Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007"

Transkript

1 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, Örebro Telefon: Telefax

2 Uppdrag: Panelundersökning: Lyckliga arbetsplatser Beställare: Prevent/Arbetsliv Kontaktperson Prevent: Andreas Alskog/Torbjörn Uhlin Projektledare Markör: Eva Entelius-Melin Undersökningsperiod: Maj 27 Markör Marknad och Kommunikation Markör hjälper större företag och organisationer att fatta rätt beslut det gör vi genom utredningar, undersökningar och utvecklingsarbete på plats hos våra kunder. Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (25)

3 Innehåll Bakgrund 4 Frågor 5 Om de svarande 8 Resultat totalnivå 9 Skillnader mellan grupper 21 Summering 22 Bilaga: Öppna svar 23 Markör Marknad och Kommunikation AB 3 (25)

4 Bakgrund Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av tidningen Arbetsliv, utgiven av Prevent, genomfört en webbundersökning riktad till Arbetslivs läsarpanel om lyckliga arbetsplatser. Resultaten ska användas i Arbetsliv 3/27. Urval: 45 utskick via inbjudan med e-post till paneldeltagare Fältarbetsperiod: 14 maj t o m 29 maj 27 Metod: Webbenkät med två påminnelser (21/5, 28/5) till dem som inte besvarat enkäten. Svarsfrekvens: 52 (233 svar) Redovisningsmetod: I diagram och tabeller redovisas resultaten på totalnivå. Maskinella avrundningar och partiella bortfall förekommer. Till rapporten hör också en bilaga med öppna svar samt en tabellbilaga. Markör Marknad och Kommunikation AB 4 (25)

5 Frågor Vilket/vilka av följande anser du vara tecken på en lycklig arbetsplats? Flera svar kan lämnas. En positiv atmosfär på arbetsplatsen Intressanta arbetsuppgifter Att medarbetarna känner varandra väl Att medarbetarna kan umgås på fritiden Att man skrattar mycket tillsammans Att man inte pratar om varandra Att man uppmuntrar varandra Att man hjälps åt med arbetsuppgifterna Att man är glad för att gå till jobbet Annat, vad Hälsar du och dina arbetskamrater på varandra Varje morgon Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Under dagen när man ses Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig När man går hem för dagen Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Brukar du prata en stund med dina arbetskamrater om annat än jobbet någon gång under dagen? Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Händer det att du ger dina arbetskamrater och/eller chef uppskattning för det jobb de utför? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Händer det att du får uppskattning för det jobb du utför av dina arbetskamrater? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Händer det att du får uppskattning för det jobb du utför av din chef? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Händer det att du får uppskattning/komplimanger för annat som inte har med jobbet att göra från dina arbetskamrater? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Händer det att du får uppskattning/komplimanger för annat som inte har med jobbet att göra från din chef? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 5 (25)

6 Händer det att du och dina arbetskamrater ger varandra komplimanger för kläder/utseende etc? Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Att ge varandra komplimanger för kläder/utseende etc, är det något du tycker är viktigt på arbetsplatsen? Ja/Nej/Vet ej Pratar ni om varandra på din arbetsplats? Ja/Nej/Vet ej Pratar ni i huvudsak positivt eller negativt om varandra? I huvudsak positivt även om det finns enstaka personer det pratas negativt om I huvudsak negativt även om det finns enstaka personer det pratas positivt om Vet ej Vilket/vilka av följande ord tycker du passar in på hur du känner dig när du är på din arbetsplats? Kryssa för det som gäller för dig. Behövd inte behövd (Vet ej) Omtyckt inte omtyckt (Vet ej) Trygg otrygg (Vet ej) Synlig osynlig (Vet ej) Möjlighet att påverka maktlös (Vet ej) Som en del av gruppen utanför gruppen på grund av t ex kön, ålder, ursprung, funktionshinder (Vet ej) Annat, vad Känner du dig trygg med dina arbetskamrater? Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Känner du dig trygg med din närmaste chef? Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Känner du dig trygg med din chef på nästa nivå? Ja, alltid/ja, för det mesta/ibland/aldrig eller nästan aldrig Om det förekommer svårigheter av något slag på din arbetsplats, hur tycker du att dessa hanteras? I huvudsak med fokus på problemen I huvudsak med fokus på lösningar Vet ej Förekommer det att man utser syndabockar på din arbetsplats Ja, ofta/ja, ibland/sällan/aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 6 (25)

7 Vilken huvudsaklig sysselsättning har du? Arbetar heltid Arbetar deltid Studerar Tjänstledig Sjukskriven Arbetssökande Annat Vilken befattning har du? Personalchef Annan chef Skyddsombud Annat Är du? Man Kvinna Hur gammal är du? -24 år 25-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år 61 år eller äldre Hur många anställda finns det på din arbetsplats? Fler än 5 Vet ej Om vi vill göra en kort intervju är det då i sin ordning att vi kontaktar dig? Ja Namn: Yrke: Telefonnummer: Nej Tack för din medverkan! Resultaten presenteras i Arbetsliv nr 3 som kommer 3 september 27. Markör Marknad och Kommunikation AB 7 (25)

8 Om de svarande Kön Man Kvinna Total Antal Procent 117 5, ,8 233, Hur gammal är du? -24 år 25-3 år 31-4 år 41-5 år 51-6 år 61 år eller äldre Total Antal Procent 1,4 4 1, , 66 28, , ,2 233, Vilken huvudsaklig sysselsättning har du? Arbetar heltid Arbetar deltid Sjukskriven Annat Total Antal Procent , ,6 1,4 2,9 233, Vilken befattning har du? Personalchef Annan chef Skyddsombud Annat Total Antal Procent 1 4, , , ,9 233, Hur många anställda finns det på din arbetsplats? Fler än 5 Vet ej Total Antal Procent 6 25, , 48 2, , ,6 3 1,3 233, Markör Marknad och Kommunikation AB 8 (25)

9 Resultat totalnivå 1 En lycklig arbetsplats är en arbetsplats där medarbetarna är glada för att gå till jobbet, där atmosfären är positiv och där man uppmuntrar varandra! Om den sedan också kännetecknas av att man kan skratta tillsammans och har intressanta arbetsuppgifter som man hjälps åt med är man troligen på god väg mot den ideala organisationen. Nio av tio svarande har angett en positiv atmosfär som ett viktigt tecken på arbetsplatsen är lycklig, åtta av tio att man på den lyckliga arbetsplatsen uppmuntrar varandra och tycker det roligt att gå till jobbet. Mindre viktigt är att man kan umgås på fritiden (nio procent) eller känner varandra väl (18 procent). Fyra av tio tycker det är viktigt att man inte pratar om varandra (diagram 1). Det stora flertalet uppger att man vanligtvis hälsar på varandra på morgonen (94 procent), och åtta av tio säger sig hälsa på arbetskamraterna även under dagens gång och när man går hem. Mellan två och fyra procent menar dock att det aldrig eller nästan aldrig förekommer att man vare sig hälsar eller tar adjö av varandra (diagram 2-4). Vanligtvis pratar man med sina arbetskamrater om annat än jobbet någon gång under arbetsdagen (77 procent). Dock är det endast två av tio som alltid gör det (diagram 5). Att uppmuntra varandra ansågs vara ett viktigt tecken på en lycklig arbetsplats. Hur ser det då ut både med den egna förmågan att uppmuntra andra och i vilken utsträckning man får uppskattning av andra? Ja, nio av tio anser att de själva ofta (33 procent) eller ibland (57 procent) uppmuntrar arbetskamrater eller chefer med anledning av deras arbetsinsatser. En av tio menar att de sällan eller aldrig ägnar sig åt detta (diagram 6). När det gäller att själv få uppskattning från andra är det något annorlunda. Sju procent säger sig ofta få uppskattning av arbetskamraterna och 63 procent får det ibland. Från chefens sida får tolv procent ofta uppskattning och ytterligare 51 procent uppger att de ibland tar del av sådan uppskattning. Knappt tre procent säger sig aldrig få uppskattning från arbetskamraterna och tio procent får aldrig uppskattning av sin chef (diagram 7-8). Om en dryg fjärdedel uppger att de sällan eller aldrig får uppskattning för sina arbetsinsatser från arbetskamraterna är det ännu fler som menar att de inte får uppskattning för andra saker än direkt jobbrelaterade. En av fyra menar att sådan uppskattning inte förekommer. Chefen har inte heller för vana 1 I bilaga finns Öppna svar, och rapporten kompletteras även med en tabell med nedbrytningar. Markör Marknad och Kommunikation AB 9 (25)

10 att uttrycka sig uppskattande om företeelser som medarbetaren har erfarenhet av utanför jobbet (72 procent) (diagram 9-1). Det är inte ovanligt att man komplimenterar varandra för utseende och kläder. Tolv procent säger att det händer ofta och 52 procent menar att det sker ibland (diagram 11). Det är dock inte självklart för alla att det ska ges komplimanger för sådana saker på arbetsplatsen drygt hälften anser inte att det är viktigt att det sker (diagram 12). En stor majoritet, 72 procent, säger att det pratas om medarbetarna arbetskamrater emellan, men i huvudsak på ett positivt sätt. Elva procent anser dock att pratet är negativt även om det förekommer positiva uttalanden om enskilda personer (diagram 13-14). För de allra flesta människor är det viktigt att känna att man finns med i ett sammanhang där man känner sig trygg och omtyckt. Majoriteten av de svarande i undersökningen känner sig behövda, omtyckta, trygga och synliga, och de har också möjlighet att påverka och ingår i gruppen (diagram 15). Dock visar det sig att: sex procent inte känner sig behövda (sex procent vet inte om de behövs) tre procent känner sig inte omtyckta (18 procent vet inte om de är omtyckta) åtta procent känner sig inte synliga (tre procent vet inte) elva procent känner sig inte trygga (sju procent vet inte) 15 procent känner sig maktlösa (sex procent vet inte) nio procent känner sig utanför gruppen på grund av t ex kön, ålder, funktionshinder etc (13 procent vet inte) En av tio känner sig alltså inte trygga på arbetsplatsen. Att närmare nio procent uppger att de endast ibland eller aldrig känner sig trygga med arbetskamraterna stämmer väl överens med detta. Gentemot den närmaste chefen ökar andelen otrygga 15 procent känner sig trygga ibland och nio procent uppger att de aldrig eller nästan aldrig upplever trygghet i relationen till chefen. Ser man till nästa chefsnivå tycks trygghetsupplevelsen ha fjärmat sig än mer. En fjärdedel uppger att de ibland känner sig trygga med chefen på nivån över närmaste chef och 12 procent känner sig aldrig eller nästan aldrig trygga (diagram 16-18). Flertalet uppger att förekommer problem och svårigheter på arbetsplatsen hanteras de utifrån ett lösningsperspektiv: 52 procent uppger att fokus ligger på lösningarna, medan 37 procent säger att fokus ligger på problemet som sådant. Det är inte heller ovanligt att syndabockar utses. Sex procent menar Markör Marknad och Kommunikation AB 1 (25)

11 att det händer ofta, och 4 procent att det sker ibland. Ytterligare 42 procent svarar att det sällan sker, ett svar som ändå signalerar att det förekommer. Endast en av tio säger att det aldrig händer (diagram 19-2). Diagram 1. Vad kännetecknar en lycklig arbetsplats? (Flera svar kan väljas. Bastal: 233) En positiv atmosfär på arbetsplatsen 91 Att man uppmuntrar varandra Att man är glad för att gå till jobbet Att man skrattar mycket tillsammans Intressanta arbetsuppgifter Att man hjälps åt med arbetsuppgifterna Att man inte pratar om varandra 42 Att medarbetarna känner varandra väl 18 Annat, vad 11 Att medarbetarna kan umgås på fritiden 9 5 Diagram 2. Hälsar du och dina arbetskamrater på varandra varje morgon? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 11 (25)

12 Diagram 3. Hälsar du och dina arbetskamrater på varandra under dagen? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig 3 Diagram 4. Hälsar du och dina arbetskamrater på varandra när man går hem för dagen? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig 4 Markör Marknad och Kommunikation AB 12 (25)

13 Diagram 5. Brukar du prata med dina arbetskamrater om annat än jobbet någon gång under dagen? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig 2 Diagram 6. Händer det att du ger dina arbetskamrater och/eller chef uppskattning för det jobb de utför? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig 9 Markör Marknad och Kommunikation AB 13 (25)

14 Diagram 7. Händer det att du får uppskattning för det jobb du utför av dina arbetskamrater? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig 3 Diagram 8. Händer det att du får uppskattning för det jobb du utför av din chef? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 14 (25)

15 Diagram 9. Händer det att du får uppskattning/komplimanger för annat som inte har med jobbet att göra från dina arbetskamrater? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Diagram 1. Händer det att du får uppskattning/komplimanger för annat som inte har med jobbet att göra från din chef? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 15 (25)

16 Diagram 11. Händer det att du och dina arbetskamrater ger varandra komplimanger för kläder/utseende etc? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Diagram 12. Att ge varandra komplimanger för kläder/utseende etc, är det något du tycker är viktigt på arbetsplatsen? Ja Nej Vet ej Markör Marknad och Kommunikation AB 16 (25)

17 Diagram 13. Pratar ni om varandra på din arbetsplats? Ja Nej Vet ej Diagram 14. Pratar ni i huvudsak positivt eller negativt om varandra? I huvudsak positivt även om det finns enstaka personer det pratas negativt om I huvudsak negativt även om det finns enstaka personer det positivt om Vet ej Markör Marknad och Kommunikation AB 17 (25)

18 Diagram 15. Vad passar in på hur du känner dig på arbetsplatsen? Behövd Omtyckt Trygg Synlig Kan påverka Med i grupp Ja Nej Vet ej Diagram 16. Känner du dig trygg med dina arbetskamrater? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig 6 3 Markör Marknad och Kommunikation AB 18 (25)

19 Diagram 17. Känner du dig trygg med din närmaste chef? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig Diagram 18. Känner du dig trygg med din chef på nästa nivå? Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Aldrig eller nästan aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 19 (25)

20 Diagram 19. Om det förekommer svårigheter av något slag på din arbetsplats, hur tycker du att dessa hanteras? I huvudsak med fokus på problemen I huvudsak med fokus på lösningar Vet ej Diagram 2. Förekommer det att man utser syndabockar på din arbetsplats? Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig Markör Marknad och Kommunikation AB 2 (25)

21 Skillnader mellan grupper Nedan beskrivs skillnader mellan de svarande fördelat på olika grupper. Kvinnor tenderar att i högre utsträckning än genomsnittet lägga vikt vid att man kan skratta tillsammans på arbetsplatsen uppger i högre utsträckning än genomsnittet att de ger uppskattning till arbetskamrater och/eller chef för det jobb dessa utför tycks i högre utsträckning ge komplimanger och fler än genomsnittet tycker också att det är önskvärt att man ger varandra komplimanger på arbetsplatsen Skillnaderna mellan åldersgrupper är inte så stora. En tendens finns dock: bland dem som är 61 år eller äldre finns något färre som känner sig behövda, omtyckta, trygga, synliga och som en del av gruppen Fler på arbetsplatser med 1-19 anställda lägger vikt vid att medarbetarna ska kunna skratta tillsammans anser att de får uppskattning för sitt arbete från arbetskamrater och chef får uppskattning även för företeelser utanför arbetet ger och får komplimanger och tycker att det är bra att det förekommer på arbetsplatsen känner sig behövda, omtyckta, trygga och anser att de har möjlighet att påverka fler känner sig trygga med arbetskamrater och chefer Färre på arbetsplatser med 1-19 anställda uppger att de pratar om varandra Markör Marknad och Kommunikation AB 21 (25)

22 Summering Det som kännetecknar den lyckliga arbetsplatsen enligt de önskemål som panelen har skulle kunna sammanfattas med orden tillit och glädje ackompanjerat av hjälpsamhet. Det är inte umgänget på fritiden som är det viktiga utan relationen på arbetsplatsen. Flertalet tycks också ha en ganska bra arbetssituation man känner att man behövs och gör nytta, och man får i viss utsträckning uppmärksamhet på olika sätt. Särskilt på mindre arbetsplatser verkar de lycklighetsskapande faktorerna fungera bra. Samtidigt visar det sig att några inte verkar helt tillfreds. Utan att generalisera till hela den arbetande populationen tycks det ändå finnas en risk för att man känner sig mindre behövd när man blir äldre, och att man också försvinner i mängden på de större arbetsplatserna. Uppskattning och uppmuntran är något som sägs vara viktigt. En stor majoritet säger sig själva uppmuntra andra, samtidigt som man inte upplever att man får uppskattning tillbaka i samma höga utsträckning. Även här kan man konstatera att det tycks vara arbetsrelationen som är väsentlig- - flertalet ansåg det inte vara viktigt att få och ge komplimanger för utseende och kläder på arbetsplatsen. Örebro 3 maj 27 Markör Marknad och Kommunikation AB 22 (25)

23 Bilaga: Öppna svar Vilket/vilka av följande anser du vara tecken på en lycklig arbetsplats? Annat: Acceptans och tolerans. Alla är lika mycket "värda". Arbetsuppgifter som känns meningsfulla. Att alla, chef som medarbetare bryr sig om varandra. Att allas arbetsuppgifter är lika värda. Att bli sedd. Att chefen ser och uppmuntrar alla medarbetare. Att det är högt i tak. Att kunna medverka till att arbetet utvecklas. Att man har frihet att påverka sitt arbete och sin arbetssituation mycket. Att man känner sig trygg i arbetsgruppen. Att man lyssnar och kan diskutera öppet de problem som uppstår. Att man uppmärksammas för det man gör. Att man vågar tala om och lösa problem, tar tjuren vid hornen. Att se efter ohälsa bland arbetskamrater. Bra chef. Ett gott ledarskap. Feedback. Ha en "social" arbetsgivare. Lågt sjukskrivningstal. Att inom givna ramar få utveckla sig själv och sin yrkesroll. Mot måltopp och ej för att motsvara budgetlagom. Positiv löneutveckling. Respekterande klimat. Skratt varje dag + gröna växter + fina färger i lokalen. Tillit från ledningen. Tydliga uppdrag i arbetet, stöd hos arbetskamrater och chef. Vilket/vilka av följande ord tycker du passar in på hur du känner dig när du är på din arbetsplats? Positiva svar Alla vet vem man är från golvet till VD. Andra hem. Att jag växer. Behövd. Markör Marknad och Kommunikation AB 23 (25)

24 Blir informerad. Bry sig om jag inte är närvarande på jobbet p.g.a. sjukdom eller liknande. Efterfrågad. En i gänget. En nyckelperson. En som behövs. En som lyssnar. En viktig del i arbetsplatsens arbete. Ensam i min funktion så i avsaknad av "konkurrens" har jag både och. Feedback. Funktion och arbetsuppgifter. Glad. Glad. Glad. Glad. Glad och nöjd. Känner tillhörighet i gruppen trots att jag är relativt nyanställd. Lika mycket värd som övriga. Lyssnar på mig. Lättsam. Oftast nöjd. Populär. Snäll. Social. Som en del av ett team. Som en lagspelare. Tillfreds. Tillfreds. Trevligt. Trygg. Stark i min roll. Uppskattad. Uppskattad. Viktig. Välkomnad. Markör Marknad och Kommunikation AB 24 (25)

25 Negativa svar Delvis utanför p.g.a. att jag är chef för verksamheten. Ej full tillit från ledning. Ibland som en robot. Inte uppskattad av chefen. Kluven p.g.a. nära anhörig till VD. Kompetens (avundsjuka). Känslan finns att arbetsledning inte har förtroende för att man klarar arbetet. Man känner sig stum. Osäker nutid och framtid för uppdraget. Pressad. Rigiditet. Stressad. Stressad. Stressad. Tyngd av arbetet. Utnyttjas. Överkörd. Övrigt Arbetar hemifrån sällan på arbetsplatsen. Arbetar mycket ensam. Det rullar det rullar. Ensam. Finns alltid olika maktkonstellationer - synliga eller osynliga. Har lite kontakt med de andra p.g.a. ensamarbete. Jag är rektor/chef för fristående skola = vd. Kompetens. Konkurrent. Livet är inte svart eller vitt. Det borde ni tänka på då ni ställer frågor. Speciell p.g.a. ej renodlad tekniker utan mycket humanist. Svaren är relativa till sitt förhållande. Tillgänglig. Tja Är man den äldsta på jobbet och dessutom kvinna är man i en specialställning. Markör Marknad och Kommunikation AB 25 (25)

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009

29 JANUARI 2010. Jämställdhetsredovisning för 2009 Jämställdhetsredovisning för 2009 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling i fråga om arbete, anställningsoch

Läs mer

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät!

Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät. Välkommen till 2009 års ledarenkät! Från: *SCB Medarbetarenkät Skickat: Till: Ämne: Göteborgs Stad - Ledarenkät Välkommen till 2009 års ledarenkät! Ledarenkäten genomförs i syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Personal Strategerna. Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck

Personal Strategerna. Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck Kapitel 10. Sid 1 Anställningsintervjun. Hur du gör ett första gott intryck Kom ihåg följande vid intervjun: Du har bara trettio sekunder på dig att göra ett bestående intryck. Forskning har visat att

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården - de professionellas roll för barns delaktighet Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda En definition av begreppet delaktighet Delaktighet

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Utbildningen Service inom äldreomsorg

Utbildningen Service inom äldreomsorg Sammanfattning av overheadbilder, som jag har använt i samband med föreläsningen: Utbildning i tiden för framtiden.. Jag delar med mig av kunskaper och erfarenheter. Tag gärna kontakt med Karin Gavér,

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål)

Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) FoU Fyrbodal Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) FoU Fyrbodal 2013:4 Matilda Pettersson, gruppledare Christina Johansson, socialsekreterare Åmåls kommun Innehåll 1.Sammanfattning

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd)

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) Page 1 of 1 Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) En undersökning om jämställdhetens förutsättningar inom den kommunala räddningstjänsten Om du har kommentarer runt frågorna så kommer det med jämna

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Delrapport 1: skadegörelse, oro och oordning Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Vad är vårt uppdrag? Jag upplever att det blir allt

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-06-02, 186 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Personalchef GÄLLER

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

A-människan och B-laget

A-människan och B-laget A-människan och B-laget En rapport från Tema FSA om de som inte duger Jag är nog ingen personlighetstyp A Christer Stenberg Eva Skog Stocks 2007-06-26 A-människan och B-laget Vill du bli en A-människa?

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Det här formuläret avser Din situation vid starten, avslutningen samt uppföljningen av rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara

Läs mer

Hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i kommunalt boende.

Hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i kommunalt boende. Hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning i kommunalt boende. Författare Magnus Wimmercranz. ABSTRACT Syfte: Undersökningen har haft två syften. Dels att pröva ett befintligt frågeinstrument

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Arbetsmiljökompassen. Underlag till analyserna i denna rapport. Fördelning av arbetssituationer. 1 av 11 2012-08-30 15.02.

Arbetsmiljökompassen. Underlag till analyserna i denna rapport. Fördelning av arbetssituationer. 1 av 11 2012-08-30 15.02. Arbetsmiljökompassen Demoorganisation Enkätperiod: 2010-09-01 -- 2010-09-30 Analys: JG Kvalitetskontroll: MFM Vi har här nöjet att visa en demorapport av Arbetsmiljökompassen för att ge en bild av hur

Läs mer

Studentmedarbetarkonceptet

Studentmedarbetarkonceptet Studentmedarbetarkonceptet Innehåll Förord Vår organisering i Helsingborg 2 Var börjar man? 3 Så går anställningen till 4 Löner och avtal 6 Att skriva en annons 8 Hur når vi studenterna? 10 Exempel på

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling 1 av 8 Uppdaterat 2011-10-03 Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling Dokumenttyp Policy samt handlingsplan Dokumentägare Personalfunktionen Dokumentinformation Dokumentnamn

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Vabb och Vobb Manpower Work Life Rapport 2014 VABB OCH VOBB Att vabba eller inte, det är frågan. Och om frågan varit snårig tidigare så är den

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Stockholms stads vidareutbildning av barnskötare till förskollärare

Stockholms stads vidareutbildning av barnskötare till förskollärare Stockholms stads vidareutbildning av barnskötare till förskollärare Uppföljning av Stockholms stads vidareutbildning av barnskötare till förskollärare 2002 USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer