Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2"

Transkript

1 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001

2 2(23)

3 Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare... 9 Andel dagligrökare Snusning Hur får ungdomarna cigaretter Att diskutera ALKOHOL Andel alkoholkonsumenter Vilka sorter? Berusning och intensivkonsumtion Problem i samband med alkoholkonsumtion Hembränd sprit, smuggelsprit Att diskutera NARKOTIKA Haft möjlighet att prova narkotika Har använt narkotika Vilken sort? Att diskutera SKOLTRIVSEL - SKOLK Att diskutera ÖPPNA KOMMENTARER Det finns inget att göra, behövs inte göras något Skola Information Fritid Tillgänglighet Föräldrar och andra vuxna Behandling Straff eller Påföljder Polisinsatser (23)

4 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2002 Frågor om rapporten: Eva Annerås eller Annemarie Hultberg, Uddevalla Kommun, tel (23)

5 Undersökningen i sammandrag 46 procent av männen och 43 procent av kvinnorna röker och/eller snusar. Rökningen är något vanligare bland kvinnorna än männen. 42 procent av kvinnorna röker mot 34 procent av männen. 18 procent av kvinnorna är dagligrökare, 10 procent av männen. Ungdomarna köper i hög utsträckning sina cigaretter själva. Nio av tio ungdomar har druckit alkohol senaste året. Ca 85 procent av ungdomarna har någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig berusade. 14 procent av männen och 13 procent av kvinnorna har någon gång använt narkotika. 8 av tio trivs bra eller mycket bra i skolan. 52 procent av kvinnorna och 43 procent av männen skolkar en gång i månaden eller oftare. En undersökning av det här slaget kan sammanfattas på många sätt. Om man med normalt menar det som de flesta gör, så kan man sammanfatta undersökningsresultaten så här: Den normala eleven i Uddevalla år 2 på gymnasiet skolkar en del, trivs bra i skolan, har inte använt narkotika, röker inte och definitivt inte varje dag. Han/hon har varit berusad och intensivdricker alkohol då och då. Undersökningen i sammandrag Skolkar inte Trivs i skolan Har inte använt narkotika Intensivdricker inte Ja Nej Har inte varit berusad Röker inte varje dag Röker inte 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5(23)

6 6(23)

7 Om undersökningen Den här undersökningen genomfördes i november 2001 på uppdrag av Uddevalla kommun. Samtidigt gjordes en motsvarande undersökning bland eleverna år 9 i kommunen. Undersökningen omfattade 40 frågor. Frågorna i drogvaneundersökningen baseras på frågeformulär som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) använder årligen i ett urval av svenska grundskolor, men vårt formulär har ett reducerat antal frågor. I vårt formulär har några öppna frågor tillförts. Inmatningen av materialet, bearbetning och rapport har gjorts av Per Blanck, Fritsla. Svarsandel Bortfallet är 32 procent i denna undersökning, 724 svar av 1065 elever. Detta beror på att flera klasser var på praktik under undersökningsperioden. Det interna bortfallet, de frågor som lämnats obesvarade eller besvarats felaktigt till exempel med flera alternativ på en fråga som bara får besvaras med ett alternativ, är lågt. Inga enkäter har sorterats bort vid bearbetningen. Detta kan i sällsynta fall vara nödvändigt när enkäten konsekvent fyllts i med orealistiska svar. Läsanvisning Tolkningen av den här undersökningen måste göras försiktigt eftersom det rör sig om relativt få svarande. Bilden som ges är en ögonblicksbild och jämförelser kan vara vanskliga. Undersökningens värde ligger i att den kan vara ett av flera instrument för att beskriva verkligheten. Ungdomarnas, skolpersonalens, fritidsledarnas, föräldrarnas och polisens upplevda verklighet är andra viktiga indikatorer. Med hjälp av den samlade bilden kan man föra en diskussion om hur förhållandet bland ungdomarna i kommunen är. Jämförelser med rikstäckande undersökningar har inte kunnat göras eftersom sådana inte görs med samma frågor. Regelbundna, rikstäckande drogvanemätningar i den aktuella åldersgruppen görs bara bland mönstrande män på riksnivå. På några punkter jämförs ungdomar som bor i Uddevalla och ungdomar från andra orter, som går på gymnasiet i Uddevalla. Denna rapport beskriver det omfattande materialet bara översiktligt och på de viktigaste punkterna. Ytterligare data och analys kan tas fram vid behov. 7(23)

8 8(23)

9 Resultat Tobak Andel tobakskonsumenter Tobakskonsumenter 46% Män Kvinnor 43% Tobakskonsument definieras här som den som röker eller snusar från varje dag till någon gång ibland. Nära hälften av ungdomarna är tobakskonsumenter. Skillnaden i andel tobakskonsumenter mellan männen och kvinnorna är obetydlig. Andel rökare Röker varje dag till någon gång ibland 34% Män Kvinnor 42% 9(23)

10 Rökare definieras här som den som röker varje dag till någon gång ibland. Fler kvinnor än män röker. Av samtliga ungdomar är det 19 procent som röker vid veckoslut och festliga tillfällen. Ungdomarna från Uddevalla är rökare i något högre utsträckning än ungdomar från övriga orter; 42 procent i Uddevalla mot 36 procent för övriga orter. Andel dagligrökare Röker varje, eller nästan varje dag 10% Män Kvinnor 18% Dagligrökarna, de som röker varje eller nästan varje dag, är ungefär hälften av dem som röker. Fler kvinnor än män är dagligrökare. Snusning Snusar du? 2% Kvinnor 2% Varje,nästan varje dag Ibland 25% 9% Män 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10(23)

11 Snusning är en utpräglat manlig ovana och bland männen är det var fjärde som är dagligsnusare. Hur får ungdomarna cigaretter Hur får ungdomarna tag i cigaretter? Annan som bjuder 3% Annan som köper åt mig 6% Från egna föräldrar u. lov 1% Från egna föräldrar m lov 2% Bjuden av kompisar 38% Köper av kompisar 2% Köper själv 57% Detta är en flervalsfråga där andelen är beräknad på dem som besvarat frågan. Normalt är man 17 år på hösten i gymnasiets andra årskurs. Några få av ungdomarna i den här undersökningen är 18 år eller äldre och har rätt att köpa tobaksvaror. Att så stor andel av ungdomarna kan köpa tobaksvaror indikerar att lagen om förbud för tobaksförsäljning till ungdomar under 18 år, inte fungerar. När det gäller snus är bilden den samma som för cigaretter. Att diskutera Feströkning är vanlig bland ungdomar och kan leda till ett nikotinberoende. Detta ställer krav på dem som arrangerar nöjestillställningar för ungdomar. Hur kan man arbeta för fler rökfria nöjesmiljöer? Var fjärde ung man snusar dagligen. Hur ser vi på snusningen i skolans värld? Är den tillåten inomhus? Var femte ung kvinna röker varje dag. Bör man starta rökslutarhjälp inom ramen för elevhälsan i gymnasieskolan? 11(23)

12 Alkohol Andel alkoholkonsumenter Alkoholkonsument senaste 12 månaderna Nej 11% 6% Ja, en gång 7% 6% män kvinnor Ja flera gånger 82% 88% Här definieras alkoholkonsumenter som dem som de senaste tolv månaderna druckit någon alkoholdryck (starkare än lättöl). Det finns något fler män än kvinnor i gruppen som inte dricker alkohol alls, men gruppen är liten, bara 11 respektive 6 procent. Någon skillnad mellan ungdomar från Uddevalla och från övriga kommuner finns inte här, utom när det gäller de som inte dricker alls, där det finns en liten skillnad. I Uddevalla är den gruppen 7 procent och från övriga kommuner 11 procent. 12(23)

13 Vilka sorter? Vilka sorter? Smuggelsprit Hembränt Hemtillv vin män kvinnor Sprit Vin Starkcider/alkoläsk Starköl Folköl Resultatet i den här frågan fås genom att använda svaren på hur oftafrågorna. Alla som anger att de dricker en viss typ av alkoholdryck finns med i beräkningen, oberoende av inom vilken tidsperiod. Detta ger en annan siffra för smuggelsprit och hembränt än den som redovisas på sidan 16, där det är under de senaste tolv månaderna som räknats med. Några större skillnader mellan könen finns inte. Kvinnorna verkar i högre utsträckning dricka vin och de smakneutrala starkcider/alkoläsk, medan männen i högre utsträckning än kvinnorna dricker öl. Hälften av ungdomarna har erfarenhet av hembränt och smuggelsprit. Berusning och intensivkonsumtion Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Nej 13% 16% män kvinnor Ja 84% 87% Det är bara var 6: e ung man och var 8: e ung kvinna som inte varit berusad. 13(23)

14 Hur ofta händer det att du känner dig berusad när du dricker alkohol? Aldrig 6% 6% Sällan 6% 10% män kvinnor Någon gång ibland 14% 20% Nästan varje gång 41% 41% Varje gång 18% 23% Dricker inte alkohol 4% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Berusningsmönstret verkar skilja sig något mellan män och kvinnor. Fler män anger att de blir berusade varje gång de dricker alkohol och fler kvinnor anger att de bara blir berusade ibland när de dricker alkohol. Nära 60 procent av ungdomarna anger att de blir berusade varje eller nästan varje gång de dricker alkohol. Intensivkonsumtion av alkohol, motsvarande cl sprit Aldrig 7% 15% Mer sällan 9% 17% Några gånger per år Någon gång i månaden 18% 21% 21% 21% män kvinnor Ett par gånger i månaden 14% 22% Någon gång i veckan 7% 11% Dricker inte alkohol 4% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Intensivkonsumtion är att man dricker t.ex. fyra burkar starköl, eller en helflaska vin vid ett och samma tillfälle. I internationella sammanhang brukar man tala om binge-drinking som begrepp. Här kan man också se skillnader mellan män och kvinnor, där männen oftare än kvinnorna intensivkonsumerar. 14(23)

15 Hur berusad anser du att du var senaste gången du kände dig berusad? 25% 20% män kvinnor 15% 10% 5% 0% Andel av dem som besvarat frågan Ungdomarna har här på en skala från 1 till 10 fått ange hur berusade de var senaste gången de var berusade. Vi kan se att skillnaderna mellan män och kvinnor är mycket liten. Problem i samband med alkoholkonsumtion Har du någonsin fått något av följande problem p.g.a. att du druckit alkohol? Baksmälla Bråk med polis Bestulen/rånad Oskyddat sex Oönskat sex Sämre skolprestationer Problem till lärare Problem till vänner Problem till föräldrar Förstört saker el kläder Tappat pengar/värdesaker Olycka/skadats Bråkat/slagits Grälat Män Kvinnor Vi kan här se att det finns skillnader mellan män och kvinnor, men de är ganska små. De unga kvinnorna anger i högre utsträckning än männen problem på 10 av 14 punkter. De unga männen anger i högre utsträckning än kvinnornas problem när det gäller fysiskt bråk och skador. 15(23)

16 Hembränd sprit, smuggelsprit Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit sk. hembränt? 52% Män Kvinnor 47% Ungefär hälften av ungdomarna har erfarenhet av den, sedan några år tillbaka, kriminaliserade hembrända spriten. Ingen skillnad finns mellan ungdomar från Uddevalla och från övriga orter. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit "smuggelsprit"? 43% Män Kvinnor 29% Erfarenhet av smuggelsprit är vanligare bland männen än bland kvinnorna.. Inte heller här skiljer sig ungdomar från Uddevalla och övriga kommuner åt. Att diskutera Det är få ungdomar som inte dricker alkohol alls. Vilka mål har vi med undervisningen om alkohol på gymnasiet? 16(23)

17 Hur kan man informera om och diskutera kring vad alkoholvanor har för konsekvenser på ett sätt som får ungdomarna att ta till sig budskapet? Har unga män och kvinnor olika behov när det gäller information i dessa frågor? Narkotika Haft möjlighet att prova narkotika Har du haft lust/möjlighet att prova narkotika? Lust prova 14% 19% Män Kvinnor Möjlighet prova 38% 41% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Graden nyfikenhet i ungdomsgruppen att prova narkotika kan avläsas i frågan om man haft lust att prova. Enligt den här undersökningen är det ca 40 procent som uppger att de haft möjlighet att prova narkotika. En majoritet av ungdomarna har dock inte haft möjlighet att prova narkotika. Det är långt från alla som haft möjlighet att prova som också gör det. 17(23)

18 Har använt narkotika Har du någon gång använt narkotika? 85% Nej 87% 14% Män Kvinnor Ja 13% Det finns ingen skillnad mellan könen när det gäller frågan om de någon gång använt narkotika. Ungdomar från Uddevalla har dock använt narkotika i högre omfattning än ungdomar från övriga kommuner; 17 procent i Uddevalla mot 8 procent för övriga kommuner. Vilken sort? Hasch och marijuana är de särklass vanligaste preparaten som ungdomarna uppgett i den här enkäten. Övriga preparat anges av mindre än 20 individer. Listan nedan ordnar preparaten efter vanlighet i enkäten: Hasch Marijuana Amfetamin Ecstacy Lsd GHB Att diskutera Många ungdomar anger att de haft möjlighet att prova narkotika, men alla provar inte. Glädjande nog verkar dock vaccinationen i form av attityder och information fungera relativt väl. Hur ställer vi oss till preparatinformation på gymnasieskolan? Överväger nyttan framför risken att skapa ytterligare nyfikenhet? 18(23)

19 Skoltrivsel - skolk Hur trivs du i skolan? Mycket dåligt 1% 1% Dåligt 3% 4% Män Kvinnor Varken bra eller dåligt 11% 15% Bra 48% 48% Mycket bra 31% 37% Hela 83 procent av ungdomarna trivs bra eller mycket bra i skolan. Bara fyra procent anger att de trivs dåligt eller mycket dåligt. Ungdomarna från övriga orter anger i något högre grad än elever från Uddevalla att de trivs bra eller mycket bra; 80 % Uddevalla, 86 % övriga orter. Brukar du skolka? Ja, flera gånger i veckan 5% 6% Ja, 2-3 ggr i månaden Ja, en gång i månaden 15% 18% 23% 28% Män Kvinnor Ja, någon gång/termin 32% 35% Nej, aldrig 15% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nästan hälften av eleverna anger att de skolkar någon gång i månaden eller oftare. Kvinnor mer än män. 19(23)

20 Att diskutera Skolket är relativt betydande i gymnasieskolan. Fler kvinnor än män uppger att de skolkar. Vad kan göras för att öka närvaron i gymnasieskolan? Öppna kommentarer I den här enkäten fanns möjlighet att med egna ord lämna synpunkter på vad som kan göras i kommunen för att minska användningen av alkohol och droger bland ungdomar. Det är en omfattande mängd svar som kommit och de behöver analyseras ytterligare i samband med diskussioner kring åtgärder. Här ges några smakprov. Det finns inget att göra, behövs inte göras något Som i Danmark, släpps det fritt och låta dom själva kontrollera hur mycket dom dricker. Om tillgängligheten är större är det inte lika roligt för dom som kör med fjortisfylla. Själv dricker man för sällskapet, testa någon ny sort, smak etc. för att ha kul, inte supa sig så full som man kan. Jag vill inte att man ska få ungdomar att minska på alkoholen. Varför göra något? Man festar väl så mycket man känner för/har råd med. Råkar man illa ut får man skylla sig själv. I min värld finns ingen narkotika så det har jag ingen aning om. På det fester jag varit på har det aldrig varit några större problem med någon som druckit för mycket så där behövs det väl ingen förändring. Att minska användningen av alkohol kommer aldrig att fungera. Ungdomar dricker av samma anledning som vuxna. Prova i så fall att få svensson familjen att sluta med sitt helgnöje. Inte så lätt. För att minska användningen av droger får man slå hårt mot alla invandrare som säljer. Attityden bland ungdomar är att de som håller på med det vet vad de håller på med och de ska ingen vuxen lägga sig i. Jag har svårt att tro att det går att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar. och hur man ska göra med droger vet jag inte. Jag tror inte att skrämselpropaganda hjälper. Folk är nyfikna, eftersom så många använder alkohol och droger är jag av den åsikten att det inte bara kan vara av ondo. Jag tror vad det gäller alkohol måste hela samhällsstrukturen ändras. Fler fritidsgårdar hjälper inte. Jag tror att dagens samhälle, med all stress, utseendefixering och lyckopress gör att man tillslut inte. Finns nog tyvärr inte så mycket att göra åt det. De som säljer droger är rätt smarta, de vet hur de ska gå till väga för att inte åka fast. Och alkoholen kan man alltid få tag på. På ett eller annat sätt. Dricker gör de flesta. Men det är synd att så många använder sig av droger. Jobba med att stoppa droger först och främst. 20(23)

21 Skola Mer undervisning om alkohol och droger i skolan. Då menar jag främst på högstadiet och kanske t.o.m. på mellanstadiet. Det är också för få ungdomar som håller på med någon form av sport/fritidsaktiviteter. Kanske ha mer undervisning om det, men då får det vara bra undervisning så att alla hänger med och inte struntar i den. Mer ANT-information på gymnasiet. För det glöms bort. Sist jag fick info om ANT var i 9: an. På gymnasiet tror de att man redan vet allt eller inte bryr sig. Kanske bryta upp skåpen på skolor nån gång då och då. Information Vara ärliga och inte komma med falska påståenden. Och inte överdriva riskerna. Göra folk medvetna om vad som händer när man tar droger eller dricker alkohol. Mera information, helst av nån som varit med om det. Fixa mer saker att göra, ge ut informationen på ett annat sätt, inte moralpredikningar. Eftersom en släkting till mig använder droger men inte får hjälp med behandling så tycker jag att det ska finnas tillgång till mer behandling och ungdomar måste man tvångsbehandla. Och låta dem träffa andra människor som har knarkat som kan berätta vad det är för skit. Alkoholen minskar om det hade funnits något för ungdomarna att göra på helgerna. Typ disco. Fritid Skapa fler chanser till aktiviteter i stan. T ex discon och dyl. Fritidsgårdarna kunde vara öppna längre. Ha billigare inträde till olika aktiviteter för studenter ska kunna komma t ex gym mm Skaffa härliga ungdomsgårdar där ungdomarna kan umgås och ha kul utan alkohol. Förbättra de sociala förhållandena. Anordna aktiviteter som lockar och är absolut alkohol och drogfria. Det måste finnas alternativ till drickandet och droganvändandet som är lika roande. Ungdomar måste komma till insikt om att man faktiskt kan ha roligt utan alkohol och droger. Anordna fler aktiviteter med blandade åldrar. Inte bara över eller under 18-års ställen. Fixa mer idrottsevenemang. Ex. streetbasketturnering, skid/fjällresor mm. Fler lokaler för ungdomar att hålla till på, på sin fritid. Ungdomar dricker delvis för att bli mer sociala och delvis för att de är uttråkade och om det inte finns något ställe för ungdomarna att vara, så är alkohol den enklaste vägen till att ha kul. Fixa mera arrangemang. Så som Rockstad t.ex. Fast inte ta en förmögenhet att se/gå på. 21(23)

22 Tillgänglighet Jag tycker man ska ha mer krogar med 18 års gräns. Annars kan man ju hålla kidsen hemma. Börja sälja i vanliga affärer. Föräldrar och andra vuxna Föräldrar ger kärlek till sina barn och har en ömsesidig kontakt. Varför ska man då ta droger? Ett fungerande hem är nyckeln. Annars: musikskolan. Satsa där! Där jag kommer ifrån är det generellt accepterat av föräldrar att man dricker med kompisar t.o.m. i föräldrars sällskap, vilket fungerar bra och ger en bra bild av alkohol. Dvs. den ska brukas i måttlig mängd i goda vänners lag. Som åtgärd kanske man bör visa hur alkoholen ska brukas och i hälsosam mängd. Kanske inte bara argument som: du skall inte dricka. Mer föräldrar som ser till ungdomar på nätterna. Mer ungdomsgårdar, även på fredag och lördags kvällar, som ungdomarna kan gå till istället för att driva på stan. Upplysa föräldrarna mycket, så att det möjligtvis kan stoppa användningen i hemmet. Strängare regler för att köpa ut, bl.a. öl. (mindre butiker/kiosker gör allt för att tjäna pengar.) Om ungdomar får bättre relation till de äldre. Så att de kanske kan få höra vilka misstag de har gjort i bl.a. fyllan. Så att det till viss del kan förhindras. Behandling En anonym mottagning dit man kan gå om man vet något istället för att gå till polisen. Straff eller Påföljder Man borde ha hårdare straff för narkotikabrott Sätta strängare straff för innehav av alkohol och narkotika. Inför hårdare straff, fler poliser etc. Bli hårdare och låta eleverna bli tilldömda straff som gör att dom lär sig att det är fel att dricka om man är minderårig. Polisinsatser Beträffande narkotika finns det bara en åtgärd. Pengar till polis- kraftåtgärder. Sluta stoppa trafikanter som ligger i 10 km över hastighetsgränsen och lägg pengarna på något klyftig. 22(23)

23 Skicka ut hash-spanare. Det är ju polisens jobb. Hade dom varit lite mer engagerade än att bara åka omkring i deras bil upp och ner för Kungsgatan hela kvällarna. och vara lite trevliga på stan istället, då skulle dom ha lite mer koll. 23(23)

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun

Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol och Drogvanor i Järfälla kommun Årskurs 8, november 13 Undersökning nr 11 Andel elever i årskurs 8 som är rökfria, snusfria, alkoholfria och narkotikafria 13 8 9 98

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol

Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Alla överens! Ingen under 18 år ska få tag på alkohol Öckerömodellen Resultat från drogvaneundersökningar 21-214 i årskurs 7-9 Eva Malmqvist, Folkhälsosamordnare Rökning 21-214 Svar på frågan Har du rökt

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Kronobergselevers drogvanor 2002

Kronobergselevers drogvanor 2002 Kronobergselevers drogvanor 2002 Resultat från en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 i Kronobergs län vårterminen 2002 Livsstil Kronoberg INNEHÅLL SIDA Bakgrund 3 Undersökningens

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vart annat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland eleverna i grundskolans åk 9 Syftet: Följa utvecklingen Underlag

Läs mer

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever

tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever tonåring Min dricker väl inte? En presentation av drogvaneundersökningen 2006 bland gotländska skolelever - Jag röker bara på fester! Får du smaka på alkohol hemma? Snusar du varje dag? Snusar du ibland?

Läs mer

tobak alkohol - narkotika

tobak alkohol - narkotika Preliminär redovisning av några av svaren på Drogvaneundersökningar i Gotlands kommun under perioden 1998 26 avseende elever i åk 9 Vissa av frågorna belyser även elever i gymnasiet åk 2 för åren 24 26

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT. En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkoholoch narkotikavanor i Tyresö gymnasium åk 2, höstterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Februari 2007 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

Tabellbilaga ANDT undersökning

Tabellbilaga ANDT undersökning Tabellbilaga ANDT undersökning 2012 Tabellbilaga. Grundskolan 2012 Norsjöskolan år 9 41 elever 56,0 44,0 100,0 Nilaskolan år 9 40 elever 45,0 55,0 100,0 Summa 81 elever 51,0 49,0 100,0 Hur trivs du i skolan?

Läs mer

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN

Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN Vad vet vi om cannabisanvändning bland unga? Ulf Guttormsson CAN ANDT-Samordning Nätverksträff, Stockholm 21 maj 2014 Upplägg CAN:s cannabis-pm - Konsumtionsdata Fråga på! (Spice) (Utbudssidan) www.can.se

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002

Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 Omsorgsutskottet Ungdomars alkohol- och drogvanor 2002 En enkätundersökning riktad till 1464 ungdomar i Linköpings kommun. Oktober 2002 Lars-Åke Gustafson Tidigare rapporter, som har getts ut av omsorgsutskottet

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar Ungdomar Anna är 21 år och har tidigare deltagit på internationella läger. Om en månad ska du och fyra andra ungdomar (16 18-åringar) åka på läger till Italien. Anna har fått i uppdrag att ordna en utbildning

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 2 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(32) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

17 Droger. 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger?

17 Droger. 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger? 17 Droger 17.1 1 Människan en reptil? 2 Droger vad är det? 3 Ord som gäller alla droger 4 Varför använder man droger? 17.2 5 Tobaksdocka OH1 Tobakens effekter på kroppen 6 Tobaksreklam 7 Vad kostar det

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född?

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? 1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6 Årskurs 9 2 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? Januari Maj September Februari Juni Oktober Mars

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 83 Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Författare: Sammanfattning Ungdomars inställning till droger

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 9

!Du svarar anonymt. Årskurs 9 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

- risker och konsekvenser

- risker och konsekvenser Filmfakta Ämne: Idrott och hälsa, Biologi, ANDT Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: 17 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Producent: Kunskapsmedia AB, 2012 Inlärningsmål - Att ungdomarna lär

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Studentfirandet och alkoholen. Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län

Studentfirandet och alkoholen. Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län Studentfirandet och alkoholen Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län Stockholm 2013 2 INNEHÅLL Inledning... 4 Syfte... 5 Metod... 5 Resultat... 6 Kommunens alkohol-

Läs mer