Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle"

Transkript

1 Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP

2 -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och Östhammars kommun intervjuat cirka personer som bor i Uppsala län samt Gävle och Norrtälje kommun. Intervjuerna gjordes per telefon under november och. Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Metodbeskrivning. SKOP:s referensnummer är S16DEC12. Ansvarig för undersökningen åt är Sofia Hultåker Hammarström. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

3 Innehållsförteckning Metodbeskrivning 3 Tidigare besvarat frågor om slutförvaring 4 Känner någon som arbetar med kärnteknisk verksamhet 5 Kunskap om kärnbränsle 6 Slutförvaring av kärnbränsle 7 Viktiga faktorer vid beslut om slutförvaring 8 Slutförvaring i det svenska urberget 11 Slutförvaring vid Forsmark 13 Säker förvaring av använt kärnbränsle 17 Framtida generationer 19 Förtroende för organisationer/myndigheter Information 23 Tabellbilaga 29 2

4 Sammanfattning I årets undersökning har personer intervjuats. Några få har tidigare besvarat frågor om slutförvaring och en tredjedel känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet. 24 procent tycker att de har stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i svenska kärnkraftverk. Nästan lika många tycker att de har stor kunskap om den metod som finns föreslagen för slutförvaring. Intervjupersonerna fick ta ställning till hur viktiga sex faktorer är vid beslut om slutförvaring av det använda svenska kärnbränslet. Nästan alla tycker att den långsiktiga säkerheten och miljöpåverkan är viktiga, därefter följer hälsorisker för människor, transporterna, risken för stöld av avfallet och att förvaringen ger många arbetstillfällen. 63 procent är positiva till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 73 procent är för ett slutförvar av använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun. Intervjupersonerna fick även ta ställning till fem faktorer som skulle kunna oroa om en slutförvaring byggs i Forsmark. Nästa hälften tycker oroas över risken för läckage av radioaktivt material under deponeringen samt miljöpåverkan och hälsorisker för människor. Därefter följer transporterna, risken för terroristattacker och risken för att huspriserna går ner. 86 procent tror att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt. 71 procent tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill det. Störst förtroende har intervjupersonerna för forskare när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle. 3

5 Metodbeskrivning S16DEC12 Frågeformulär Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun. De flesta frågorna har fasta svarsalternativ. Population Män och kvinnor i åldern 16 till 79 år som bor i Uppsala län samt Gävle och Norrtälje kommun. Urval Ett slumpmässigt urval av privata telefonabonnenter. Om en vald person inte var hemma kontaktades denne under efterföljande intervjudag. Ersättningsintervjuer med annan hushållsmedlem tilläts inte. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Intervjuerna gjordes i november och. Svarsfrekvens och bortfall I urvalet ingick mottagare av tidningen vars telefonnummer kunde identifieras. Totalt har personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 71 procent. Bortfallet består av 937 personer som inte ville medverka i undersökningen. Viktning Resultaten har viktats (poststratifierats) med avseende på kön och ålder i respektive kommun, så att varje kön/åldersgrupp har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av befolkningen i hela Uppsala län samt Gävle och Norrtälje kommun. 4

6 Tidigare besvarat frågor om slutförvaring SKOP inledde intervjun med att fråga, Har du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Bara några få personer (4 procent) har tidigare besvarat frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle; Tabell 1. Det är större andel i Östhammars kommun som har besvarat frågor om använt kärnbränsle än i övriga kommuner. Har du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? Ja Nej februari 11 5

7 Känner någon som arbetar med kärnteknisk verksamhet SKOP frågade, Känner du någon som arbetar på ett företag eller organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet t.ex. kärnkraftverk, bränslefabrik eller forskning?. En tredjedel (37 procent) känner någon som arbetar på ett företag eller organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet; Tabell 39. Det är större andel i Östhammars kommun än i övriga kommuner som känner någon sådan person. Känner du någon som arbetar på ett företag eller organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet? Ja Nej 6

8 Kunskap om kärnbränsle SKOP frågade, Hur stor kunskap har du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken?. En fjärdedel (24 procent) av intervjupersonerna har stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken; Tabell 2. Några få (3 procent) har mycket stor kunskap. En majoritet (56 procent) tycker att de har en ganska liten kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. En av fem ( procent) har ingen kunskap alls. Det har inte skett några större förändringar sedan de tidigare undersökningarna 11 och 09. Hur stor kunskap har du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls februari 11 januari 09 Kvinnor, yngre och personer med låg utbildning har i större utsträckning än män, äldre och högutbildade ingen kunskap alls om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. Personer boende i Östhammars kommun har i större utsträckning stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken än personer boende i övriga kommuner. 7

9 Slutförvaring av kärnbränsle SKOP frågade också, Hur stor kunskap har du om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk?. En av fyra intervjupersoner (27 procent) tycker att de har stor kunskap om den metod som finns föreslagen för slutförvaring; Tabell 3. Få (3 procent) har mycket stor kunskap. Hälften (50 procent) har ganska liten kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring och en femtedel (23 procent) har ingen kunskap alls. Hur stor kunskap har du om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Kvinnor och yngre personer har i större utsträckning än män och äldre personer ingen kunskap alls om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. Personer som bor i Östhammars kommun har i större utsträckning än personer som bor i övriga kommuner stor kunskap om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. 8

10 Viktiga faktorer vid beslut om slutförvaring Intervjupersonerna fick ta ställning till hur viktiga sex faktorer är vid beslut om slutförvaring av det använda svenska kärnbränslet, - Risken för stöld av avfallet - Miljöpåverkan - Hälsorisker för människor - Att förvaringen ger många arbetstillfällen - Transporterna - Långsiktig säkerhet Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder helt oviktig och 10 betyder mycket viktig. Förändringarna sedan undersökningen år 11 är små. Långsiktig säkerhet Nästan alla (94 procent) tycker att långsiktig säkerhet är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet och svarar med något av värdena 6-10; Samlingstabell 1 och Tabell 9. En stor majoritet (67 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 9,1. Miljöpåverkan Nästan lika många (91 procent) tycker att miljöpåverkan är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 5. En majoritet (58 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,8. Hälsorisker för människor De flesta (89 procent) tycker att hälsorisker för människor är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 6. En stor majoritet (66 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,8. Transporterna En mycket stor majoritet (78 procent) tycker att transporterna är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 8. En av tre (36 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 7,7. Risken för stöld av avfallet Många (77 procent) tycker att risken för stöld av avfallet är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 4. Två av fem (41 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 7,6. 9

11 Att förvaringen ger många arbetstillfällen Knappt hälften (49 procent) tycker att förhållandet att förvaringen ger många arbetstillfällen är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 7. En av sju (14 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,7. De intervjupersoner som bor i Östhammars, Tierp och Älvkarleby kommun tycker i större utsträckning än boende i de andra kommunerna att det är en mycket viktig faktor. Intervjupersonerna fick även besvara frågan, Finns det någon annan viktig faktor? Vilken?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Listning 1. 10

12 Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig Helt oviktig Mycket viktig Risken för stöld av avfallet Hälsorisker för människor Transporterna Miljöpåverkan Att förvaringen ger många arbetstillfällen Långsiktig säkerhet 11

13 Slutförvaring i det svenska urberget Kunskap SKOP frågade, Det finns en ansökan inlämnad till myndigheterna om att slutförvara vårt använda kärnbränsle i det svenska urberget. Hur stor kunskap har du om det?. Drygt en fjärdedel (28 procent) har god kunskap om ansökan om att slutförvara svenskt använt kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 10. Några (4 procent) tycker att de har mycket stor kunskap. Nästan hälften (46 procent) av intervjupersonerna har ganska liten kunskap och en fjärdedel (26 procent) har ingen kunskap alls om ansökan att slutförvara svenskt kärnbränsle i det svenska urberget. Det finns en ansökan inlämnad till myndigheterna om att slutförvara vårt använda kärnbränsle i urberget. Hur stor kunskap har du om det? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Inställning till att slutförvara kärnbränsle i urberget SKOP frågade också, Vilken är din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget?. En stor majoritet (63 procent) av intervjupersonerna är positivt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 11. Det är en minskning med fyra procentenheter sedan undersökningen år 11. Drygt en tiondel (13 procent) är mycket positiva. Drygt en fjärdedel (28 procent) är negativt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget och 9 procent bryr sig inte. 12

14 Vilken är din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget? Mycket positiv Ganska positiv Ganska negativ Mycket negativ Bryr du dig inte februari 11 januari 09 Män och de som bor i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner mycket positiva till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 13

15 Slutförvaring vid Forsmark För eller emot slutförvaring SKOP frågade, Den ansökan som har lämnats in gäller slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Är du i så fall för eller emot ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark?. En mycket stor majoritet (73 procent) är för ett slutförvar av använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun; Tabell 12. Den ansökan som har lämnats in gäller slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Är du för eller emot ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark? För Emot Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner för ett förslag om slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. Engagemang för eller emot en slutförvaring SKOP frågade, Hur starkt engagerad är du för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark?. Drygt en av tio intervjupersoner (13 procent) är starkt engagerade för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark; Tabell 18. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år

16 Hur starkt är du engagerad för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark? Mycket starkt engagerad Ganska starkt engagerad Ganska svagt engagerad februari 11 januari 09 Inte alls engagerad Faktorer som oroar vid slutförvaring Intervjupersonerna fick ta ställning till fem faktorer som skulle kunna oroa om en slutförvaring byggs i Forsmark, - Miljöpåverkan och hälsorisker för människor - Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen - Transporterna - Risken för terroristattacker - Risk för att huspriserna går ner Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 5 betyder mycket orolig. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år 11. Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Knappt hälften (48 procent) är oroliga för risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 14. En sjättedel (18 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,7. Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Nästan lika många (46 procent) är oroliga för miljöpåverkan och hälsorisker för människor om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 13. En sjättedel (18 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,6. 15

17 Transporterna Lika många (46 procent) är oroliga för transporterna om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 15. En sjättedel (16 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,8. Risken för terroristattacker En tredjedel (34 procent) är oroliga för risken för terroristattacker om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 16. En tiondel (11 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 4,7. Risk för att huspriserna går ner En av fem (21 procent) är oroliga för risken för att huspriserna går ner om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 17. Några få (4 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 3, Inte alls orolig Om ett slutförvar byggs i Forsmark, hur orolig skulle Du bli för följande faktorer? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig Mycket orolig Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Transporterna Risken för terroristattacker Risk för att huspriserna går ner Påverka Östhammars kommun SKOP frågade, Vad tror du? Hur stor möjlighet har du att påverka Östhammars kommuns beslut i frågan om att slutförvara använt kärnbränsle vid Forsmark?. Några (7 procent) tror att de har stora möjligheter att påverka Östhammars kommuns beslut; Tabell 19. Hälften (51 procent) tror att påverkansmöjligheten är 16

18 ganska liten och två av fem (42 procent) tror inte att de har någon möjlighet alls att påverka Östhammars kommuns beslut. 60 Vad tror du? Hur stor möjlighet har du att påverka Östhammars kommuns beslut i frågan om att slutförvara använt kärnbränsle vid Forsmark? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Ingen alls 17

19 Säker förvaring av använt kärnbränsle Slutföra använt kärnbränsle på ett säkert sätt SKOP frågade, Vad tror du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt?. De flesta intervjupersonerna (86 procent) tror att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt; Tabell. Det är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen år 11. Två av fem (41 procent) tror absolut att Sverige kommer att klara av det. Drygt en av tio (13 procent) tror inte att Sverige klarar av det. Vad tror du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt? Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte februari 11 januari 09 Män och boende i Östhammars kommun tror i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt. Oro för riskerna med det använda kärnbränslet SKOP frågade också, Hur orolig är du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 10 betyder mycket orolig. En stor majoritet (71 procent) av intervjupersonerna är inte oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet; Tabell 22. En av fyra (25 procent) är inte alls orolig. 29 procent är oroliga för riskerna. Medelvärdet är 4,1. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningarna år 11 och

20 Hur orolig är du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig Inte alls orolig Mycket orolig februari 11 januari 09 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner inte alls oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet. 19

21 Framtida generationer SKOP frågade, Tycker du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill?. En mycket stor majoritet (71 procent) tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill det; Tabell 22. Det har inte skett några förändringar sedan undersökningen år 11. Män, yngre personer och personer med akademisk examen tycker i större utsträckning än kvinnor, äldre personer och personer med lägre utbildning att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill. Tycker du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer så vill? Ja Nej februari 11

22 Förtroende för organisationer/myndigheter Intervjupersonerna fick ta ställning till hur stort förtroende de har för åtta olika organisationer och myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, - Svensk Kärnbränslehantering, SKB - Kärnkraftsindustrin - Forskare - Kärnavfallsrådet - Media - Myndigheter - Östhammars kommun - Din hemkommun - - Regering och riksdag - Miljöorganisationer Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen mycket stort, ganska stort, varken eller, ganska litet och mycket litet. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år 11. Forskare En mycket stor majoritet (71 procent) har stort förtroende för forskare när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 25. Några (8 procent) har litet förtroende. Svensk Kärnbränslehantering, SKB En majoritet (58 procent) har stort förtroende för svensk Kärnbränslehantering, SKB när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 23. En av sju (13 procent) har litet förtroende. Miljöorganisationer Drygt hälften (55 procent) har stort förtroende för miljöorganisationer när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 33. En av fem ( procent) har litet förtroende. Regering och riksdag Hälften (49 procent) har stort förtroende för regering och riksdag när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 32. En av fem (21 procent) har litet förtroende. Kärnkraftsindustrin Färre (46 procent) har stort förtroende för kärnkraftsindustrin när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 24. Drygt en av fem (23 procent) har litet förtroende. 21

23 Myndigheter Två av fem (40 procent) har stort förtroende för myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 28. En av fyra (26 procent) har litet förtroende. Kärnavfallsrådet Nästan två av fem (38 procent) har stort förtroende för Kärnavfallsrådet när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 26. Drygt en av tio (11 procent) har litet förtroende. Östhammars kommun En tredjedel (33 procent) har stort förtroende för Östhammars kommun när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 29. En av fem (22 procent) har litet förtroende. Din hemkommun Lika många (33 procent) har stort förtroende för sin hemkommun när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 30. Tre av tio (29 procent) har litet förtroende. En fjärdedel (28 procent) har stort förtroende för när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 31. En av sex (18 procent) har litet förtroende. Media En av sju (16 procent) har stort förtroende för media när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 27. Drygt hälften (54 procent) har litet förtroende. 22

24 Vilket förtroende har du för följande organisationer och myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle? Svensk Kärnbränslehantering, SKB Kärnkraftsindustrin Forskare Kärnavfallsrådet Media Myndigheter Östhammars kommun Din hemkommun Regering och riksdag Miljöorganisationer Mycket stort Ganska stort Varken eller Ganska litet Mycket litet 23

25 Information Information i första hand SKOP frågade, Hur får du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. En av fem ( procent) får i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle via tidningar; Tabell 34. På andra plats kommer TV (16 procent) och på tredje plats kommer internet (9 procent). Färre än fem procent har svarat med något av alternativen radio, föredrag, Lagerbladet och vänner och bekanta. Några (4 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 34. Få (5 procent) får inte någon information och 36 procent har inte kunnat ange något svar i första hand. Hur får du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle? TV Tidningar Lagerbladet Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Annat Jag får inte någon information Flera svar februari 11 Viktig information SKOP frågade dem som fått information, Tycker du att den information som du fått tagit upp sådant som du tycker är viktigt?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder nej, inte alls och 10 betyder ja, absolut. 24

26 En stor majoritet (62 procent) tycker att informationen som de fått har tagit upp sådant som de tycker är viktigt; Tabell 35. En av fem ( procent) tycker absolut att informationen tagit upp viktiga saker och svarar med det högsta värdet 10. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år Om fått information, Tycker du att den information som du fått tagit upp sådant som du tycker är viktigt? Skala mellan 1=nej, inte alls och 10=ja, absolut. 1 Nej, inte alls Ja, absolut februari 11 Informationssökning SKOP frågade, Hur brukar du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En fjärdedel (26 procent) brukar söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle via Internet, dator, hemsida; Tabell 36. På andra plats kommer tidningar (6 procent). Färre än fem procent har svarat TV, radio, föredrag, besök, studiebesök, utställningar, möte, media eller vänner och bekanta. Några (4 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 36. Helst få information SKOP frågade också, Hur skulle du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En av fem vill helst få broschyrer, hemskickad information (22 procent); Tabell 37. På andra plats kommer tidningar (17 procent) och på tredje plats kommer media (15 procent). Därefter följer TV (14 procent), Internet, dator, hemsida (12 procent), radio (4 procent), föredrag, besök, studiebesök, utställningar, möte (3 25

27 procent) och vänner och bekanta (1 procent). En av tio (11 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 35. Hur brukar du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges. TV Tidningar Radio Föredrag, besök, studiebesök, utställningar, möte Internet, dator, hemsida Vänner och bekanta Media Annat februari 11 26

28 Hur skulle du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges. TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Media Broschyrer, hemskickad information Annat februari 11 Vem man helst vill få information från SKOP frågade, Av vem skulle du helst vilja få information om slutförvaring?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. På första plats kommer myndigheter (13 procent); Tabell 38. På andra plats kommer forskare (11 procent). Därefter följer SKB (9 procent), experter (7 procent) riksdag och regering samt kommunen (5 procent vardera), media (4 procent), miljöorganisationer (3 procent och Forsmark (2 procent). Tre av tio (29 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell

29 Av vem skulle du helst vilja få information om slutförvaring? Flera svar fick anges. Experter Forskare Forsmark Kommunen Media Miljöorganisationer Myndigheter Riksdag och regering SKB Övriga februari 11 Slutligen frågade SKOP, Har du några andra synpunkter om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Listning 2. 28

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004 Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 4 Dokument: rp1ringhals.doc 4-12-23 Anders Lindholm Demoskop AB 114 5 Stockholm Tel 8-5 455 Telefax 8-5 455 1 Förord Ringhals har gett Demoskop i

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK

Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK LO juni 2010 Sommar och semester är något som berör alla, oavsett vilken bakgrund man har eller socioekonomisk grupp man tillhör. Varje år packar

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 4 april 2016

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 4 april 2016 Ekonomirapport från SKOP om, 4 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Trendbrott i ränteförväntningarna - Hushållen tror att eventuella räntehöjningar skjuts framåt i tiden - Efter en längre tids stigande

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831 POST & TELESTYRELSEN Befolkningens post- och kassavanor T-23831 BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på den upplevda kvaliteten

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 1 1. BAKGRUND 1.1 Inledning För cirka tre år sedan genomförde Miljötrender en läsarundersökning, som man nu uppdragit åt ARS Research AB att upprepa

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet Bilaga 1 Metod och undersökningens tillförlitlighet Metod En omfattande enkätundersökning har under år 2003 genomförts bland de 30 kommuner som har den största flyktingmottagningen. Undersökningen är till

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015 DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 2015 Ipsos. All rights reserved Få nöjda med regeringen men bara 4 av 10 tror

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro.

Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro. 1 Innehåll 04 Bakgrund 06 Sammanfattning Resultat; 10 Generella attityder 14 Vardagsutmaningar 22 Idealbilder 28 Hur breda är utmaningarna? 41 Framtid

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Vem kan man lita på? - resultat från telefonintervjuer med 1000 tonåringar. Anna Raninen, informationschef

Vem kan man lita på? - resultat från telefonintervjuer med 1000 tonåringar. Anna Raninen, informationschef Vem kan man lita på? - resultat från telefonintervjuer med 1000 tonåringar Anna Raninen, informationschef Om undersökningen Novus Opinion genomförde i maj 2012 på uppdrag av CAN en telefonundersökning

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Opinioner 2013. Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Opinioner 2013. Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar Opinioner 01 Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar MSB:s kontaktpersoner: Thomas Gell, 0-0 Ingela Stenbäck, 0-0 Publikationsnummer MSB - januari 01 ISBN -1--0- Förord

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09.

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09. augusti 2009 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 27 juli och 23 augusti 2009 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1.

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer