Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012"

Transkript

1 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Upplands- Bro kommun är Sofia Hultåker Hammarström. I SKOP:s arkiv har undersökningen referensnummer S5OKT12. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Metodbeskrivning 4 Orsak till flytt till Upplands-Bro 5 Arbetsförändring vid flytten 11 Familjeförändringar vid flytten 13 Bostadsförändringar vid flytten 14 Jämförelse med tidigare kommun 18 Den kommunala servicen i kommunen Vad Upplands-Bro bör förbättra 24 Beskrivning av inflyttarna 25 Bilagor Tabeller 28 Listningar 5 2

3 Sammanfattning Totalt har 42 personer intervjuats bland personer som har flyttat till Upplands- Bro kommun sedan januari 11. Bostaden och bostadsområdet var de viktigaste faktorerna som lockade till inflyttning i kommunen, även närheten till naturområden var viktig. Mindre viktiga faktorer var omsorg samt kommunalskatt och avgifter. En av fem bytte arbetsplats vid flytten till Upplands-Bro och det är särskilt de personer som bor i hyresrätt med förstahands kontrakt som har bytt arbetsplats. Hälften har fått längre resväg till arbetet sedan flytten till kommunen och en av fyra har fått kortare resväg. Drygt var tionde person har flyttat till sin första egna bostad och en majoritet har flyttat till en större bostad. Två av fem upplever att deras nuvarande bostadsområde är säkrare än deras tidigare. Ungefär hälften tycker att de har fått det närmare till naturen och var fjärde tycker att de har bättre möjligheter till fritidsaktiviteter. Intervjupersonerna som hade barnomsorg, barn i skola eller hemtjänst fick sätta betyg på tjänsterna. Drygt tre av tio tycker att barnomsorgen och skolan är bättre. Det var mycket få personer som hade hemtjänst och svaren kan därför inte redovisas. 3

4 Metodbeskrivning Upplands-Bro, april/maj 12 Population Personer över 18 år som har flyttat till Upplands-Bro sedan 1 januari 11. Urval Ett totalurval drogs ur befolkningsregistret, SPAR. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes per telefon. Alla intervjuer gjordes från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Telefonintervjuerna gjordes mellan den 15 och 22. Svarsfrekvens Totalt har 42 personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 88 procent. Bortfallet består av 57 personer som inte ville medverka i undersökningen. Referensnummer Undersökningen har referensnummer S5OKT12 i SKOP:s arkiv. 4

5 Orsak till flytt till Upplands-Bro Inledningsvis frågade SKOP, Varför valde du att flytta till Upplands-Bro?. Svaren har listats i Listning 1. Många har svarat att de hittade ett boende som passade dem. 16 viktiga skäl till inflyttningen SKOP frågade, Hur viktiga var följande faktorer för din flytt till Upplands-Bro?. Intervjuaren läste upp 16 skäl och svaren gavs på en skala mellan 1=inte alls viktiga och =mycket viktiga. Svaren sammanfattas i Tabell 1. Hur viktiga var följande faktorer för din flytt till Upplands-Bro? Skala mellan 1=inte alls viktiga och =mycket viktiga. Ditt arbete Barnomsorgen Bostaden Bostadsområdet Fritiden Kommunalskatt och avgifter Kommunikationer Kulturutbudet Närheten till naturområden Närheten till livsmedelsaffärer Skolan Flyttat närmare anhörig Äldreomsorgen Boendekostnaden Närheten till Arlanda Närheten till Stockholms innerstad 2,1 2,8 3 3,3 3,5 3,3 4,2 4,5 5 5,4 5,4 5,5 6,1 6,8 7,1 7, Genomsnittsvikt 5

6 Bostaden viktigaste skälet för flytt Den viktigaste faktorn som lockar till inflyttning i Upplands-Bro är bostaden. Medelvikten är 7,6 på skalan mellan 1 och ; Tabell 4. Drygt en av tre (37 procent) ger den högsta vikten till bostaden. En stor majoritet (71 procent) ger någon av de fyra högsta vikterna 7-. De som bor i villor och radhus ger i genomsnitt högre vikt än andra till bostaden. Personer som har 2 barn eller fler ger i genomsnitt högre vikt än personer med färre barn gör. Hur viktiga var följande faktorer för din flytt till Upplands-Bro? Skala mellan 1=inte alls viktiga och =mycket viktiga. Ditt arbete Barnomsorgen Bostaden Bostadsområdet Fritiden Kommunalskatt och avgifter Kommunikationer Kulturutbudet Närheten till naturområden Närheten till livsmedelsaffärer Skolan Flyttat närmare anhörig Äldreomsorgen Boendekostnaden Närheten till Arlanda Närheten till Stockholms innerstad =mycket viktigt

7 Bostadsområdet är näst viktigast Även den näst viktigaste faktorn som lockar är nära relaterad till själva bostaden. På skalan mellan 1 och får Bostadsområdet medelvikten 7,1; Tabell 5. Drygt en av fyra (27 procent) ger den högsta vikten. Två av tre (69 procent) ger någon av de fyra högsta vikterna 7-. De som bor i villor och radhus ger i genomsnitt högre vikt än andra till bostadsområdet. Personer som bor i stora hushåll ger i genomsnitt högre vikt än vad personer som bor i mindre hushåll gör. Närhet till natur på tredje plats Närheten till naturområden får genomsnittsvikten 6,8. Det är 23 procent som ger den högsta vikten till denna närhet; Tabell. En stor majoritet (65 procent) ger de fyra högsta vikterna 7-. Kvinnor ger i genomsnitt högre vikt åt närhet till naturen än vad män gör. Boendekostnaden på fjärde plats På fjärde plats kommer boendekostnaden med genomsnittsvikten 6,1. En av sex (17 procent) ger vikten till bostadskostnaden; Tabell 15. Varannan inflyttare (54 procent) ger de fyra högsta vikterna 7-. Kvinnor ger i genomsnitt högre vikt åt boendekostnaden än vad män gör. Närhet till en livsmedelsaffär Närheten till livsmedelsaffär får genomsnittsvikten 5,5. En av tio (11 procent) ger vikten till att hur nära de bor en livsmedelsaffär; Tabell 11. Drygt två av fem (43 procent) ger de fyra högsta vikterna 7-. Kvinnor ger i genomsnitt högre vikt åt närhet till en livsmedelsaffär än vad män gör. Kommunikationer Kommunikationer får genomsnittsvikten 5,4. Det är 14 procent som ger den högsta vikten till kommunikationerna; Tabell 8. Drygt två av fem (44 procent) ger de fyra högsta vikterna 7-. Fritiden Fritiden får i genomsnitt vikten 5,4; Tabell 6. Det är 13 procent som ger vikten och två av fem (42 procent) ger någon av de fyra högsta vikterna 7-. De som bor i villor och radhus ger i genomsnitt högre vikt än personer med andra boenden till fritiden. 7

8 Närheten till Stockholms innerstad Närheten till Stockholms innerstad får i genomsnitt vikten 5,; Tabell 17. Det är 7 procent som ger vikten och en av tre (36 procent) ger någon av de fyra högsta vikterna 7-. Kvinnor ger i genomsnitt högre vikt åt närhet till Stockholms innerstad än vad män gör. Flyttat nära anhörig Genomsnittsvikten för att flytta nära anhörig är 4,5 och det är 22 procent som ger den högsta möjliga vikten. Det är 35 procent som ger någon av vikterna 7-; Tabell 13. Personer över 55 år ger högst genomsnittsvikt till att få flytta nära till anhöriga. Arbetet Arbetet får i genomsnitt vikten 4,2 som skäl för en flytt till Upplands-Bro, men vikten varierar mycket mellan olika grupper av intervjupersoner; Tabell 2. Relativt många (17 procent) ger den högsta möjliga vikten. Det är 3 procent som ger någon av de högsta vikterna 7-. De som bytt arbete i samband med flytten, män och de som inte tidigare bott i Upplands-Bro ger i genomsnitt högre vikt till arbetet än andra som skäl för sin flytt till Upplands-Bro. Lägst vikt som orsak till flytten Lägst genomsnittsvikt får äldreomsorgen (2,1), barnomsorgen (2,8), kommunalskatt och avgifter (3,), närheten till Arlanda (3,3), kulturutbudet (3,3) samt skolan (3,5); Tabellerna 14, 3, 7, 16, 9 samt 12. 8

9 En stor majoritet (75 procent) ger lägsta möjliga vikt 1 till äldreomsorgen men den ges klart större vikt av dem som är över 55 år. Många (68 procent) ger också lägsta vikt 1 till barnomsorgen. De som har barn under 18 år ger dock större vikt till barnomsorgen. Varannan (51 procent) ger lägsta möjliga vikt till kommunalskatt och avgifter. Samtliga redovisade grupper ger låga genomsnittsbetyg. Två av fem (42 procent) ger lägsta möjliga vikt till kulturutbudet, men genomsnittsvikten ökar med stigande ålder. En majoritet (54 procent) ger lägsta möjliga vikt till skolan. De som har barn under 18 år ger dock betydligt större vikt än andra till skolan. Hur viktiga var följande faktorer för din flytt till Upplands-Bro? Skala mellan 1=inte alls viktiga och =mycket viktiga. Ditt arbete Barnomsorgen Bostaden Bostadsområdet Fritiden Kommunalskatt och avgifter Kommunikationer Kulturutbudet Närheten till naturområden Närheten till livsmedelsaffärer Skolan Flyttat närmare anhörig Äldreomsorgen Boendekostnaden Närheten till Arlanda Närheten till Stockholms innerstad inte alls viktigt 9

10 Annat särskilt viktigt som skäl för flytten SKOP frågade Var det något annat som var särskilt viktigt för din flytt till Upplands-Bro?. Svaren har listats i Listning 2.

11 Arbetsförändring vid flytten 21 procent bytte arbetsplats SKOP frågade, Bytte du arbetsplats i samband med din flytt till Upplands-Bro?. En av fem (21 procent) bytte arbetsplats i samband med flytten till Upplands-Bro; Tabell 18. Det gäller en lägre andel (17 procent) av dem som är uppvuxna i Stockholms län än av dem som växt upp utanför länet (27 procent). Bland den grupp som bor i hyresrätt med förstahands kontrakt är det särskilt vanligt att ha bytt arbetsplats i samband med flytten Bytte du arbetsplats i samband med din flytt till Upplands-Bro? Samtliga Uppvuxen i Stockholms län Ej uppvuxen i länet Ja Nej 5 procent har fått längre resväg till arbetet SKOP frågade, Har du fått längre eller kortare resväg till din arbetsplats, eller är det ingen skillnad?. Hälften (5 procent) har fått längre resväg till arbetet, en fjärdedel (26 procent) har fått kortare resväg (26 procent) i samband med flytten till Upplands-Bro; Tabell 19. Övriga (25 procent) anger att det inte har blivit någon skillnad. Av dem som bytte arbetsplats i samband med flytten uppger 34 procent att de fått längre arbetsresor jämfört med 55 procent av dem som inte samtidigt bytte arbetsplats. Av dem som bytte arbetsplats har två av fem (41 procent) fått kortare resväg. 11

12 6 Har du fått längre eller kortare resväg till din arbetsplats, eller är det ingen skillnad? Samtliga Bytte arbetsplats Bytte ej arbetsplats Längre Ingen skillnad Kortare 12

13 Familjeförändringar vid flytten SKOP ställde två frågor om familjeförändringar i samband med flytten. 19 procent skulle bli samboende SKOP frågade, Flyttade du för att du skulle bli samboende?. En av fem (19 procent) flyttade för att de skulle bli samboende; Tabell 21. Det är vanligare bland dem som inte tidigare hade bott i Upplands-Bro (21 procent) än bland dem som gjort det (11 procent). 9 procent skulle få barn SKOP frågade, Flyttade du för att du skulle få barn?. Det är nio procent som flyttade till Upplands-Bro för att de skulle få barn; Tabell 21. Andel av de nyinflyttade som flyttade för att de skulle Samtliga Bott tidigare i Upplands-Bro Ej bott tidigare i Upplands-Bro bli samboende få barn 13

14 Bostadsförändringar vid flytten 13 procent flyttade till sin första bostad SKOP frågade, Innebar flytten till Upplands-Bro att du flyttade till din första egna bostad?. Drygt var tionde person som flyttat till Upplands-Bro (13 procent) flyttade till sin första egna bostad; Tabell. Det gäller var tredje nyinflyttad (32 procent) mellan 18 och 24 år Innebar flytten till Upplands-Bro att du flyttade till din första egna bostad? Ja Nej Bostad före och efter flytten till Upplands-Bro SKOP frågade, - Bodde du i villa, radhus, bostadsrätt, hyresrätt med förstahands kontrakt eller i andra hand innan du flyttade till Upplands-Bro? - Bor du i villa, radhus, bostadsrätt, hyresrätt med förstahands kontrakt eller i andra hand? En av tre (32 procent) bodde före flytten till Upplands-Bro i hyresrätt med förstahands kontrakt; Tabell 22. Något färre bodde i bostadsrätt (3 procent), och en av fyra (26 procent) bodde då i villa/radhus. Det var 9 procent som bodde i andra hand och 2 procent som hade annan form av boende. Det är många som i samband med flytten till Upplands-Bro flyttade till villa eller radhus. Liksom tidigare bor ungefär var tredje intervjuperson (31 procent) i 14

15 bostadsrätt; Tabell 23. Den största förändringen är att fler än tidigare bor i villa eller radhus (43 procent). Andelen i hyresrätt med förstahandskontrakt har minskat (19 procent) och med andrahands kontrakt (4 procent) Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad större eller mindre, eller är det ingen skillnad? Villa, radhus Bostadsrätt Hyresrätt med förstahands kontrakt I andra hand Annat Bostad före flytten Nuvarande bostad 57 procent har fått större bostad SKOP frågade, Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad större eller mindre, eller är det ingen skillnad?. Drygt hälften av de nyinflyttade (57 procent) har fått större bostad än tidigare; Tabell 24. Tre av tio (29 procent) har dock mindre bostad än tidigare. För övriga (14 procent) är det ingen skillnad mot bostadsstorleken före flytten till Upplands- Bro. Det är främst de som bor i villa/radhus, de större hushållen och barnfamiljerna som har fått större bostad. Det återspeglas även i de åldersmässiga skillnaderna för större och mindre bostad. 15

16 Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad större eller mindre, eller är det ingen skillnad? Samtliga De som nu bor i villa/radhus Större Ingen skillnad Mindre 45 procent har fått dyrare bostad SKOP frågade, Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad billigare eller dyrare, eller är det ingen skillnad?. Drygt två av fem (45 procent) har fått dyrare bostad efter flytten till Upplands- Bro; Tabell 25. En av tre (34 procent) har fått billigare bostad än tidigare. För övriga (21 procent) är det ingen skillnad mot boendekostnaden före flytten. Personer som inte är uppvuxna i Stockholms län har fått dyrare bostad än de personer som har vuxit upp i länet. 39 procent bor tryggare 11 procent osäkrare SKOP frågade, Om du jämför med din tidigare bostad. Är ditt nya bostadsområde tryggare eller osäkrare, eller är det ingen skillnad?. Det är 39 procent som anser att de nu bor i ett tryggare område än före flytten till Upplands-Bro; Tabell 26. Men det är också 11 procent som upplever att det nuvarande bostadsområdet är osäkrare. Varannan (5 procent) anser att det inte är någon skillnad mot tidigare. De som bor i villa/radhus anser i större utsträckning än andra att deras nuvarande bostadsområde är tryggare än där de bodde tidigare. 16

17 Om du jämför med din tidigare bostad. Är din nya bostad billigare eller dyrare, eller är det ingen skillnad? Billigare Ingen skillnad Dyrare 6 Om du jämför med din tidigare bostad. Är ditt nya bostadsområde tryggare eller osäkrare, eller är det ingen skillnad? Tryggare Ingen skillnad Osäkrare 17

18 Jämförelse med tidigare kommun SKOP bad intervjupersonerna att göra fyra jämförelser med den kommun där de bodde före flytten till Upplands-Bro. - Har närheten till naturen blivit bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? - Har dina och familjens möjligheter till fritidsaktiviteter blivit bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? - Har dina och familjens möjligheter till kulturaktiviteter blivit bättre eller sämre än i din tidigare kommun, eller är det ingen skillnad? - Är de kommunala avgifterna i Upplands-Bro kommun högre eller lägre än i din tidigare kommun, eller är det ingen skillnad? Närheten till naturen Drygt hälften av dem som flyttat till Upplands-Bro (56 procent) anser att närheten till naturen har blivit bättre; Tabell 27. Det är 8 procent som svarar att det har blivit sämre. En av tre (36 procent) svarar ingen skillnad. 7 Jämförelse mellan Upplands-Bro och den tidigare kommunen Närhet till naturen Möjligheter till fritidsaktiviteter Möjligheter till kulturaktiviteter Bättre Ingen skillnad Sämre Möjlighet till fritidsaktiviteter Var fjärde inflyttare (27 procent) anser att möjligheterna till fritidsaktiviteter har blivit bättre för dem själva och familjen; Tabell 28. Det är 18 procent som svarar att det har blivit sämre. Övriga (55 procent) svarar ingen skillnad. 18

19 Möjlighet till kulturaktiviteter Drygt en av tio (14 procent) anser att möjligheterna till kulturaktiviteter har blivit bättre för dem själva och familjen; Tabell 29. Det är fler (25 procent) som svarar att det har blivit sämre. Övriga (61 procent) svarar ingen skillnad. De kommunala avgifterna Två av fem (41 procent) upplever att de kommunala avgifterna är högre i Upplands-Bro än där de tidigare bodde; Tabell 3. Det är 13 procent som svarar att de är lägre. Övriga (46 procent) anser att det inte är någon skillnad Är de kommunala avgifterna i Upplands-Bro kommun högre eller lägre än i din tidigare kommun, eller är det ingen skillnad Högre Ingen skillnad Lägre 19

20 Den kommunala servicen i kommunen Vad de nyinflyttade använder SKOP frågade dem som flyttat till Upplands-Bro - Har du barn i barnomsorg - Har du skolbarn - Har du hemtjänst Det är vanligast med barnomsorg. Drygt var femte nyinflyttad (22 procent) har barn i barnomsorg; Tabell 31. Det är en av sju (15 procent) som har skolbarn bland de nyinflyttade; Tabell 34. Det är däremot mycket få, färre än 1 procent som har hemtjänst; Tabell Har du Flera svar fick anges Barnmomsorg Skolbarn Hemtjänst Betyg på barnomsorgen De som har barn i barnomsorg i Upplands-Bro fick frågorna - Är den nya barnomsorgsplatsen bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen barnomsorg tidigare? - Är avståndet till den nya barnomsorgsplatsen kortare eller längre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen barnomsorg tidigare?

21 6 Om barn i barnomsorg Är den nya barnomsorgsplatsen bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen barnomsorg tidigare? Bättre Ingen skillnad Sämre Om barn i barnomsorg Är avståndet till den nya barnomsorgsplatsen kortare eller längre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen barnomsorg tidigare? Kortare Ingen skillnad Längre 32 procent anser att barnomsorgen är bättre Av de nyinflyttade med barnomsorg och som även före flytten hade barnomsorg är det 32 procent som anser att den är bättre än i deras tidigare kommun; Tabell 32. Det är betydligt färre (14 procent) som anser att barnomsorgen är sämre Upplands-Bro kommun. 21

22 32 procent anser att avståndet till omsorgen är kortare Av de nyinflyttade med barnomsorg och som även före flytten hade barnomsorg är det 32 procent som anser att avståndet till barnomsorgsplatsen är kortare än i deras tidigare kommun; Tabell 33. Det är färre (23 procent) som anser att den är längre i Upplands-Bro kommun. Betyg på skolan De som har barn i skolan i Upplands-Bro fick frågorna - Är den nya skolan bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du inte barn i skolan tidigare? - Är avståndet till den nya skolan kortare eller längre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du inte barn i skolan tidigare? 38 procent anser att skolan är bättre Av de nyinflyttade med skolbarn och som även före flytten hade barn i skolan är det 38 procent som anser att den är bättre än i deras tidigare kommun; Tabell 35. Det är betydligt färre (12 procent) som anser att skolan är sämre i Upplands-Bro kommun. 6 Om barn i skolan Är den nya skolan bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du inte barn i skolan tidigare? Bättre Ingen skillnad Sämre 24 procent anser att avståndet till skolan är kortare Av de nyinflyttade med skolbarn och som även före flytten hade barn i skolan är det 24 procent som anser att avståndet till skolan är kortare än i deras tidigare 22

23 kommun; Tabell 36. Det är fler (26 procent) som anser att den är längre i Upplands-Bro kommun. 6 Om barn i skolan Är avståndet till den nya skolan kortare eller längre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du inte barn i skolan tidigare? Kortare Ingen skillnad Längre Betyg på hemtjänsten De som har hemtjänst i Upplands-Bro fick frågorna - Är den nya hemtjänsten bättre eller sämre, eller är det ingen skillnad? Eller hade du ingen hemtjänst tidigare? Dt är bara några få personer som har hemtjänst bland de nyinflyttade och svaren kan därför inte redovisas. 23

24 Vad Upplands-Bro bör förbättra Intervjuaren frågade, Är det något som Upplands-Bro bör förbättra för att bli mer attraktivt för personer som flyttar till Stockholmsregionen?. Svaren redovisas i Listning 3. Många av svaren handlar om att förbättra kollektivtrafiken och kommunikationerna. 24

25 Beskrivning av inflyttarna 19 procent har bott tidigare i Upplands-Bro Av dem som flyttat till Upplands-Bro har en av fem personer (19 procent) tidigare bott i Upplands-Bro; Tabell procent är uppvuxna i Stockholms län Nästan hälften av inflyttarna (48 procent) har vuxit upp i Stockholms län; Tabell 39. Beskrivning av inflyttarna Bott tidigare i Upplands- Bro Inte tidigare bott i Upplands-Bro Uppvuxna i Stockholms län Inte uppvuxna i Stockholms län 21 procent kommer från Stockholm Flest inflyttare (21 procent) kommer från Stockholms stad; Tabell 4. Många kommer också från Järfälla (17 procent), Sundbyberg (6 procent), Solna (3 procent), Sollentuna och Sigtuna (2 procent vardera). Ytterligare 13 procent kommer från andra kommuner i Stockholms län. Av inflytarna kommer 35 procent från platser utanför Stockholms län, varav 5 procent från Håbo. Kön och ålder Det är ungefär lika många kvinnor (55 procent) som män (45 procent) bland dem som flyttat till Upplands-Bro; Tabell

26 De intervjuade inflyttarna är alla över 18 år. Av dem är 21 procent yngre än 25 år; Tabell 41. Hälften (52 procent) är yngre än 35 år. Det är 17 procent som är 55 år eller äldre. 35 Varifrån inflyttarna kommer Stockholm Sollentuna Solna Sigtuna Järfälla Sundbyberg Övriga Stockholms län Håbo Övriga Sverige 6 Kön och ålder Kvinnor Män år år år år 55 år eller äldre 26

27 Familjesituation En femtedel av inflyttarna ( procent) till Upplands-Bro lever ensamma; Tabell 41. Var tredje inflyttare (32 procent) lever i hushåll som består av två personer. En av fyra (26 procent) lever i hushåll som består av tre personer och ungefär lika många (24 procent) i hushåll som består av minst fyra personer. En majoritet av inflyttarna (6 procent) har inga hemmavarande barn under 18 år; Tabell 41. En av fem (23 procent) har ett barn, 13 procent har två barn. Det är 4 procent som har tre barn eller fler under 18 år. 7 Familjestruktur person i hushållet 2 personer i hushållet 3 personer i hushållet 4 personer i hushållet 5+ personer i hushållet Inget barn under 18 år 1 barn under 18 år 2 barn under 18 år 3+ barn under 18 år 27

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker. SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 28 juni 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Svarsandelar...

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005 25-9-23 Bilaga 1 Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 25 SKOP, Skandinavisk Opinion AB, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 21 oktober kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 21 oktober kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 21 ober - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker En förändring kan vara på gång: - Förväntningarna om stigande bostadspriser bromsas och

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger

Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Pressmeddelande 5 juli 2017 Många unga saknar kunskap om hur boendekostnaden påverkas om räntan stiger Sex av tio unga med bolån saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan stiger. Hälften

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om 13 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Riksgenomsnittet visar på stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen sjunker prisförväntningarna

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under. Resultaten redovisas även i datafilen S5FEB16.xls,

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 30 mars 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 30 mars 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 3 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Hushållen tror på fortsatt stigande bostadspriser - Förväntningarna om stigande priser är

Läs mer

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Rapport Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning och syfte...

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 27 oktober 2015

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 27 oktober 2015 Ekonomirapport från SKOP om, 27 ober - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens penningpolitiska möte och räntebesked - Hushållens räknar med stigande räntor - En av fyra befarar höjda räntor

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer