Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012"

Transkript

1 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Upplands Väsby kommun är Sofia Hultåker Hammarström. I SKOP:s arkiv har undersökningen referensnummer S5APR12. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Bortfallsanalys 5 Orsak till flytt till Upplands Väsby 6 Arbetsförändring vid flytten 12 Familjeförändringar vid flytten 14 Bostadsförändringar vid flytten 15 Jämförelse med tidigare kommunen 19 Den kommunala servicen i kommunen 21 Vad Upplands Väsby bör satsa på 25 Beskrivning av inflyttarna 26 Bilagor Tabeller 29 Listningar 7 2

3 Sammanfattning Totalt har 678 personer intervjuats bland personer som har flyttat till kommunen sedan juni. Bostaden och bostadsområdet var de viktigaste faktorerna som lockade till inflyttning i kommunen, även närheten till naturområden var viktiga. Mindre viktiga faktorer var omsorg samt kommunalskatt och avgifter. En av fem bytte arbetsplats vid flytten till Upplands Väsby och det är särskilt de personer som bor i andra hand som har bytt arbetsplats. En tredjedel har fått längre resväg till arbetet sedan flytten till kommunen men det är lika vanligt att man har fått kortare resväg. Bland de personer som tidigare bodde i andra hand är det nu en majoritet som har flyttat till en hyresrätt med förstahands kontrakt. En majoritet har också flyttat till en större bostad. En av fem upplever att deras nuvarande bostadsområde är osäkrare än deras tidigare. I Vilunda är det 3 procent som anser att deras bostadsområde är osäkrare än det som de bodde i tidigare. Ungefär en av tre tycker att de har fått det närmare till naturen och bättre möjligheter till fritidsaktiviteter. Intervjupersonerna som hade barnomsorg, barn i skola eller hemtjänst fick sätta betyg på tjänsterna. Tre av tio tycker att barnomsorgen och skolan är bättre. Det var mycket få personer som hade hemtjänst och svaren kan därför inte redovisas. 3

4 Metodbeskrivning Upplands Väsby, Population Personer över 18 år som har flyttat till Upplands Väsby sedan juni. Urval Ett totalurval drogs ur ett register som tillhandahölls av Upplands Väsby. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes per telefon. Alla intervjuer gjordes från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Telefonintervjuerna gjordes mellan den 24 april och 26 maj 12. Svarsfrekvens Totalt har 678 personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 88 procent. Bortfallet består av 93 personer som inte ville medverka i undersökningen. Viktning För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall har poststratifiering gjorts med avseende på kommundel och kön. 4

5 Bortfallsanalys I bruttourvalet från Upplands Väsby kommun ingick 2.7 personer som var äldre än 17 år. Dessa var inflyttade till kommunen sedan juni. Efter att SKOP telefonnummersatt urvalet fanns det personer kvar i urvalet personer hade inte något listat telefonnummer på den adress som fanns listad i urvalet. Av de återstående personer var det 56 personer som inte talade svenska, 23 personer var bortresta under en längre period, 17 personer hade flyttat från Upplands Väsby, 6 personer bodde utomlands, 5 personer hörde dåligt och 3 personer var bara skrivna i kommunen. Dessa siffror är en underskattning av verkligheten eftersom det är enbart de som vi har kunnat kommunicera med som redovisas. Då återstod personer. SKOP har genomfört intervjuer med 678 personer. Efter avslutad datainsamling återstod 798 personer som vi inte fick någon kontakt med alls trots minst kontaktförsök. Bland dessa uppskattar vi att många har flyttat till en ny adress inom kommunen eller till någon annan kommun samt att det döljer sig fel telefonnummer. 5

6 Orsak till flytt till Upplands Väsby Inledningsvis frågade SKOP, Varför valde du att flytta till Upplands Väsby? Svaren har listats i Listning viktiga skäl till inflyttningen SKOP frågade, Hur viktiga var följande faktorer för din flytt till Upplands Väsby? Intervjuaren läste upp 15 skäl och svaren gavs på en skala mellan 1=inte alls viktiga och =mycket viktiga. Svaren sammanfattas i Tabell 1. Hur viktiga var följande faktorer för din flytt till Upplands Väsby? Skala mellan 1=inte alls viktiga och =mycket viktiga. Närheten till Arlanda Boendekostnaden Äldreomsorgen Flyttat närmare anhörig Skolan Närheten till livsmedelsaffärer Närheten till naturområden Kulturutbudet Kommunikationer Kommunalskatt och avgifter Fritiden Bostadsområdet Bostaden Barnomsorgen Ditt arbete Genomsnittsvikt Bostaden viktigaste skälet för flytt Den viktigaste faktorn som lockar till inflyttning i Upplands Väsby är bostaden. Medelvikten är 7,2 på skalan mellan 1 och ; Tabell 4. En av tre (3 procent) ger 6

7 den högsta vikten till bostaden. En stor majoritet (71 procent) ger någon av de fyra högsta vikterna 7-. Högst genomsnittsvikt ger de som flyttat till Vik och Fresta (7,5) och lägst vikt ger de som nu bor i Smedby (6,7). Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. De som bor i villor och radhus ger i genomsnitt högre vikt än andra till bostaden. Kvinnor ger i genomsnitt högre vikt än vad män gör. Hur viktiga var följande faktorer för din flytt till Upplands Väsby? Skala mellan 1=inte alls viktiga och =mycket viktiga. Närheten till Arlanda Boendekostnaden Äldreomsorgen Flyttat närmare anhörig Skolan Närheten till livsmedelsaffärer Närheten till naturområden Kulturutbudet Kommunikationer Kommunalskatt och avgifter Fritiden Bostadsområdet Bostaden Barnomsorgen Ditt arbete =mycket viktigt Bostadsområdet är näst viktigast Även den näst viktigaste faktorn som lockar är nära relaterad till själva bostaden. På skalan mellan 1 och får Bostadsområdet medelvikten 6,6; Tabell 5. En av fem (18 procent) ger den högsta vikten. Nästan två av tre (62 procent) ger någon av de fyra högsta vikterna 7-. 7

8 Högst genomsnittsvikt ger de som flyttat till Runby (7,1) och lägst de som nu bor i Vilunda (6,3). De som bor i villor och radhus ger i genomsnitt högre vikt än andra till bostadsområdet. Kvinnor ger i genomsnitt högre vikt än vad män gör. Närhet till natur på tredje plats Närheten till naturområden får genomsnittsvikten 6,1. Det är 13 procent som ger den högsta vikten till denna närhet; Tabell. En majoritet (55 procent) ger de fyra högsta vikterna 7-. Högst genomsnittsvikt ger de som flyttat till Odenslund och Bollstanäs (6,6) och lägst de som nu bor i Vilunda (5,6). Kommunikationer på fjärde plats På fjärde plats kommer kommunikationer med genomsnittsvikten 6,. Det är 13 procent som ger den högsta vikten till kommunikationerna; Tabell 8. En majoritet (54 procent) ger de fyra högsta vikterna 7-. Högst genomsnittsvikt ger de som flyttat till Runby (6.6) och lägst de som nu bor i Vik och Fresta (5,2) samt Odenslund och Bollstanäs (5,2). Närhet till en livsmedelsaffär Närheten till livsmedelsaffär får genomsnittsvikten 5,7. En av tio (11 procent) ger vikten till att hur nära de bor en livsmedelsaffär; Tabell 11. Drygt två av fem (44 procent) ger de fyra högsta vikterna 7-. Högst genomsnittsvikt ger de som flyttat till Vilunda (6.3) och lägst de som nu bor i Vik och Fresta (5,1) samt i Odenslund och Bollstanäs (5,1). Bostadskostnaden Boendekostnaden får genomsnittsvikten 5,6. En av tio (11 procent) ger vikten till bostadskostnaden; Tabell 15. Nästan varannan inflyttare (47 procent) ger de fyra högsta vikterna 7-. Högst genomsnittsvikt ger de som flyttat till Smedby (5,9) och lägst de som nu bor i Vilunda (5,4). Fritiden Fritiden får i genomsnitt vikten 5,4; Tabell 6. Det är 7 procent som ger vikten och två av fem (42 procent) ger någon av de fyra högsta vikterna 7-. Högst genomsnittsvikt ger de som flyttat till Odenslund och Bollstanäs (5,7). och lägst de som nu bor i Smedby (5,1). 8

9 Arbetet Arbetet får i genomsnitt vikten 4,7 som skäl för en flytt till Upplands Väsby, men vikten varierar mycket mellan olika grupper av intervjupersoner; Tabell 2. Relativt många (19 procent) ger den högsta möjliga vikten. Det är 4 procent som ger någon av de högsta vikterna 7-. De som flyttat till Smedby (5,1) ger högst medelvikt och lägst de som nu bor i Vik och Fresta (4,). De som bytt arbete i samband med flytten, de som inte vuxit upp i Stockholms län och de som inte tidigare bott i Upplands Väsby ger i genomsnitt högre vikt till arbetet än andra som skäl för sin flytt till Upplands Väsby. De som nu bor i villa eller radhus ger i genomsnitt mindre vikt till arbetet än de som har andra boendeformer. Flyttat nära anhörig Genomsnittsvikten för att flytta nära anhörig är 4,7 och det är procent som ger den högsta möjliga vikten. Det är 36 procent som ger någon av vikterna 7-; Tabell 13. Högst genomsnittsvikt ger de som flyttat till Vik och Fresta (5,2) och lägst de som nu bor i Smedby (3,6). Vikten av att få flytta nära anhöriga minskar med stigande ålder upp till 55 år. Sedan stiger vikten för detta och personer över 55 år ger högst genomsnittsvikt till att få flytta nära till anhöriga. Närhet till Arlanda Genomsnittsvikten är 4,7 för närhet till Arlanda och det är 13 procent som ger den högsta vikten. Det är 32 procent ger någon av vikterna 7-; Tabell 16. Vikten är ungefär densamma i alla de fem undersökta kommundelarna. De som inte har vuxit upp i Stockholms län ger i genomsnitt högre vikt än andra till att bo nära Arlanda. Lägst vikt som orsak till flytten Lägst genomsnittsvikt får äldreomsorgen (2,2), barnomsorgen (2,5), kommunalskatt och avgifter (3,), kulturutbudet (3,5) samt skolan (3,5); Tabellerna 14, 3, 7, 9 samt 12. 9

10 En stor majoritet (73 procent) ger lägsta möjliga vikt 1 till äldreomsorgen men den ges klart större vikt av dem som är över 55 år. Nästan lika många (72 procent) ger också lägsta vikt till barnomsorgen. De som har barn under 18 år ger dock större vikt till barnomsorgen. Varannan (5 procent) ger lägsta möjliga vikt till kommunalskatt och avgifter. Samtliga redovisade grupper ger låga genomsnittsbetyg. Två av fem (41 procent) ger lägsta möjliga vikt till kulturutbudet, men genomsnittsvikten ökar med stigande ålder. En majoritet (56 procent) ger lägsta möjliga vikt till skolan. De som har barn under 18 år ger dock betydligt större vikt än andra till skolan. Hur viktiga var följande faktorer för din flytt till Upplands Väsby? Skala mellan 1=inte alls viktiga och =mycket viktiga. Närheten till Arlanda Boendekostnaden Äldreomsorgen Flyttat närmare anhörig Skolan Närheten till livsmedelsaffärer Närheten till naturområden Kulturutbudet Kommunikationer Kommunalskatt och avgifter Fritiden Bostadsområdet Bostaden Barnomsorgen Ditt arbete inte alls viktigt

11 Annat särskilt viktigt som skäl för flytten SKOP frågade Var det något annat som var särskilt viktigt för din flytt till Upplands Väsby? Svaren har listats i Listning 2. 11

12 Arbetsförändring vid flytten 21 procent bytte arbetsplats SKOP frågade, Bytte du arbetsplats i samband med din flytt till Upplands Väsby? En av fem (21 procent) bytte arbetsplats i samband med flytten till Upplands Väsby; Tabell 17. Det gäller en lägre andel (17 procent) av dem som är uppvuxna i Stockholms län än av dem som växt upp utanför länet (25 procent). Bland den grupp som bor i andra hand är det särskilt vanligt att ha bytt arbetsplats i samband med flytten Bytte du arbetsplats i samband med din flytt till Upplands Väsby? Samtliga Uppvuxen i Stockholms län Ej uppvuxen i länet Ja Nej 35 procent har fått längre resväg till arbetet SKOP frågade, Har du fått längre eller kortare resväg till din arbetsplats, eller är det ingen skillnad? Det är lika vanligt att de nyinflyttade fått längre resväg (35 procent) som att de fått kortare resväg (35 procent) i samband med flytten till Upplands Väsby; Tabell 18. Övriga (31 procent) anger att det inte har blivit någon skillnad. Av dem som bytte arbetsplats i samband med flytten uppger 25 procent att de fått längre arbetsresor jämfört med 37 procent av dem som inte samtidigt bytte arbetsplats. Av dem som bytte arbetsplats har varannan (5 procent) fått kortare resväg. 12

13 6 Har du fått längre eller kortare resväg till din arbetsplats, eller är det ingen skillnad? Samtliga Bytte arbetsplats Bytte ej arbetsplats Längre Ingen skillnad Kortare 13

14 Familjeförändringar vid flytten SKOP ställde två frågor om familjeförändringar i samband med flytten 19 procent skulle bli samboende SKOP frågade, Flyttade du för att du skulle bli samboende? En av fem (19 procent) flyttade för att de skulle bli samboende; Tabell 19. Det är vanligare bland dem som inte tidigare hade bott i Upplands Väsby (22 procent) än bland dem som gjort det (14 procent). 7 procent skulle få barn SKOP frågade, Flyttade du för att du skulle få barn? Det är sju procent som flyttade till Upplands Väsby för att de skulle få barn; Tabell 19. Det är vanligare bland dem som nu bor i villa eller radhus än bland dem som har annan typ av boende. Andel av de nyinflyttade som flyttade för att de skulle Samtliga Bott tidigare i Upplands Väsby Ej bott tidigare i Upplands Väsby Bor nu i villa eller radhus bli samboende få barn 14

15 Bostadsförändringar vid flytten 13 procent flyttade till sin första bostad SKOP frågade, Innebar flytten till Upplands Väsby att du flyttade till din första egna bostad? Drygt var tionde person som flyttat till Upplands Väsby (13 procent) flyttade till sin första egna bostad; Tabell. Det gäller var tredje nyinflyttad (32 procent) mellan 18 och 24 år. Det är vanligare bland dem som nu bor i hyres- och bostadsrätt än bland dem som har annat boende Innebar flytten till Upplands Väsby att du flyttade till din första egna bostad? Ja Nej Bostad före och efter flytten till Upplands Väsby SKOP frågade, - Bodde du i villa, radhus, bostadsrätt, hyresrätt med förstahands kontrakt eller i andra hand innan du flyttade till Upplands Väsby? - Bor du i villa, radhus, bostadsrätt, hyresrätt med förstahands kontrakt eller i andra hand? En av tre (36 procent) bodde före flytten till Upplands Väsby i hyresrätt med förstahands kontrakt; Tabell 21. En av fyra (27 procent) bodde då i villa/radhus och lika många med bostadsrätt (27 procent). Det var 8 procent som bodde i andra hand och 2 procent som hade annan form av boende. 15

16 Fördelningen över bostadstyper är ungefär densamma efter flytten till Upplands Väsby. Liksom tidigare bor ungefär var tredje intervjuperson (36 procent) i hyresrätt med förstahands kontrakt; Tabell 22. Den största förändringen är att fler än tidigare bor i bostadsrätt (32 procent). Andelen i villa/radhus (26 procent) och med andrahands kontrakt (6 procent) är ungefär densamma som före flytten Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad större eller mindre, eller är det ingen skillnad? Villa, radhus Bostadsrätt Hyresrätt med förstahands kontrakt I andra hand Annat Bostad före flytten Nuvarande bostad 51 procent har fått större bostad SKOP frågade, Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad större eller mindre, eller är det ingen skillnad? Hälften av de nyinflyttade (51 procent) har fått större bostad än tidigare; Tabell 23. En av tre (34 procent) har dock mindre bostad än tidigare. För övriga (15 procent) är det ingen skillnad mot bostadsstorleken före flytten till Upplands Väsby. Det är främst de som bor i villa/radhus, de större hushållen och barnfamiljerna som har fått större bostad. Det återspeglas även i de åldersmässiga skillnaderna för större och mindre bostad. 16

17 Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad större eller mindre, eller är det ingen skillnad? Samtliga De som nu bor i villa/radhus Större Ingen skillnad Mindre 54 procent har fått dyrare bostad SKOP frågade, Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad billigare eller dyrare, eller är det ingen skillnad? En majoritet (54 procent) har fått dyrare bostad efter flytten till Upplands Väsby; Tabell 24. En av fyra (25 procent) har fått billigare bostad än tidigare. För övriga ( procent) är det ingen skillnad mot boendekostnaden före flytten. De som bor i Smedby (4 procent) har i större utsträckning än andra fått en billigare bostad i Upplans Väsby. 31 procent bor tryggare procent osäkrare SKOP frågade, Om du jämför med din tidigare bostad. Är ditt nya bostadsområde tryggare eller osäkrare, eller är det ingen skillnad? Det är 31 procent som anser att de nu bor i ett tryggare område än före flytten till Upplands Väsby; Tabell 25. Men det är också relativt många ( procent) som upplever att det nuvarande bostadsområdet är osäkrare. Varannan (49 procent) anser att det inte är någon skillnad mot tidigare. Det är främst de som bor i Vik/Fresta (42 procent) som anser att de nu bor tryggare. I Vilanda är det störst andel (3 procent) som anser att de nu bor osäkrare än före flytten till Upplands Väsby. 17

18 De som bor i villa/radhus anser i större utsträckning än andra att deras nuvarande bostadsområde är tryggare än där de bodde tidigare. 6 Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad billigare eller dyrare, eller är det ingen skillnad? Billigare Ingen skillnad Dyrare 6 Om du jämför med din tidigare bostad. Är ditt nya bostadsområde tryggare eller osäkrare, eller är det ingen skillnad? Tryggare Ingen skillnad Osäkrare 18

19 Jämförelse med tidigare kommunen SKOP bad intervjupersonerna att göra fyra jämförelser med den kommun där de bodde före flytten till Upplands Väsby. - Har närheten till naturen blivit bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? - Har dina och familjens möjligheter till fritidsaktiviteter blivit bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? - Har dina och familjens möjligheter till kulturaktiviteter blivit bättre eller sämre än i din tidigare kommun, eller är det ingen skillnad? - Är de kommunala avgifterna i Upplands Väsby kommun högre eller lägre än i din tidigare kommun, eller är det ingen skillnad? Närheten till naturen En av tre som flyttat till Upplands Väsby (37 procent) anser att närheten till naturen har blivit bättre; Tabell 26. Det är 22 procent som svarar att det har blivit sämre. Två av fem (41 procent) svarar ingen skillnad. 6 Jämförelse mellan Upplands Väsby och den tidigare kommunen Närhet till naturen Möjligheter till fritidsaktiviteter Möjligheter till kulturaktiviteter Bättre Ingen skillnad Sämre Möjlighet till fritidsaktiviteter Var tredje inflyttare (33 procent) anser att möjligheterna till fritidsaktiviteter har blivit bättre för dem själva och familjen; Tabell 27. Det är 14 procent som svarar att det har blivit sämre. Övriga (53 procent) svarar ingen skillnad. 19

20 Möjlighet till kulturaktiviteter En av fyra (25 procent) anser att möjligheterna till kulturaktiviteter har blivit bättre för dem själva och familjen; Tabell 28. Det är procent som svarar att det har blivit sämre. Övriga (55 procent) svarar ingen skillnad. De kommunala avgifterna En av tre (36 procent) upplever att de kommunala avgifterna är högre i Upplands Väsby än där de tidigare bodde; Tabell 29. Det är 14 procent som svarar att de är lägre. Övriga (5 procent) anser att det inte är någon skillnad. 6 Är de kommunala avgifterna i Upplands Väsby kommun högre eller lägre än i din tidigare kommun, eller är det ingen skillnad Högre Ingen skillnad Lägre

21 Den kommunala servicen i kommunen Vad de nyinflyttade använder SKOP frågade de som flyttat till Upplands Väsby - Har du barnomsorg - Har du skolbarn - Har du hemtjänst Det är vanligast med barnomsorg. Nästan var femte nyinflyttad (18 procent) har barnomsorg; Tabell 3. Det är nästan lika vanligt (16 procent) med skolbarn bland de nyinflyttade; Tabell 33. Det är däremot få (1 procent) som har hemtjänst; Tabell Har du Flera svar fick anges. Barnmomsorg Skolbarn Hemtjänst Betyg på barnomsorgen De som har barnomsorg i Upplands Väsby fick frågorna - Är den nya barnomsorgsplatsen bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen barnomsorg tidigare? - Är avståndet till den nya barnomsorgsplatsen kortare eller längre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen barnomsorg tidigare? 21

22 Om barn i barnomsorg Är den nya barnomsorgsplatsen bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen barnomsorg tidigare? Bättre Ingen skillnad Sämre Om barn i barnomsorg Är avståndet till den nya barnomsorgsplatsen kortare eller längre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen barnomsorg tidigare? Kortare Ingen skillnad Längre 32 procent anser att barnomsorgen är bättre Av de nyinflyttade med barnomsorg och som även före flytten hade barnomsorg är det 32 procent som anser att den är bättre än i deras tidigare kommun; Tabell 31. Det är obetydligt färre (28 procent) som anser att barnomsorgen är sämre Upplands Väsby kommun. 22

23 28 procent anser att avståndet till omsorgen är kortare Av de nyinflyttade med barnomsorg och som även före flytten hade barnomsorg är det 28 procent som anser att avståndet till barnomsorgsplatsen är kortare än i deras tidigare kommun; Tabell 32. Det är nästan lika många (26 procent) som anser att den är längre i Upplands Väsby kommun. Betyg på skolan De som har barnomsorg i Upplands Väsby fick frågorna - Är den nya skolan bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du inget barn i skolan tidigare? - Är avståndet till den nya skolan kortare eller längre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du inget barn i skolan tidigare? 34 procent anser att skolan är bättre Av de nyinflyttade med skolbarn och som även före flytten hade barn i skolan är det 34 procent som anser att den är bättre än i deras tidigare kommun; Tabell 34. Det är betydligt färre (12 procent) som anser att skolan är sämre Upplands Väsby kommun. 6 Om barn i skolan Är den nya skolan bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du inte barn i skolan tidigare? Bättre Ingen skillnad Sämre 34 procent anser att avståndet till skolan är kortare Av de nyinflyttade med skolbarn och som även före flytten hade barn i skolan är det 34 procent som anser att avståndet till skolan är kortare än i deras tidigare 23

24 kommun; Tabell 35. Det är något färre (28 procent) som anser att den är längre i Upplands Väsby kommun Om barn i skolan Är avståndet till den nya skolan kortare eller längre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du inte barn i skolan tidigare? Kortare Ingen skillnad Längre Betyg på hemtjänsten De som har hemtjänst i Upplands Väsby fick frågorna - Är den nya hemtjänsten bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen hemtjänst tidigare? Dt är bara några få personer som har hemtjänst bland de nyinflyttade och svaren kan därför inte redovisas. 24

25 Vad Upplands Väsby bör satsa på Intervjuaren berättade att, Upplands Väsby har ett visionsarbete för 4. Därefter ställdes frågan, Vad ska Väsby satsa på för att vara en bra plats att bo på om 3 år? Svaren redovisas i Listning 3. 25

26 Beskrivning av inflyttarna 3 procent har bott tidigare i Upplands Väsby Av dem som flyttat till Upplands Väsby har tre av tio (3 procent) personer tidigare bott i Upplands Väsby; Tabell procent är uppvuxna i Stockholms län Hälften av inflyttarna (5 procent) har vuxit upp i Stockholms län; Tabell Beskrivning av inflyttarna Bott tidigare i Upplands Väsby Inte tidigare bott i Upplands Väsby Uppvuxna i Stockholms län Inte uppvuxna i Stocklholms län 19 procent kommer från Stockholm Flest inflyttare (19 procent) kommer från Stockholms stad; Tabell 39. Många kommer också från Sollentuna (12 procent), Solna (7 procent), Sigtuna (7 procent) Järfälla (4 procent) samt Vallentuna (3 procent). Ytterligare 13 procent kommer från andra kommuner i Stockholms län. Av inflytarna kommer 35 procent från platser utanför Stockholms län, varav 5 procent från Uppsala. Kön och ålder Det är ungefär lika många kvinnor (48 procent) som män (52 procent) bland dem som flyttat till Upplands Väsby; Tabell 4. 26

27 De intervjuade inflyttarna är alla över 18 år. Av dem är 17 procent yngre än 25 år; Tabell 4. Hälften (52 procent) är yngre än 35 år. Bara några få (3 procent) är 75 år eller äldre. Det är 16 procent som är 55 år eller äldre. 35 Varifrån inflyttarna kommer Stockholm Sollentuna Solna Sigtuna Järfälla Vallentuna Övriga Stockholms län Uppsala Övriga ej Stockholms län 6 Kön och ålder Kvinnor Män år år år år år 75 år eller äldre 27

28 Familjesituation En femtedel av inflyttarna (19 procent) till Upplands Väsby lever ensamma; Tabell 4. Drygt var tredje inflyttare (38 procent) lever i hushåll som består av två personer. En av fem (21 procent) lever i hushåll som består av tre personer och ungefär lika många (22 procent) i hushåll som består av minst fyra personer. En majoritet av inflyttarna (56 procent) har inga hemmavarande barn under 18 år; Tabell 4. En av fem (21 procent) har ett barn, nästan lika många (18 procent) har två barn. Det är 4 procent som har tre barn. Några få (1 procent) har fler än tre barn under 18 år. 6 Familjestruktur person i hushållet 2 personer 3 pesoner i 4 personer i hushållet hushållet i hushållet 5+ personer i hushållet Inget barn under 18 år 1 barn under 18 år 2 barn under 18 år 3 barn under 18 år 4+ barn under 18 år 28

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-08-28 Sammanfattning Bland unga vuxna i åldern 18-29 år bor 27 % kvar i föräldrahemmet. I åldern 22-25

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 1 1. BAKGRUND 1.1 Inledning För cirka tre år sedan genomförde Miljötrender en läsarundersökning, som man nu uppdragit åt ARS Research AB att upprepa

Läs mer

Tolvan öppenvård förändring i försörjning och andra faktorer efter behandling, 2007 april 2009

Tolvan öppenvård förändring i försörjning och andra faktorer efter behandling, 2007 april 2009 Karl Martin Sjöstrand 2009-06-14 Tolvan öppenvård förändring i försörjning och andra faktorer efter behandling, 2007 april 2009 Målgruppen för Tolvan öppenvård är personer som fyllt 20 år med beroende/missbruksproblem

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Rörligheten på småhusmarknaden Ett problem på svensk bostadsmarknad är att många villaägare bor kvar i huset långt efter barnen flyttat ut,

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Statistik RAPPORT. AVDELNINGEN ENVIRONMENT FÖR AND MILJÖ- REGIONAL OCH STATISTICS REGIONALSTATISTIK Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Bodil Mortensson Lena

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet Bilaga 1 Metod och undersökningens tillförlitlighet Metod En omfattande enkätundersökning har under år 2003 genomförts bland de 30 kommuner som har den största flyktingmottagningen. Undersökningen är till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Vilka erbjuds förskola och pedagogisk omsorg? Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskola eller annan pedagogisk omsorg till barn från ett år:

Vilka erbjuds förskola och pedagogisk omsorg? Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskola eller annan pedagogisk omsorg till barn från ett år: Hur söker jag barnomsorgsplats? Dukanansökaomplatsibarnomsorgentidigastsexmånaderoch senasttremånaderinnanduönskarplatstilldittbarn.ansökerdu tidigaresättsanmälningsdatumtillsexmånaderinnanplatsenönskas.

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008?

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Resultat från undersökning hösten 2010 Närsjukvårdsavdelningen Utvecklingsavdelningen Rapporten är framställd av: Marjaliisa Abrahamsson Anne-Maj Berggren Elisabeth

Läs mer

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen

Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Ung livsstil i Huddinge 2015 Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2015 - andra resultatredovisningen Av Ulf Blomdahl ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer