Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004"

Transkript

1 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå

2 2 Tabellbilaga: Umeåregionen, årskurs 7-9 I följande tabellbilaga presenteras resultatet från levnadsvaneundersökningen för grundskolans åk 7-9 i Umeåregionen. Umeåregionen består av Umeå, Bjurholms, Robertsfors, Nordmalings, Vännäs och Vindelns kommun. Alla uppgifter anges i procentenheter. Denna regel undantas av den första tabellen, där svarsfrekvens för varje kommun anges i antal. Vissa frågor som ställts i enkäten har följdfrågor. Ett sådant exempel är frågan Har du någon gång använt narkotika?, som bland annat följs av frågan Skulle du kunna använda narkotika igen?. När följdfrågor om narkotika redovisas anges andelen av dem som svarat ja på att någon gång ha använt narkotika. Anledningen till detta är att det rör sig om så få personer att en angivelse i procent lätt skulle kunna leda till en övertolkning av hur många det rör sig om. Exempel: av dem som svarat att de någon gång använt narkotika, så uppger hälften av pojkarna i årskurs 7 att de skulle kunna använda igen. I detta fall är det nio pojkar i årskurs 7 som skulle kunna tänka sig använda narkotika igen. Vid följdfrågor som exemplet ovan beskriver, redovisas alltid hur många som besvarat frågan. Det kan se ut som följer: N=25, N=38 osv. N står för det totala antalet i den grupp som besvarat frågan. Om N inte finns angivet, betyder det att det är en fråga som ställts till alla som besvarat enkäten. Så här många har besvarat enkäten i Umeåregionen, åk 7-9: Pojkar Flickor Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt 2595 Totalt 2362 Intill resultaten finns den ursprungliga frågan såsom den såg ut när ungdomarna svarade på den. Alla frågor eller svarsalternativ redovisas inte alltid, med syfte att minska storleken på redovisningen samt att göra den mer överskådlig. För frågor eller ytterligare information, tveka inte att kontakta: Karina Nygren Projektledare Utvecklings- och fältforskningsenheten (UFFE) Umeå Socialtjänst Telnr: Mobnr: E-post: karina.nygren@umea.se

3 3 Umeåregionen, åk 7-9 Svarsfrekvens, årskurs 7-9 Bjurholms kommun (1 skola) ,9 % Vindelns kommun (1 skola) ,7 % Robertsfors kommun (2 skolor) ,5 % Umeå kommun (14 skolor) ,5 % Vindelns kommun (1 skola) ,7 % Vännäs kommun (2 skolor) ,5 % Summa ,1 % BAKGRUND (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Var är du född? Sverige 95,8 94,8 95 Ett annat land i Norden 0,4 0,3 0,7 Ett land i övriga Europa 1 1,1 1,2 Ett land utanför Europa 2,5 3,3 2,8 Vet inte 0,3 0,4 0,2 Var är din mamma född? Sverige 90,9 91,1 91,6 Ett annat land i Norden 3,3 3,3 3,5 Ett land i övriga Europa 1,4 0,9 0,7 Ett land utanför Europa 3,8 4 3 Vet inte 0,6 0,6 0,1 Var är din pappa född? Sverige 89,1 88,5 90,3 Ett annat land i Norden 2,3 4 2,6 Ett land i övriga Europa 2,1 1,7 2,5 Ett land utanför Europa 5 4,7 3,7 Vet inte 1,5 1,1 0,8

4 4 Umeåregionen, åk 7-9 Forts. bakgrund Åk 7 Åk 8 Åk 9 Vem bor du tillsammans med under skolveckan? Båda mina föräldrar 69,8 67,9 68,7 Ibland med mamma, ibland med pappa 13,2 12,9 11,8 Pappa och någon annan 0,7 0,7 1,4 Mamma och någon annan 5,8 7,1 6,4 Bara mamma 8 8,3 8,2 Bara pappa 1,5 2 2,4 Andra vuxna 0,4 0,6 0,3 Jag bor själv/är inackorderad 0,3 0,1 0,3 Annan 0,4 0,4 0,5 Pojkar Flickor VÄNNER OCH FAMILJ (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Hur många vänner har du? Har tre eller fler vänner 93,6 97, ,9 97,2 96,7 Har ingen vän 1,3 0,7 1,4 0,5 0,1 0,6 Har du lätt eller svårt att skaffa nya vänner? Har ganska eller mycket lätt att skaffa nya vänner 77,5 76,5 73,5 75, ,2 Har mycket svårt att skaffa nya vänner 1,9 1,2 1,6 0,5 0,9 1,1 Finns det någon som du kan prata med om sådant som verkligen bekymrar dig? Mamma 75,5 69,2 61,7 75,5 69,4 59,4 Pappa 65,7 59,7 49,9 47,6 39,6 29,5 Någon vuxen i skolan 21 14,7 14, ,9 9,3 Vän 48,9 45, ,4 73,3 78,9 Nej, ingen 8,2 8,6 8,9 2,7 2,9 4,7 Hur noga är det hemma hos dig med följande saker? Ganska eller mycket noga att säga vem du umgås med 41,9 40,1 31,4 46,8 43,6 43,1

5 5 Forts. vänner och familj Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Ganska eller mycket noga att du sköter ditt skolarbete 90,5 86,3 82,5 93, ,7 Ganska eller mycket noga att du ska vara hemma en viss tid 60,6 53,2 46,6 65,5 60,8 51 Ganska eller mycket noga att du ska lägga dig en viss tid 46,5 36, ,8 27,7 20,3 Ganska eller mycket noga att du hjälper till hemma 52, , ,8 57 Ganska eller mycket noga att du inte skolkar från skolan 94, ,8 96,5 92,5 91,4 Ganska eller mycket noga hur du uppför dig mot andra människor 89,2 87,3 84,2 92,2 89,7 87,6 Ganska eller mycket noga hur du använder dina pengar 61,2 51,1 44, ,5 46,6 Kräver dina föräldrar att du i förväg talar om vad du ska göra om du vill gå ut t ex en fredagkväll? För det mesta eller alltid 58,5 52,8 45,4 66,6 66,2 58,8 Sällan eller aldrig 4,4 6,1 9,4 1,7 3,5 5,3 Hur väl stämmer följande påståenden? Stämmer ganska eller mycket bra att jag kan prata med mina föräldrar om nästan allt 82,2 76,8 70,3 81, ,1 Stämmer ganska eller mycket bra att jag tycker om att vara tillsammans med mina föräldrar 82, ,2 75,6 67,5 Stämmer ganska eller mycket bra att jag har lätt att prata om känslor med mina föräldrar 58,5 47,8 39,6 60,6 50,9 42,2 Stämmer ganska eller mycket bra att jag alltid kan lita på mina föräldrar när det verkligen gäller 90,7 90,1 86,6 90,3 87,2 79,6 Stämmer ganska eller mycket bra att mina föräldrar ger mig många tillfällen att göra roliga saker med dem 80,9 76,6 68,4 80,4 72,8 60,6

6 6 Forts. vänner och familj Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Stämmer ganska eller mycket bra att mina föräldrar frågar mig om vad jag tycker innan de tar beslut om saker som påverkar mig 83,9 78,9 78,9 84,4 78,9 69,7 Stämmer ganska eller mycket bra att mina föräldrar lägger märke till om jag gjort någon bra och berömmer mig 89,2 85,7 83,9 90,4 87,6 80,4 Pojkar Flickor HÄLSA (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Hur mår du? Mycket bra 66,4 62,1 59, ,4 Ganska bra 26,6 29,1 29,9 28,7 36,5 38,3 Så där 5,2 6,4 7,7 8,5 11,4 20,3 Ganska dåligt 0,8 1,6 2,3 2 4,5 5,3 Mycket dåligt 1,1 0,8 1,1 0,8 1,5 1,7 Under de senaste 12 månaderna, hur ofta har du haft följande besvär? Huvudvärk flera gånger i veckan eller varje dag 10,5 9,4 9,1 15,7 19,3 24,7 Ont i magen flera gånger i veckan eller varje dag 4,1 5,3 6,2 9,5 12,3 17,3 Ont i ryggen flera gånger i veckan eller varje dag 7,3 11,6 12,5 10,3 13,5 17,4 Svårt att somna flera gånger i veckan eller varje dag 12,5 14, ,5 24,2 27,5 Sovit dåligt på natten flera gånger i veckan eller varje dag 10,3 10,3 13,8 9,1 17,9 22,1 Trött under dagarna i skolan flera gånger i veckan eller varje dag 34,1 40,7 48, ,2 62,4 Känt sig stressad flera gånger i veckan eller varje dag 16,8 22,6 28,3 24,5 45,3 58,2

7 7 Forts. hälsa Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Hur ofta äter du följande måltider en vanlig vecka på ett näringsriktigt sätt? Frukost varje dag 79,4 72,9 67,2 73,2 65,1 54,7 Frukost 4-6 dagar 10,9 13,2 16,6 15,5 17,4 18,3 Lunch varje dag 73,1 72,1 65,2 66,1 60,6 57,4 Lunch 4-6 dagar 19,3 20,4 24,6 25,8 28,2 28,2 Middag varje dag 92,3 91,4 90,3 92,2 86,6 79,7 Middag 4-6 dagar 4,6 5,4 6 5,5 10,3 14,4 Pojkar Flickor LIVET I SKOLAN (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Hur trivs du i skolan? Trivs ganska eller mycket bra i skolan 87,6 84,8 80,9 90,2 82,6 76,9 Trivs mycket dåligt i skolan 1,1 2,3 1,9 0,7 1 1 Har du känt dig kränkt eller mobbad av skolkamrater under de senaste 12 månaderna? Ja, en gång 10,9 13,9 13,2 14,5 16,1 12,8 Ja, flera gånger 7,2 7,4 7, ,3 Nej 81,9 78,7 79,4 79,5 77,9 78,9 Berättade du senaste gången det hände? N=178 N=197 N=182 N=187 N=188 N=159 Ja 46,1 40,1 27,5 48,7 39,9 52,8 Nej 53,9 59,9 72,5 51,3 60,1 47,2 Fick du någon hjälp? N=178 N=197 N=182 N=187 N=188 N=159 Ja 42,9 32,9 29, ,4 40,8 Nej 57,1 60,1 70, ,6 59,2 Har du känt dig kränkt och mobbad av någon vuxen i skolan de senaste 12 månaderna? Ja, en gång 5,1 7,6 8,5 5,5 8,3 12,4 Ja, flera gånger 2,5 5,7 6 1,5 3,5 4,3 Nej 92,4 86,8 85, ,1 83,3 Berättade du senaste gången det hände? N=70 N=110 N=121 N=59 N=94 N=120 Ja 46,3 37,3 35, ,5 43,7 Nej 53,8 62,7 64, ,5 56,3 Fick du någon hjälp? N=70 N=110 N=121 N=59 N=94 N=120 Ja 25,6 20,2 13,7 22, ,8 Nej 74,4 79,8 86,3 77, ,2

8 8 Umeåregionen Pojkar Flickor Forts. livet i skolan Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Har du själv varit med om att kränka eller mobba någon skolkamrat under de senaste 12 månaderna? Ja, en gång 9,2 12,8 14,7 5,3 8,6 10,9 Ja, flera gånger 3,9 7,2 10,3 1,2 3,8 4,5 Nej 86,9 79,6 74,9 93, ,4 Har du skolkat någon gång under de senaste 12 månaderna? Har skolkat 6 gånger eller fler de senaste 12 månaderna 3,2 7,3 12,6 2 6,5 14,3 Hur väl stämmer följande påståenden överens med hur du har det i skolan? Stämmer ganska eller mycket bra - lärare ställer upp om jag vill prata om annat än det som rör skolan 59,9 46, ,7 52,6 43,9 Stämmer ganska eller mycket bra - det finns tydliga regler för hur vi ska uppträda i skolan 87 79,4 65,4 85,5 76,7 65 Stämmer ganska eller mycket bra - alla lärare har samma ordningsregler 52 40,7 33, ,1 Stämmer ganska eller mycket bra - mina föräldrar får regelbundet information om skolan 65, , ,6 44,4 Stämmer ganska eller mycket bra lärarna berömmer elever som gör något bra i skolan 78,4 68,6 57,7 81,6 69,5 56,1 Stämmer ganska eller mycket bra i den här skolan lär jag mig viktiga saker 87,1 77,7 67,9 89,3 79,9 67,6 Stämmer ganska eller mycket bra elevernas åsikter tas på allvar 69,6 54,5 43,4 69,3 54,9 46,4 Stämmer ganska eller mycket bra lärarna håller koll på elevernas närvaro 84,3 84,3 75,4 86,3 83,9 79,1 Stämmer ganska eller mycket bra vi elever får vara med om att planera och diskutera vad vi ska göra i undervisn. 52,9 43,2 40,2 51,3 40,3 40,5

9 9 Forts. livet i skolan Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Stämmer ganska eller mycket bra jag känner mig informerad om betygskriterierna 70,1 74, ,4 77,5 71,2 Stämmer ganska eller mycket bra jag känner till min skolas plan för det förebyggande arbetet mot våld och kränkande behandling 66,6 59,6 48,4 64,6 53,8 47,2 Stämmer ganska eller mycket bra jag får den tid jag behöver för att arbeta färdigt med mina uppgifter i skolan 69, ,5 69,2 45,7 33,8 Stämmer ganska eller mycket bra jag upplever lugn och ro när jag arbetar i skolan 55,6 39,9 35,7 48,9 32,9 23,8 Pojkar Flickor TOBAK OCH ALKOHOL (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Röker du? Nej 92,4 88,3 81,4 92,6 87,4 74,5 Mycket sällan 2,8 4,7 5,7 3,6 3,9 6 Bara vid vissa tillfällen 2,5 3,5 7,5 2,1 4,4 11 Nästan varje dag 0,3 1,1 3,9 0,9 2,1 2,1 Varje dag 1,9 2,4 3,5 0,7 2,1 6,4 Hur får du vanligen tag på cigaretter? N=70 N=97 N=154 N=62 N=100 N=183 Köper själv 30 25,8 40,3 11, ,2 Från kompisar 70 61,9 63,6 72, ,8 Från föräldrar 15,7 11,3 8,4 12,9 7 7,1 Från annan person (18 år eller äldre) 37,1 42,2 41,6 32, ,5 Snusar du? Nej 95,3 90,6 82,6 98,3 94,9 91,1 Ja, 1 dosa eller mindre i veckan 2,5 3,7 6,7 1,2 3,4 6,1 Ja, 2-3 dosor per vecka 0,8 2,6 5,5 0,1 1,1 1,7 Ja, 4 eller fler dosor per vecka 1,5 3 5,2 0,4 0,6 1,1

10 10 Forts. tobak och alkohol Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Observera nedan! När antalet som besvarat frågan understiger 30 anges andelen som bråktal, ex 7/10. Hur får du vanligen tag på snus? N=44 N=78 N=145 N=14 N=41 N=64 Köper själv 38,6 43,6 46,9 2/14 14,6 32,8 Från kompisar 54,5 48,7 53,8 11/14 56,1 54,7 Från föräldrar 18,2 23,1 22,8 4/14 24,4 17,2 Från annan person (18 år eller äldre) 47,7 51,3 50,3 7/14 41,5 76,6 Har du någon gång druckit alkohol? Ja, en gång 23,9 23, ,7 24,4 18,4 Ja, flera gånger 20,7 33, ,2 29,4 50,8 Nej 55, ,2 30,9 Hur ofta brukar du dricka alkohol? N=413 N=474 N=541 N=295 N=428 N=497 Folköl, 1-3 gånger per månad eller minst en gång i veckan 7,5 14,5 20,3 7 11,7 17,7 Mellanöl/starköl, 1-3 gånger per månad eller minst en gång i veckan 7,2 13,7 28,1 5,4 12,9 24,7 Alkoläsk/starkcider, 1-3 gånger per månad eller minst en gång i veckan 12,4 16,2 24,9 11,6 20,3 33,1 Vin, 1-3 gånger per månad eller minst en gång i veckan 4,4 7,8 10,5 6,4 6 12,6 Sprit, 1-3 gånger per månad eller minst en gång i veckan 6,3 10,6 20,1 5,2 13,6 23,9 På vilket/vilka sätt brukar du få tag på alkohol? N=413 N=474 N=541 N=295 N=428 N=497 Köper själv 8,2 8,2 10,7 2,7 2,8 4,2 Från syskon 4,8 9,1 12 5,1 6,5 10,5 Från kompisar eller kompisars syskon 17,4 24,1 41,4 24,1 30,8 48,9 Från annan person (18 år eller äldre som bjuder) 12,6 16,7 22,9 10, ,6 Från annan person (18 år eller äldre som köper ut åt mig) 7,3 13,1 25,9 5,1 13,3 30

11 11 Forts. tobak och alkohol Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Från egna föräldrar (med lov) 32,7 32,7 23,7 32,5 27,6 19,9 Från egna föräldrar (utan lov) 13,6 12,2 10,9 15,3 15,9 19,5 Händer det att du dricker så mycket alkohol att du känner dig berusad? N=413 N=474 N=541 N=295 N=428 N=497 Ja, minst en gång i veckan 3,3 5 6,2 1,6 2,8 6,4 Ja, 2-3 gånger i månaden 1,4 5,2 14,9 3 6,8 15,8 Mer sällan än 1 gång per år eller aldrig 88, ,2 89,1 74,3 51,8 Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol? N=413 N=474 N=541 N=295 N=428 N=497 Nej 94,4 94,8 92,5 95,8 93,5 87,4 Pojkar Flickor SNIFFNING, NARKOTIKA, DOPNING (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Har du sniffat någon gång? Ja, en gång 5,4 5,9 5,2 4,7 4,3 5,8 Ja, flera gånger 4,5 4,6 7,7 1,9 2,8 5,3 Nej 90,1 89,6 87,1 93, ,9 Skulle du kunna tänka dig att sniffa igen? N=92 N=87 N=107 N=56 N=56 N=80 Ja 36,5 37,8 43,4 26,2 33,3 32,9 Nej 33,3 37,8 34,5 42,6 36,8 37,6 Vet inte 30,2 24,5 22,1 31,3 29,8 29,4 Har du någon gång använt narkotika? Ja 1,9 4 6,6 0,9 2 5,7 Nej 98, ,4 99, ,3 Observera nedan! När antalet som besvarat frågan understiger 30 anges andelen som bråktal, ex 7/10. Skulle du kunna tänka dig att använda narkotika igen? N=21 N=38 N=58 N=11 N=16 N=44 Ja 11/21 47,4 50 4/11 11/16 40,9 Nej 5/21 36,8 34,5 4/11 4/16 34,1 Vet inte 5/21 15,8 15,5 3/11 1/16 25

12 12 Forts. sniffning, narkotika, dopning Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Observera nedan! När antalet som besvarat frågan understiger 30 anges andelen som bråktal, ex 7/10. Hur har du fått tag på narkotika? N=21 N=38 N=58 N=11 N=16 N=44 Köpt av okänd 11/21 21,2 27,3 4/11 2/16 14,6 Köpt av någon jag hört talas om men inte känner personligen 8/21 15,2 27,3 2/11 4/16 14,6 Köpt av kompisar 7/21 24,2 47,3 3/11 7/16 26,8 Blivit bjuden av kompisar 8/21 36,4 41,8 5/11 7/16 65,9 Hur många gånger har du använt narkotika den senaste månaden? N=21 N=38 N=58 N=11 N=16 N=44 Ingen gång 4/ ,6 3/11 5/16 55,8 1 gång 1/21 12,8 5,3 3/11 2/16 20,9 2-4 gånger 2/21 10,3 7 1/11 4/16 9, gånger 2/21 2,6 5,3 1/11 1/16 4, gånger 3/21 2,6 0 0/11 1/16 0 Mer än 20 gånger 9/21 30,8 29,8 3/11 2/16 9,3 Har du någon gång använt dopningmedel utan läkares ordination? Ja, men inte längre 0,3 0,6 1,2 0,6 0,1 0,8 Ja, jag använder det nu 1,5 1,9 2,2 0,1 0,4 0,8 Nej 98,2 97,5 96,6 99,3 99,5 98,3 Pojkar Flickor BROTT (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig för annat våld vid något tillfälle de senaste 12 månaderna, så att du skadades så mycket att du blev tvungen att besöka sjuksyster, läkare eller tandläkare? Ja, en gång 4,4 6,4 6,2 2 3,3 3,6 Ja, flera gånger 2,7 5,5 6,1 1,1 1,1 1,7 Nej 92,9 88,1 87,6 96,9 95,6 94,7

13 13 Forts. brott Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Var någonstans hände det senaste gången? N=68 N=105 N=106 N=32 N=38 N=39 I skolan eller på skolgården 54,4 63,8 41, ,1 30,8 I mitt hem 13,2 8,6 9,4 9,4 13,2 10,3 Hemma hos någon annan 4,4 4,8 0,9 3,1 5,3 10,3 På buss/tåg, hållplats/station 1,5 3,8 8, ,6 Någon annanstans 26, ,6 37,5 39,5 46,2 Har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig för annat våld vid något tillfälle de senaste 12 månaderna, så att du fick ont, men inte behövde söka sjukvård? Ja, en gång 12,6 13,1 11,3 7,6 10,1 8,9 Ja, flera gånger 8,7 16,1 14,4 5 8,2 9,7 Nej 78,6 70,9 74,2 87,4 81,8 81,4 Var någonstans hände det senaste gången? N=198 N=243 N=214 N=106 N=145 N=134 I skolan eller på skolgården 64 76,7 55, ,9 37 I mitt hem 10,5 4,8 7,8 25, ,4 Hemma hos någon annan 4 3,2 6 3,7 4,1 8,9 På buss/tåg, hållplats/station 2,5 0,4 1,4 0 0,7 0,7 Någon annanstans 19 14,9 29,4 20,4 23,3 28,9 Har du under de senaste 12 månaderna blivit hotad så att du känt dig rädd? Ja, en gång 6,6 7 8,1 5,3 9,9 9 Ja, flera gånger 3 3,1 3,7 2,1 3,5 3,2 Nej 90,4 89,9 88,2 92,5 86,5 87,8 Var någonstans hände det senaste gången? N=89 N=84 N=98 N=63 N=107 N=88 I skolan eller på skolgården 59,6 45, ,4 29,6 24,7 I mitt hem 5,6 6,8 8 7,6 22,2 20,2 Hemma hos någon annan 2,2 3,4 3 7,6 2,8 11,2 På buss/tåg, hållplats/station 1,1 3,4 4 1,5 1,9 3,4 Någon annanstans 11,2 10, ,1 23,1 14,6 Via chat eller e-post 20,2 30, ,8 20,4 25,8 Vilket/vilka av följande ställen känner du dig trygg på? Utomhus i området där jag bor, på dagen 89,2 88,6 90,4 89, ,5 Utomhus i området där jag bor, på kvällen 79,4 77,9 83,4 60,2 61,4 65

14 14 Forts. brott Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 I naturen i närheten av där jag bor 68,1 70,9 75,8 56, ,8 På väg till och från skolan 78,9 79,5 82,7 74,9 74,3 73,6 I klassrummet 83,6 82,3 85,2 82,6 79,4 77,8 På rasterna i skolan 77,7 78,7 82,6 75,4 73,7 75,4 Inget av dessa 11, ,9 8,5 9,2 8,7 Pojkar Flickor FRITID (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Är du med i någon/några föreningar/organisationer? Ja 63, ,2 71,8 72,8 67 Nej 36, ,8 28,2 27,2 33 Under en vanlig vecka, alltså måndag till söndag, hur många dagar brukar du göra något av följande på fritiden? Läsa böcker - flera dagar i veckan eller varje dag 39,4 34,5 30, ,9 Följa med i nyheterna på TV, radio eller i tidningar - flera dagar i veckan eller varje dag 51, ,6 42,7 45,9 55,7 Ha kompisar hemma hos dig - flera dagar i veckan eller varje dag 65,1 59,3 57,6 64,4 57,6 49,9 Vara hemma hos kompisar - flera dagar i veckan eller varje dag 73,7 67,4 69,6 70,4 67,1 62,8 Träffa kompisar på något annat ställe än hemma hos någon - flera dagar i veckan eller varje dag 64,8 68,8 70,1 56,8 61,9 59,3 Vara helt ledig och ha gott om tid att göra precis det du vill som t ex att lata tid, lyssna på musik eller hitta på något annat som du känner för just då - flera dagar i veckan eller varje dag 63,9 62,6 61,9 60,3 50,8 47,7

15 15 Forts. fritid Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 En vanlig vardag, ungefär hur många timmar Använder datorn 3 timmar eller mer om dagen 39,1 43,5 47,3 21,9 28,4 29,5 Tittar på TV, video eller dvd 3 timmar eller mer om dagen 34,3 36,4 38,4 32,2 39,5 39,6 Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du blir andfådd eller svettas? 4 gånger i veckan eller mer 45 49,9 48,2 34, ,2 Aldrig 5 4 6,1 4,6 4,4 5,7 Pojkar Flickor FRAMTID (%) Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Hur ser du på framtiden för din personliga del? Ser ganska eller mycket ljust på framtiden 86,8 85, ,7 74,4 Ser mycket mörkt på framtiden 1,6 2 2,2 0,6 1,4 2,2

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Tabellbilaga ANDT undersökning

Tabellbilaga ANDT undersökning Tabellbilaga ANDT undersökning 2012 Tabellbilaga. Grundskolan 2012 Norsjöskolan år 9 41 elever 56,0 44,0 100,0 Nilaskolan år 9 40 elever 45,0 55,0 100,0 Summa 81 elever 51,0 49,0 100,0 Hur trivs du i skolan?

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Interventionsskolor 7 st Älvboda friskola, Skutskär Trollehöjdskolan, Jönköping

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl.

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl. Återkoppling 2014 Råby m.fl. Undersökningen genomfördes på skoltid under januari och februari månad 2014. Av drygt 7700 utskickade enkäter blev 6330 enkäter besvarade. Bakgrund Liv och Hälsa Ung Västmanland

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola Liv & hälsa ung 214 Grundskolan Skolår 7 och 9 1 8 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar 6 34 35 4 31

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun

Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Hur du kan utrota ungdomsfylleriet i din kommun Mötesplats IFO 9 oktober 2008 Upplägg idag: Idé / bakgrund / hypotes Resultat Öckerö Hur har vi gjort? Hur utrota ungdomsfylleriet i din kommun/stadsdel?

Läs mer

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91

Delaktighet och inflytande 92 93 97 85 87 85. Skolmiljö 75 68 73 64 70 66. Kunskap och lärande 96 93 96 78 84 89. Bemötande 100 92 96 86 92 91 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK2 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 98 9 98 92 93 93 Delaktighet och inflytande 92 93

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Ankomstformulär Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland. Ungdomsversion

Ankomstformulär Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland. Ungdomsversion Ankomstformulär Barn- och ungdomspsykiatrin Västmanland Ungdomsversion När du kommer till BUP första gången kommer vi att ställa många frågor om hur du mår och hur du har det hemma, i skolan och på fritiden

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012 Utvald statistik ur Stockholmsenkäten Statistiken presenterar ett urval resultat från Stockholmsenkäten för elever i årskurs 9 mellan åren, och. Antal svarande elever 250 200 150 100 50 0 Antal svarande

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2015

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2015 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2015 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-18 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81

Delaktighet och inflytande 94 88 85. Skolmiljö 72 63 66. Kunskap och lärande 96 91 89. Bemötande 97 93 91. Fritidshem 89 83 81 Regiongemensam elevenkät 21 Arbetslagsrapport Antal svarande, n=9; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 21 Lerum ÅK3 totalt 21 GR ÅK2 totalt 21 Trivsel och trygghet 99 94 93

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer