Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle"

Transkript

1 Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP

2 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka personer som bor i Uppsala län och Gävle kommun. Intervjuerna gjordes per telefon under december 2010/januari Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. SKOP:s referensnummer är S3FEB11. Ansvarig för undersökningen åt är Sofia Hultåker Hammarström. SKOP, Sturegatan 16, Stockholm, telefon , e-post

3 Huvudresultat 4 procent har tidigare besvarat frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle SKOP inledde intervjun med att fråga, Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Bara några få personer (4 procent) har tidigare besvarat frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle; Tabell 1. Det är större andel i Östhammars kommun som har besvarat frågor om använt kärnbränsle än i övriga kommuner. Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? % Ja Nej 2

4 Kunskap om kärnbränsle 24 procent har stor kunskap om det använda kärnbränslet SKOP frågade, Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken?. En fjärdedel (24 procent) av intervjupersonerna har stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken; Tabell 2. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan tidigare undersökning Några få (3 procent) har mycket stor kunskap. En majoritet (57 procent) tycker att de har en ganska liten kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. En av fem (19 procent) har ingen kunskap alls. % Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? 0 Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Kvinnor och personer med låg utbildning har i större utsträckning än män och högutbildade ingen kunskap alls om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. Personer boende i Östhammars kommun har i större utsträckning mycket stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken än personer boende i övriga kommuner. 3

5 Slutförvaring av kärnbränsle 22 procent har stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring SKOP frågade också, Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk?. En av fem intervjupersoner (22 procent) tycker att de har stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring; Tabell 3. Det är oförändrat resultat sedan undersökningen år Få (3 procent) har mycket stor kunskap. En majoritet (58 procent) har ganska liten kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring och en femtedel (20 procent) har ingen kunskap alls. Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från Svenska kärnkraftverk? % Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Kvinnor och yngre personer har i större utsträckning än män och äldre personer ingen kunskap alls om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. Personer som bor i Östhammars kommun har i större utsträckning än personer som bor i övriga kommuner stor kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. 4

6 Viktiga faktorer vid beslut om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet Intervjupersonerna fick ta ställning till fem faktorer, - Risken för stöld av avfallet - Miljöpåverkan - Hälsorisker för människor - Att förvaringen ger många arbetstillfällen - Transporterna Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder helt oviktig och 5 betyder mycket viktig. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år Miljöpåverkan Nästan alla (90 procent) tycker att miljöpåverkan är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 5. En majoritet (59 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,7. Hälsorisker för människor De flesta (89 procent) tycker att hälsorisker för människor är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 6. En stor majoritet (65 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,8. Transporterna En mycket stor majoritet (75 procent) tycker att transporterna är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 8. En av tre (35 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 7,5. Risken för stöld av avfallet Många (71 procent) tycker att risken för stöld av avfallet är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 4. Nästan två av fem (38 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 7,3. Att förvaringen ger många arbetstillfällen Två av fem (42 procent) tycker att förhållandet att förvaringen ger många arbetstillfällen är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 7. Några (12 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,3. De intervjupersoner som bor i Östhammars kommun tycker i större utsträckning än boende i de andra kommunerna att det är en mycket viktig faktor. 5

7 Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. % Helt oviktig Mycket viktig Risken för stöld av avfallet Hälsorisker för människor Transporterna Miljöpåverkan Att förvaringen ger många arbetstillfällen Intervjupersonerna fick även besvara frågan, Finns det någon annan viktig faktor? Vilken?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell 9. 6

8 Slutförvaring i det svenska urberget 33 procent har stor kunskap om planerna att slutförvara använt kärnbränsle i urberget SKOP frågade, Det finns planer på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget cirka 500 meter under mark. Hur stor kunskap har Du om de planerna?. En tredjedel (33 procent) har god kunskap om planerna att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 10. Det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen Några (4 procent) tycker att de har mycket stor kunskap. Hälften (49 procent) av intervjupersonerna har ganska liten kunskap och en sjättedel (17 procent) har ingen kunskap alls om planerna på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. Det finns planer på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget cirka 500 meter under mark. Hur stor kunskap har Du om de planerna? % Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun har i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner mycket stor kunskap om planerna på att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 67 procent är positivt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i urberget SKOP frågade också, Vilken är Din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget?. En stor majoritet (67 procent) av intervjupersonerna är positivt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 11. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan undersökningen år Drygt en tiondel (14 procent) är mycket positiva. Drygt en fjärdedel (27 procent) är negativt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget och några (6 procent) bryr sig inte. 7

9 Vilken är Din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget? % Mycket positiv Ganska positiv Ganska negativ Mycket negativ Bryr Du Dig inte Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner mycket positiva till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 8

10 Slutförvaring vid Forsmark 76 procent är för slutförvaring vid Forsmark SKOP frågade, Man har bland annat diskuterat ett slutförvar av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. Om Forsmark visar sig vara en lämplig plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. Är Du i så fall för eller emot ett sådant förslag?. En mycket stor majoritet (76 procent) är för ett förslag om slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun; Tabell 12. Det är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen år % Man har bland annat diskuterat ett slutförvar av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. Om Forsmark visar sig vara en lämplig plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. Är Du i så fall för eller emot ett sådant förslag? 0 För Emot Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner för ett förslag om slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. 35 procent har bra kunskap om förslaget att slutförvara använt kärnbränsle vid Forsmark SKOP frågade också, Hur stor kunskap har Du om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder ingen alls och 10 betyder mycket bra kunskap. En tredjedel (35 procent) av intervjupersonerna har bra kunskap om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark; Tabell 13. Det är en ökning med elva procentenheter sedan undersökningen år Några (4 procent) har mycket bra kunskap. En stor majoritet (67 procent) tycker att de har dålig eller ingen kunskap alls om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark. Medelvärdet är 4,3. 9

11 Hur stor kunskap har Du om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark? Skala mellan 1=ingen alls och 10=mycket bra kunskap. % Ingen alls Mycket bra kunskap Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun har i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner stor kunskap om förslaget att slutförvara det använda kärnbränslet vid Forsmark. 12 procent är starkt engagerade för eller emot en slutförvaring vid Forsmark SKOP frågade, Hur starkt engagerad är Du för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark?. Drygt en av tio intervjupersoner (12 procent) är starkt engagerade för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark; Tabell 20. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år

12 Hur starkt är Du engagerad för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark? % Mycket starkt engagerad Ganska starkt engagerad Ganska svagt engagerad Februari 2011 Januari 2009 Inte alls engagerad Boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än boende i andra kommuner mycket starkt engagerade för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark. 11

13 Faktorer som oroar Intervjupersonerna fick ta ställning till fem faktorer, - Miljöpåverkan och hälsorisker för människor - Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen - Transporterna - Risken för terroristattacker - Risk för att huspriserna går ner Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 5 betyder mycket orolig. Transporterna Hälften (51 procent) är oroliga för transporterna om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 16. En sjättedel (17 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,8. Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Knappt hälften (48 procent) är oroliga för risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 15. En femtedel (20 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,7. Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Lika många (48 procent) är oroliga för miljöpåverkan och hälsorisker för människor om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 14. En sjättedel (18 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,5. Risken för terroristattacker Nästan två av fem (37 procent) är oroliga för risken för terroristattacker om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 17. En tiondel (11 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 4,8. Risk för att huspriserna går ner Drygt en av fem (22 procent) är oroliga för risken för att huspriserna går ner om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 18. Några få (4 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 3,8. 12

14 % Inte alls orolig Om ett slutförvar byggs i Forsmark, hur orolig skulle Du bli för följande faktorer? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig Mycket orolig Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Transporterna Risken för terroristattacker Risk för att huspriserna går ner Intervjupersonerna fick även besvara frågan, Finns det något annat Du oroar Dig för? Vad?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell

15 Säker förvaring av använt kärnbränsle 89 procent tror att Sverige kommer klara av att slutföra använt kärnbränsle på ett säkert sätt SKOP frågade, Vad tror Du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt?. De flesta intervjupersonerna (89 procent) tror att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt; Tabell 21. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan undersökningen år Nästan hälften (48 procent) tror absolut att Sverige kommer att klara av det. Drygt en av tio (12 procent) tror inte att Sverige klarar av det. % Vad tror Du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt? 0 Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun tror i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt. 14

16 70 procent är inte oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet SKOP frågade också, Hur orolig är Du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 10 betyder mycket orolig. En stor majoritet (70 procent) av intervjupersonerna är inte oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet; Tabell 23. En av fyra (25 procent) är inte alls orolig. 30 procent är oroliga för riskerna. Medelvärdet är 4,2. Hur orolig är Du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig. % Inte alls orolig Mycket orolig Februari 2011 Januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner inte alls oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet. 15

17 Framtida generationer 71 procent tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen SKOP frågade, Tycker Du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill?. En mycket stor majoritet (71 procent) tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill; Tabell 22. Män, yngre personer och personer med akademisk examen tycker i större utsträckning än kvinnor, äldre personer och personer med lägre utbildning att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill. Tycker Du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer så vill? % Ja Nej 16

18 Förtroende för organisationer och myndigheter Intervjupersonerna fick ta ställning till hur stort förtroende de har för åtta olika organisationer och myndigheter, - Svensk Kärnbränslehantering, SKB - Forskare - Media - Myndigheter - Din hemkommun - - Regering och riksdag - Miljöorganisationer Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen mycket stort, ganska stort, varken eller, ganska litet och mycket litet. Forskare En stor majoritet (68 procent) har stort förtroende för forskare när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 25. Några (8 procent) har litet förtroende. Miljöorganisationer En majoritet (58 procent) har stort förtroende för miljöorganisationer när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 31. En av sex (18 procent) har litet förtroende. Svensk Kärnbränslehantering, SKB Lika många (57 procent) har stort förtroende för svensk Kärnbränslehantering, SKB när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 24. En av tio (10 procent) har litet förtroende. Regering och riksdag Hälften (51 procent) har stort förtroende för regering och riksdag när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 30. En av fem (19 procent) har litet förtroende. Myndigheter Nästan hälften (46 procent) har stort förtroende för myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 27. Drygt en av fem (23 procent) har litet förtroende. Din hemkommun En tredjedel (35 procent) har stort förtroende för sin hemkommun när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 28. Drygt en av fyra (27 procent) har litet förtroende. 17

19 En fjärdedel (27 procent) har stort förtroende för regionförbundet Uppsala län när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 29. En av sex (17 procent) har litet förtroende. Media En av tio (10 procent) har stort förtroende för media när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle; Samlingstabell 3 och Tabell 26. En stor majoritet (61 procent) har litet förtroende. Vilket förtroende har Du för följande organisationer och myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle? % Mycket stort Ganska stort Varken eller Ganska litet Mycket litet Svensk Kärnbränslehantering, SKB Forskare Media Myndigheter Din hemkommun Regering och riksdag Miljöorganisationer 18

20 Information 35 procent får i första hand information via tidningar SKOP frågade, Hur får Du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Drygt en tredjedel (35 procent) får i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle via tidningar; Tabell 32. På andra plats kommer TV (30 procent) och på tredje plats kommer Internet (11 procent). Färre än fem procent har svarat med något av alternativen radio, föredrag och vänner och bekanta. Några (6 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 32. Få (3 procent) får inte någon information och nio procent har inte kunnat ange något svar i första hand. % Hur får Du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle? TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Annat Jag får inte någon information Flera svar 63 procent tycker att informationen tar upp sådant som är viktigt SKOP frågade dem som fått information, Tycker Du att den information som Du fått tagit upp sådant som Du tycker är viktigt?. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder nej, inte alls och 10 betyder ja, absolut. En stor majoritet (63 procent) tycker att informationen som de fått har tagit upp sådant som de tycker är viktigt; Tabell 33. En av sex (17 procent) tycker absolut att informationen tagit upp viktiga saker och svarar med det högsta värdet

21 % 25 Om fått information, Tycker Du att den information som Du fått tagit upp sådant som Du tycker är viktigt? Skala mellan 1=nej, inte alls och 10=ja, absolut Nej, inte alls Ja, absolut Det är vanligast att söka information via Internet SKOP frågade, Hur brukar Du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En fjärdedel (26 procent) brukar söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle via Internet; Tabell 34. På andra plats kommer tidningar (8 procent). Färre än fem procent har svarat TV, radio, föredrag eller vänner och bekanta. Några (6 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 34. Hur man helst vill få information SKOP frågade också, Hur skulle Du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En av sex vill helst få broschyrer, hemskickad information eller få information via TV (17 procent vardera); Tabell 35. På tredje plats kommer tidningar och media (13 procent vardera). Därefter följer Internet (11 procent), radio (3 procent), föredrag (1 procent) och vänner och bekanta (färre än en procent). Några (9 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell

22 % 30 Hur brukar Du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Annat % Hur skulle Du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges. TV Tidningar Radio Föredrag Internet Vänner och bekanta Media Broschyrer, hemskickad information Annat 21

23 Vem man helst vill få information från SKOP frågade, Av vem skulle Du helst vilja få information om slutförvaring?. Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. På första plats kommer SKB, (16 procent); Tabell 36. På andra plats kommer myndigheter (13 procent). Därefter följer forskare (12 procent), riksdag och regering (7 procent), experter, media och miljöorganisationer (6 procent vardera), kommunen (3 procent) och Forsmark (2 procent). Drygt en av tio (13 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 36. Av vem skulle Du helst vilja få information om slutförvaring? Flera svar fick anges. Experter Forskare Forsmark Kommunen Media Miljöorganisationer Myndigheter Riksdag och regering SKB Övriga % Slutligen frågade SKOP, Har Du några andra synpunkter om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Tabell

24 BILAGA Beskrivning av undersökning Population Ett slumpmässigt urval gjordes bland personer mellan 18 och 79 år som var bosatta i Uppsala län och Gävle kommun. Urval Ett slumpmässigt urval av privata telefonabonnenter. I hushåll med flera personer valdes den person som senast hade haft födelsedag. Om en vald person inte var hemma kontaktades denne under efterföljande intervjudag. Ersättningsintervjuer med annan hushållsmedlem tilläts inte. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes per telefon. Alla intervjuer gjordes från SKOPs intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Telefonintervjuerna gjordes under december 2010/januari Svarsfrekvens och bortfall I bruttourvalet ingick personer vars telefonnummer kunde identifieras. Totalt har personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 72 procent. Bortfallet består av 902 personer som inte ville medverka i undersökningen. Viktning Resultaten har viktats (poststratifierats) med avseende på kommun, kön och ålder så att varje delgrupp har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av befolkningen i området. 23

25 Tabell 1: Procent Har Du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? Februari 2011 Ja 4 Nej 96 Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 24

26 Tabell 2: Procent Hur stor kunskap har Du om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? Februari 2011 Januari 2009 Mycket stor 3 3 Ganska stor Ganska liten Inte alls Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 25

27 Tabell 3: Procent Hur stor kunskap har Du om de olika förslag som finns för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk? Februari 2011 Januari 2009 Mycket stor 3 3 Ganska stor Ganska liten Inte alls Antal svar Grupptabell Andel som svarar Antal Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer, ej akademisk examen Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn A barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 26

28 Samlingstabell 1: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Grupptabell Andel som svarar Antal Medelvärde svar Helt oviktig Mycket viktig Risken för stöld av avfallet , Miljöpåverkan , Hälsorisker för människor , Att förvaringen ger många arbetstillfällen , Transporterna ,

29 Tabell 4: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Risken för stöld av avfallet Februari 2011 Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 7,3 7,0 Antal svar

30 Tabell 4: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Risken för stöld av avfallet Grupptabell Andel som svarar Antal Medelvärde svar Helt oviktig Mycket viktig Kön Kvinna , Man , Ålder 39 år eller yngre , år , år A , år eller äldre ,2 649 Utbildning 9 år eller mindre , år , år eller mer, ej akademisk ,2 447 examen Akademisk examen ,3 586 Antal barn under 18 år Inget barn , barn , barn , barn eller fler A ,1 139 Kommun Östhammars kommun ,1 491 Tierp, Älvkarleby kommun ,8 401 Gävle, Norrtälje kommun ,4 397 Uppsala kommun ,0 201 Övriga kommuner ,9 797 Tidigare besvarat frågor Ja ,3 220 Nej , A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 29

31 Tabell 5: Procent Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Miljöpåverkan Februari 2011 Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 8,7 8,7 Antal svar

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december 2012

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december 2012 Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december Dokument: Fokr3rp.docx -- Håkan Forsell Demoskop AB, Floragatan 3, Stockholm, Sweden Tel -, fax - www.demoskop.se, info@demoskop.se Org.nr: SE3-

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under. Resultaten redovisas även i datafilen S5FEB16.xls,

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 0-- Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Undersökningen

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2009 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 2009

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 2009 Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 0 Dokument: Fokrrp0.doc 0-- Håkan Forsell Demoskop AB, Floragatan 3, Stockholm, Sweden Tel 0-0 00, fax 0-0 www.demoskop.se, info@demoskop.se Org.nr: SE3-02

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09.

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09. augusti 2009 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 27 juli och 23 augusti 2009 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1.

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 16 maj 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker. Hushållens ränteförväntningar

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 16 maj 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker. Hushållens ränteförväntningar Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om, 16 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt höga ränteförväntningar bland de svenska hushållen - Men de korta ränteförväntningarna sjunker svagt

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 22 januari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 22 januari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila förväntningar om den genomsnittliga prisutvecklingen i Sverige - En majoritet av företagen räknar

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer