LIV & HÄLSA UNG Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20"

Transkript

1 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors Josefin Sejnelid, utredningssekreterare barn och ungdom, Samhällsmedicin, Örebro läns landsting Cecilia Ljung, folkhälsostrateg, Karlskoga & Degerfors kommuner

2 Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Målet är att öka kunskapen om ungas liv och hälsa, följa trender, väcka intresse och att resultatet kan blir underlag för utvecklingsarbete eller beslut. Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs för femte gången och sedan 2011 på teckenspråk (2005, 2007, 2009, 2011, 2014) Omkring svarande elever år % svarsfrekvens. Välfärdsbokslut Belysa förutsättningarna för en god och jämlik hälsoutveckling för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning. En uppföljning av länets folkhälsoplan men också ett framåtsyftande och analyserande dokument för social hållbarhet och jämlikhet. Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga Den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för personen i relation till omgivningen definieras som funktionshinder

3

4 Skola Tydliga normer/regler Höga förväntningar från lärare Uppmärksammas för positiva handlingar Ett gott socialt och emotionellt klimat Skoltrivsel Skyddsfaktorer Familj Goda och kärleksfulla relationer med föräldrarna God anknytning och tillit till föräldrar Uppmärksammas för positiva handlingar Tydliga normer, regler och förväntningar Individ Skolframgång Bra kompisrelationer Framtidstro och optimism God sömn Kan hantera starka känslor Impulskontroll Tycker att det som händer beror på egna handlingar Lösa problem och konflikter Fysisk aktivitet

5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer bland elever i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet år 2011 samt personer år % 81% 88% 91% 96% 97% 100% Antal skyddsfaktorer M. Lindén-Boström & C. Persson ; Hälsans skyddsfaktorer ur ett jämlikhetsperspektiv Liv & hälsa i Örebro län (2012)

6 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Liv & hälsa ung 2014 Grundskolan Skolår 7 och 9 Svarsfrekvens och antal svarande elever skolår 7, 9 och 2 gymn Karlskoga och Degerfors En elevs svar motsvarar nedanstående antal Andel svarande elever Antal svarande elever procentenheter Kommun Skolår Totalt Totalt Totalt Örebro län ,08 0,08 0, ,08 0,08 0,04 Degerfors ,94 2,86 1, ,94 2,13 1,22 Karlskoga ,70 0,83 0, ,65 0,82 0,36 Svarsfrekvens Juni 2014

7 längd sömn vikt kropp värk sjukdomar HÄLSA besvär lycka stress oro ha kontroll funktionsnedsättning Hälsa

8 Andel som mår mycket bra/bra Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 7 Juni 2014

9 Andel (%) ungdomar skolår 7, 9 och år 2 gymnasiet som upplever att de mår bra/mycket bra Att ha en funktionsnedsättning behöver i sig inte innebära sämre hälsa. Ohälsa bland personer med funktionsnedsättning beror många gånger på hinder- där andra med självklarhet har tillgång- för utbildning och arbete och till olika samhälleliga aktiviteter. Den högre ohälsan är därmed påverkbar genom samhälleliga insatser.

10 Andel som mår mycket bra/bra Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 7 Maj 2014

11 Andel som ofta/alltid haft orolig sömn under de senaste 3 månaderna 10 3 Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 12i Juni 2014

12 Liv & hälsa ung 2011 i Örebro län Pojkar Flickor God sömn Hörselnedsättning Synnedsättning Rörelsehinder Läs-/skrivsvårigheter/dyslexi ADHD/ADD Annan funktionsnedsättning Funktionsnedsatta Ej funktionsnedsatta Hörselnedsättning Synnedsättning Rörelsehinder Läs-/skrivsvårigheter/dyslexi ADHD/ADD Annan funktionsnedsättning Funktionsnedsatta Ej funktionsnedsatta Andel (%) som sällan eller aldrig haft orolig sömn de senaste tre månaderna.

13 Andel som ofta/alltid känt sig stressade under de senaste 3 månaderna Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 13a Juni 2014

14 Andel som ofta/alltid känt sig stressade under de senaste 3 månaderna Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 13a Maj 2014

15 Andel som ofta/alltid haft tankar kring sin kropp, vikt och sitt ätande under de senaste 12 månaderna Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 19 Juni 2014

16 Andel med övervikt eller fetma Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 8, 9 Juni 2014

17 Utifrån ungdomars tankar om sin kropp, vikt och ätande - Vad får ni för reflektioner? - Möter ni det här i vardagen? Min pappa dog i en bilolycka när jag var liten och jag mår ganska dåligt utav det, folk säger att de vet hur det känns. Men ingen vet hur jag känner! Jag håller på att gå en utredning för om jag har ADHD eller är bipolär. Gråter nästan varje natt. HÄLSA Min hälsa har blivit dålig pga all stress i skolan. Ni riktar bara in er på vanliga sjukdomar. Det är höga krav på dagens ungdomar

18 Hälsa och livskvalitet Majoriteten av ungdomarna ser ljust på framtiden och uppger att de mår mycket bra eller bra. Även om de flesta flickor mår bra, uppger % av flickorna i 2:an att de ofta/alltid känner sig nedstämda. Knappt 8-15 % av pojkarna i samma ålder känner så. Det är vanligare att flickor upplever stress, nedstämdhet, irritation och orolig sömn. Pojkarna känner i högre grad att de upplever känsla av kontroll. Flickorna upplever överlag att de har en bättre tandhälsa än pojkarna. Det är vanligare att flickor har tankar om sin kropp, vikt och ätande. Övervikt och fetma är störst bland pojkar på högstadiet och flickor i gymnasiet Det är vanligare med övervikt och fetma bland funktionsnedsatta personer.

19 fritid idrott kultur dopning tobak matvanor LEVNADSVANOR attityder alkohol narkotika Levnadsvanor

20 Andel som rör sig i snitt minst 30 minuter per dag Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 27 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

21 Andel som rör sig i snitt minst 30 minuter per dag Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 27 Maj betyder att data saknas

22 Andel föreningsaktiva Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 30, 31 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

23 Andel som äter frukost varje dag Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 34a Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

24 Andel som äter frukost varje dag Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 34a Maj betyder att data saknas

25 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 35 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

26 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 35 Maj betyder att data saknas

27 Andel som trivs mycket bra/ganska bra i skolans matsal/restaurang Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 36 Juni 2014

28 Andel som har regelbundna måltidsvanor Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 34a, 34b, 34c Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

29 Diskussion utifrån området levnadsvanor Reflektera kring området levnadsvanor: - Fysisk aktivitet - Föreningsaktiva - Måltidsvanor - Trivsel i skolrestaurangen

30 Andel som aldrig druckit alkohol Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 37 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

31 Liv & hälsa ung 2014 Skolår 9 Andel som har druckit alkohol under vårterminen/senaste 3 månaderna Procent 100 Degerfors Karlskoga Har druckit alkohol Juni 2014 OBS! Frågans formulering och svarsalternativ 2014 är inte desamma som för åren Värdena 2014 kan därför inte jämföras med tidigare år fullt ut.

32 Frågan ingick ej i enkäten för skolår 7 Andel som är riskkonsumenter av alkohol 8 Örebro län 5 16 Degerfors 15 8 Karlskoga 7 AUDIT-C index. Gräns för riskkonsumtion. För tjejer 5-12 och för killar Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 39, 40, 41 (Skolår 9) Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7

33 Figur Andel (%) unga som enligt AUDIT index har riskabla alkoholvanor, fördelat på funktionsnedsättning eller ej funktionsnedsättning samt kön, Örebro län.

34 Liv & hälsa ung 2011 i Örebro län Pojkar Flickor Alkohol Hörselnedsättning Synnedsättning Rörelsehinder Läs-/skrivsvårigheter/dyslexi ADHD/ADD Annan funktionsnedsättning Funktionsnedsatta Ej funktionsnedsatta Hörselnedsättning Synnedsättning Rörelsehinder Läs-/skrivsvårigheter/dyslexi ADHD/ADD Annan funktionsnedsättning Funktionsnedsatta Ej funktionsnedsatta Andel (%) som i skolår 7 varit fulla minst en gång, i skolår 9 varit berusade minst en gång per månad respektive i år 2 varit berusade minst 2 gånger per månad under de senaste 12 månaderna.

35 Andel som röker dagligen 1 1 Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 39/46 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

36 Andel som röker dagligen Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 39/46 Maj 2014

37 Liv & hälsa ung 2014 Skolår 9 Procent Andel som aldrig har rökt Karlskoga Degerfors Aldrig rökt Juni 2014

38 Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 Samband rök- & alkoholvanor Har aldrig rökt 20% 9% 1% Bara prövat/slutat/ röker ibland 17% 19% 44% Röker dagligen 3% 11% 70% 36% 28% 42% Dricker inte alkohol Aldrig berusad/berusad någon enstaka gång Berusad mindre än 2 gånger i månaden Berusad minst 2 gånger i månaden Alkoholvanor för grupper med olika rökvanor (Skolår 9 och år 2 på gymnasiet) Samband rökvanor & att ha använt narkotika Elever i skolår 9 och gymnasiet år 2 Har aldrig rökt Bara prövat/slutat/ Röker dagligen röker ibland 1% 12% 45% 99% 88% 55% Aldrig använt narkotika Har använt narkotika Förekomst av att ha använt narkotika för grupper med olika rökvanor

39 OBS! Frågan ingick ej i enkäten för Skolår 7 Andel som någon gång använt narkotika 4 Örebro län 3 3 Degerfors 0 2 Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 51 (skolår 9) Juni

40 Liv & hälsa ung i Örebro län Andel elever som tycker det är bra att narkotika är olagligt (Örebro län)

41 Liv & hälsa ung i Örebro län 2014 Olika drogtyper Elever i skolår 9 och år 2 på gymnasiet Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt? antal andel Har aldrig använt narkotika ,8% Hasch/marijuana 344 6,7% Spice (eller liknande rökmixer) 204 4,0% Annan nätdrog 24 0,5% Amfetamin 39 0,8% Kokain 32 0,6% Ecstasy 29 0,6% Heroin 12 0,2% CAT 9 0,2% LSD 28 0,5% GHB 9 0,2% Sömn-, lugnande eller smärtstillande medel utan läkares ordination 98 1,9% Annat 49 1,0% Totalt %

42 Gör marijuana lagligt, jobbigt att smyga med överallt! Där det gäller alkohol bland mina vänner skulle jag tycka det var okej om det inte hände så ofta och de inte blev fulla. Att röka på är inte min grej, men jag känner många vänner som röker på och det stör mig ganska mycket.hoppas jag kan göra något åt saken. LEVNADSVANOR Mitt liv. Jag gör vad jag vill, ingen kan ändra de. Låt mig röka hasch och sånt. Inget kan få mig att sluta. Droger såsom mar./hasch är inget fel på så länge man inte använder det för mycket (såsom alkohol). Borde bli lagligt fast med åldersgräns. Jag avskyr rökning och snus så jag undviker sånt.

43 skolarbete kamrater delaktighet ämnen betyg skolk SKOLA lektioner lärare kränkande behandling arbetsro Skola

44 Andel som trivs mycket/ganska bra i skolan Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv Fråga & 47/62 hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

45 Andel som trivs mycket/ganska bra i skolan Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 47/62 Maj 2014

46 Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de vet vad de ska göra för att nå målen i alla ämnen Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv Fråga & 44c/59c hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

47 Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv Fråga & 46e/61e hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

48 Figur 3.3. Andel (%) unga skolår 7,9 och år 2 på gymnasiet som uppger att nästan alla lärare uppmärksammar dem när de gör något bra. Fördelat på flickor och pojkar, med respektive utan funktionsnedsättningar, Örebro län.

49 Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de har kamrater i skolan som vill vara med dem Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Liv Fråga & 44d/59d hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

50 Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de har kamrater i skolan som vill vara med dem Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 44d/59d Maj 2014

51 Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att eleverna får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 45b/60b Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

52 Andel som känner sig trygga i klassrummet Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 54d/74d Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

53 Andel som alltid känner sig trygg i klassrummet Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 54d/74d Maj betyder att data saknas

54 Andel som brukar skolka minst 2 gånger i månaden 4 4 Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 48/63 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

55 Andel som under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan flera gånger av en eller flera skolkamrater på skolan Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 55/67 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

56 Jag mår illa varje dag jag ska till skolan Gör något åt skolmobbning!!! SKOLA Vill att lärarna bryr sig lite mer om eleverna. Och bryr sig om någon är ledsen. De ska ge berömmm när eleven gör något bra.

57 Diskussion utifrån området skola Reflektera kring området skola: - Trivsel - Vet vad man ska göra för att nå målen - Förväntan av lärare att nå målen - Lärare som uppmärksammar när man gör något bra - Kamrater i skolan - Påverka arbetsmiljön - Skolk

58 TILL SIST utsatthet trygghet framtidstro kränkning Till sist...

59 Andel som instämmer i påståendet att de kan lita på någon av sina föräldrar när det verkligen gäller Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 6a Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

60 Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrar lägger märke till om de gjort något bra och ger beröm Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 6d Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

61 Figur 1.2. Andel (%) unga skolår 7,9 och 2 på gymnasiet som anger att det stämmer helt och hållet eller ganska bra att deras föräldrar frågar dem vad de tycker innan föräldrarna tar beslut om saker som påverkar dem, Örebro län.

62 Andel som känner sig trygga i hemmet Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 54j/74j Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

63 Figur 3.1. Andel (%) unga skolår 7,9 och år 2 på gymnasiet som minst ett tillfälle blivit fysiskt eller psykiskt illa behandlad av någon vuxen i sin närhet utanför skolan, fördelat på flickor och pojkar med respektive utan funktionsnedsättning, Örebro län.

64 Andel som känner sig trygga vid fritidsaktiviteter (ex. inom föreningar eller andra organisationer) Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 54k/74k Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

65 Figur 1.8. Andel (%) ungdomar skolår 7,9 och år 2 på gymnasiet som uppger att de varit utsatta för trakasserier/kränkning via mobiltelefon eller internet. Kön, samt med eller utan funktionsnedsättning, Örebro län.

66 Andel som ser mycket/ganska ljust på framtiden för sin personliga del 84 Örebro län Degerfors Karlskoga Procent Skolår 7 Skolår 9 Skolår 7 Skolår 9 Fråga 62/86 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Juni 2014

67 Andel som ser mycket/ganska ljust på framtiden för sin personliga del Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Karlbergsskolan Skolår Karlskoga kommun Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Stora Vallaskolan Skolår Örebro län Skolår Fråga 62/86 Maj 2014

68 Figur 3.6. Andel (%) unga (skolår 7,9 och år 2 på gymnasiet) med ljus syn på framtiden. Presenterat för flickor och pojkar med respektive utan funktionsnedsättningar, Örebro län.

69 M. Lindén-Boström & C. Persson ; Hälsans skyddsfaktorer ur ett jämlikhetsperspektiv Liv & hälsa i Örebro län (2012) Hälsans fördelning bland ungdomar med olika framtidstro Flickor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet Ljus framtidstro Varken eller Mörk framtidstro 9% 2% 89% 13% 35% 52% 46% 20% 34% Mycket bra/bra hälsa Varken bra eller dålig hälsa Dålig/mycket dålig hälsa Pojkar i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet Ljus framtidstro Varken eller Mörk framtidstro 4% 1% 4% 29% 31% 34% 95% 67% 35% Mycket bra/bra hälsa Varken bra eller dålig hälsa Dålig/mycket dålig hälsa

70 Tråkigt var det. Ni är verkligen nyfikna. Det var kul att skriva detta. Lycka till med undersökningen. TILL SIST Bra att få tänka till på alla frågor Det är riktigt bra med dessa enkäter, för det kan finnas de som inte vågar berätta saker de känner för någon vuxen. Då är det bra att dessa stackare får skriva vad de känner och hur de mår i en enkät som denna. Bra! Slöseri med min tid, vill gärna ha den tillbaka

71 När allt känns bra ser man ljust på framtiden sover man bra trivs man i skolan är man inte mobbad eller kränkt har man någon att anförtro sig åt är man inte utsatt för våld äter man regelbundet är man fysiskt aktiv på fritiden är man trygg i skolan har man någon att vara med på fritiden är man med och påverka r i skolan känner man att man kan lita på vuxna, i skolan och i familjen har man kompisar i skolan är man trygg där man bor använder man inte tobak, alkohol eller droger

72 Reaktioner på resultatet

73 Ungdomar, skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet, med funktionsnedsättning (i jämförelse med ungdomar utan funktionsnedsättning): upplever sämre hälsa anger i lägre omfattning att deras föräldrar frågar vad de tycker innan beslut tas om saker som påverkar dem använder dator varje dag i lika hög grad för att kommunicera upplever i högre grad att de varit utsatta för trakasserier/kränkning via mobil eller internet upplever sig generellt vara mer otrygga upplever i högre grad att det blivit fysiskt eller psykiskt illabehandlade av någon vuxen upplever i lika hög grad att de har möjlighet att påverka hur man ska arbeta i skolan rapporterar att de blir uppmärksammade när det gör något bra i något större utsträckning

74 Dom flesta mår bra! En större andel bland HBTQ-ungdomar som inte mår bra.

75 Spridning Du som möter barn och unga i ditt arbete Är en del i det fortsatta arbetet för att sprida resultat om ungdomars liv och hälsa. Du kan göra skillnad. Är du politiker- fatta bra beslut med utgångspunkt från Liv och hälsa ung Om du är chef- skapa förutsättningar för medarbetarna Om du är medarbetare- använd rätt metoder Stöd till skolor i Karlskoga och Degerfors Erbjuds stöd att redovisa, tolka och diskutera resultatet, med dig som rektor, elevhälsa och/eller ledningsgrupp. Återkoppling till elever Det är viktigt att resultatet kommuniceras till eleverna, då de ofta fyller i enkäter men inte får återkoppling. På USB-minnet finns ett riktat material av länets resultat både till personal, elever och föräldrar med diskussionsfrågor och extramaterial.

76 Metod- och kunskapsstöd

77 Mer information hittar du på:

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola

Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Skolår 7 och 9 levnadsvanor och skola Liv & hälsa ung 214 Grundskolan Skolår 7 och 9 1 8 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar 6 34 35 4 31

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl.

Återkoppling 2014 Hammarby, Råby m.fl. Återkoppling 2014 Råby m.fl. Undersökningen genomfördes på skoltid under januari och februari månad 2014. Av drygt 7700 utskickade enkäter blev 6330 enkäter besvarade. Bakgrund Liv och Hälsa Ung Västmanland

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07 1 Folkhälsorapporten 2011 2011-12-07 2 Invånarna i länet mår bättre men utmaningar finns kvar Folkhälsan blir allt bättre i länet dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Stockholmsenkäten 2008

Stockholmsenkäten 2008 SIDAN 1 Stockholmsenkäten 2008 Ungdomars drogvanor, psykiska hälsa och upplevelse av skolan. Stockholmsenkäten Utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser. Mäter normbrytande beteende,

Läs mer

Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007

Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007 Margareta Lindén-Boström Carina Persson Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet Elevhälsoenkäten Resultat från pilotprojektet med en gemensam elevhälsoenkät i nio kommuner under läsåret 2009/10 www.fhi.se A 2011:14

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor

Forskarteamet 2010. Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren 2010. Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Några resultat från elev- och föräldraundersökning våren Föräldrar Tillsammans 13 deltagande skolor Forskarteamet Interventionsskolor 7 st Älvboda friskola, Skutskär Trollehöjdskolan, Jönköping

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet

Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet

Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Att höra eller nästan inte höra

Att höra eller nästan inte höra Elevantal, antal och andel svarande elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet uppdelat efter skolår för samtliga skolor i länet samt separat för specialskolor för döva och hörselskadade 7 9 2 Totalt

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Vingåker. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan

Kommunåterkoppling 2017 Vingåker. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan Kommunåterkoppling 2017 Vingåker Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet är en förbättrad folkhälsa

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Fördjupade enkäter i Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Söder-Eneborg-Högaborg, Planteringen, Närlunda, Maria. Välkomna!

Fördjupade enkäter i Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Söder-Eneborg-Högaborg, Planteringen, Närlunda, Maria. Välkomna! Fördjupade enkäter i Adolfsberg, Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal, Söder-Eneborg-Högaborg, Planteringen, Närlunda, Maria Välkomna! Hälsoläget i Helsingborg 2000-12 Helsingborgsresultaten följer i stort

Läs mer

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation RF:s Elevenkät 2004 Bakgrundsinformation Årskurs Hur bor du på RIG-orten? Välj ditt RIG Ort Flicka Pojke Årskurs 2 På elevhem Friidrott Umeå X Årskurs 3 I föräldrahemmet Friidrott Umeå X Årskurs 2 På elevhem

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 6/7 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning 5 Bästa möjliga hälsa 5 En god utbildning

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

- risker och konsekvenser

- risker och konsekvenser Filmfakta Ämne: Idrott och hälsa, Biologi, ANDT Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: 17 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Producent: Kunskapsmedia AB, 2012 Inlärningsmål - Att ungdomarna lär

Läs mer

Kalmars resultat i september 2004: registerstatistik, befolkningsenkäten och mediaaktiviteten. Elisabet Åkerblom, Statens folkhälsoinstitut

Kalmars resultat i september 2004: registerstatistik, befolkningsenkäten och mediaaktiviteten. Elisabet Åkerblom, Statens folkhälsoinstitut s resultat i september : registerstatistik, befolkningsenkäten och mediaaktiviteten Elisabet Åkerblom, Statens folkhälsoinstitut Antal anmälda fall av rattfylleri per 10 000 inv 25 20 15 10 5 Riket totalt

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Årskurs 9 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Årskurs 9 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av främjande

Läs mer

Hälsa på lika villkor 2006 Västernorrland

Hälsa på lika villkor 2006 Västernorrland Hälsa på lika villkor 26 Västernorrland Sammanställt av Birgitta Malker 27-3-9 Trygga och goda uppväxtvillkor Hälsa på lika villkor Västernorrland 26 Minskat bruk av tobak och alkohol Sunda och säkra miljöer

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Helsingborg

Folkhälsodata 2000-2012 Befolkning i åldern 18-80 år. Kommun: Helsingborg Folkhälsodata -12 Befolkning i åldern 18- år : Helsingborg resultat tänk på följande vid tolkning av andelar och trender: I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa

Max18skolan årskurs 7-9. Hälsa Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att må bra och har rätt till vård och hjälp om de blir sjuka eller skadar sig. Genom

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Rekommendation 2: Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder

Rekommendation 2: Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder Rekommendation 2: Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder 5 åtgärder: 8. Säkra tillgängligheten till befolkningsdata i allmänhet och barnhälsodata i synnerhet 9. Formulera indikatorer

Läs mer