2x15 minuter per dag). - i hem eller trädgård, t.ex. dammsugning, snöskottning, räfsa löv - till och från arbetet, skolan eller annat, t.ex. gå eller cykla - motions-, idrotts- eller friluftsaktivitet, t.ex. golf, dans, bärplockning, aerobics, bollsport Ta ställning till de tre ansträngningsnivåerna. Om antalet timmar varierar mellan årstiderna, så försök att ta ett genomsnitt. Låg ansträngningsnivå Inte andfådd eller svettig. Aldrig Oregelbundet 1 dag/vecka 2 dagar/vecka 3 dagar/vecka 4 dagar/vecka 5 dagar/vecka 6-7 dagar/vecka Måttlig ansträngningsnivå Blir varm och kan just så pass föra ett samtal med någon. Aldrig Oregelbundet 1 dag/vecka 2 dagar/vecka 3 dagar/vecka 4 dagar/vecka 5 dagar/vecka 6-7 dagar/vecka Hård ansträngningsnivå Hög puls, andfådd och svettig. Aldrig Oregelbundet 1 dag/vecka 2 dagar/vecka 3 dagar/vecka 4 dagar/vecka 5 dagar/vecka 6-7 dagar/vecka E2. Hur kroppsligt ansträngande är vanligtvis ditt dagliga arbete eller sysselsättning? Inte ansträngande (övervägande stillasittande eller stående arbete) Ganska ansträngande (går ganska mycket) Ansträngande (går mycket och lyfter dessutom ganska mycket) Mycket ansträngande (tungt kroppsarbete) - 8 -

11 E3. Hur många timmar/dag brukar du titta på TV på din fritid? Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Inkludera DVD, video, TV-spel mm. Om antalet timmar varierar mellan årstiderna, så försök att ta ett genomsnitt. På vardagar? ca antal timmar/dag På helger? ca antal timmar/dag E4. Hur många timmar/dag brukar du använda datorn på din fritid? Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Inkludera att skicka e-post, chatta, jobba, studera, surfa, spela spel, se film mm. Om antalet timmar varierar mellan årstiderna, så försök att ta ett genomsnitt. På vardagar? ca antal timmar/dag På helger? ca antal timmar/dag Mammas matvanor F2. Nedan följer en lista med ett urval av olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera med ett kryss i den rad som passar bäst för varje matvara. Gånger per månad <1* Gånger per vecka Gånger per dag el. mer Grönsaker och rotfrukter utom potatis, alla typer (färska, frysta, konserv mm) Frukt och bär, alla typer (färska, frysta, konserv, juice mm) Potatis (kokt, mos, bakad, gratäng) Ost, 5-17 % (nyckelhålsmärkt) Kött, färs, fågel som huvudrätt Fisk, skaldjur som huvudrätt Korv som huvudrätt Ost, fett % Pizza, matpajer, färdiga smörgåsar Hamburgare, kebab, varm korv med bröd Pommes frites, stekt potatis Bullar, kakor, kex, tårta mm Vispgrädde, creme fraiche 34 % Läsk, saft, måltidsdryck Chips, salta pinnar, jordnötter, snacks Choklad och godis Glass *Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig - 9 -

12 Mammas alkoholvanor Hur ser dina alkoholvanor ut just nu? Aldrig 1 gång i månaden eller mer sällan 2-4 gånger i månaden 2-3 gånger i veckan 4 gånger/ vecka eller mer A1. Hur ofta dricker du alkohol? A2. Hur många glas (se exempel ovan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? A3. Hur ofta dricker du sex sådana glas eller mer vid samma tillfälle? eller mer Aldrig Mer sällan än 1 gång i månaden Varje månad Varje vecka Dagligen eller nästan varje dag Mammas livssituation D2. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt? Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. ca timmar/natt D3. Känner du dig för närvarande stressad? Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad. Inte alls I viss mån Ganska mycket Väldigt mycket D4. Inte alls Mycket Känner du dig betydelsefull och uppskattad utanför hemmet? Känner du dig betydelsefull och uppskattad i hemmet? D5. Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? Ja Nej D6. Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? T.ex. få råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer, barnpassning etc. Ja, alltid Ja, för det mesta Nej, för det mesta inte Nej, aldrig

13 Frågor till dig som är pappa/partner Vi önskar få ditt namn och personnummer därför att det underlättar utvärderingen. Tystnadsplikt gäller som alltid inom hälso- och sjukvården. Y1. Ditt namn:... Y2. Personnummer: Pappas samvaro med barnet Y3. I vilken utsträckning tycker du att du räcker till för att: Ange ett kryss per rad. Mycket lite Ganska lite Måttligt Ganska mycket Väldigt mycket Visa att du tycker om barnet Uppmärksamma barnets behov och önskemål Tala med barnet om det som barnet visar intresse för Uppmuntra barnet Hjälpa barnet att uppmärksamma det som finns och händer omkring er Beskriva det som ni upplever tillsammans Förklara för barnet vad ni upplever tillsammans Sätta gränser för barnet på ett positivt sätt Pappas erfarenheter av barnhälsovården (BVC), folktandvården, öppna förskolan & föräldraträffarna Y4. Markera hur tillfredsställd du är med följande aktiviteter. Mycket dåligt Alldeles utmärkt Ej deltagit Barnhälsovårdens bemötande av mig som förälder Öppna förskolans bemötande av mig som förälder Folktandvårdens bemötande av mig som förälder Föräldraträffarnas innehåll

14 Y5. Har ni samtalat om följande områden inom barnhälsovården, folktandvården, öppna förskolan och/eller vid föräldraträffarna? Ange också hur viktigt du tycker att området är, dvs. sätt två kryss per rad. Samtalat om: Inte alls För lite Tillräckligt För mycket Området är: Oviktigt Ganska viktigt Barnets hälsa Barnets rörelsevanor Barnets matvanor Barnets tandvårdsvanor Barnsäkerhet Barnets språkutveckling Samspel med barnet Föräldraskap Familjeliv/relationer Familjens sociala kontaktnät Viktigt Föräldrars psykiska hälsa Drogvanor Tobaksvanor Alkoholvanor Pappas hälsa C1. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket bra Bra Någorlunda Dåligt Mycket dålig C2. Hur tycker du att din tandhälsa är? Mycket bra Bra Någorlunda Dålig Mycket dålig C5. Hur mycket väger du nu? ca kg Hur lång är du nu? ca cm C3. Hur ofta besöker du tandvården? Tandläkare eller tandhygienist. Regelbundet, varje eller vartannat år Sporadiskt Enbart vid akuta besvär Har aldrig varit hos tandläkare/tandhygienist

15 C7. Är Du nöjd med dina levnadsvanor? Ja Gå till fråga C10 Nej C8. Vilka levnadsvanor skulle du vilja förändra? Kryssa högst tre alternativ som du helst vill förändra. Förbättra sömnvanorna Delta mer i föreningsliv Mer tid med familjen Förbättra matvanorna Röra på mig mer Ta livet i lugnare tempo Minska min alkoholkonsumtion Bli tobaksfri Gå ned i vikt Mer tid för mina vänner Börja gå regelbundet hos tandläkare Sköta mina tänder bättre Vistas mer ute i skog och natur C9. Mycket liten Markera din motivation till att förändra dina levnadsvanor. Hur skattar du din förmåga att genomföra en förändring av dina levnadsvanor just nu? Mycket stor C10. Har du blivit inspirerad att förändra någon levnadsvana genom kontakt med BVC-sjuksköterskan, tandhygienisten, öppna förskolan eller via föräldraträffarna? Ja Nej, jag har ändrat mina levnadsvanor ändå Nej Gå till nästa sida C11. Vilka levnadsvanor har du förändrat? Förbättrat sömnvanorna Deltar mer i föreningsliv Mer tid med familjen Förbättrat matvanorna Rör på mig mera Tar livet i lugnare tempo Minskat min alkoholkonsumtion Blivit tobaksfri Gått ned i vikt Mer tid för mina vänner Börjat gå regelbundet hos tandläkare Sköter mina tänder bättre Vistas mer ute i skog och natur

16 Pappas rörelsesvanor E1. Hur ofta ägnar du dig åt någon form av fysisk aktivitet på fritiden? Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Frågorna avser aktiviteter i minst 30 minuter per dag i ett sträck eller uppdelat i flera pass (3x10 eller 2x15 minuter per dag). - i hem eller trädgård, t.ex. dammsugning, snöskottning, räfsa löv - till och från arbetet, skolan eller annat, t.ex. gå eller cykla - motions-, idrotts- eller friluftsaktivitet, t.ex. golf, dans, bärplockning, aerobics, bollsport Ta ställning till de tre ansträngningsnivåerna. Om antalet timmar varierar mellan årstiderna, så försök att ta ett genomsnitt. Låg ansträngningsnivå Inte andfådd eller svettig. Aldrig Oregelbundet 1 dag/vecka 2 dagar/vecka 3 dagar/vecka 4 dagar/vecka 5 dagar/vecka 6-7 dagar/vecka Måttlig ansträngningsnivå Blir varm och kan just så pass föra ett samtal med någon. Aldrig Oregelbundet 1 dag/vecka 2 dagar/vecka 3 dagar/vecka 4 dagar/vecka 5 dagar/vecka 6-7 dagar/vecka Hård ansträngningsnivå Hög puls, andfådd och svettig. Aldrig Oregelbundet 1 dag/vecka 2 dagar/vecka 3 dagar/vecka 4 dagar/vecka 5 dagar/vecka 6-7 dagar/vecka E2. Hur kroppsligt ansträngande är vanligtvis ditt dagliga arbete eller sysselsättning? Inte ansträngande (övervägande stillasittande eller stående arbete) Ganska ansträngande (går ganska mycket) Ansträngande (går mycket och lyfter dessutom ganska mycket) Mycket ansträngande (tungt kroppsarbete) E3. Hur många timmar/dag brukar du titta på TV på din fritid? Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Inkludera DVD, video, TV-spel mm. Om antalet timmar varierar mellan årstiderna, så försök att ta ett genomsnitt. På vardagar? ca antal timmar/dag På helger? ca antal timmar/dag E4. Hur många timmar/dag brukar du använda datorn på din fritid? Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Inkludera att skicka e-post, chatta, jobba, studera, surfa, spela spel, se film mm. Om antalet timmar varierar mellan årstiderna, så försök att ta ett genomsnitt. På vardagar? ca antal timmar/dag På helger? ca antal timmar/dag

17 Pappas matvanor F2. Nedan följer en lista med ett urval av olika matvaror. Hur ofta brukar du äta dessa matvaror? Ha de senaste 12 månaderna i tankarna. Markera med ett kryss i den rad som passar bäst för varje matvara. Gånger per månad <1* Gånger per vecka Gånger per dag el. mer Grönsaker och rotfrukter utom potatis, alla typer (färska, frysta, konserv mm) Frukt och bär, alla typer (färska, frysta, konserv, juice mm) Potatis (kokt, mos, bakad, gratäng) Ost, 5-17 % (nyckelhålsmärkt) Kött, färs, fågel som huvudrätt Fisk, skaldjur som huvudrätt Korv som huvudrätt Ost, fett % Pizza, matpajer, färdiga smörgåsar Hamburgare, kebab, varm korv med bröd Pommes frites, stekt potatis Bullar, kakor, kex, tårta mm Vispgrädde, crème fraiche 34 % Läsk, saft, måltidsdryck Chips, salta pinnar, jordnötter, snacks Choklad och godis Glass *Mer sällan än 1 gång per månad eller aldrig

18 Pappas alkoholvanor Hur ser dina alkoholvanor ut just nu? Aldrig 1 gång i månaden eller mer sällan 2-4 gånger i månaden 2-3 gånger i veckan 4 gånger/ vecka eller mer A1. Hur ofta dricker du alkohol? A2. Hur många glas (se exempel ovan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? A3. Hur ofta dricker du sex sådana glas eller mer vid samma tillfälle? eller mer Aldrig Mer sällan än 1 gång i månaden Varje månad Varje vecka Dagligen eller nästan varje dag Pappas livssituation D2. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt? Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. ca timmar/natt D3. Känner du dig för närvarande stressad? Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad. Inte alls I viss mån Ganska mycket Väldigt mycket D4. Inte alls Mycket Känner du dig betydelsefull och uppskattad utanför hemmet? Känner du dig betydelsefull och uppskattad i hemmet? D5. Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? Ja Nej D6. Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? T.ex. få råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer, barnpassning etc. Ja, alltid Ja, för det mesta Nej, för det mesta inte Nej, aldrig

19 Tack för din medverkan!

20

Kontaktuppgifter & arbete

Kontaktuppgifter & arbete Kontaktuppgifter & arbete Dagens datum: / / Vårdcentral: År Månad Dag Namn: Persnr: X1. Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande i huvudsak? Yrkesarbetar, anställd Studerar, praktiserar Yrkesarbetar,

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid!

Tänkvärt kring kalorier! 100g chips = en hel måltid! 1 liter läsk = en hel måltid! 90g choklad = en hel måltid! Att äta och röra sig är ett grundläggande behov hos människan. Det behövs för att vi ska förebygga sjukdom och hålla oss friska. Mat och rörelse är också en källa till glädje, njutning och social samvaro

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som väntar barn! pappa/partner. Mödrahälsovården & Salut-satsningen i Västerbotten. Beräknad nedkomst:.. Folktandvård:...

Hälsoformulär. Till dig som väntar barn! pappa/partner. Mödrahälsovården & Salut-satsningen i Västerbotten. Beräknad nedkomst:.. Folktandvård:... Mödrahälsovården & Salut-satsningen i Västerbotten Hälsoformulär Till dig som väntar barn! pappa/partner Fylls i av barnmorskan Beräknad nedkomst:.. Folktandvård:... Välkommen till Mödrahälsovården och

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som väntar barn! mamma. Mödrahälsovården & Salut-satsningen i Västerbotten. Beräknad nedkomst:.. Folktandvård:...

Hälsoformulär. Till dig som väntar barn! mamma. Mödrahälsovården & Salut-satsningen i Västerbotten. Beräknad nedkomst:.. Folktandvård:... Mödrahälsovården & Salut-satsningen i Västerbotten Hälsoformulär Till dig som väntar barn! mamma Fylls i av barnmorskan Beräknad nedkomst:.. Folktandvård:... Välkommen till Mödrahälsovården och Salut-satsningen!

Läs mer

Kontaktuppgifter & arbete Underlag till din mödrahälsovårdsjournal

Kontaktuppgifter & arbete Underlag till din mödrahälsovårdsjournal Kontaktuppgifter & arbete Underlag till din mödrahälsovårdsjournal Dagens datum: / / Vårdcentral: År Månad Dag Namn: Persnr: Gatuadress: Postnummer: Ort: Telefon bostad: arbete: mobil: X1. Vilken typ av

Läs mer

Välkommen till en ny Salut-dag!

Välkommen till en ny Salut-dag! Motiverande samtal som redskap i samtal om hälsosamma levnadsvanor Skellefteå Lycksele Umeå februari 2014 Välkommen till en ny Salut-dag! Här hittar du bildspelet från Salut-dagen 2014 samt litteraturförteckning

Läs mer

Testa dina levnadsvanor!

Testa dina levnadsvanor! Kontakt till din vårdgivare HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård www.natverket-hfs.se Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat Hur ofta äter

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid / / Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN

Hälsoformulär. Till dig som är gravid / / Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral:...... Kod: Hälsoformuläret skickas till:

Läs mer

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ)

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) namn:... klass:... ålder:... familj:... mina intressen:... mina favoriträtter:... dagens datum:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) JA NEJ tycker om att vara tillsammans med andra tycker

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2010 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2014 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Det här formuläret avser Din situation vid starten, avslutningen samt uppföljningen av rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara

Läs mer

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär 2008 Skol- och forskningsprojektet Frågeformulär 1. Mitt barn är en pojke flicka 2. Mitt barn går i årskurs fyra fem sex 3. Blanketten fylls i av (välj ett alternativ): Mor Far Annan vårdnadshavare (vem?):

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Personnr... Namn:... Adress:...... Tel bost:... 4. Hemmavarande barn: nej ja antal... 5a. Gravid för närvarande nej ja graviditetsvecka

Personnr... Namn:... Adress:...... Tel bost:... 4. Hemmavarande barn: nej ja antal... 5a. Gravid för närvarande nej ja graviditetsvecka BÄCKENSTUDIE GRAVIDA FRÅGEFORMULÄR 1 Personnr... Namn:...... Adress:............. Tel bost:... Dagens datum:... Tel arb:..... 1. Ålder...år 2. Kön man kvinna 3. Ensamboende nej ja 4. Hemmavarande barn:

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2016 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan!

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt. Tack för din medverkan! SCB 13024 Hur mår du? Undersökningen Hälsa på lika villkor? är en stor nationell folkhälsoundersökning som Statens folkhälsoinstitut (FHI) genomfört varje år sedan 2004. Undersökningen visar att den allmänna

Läs mer

I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen

I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen I Till Mammor I samband med barnets vistelse på neonatalavdelningen Här kommer det första frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller flera olika delar, med bland annat frågor om din bakgrund

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Älsklingsmat och spring i benen

Älsklingsmat och spring i benen Älsklingsmat och spring i benen Tips och idéer för förskolebarn Idag tänker vi berätta lite om maten och matens betydelse för barnens hälsa och väl befinnande. Alla behöver vi mat för att kroppen ska fungera.

Läs mer

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län

Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län Alkoholvanor hos föräldrar i Kronobergs län - Resultatredovisning från AUDIT - undersökning om småbarnsföräldrars alkoholvanor inom barnhälsovården i Kronobergs län vecka 45-46, 2009 Eva Åkesson & Helena

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Salutsatsningens bidrag till bättre psykosocial hälsa bland barn och unga

Salutsatsningens bidrag till bättre psykosocial hälsa bland barn och unga Salutsatsningens bidrag till bättre psykosocial hälsa bland barn och unga Lena Sjöquist Andersson Hälsoutvecklare Verksamhetsutvecklingsstaben Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landstings

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen. Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete

Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen. Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete Bra mat - lika viktigt för det väntade barnet som för tonåringen Erfarenheter från Salut-satsningens hälsofrämjade arbete Eva Eurenius & Lina Tjärnström hälsoutvecklare, Folkhälsoenheten, Staben för verksamhetsutveckling

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Namn Personnummer Adress Telefon (även riktnummer) E-post Postadress Telefon mobil Behöver du tolk?

Läs mer

Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus

Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus ENKÄT 1 Datum: Löpnr: Projektdeltagarnas erfarenheter av projekt Columbus Vi som arbetar i projekt Columbus vill ta reda på om Du och de andra deltagarna tycker att projektet varit till någon nytta. Vänligen

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola eller i familjedaghem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska

Läs mer

Del 1. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren? 0 1 2 3 4 5 6

Del 1. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren? 0 1 2 3 4 5 6 Multidimensional Pain Inventory Med hjälp av frågorna, som ställs i följande tre delar, vill vi försöka kartlägga värkproblemen ur din egen synvinkel. Detta är viktigt, eftersom du naturligtvis är den

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

ÄTA RÄTT. Träff 1, 10-12 år. maten du äter. den energi din kropp gör av med

ÄTA RÄTT. Träff 1, 10-12 år. maten du äter. den energi din kropp gör av med Träff 1, 10-12 år ÄTA RÄTT Att vara fotbollsspelare eller aktiv inom andra idrotter kräver en hel del av din kropp. Du gör av med energi när du springer och dina muskler växer av träningen och blir starka.

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Faktablad 5 Livsstil och levnadsvanor Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad

Faktablad 5 Livsstil och levnadsvanor Hälsa på lika villkor? 2005 Sjuhärad Faktablad 5 Livsstil och levnadsvanor Hälsa på lika villkor? 2005 I detta faktablad presenteras ett urval av resultaten från folkhälsoenkäten Hälsa På Lika Villkor? Enkäten innehåller ett 70-tal frågor

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation

Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation Svar skickas till: Överviktsenheten Kirurgkliniken Västmanlandssjukhus 721 89 Västerås Till patienten! För några år sedan genomgick du en överviktsoperation.

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

ENKÄT OM LUFTVÄGS-, NÄS- OCH HUDBESVÄR HOS BARN I ÅRSKURS 1 OCH 2 I LULEÅ, KIRUNA OCH PITEÅ KOMMUNER, 2006

ENKÄT OM LUFTVÄGS-, NÄS- OCH HUDBESVÄR HOS BARN I ÅRSKURS 1 OCH 2 I LULEÅ, KIRUNA OCH PITEÅ KOMMUNER, 2006 ENKÄT OM LUFTVÄGS-, NÄS- OCH HUDBESVÄR HOS BARN I ÅRSKURS 1 OCH 2 I LULEÅ, KIRUNA OCH PITEÅ KOMMUNER, 2006 Skola Klass Barnets namn Pojke Flicka Barnets personnummer 10 siffror Barnets hemadress Barnets

Läs mer

ABC. Täppans Förskola AB 2014-01-31

ABC. Täppans Förskola AB 2014-01-31 2014 ABC Täppans Förskola AB 2014-01-31 ABC Täppans Förskola Adressändring Vid ändring av kontaktuppgifter, meddela oss omgående, så vi kan uppdatera våra listor. Allergi Det är viktigt att du håller förskolan

Läs mer

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv.

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv. 1 För att gå här på Finsam? Man ska vilja förändra. Vilja gå mot ett mål. Respektera andra, utan att döma. Vilja ta ansvar för sig själv och för gruppen. Grejen med Finsam är att du bara behöver gå till

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Vad är bra mat, egentligen? När forskningsrönen utvecklas till konkreta verktyg för hela familjen.

Vad är bra mat, egentligen? När forskningsrönen utvecklas till konkreta verktyg för hela familjen. Vad är bra mat, egentligen? När forskningsrönen utvecklas till konkreta verktyg för hela familjen. Inspirationsdag om barn och fetma 17 september 2014 Anna Ek, dietist, doktorand Mahnoush Etminan Malek,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Det är detta bränsle som vi ska prata om idag. Träff 1

Det är detta bränsle som vi ska prata om idag. Träff 1 Kroppen är som en maskin: Den måste ha bränsle för att fungera. När du är i rörelse, och även vid vila och sömn, går det år energi. Det du äter, som kallas protein, kolhydrater och fett, blir till energi

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 09.40 Vad har hänt sedan sist? 10.40 Motiverande samtal Monica Jonsson, universitetslektor/barnmorska 11.00 Salut-satsningen

Läs mer

FÖR UNGDOMAR. Kompetenscenter för hälsa

FÖR UNGDOMAR. Kompetenscenter för hälsa FÖR UNGDOMAR Kompetenscenter för hälsa Tonåren är en tid i livet då mycket händer och vi formar vår personlighet Det är viktigt och bra för självkänslan att q Vara accepterad för den du är q Vara nöjd

Läs mer

Salut exempel på en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten

Salut exempel på en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten Salut exempel på en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten Lena Sjöquist Andersson Hälsoutvecklare Folkhälsoenheten Verksamhetsutvecklingsstaben Västerbottens läns landsting Sverige Västerbottens

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012

NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012 1 NHR-möte om en meningsfull fritid på ABF i april 2012 Coachen Therese Rykatkin och projektledaren Linda Junker berättade om Livsstilssprojektet. Projektet handlar om hur man får en bättre hälsa genom

Läs mer

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008

Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Sektorn för socialtjänst 2009-01-14 BRUKARUNDERSÖKNING AVSEENDE BOENDESTÖDET 2008 Antal inkomna svar: 31 av 43 möjliga Viktigast för upplevd kvalitet (=minst 50% av de svarande viktade påståendet): Jag

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression

Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression Systematiskt arbete för att förbättra matvanor hos personer med depression Susanne Fredén, Karin Kauppi, Lolita Mörk leg dietister Psykiatridivisionen/HFS Akademiska sjukhuset, Uppsala 2015 Nationella

Läs mer

Livsstilsboken. En liten bok om det viktigaste som finns. du.

Livsstilsboken. En liten bok om det viktigaste som finns. du. Livsstilsboken En liten bok om det viktigaste som finns. du. Det här är jag. namn: klass: ålder: familj: mina intressen: mina favoriträtter: dagens datum: 2 JAG ÄR EN PERSON SOM...(sätt ett kryss för ja

Läs mer

Sjä lvskättningsformulä r

Sjä lvskättningsformulä r Sjä lvskättningsformulä r Depressionsskattning, minnesskattning och hälsoenkät. För Dig som ska få eller har fått behandling med ECT. Namn Datum Personnummer:. Inom en vecka före ECT Inom en vecka efter

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSENKÄT. BAMSE-projektet, Arbets- och miljömedicin, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 2008.

BARN- OCH UNGDOMSENKÄT. BAMSE-projektet, Arbets- och miljömedicin, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting, 2008. BARN- OCH UNGDOMSENKÄT Ditt mobilnummer Din e-postadress g har ingen mobiltelefon g har ingen e-postadress I vilken årskurs (klass) går du? Stämmer adressen på etiketten på framsidan? Om adressen inte

Läs mer

Resultat från Folkhälsans. amningsenkät 2012

Resultat från Folkhälsans. amningsenkät 2012 Resultat från Folkhälsans amningsenkät 2012 Hur gamla var dina barn när de slutade ammas?uppge skilt för de fyra yngsta barnen. Ifall du ännu ammar yngsta barnet, kryssa då i barnets nuvarande ålder. Hur

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sov gott! Sova kan du göra när du är pensionär Helt sant. Risken är bara att det blir det enda du orkar med. I alla fall om du inte tar det lite lugnt redan i dag. Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

Hälsofrågor i årskurs 7

Hälsofrågor i årskurs 7 Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i årskurs 7 Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Förskolechef Kerstin Fagerström Clarin Tel. 508 21 840 kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder IV Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder Här kommer det fjärde frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller med bland annat frågor hur du upplever

Läs mer

Hälsofrågor i Gymnasiet

Hälsofrågor i Gymnasiet Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i Gymnasiet Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Hälsorådgivarens 36 tips för bättre hälsa

Hälsorådgivarens 36 tips för bättre hälsa Hälsorådgivarens 36 tips för bättre hälsa Hälsorådgivaren - Bättre hälsa genom nya val Disclaimer De råd och tips som finns i denna publikation är till för att användas under eget ansvar. Om du idag har

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN. grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård.

FOLKTANDVÅRDEN. grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård. FOLKTANDVÅRDEN grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård. Vi vill att du ska kunna vara frisk i munnen hela livet Folktandvården finns till

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNINGAR METOD 1

VÄRDERINGSÖVNINGAR METOD 1 090616 VÄRDERINGSÖVNINGAR METOD 1 Färghav (Mer tidseffektivt) Bra metod att använda i början av en föräldraträff för att få igång tankar och funderingar kring mat och rörelse. Alla deltagare har en grön,

Läs mer