Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner."

Transkript

1 Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

2 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. (Del 2 av 3) Syftet med undersökningen Inför valet i september är det stort fokus på rikspolitiken i Sverige. De kommunala frågorna hamnar ofta i skymundan. SKTF vill lyfta fram kommunvalet som ligger närmare människors vardag. Med vår undersökning vill vi utforska medborgarnas syn på den lokala demokratin och hur intresset är för den lokala demokratiska processen i Sverige. Hur viktiga är de kommunala välfärdsfrågorna för dem som varje dag berörs av de beslut som fattas i landets alla kommuner? Vi vill veta hur medborgarnas förtroende för kommunpolitiken är och om det finns en vilja att engagera sig för att kunna påverka de frågor man tycker är viktiga. Vi har valt att förlägga undersökningen till de15 största kommunerna eftersom dessa representerar en tredjedel av den röstberättigade befolkningen. Rapport i tre delar Vi redovisar resultaten av undersökningen i tre rapporter med olika perspektiv av kommunpolitiken: 1. Partisympatier, röstbenägenhet och vikten av kommunpolitik. Här har vi bland annat ställt frågor om hur man ser på kommunpolitikernas insats för samhället, om man tänker rösta i kommunvalet och om man i så fall tänker rösta på samma parti som i riksdagsvalet liksom vilket parti man tror att man kommer att rösta på. 2. Förtroendet för demokrati och politik i kommunerna. I denna del av undersökningen har vi bland annat ställt frågor om förtroendet för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på, hur viktigt det är för demokratin att människor engagerar sig som lokala politiker och intresset för att själv engagera sig i lokalpolitiken. Vi har också frågat om inställningen till att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om jämfört med regering och riksdag. 3. Vilka frågor medborgarna anser vara viktigast bland de kommunala välfärdsfrågorna, samt hur nöjda medborgarna är med den kommunala servicen. Här har de svarande fått ta ställning till hur viktiga var och en av alla de kommunala välfärdsfrågorna är och hur nöjd man är med hur den egna kommunen sköter dessa frågor. Vi har också ställt frågor om hur man vill komma i kontakt med sina lokala politiker och synen på till exempel folkomröstning som ett sätt att påverka. Denna rapport presenterar del 2 av undersökningen. Inom kort presenteras del tre. Samtliga resultat kommer att presenteras sammanställda på såväl riks- som kommunnivå. För den som är intresserad av hur resultaten ser ut i detalj hänvisas till bilagan där tabeller återfinns. Sammanfattande resultat

3 92 procent av de svarande anser att kommunpolitikerna helt eller delvis gör en viktig insats för samhället. 53 procent instämmer helt och 39 procent instämmer delvis, endast 8 procent instämmer inte alls. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) Var fjärde väljare uppger att de definitivt inte, 7 procent, eller troligen inte, 17 procent, kommer att rösta i höstens kommunval. 51 procent säger att de absolut kommer att rösta och 25 procent att de troligen kommer att rösta. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) De unga, under 30 år, är de som uppger lägst benägenhet att rösta i höstens kommunval. 66 procent säger att de absolut eller troligen kommer att rösta. Motsvarande siffra i gruppen 60+ är över 80 procent. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) Drygt 54 procent av dem som uppger att de absolut eller troligen kommer att rösta har ännu inte bestämt sig för hur de tänker rösta i sitt kommunval. De yngre väljarna är mest osäkra, 58 procent för de som är under 30 och 63 procent för de som är mellan 30 och 39 år. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) Röstspridningen är stor. 41 procent uppger att de tänker rösta på ett annat parti i riksdagsvalet än i kommunvalet. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) Var tredje tillfrågad, som har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på, säger sig ha mycket stort förtroende för sitt partis lokala representanter, medan endast 3 procent har mycket litet förtroende. 51 procent har ett ganska stort förtroende och 14 procent uppger att de har ett ganska litet förtroende. Bland de yngsta (under 30 år) har 39 procent mycket stort förtroende för sina lokalpolitiker och för gruppen studerande är siffran ännu högre (42 procent). 63 procent anser att det är mycket viktigt för demokratin att människor engagerar sig som kommunpolitiker. 2 procent ansåg att det var helt oviktigt. 31 procent ansåg att det var ganska viktigt och 3 procent ansåg att det var ganska oviktigt. 17 procent kan tänkas sig att engagera sig i lokalpolitiken. 10 procent svarade att de kanske skulle kunna tänka sig och 9 procent var tveksamma. 61 procent svarade nej på frågan. De yngre, under 30 år, kan i högre utsträckning än de andra tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken, 23 procent svarar ja på frågan. 36 procent instämmer helt i påståendet att man tycker att kommunpolitiker ska ha mer att säga till om jämfört med regering och riksdag, även om det innebär att kommunernas service kan bli olika. 18 procent instämmer inte alls och 46 procent instämmer delvis. På frågan om man anser att det borde vara fler kommunala folkomröstningar så att medborgarna får mer att säga till om var det 39 procent som instämde helt och 33 procent som inte instämde alls. 28 procent instämde delvis. 3

4 4 När vi jämför de olika kommunerna kan man bland annat notera följande skillnader: Röstbenägenheten är högst i Stockholm, 87 procent, och lägst i Linköping, 61 procent. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) Av Stockholmarna uppger över 66 procent att de absolut ska rösta, medan 34 procent av Linköpingsborna och 40 procent av umeåborna uppger detta. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) I Helsingborg uppger nästan 19 procent av de tillfrågade att de definitivt inte tänker rösta i kommunvalet i september. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) I Malmö har 54 procent bestämt sig för vilket parti de ska rösta på i höstens kommunval, medan knappa 36 procent av Gävleborna och Linköpingsborna har bestämt sig för val av parti i kommunvalet. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) Örebro har den högsta andelen väljare som i kommunvalet tänker rösta på samma sätt som i riksdagsvalet, 69 procent. I Umeå är andelen 50 procent. (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) Röstspridningen är störst i Umeå (50 procent), Sundsvall (48 procent) och Lund (47 procent). (Presenterades även i del 1 av denna rapportserie) Det största intresset för att engagera sig i lokalpolitiken finns i Lund och Göteborg. Lägst är intresset i Gävle och Västerås.

5 5 SKTFs slutsatser Med fem månader kvar till valet börjar valrörelsen dra igång på allvar. I media läser vi spaltmeter av analyser och kommentarer om vad partiledarna säger, om den borgerliga alliansens utspel och om socialdemokraternas valstrategier. Statsvetare, undersökningsföretag och media tävlar, i den ena opinionsundersökningen efter den andra, om att ställa frågor till medborgarna hur de kommer att rösta om det vore val idag. Fokus i valrörelsen ligger på rikspolitiken. Samtidigt som kommunpolitiken tenderar att hamna i skymundan vet vi att de flesta medborgare upplever ett stort intresse och engagemang för de välfärdsfrågor som berör deras vardag. Och dessa frågor avgörs av kommunpolitikerna. En ny stor undersökning som fackförbundet SKTF idag presenterar visar att de som svartmålar det politiska engagemanget i landet är helt fel ute. Fler än var fjärde medborgare säger sig vara beredd att engagera sig i kommunpolitiken. Till denna glädjande bild ska läggas det faktum att ju yngre man är, desto mer öppen är man för ett politiskt engagemang i sin kommun. SKTF har undersökt medborgarnas syn på kommunpolitiken i landets 15 största kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Sundsvall och Gävle). I dessa kommuner, där exakt en tredjedel av väljarna bor, har vi under februari och mars i år intervjuat 4500 röstberättigade invånare. Detta gör undersökningen till en av de större undersökningarna om kommunpolitiken i landet. I vår undersökning ställde vi frågan skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i kommunpolitiken? Här svarade 16 procent ja. Knappt 4 procent uppgav att de redan hade något engagemang. 10 procent svarade kanske och ytterligare 9 procent var tveksamma. Resten svarade nej. Upp ur sofforna träder hundratusentals medborgare som faktiskt kan tänka sig ett kommunpolitiskt engagemang och det är de yngre som i högre utsträckning än alla andra åldersgrupper uppger att de kan tänka sig ett kommunpolitiskt engagemang (över 27 procent under 30 år jämfört med åldergruppen 60 + där knappt 14 procent uppger detta). Medborgarna i Göteborg, Malmö och Lund kan i störst utsträckning tänka sig ett lokalpolitiskt engagemang. Lägst intresse finner vi i Västerås, Gävle och Linköping. Resultaten talar sitt tydliga språk; kommunpolitiken berör medborgarnas vardag. Hur skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, idrotten eller sophanteringen fungerar är politiska frågor som ligger nära medborgarna, och därmed skapas ett stort kommunalpolitiskt engagemang. En politiker som Christina Axén Ohlin är sannolikt viktigare än Fredrik Reinfeldt för stockholmarna. För väljarna i Umeå eller Jönköping är kommunalråden Lennart Holmlund och Ann-Mari Nilsson av större betydelse för de flesta människors vardag än vad Göran Persson eller Maud Olofsson är. Bilden av ett utbrett politikerförakt är betydligt överdriven. Vår undersökning visar att 53 procent av de tillfrågade instämmer helt i påståendet att kommunpolitikerna gör en viktig insats för samhället och ytterligare 39 procent instämmer delvis. Endast 8 procent uppger att de inte instämmer alls i påståendet. Till och med i den grupp som redan nu uppger att de definitivt inte eller troligen inte tänker gå och rösta på valdagen finns en övervägande positiv inställning till kommunpolitikerna. Bland dessa instämmer hela 87 procent helt och eller delvis i påståendet att kommunpolitikerna gör en viktig insats för samhället! En stor del av medborgarna tycker således att politiken är viktig, och att politikerna gör ett bra jobb, även om de själva väljer att lägga sitt intresse, sin tid och sitt engagemang någon annanstans. Var tredje tillfrågad, som har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på, säger sig ha mycket stort förtroende för sitt partis lokala representanter, medan endast 3 procent har mycket litet förtroende. Bland de yngsta (under 30 år) har 39 procent mycket stort förtroende för sina lokalpolitiker och för gruppen studerande är siffran ännu högre (42 procent).

6 En ständigt aktuell fråga är diskussionen om det kommunala självstyret kontra nationell likvärdighet. Vi möter dagligen kommunpolitiker som är frustrerade över regeringens vilja att detaljstyra den kommunala verksamheten. I undersökningen frågade vi medborgarna om de anser att deras kommunpolitiker ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag, även om detta skulle innebära att kommunernas service i praktiken skulle bli olika. Absolut, svarar 36 procent medan18 procent inte alls instämmer. Delvis instämmer nästan hälften (46 procent). Till viss del ger medborgarna alltså kommunpolitikerna rätt. Ett starkt lokalt självstyre har en förankring bland medborgarna. Men många inser också behovet av nationella likhetsprinciper i ett antal grundläggande välfärdsfrågor. Svaren ger oss i SKTF anledning att fundera över hur vi i framtiden ska förhålla oss till de nationella likhetsprinciperna som i praktiken riskerar att försvaga kommunpolitikens makt och betydelse. Vi kommer därför i kommande undersökningar att borra vidare i dessa frågor och öppna upp för partiöverskridande diskussioner om framtidens avvägningar mellan nationell likvärdighet och det grundlagsskyddade kommunala självbestämmandet. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det betyder inte att vi tycker det är oviktigt med kommunpolitik. Oavsett vem som vinner valet är det våra medlemmar som kommer att arbeta med att omsätta de politiska ambitionerna i konkret och praktisk verklighet. Våra medlemmars arbete blir betydligt lättare att genomföra ju tydligare mål och politiska inriktningar partiernas lokala företrädare satt upp. Och ju bättre jobb våra medlemmar kan göra, desto bättre välfärd får medborgarna. Hur kan kommunalpolitiken och deras företrädare bli tydligare? Hur släpper vi lös en starkare lokal utvecklingskraft än idag samtidigt som vi behåller en svensk nationell välfärd värd namnet? Skall spärrarna i personvalen tas bort på kommunal nivå för att göra politikerna och deras politik mer kända? Eller är skilda valdagar ett nödvändigt sätt att faktiskt ge de kommunala valen den uppmärksamhet medborgarna tycker att de förtjänar? Vår undersökning visar fram en positiv bild av medborgarnas demokratisyn. Överraskande många, och i synnerhet yngre, är beredda att engagera sig politiskt i sin kommun. Frågan är hur detta tas om hand av de politiska partierna? Hur fångar man upp det intresse och nyfikenhet som finns hos många medborgare som vill engagera sig? Problematiken har aktualiserats av Sveriges Kommuner och landstings Demokratiredovisning från december SKLs enkätundersökning visar att en tredjedel av de tillfrågade kommunpolitikerna anser att det svårt att förena arbetsliv och att vara politiskt aktiv. Ju yngre man är, desto svårare tycker man att det är. SKL ställer sig frågan om det till exempel är ett så enkelt grepp som att anpassa mötestider och att dela ansvarsområden i politiken som kan vara en lösning? Det tror vi i SKTF kan vara en bra början. Eftersom vi vet att viljan att engagera sig finns hos många, och speciellt bland de yngre, har man allt att vinna och inget att förlora på att genast börja pröva alla möjliga nya grepp för att skapa förutsättningar för människor att vara politiskt aktiva. Vi tycker det är glädjande att medborgarnas tilltro till kommunpolitiken är stor. Det vi ser som bekymmersamt är att kännedomen om de lokala politikerna är liten i många kommuner. Därför borde vår undersökning bli en utmaning till landets alla kommunpolitiker. Synliggör er i valrörelsen! Lyft fram era kommunala frågor, blygs inte att visa upp er på valaffischer och plakat i era egna kommuner! Kliv fram på rikspolitikens bekostnad och presentera lösningar med kommunala förtecken. Medborgarna och våra medlemmar väntar förväntansfullt på vad ni har att säga. 6

7 7 Metod Undersökningen genomfördes under perioden 14 februari till 8 mars röstberättigade personer i höstens kommunval har telefonintervjuats av InfoOne i Gävle. Urvalet är obundet och slumpmässigt och den som ingått i undersökningen är den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år. Den statistiska felmarginalen (konfidensintervallet) varierar beroende av urvalsstorlek och hur stor andel i urvalet som valt ett speciellt svarsalternativ. Om man exempelvis har ett urval på 200 individer (som det är i 11 kommuner i denna undersökning) och 80 procent har valt ett speciellt svarsalternativ, kan man med statistisk säkerhet säga att den faktiska andelen (i den population varur urvalet dragits) som valt just det svarsalternativet är procent (se tabell B). Felmarginalen är alltså ± 6. Hade urvalet varit individer skulle felmarginalen i detta exempel ha varit ± 2.

8 Vikten av kommunpolitik, röstbenägenhet och förtroende Många instämmer helt eller delvis i påståendet Jag tycker att kommunpolitikerna gör en viktig insats för samhället. Det finns dock skillnader mellan kommunerna (se bild 1). Om man tittar på den andel som tar direkt avstånd från påståendet så är det drygt 10 procent som uppger detta i den kommun där störst andel valde det svarsalternativet. Mot bakgrund av detta kan man dra slutsatsen att merparten av medborgarna tycker att kommunpolitikerna gör en viktig insats för samhället Kommunundersökning 2006 Kommunpolitikerna gör en viktig insats Instämmer helt Instämmer delvis ,2 31,1 52,2 43,6 33,7 45,9 33,3 43,4 40,6 38,2 39,7 40,8 40,0 42,0 47, ,9 62,2 36,2 45,2 58,9 50,5 61,7 47,5 47,0 58,1 56,0 52,2 50,5 50,5 41, Lund 0 Göteborg Stockholm Malmö Örebro Västerås Linköping Uppsala Helsingborg Norrköping Jönköping Umeå Borås Gävle Sundsvall Autobase On Bostadsort Bild 1 visar hur stor andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att kommunpolitikerna gör en viktig insats i samhället. 52 procent uppger att de absolut tänker rösta i höstens kommunval (se tabell 2a i bilagan). Andelen som troligen tänker rösta är 25 procent och om även dessa går och röstar innebär det ett valdeltagande på över 75 procent. Benägenheten att rösta skiljer sig markant mellan åldersgrupperna (se bild 2 på nästa sida). Ju äldre man är desto mer benägen är man att rösta i höstens kommunval.

9 9 (Tänker du rösta i kommunalvalet i höst) SKTFs kommunundersökning 2006 Tänker du rösta i kommunalvalet i höst Ja absolut Ja troligen Nej troligen inte Nej definitivt inte Under 30 år år år år 60 år eller äldre Ålder Bild 2 visar hur röstbenägna medborgarna är i fördelat på ålder. 54 procent, av dem som uppger att de absolut eller troligen kommer att rösta har ännu inte bestämt sig för hur de tänker rösta i sitt kommunval (se tabell 3a i bilagan). I Malmö, Västerås och Uppsala har majoriteten redan bestämt sig för hur de tänker rösta, medan endast en dryg tredjedel i Linköping, Gävle och Borås uppger detta. De yngre väljarna är mest osäkra på hur de ska rösta i höstens kommunval. 58 procent av dem som är under 30 och 63 procent av dem som är mellan 30 och 39 år har ännu inte bestämt sig (se tabell 3b i bilagan). Röstspridningen är stor (se tabell 4 i bilagan). I Umeå, Sundsvall och Lund uppger cirka hälften att de tänker rösta på ett annat parti i riksdagsvalet än i kommunvalet. Minst är röstspridningen i Örebro och Malmö där en tredjedel uppger att de ska rösta på olika partier i kommun- och riksdagsvalen. Nästan 85 procent av dem som bestämt sig för vad de ska rösta på uppger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för de lokala representanterna för det parti de tänker rösta på (se tabell 5a i bilagan). Detta ska dock tolkas med viss försiktighet eftersom endast en dryg tredjedel av de tillfrågade fick denna följdfråga. Det är framförallt det de yngre, under 30 år, och studerande (vilket till viss del är samma individer) som uppgett att de har mycket stort förtroende för de lokala representanterna för det parti de tänker rösta på (se tabell 5b och 5c i bilagan).

10 Lokalt politiskt inflytande Nästan alla tycker att det är viktigt för demokratin att människor engagerar sig som lokala politiker (se bild 3). 10 SKTFs kommunundersökning 2006 Lokalt engagemang viktigt för demokratin Mycket viktigt Ganska viktigt (Lokalt engagemang viktigt för demokratin) ,0 25,8 67,7 68,3 Göteborg Stockholm 34,4 33,5 59,8 61,6 Malmö Uppsala 42,1 39,3 51,5 53,1 Västerås Linköping 33,8 62,7 Örebro 24,7 71,7 Norrköping 33,7 37,2 58,9 58,1 Jönköping Helsingborg 44,0 51,7 Umeå 26,4 70,6 Lund 34,5 55,0 Borås 29,5 65,5 Sundsvall 33,7 58,3 Gävle Autobase On Bostadsort Bild 3 visar hur viktigt medborgarna tycker det är för demokratin att människor engagerar sig som lokalpolitiker. Påfallande många säger att de själva skulle kunna tänka sig ett engagemang i lokalpolitiken (se bild 4 på nästa sida). 4 procent av medborgarna uppger att de redan är engagerade i lokalpolitiken och ytterligare nästan 40 procent tar i vart fall inte avstånd från att engagera sig i lokalpolitiken. Det är mycket stora skillnader mellan kommunerna. I Lund och Göteborg finns det största intresset för ett lokalpolitiskt engagemang, medan intresset är svalast i Gävle och Västerås.

11 11 (Kan du tänka dig engagera dig i politiken) SKTFs kommunundersökning 2006 Kan du tänka dig engagera dig i politiken Jag är redan engagerad Ja Kanske Tveksamt 9,8 15,4 9,9 6,5 10,4 13,5 9,5 9,8 6,9 10,4 8,4 18,0 21,1 20,5 14,0 8,9 4,9 3,8 4,0 4,0 5,0 7,4 4,8 10,0 8,5 12,9 6,5 8,1 8,4 8,9 10,5 7,1 9,5 11,5 10,2 6,5 6,3 11,1 7,1 5,9 15,8 16,3 20,4 16,4 14,7 13,5 17,5 11,2 10,6 8,6 5,9 5,3 2,5 3,1 2,5 4,0 2,5 3,7 Örebro Borås Gävle Lund Umeå Stockholm Göteborg Uppsala Västerås Linköping Norrköping Jönköping Helsingborg Sundsvall Malmö Autobase On Bostadsort Bild 4 visar hur stor andel som säger att de i olika grad är intresserade av att engagera sig i lokalpolitiken. Det är framförallt de yngre som uppger att de kan tänka sig att engagera sig i lokalpolitiken (se tabell 7b i bilagan). Nästan var fjärde som är yngre än 30 år svarade ja på frågan och ytterligare 10 procent svarade kanske. i denna åldersgrupp är det färre än hälften som uppger att de inte är intresserade av att engagera sig i lokalpolitiken. Drygt en tredjedel av medborgarna instämmer helt i påståendet att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag även om det innebär att kommunernas service kan bli olika (se bild 5 på nästa sida). 18 procent instämmer inte alls i detta påstående och resten instämmer delvis. Om man slår ihop dem som instämmer helt och delvis framkommer vissa skillnader mellan kommunerna.

12 SKTFs kommunundersökning 2006 Mer lokalt inflytande i politiken Instämmer helt Instämmer delvis ,3 46,3 48,5 43,2 49,5 44,4 47,3 49,5 48,5 51,8 57,4 51,2 40,5 49,5 52, ,7 36,3 34,8 31,2 34,7 34,7 37,8 36,9 32,7 35,6 29,2 28,9 43,0 40,5 33,2 0 Stockholm Göteborg Linköping Örebro Malmö Umeå Lund Borås Uppsala Västerås Norrköping Jönköping Helsingborg Sundsvall Gävle Autobase On Bostadsort Bild 5 visar hur stora andelar som instämmer helt eller delvis i att kommunpolitiker ska få mer att säga till om

13 13 Bilaga Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Undersökningen genomfördes under perioden 14 februari till 8 mars röstberättigade personer i höstens kommunval har telefonintervjuats av InfoOne i Gävle. Urvalet är obundet och slumpmässigt och den som ingått i undersökningen är den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år. Antalet genomförda intervjuer i de olika kommunerna varierar beroende på kommunstorlek. De kommuner som ingår i undersökningen och det antal intervjuer som är genomförda i respektive kommun framgår av Tabell A. Kommun Urval Stockholm Göteborg 650 Malmö 400 Uppsala 250 Linköping 202 Västerås 196 Örebro 201 Norrköping 198 Helsingborg 202 Jönköping 191 Umeå 209 Lund 201 Borås 200 Sundsvall 200 Gävle 187 Tabell A visar vilka kommuner som ingår i undersökningen och hur stort antal intervjuer som genomförts i respektive kommun.

14 Konfidensintervallet Den statistiska felmarginalen (konfidensintervallet) varierar beroende av urvalsstorlek och hur stor andel i urvalet som valt ett speciellt svarsalternativ. Om man exempelvis har ett urval på 200 individer (som det är i 11 kommuner i denna undersökning) och 80 procent har valt ett speciellt svarsalternativ, kan man med statistisk säkerhet säga att den faktiska andelen (i den population varur urvalet dragits) som valt just det svarsalternativet är procent (se tabell B). Felmarginalen är alltså ± 6. Hade urvalet varit individer skulle felmarginalen i detta exempel ha varit ± Tabell B Statistiskt konfidensintervall för olika procenttal vid olika urvalsstorlekar. Procent Urval Tabell B visar hur felmarginalen ser ut vid olika urval och frekvenser. Det procenttal man vill ha den rekommenderade felmarginalen för avläses kolumnvis (röda siffror), varefter man går till den rad som har det aktuella urvalet angivet längst till vänster (blå siffror). En procentsiffra som i rapporten anges till 80 står alltså att finna i nionde kolumnen. Om urvalet för siffran i rapporten anges till 200 går man till andra raden i den nyss uppsökta kolumnen. Siffran 6 står där angiven, vilket betyder att siffran i rapporten skall ses med en felmarginal om -6 till +6 procentenheter, d.v.s procent.

15 15 Tabell 1: Jag tycker att kommunpolitikerna gör en viktig insats för samhället, fördelat på bostadsort Bostadsort Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls ,0 53,1 38,5 8,4 Stockholm ,0 57,9 32,2 9,9 Göteborg ,0 62,2 31,1 6,8 Malmö ,0 36,2 52,2 11,5 Uppsala ,0 45,2 43,6 11,2 Linköping ,0 58,9 33,7 7,4 Västerås ,0 50,5 45,9 3,6 Örebro ,0 61,7 33,3 5,0 Norrköping ,0 47,5 43,4 9,1 Helsingborg ,0 47,0 40,6 12,4 Jönköping ,0 58,1 38,2 3,7 Umeå ,0 56,0 39,7 4,3 Lund ,0 52,2 40,8 7,0 Borås ,0 50,5 40,0 9,5 Sundsvall ,0 50,5 42,0 7,5 Gävle ,0 41,2 47,6 11,2

16 16 Tabell 2a: Tänker du rösta i kommunalvalet i höst, fördelat på bostadsort Bostadsort Ja absolut Ja troligen Nej troligen inte Nej definitivt inte ,0 51,5 24,6 16,8 7,0 Stockholm ,0 66,4 20,6 7,6 5,4 Göteborg ,0 50,8 28,6 14,0 6,6 Malmö ,0 55,8 24,5 11,8 8,0 Uppsala ,0 47,6 26,0 16,8 9,6 Linköping ,0 33,7 27,7 32,2 6,4 Västerås ,0 50,0 16,8 27,6 5,6 Örebro ,0 53,2 19,4 21,4 6,0 Norrköping ,0 43,4 22,2 28,3 6,1 Helsingborg ,0 42,1 21,3 17,8 18,8 Jönköping ,0 45,0 26,7 22,5 5,8 Umeå ,0 39,7 34,0 22,5 3,8 Lund ,0 54,7 24,9 14,9 5,5 Borås ,0 44,5 29,5 19,0 7,0 Sundsvall ,0 41,0 31,5 19,0 8,5 Gävle ,0 42,2 22,5 26,7 8,6

17 17 Tabell 2b: Tänker du rösta i kommunalvalet i höst, fördelat på ålder Ålder Ja absolut Ja troligen Nej troligen inte Nej definitivt inte ,0 51,4 24,6 16,9 7,0 Under 30 år ,0 40,5 25,5 22,0 12, år ,0 47,7 27,4 18,6 6, år ,0 48,2 27,0 19,1 5, år år eller äldre 100,0 55,9 20,2 18,8 5, ,0 59,3 23,2 10,8 6,7

18 18 Tabell 3a: Har du redan nu bestämt vilket parti du tänker rösta på, fördelat på bostadsort Bostadsort Ja Nej ,0 45,6 54,4 Stockholm ,0 45,6 54,4 Göteborg ,0 45,7 54,3 Malmö ,0 54,2 45,8 Uppsala ,0 51,6 48,4 Linköping ,0 35,5 64,5 Västerås ,0 53,4 46,6 Örebro ,0 47,9 52,1 Norrköping ,0 41,5 58,5 Helsingborg ,0 49,2 50,8 Jönköping ,0 40,1 59,9 Umeå ,0 44,8 55,2 Lund ,0 41,9 58,1 Borås ,0 38,5 61,5 Sundsvall ,0 43,4 56,6 Gävle ,0 35,5 64,5

19 19 Tabell 3b: Har du redan nu bestämt vilket parti du tänker rösta på, fördelat på ålder Ålder Ja Nej ,0 45,6 54,4 Under 30 år ,0 42,0 58, år ,0 37,0 63, år ,0 43,6 56, år år eller äldre 100,0 45,9 54, ,0 53,6 46,4

20 20 Tabell 4: Röstar du på samma parti i de olika valen, fördelat på bostadsort Bostadsort Ja Nej ,0 59,3 40,7 Stockholm ,0 59,1 40,9 Göteborg ,0 60,9 39,1 Malmö ,0 66,4 33,6 Uppsala ,0 60,9 39,1 Linköping ,0 54,0 46,0 Västerås ,0 64,1 35,9 Örebro ,0 69,2 30,8 Norrköping ,0 55,4 44,6 Helsingborg ,0 59,4 40,6 Jönköping ,0 57,7 42,3 Umeå ,0 50,0 50,0 Lund ,0 53,1 46,9 Borås ,0 58,1 41,9 Sundsvall ,0 51,7 48,3 Gävle ,0 57,0 43,0

21 21 Tabell 5a: Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på, fördelat på bostadsort Bostadsort Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet ,0 32,9 50,8 13,5 2,8 Stockholm ,0 22,9 56,9 14,4 5,8 Göteborg ,0 30,9 55,1 13,1 0,8 Malmö ,0 51,1 35,1 12,1 1,7 Uppsala ,0 34,7 47,4 15,8 2,1 Linköping ,0 29,5 61,4 9,1 0,0 Västerås ,0 37,1 38,6 21,4 2,9 Örebro ,0 18,6 67,1 11,4 2,9 Norrköping ,0 25,5 58,2 10,9 5,5 Helsingborg ,0 22,2 60,3 15,9 1,6 Jönköping ,0 25,5 63,6 7,3 3,6 Umeå ,0 43,5 47,8 8,7 0,0 Lund ,0 49,3 38,8 11,9 0,0 Borås ,0 42,1 43,9 12,3 1,8 Sundsvall ,0 50,8 34,9 12,7 1,6 Gävle ,0 30,2 39,5 25,6 4,7

22 22 Tabell 5b: Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på, fördelat på ålder Ålder Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet ,0 32,8 50,8 13,6 2,8 Under 30 år ,0 39,2 45,7 12,6 2, år ,0 34,1 52,2 12,2 1, år ,0 32,0 51,9 14,5 1, år år eller äldre 100,0 24,9 57,8 14,5 2, ,0 33,6 48,5 13,9 4,0 Tabell 5c: Hur stort är ditt förtroende för de lokala representanterna för det parti du tänker rösta på, fördelat på sysselsättning Sysselsättning Mycket stort Ganska stort Ganska litet Mycket litet ,0 32,8 50,8 13,6 2,8 Studerande ,0 42,4 44,2 11,5 1,8 Förvärvsarbetande ,0 30,4 52,9 14,5 2,3 Egen företagare ,0 32,6 51,6 10,5 5,3 Pensionär ,0 33,4 49,5 13,6 3,5

23 23 Tabell 6: Hur viktigt för demokratin tycker du det är att människor engagerar sig som lokala politiker, fördelat på bostadsort Bostadsort Mycket viktigt Ganska viktigt Ganska oviktigt Helt oviktigt ,0 62,8 31,5 3,4 2,3 Stockholm ,0 67,7 27,0 3,0 2,3 Göteborg ,0 68,3 25,8 4,9 0,9 Malmö ,0 59,8 33,5 4,2 2,5 Uppsala ,0 61,6 34,4 2,0 2,0 Linköping ,0 51,5 42,1 3,0 3,5 Västerås ,0 53,1 39,3 5,6 2,0 Örebro ,0 62,7 33,8 0,5 3,0 Norrköping ,0 71,7 24,7 1,5 2,0 Helsingborg ,0 58,9 33,7 3,5 4,0 Jönköping ,0 58,1 37,2 3,1 1,6 Umeå ,0 51,7 44,0 1,9 2,4 Lund ,0 70,6 26,4 2,0 1,0 Borås ,0 55,0 34,5 6,0 4,5 Sundsvall ,0 65,5 29,5 2,5 2,5 Gävle ,0 58,3 33,7 5,9 2,1

24 24 Tabell 7a: Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken, fördelat på bostadsort Bostadsort Jag är redan engagerad Ja Kanske Tveksamt Nej Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro Norrköping Helsingborg Jönköping Umeå Lund Borås ,0 3,9 16,5 10,0 8,9 60, ,0 4,9 18,0 9,8 9,9 57, ,0 3,8 21,1 13,5 9,8 51, ,0 4,0 20,5 9,5 6,5 59, ,0 4,0 14,0 10,4 10,4 61, ,0 5,0 8,9 8,4 6,9 70, ,0 2,0 11,2 7,1 7,1 72, ,0 2,0 16,4 6,5 6,5 68, ,0 2,5 10,6 11,1 8,1 67, ,0 5,9 15,8 8,9 7,4 61, ,0 3,1 14,7 6,3 8,4 67, ,0 5,3 16,3 10,5 4,8 63, ,0 2,5 20,4 12,9 15,4 48, ,0 4,0 13,5 11,5 10,0 61,0 Sundsvall ,0 2,5 17,5 9,5 8,5 62,0 Gävle ,0 3,7 8,6 5,9 10,2 71,7

25 25 Tabell 7b: Skulle du själv kunna tänka dig att engagera dig i lokalpolitiken, fördelat på ålder Ålder Jag är redan engagerad Ja Kanske Tveksamt Nej Under 30 år år år ,0 3,9 16,5 9,9 8,9 60, ,0 3,8 23,3 12,5 10,7 49, ,0 3,3 18,6 13,2 10,4 54, ,0 3,0 17,9 10,9 9,5 58, år år eller äldre 100,0 3,4 19,5 9,5 8,0 59, ,0 5,3 9,2 5,9 7,1 72,5

26 26 Tabell 8: Jag tycker att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om i politiken jämfört med regering och riksdag även om det innebär att kommunernas service kan bli olika, fördelat på bostadsort Bostadsort Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls ,0 35,9 46,4 17,7 Stockholm ,0 38,7 40,3 21,0 Göteborg ,0 36,3 46,3 17,4 Malmö ,0 34,8 48,5 16,8 Uppsala ,0 31,2 43,2 25,6 Linköping ,0 34,7 49,5 15,8 Västerås ,0 34,7 44,4 20,9 Örebro ,0 37,8 47,3 14,9 Norrköping ,0 36,9 49,5 13,6 Helsingborg ,0 32,7 48,5 18,8 Jönköping ,0 35,6 51,8 12,6 Umeå ,0 29,2 57,4 13,4 Lund ,0 28,9 51,2 19,9 Borås ,0 43,0 40,5 16,5 Sundsvall ,0 40,5 49,5 10,0 Gävle ,0 33,2 52,4 14,4

27 27 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi drygt medlemmar. Rapporten Det viktigaste valet med samtliga resultat, kommun för kommun, finns presenterad på Kontakter: SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark, Presskontakter Maria Martinsson, eller Karin Ottosson, eller För frågor kring undersökningens genomförande kontakta Gerry Andersson, eller SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 20. Telefon e-post

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Det viktigaste valet (Del 1 av 3)

Det viktigaste valet (Del 1 av 3) Det viktigaste valet (Del 1 av 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. April 26 2 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Juni 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010

Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Sidan 1 av 5 Fredagsakademi på Regionförbundet 19 februari 2010 Tema: Valdeltagande varför är det viktigt, varför minskar det och vad kan vi göra åt det? Med Stefan Dahlberg, forskare vid Göteborgs universitet

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Skåneopinion. Mars 2012

Skåneopinion. Mars 2012 Skåneopinion Mars 2012 Det går bra i Skåne för S och Stefan Löfven Stefan Löfven har raskt marscherat upp till den partiledare som har näst mest förtroende efter Fredrik Reinfeldt i Skåneopinionen, liksom

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden?

Hur jämställd är landsbygden? Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Scandinav Frågor ställda till landsbygdsbor som definierar sig som män. 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid.

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Nedan följer svar på era frågor från Utvecklingspartiet! Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. 1 Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 KS/2014:475 2014-11.21 Kommunledningskontoret 1 Inledning I Sigtuna kommun arbetar vi utifrån vår gemensamma värdegrund som sätter invånaren

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar

De glömda barnen. En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar De glömda barnen En undersökning om skolans och socialtjänstens arbete för barn med missbrukande föräldrar September 2007 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning... 3 Bakgrund och metod... 5

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

Företagarens vardag i Kristianstad 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Kristianstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN? HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR!

SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN? HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR! f ör att öka Tullingebornas inflytande över Tullinge för närdemokrati, delaktighet och gemenskap för att bevara och utveckla Tullinges unika karaktär Rösta JA i folkomröstningen den 14 sept. VAD SKULLE

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Valdeltagande varför är det viktigt, varför minskar det och vad kan vi göra åt det?

Valdeltagande varför är det viktigt, varför minskar det och vad kan vi göra åt det? Valdeltagande varför är det viktigt, varför minskar det och vad kan vi göra åt det? Stefan Dahlberg Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet stefan.dahlberg@pol.gu.se Svenska valforskningsprogrammet

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Får vi det bättre om mått på livskvalitet SOU 2015:56 Sammanfattning

Får vi det bättre om mått på livskvalitet SOU 2015:56 Sammanfattning Vårt dnr: 2015-12-11 Fi2015/03275/BaS Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Elisabeth Skoog Garås Finansdepartementet 103 33 Stockholm Får vi det bättre om mått på livskvalitet

Läs mer

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret.

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret. Stadskontoret Ung i Malmö Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir Stadskontoret Malmö Stad 2 FÖRORD Ungdomars delaktighet, engagemang och inflytande i

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Metodsammanställning. Allmänheten

Metodsammanställning. Allmänheten Metodsammanställning För allmänheten har intervjuerna genomförts på kvällstid per telefon, under perioden 14 23 maj 2002. Sammanlagt har 1000 intervjuer genomförts bland allmänheten 18 år och äldre, bosatta

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström

Studieplan. Stå inte och se på! för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplan för idrotten till boken Att lyckas med lobbning av Henrik Bergström & Jan Byström Studieplanen är framtagen av Jan Byström, SISU Idrottsutbildarna och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet

Läs mer

Folkomröstningar och allmänna val

Folkomröstningar och allmänna val Folkomröstningar och allmänna val Vid de allmänna valen som äger rum vart fjärde år har landets sju miljoner röstberättigade möjlighet att påverka vilka partier som ska representera svenska folket i riksdag,

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Vabb och Vobb Manpower Work Life Rapport 2014 VABB OCH VOBB Att vabba eller inte, det är frågan. Och om frågan varit snårig tidigare så är den

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster?

Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster? Pressmeddelande 211-7-6 Hur profilerar man sig när man är beroende av ett annat partis röster? Det finns en beredskap att taktikrösta för att rädda kvar de mindre partierna i riksdagen. Taktikröstningens

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25]

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Ungdomar i Skåne Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Förord I samverkan med region Skåne genomförde SOM-institutet 2011 en medborgarundersökning. Den var dels en uppföljning av de undersökningar

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015 Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 05 Ipsos: David Ahlin, Nicklas Källebring, Gustav Gidenstam Ipsos. 0 Ipsos. All rights All rights reserved.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer