Småföretagen spår ljusa tider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagen spår ljusa tider"

Transkript

1 Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro

2 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning av huvudresultaten Företagens ekonomiska situation Topplista: Vad är viktigt för att kunna växa och nyanställa? Företagets utveckling Företagsledarens vardag Tabeller för Örebro Bilaga: Teknisk beskrivning

3 Syfte och metod För att ta tempen på konjunkturen bland svenska småföretag har branschorganisationen för Sveriges revisorer och rådgivare, Far, låtit intervjua företag med 3-50 anställda om hur de ser på sin ekonomiska situation just nu och det närmaste året samt om sin vardag som småföretagare. Företag i 16 svenska kommuner ingår i undersökningen: Stockholms, Uppsala, Linköping, Jönköping, Växjö, Malmö, Göteborg, Borås, Karlstad, Örebro, Västerås, Gävle, Sundsvalls, Östersund, Umeå och Luleå. Företagen har intervjuats på telefon under juli, augusti och början av september I denna rapport sammanfattas resultaten från undersökningen. Rapporten innehåller också en tabellbilaga med resultaten för Örebro kommun. 3

4 Sammanfattning av huvudresultaten Far har låtit intervjua 2000 företag med 3-50 anställda på 16 orter i Sverige om deras ekonomiska situation just nu och om sin vardag som småföretagare. De orter som ingår i undersökningen är: Stockholms, Uppsala, Linköping, Jönköping, Växjö, Malmö, Göteborg, Borås, Karlstad, Örebro, Västerås, Gävle, Sundsvalls, Östersund, Umeå och Luleå. Företagen känner stor framtidstro våg av nyanställningar väntar 97 procent känner av företagen i undersökningen känner stor framtidstro för företaget. Sex av tio företag tror att efterfrågan på företagets produkter kommer att växa under det kommande året och nära varannan företagare planerar nyanställa under samma period. I snitt kommer företagen att anställa fyra personer det kommande året. 54 procent tror att företagets resultat kommer att bli bättre än förra året. Bara en av tio tror på sämre resultat. Den genomsnittliga resultatförbättringen beräknas bli 26 procent jämfört med föregående år. Kompetent personal absolut viktigast för att kunna växa men svårt att hitta Företagsledarna fick svara på vilka faktorer som är viktigast för att de ska kunna växa och anställa mer personal. Högst upp på listan kommer tillgång till kompetent personal. Detta tycker nästan alla (91 procent) är viktigt. En stor majoritet (65 procent) tycker att det är mycket viktigt. Dessvärre uppger över hälften av företagarna att det är svårt att hitta kompetent personal. Tillgång till kapital näst viktigast och lätt att hitta 66 procent svarar att tillgång på kapital är viktigt för att företaget ska kunna växa. Lika många och bedömer att det är lätt att skaffa kapital om de vill expandera. På tredje plats kommer lägre företagsbeskattning, som 63 procent tycker är en viktig faktor för att företaget ska kunna växa. LAS och förändringar i trygghetssystemen för företagare mindre viktigt för tillväxten Sex av tio tycker att det är viktigt med regelförenklingar och minskade administrativa bördor för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. Nästan lika många tycker det är viktigt med lägre arbetsgivaravgifter. Förändringar i LAS och förändringar i trygghetssystemen för företagare hamnar längst ner på listan över vad som är viktigt för att kunna växa och nyanställa. Sju av tio ser större risk att göra affärer med oreviderade företag En stor majoritet (69 procent) tror att det är större risk att göra affärer med företag som inte är reviderade än med andra företag. Bara 25 procent tror att det inte medför större risk. Tre av fyra är nöjda med regeringen missnöjet större med lokalpolitikerna Tre av fyra företagare tycker att regeringen tar näringslivsfrågorna på allvar. Däremot är det bara hälften som instämmer i att lokalpolitikerna i deras kommun tar näringslivsfrågorna på allvar. 4

5 1. Företagens ekonomiska situation. Stor optimism - varannan tycker att den ekonomiska situationen förbättrats Hälften av företagsledarna (50 procent) tycker att företagets ekonomiska situation ser bättre ut jämfört med för ett år sedan. En av sju (16 procent) tycker att det ser mycket bättre ut. Två av fem (39 procent) tycker att den ekonomiska situationen är ungefär lika. Bara knappt var tionde företagare (9 procent) tycker att den ekonomiska situationen ser sämre ut än vad den gjorde för ett år sedan. Sex av tio tror på ökad efterfrågan En stor majoritet (61 procent) av företagsledarna tror att efterfrågan på företagens produkter och tjänster kommer att vara större om ett år jämfört med idag. En av tio (10 procent) tror att det kommer vara mycket större. En tredjedel (34 procent) tror att efterfrågan på företagets produkter och tjänster kommer att vara oförändrad. 5

6 54 procent tror att företagets resultat kommer att bli bättre än förra året 26 procent bättre i snitt 54 procent av företagen bedömer att resultatet kommer att bli bättre än förra året. Drygt en av tio (12 procent) tror att företagets resultat kommer att bli sämre jämfört med förra året. De företagsledare som tror att resultatet kommer att bli bättre fick även besvara frågan, Ungefär hur många procent bättre?. Genomsnittet bland företagen är 26 procent bättre resultat jämfört med förra året. De företagsledare som räknar med sämre resultat fick frågan, Ungefär hur många procent sämre?. I genomsnitt räknar företagen med 27 procent lägre resultat. Dessa resultat bör dock tolkas med stor försiktighet på grund av de få svaren. Lätt att skaffa kapital 65 procent av företagsledarna tror att företaget har lätt att skaffa kapital om de vill expandera. En av fem (21 procent) tror att det är mycket lätt. En av sex (18 procent) tror att det skulle vara svårt för företaget att skaffa kapital om de vill expandera. 6

7 7 Far:s företagarundersökning

8 Nära varannan företagare planerar nyanställa det kommande året 44 procent planerar att nyanställa personal under det kommande året. Bara några få (2 procent) tror att de kommer att säga upp personal. I genomsnitt räknar företagen med att nyanställa 4 personer. 8

9 2. Topplista: Vad är viktigt för att kunna växa och nyanställa? Företagsledarna fick svara på hur viktiga åtta frågor är för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. Första plats: Tillgång på kompetent personal absolut viktigast för företagens tillväxt Nästan alla (91 procent) tycker att det är viktigt med tillgången på kompetent personal för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. En stor majoritet (65 procent) tycker att det är mycket viktigt. Andra plats: Tillgång till kapital 66 procent tycker att det är viktigt med tillgång till kapital för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. Drygt en fjärdedel (27 procent) tycker att det är mycket viktigt. Tredje plats: Lägre företagsbeskattning 63 procent tycker att det är viktigt med lägre företagsbeskattning för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. En femtedel (22 procent) tycker att det är mycket viktigt. Fjärde plats: Regelförenklingar och minskade administrativa bördor 59 procent tycker att det är viktigt med regelförenklingar och minskade administrativa bördor för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. Drygt en femtedel (23 procent) tycker att det är mycket viktigt. Femte plats: Lägre arbetsgivaravgifter 58 procent tycker att det är viktigt med lägre arbetsgivaravgifter för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. Drygt en femtedel (23 procent) tycker att det är mycket viktigt. Sjunde plats: Ändrade sjukersättningsregler är viktiga 44 procent tycker att det är viktigt med förändringar i sjukersättningsreglerna för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. En sjättedel (16 procent) tycker att det är mycket viktigt, nästan lika många (15 procent) tycker det är helt oväsentligt. Åttonde plats: Förändringar i LAS 42 procent tycker att det är viktigt med förändringar i LAS för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. En av sju (15 procent) tycker att det är mycket viktigt, något fler (16 procent) tycker det är helt oväsentligt. Jumboplats: Förändringar i trygghetssystemen Fyra av tio (40 procent) tycker att det är viktigt med förändringar i trygghetssystemen för företagare för att företaget ska kunna växa och anställa mer personal. En av sju (13 procent) tycker att det är mycket viktigt, något fler (14 procent) tycker det är helt oväsentligt. 9

10 10 Far:s företagarundersökning

11 3. Företagets utveckling Styrelseledamöter, kollegor och revisorn företagsledarens främsta bollplank Fyra av tio (41 procent) vänder sig i första eller andra hand till en styrelseledamot när de behöver diskutera företagets utveckling. En av tre (32 procent) gör det i första hand. Drygt en tredjedel (38 procent) vänder sig i första eller andra hand till en anställd eller kollega och nästan lika många (37 procent) vänder sig till revisorn eller redovisningskonsulten. Därefter följer banken (24 procent), andra företagare (12 procent), make/maka/sambo (9 procent) och försäkringsrådgivare (1 procent). Drygt en av tio har svarat att de vänder sig till någon annan om de behöver diskutera företagets utveckling. Ungefär lika många (13 procent) vänder sig inte till någon. 11

12 44 procent har extern rådgivare att diskutera företagets utveckling med Företagsledarna fick frågan, Har du någon extern rådgivare att diskutera företagets strategiska utveckling med?. Drygt två av fem företagsledare (44 procent) har någon extern rådgivare att diskutera företagets strategiska utveckling med. Tre av fyra företagare har en affärsplan för sitt företag En mycket stor majoritet (77 procent) har en affärsplan för sitt företag. En av fyra saknar plan för pengaflöde Många (72 procent) har en likviditetsplanering men oväntat många, 28 procent saknar planering för pengaflöde in och ut ur företaget. 12

13 13 Far:s företagarundersökning

14 4. Företagsledarens vardag Företagsledarna fick svara på i vilken utsträckning de instämmer i sju olika påståenden. De fick svara med något av alternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd eller tar helt avstånd. 97 procent känner stor framtidstro Nästan alla (97 procent) instämmer i påståendet, Jag känner framtidstro för företaget. De flesta (85 procent) instämmer helt. Ingen brist på bollplank 91 procent instämmer i påståendet, Jag har någon att diskutera övergripande företagsfrågor med. Många (75 procent) instämmer helt. Företagande går att förena med att sköta den egna ekonomin En stor majoritet (86 procent) instämmer i påståendet, Jag hinner med att sköta min privata ekonomi. En stor majoritet (68 procent) instämmer helt. Åtta av tio har tid för strategi och planering Nästan lika många (84 procent) instämmer i påståendet, Jag har tid för strategi och planering. Nästan hälften (47 procent) instämmer helt. Tre av fyra är nöjda med regeringen men mindre nöjda med lokalpolitikerna Tre av fyra (74 procent) instämmer i påståendet, Jag tycker att regeringen tar näringslivsfrågorna på allvar. Drygt en tredjedel (37 procent) instämmer helt och en av fem (19 procent) tar avstånd. Nästan hälften (49 procent) instämmer i påståendet, Jag tycker att lokalpolitikerna i min kommun tar näringslivsfrågorna på allvar. En av sex (18 procent) instämmer helt och en fjärdedel (26 procent) tar avstånd. Majoritet av företagarna säger att det är svårt att hitta kompetent personal Fyra av tio (41 procent) instämmer i påståendet, Det är lätt att hitta kompetent personal. Drygt en tiondel (13 procent) instämmer helt men en majoritet (56 procent) tar avstånd. 14

15 15 Far:s företagarundersökning

16 Två av tre ser större risk att göra affärer med oreviderade företag En stor majoritet (69 procent) tror att det är större risk att göra affärer med företag som inte är reviderade än med andra företag. Bara 25 procent tror att det inte medför större risk. 16

17 Tabellbilaga: Örebro Hur ser ditt företags ekonomiska situation ut just nu jämfört med hur det var för ett år sedan? Mycket bättre 6% 16% Något bättre 45% 34% Ungefär lika 36% 39% Något sämre 11% 8% Mycket sämre 0% 1% Vet ej/ej svar 2% 2% Om du ser ett år framåt i tiden. Kommer efterfrågan på ditt företags produkter och tjänster då att vara större eller mindre jämfört med idag. Eller kommer den att vara oförändrad? Mycket större 9% 10% Något större 57% 51% Oförändrad 34% 34% Något mindre 0% 2% Mycket mindre 0% A Vet ej/ej svar 0% 3% Hur tror du att ditt företags resultat kommer att bli i år jämfört med förra året? Bättre än förra året 57% 54% Ungefär lika 34% 33% Sämre än förra året 9% 12% Vet ej/ej svar 0% 2% 17

18 Om bättre, ungefär hur många procent bättre? % 18% % 23% % 27% % 15% Vet ej/ej svar 19% 17% Medelvärde 18% 26% Hur bedömer du ditt företags möjlighet att skaffa kapital om ni vill expandera? Är det Mycket lätt 28% 21% Ganska lätt 49% 54% Ganska svårt 19% 15% Mycket svårt 2% 3% Vet ej/ej svar 2% 6% Planerar ditt företag att nyanställa eller säga upp personal under det kommande året? Nyanställa 32% 44% Varken eller 60% 49% Säga upp 6% 2% Både och 0% 3% Vet ej/ej svar 2% 2% Hur många räknar ni med att nyanställa? 1 person 20% 22% 2 personer 33% 28% 3-4 personer 20% 21% 5 personer eller fler 27% 19% Vet ej/ej svar 0% 10% 18

19 Antal personer, snitt 8 4 Hur viktigt är följande för att ditt företag skall kunna växa och anställa mer personal? Tillgången på kompetent personal Mycket viktigt 53% 65% Ganska viktigt 26% 26% Inte särskilt viktigt 9% 5% Helt oväsentligt 11% 2% Vet ej/ej svar 2% 2% Tillgång till kapital Mycket viktigt 43% 27% Ganska viktigt 21% 39% Inte särskilt viktigt 30% 23% Helt oväsentligt 4% 8% Vet ej/ej svar 2% 3% Lägre företagsbeskattning Mycket viktigt 30% 22% Ganska viktigt 32% 41% Inte särskilt viktigt 26% 26% Helt oväsentligt 11% 9% Vet ej/ej svar 2% 3% Regelförenklingar och minskade administrativa bördor Mycket viktigt 28% 23% Ganska viktigt 32% 36% Inte särskilt viktigt 26% 29% Helt oväsentligt 9% 10% Vet ej/ej svar 6% 3% 19

20 Lägre arbetsgivaravgifter Mycket viktigt 21% 23% Ganska viktigt 30% 35% Inte särskilt viktigt 43% 29% Helt oväsentligt 4% 10% Vet ej/ej svar 2% 1% Förändringar av sjukersättningsreglerna Mycket viktigt 19% 16% Ganska viktigt 23% 28% Inte särskilt viktigt 32% 39% Helt oväsentligt 17% 15% Vet ej/ej svar 9% 3% Förändringar i LAS Lagen om anställningsskydd Mycket viktigt 26% 15% Ganska viktigt 26% 27% Inte särskilt viktigt 32% 39% Helt oväsentligt 15% 16% Vet ej/ej svar 2% 3% Förändring i trygghetssystemen för företagare Mycket viktigt 13% 13% Ganska viktigt 30% 27% Inte särskilt viktigt 26% 38% Helt oväsentligt 21% 14% Vet ej/ej svar 11% 8% 20

21 Om du behöver diskutera företagets utveckling. Vem vänder du dig till i första/andra hand? Styrelseledamot Första hand 32% 32% Andra hand 4% 9% Varken första eller andra hand 64% 59% Anställd/kollega Första hand 23% 20% Andra hand 21% 18% Varken första eller andra hand 55% 62% Revisor/redovisningskonsult Första hand 15% 14% Andra hand 28% 23% Varken första eller andra hand 57% 63% Banken Första hand 15% 11% Andra hand 17% 13% Varken första eller andra hand 68% 76% 21

22 Annan Första hand 4% 9% Andra hand 2% 4% Varken första eller andra hand 94% 87% Ingen Första hand 2% 2% Andra hand 13% 11% Varken första eller andra hand 85% 86% Andra företagare Första hand 0% 5% Andra hand 2% 7% Varken första eller andra hand 98% 88% Make/maka/sambo Första hand 9% 5% Andra hand 6% 4% Varken första eller andra hand 85% 90% Försäkringsrådgivare Första hand 0% A Andra hand 0% 1% 22

23 Varken första eller andra hand 100% 98% Har du någon extern rådgivare att diskutera företagets strategiska utveckling med? Ja 51% 44% Nej 49% 54% Vet ej/ej svar 0% 2% Har du en affärsplan för ditt företag? Ja 85% 77% Nej 13% 22% Vet ej/ej svar 2% 2% Har du en likviditetsplanering, dvs. en plan för flödet av pengar in och ut ur ditt företag? Ja 74% 72% Nej 26% 28% Vet ej/ej svar 0% A I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden. Jag känner framtidstro för företaget Instämmer helt 83% 85% Instämmer delvis 13% 12% Tar delvis avstånd 2% 1% Tar helt avstånd 0% A Vet ej/ej svar 2% 3% 23

24 Jag har någon att diskutera övergripande företagsfrågor med Instämmer helt 72% 75% Instämmer delvis 23% 16% Tar delvis avstånd 2% 3% Tar helt avstånd 2% 4% Vet ej/ej svar 0% 1% Jag hinner med att sköta min privatekonomi Instämmer helt 81% 68% Instämmer delvis 9% 18% Tar delvis avstånd 4% 6% Tar helt avstånd 4% 4% Vet ej/ej svar 2% 4% Jag har tid för strategi och planering Instämmer helt 51% 47% Instämmer delvis 32% 37% Tar delvis avstånd 11% 9% Tar helt avstånd 4% 4% Vet ej/ej svar 2% 3% Jag tycker att regeringen tar näringslivsfrågorna på allvar Instämmer helt 32% 37% Instämmer delvis 38% 37% Tar delvis avstånd 13% 11% Tar helt avstånd 11% 8% Vet ej/ej svar 6% 7% 24

25 Jag tycker att lokalpolitikerna i min kommun tar näringslivsfrågorna på allvar Instämmer helt 6% 18% Instämmer delvis 43% 31% Tar delvis avstånd 19% 16% Tar helt avstånd 17% 10% Vet ej/ej svar 15% 25% Det är lätt och hitta kompetent personal Instämmer helt 17% 13% Instämmer delvis 28% 28% Tar delvis avstånd 32% 31% Tar helt avstånd 21% 25% Vet ej/ej svar 2% 3% Tror du att det är större risk att göra affärer med företag som inte är reviderade än med andra företag? Ja 72% 69% Nej 23% 25% Vet ej/ej svar 4% 6% Hur många anställda har ditt företag? 3-4 anställda 19% 16% 5-9 anställda 15% 19% anställda 19% 25% 20 anställda eller fler 45% 40% 25

26 Vet ej/ej svar 2% A Finns det något annat som är viktigt för att ditt företag skall kunna växa och anställa mer personal? Vad? Öppna svar. Ökad efterfrågan Fortsatt borgerlig regering Större marknad Konjunkturen är bra Konsumenterna efterfrågar produkter Förändring i konjunkturen Hitta rätt personal Räntan Efterfrågan Efterfrågan 26

27 Bilaga: Teknisk beskrivning Population Svenska privata företag i Stockholms län, Uppsala kommun, Linköpings kommun, Jönköpings kommun, Växjö kommun, Malmö kommun, Göteborgs kommun, Borås kommun, Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås kommun, Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Östersunds kommun, Umeå kommun och Luleå kommun. Alla näringsgrenar med minst tre anställda personer. Urval Ett icke-proportionellt stratifierat urval gjordes ur SCB:s företagsregister. Lika stora urval gjordes i fyra strata, 3-4, 5-9, samt anställda. Urvalet bestod av företag inom samtliga näringsgrenar utom offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring eller näringsgren okänd. Det begränsades till företag med juridisk form eller I varje företag intervjuades företagsledaren. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes per telefon. Alla intervjuer gjordes från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Telefonintervjuerna gjordes under juli, augusti och början av september Svarsfrekvens och bortfall Det i tele-skop använda urvalsförfarandet innebär att ett namngivet företag och en bestämd befattningshavare har valts. Av de valda företagen och företagsledarna svarade personer. Det ger en svarsprocent om 73 procent. Bortfallet uppgick till 27 procent och består av företagare/företagsledare som inte ville medverka i undersökningen. Viktning Resultaten är representativa för svenska privata företag med minst en anställd. I resultatredovisningen har urvalets olika strata givits den vikt som motsvarar deras andel av alla svenska privata företag. 27

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2015 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2016 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160711 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 VÄSTERVIK Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Rapport till NNR om regelförenklingar november 2011

Rapport till NNR om regelförenklingar november 2011 -research Rapport till NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare på uppdrag av bland andra NNR. Resultaten

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2014

Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Malmö 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1

J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 J12231 - RIKSSKATTEVERKET - INGIVARE Sida 1 BAS: SAMTLIGA 965 705 264 26** 641 693 298 125* 174* 84** 327 726 239 965 73 27 3** 66 72 31 13* 18* 9** 34 75 25 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 931 700 227 21 691 737

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I ARVIKA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 GÖTEBORG Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VARBERG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012

Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Arbetsmiljö 2012 + våren 2013 2012 Kod Kurs Ort Vecka Datum Datum 2 Sista Internat Runö 3 16-18/1 18/11 2011 Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 huvud Internat Runö 5 30/1-1/2 2/12 2011 Internat Runö 5

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I GÖTEBORG En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2014

Företagarens vardag i Umeå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Umeå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Valåret

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MÖLNDAL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer