Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?"

Transkript

1 Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet Strömma,,, Naturbruksgymnasiet Svenljunga och samt Tingsholmsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet,, Bäckängsgymnasiet och. Syftet med dialogbesöken har varit att lyssna av ungdomarna och samtidigt synliggöra nämndens uppdrag och arbete. Nämnden samtalade med gymnasieeleverna kring temat psykisk hälsa. De ungdomar som ville fick fylla i frågeformuläret Hur mår du? bestående av åtta frågor på temat psykisk hälsa. Här följer en redovisning av årets tolv ungdomsdialoger och en sammanställning av hur de 689 gymnasieeleverna har svarat på åtta frågor på temat psykisk hälsa. 1/10 Ingegerd, Gun-Britt 1/10 Ann-Marie, Anita 7/10 Naturbruksgymnasiet Strömma Gunnel, Barbro 8/10 Per-Åke, Gun-Britt, Hanne 9/10 Eva-Karin, Katja 9/10 Naturbruksgymnasiet Svenljunga Marita, Ann-Marie, Tina 17/10 Hanne, Peder, Anita 24/4 Tingsholmsgymnasiet Ulricehamn Ingegerd, Peder 7/5 Sven Eriksonsgymnasiet Katja, Gunnel 15/5 Gun-Britt, Christina, Kristina 17/5 Bäckängsgymnasiet Ann-Marie, Eva-Karin 22/5 Hanne, Barbro, Bertil Antal svarande Tot. antal svarande Dialog på den 8 oktober. Dialog på den 22 maj. 1

2 2013 Sammanställning skolor 689 svarande varav 368 tjejer 321 killar 1. Hur mår du rent allmänt? 1. Hur mår du rent allmänt? Samtliga 689 svarande Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt 13% 3% 54% 49% 42% 30% 36% 41% 7% 17% 3% 4% Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt 1. Hur mår du rent allmänt? Bäckäng Borås Sven Erikson Borås Tingsholm U-hamn Naturbruksgymnasiet Svenljunga Strömma Naturbruksgymnasiet Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1. Majoriteten av gymnasieungdomarna uppger att de mår mycket bra eller bra rent allmänt. Pojkar uppger i högre utsträckning än flickor att de mår mycket bra. 8 respektive 6 procent av eleverna på Praktiska och samt 5 procent vardera på LBS Kreativa och Bäckäng, uppger att de mår dåligt. 2

3 2. Hur frisk tycker du att du är? 2. Hur frisk tycker du att du är? Samtliga 689 svarande Helt frisk Ganska frisk Inte särskilt frisk 69% 3% 47% 50% 40% 28% 57% 3% 3% Helt frisk Ganska frisk Inte särskilt frisk 2. Hur frisk tycker du att du är? Bäckäng Borås Sven Erikson Borås Tingsholm U-hamn Naturbruksgymnasiet Svenljunga Strömma Naturbruksgymnasiet Helt frisk Ganska frisk Inte särskilt frisk 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2. Majoriteten av gymnasieungdomarna uppger att de är helt friska eller ganska friska. Pojkar uppger i högre utsträckning än flickor att de är helt friska. 11 respektive 8 och 5 procent av eleverna på Praktiska, och LBS Kreativa, uppger att de inte är särskilt friska. 3

4 3. Hur trivs du med ditt liv? 3. Hur trivs du med ditt liv? Samtliga 689 svarande Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt 2% 55% 11% 40% 35% 45% 47% 40% 8% 14% 2% 2% Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt 3. Hur trivs du med ditt liv? Bäckäng Borås Sven Erikson Borås Tingsholm U-hamn Naturbruksgymnasiet Svenljunga Strömma Naturbruksgymnasiet Mycket bra Bra Ganska bra Dåligt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3. Att man trivs mycket bra eller bra med sitt liv svarar 87 procent av de 689 svarande eleverna. Fler pojkar än flickor svarar att de trivs mycket bra med sitt liv. 8 respektive 5 och 4 procent av eleverna på Praktiska, och uppger att man trivs dåligt med sitt liv. 4

5 4. Har du någon att anförtro dig åt om du behöver prata? 4. Har du någon att anförtro dig åt om du behöver prata? Samtliga 689 svarande Alltid Ibland Sällan Aldrig 5% 2% 68% 74% 22% 71% 23% 21% 5% 5% 4% 1% Alltid Ibland Sällan Aldrig 4. Har du någon att anförtro dig åt om du behöver prata? Bäckäng Borås Sven Erikson Borås Tingsholm U-hamn Naturbruksgymnasiet Svenljunga Strömma Naturbruksgymnasiet Alltid Ibland Sällan Aldrig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4. En övervägande majoritet av ungdomarna på samtliga skolor uppger att de alltid har någon att anförtro sig åt om de behöver prata. 4 procent av killarna har aldrig någon att anförtro sig åt. 8 procent av eleverna på Praktiska och 6 procent av eleverna på respektive Marks Gymnasieskola, svarar att de aldrig har någon att anförtro sig åt om de behöver prata. 5

6 5. Vem vänder du dig till när du inte mår bra eller behöver prata? 5. Vem vänder du dig till när du inte mår bra eller behöver prata? Samtliga 689 svarande Skolkuratorn Skolsköterskan Ungdomsmottagningen Kompisar Föräldrar Både och Någon annan Fler än ett alternativ 31% 31% 27% 25% 23% 7% 15% 3% <1% 1% 30% 5% 2% 2% <1% <1% <1% 11% 18% 12% 6% 7% 27% 17% 5. Vem vänder du dig till när du inte mår bra eller behöver prata? Bäckäng Borås Sven Erikson Borås Tingsholm U-hamn Naturbruksgymnasiet Svenljunga Strömma Naturbruksgymnasiet Skolkuratorn Skolsköterskan Ungdomsmottagningen Kompisar Föräldrar Både och Någon annan Fler än ett alternativ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5. De allra flesta, sammanlagt 74 procent vänder sig till kompisar, föräldrar eller både och, när de inte mår bra eller behöver prata. I princip ingen vänder sig till ungdomsmottagningen. Endast ett fåtal uppger att de vänder sig till skolkurator eller skolsköterska och i princip ingen vänder sig till ungdomsmottagningen. 13 procent av eleverna på Strömma vänder sig till skolkuratorn. Fler pojkar än flickor väljer dessa alternativ. 6

7 6. Vart vänder du dig om du blir sjuk? 6. Vart vänder du dig om du blir sjuk? Samtliga 689 svarande Vårdcentralen Ungdomsmottagningen Skolsköterskan Någon annanstans Fler än ett alternativ 62% 64% 19% 11% <1% 1% 7% 5% 23% 16% 15% 7% 6% 63% 1% 6. Vart vänder du dig om du blir sjuk? Bäckäng Borås Sven Erikson Borås Tingsholm U-hamn Naturbruksgymnasiet Svenljunga Strömma Naturbruksgymnasiet Vårdcentralen Ungdomsmottagningen Skolsköterskan Någon annanstans Fler än ett alternativ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6. En majoritet av ungdomarna, oavsett kön och skola svarar att de vänder sig till vårdcentralen när de blir sjuka. Bara 1 procent vänder sig till ungdomsmottagningen. Många av de elever, 19 procent, som har svarat Någon annanstans uppger att de vänder sig till sin mamma eller sin familj. 7

8 7. Har du besökt ungdomsmottagningen det senaste året? 7. Har du besökt ungdomsmottagningen det senaste året? Samtliga 689 svarande Nej 54% Ja 46% 59% 31% 41% 69% Ja Nej 7. Har du besökt ungdomsmottagningen det senaste året? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nej Ja 7. De flesta svarande elever, 54 procent, har inte besökt ungdomsmottagningen det senaste året. Betydligt fler tjejer än killar uppger att de har det. 59 procent av de svarande på och 57 procent av de svarande på Sven Erikson, har varit på en ungdomsmottagning det senaste året. Motsvarande siffra för svarande ungdomar på och Naturbruksgymnasiet Svenljunga är 32 procent. 8

9 8. Vad är viktigast för att du ska må bra? Att folk i min närhet mår bra. Att jag inte påverkas av de negativa runt omkring. Äta och sova. Choklad, One Direction. Kompisar. Kärlek från familj & vänner. Mat & träning. Bra relationer och hälsan. Vet inte. Att jag har en bra omgivning, roliga vänner, bra i familjen. Att alla är glada och mår bra. Leva ett bra liv med nära och kära. Att ha bra människor runt omkring mig så jag får stöd. Mat, min pojkvän, min häst och familj. Glädje, närvaro av föräldrar. En bra och trygg miljö. Ett bra socialt liv. Prestera bra i skolan, ha en bra relation med familj och vänner. Att jag motionerar regelbundet, har bra relationer och framför allt att jag trivs med mig själv. Både mental och fysisk hälsa. Att man har någon att prata med. Att jag inte är stressad. Att jag är frisk och har någon att prata med om jag mår dåligt. Familjen och skolan. Mat, sova. Sol och värme. Kompisar, familj, musik. Sporta, hålla sig lagom varm. Bra vänner. Att ha ett bra liv och bra vänner. Pengar. Vet inte! Äta. Jag vet inte. Cola, pojkvännen, kompisar. Känna mig omringad av folk som mår bra. ha en bra livskvalité och ha familj och vänner hos mig. Att man har bra familj & kompisar och känner medkänsla. Familj, vänner. Att alla i min omgivning mår bra+ familj & vänner. Att jag är frisk och folk i min omgivning mår bra. Att få vara med vänner, familj, musik. Stöd för allt jag går igenom. Att jag är omringad av människor som älskar och får mig att må bra. Att äta och sova bra. Att jag har mina vänner och familj hos mig. Att bli älskad och vara glad. Musik, vänner. Att äta rätt och umgås med rätt människor. Allt omgivningen miljö personer. Min häst. Att jag har en bra relation med vänner & familj. Träning och familj. Träning och att ha det bra och inte må dåligt. Tjej. Äta bra. Vara glad. Fotboll, familj. Bra vardag. Vänner man kan prata med, mat. Hygien, näring, fritid. Kompisar. Att familjen mår bra. Bra umgänge. Familjen, fotbollen. Hålla mig varm och äta bra mat, träna så att man har bra Hälsa. Vet ej. Vara glad, trivas. 9

10 Träning, njuta av livet. Att ha kompisar i min närhet hela tiden och någon jag litar på. Äta bra, träna och sova! Att bli av med min extrema huvudvärk. Att jag trivs hemma, har mat på bordet, kläder på kroppen och har folk runt mig som tycker om mig. Vet inte. Kompisar, familj och pojkvän. Att äta bra och sluta röka. Får göra det jag brinner för. Allt. Naturbruksgymnasiet Strömma God hälsa, familj, vänner, kärlek. Att ha vänner. Bra vänner. Vara glad. Bra umgänge. Sova. Få medicin. Sällskap med djur. Djur, natur och frisk luft. Att jag får vara med människor jag tycker om. Hästar, frihet. Musik. Ha möjlighet till att kunna prata med någon. Ha glada människor runt omkring sig. Inte stressad. Vänner, musik, resor, godis, hästar, sex. Att jag har människor runt omkring mig som gillar mig för den jag är + Patric Swazey. Vet inte riktigt, att jag inte är stressad. Min älskade pojkvän. Att familjen och skolan funkar. Hålla på med hästar och dansa magdans. Att jag rör på mig. Godis. Ha vänner. Bra mat. Goa lärare, schysta människor. Folk som skrattar åt dåliga skämt. Lugn och ro. Vet ej. Få mjölka kor. Jobba. Att mina vänner mår bra. Att ha goda vänner. Inget. Att gå på underkontroll ofta. Knark, sprit, horor. Hälsa och psykisk hälsa. Äta, sova & träna bra. Att ha mina närmaste nära mig. Att jag lyckas med mitt mål i mitt liv. Allt skall vara bra. Att jag alltid har någon att vända mig till. Vet ej. Porr och heroin. Att personer i skolan slutar att reta en. Att min familj och kompisar inte blir osams. Heroin, tjejer, flera liter alkohol. Knark. Mycket sex och alkohol. Det är att man inte röker eller snusar. Ständiga inköp, mat och pengar. Vänner. Att ha kompisar. 10

11 Ha det bra. Polare, skolan, bruden, S.M.V.G. Ha kul med livet och lev bra. Att familjen mår bra! Vet faktiskt inte. Utvecklas i livet. Träna. Pengar, kompisar, föräldrar, dator. Gå bra på LoL. Träning. Att de personer jag älskar mår bra. Hälsan. Jag är bra och håller mig stark. Bra vänner, trivs hemma, träna, va lugn, ha kul. Att inte stressa. Att folk är snälla. Att jag har någon som bryr sig om mig. Att det finns någon jag kan gå till om det behövs. Choklad, kompisar, sol & frisk luft. Min häst & telefon. Att få göra saker jag tycker om. Att människor omkring mig som jag bryr mig om är glada och mår bra. Kompisar, sömn, mat, miljö hemma, skola m.m. Alla runt omkring mig mår bra. Att jag får jobba för min lycka samt även att jag har folk som bryr sig. Vänner, sömn, ingen stress. Vänner och kyrkans ungdom. Att alltid ha någon att prata med. Kompisar. Att familj och vänner mår bra. Ett liv där jag får ha fritid och skolan inte tar all tid. Att vara med vänner och att allt hemma är bra. Att veta att mina kompisar och familj mår bra. Ingen stress och inga stora förändringar i livet. Vara ifred. Ingen stress. Skall vara lugnt. Naturbruksgymnasiet Svenljunga Ha bra vänner och bra familj. Vet inte riktigt. Frisk, mätt, lycklig. Att mina nära och kära mår bra och är glada. Omgivningen. Min hund! Antideppmedicin, lugnande, sömntabletter. Att ha kompisar att prata med. Att jag får vara med kompisar, familj och nära. Sömn, mat, vänner. Jakt och friluftsliv. Goa polare. Fritiden är viktig. Flickvännen är viktig för mig och kompisar o föräldrar är viktiga att ha. Jobba, snus, kompisar. Gemenskapen o trivseln. Pengar. Jobb. Bra vård. Glass, pengar, jobbet. 11

12 Bra kontakt med familj och vänner. Bra vänner & familj. Äta rätt, sova tillräckligt. Att ha ordentligt med vänner, hänga och skoja. Skämta till det. Äta riktigt, bra fritidsintressen. Sprit, snus och god mat. Träning. Att inte göra sjuka saker. Jobba och jobba. Jobba i skogen. Vänner, må bra och få jobba så möe en vill. Mö o göra, snus och ett glatt fruntimmer. Kompisar, tjej, trygg relation i familjen. Få jaga och jobba. Motion och avkoppling. Vara frisk framför allt, det är förutsättningen. Att man har det bra i skolan och att kompisarna är snälla. Vet ej. Att vara med mina kompisar och fiska och jaga. Bra kompisar. Att jag trivs. Maskiner. Ha bra gemenskap. Vänner, dataspel och att alltid ha något att göra. Att trivas. Mat. Bra kompisar. Mina nära och kära mår bra. Familj & vänner. Träna, ha ett socialt liv. Framtidstro, vänner. Att ha vänner runt mig som bryr sig om mig och att ha en bra relation till min familj! Ha mina vänner och familj i min närhet. Att jag har folk som respekterar mig för den jag är samt lär känna mig innan de dömer mig. Att jag har folk omkring mig som bryr sig om mig. Att jag har vänner omkring mig. Kompisar, stämningen hemma, skolmiljön och stämningen på skolan. Att jag kan umgås med mina vänner och distraheras från allting som är mindre bra. Att ha en bra självkänsla och värdera sig själv, något jag inte gör. Att mina syskon mår bra. Familj och vänner. Att ha någon att lita på och få göra det man tycker om. Att jag känner att jag får vara den jag är och att alla runt mig mår Äta bra och röra på mig. Vara glad. Bra mat. Kaffe. Att vara glad. Njuta av livet. Åka skateboard. Kompisar och träning. Mindre enkäter. Att vara social och hålla igång. Mitt liv. Fritid. Pengar. Inget speciellt. Tid. Vänner, träning och bra mat. En bra morgon. Sociala nätverk. Kontakt med personer. 12

13 bra och får mig att må bra! En bra miljö omkring mig. Bra människor runt mig. Att min familj och vänner mår bra och att de känner att de kan prata med mig, och jag kan prata med dem. Att jag inte är sjuk. Att jag vet att jag kan få hjälp om jag behöver. Ha någon som bryr sig och som vet att jag kan lita på. Att få göra det jag tycker är kul t.ex. träna, umgås med kompisar och vara i stallet. Mat och träning. Ha något intressant att göra. Vänner och tillgång till internet. Lugn och ro. Nothing. Att kunna umgås med kompisar. Att tänka positivt. Se på livet från ett logiskt perspektiv. Min relation med Gud. Vänner och familj. Vänner och familj och ett jobb jag älskar. Tingsholmsgymnasiet Ulricehamn Nyttig mat, lugn och ro i min omgivning, träning, ledig tid. Att allt flyter på med skola, kompisar och hemma. Det sociala livet. Kompisar, kärlek och mycket tid över till annat. Vara omringad av människor jag kan lita på som gör mig glad. En balans mellan olika faktorer i mitt liv. Att vara glad och lycklig. Att jag har många bra vänner runt mig. Att ha kul och vara med kompisar. Min hälsa, mina vänner och min familj. Att inte ha för mycket i skolan. Det är stressande. Kompisar, att familjen håller sams, inte är för mycket i skolan. Träna, äta rätt och ta det lugnt i livet. Att leva ett normalt liv med tid över till fritid. Kompisar som ställer upp för en. Motion och sömn. Träning, bra kost och viktigt att få umgås med vänner. Mål i livet, god sömn och många fritidsaktiviteter. Vet inte. Att kunna umgås med sina vänner och familj. Snälla kompisar. Roliga saker. Träna och vara med kompisar. Att jag är frisk. Sven Eriksonsgymnasiet Borås Att ha nära och kära runt sig. Mat, träning, vänner och familj. Trivas med mig själv. Kompisar, vara frisk, pojkvän. Sömn och mat. Att ha vänner och familj som mår bra. Saker och ting går som det ska och allt känns lätt. Bra miljö, inte för stressigt. Äta riktigt. Att jag har kul i livet och familjen. Inte må dåligt. Socialt liv, att träna. Vet ej. 13

14 Att vardagen rulla på och att jag funkar med min omgivning. Vara frisk. Min familj och det sociala livet. Samspel mellan fysiskt och psykiskt välmående. Känna mig uppskattad. Om skolan och fotbollen går bra. En glad omgivning. Sömn, mat och ha roligt. Att ha roligt. Äta rätt. Ja. Att jag inte stressar. Att människor runt mig mår bra. Bra omgivning. Att vänner och familj mår bra. Att koppla av någon gång ibland. Allt. Att må bra fysiskt och psykiskt. Gemenskap både med familj och vänner. Bra umgänge, träning och god mat. Vänner och musik. Att omgivningen är med mig. Familj och vänner som bryr sig och att aldrig vara ensam. Vänner, fritid, träning och mycket skratt. Att jag inte är stressad, har bra vänner, pojkvän. Trivas och vara lycklig. Allt bra hemma och i skolan. Känna mig trygg i mig själv och inte ha för mycket stress på mig. En lugn tillvaro. Att prata med någon som förstår mig. Bra mat, vänner, ingen stress och mycket sömn. En bra tillvaro. Att alla i min omgivning mår bra. Inte gå till skolan och spela dataspel. Live in harmony and peace. Mat och träning. Vara glad. Äta bra och mycket motion och sömn. Musiken, crossen och brudarna. Godis. Bra kompis och umgängeskrets. Bäckängsgymnasiet Borås Ha mina kära i min närhet. Fina vänner! Ha mina föräldrar och vänner nära, bra betyg i skolan. Att känna en trygghet och inte vara ensam. Att vara bland vänner och göra saker som jag tycker om. Att jag har någon att prata med, att jag har fritid och är frisk. Att andra ska må bra och tycka bra om mig. Sömn och vila. Att jag har koll på saker och ting, att jag har folk i min närhet. Kärlek. Vänner och ingen skola. Att jag inte är för stressad. Att jag har vänner. Att jag presterar. Bekräftelse. Att jag har omtänksamma människor runt mig varje dag. Frisk och kunna göra roliga saker i livet. Leva livet! Min medicin. 14

15 Lyckas klara av mina mål i livet. När min familj mår bra. Att min familj har det bra. Tid att göra det jag vill. Nya spännande upplevelser. Att ha en bra familj och vänner. Att jag inte ska vara så stressad. Att jag är lycklig. Att ha nära och kära i min omgivning som får mig att må bra. Pengar, vänner, mamma, min kille. Veta att familjen finns där. Vet inte! Veta att det finns hjälp att få. Mat, hälsosamma relationer, rutiner, motion och kärlek. Någon som bryr sig. Att mina djur mår bra. Att min familj mår bra. Träffa kompisar. Att ha kul. Vara ute i naturen, träffa kompisar. Röra på sig. Att man har tjej! Familj, vänner, empati för varandra, ha roligt. Så länge jag har bilen och jobbet mår jag bra. Bullar och saft och öl. Bra hälsa. Att leva i ett bra samhälle. Vet inte, om min familj kommer till mig kanske. 15

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Text & musik: Agnes Samuelsson, Jonatan Samuelsson Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Vi gillar alla människor Hur dom än ser ut Vi vill att dom ska veta Dom är älskade av Gud Vi gillar dans

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola

Vad är viktigt i en bra skola Vad är viktigt i en bra skola Trivsel: Att alla är snälla Att barn lyssnar på vuxna Barn och vuxna ska vara snälla och lyssna på varandra Att barn får leka Bra miljö och stor bra skolgård Att ingen klottrar

Läs mer

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född?

1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6. 2 Är du flicka eller pojke? Flicka. 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? 1 Går du i årskurs 6 eller årskurs 9? Årskurs 6 Årskurs 9 2 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 3 Vilket år är du född? 4 I vilken månad är du född? Januari Maj September Februari Juni Oktober Mars

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Lägerutvärdering 2012

Lägerutvärdering 2012 Lägerutvärdering 2012 Utvärdering Stockholm, Barnens Ö 2012 34 deltagare har svarat på Före (Några kom direkt till Barnens Ö och fyllde aldrig i enkät?) 31 deltagare har svarat Efter 2 deltagare svarade

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Lägerutvärdering FLATÖN 14

Lägerutvärdering FLATÖN 14 Lägerutvärdering FLATÖN 14 Läger 1 (22-28/6) Utvärdering 2014 års VVDS läger 1; 22 juni-28 juni Förmågor före och efter lägret (Skalan är 1-5 där 1 är lägst och 5 högst) Före (37) Efter (32) Självkänsla

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

POJKPAKETET Handledningar Varför Pojkpaketet?

POJKPAKETET Handledningar Varför Pojkpaketet? POJKPAKETET Böckerna i pojkpaketet är fokuserade på pojkrollen. Det går idag att hitta bredare roller för flickor inom barnböcker. Flickor som går i Pippis fotspår. Men böcker som gestaltar pojkar på ett

Läs mer

Finansierad av: Tell-Us

Finansierad av: Tell-Us Finansierad av: Tell-Us Teckenspråkiga elevers livssituation utvecklingsstörning Tell-Us Arvsfondsprojektet Tell-Us syfte är att ge teckenspråkiga elever med utvecklingsstörning det elevinflytande de har

Läs mer

Sommarläger 2013 UTVÄRDERING

Sommarläger 2013 UTVÄRDERING Sommarläger 2013 UTVÄRDERING Utvärdering läger 1, Flatön 2013 30 deltagare har svarat på Före 30 deltagare har svarat på Efter (En person svarade inte på självkänsla varken före eller efter ) Förmågor:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Ungdomar är viktiga. implementering och utvärdering av webbplats för möten mellan unga vuxna och folkhälsoexperter om livsstilsfrågor

Ungdomar är viktiga. implementering och utvärdering av webbplats för möten mellan unga vuxna och folkhälsoexperter om livsstilsfrågor Ungdomar är viktiga implementering och utvärdering av webbplats för möten mellan unga vuxna och folkhälsoexperter om livsstilsfrågor Joakim Ekberg Institutionen för Medicin och Hälsa Projektet Ungdomar

Läs mer

Barns helse og egenopplevelse som asylsøker

Barns helse og egenopplevelse som asylsøker Barns helse og egenopplevelse som asylsøker http://www.cergu.gu.se/publikationer/ NSH-konferanse om minoritetshelse Oslo 6 mai 2011 Henry Ascher MD, docent i barnmedicin, universitetslektor Flyktingbarnteamet,

Läs mer

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Mitt fina namn: Klass: Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Melodi: Blinka lilla stjärna där... 3 FN... 4 KRÄNKNING ÄR... 5 MOBBING ÄR... 6 DISKRIMINERING

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo

Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo Utvärdering 2015 deltagare Filmkollo 284 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 99 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Vi har gjort roliga och väldigt varierade saker! - För att

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Grupparbete/Helklass

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Grupparbete/Helklass Lärarmaterial sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Ina är en tjej som känner sig utanför var hon än är. Hennes mamma är psykiskt sjuk och kan inte ta hand om Ina och hon vet inte vem

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 2013 31 svarande av 36 elever, 17 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 86 % 2014 39 svarande

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

En vanlig dag på jobbet

En vanlig dag på jobbet En vanlig dag på jobbet Läs texten många gånger! Träna på att läsa meningarna högt tio gånger. Morgon Mitt alarm ringer klockan 05.20. Jag brukar ligga kvar en stund och tänka på vad jag ska göra under

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation

RF:s Elevenkät 2004. Bakgrundsinformation RF:s Elevenkät 2004 Bakgrundsinformation Årskurs Hur bor du på RIG-orten? Välj ditt RIG Ort Flicka Pojke Årskurs 2 På elevhem Friidrott Umeå X Årskurs 3 I föräldrahemmet Friidrott Umeå X Årskurs 2 På elevhem

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron!

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! Om sorg Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller en nära vän är en av livets mest omvälvande

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass

ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass ACT / Att hantera stress och främja hälsa Stöd till digital Livskompass Vad jag vill ha med i min Livskompass Vilka är de viktiga sakerna som verkligen spelar roll i ditt liv? Vad vill du ska finnas med

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids?

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids? Genom att utmana barn till att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva, och sin omvärld samt ta tillvara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras barns allsidiga

Läs mer

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 2012 17 svarande av 18 elever, 7 flickor och 10 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 94 % 2013 19 svarande av

Läs mer

En diktbok av klass 3b på Grimstakolan i Vällingby Höstterminen 2014

En diktbok av klass 3b på Grimstakolan i Vällingby Höstterminen 2014 Dikter 3b En diktbok av klass 3b på Grimstakolan i Vällingby Höstterminen 2014 I mina drömmars stad I mina drömmars stad är det varmt. I mina drömmars stad bor det kändisar och fotbollsspelare. I mina

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

Det visar sig att hon har fått diabetes. Pappa tittar ner på Moa som är ledsen.! -Moa du kan inte ha kalas i morgon. Säger pappa.! -Va? Säger Moa.!

Det visar sig att hon har fått diabetes. Pappa tittar ner på Moa som är ledsen.! -Moa du kan inte ha kalas i morgon. Säger pappa.! -Va? Säger Moa.! Dag 1 Det är en varm och solig fredag över potatis land. Moa potatisson äter glass på sin balkong i rad huset. hennes mamma är i London. Moa har sommarlov. Moa ska ha födelsedagskalas på söndag hon har

Läs mer

Samtal om tobak i skolan

Samtal om tobak i skolan Samtal om tobak i skolan Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Sotis-manualen Metoden i Samtalet om tobak (SOTIS) i skolan togs fram för att stödja, strukturera och effektivisera dialogen kring

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport

hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport hh.se/studentsupport goda råd för en hållbar studietid Studentsupport Till dig som är student Studietiden är för många en fantastisk tid med frihet, möjligheter och inspiration. Samtidigt innebär det ett

Läs mer

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation 2013-10-14 Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa

Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Psykisk hälsa Ämnesrubrik. Gå till visa och bildbakgrund för att ändra. Presentation från Idrottsvetenskapliga programmet, C-uppsats vid Umeå Universitet

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Planeten (2010-05-12) Bilaga 1. 1(4) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en tjänst

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

MOTION. Muskler. Träning

MOTION. Muskler. Träning MOTION Muskler Oftast när man pratar om muskler så menar man skelettmusklerna, alltså dom musklerna som gör att vi t.ex kan gå,prata osv. Skelettmusklerna täcker hela skelettet och vi har ganska god kontroll

Läs mer

Resultat Sätra skola åk 3 våren 2015

Resultat Sätra skola åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Sätra skola åk 3 våren 2015 2013 23 svarande av 24 elever, 10 flickor och 13 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 96 % 2014 22 svarande av 22

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen)

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Utverdering det har gott bra med träningen. jag tycker att det var kul att träna och så var det skönt att träna.

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 2012 31 svarande av 36 elever, 15 flickor och 16 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 86 % 2013 37 svarande

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015

Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Montessoriskolan åk 5 våren 2015 2013 16 svarande av 15 elever, 7 flickor och 9 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 100 % 2014 15 svarande

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Ungdomssamtalarna beaktas i internbudget för 2015, samt att samarbete inom ramen för Ungdomssamtalarna fortsatt sker med grundskolenämnden

Ungdomssamtalarna beaktas i internbudget för 2015, samt att samarbete inom ramen för Ungdomssamtalarna fortsatt sker med grundskolenämnden Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-08-07 Handläggare Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Ungdomssamtalare GYVF-2014-542

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder IV Till Pappor/Partner I samband med att barnet är tolv månader korrigerad ålder Här kommer det fjärde frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller med bland annat frågor hur du upplever

Läs mer

Träna ordföljd. Meningar börjar alltid med stor bokstav och slutar alltid med punkt, frågetecken eller utropstecken (.?!)

Träna ordföljd. Meningar börjar alltid med stor bokstav och slutar alltid med punkt, frågetecken eller utropstecken (.?!) Träna ordföljd Mening Meningar börjar alltid med stor bokstav och slutar alltid med punkt, frågetecken eller utropstecken (.?!) Exempel: Jag gillar glass. Känner du Hibaq? Haybe går på Gökstensskolan.

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN. grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård.

FOLKTANDVÅRDEN. grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård. FOLKTANDVÅRDEN grundkurs för dig som vill träffa oss lite mer sällan. vi JOBBAR mest i landet MED förebyggande tandvård. Vi vill att du ska kunna vara frisk i munnen hela livet Folktandvården finns till

Läs mer

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar.

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. PROJEKT POLISEN: Polisrytteriet, del 1 Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. Hur gamla är hästarna? De är mellan

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

Vad är hälsa? Hälsa är hur man mår, hur man mår fysiskt, psykiskt och socialt.

Vad är hälsa? Hälsa är hur man mår, hur man mår fysiskt, psykiskt och socialt. Vad är hälsa? Definition av WHO En god hälsa är ett tillstånd av (fullständigt) fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp Hälsa är hur man mår, hur man

Läs mer