Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8"

Transkript

1 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212

2 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa Summa Röker du? Andel efter kön som angett att de inte röker, röker vid enstaka tillfällen respektive röker varje dag, i år 8 Vimmerby kommun Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag 3 Andel pojkar och flickor som röker, dagligen eller vid enstaka tillfällen , i år 8 Vimmerby kommun röker röker 24*

3 Andel % Fråga 3. Får du röka för dina föräldrar? Tabell 3. Antal efter kön som angett om de får röka för sina föräldrar Får inte röka Får röka Vet inte Summa Summa Får du röka för dina föräldrar? Andel efter kön som angett att de inte får röka, får röka repektive inte vet om de får röka för sina föräldrar, i år 8 Vimmerby kommun Får inte röka Får röka Vet inte Andel pojkar och flickor som får röka, , år 8 Vimmerby kommun får röka får röka vet inte vet inte

4 Antal svar Antal svar Fråga 4. Hur får du tag på cigaretter? (Flera altenativ kunde väljas) Tabell 4. Antal efter kön som angett hur de får tag på cigaretter Summa Röker inte Köper själv Tar från föräldrar 2 2 Får från föräldrar 1 1 Får/köper av annan vuxen över 18 år Annat sätt 1 1 Annat sätt: ber vänner fixa, en kompis köper av en som är över 18, kompisar, kontakter, privat 1 Hur får du tag på cigaretter? Antal efter kön som angett hur de får tag på cigaretter, i år 8 Vimmerby kommun 212 (fler altenativ kunde väljas) Diagram. 2 1 Röker inte Köper själv Tar från föräldrar Får från föräldrar 6 12 Får/köper av annan vuxen över 18 år 1 Annat sätt Antal som angett hur de får tag på cigaretter , år 8 Vimmerby kommun Köper själv Tar/får från föräldrar

5 Andel % Fråga. Snusar du? Tabell. Antal efter kön som angett att de snusar. Snusar inte Snusar vid enstaka tillfällen Snusar varje dag Summa Summa Snusar du? Andel efter kön som angett att de inte snusar, snusar vid enstaka tillfällen respektive snusar varje dag, i år 8 Vimmerby kommun Snusar inte Snusar vid enstaka tillfällen Snusar varje dag Andel pojkar och flickor som snusar, dagligen eller vid enstaka tillfällen 24-21, i år 8 Vimmerby kommun * Pojkar snusar Flickor snusar

6 Andel % Fråga 6. Får du snusa för dina föräldrar? Tabell 6. Antal som angett att de får snusa. Får inte snusa Får snusa Vet inte Summa Summa Får du snusa för dina föräldrar? Andel efter kön som angett att de inte får snusa, får snusa respektive inte vet om de får snusa för sina föräldrar, i år 8 Vimmerby kommuin Får inte snusa Får snusa Vet inte Andel pojkar och flickor som får snusa , år 8 Vimmerby kommun får snusa får snusa vet inte vet inte

7 Antal svar Fråga 7. Hur får du tag på snus? Tabell 7. Antal efter kön som angett hur de får tag på snus. Summa Snusar inte Köper själv Tar från föräldrar 1 1 Får från föräldrar 1 1 Får/köper av annan vuxen över 18 år 3 3 Annat sätt 1 1 Annat sätt: får av kompisar, privat 1 Hur får du tag på snus? Antal svar efter kön som angett hur de får tag på snus, i år 8 Vimmerby kommun 212. (Fler alternativ kunde väljas) Snusar inte Köper själv Tar från föräldrar Får från föräldrar Får/köper av annan vuxen över 18 år Annat sätt Andel efter hur de får tag på snus , år 8 Vimmerby kommun Köper själv Tar/får från föräldrar

8 Andel % Fråga 8. Har du druckit alkohol under det senaste halvåret? Tabell 8. Antal som angett att de druckit alkohol. Har inte druckit alkohol Har druckit alkohol Summa Summa Har du druckit alkohol under det senaste halvåret? Andel efter kön som angett att druckit alkohol under det senaste halvåret, i år 8 Vimmerby kommuin Har inte druckit alkohol Har druckit alkohol 1 Andel pojkar och flickor som druckit alkohol senaste halvåret , år 8 Vimmerby kommun Pojkar druckit alkohol Flickor druckit alkohol 2 24*

9 Andel `% Fråga 9. Hur ofta dricker du alkohol? Tabell 9. Antal efter kön som angett hur ofta de dricker alkohol. Dricker inte Mindre än 1 1 gång 2-3 gånger Varje vecka Summa alkohol gång i månaden i månaden i månaden eller oftare Summa Hur ofta dricker du alkohol? Andel efter kön som angett hur ofta de dricker alkohol, i år 8 Vimmerby kommun Dricker inte alkohol Mindre än 1 gång i månanden gång i månaden 2-3 gånger i månaden Varje vecka eller oftare 2 Andel pojkar och flickor som dricker alkohol 2-3 ggr i månaden eller mer , år 8 Vimmerby kommun ggr/mån eller mer 2-3 ggr/mån eller mer

10 Antal svar Fråga 1. Vilken sorts alkohol drack du vid det senaste tillfället? (flera alternativ kunde väljas) Summa Folköl 7 12 Starköl Vin Hemtillverkat vin Starkcider Alkoläsk Sprit Hembränt 2 2 Annat 2 7 Annat: cider, glögg, shots, whiskey 1 Vilken sorts alkohol drack du vid det senaste tillfället? Antal efter kön som angett vilken sorts alkohol de drack vid det senaste tillfället, i år 8 Vimmerby komumu 212. (Flera alternativ kunde väljas)

11 Antal svar Antal svar Fråga 11. Hur får du tag på alkohol? Tabell 11. Antal efter kön som angett hur de får tag på alkohol. Summa Köper själv från butik Från syskon 2 7 Från kompisar Tar från föräldrar Får från föräldrar Får/köper av annan vuxen över 183 år Annat sätt 3 2 Annat sätt: Vänner, kontakter, privat, kompisar som lurade mig. 1 Hur får du tag på alkohol? Antal efter kön som angett hur de får tag på alkohol, i år 8 Vimmerby kommun Köper själv från butik Från syskon Från kompisar 3 3 Tar från föräldrar 8 8 Får från föräldrar Får/köper Annat sätt av annan vuxen över 18 år Antal efter hur de får tag på alkohol , år 8 Vimmerby kommun Köper själv Tar/får från föräldrar Från syskon

12 Antal svar Fråga 12. I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? (Flera alternativ kunde väljas.) Tabell 12. Antal efter kön som angett i vilket/vilka sammanhang de dricker alkohol. Summa På privata fester På restaurang, pub eller liknande 1 1 På diskotek eller liknande På allmän plats Hemma På annan plats I vilket/vilka sammanhang dricker du alkohol? Antal efter kön som angett i vilket/vilka sammanhang de dricker alkohol, i år 8 Vimmerby kommun 212. (Flera alternativ kunde väljas) På privata fester På restaurang, pub eller liknande På diskotek eller liknande På allmän plats Hemma 4 3 På annan plats

13 Fråga 13. Får du dricka alkohol för dina föräldrar Tabell 13. Antal efter kön som angett om de får dricka alkohol för sina föräldrar Får inte dricka alkohol Får dricka alkohol Vet inte Summa Summa Får du dricka alkohol för dina föräldrar? Andel efter kön som angett att de inte får, får respektive inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrar, i år 8 Vimmerby kommun Får inte dricka alkohol Får dricka alkohol Vet inte

14 Andel % Fråga 14. Vet dina föräldrar om att du dricker alkohol? Tabell 14. Antal efter kön som angett om föräldrarna vet om att de dricker alkohol. Dricker inte alkohol Nej de vet inte om Ja de vet om Summa Summa Vet dina föräldrar om att du dricker? Andel efter kön som angett att föräldrarna vet respektive inte vet om att de dricker alkohol, i år 8 Vimmerby kommun Dricker inte alkohol Nej de vet inte om Ja de vet om Andel pojkar och flickor vars föräldrar vet om att de dricker alkohol , år 8 Vimmerby kommun Nej Nej Ja de vet Ja de vet

15 Andel % Fråga 1. Får du alkohol av dina föräldrar? Tabell 1. Antal efter kön som angett att de får alkohol av sina föräldrar. Nej, får inte alkohol Ja, men får endast smaka Ja, får egen alkohol Summa Summa Får du alkohol av dina föräldrar? Andel efter kön som angett att de får respektive inte får alkohol av sina föräldrar, i år 8 Vimmerby kommun Nej, får inte alkohol Ja, men får endast smaka Ja, får egen alkohol Andel pojkar och flickor som får alkohol av sina föräldrar , år 8 Vimmerby kommun Nej Nej Ja Ja

16 Andel % Fråga 16. Brukar du dricka så mycket att du blir berusad? Tabell 16. Antal som angett hur ofta de berusar sig med alkohol Dricker inte Nej, aldrig Ja, någon gång ibland Ja, ofta Ja, alltid Summa Summa Brukar du dricka så mycket att du blir berusad? Andel efter kön som angett att de aldrig, ibland, ofta respektive alltid dricker sig berusade, i år 8 Vimmerby kommun Dricker inte alkohol Nej, aldrig Ja, någon gång ibland Ja, ofta Ja, alltid Andel pojkar och flickor som ofta eller alltid dricker sig berusade , år 8 Vimmerby kommun berusad ofta berusad ofta berusad alltid berusad alltid

17 Andel % Fråga 17. Har du någon gång använt narkotika? Tabell 17. Antal efter kön som angett om de använt narkotika Nej, inte använt narkotika Ja, använt narkotika Summa Summa Om ja, vilken sort: Gräs 1 Har du någon gång använt narkotika? Andel efter kön som angett att de inte använt respektive använt narkotika, i år 8 Vimmerby kommun Nej, inte använt narkotika 1 Ja, använt narkotika Andel pojkar och flickor som någon gång använt narkotika , år 8 Vimmerby kommun använt använt

18 Fråga 18. Har du använt narkotika under det senaste halvåret? Tabell 18. Antal efter kön som angett att de använt narkotika under det senaste halvåret. Nej, inte använt narkotika 1 gång 2-6 gånger mer än 6 gånger Summa Summa Har du använt narkotika under det senaste halvåret? Andel efter kön som angett att de använt narkotika under det senaste halvåret, i år 8 Vimmerby kommun Nej, inte använt narkotika 1 gång 2-6 gånger mer än 6 gånger

19 Andel % Fråga 19. Vet du någon person som skulle kunna sälja narkotika till dig? Tabell 19. Antal efter kön som angett att de vet någon som kan sälja narkotika till dem. Nej, vet inte Ja, vet säkert Summa Summa Vet du någon person som skulle kunna sälja narkotika till dig? Andel efter kön som angett om de vet någon person som skulle kunna sälja narkotika till dig, i år 8 Vimmerby kommun Nej, vet inte Ja, vet säkert Andel pojkar och flickor som vet någon som kan sälja narkotika , år 8 Vimmerby kommun Ja Ja

20 Fråga 2 Har du sniffat? Tabell 2. Antal efter kön som angett om sniffat. Nej, aldrig Ja, men inte under Ja, 1 gång under Ja, flera gånger under Summa sniffat det senaste halvåret det senaste halvåret det senate halvåret Summa Om ja, vad: Hårspray Har du sniffat? Andel efter kön som angett om de sniffat, i år 8 Vimmerby kommun Nej, aldrig sniffat 2 2 Ja, men inte under Ja, 1 gång under det det senaste halvåret senaste halvåret Ja, flera gånger under det senaste halvåret

21 Andel % Fråga 21. Har du använt läkemedel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret? Tabell 21. Antal efter kön som angett att de använt läkemedel tillsammans med alkohol Nej, inte använt Ja, använt Summa Summa Om ja, vilken: concerta (måste ta min medicin), medicin mot halsont, värktabletter (ipren, panodil, alvedon etc) 1 Har du använt läkemedel tillsammans med alkohol under det senaste halvåret? Andel som angett en kombinerad användning av läkemdel och alkohol, i år 8 Vimmerby kommun Nej, inte använt Ja, använt 11 1 Andel som har använt läkemedel tillsammans med alkohol , år 8 Vimmerby kommun Ja Ja Nej Nej

22 Fråga 22. Har du använt dopningspreparat under det senaste halvåret? Tabell 22. Antal efter kön som angett att de använt dopningspreparat. Nej, inte använt Ja, använt Summa Summa Om ja, vilket: energidryck Har du använt dopningspreparat under det senaste halvåret? Andel efter kön som angett att de använt dopningspreparat undet senaste halvåret, i år 8 Vimmerby kommun Nej, inte använt Ja, använt 2

23 Fråga 23 a. Hur gammal var du första gången när du (om någonsin) blev berusad för första gången? Tabell 23. Antal efter kön som angett när de blev berusade för första gången. Summa Aldrig varit år eller yngre år år år år år Hur gammal var du när du (om du någonsin) blev berusad för första gången? Andel efter kön som angett hur gamla de var första gången de blev berusade, i år 8 Vimmerby kommun Aldrig varit 11 år eller yngre år 13 år 14 år 1 år 16 år

24 Fråga 23 b. Hur gammal var du när du (om någonsin) rökte för första gången? Tabell 24. Antal efter kön som angett hur gamla de var första gången de rökte. Summa Aldrig gjort år eller yngre år år år år 16 år Hur gammal var du när du (om någonsin) rökte för första gången? Andel efter kön som anger hur gamla de var när de rökte första gången, i år 8 Vimmerby kommun Aldrig gjort 11 år eller yngre år 13 år 14 år 1 år 16 år

25 Fråga 23 c. Hur gammal var du när du (om någonsin) snusade för första gången? Tabell 2. Antal efter kön som angett när de snusade för första gången. Summa Aldrig gjort år eller yngre år 13 år år år 16 år 1 8 Hur gammal var du när du (om någonsin) snusade för första gången? Andel efter kön som angett hur gamla de var första gången de snusade, i år 8 Vimmerby kommun Aldrig gjort 11 år eller yngre år 13 år 14 år 1 år 16 år

26 Fråga 23 d. Hur gammal var du när du (om någonsin) provade narkotika för första gången? Tabell 26. Antal efter kön som angett när de provade narkotika för första gången. Summa Aldrig gjort år eller yngre 12 år 13 år 14 år 1 år 16 år 1 Hur gammal var du när du (om någonsin) provade narkotika för första gången? Andel efter kön som angett hur gamla de var första gången de provade narkotika, i år 8 Vimmerby kommun Aldrig gjort 11 år eller yngre 12 år 13 år 14 år 1 år 16 år

27 Fråga 23 e. Hur gammal var du när du (om någonsin) provade att sniffa för första gången? Tabell 27. Antal efter kön som angett hur gamla de var när de provade att sniffa första gången. Summa Aldrig gjort år eller yngre 12 år 13 år år år 16 år 1 Hur gammal var du när du (om någonsin) provade att sniffa för första gången? Andel efter kön som angett hur gamla de var första gången de sniffade, i år 8 Vimmerby kommun Aldrig gjort år eller yngre 12 år 13 år 14 år 1 år 16 år

28 Andel % Fråga 24 a. Vilken är din inställning till rökning? Tabell 28. Antal efter kön som angett sin inställning till rökning. Summa Inte acceptabelt Upp till var och en Acceptabelt Vilken är din inställning till rökning? Andel efter kön som angett sin inställning till rökning, i år 8 Vimmerby kommun Inte acceptabelt Upp till var och en Acceptabelt Inställning till rökning , i år 8 Vimmerby kommun Inte acceptabelt pojkar Inte acceptabelt flickor Upp till var och en pojkar 3 Upp till var och en flickor Acceptabelt pojkar 13 1 Acceptabelt flickor

29 Andel Andel % Fråga 24 b. Vilken är din inställning till alkoholberusning? Tabell 29. Antal efter kön som angett sin inställning till alkholberusning. Summa Inte acceptabelt Upp till var och en Acceptabelt Vilken är din inställning till alkoholberusning? Andel efter kön som angett sin inställning till alkhol berusning, i år 8 Vimmerby kommun Inte acceptabelt Upp till var och en Acceptabelt Inställning till alkoholberusning , i år 8 Vimmerby kommun Inte acceptabelt pojkar Inte acceptabelt flickor Upp till var och en pojkar Upp till var och en flickor Acceptabelt pojkar Acceptabelt flickor

30 Andel % Fråga 24 c. Vilken är din inställning till narkotikaanvändning? Tabell 3. Antal efter kön som angett sin inställning till narkotikaanvändning. Summa Inte acceptabelt Upp till var och en Acceptabelt 1 Vilken är din inställning till narkotikaanvändning? Andel efter kön som angett sin inställning till narkotikaanvändning, i år 8 Vimmerby kommun Inte acceptabelt Upp till var och en Acceptabelt Inställning till narkotikaanvändning , i år 8 Vimmerby kommun Inte acceptabelt pojkar Inte acceptabelt flickor Upp till var och en pojkar Upp till var och en flickor Acceptabelt pojkar Acceptabelt flickor

31 Fråga 2. Har du någon gång rökt vattenpipa? Tabell 31. Antal efter kön som angett att de rökt vattenpipa. Summa Nej, jag har aldrig rökt vattenpipa Ja, men inte under det senaste halvåret Ja, en gång under det senaste halvåret 4 1 Ja, flera gånger under det senaste halvåret Har du någon gång rökt vattenpipa? Andel efter kön som angett att de inte rökt vattenpipa alternativt hur många gånger de rökt vattenpipa, i år 8 Vimmerby kommun Nej, jag har aldrig rökt vattenpipa Ja, men inte under det senaste halvåret Ja, en gång under det senaste halvåret Ja, flera gånger under det senaste halvåret

32 Fråga 26. När du har rökt vattenpipa, vad har den innehållit? Tabell 32. Antal efter kön som angett vad vattenpipan de rökt innehöll. Summa Jag har aldrig rökt vattenpipa Jag har rökt vattenpipa med tobak utan nikotin Jag har rökt vattenpipa med tobak med nikotin 4 1 jag vet inte vad vattenpipan innehöll 1 6 Annat innehåll När du rökt vattenpipa, vad har den innehållit? Andel efter kön som angett vad vattenpipan de rökt innehöll, i år 8 Vimmerby kommun Jag har aldrig rökt vattenpipa Tobak utan nikotin Tobak med nikotin Vet inte vad den innehöll Annat innehåll

33 Fråga 27. Får du röka vattenpipa för dina föräldrar? Tabell 33. Antal som angett att de får röka vattenpipa för sina föräldrar Nej, det får jag inte Ja det får jag Vet inte Summa Får du röka vattenpipa för dina föräldrar? Andel efter kön som angett att de inte får, får respektive inte vet om de får röka vattenpipa för sina föräldrar, i år 8 Vimmerby kommun Nej, det får jag inte Ja det får jag Vet inte 3

34 Sammanfattning, drogvaneundersökning år 8 Vimmerby kommun 212 Drogvaneundersökningen genomförs i 9 av Kalmar läns kommuner, vartannat år i årskurs 8 och vartannat år i år 2 på gymnasiet. I mars 212 genomfördes undersökningen i år 8. Drogförebyggande samordnare ansvarade för genomförandet genom besök i varje klass. Undersökningen föregicks av information till elevernas föräldrar om undersökningens syfte, genomförande, garanti om anonymitet samt att deltagandet var frivilligt. Eleverna fick ta del av samma information innan enkäten delades ut. Svarsfrekvens och tillförlitlighet 13 av kommunens 13 elever i år 8 svarade på enkäten, 68 pojkar och 62 flickor. Detta ger en svarsfrekvens på 8 %. Resultat Tobak 24 % av flickorna i år 8 röker dagligen eller vid enstaka tillfällen. Detta är i stort sett oförändrat genom de 4 undersökningar som gjorts sedan 26. Pojkarna, som haft en uppåtgående trend med 18 % rökare som toppnotering 21 minskade till 1 % 212. Trots detta anger 33 % av pojkarna att de inte vet om de får röka för sina föräldrar vilket är i princip en fördubbling sedan 21. När det gäller flickorna fortsätter däremot trenden med att färre svarar vet inte, från 23 % 26 till 8 % 212. Detta har ändå inte påverkat flickors rökning. När det gäller snus är det en tydlig minskning hos båda könen, från 22 % till 1 % hos pojkarna och från 8 % till 2 % bland flickorna. Ingen elev anger att de köper sin tobak själv och det är färre som tar/får från föräldrar. Alkohol Hela 61 % av flickorna anger att de druckit alkohol under det senaste halvåret. Det är den högsta andelen sedan mätningarna startade och 14 % fler än den lägsta noteringen 28. Pojkarna är återigen nere på 43 %, en nivå där man legat med undantag från 21 ( %). Nästan var femte flicka (18 %) anger att de dricker alkohol 2-3 gånger i månaden eller mer och 1 % anger att de ofta dricker sig berusade. Motsvarande för pojkar är 9 % som dricker alkohol 2-3 gånger i månaden eller mer vilket är nästan en halvering från 21 (17 %) och 1 % som ofta dricker sig berusade. Narkotika, läkemedel, sniffning och doping Ovanstående droger förekommer endast i enstaka sällsynta fall med undantag av flickors användning av alkohol tillsammans med läkemedel som ökat från 3 % 21 till 11 % 212. Vattenpipa Nytt i årets undersökning är frågor om vattenpipa. Cirka 9 av 1 elever har inte rökt vattenpipa och endast ett fåtal har rökt flera gånger under det senaste halvåret.

35

36 Vimmerby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Telefon:

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström

Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät. Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Vad är en prilla? En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Metodbeskrivning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Så görs CANs skolundersökning

Så görs CANs skolundersökning Så görs CANs skolundersökning En genomgång av praktiskt genomförande och metodologi CANrapport135 Isabella Gripe Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Layout inlaga: Britta Grönlund,

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Rapport 2013:3 Brå

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis

Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis Resultatsammanställning 0-mätning kunskap/attityder till cannabis 6 gymnasieskolor (4 i Kristinastad, 2 i Malmö) Klassrumsenkäter vecka 36-37 Åk1 Åk3 31 klasser fördelat på olika program Bruttourval 750

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Exempel: Om ditt medeltal är 7,2 svarar du så här på nedanstående fråga: 10. Vilket var ditt medeltal (alla ämnen) på senaste betyg?

Exempel: Om ditt medeltal är 7,2 svarar du så här på nedanstående fråga: 10. Vilket var ditt medeltal (alla ämnen) på senaste betyg? HÄLSA I SKOLAN 2003 Stakes PB 220, 00531 HELSINGFORS Forskningsprofessor Matti Rimpelä Hej! Med hjälp av detta frågeformulär insamlas data om skoltrivsel, skolornas och läroanstalternas arbetsförhållanden

Läs mer

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka

Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Röker ditt barn? En handbok för dig som tror att ditt barn börjat röka Mitt barn röker. Innehåll Mitt barn röker. 3 Vägen till att bli rökare 4 Steg 1 Förberedelse 5 Steg 2 Testning 6 Steg 3 Experimentering

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak

OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak OM DROGER Alkohol Narkotika Dopning Tobak En handbok till dig som förälder 1 1 Förord Alla vi som är vuxna måste hjälpas åt för att påverka ungdomarnas attityder och värderingar till droger. Som förälder

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län

Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Epidemiologiska enheten Stockholms läns landsting Hälsa, livsvillkor och levnadsvanor inom 43 områden i Stockholms län Stockholms läns Folkhälsoenkät 2006 Av Anders Järleborg, Tomas Hemmingsson, Andreas

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer