Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005"

Transkript

1 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är Birgitta Hultåker. SKOP,, Sturegatan 16, Stockholm telefon , fax , e-post

2 Huvudresultat 51 procent anser att man absolut får tillräckligt med vitaminer & mineraler via kosten SKOP frågade, Anser Du att man som regel får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten? Hälften av svenskarna (51 procent) anser att man absolut får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten; Tabell 1. Den andra hälften är osäkrare. Totalt är det fyra av fem (80 procent) som svarar att man absolut eller kanske får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten. Var femte svensk tror inte att man får det. % 60 Anser Du att man som regel får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten? Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte Det finns stora åldersskillnader i synen på hur mycket mineraler och vitaminer som man få genom kosten. Två av tre över 75 år (63 procent) anser att man absolut får det. I den yngsta gruppen mellan 18 och 35 är det bara fyra av tio (38 procent) som anser detsamma. Personer med akademisk utbildning anser i större utsträckning än andra att man som regel får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten. 2

3 % 70 De som anser att man absolut får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Samtliga år år år år 3

4 62 procent tror att det finns risker med att äta vitamin- och mineraltabletter. SKOP frågade, Vad tror Du? Finns det några risker med att i stor omfattning äta vitaminoch mineraltabletter? Nästan fyra av tio ( 38 procent) tror inte att det finns risker med att äta mycket vitamin- och mineraltabletter; Tabell 2. % Samtliga Det finns risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter? Man får absolut tillräckligt vitaminer och mineraler genom kosten Man får kanske tillräckligt vitaminer och mineraler genom kosten Man får troligen inte tillräckligt vitaminer och mineraler genom kosten Man får absolut inte tillräckligt vitaminer och mineraler genom kosten % Samtliga Det finns risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter? Mycket bra att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler Ganska bra att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler Ganska dåligt att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler Mycket dåligt att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler 4

5 De som tror att man som regel får i sig tillräckligt med vitaminer genom kosten tror i större utsträckning än andra att det finns risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter. De som tycker att det är bra att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler till livsmedel tror i mindre utsträckning än andra att det finns risker med stor konsumtion av vitaminer och mineraler. 5

6 58 procent anser att det är bra att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler SKOP frågade, Idag tillsätter livsmedelsindustrin vitaminer och mineraler till allt fler livsmedel. Tycker Du rent allmänt att det är bra eller dåligt? En majoritet av svenskarna (58 procent) anser det vara mycket eller ganska bra att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler; Tabell 3. En av tio (9 procent) säger att det är mycket bra. % Idag tillsätter livsmedelsindustrin vitaminer och mineraler till allt fler livsmedel. Tycker Du rent allmänt att det är bra eller dåligt? 0 Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt % Man får absolut tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Idag tillsätter livsmedelsindustrin vitaminer och mineraler till allt fler livsmedel. De som anser att det är mycket bra Man får kanske tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Man får troligen inte tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Man får absolut inte tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten 6

7 De som tror att man som regel får i sig tillräckligt med vitaminer genom kosten tycker i större utsträckning än andra att det är dåligt att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler till allt fler livsmedel. De som tror att det finns risker med att äta mycket vitaminer och mineraler anser i större utsträckning än andra att det är dåligt. Yngre personer under 35 år är mer positiva än andra till att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler. 7

8 Kännedom om livsmedelsverkets rekommendationer om vitaminer och mineraler Intervjuarna berättade att, Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. De frågade därefter hur väl intervjupersonerna kände till fyra rekommendationer. Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder att de inte alls känner till rekommendationen och fem att de känner till den mycket bra. % barn under 2 år skall få droppar med A- och D- vitamin Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Andel som mycket bra känner till att... Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D-vitamin kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra 90 procent av föräldrar med förskolebarn känner mycket bra till att barn under 2 år skall få droppar med A- och D-vitamin SKOP frågade, Hur väl känner Du till att barn under 2 år skall få droppar med A- och D- vitamin? Två av tre svenskar (63 procent) känner mycket bra till att barn under 2 år skall få droppar med A- och D-vitamin; Tabell 5. Bland föräldrar till förskolebarn mellan 0 och 6 år är det nio av tio (90 procent) som känner till det mycket bra. 33 procent av personer mellan 75 och 84 år känner mycket bra till att äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D-vitamin SKOP frågade, Hur väl känner Du till att äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D-vitamin? Tre av fem svenskar (42 procent) känner mycket bra till att äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D-vitamin; Tabell 6. 8

9 Bland personer mellan 75 och 84 år är det dock bara en av tre (33 procent) som känner till det mycket bra. Bäst är kännedomen i gruppen mellan 55 och 74 år, i vilken en majoritet (52 procent) har mycket bra kännedom om att äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D-vitamin. % De som mycket bra känner till att barn under 2 år skall få droppar med A- och D-vitamin Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra Samtliga Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år De som mycket bra känner till att äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D-vitamin? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra % Samtliga år år år år 9

10 26 procent av föräldrar med förskolebarn känner mycket bra till att kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra SKOP frågade, Hur väl känner Du till att kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra? Var fjärde intervjuperson (26 procent) känner mycket bra till kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra; Tabell 7. Bland föräldrar till förskolebarn mellan 0 och 6 år är det en majoritet (51 procent) som känner till det mycket bra. Kvinnor har i genomsnitt bättre kännedom än männen om detta. Personer i fler-personers hushåll har bättre kännedom än de som bor i en-persons hushåll. % 60 De som mycket bra känner till att kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra Samtliga Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år 26 procent av föräldrar med förskolebarn känner mycket bra till att gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra SKOP frågade, Hur väl känner Du till att gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra? En av fyra (26 procent) känner mycket bra till gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra; Tabell 8. 10

11 Bland föräldrar till förskolebarn mellan 0 och 6 år är det en majoritet (55 procent) som känner till det mycket bra. Kvinnor har i genomsnitt bättre kännedom än män och yngre har bättre kännedom än äldre. Personer i fler-personers hushåll har bättre kännedom än de som bor i en-persons hushåll. % 60 De som mycket bra känner till att gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra Samtliga Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år Bättre kunskap bland personer med lång utbildning För samtliga fyra rekommendationer gäller att de som har lång utbildning har bättre kännedom än korttidsutbildade. 11

12 35 procent anser att allt bröd och pasta bör innehålla folsyra 65 procent föredrar att kvinnor uppmanas att äta folsyretabletter Intervjuaren berättade att, I vissa länder tillsätts folsyra till allt bröd och pasta för att garantera att alla kvinnor får i sig tillräckligt med folsyra, vilket kan förebygga vissa fosterskador. Det innebär dock att hela befolkningen, även de som inte direkt har behov av extra folsyra, får folsyra tillsatt genom maten. Extra folsyra ger inga negativa biverkningar. Därefter frågade de, Vad tycker Du är bäst? Att allt bröd och pasta innehåller tillsats av folsyra, eller att man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter, även om informationen inte kommer att nå alla? En av tre (35 procent) anser det vara bäst att allt bröd och pasta innehåller tillsats av folsyra; Tabell 9. En stor majoritet (65 procent) föredrar dock att man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter, även om informationen inte kommer att nå alla. De som har lång utbildning om minst 13 år anser i större utsträckning än andra att det är bäst att man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter. Bland dem som anser det vara mycket bra att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler anser en majoritet (55 procent) att allt bröd och pasta bör innehålla folsyra. Bland dem som anser det vara mycket dåligt att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer och mineraler är det bara en av sex (17 procent) som anser att allt bröd och pasta bör innehålla folsyra. % 70 Vad tycker Du är bäst? Att allt bröd och pasta innehåller folsyra man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter 12

13 BILAGA Beskrivning av tele-skop riks för Population Personer bosatta i Sverige i åldern 18 till 84 år. Urval Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) drogs ur befolkningsregistret. Alla personer i alla kommuner och församlingar hade samma sannolikhet att komma med i urvalet. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en tele-skop undersökning. Metoden innebär intervjuer per telefon med de personer vars telefonnummer man kunde identifiera. I urvalet ingick dock ett antal personer som saknar telefon, har hemligt telefonnummer eller vars telefonnummer inte kunde identifieras av andra skäl. Till dem sändes en postal enkät. Datainsamlingsmetoden innebär att urvalet indelas i en del med personer som har telefonnummer (telefondel) och en kompletterande del utan telefonnummer (brevdel). Frågor av kunskapskaraktär har endast ställts i telefonintervjuerna. Datainsamlingsperiod Intervjuerna gjordes under perioden 29 mars till 12 april. Svarsfrekvens och bortfall Det i tele-skop använda urvalsförfarandet innebär att en namngiven person har valts. Av telefonurvalet svarade 76 procent. Bortfallet uppgick till 24 procent. Totalt har personer intervjuats. Viktning För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall har poststratifiering gjorts med avseende på region, kön och ålder. 13

14 Tabell 1: Anser Du att man som regel får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten? Ja, absolut 51 Ja, kanske 29 Nej, troligen inte 15 Nej, absolut inte 4 Antal svar Ja, Ja, Nej, Nej, svar absolut kanske troligen inte absolut inte Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Egen inkomst Låg Medel Hög Hushållsstorlek 1 person personer personer personer eller fler Barnfamiljer Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år Bostadsort Storstadsområden Icke storstad

15 Tabell 1: Anser Du att man som regel får tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten? Ja, absolut 51 Ja, kanske 29 Nej, troligen inte 15 Nej, absolut inte 4 Antal svar Ja, Ja, Nej, Nej, svar absolut kanske troligen inte absolut inte Att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer & mineraler i livsmedel Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter Ja Nej

16 Tabell 2: Vad tror Du? Finns det några risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter? Ja 62 Nej 38 Antal svar Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Egen inkomst Låg Medel Hög Hushållsstorlek 1 person personer personer personer eller fler Barnfamiljer Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år Bostadsort Storstadsområden Icke storstad

17 Tabell 2: Vad tror Du? Finns det några risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter? Ja 62 Nej 38 Antal svar Ja Nej svar Att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer & mineraler i livsmedel Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Man får som regel tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte

18 Tabell 3: Idag tillsätter livsmedelsindustrin vitaminer och mineraler till allt fler livsmedel. Tycker Du rent allmänt att det är bra eller dåligt? Mycket bra 9 Ganska bra 49 Ganska dåligt 28 Mycket dåligt 15 Antal svar Mycket Ganska Ganska Mycket svar bra bra dåligt dåligt Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Egen inkomst Låg Medel Hög Hushållsstorlek 1 person personer personer personer eller fler Barnfamiljer Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år Bostadsort Storstadsområden Icke storstad

19 Tabell 3: Idag tillsätter livsmedelsindustrin vitaminer och mineraler till allt fler livsmedel. Tycker Du rent allmänt att det är bra eller dåligt? Mycket bra 9 Ganska bra 49 Ganska dåligt 28 Mycket dåligt 15 Antal svar Mycket Ganska Ganska Mycket svar bra bra dåligt dåligt Risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter Ja Nej Man får som regel tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte

20 Tabell 4: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att Andel som svarar Antal 1 Inte alls Mycket bra Medelvärde svar barn under 2 år skall få droppar med A- och D-vitamin äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D-vitamin kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra , , , ,

21 Tabell 5: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att barn under 2 år skall få droppar med A- och D-vitamin? 1 Inte alls Mycket bra 63 Medelvärde 4,0 Antal svar Medelvärde svar Inte alls Mycket bra Kön Kvinna ,4 521 Man ,5 491 Ålder år , år , år , år ,4 93 Utbildning 9 år eller mindre , år , år, ej akademisk examen ,2 208 Akademisk examen ,2 211 Egen inkomst Låg ,7 290 Medel ,1 336 Hög ,2 321 Hushållsstorlek 1 person , personer , personer , personer eller fler ,5 258 Barnfamiljer Yngsta barnet 0-6 år ,8 136 Yngsta barnet 7-12 år ,7 103 Yngsta barnet år ,3 119 Inget barn under 19 år ,7 649 Bostadsort Storstadsområden ,0 320 Icke storstad ,

22 Tabell 5: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att barn under 2 år skall få droppar med A- och D-vitamin? 1 Inte alls Mycket bra 63 Medelvärde 4,0 Antal svar Medelvärde svar Inte alls Mycket bra Att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer & mineraler i livsmedel Mycket bra ,9 88 Ganska bra ,9 489 Ganska dåligt ,9 268 Mycket dåligt ,3 161 Risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter Ja ,0 622 Nej ,9 379 Man får som regel tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Ja, absolut ,1 513 Ja, kanske ,8 298 Nej, troligen inte ,9 157 Nej, absolut inte ,

23 Tabell 6: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D- vitamin? 1 Inte alls Mycket bra 42 Medelvärde 3,7 Antal svar Medelvärde svar Inte alls Mycket bra Kön Kvinna ,0 520 Man ,3 494 Ålder år , år , år , år ,5 93 Utbildning 9 år eller mindre , år , år, ej akademisk examen ,7 208 Akademisk examen ,0 212 Egen inkomst Låg ,6 290 Medel ,8 336 Hög ,7 323 Hushållsstorlek 1 person , personer , personer , personer eller fler ,5 259 Barnfamiljer Yngsta barnet 0-6 år ,6 136 Yngsta barnet 7-12 år ,5 102 Yngsta barnet år ,9 121 Inget barn under 19 år ,7 650 Bostadsort Storstadsområden ,7 321 Icke storstad ,

24 Tabell 6: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att äldre personer varje dag bör äta tillskott av Kalcium och D- vitamin? 1 Inte alls Mycket bra 42 Medelvärde 3,7 Antal svar Medelvärde svar Inte alls Mycket bra Att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer & mineraler i livsmedel Mycket bra ,4 88 Ganska bra ,6 489 Ganska dåligt ,7 269 Mycket dåligt ,9 161 Risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter Ja ,7 622 Nej ,6 379 Man får som regel tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Ja, absolut ,8 513 Ja, kanske ,5 298 Nej, troligen inte ,6 158 Nej, absolut inte ,

25 Tabell 7: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra? 1 Inte alls Mycket bra 26 Medelvärde 2,8 Antal svar Medelvärde svar Inte alls Mycket bra Kön Kvinna ,1 521 Man ,5 493 Ålder år , år , år , år ,5 92 Utbildning 9 år eller mindre , år , år, ej akademisk examen ,8 208 Akademisk examen ,4 213 Egen inkomst Låg ,7 290 Medel ,8 336 Hög ,0 323 Hushållsstorlek 1 person , personer , personer , personer eller fler ,2 260 Barnfamiljer Yngsta barnet 0-6 år ,7 136 Yngsta barnet 7-12 år ,1 103 Yngsta barnet år ,6 121 Inget barn under 19 år ,6 649 Bostadsort Storstadsområden ,9 320 Icke storstad ,

26 Tabell 7: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra? 1 Inte alls Mycket bra 26 Medelvärde 2,8 Antal svar Medelvärde svar Inte alls Mycket bra Att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer & mineraler i livsmedel Mycket bra ,6 88 Ganska bra ,8 489 Ganska dåligt ,8 270 Mycket dåligt ,9 160 Risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter Ja ,8 622 Nej ,8 379 Man får som regel tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Ja, absolut ,9 513 Ja, kanske ,7 298 Nej, troligen inte ,7 158 Nej, absolut inte ,

27 Tabell 8: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra? 1 Inte alls Mycket bra 26 Medelvärde 2,7 Antal svar Medelvärde svar Inte alls Mycket bra Kön Kvinna ,1 520 Man ,4 493 Ålder år , år , år , år ,2 91 Utbildning 9 år eller mindre , år , år, ej akademisk examen ,8 208 Akademisk examen ,4 213 Egen inkomst Låg ,5 290 Medel ,8 336 Hög ,9 322 Hushållsstorlek 1 person , personer , personer , personer eller fler ,1 260 Barnfamiljer Yngsta barnet 0-6 år ,9 136 Yngsta barnet 7-12 år ,0 103 Yngsta barnet år ,7 121 Inget barn under 19 år ,5 648 Bostadsort Storstadsområden ,9 320 Icke storstad ,

28 Tabell 8: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra? 1 Inte alls Mycket bra 26 Medelvärde 2,7 Antal svar Medelvärde svar Inte alls Mycket bra Att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer & mineraler i livsmedel Mycket bra ,6 88 Ganska bra ,7 488 Ganska dåligt ,7 270 Mycket dåligt ,8 160 Risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter Ja ,7 622 Nej ,7 378 Man får som regel tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Ja, absolut ,8 512 Ja, kanske ,7 298 Nej, troligen inte ,6 158 Nej, absolut inte ,

29 Tabell 9: I vissa länder tillsätts folsyra till allt bröd och pasta för att garantera att alla kvinnor får i sig tillräckligt med folsyra, vilket kan förebygga vissa fosterskador. Det innebär dock att hela befolkningen, även de som inte direkt har behov av extra folsyra, får folsyra tillsatt genom maten. Extra folsyra ger inga negativa biverkningar. Vad tycker Du är bäst? Att allt bröd och pasta innehåller tillsats av folsyra, eller att man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter, även om informationen inte kommer att nå alla? Allt bröd och pasta innehåller folsyra 35 Man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter 65 Antal svar 987 Allt bröd och pasta Man uppmanar kvinnorna svar innehåller folsyra att äta folsyretabletter Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 9 år eller mindre år år, ej akademisk examen Akademisk examen Egen inkomst Låg Medel Hög Hushållsstorlek 1 person personer personer personer eller fler Barnfamiljer Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år Bostadsort Storstadsområden Icke storstad

30 Tabell 9: I vissa länder tillsätts folsyra till allt bröd och pasta för att garantera att alla kvinnor får i sig tillräckligt med folsyra, vilket kan förebygga vissa fosterskador. Det innebär dock att hela befolkningen, även de som inte direkt har behov av extra folsyra, får folsyra tillsatt genom maten. Extra folsyra ger inga negativa biverkningar. Vad tycker Du är bäst? Att allt bröd och pasta innehåller tillsats av folsyra, eller att man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter, även om informationen inte kommer att nå alla? Allt bröd och pasta innehåller folsyra 35 Man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter 65 Antal svar 987 Allt bröd och pasta Man uppmanar kvinnorna svar innehåller folsyra att äta folsyretabletter Att livsmedelsindustrin tillsätter vitaminer & mineraler i livsmedel Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Risker med att i stor omfattning äta vitamin- och mineraltabletter Ja Nej Man får som regel tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte

31 Kompletterande rapport 2 till SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport som kompletterar två tidigare gjorda redovisningar. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är Birgitta Hultåker. 31

32 BILAGA Beskrivning av tele-skop riks för Population Personer bosatta i Sverige i åldern 18 till 84 år. Urval Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) drogs ur befolkningsregistret. Alla personer i alla kommuner och församlingar hade samma sannolikhet att komma med i urvalet. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en tele-skop undersökning. Metoden innebär intervjuer per telefon med de personer vars telefonnummer man kunde identifiera. I urvalet ingick dock ett antal personer som saknar telefon, har hemligt telefonnummer eller vars telefonnummer inte kunde identifieras av andra skäl. Till dem sändes en postal enkät. Datainsamlingsmetoden innebär att urvalet indelas i en del med personer som har telefonnummer (telefondel) och en kompletterande del utan telefonnummer (brevdel). Frågor av kunskapskaraktär har endast ställts i telefonintervjuerna. Datainsamlingsperiod Intervjuerna gjordes under perioden 29 mars till 12 april. Svarsfrekvens och bortfall Det i tele-skop använda urvalsförfarandet innebär att en namngiven person har valts. Av telefonurvalet svarade 76 procent. Bortfallet uppgick till 24 procent. Totalt har personer intervjuats. Viktning För att korrigera för eventuellt selektiva bortfall har poststratifiering gjorts med avseende på region, kön och ålder. 32

33 Tabell 1: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att kvinnor i barnafödande åldrar bör äta extra av vitaminen folsyra? 1 Inte alls Mycket bra 26 Medelvärde 2,82 Antal svar Medel- svar Inte alls Mycket bra värde Ålder, män och kvinnor år , år , år , år , år , år , år ,48 92 Barnfamiljer, män och kvinnor Yngsta barnet 0-6 år , Yngsta barnet 7-12 år , Yngsta barnet år , Inget barn under 19 år , Ålder, kvinnor år , år , år , år , år , år , år ,35 49 Barnfamiljer, kvinnor Yngsta barnet 0-6 år ,28 75 Yngsta barnet 7-12 år ,36 52 Yngsta barnet år ,81 68 Inget barn under 19 år ,

34 Tabell 2: Livsmedelsverket rekommenderar vissa grupper att äta extra vitaminer och mineraler. Hur väl känner Du till följande? Skala mellan 1=inte alls och 5=mycket bra. Hur väl känner Du till att gravida kvinnor bör äta extra av vitaminen folsyra? 1 Inte alls Mycket bra 26 Medelvärde 2,74 Antal svar Medel- svar Inte alls Mycket bra värde Ålder, män och kvinnor år , år , år , år , år , år , år ,20 91 Barnfamiljer, män och kvinnor Yngsta barnet 0-6 år , Yngsta barnet 7-12 år , Yngsta barnet år , Inget barn under 19 år , Ålder, kvinnor år , år , år , år , år , år , år ,09 48 Barnfamiljer, kvinnor Yngsta barnet 0-6 år ,28 75 Yngsta barnet 7-12 år ,43 52 Yngsta barnet år ,85 68 Inget barn under 19 år ,

35 Tabell 3: I vissa länder tillsätts folsyra till allt bröd och pasta för att garantera att alla kvinnor får i sig tillräckligt med folsyra, vilket kan förebygga vissa fosterskador. Det innebär dock att hela befolkningen, även de som inte direkt har behov av extra folsyra, får folsyra tillsatt genom maten. Extra folsyra ger inga negativa biverkningar. Vad tycker Du är bäst? Att allt bröd och pasta innehåller tillsats av folsyra, eller att man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter, även om informationen inte kommer att nå alla? Allt bröd och pasta innehåller folsyra 35 Man uppmanar kvinnorna att äta folsyretabletter 65 Antal svar 987 Allt bröd och pasta Man uppmanar kvinnorna svar innehåller folsyra att äta folsyretabletter Ålder, män och kvinnor år år år år år år år Barnfamiljer, män och kvinnor Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år Ålder, kvinnor år år år år år år år Barnfamiljer, kvinnor Yngsta barnet 0-6 år Yngsta barnet 7-12 år Yngsta barnet år Inget barn under 19 år

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Rätt att reklamera - vad vet svenska folket?

Rätt att reklamera - vad vet svenska folket? Rätt att reklamera - vad vet svenska folket? För mer information: Louise Ungerth, chef för konsumenfrågor, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Konsumentföreningen Stockholm är en medlemsorganisation med 630.000

Läs mer

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09.

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09. augusti 2009 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 27 juli och 23 augusti 2009 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1.

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Projekt nr 13345 Göteborg 2003-01-10 Kundansvarig: Jonas Persson Information om Gäldenärsenkäten Riksskatteverket genomförde under vintern 2001-2002

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718

P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 MILJÖTRENDER LÄSARUNDERSÖKNING RAPPORT VINTERN 2006 P0718 1 1. BAKGRUND 1.1 Inledning För cirka tre år sedan genomförde Miljötrender en läsarundersökning, som man nu uppdragit åt ARS Research AB att upprepa

Läs mer

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Statistik RAPPORT. AVDELNINGEN ENVIRONMENT FÖR AND MILJÖ- REGIONAL OCH STATISTICS REGIONALSTATISTIK Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Bodil Mortensson Lena

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005 25-9-23 Bilaga 1 Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 25 SKOP, Skandinavisk Opinion AB, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

5 Homosexuellas syn på barn och familjebildning. Statistiska centralbyrån (SCB), Gunilla Davidsson

5 Homosexuellas syn på barn och familjebildning. Statistiska centralbyrån (SCB), Gunilla Davidsson 5 Homosexuellas syn på barn och familjebildning av Statistiska centralbyrån (SCB), Gunilla Davidsson 195 Bilaga 5 SOU 2001:10 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester

Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester Attitydundersökning: Norrmän och skidsemester HUI Research på uppdrag av SkiStar April 2013 Författare: Karin Olsson Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt: Metod Semestervanor Skidintresserade

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar

Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Unga vuxna 2013 boende, studier, sparande och framtidsdrömmar Ingela Gabrielsson, privatekonom 2013-08-28 Sammanfattning Bland unga vuxna i åldern 18-29 år bor 27 % kvar i föräldrahemmet. I åldern 22-25

Läs mer

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se 30-49-åringars syn på det kommande året Konsumentklimatet juni 2011 1522031

Läs mer

Konsumenten på apoteksmarknaden

Konsumenten på apoteksmarknaden Rapport 2009:15 Konsumenten på apoteksmarknaden - Viktiga aspekter vid köp av läkemedel 2 Konsumenten på apoteksmarknaden Viktiga aspekter vid köp av läkemedel Rapport 2009:15 Konsumentverkets kontaktpersoner:

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten

Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Allmänhetens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndigheten Resultat från en riksomfattande undersökning vintern 2001 RSV Rapport 2002:16 2 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009 MarkCheck ROT avdraget December 2009 Syfte och metod Medlemstidningen Villaägaren har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland landets hantverkare. Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Bakom våra råd om bra matvanor

Bakom våra råd om bra matvanor Bakom våra råd om bra matvanor Nordiska Näringsrekommendationer Bra matvanor Riskanalysens principer Externa experter Andra internationella rekommendationer Nutrition Experimentella studier Folkhälsa Studiekvalitet

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 5, juni 01 Kampanjnummer: 0163 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: juni, v. 3, 01 Mätperiod: slutet v slutet v. 6, 01 Mediaeffekter observation och handling:

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 12 januari 2016 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 12 januari 2016 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden uari 16 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Prisrallyt kan vara över: - Nu sker förväntningarna om stigande bostadspriser - Nedgången

Läs mer