Statens Folkhälsoinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens Folkhälsoinstitut"

Transkript

1 Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum:

2 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande och databearbetning 5 Temo Direkt 7 Kort sammanfattning 10 Resultat 12 Attityder 20 Rökarna 32 Kommentarer 42 Bilagor Formulär Tabeller

3 Sida 3 Inledning

4 Sida 4 Bakgrund och syfte Första juni 2005 fick vi en ny lag om rökförbud på restauranger, pubar, barer, nöjesställen och caféer. Med anledning av den nya lagen har Statens Folkhälsoinstitut ställt några frågor till svenska folket. Innan lagen trädde i kraft, våren 2005, genomfördes en Nollmätning där man tittade på vad allmänheten ansåg om det kommande rökförbudet, och i vilken utsträckning man kände till förbudet. FHI har nu gjort en Eftermätning för att se hur allmänheten upplever lagen sex månader efter lagens inträde. Målgruppen, för båda mätningarna, är svenska folket över 16 år.

5 Sida 5 Genomförande Temo har genomfört telefonintervjuer med svenska allmänheten i Temos Omnibuss Temo Direkt. I Temo Direkt intervjuas varje vecka 1000 svenskar över 16 år. Urvalet är riksrepresentativt och intervjuerna genomförs måndag torsdag mellan klockan Intervjuerna genomfördes på Temos fältavdelning i Karlskrona. Fältarbetet påbörjades den 28 november och avslutades den 8 december. Totalt har 2061 intervjuer genomförts. Vi har följande definition vad gäller geografin: Storstäder: Stockholm, Göteborg och Malmö Städer: Orter med minst 3000 invånare Glesbygd: Orter, platser med färre än 3000 invånare

6 Sida 6 Databearbetning Data har bearbetats av Temos datakonsulter. I de bifogade tabellerna förkommer plus och minus tecken som anger om ett värde är på ett statistiskt signifikant sätt avviker från värdet på samma rad som i totalkolumnen. Signifikansmåttet som används är CHI2, 95% nivån. Felmarginalen i denna undersökning ligger på +/- 2,2% vid fördelningen 50/50 och +/- 1,7% vid fördelningen 20/80

7 TEMO DIREKT Sida 7 Teknisk beskrivning Omnibusundersökning TEMO Direkt är en regelbundet återkommande telefonomnibus bland den svenska allmänheten. "Omnibus" innebär att frågeformuläret delas mellan olika uppdragsgivare. Undersökningen genomförs på identiskt lika sätt vid varje tillfälle. Detta möjliggör jämförelser över tiden. Undersökningen genomförs som en dagsbuss med separat urval. Varje dag genomförs 250 intervjuer. Urval Urvalet är representativt för den svenska allmänheten, 16 år och äldre. För varje omgång dras ett nytt urval Urvalet dras med hjälp av TEMOs modell för telefonnummerbaserade befolkningsurval. I hushållet väljs slumpmässigt intervjuperson med hjälp av en fråga om vem i hushållet som senast hade födelsedag. Kontaktform Telefonintervjuer, hemtelefonnummer.

8 TEMO DIREKT Teknisk beskrivning Sida 8 Fältarbete Intervjuerna genomförs från TEMO:s telefoncentraler av utbildade intervjuare. Intervjuerna genomförs under eftermiddag- och kvällstid. Vägning Insamlad data poststratifieras. Eftersom urvalet är hushållsbaserat skulle t.ex. enpersonshushåll utan denna vägning kunna vara överrepresenterade i det insamlade materialet. Vägningen görs simultant med alla fyra variablerna kön, ålder, hushållsstorlek och bostadsort. Dataredovisning Resultaten redovisas som vertikal procent med "chisquare" där procenttalen uppifrån och ned kolumnvis summerar till 100% eller mera. Via plus- eller minustecken anges vilka värden som signifikant avviker från motsvarande värde i totalkolumnen. Plus (+) anger att värdet är signifikant högre, minus (-) att värdet är signifikant lägre.

9 TEMO DIREKT Sida 9 Teknisk beskrivning Tillförlitlighet Tabellen nedan redovisar felmarginalen för uppmätta procenttal vid olika stickprovsstorlekar. Det sanna procenttalet ligger med 95 procents sannolikhet inom intervallet +/- det antal procentenheter som anges i tabellen. Urvalets omfång Felets storlek när svaren fördelar sig på följande sätt: (= bastalet) 5-95 % % % % % % % % % % 30 intervjuer intervjuer intervjuer intervjuer intervjuer intervjuer intervjuer intervjuer intervjuer Om t.ex. 69% svarat "JA" på en fråga och 500 personer har besvarat denna fråga blir felmarginalen ca 4%. Vi kan då med 95% sannolikhet säga att det sanna värdet ligger mellan 65% och73%.

10 Sida 10 Kort sammanfattning

11 Sida 11 Punktvis sammanfattning av resultaten Svenska folket Nio av tio tycker att det är bra att restauranger/pubar/caféer är rökfria Åtta av tio rökare tycker att det är bra att alla restauranger är rökfria 82 procent av svenskarna uppger att antalet restaurangbesök inte har påverkats av den nya röklagen. Samma värde gäller för besök på pubar, barer och andra nöjesställen. 81 procent uppger att antalet besök på caféer inte har påverkats 12 procent av rökarna uppger att de går på restaurang mer sällan efter lagens inträde 98 procent av rökarna uppger att de respekterar rökförbudet 14 procent uppger att de uppmärksammat att det finns rökrum på restaurangerna 8 procent uppger att de känner någon som slutat röka i samband med att nya lagen trädde i kraft

12 Sida 12 Resultat

13 Sida 13 Totalen Åtta av tio uppger att antalet restaurangbesök ej har påverkats I juni 2005 fick vi en ny lag om rökförbud på restauranger, pubar, barer, nöjesställen och caféer. Med anledning av den nya lagen vill vi ställa några frågor till dig.. HAR RÖKFÖRBUDET PÅVERKAT DIG VAD GÄLLER ANTALET RESTARUANGBESÖK? Jag går oftare på restaurang 11% 60 år+ 7% Boende i Sto/Gbg/Mö 14% Boende i Stockholm 14% Före lagen: 17% Antalet restaurangbesök har inte alls påverkats 82% Boende i städer 84% Före lagen: 78% Jag går mer sällan på restaurang 4% Före lagen: 4% Har ej varit på restaurang sedan röklagen infördes Vet ej 0% 3% I Nollmätningen ställdes frågan: - Tror du att rökförbudet kommer att påverka dig vad gäller antalet restaurangbesök? Samma alternativ som ovan men med Texten: Jag kommer att.. Bas: Samtliga 2061 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14 Sida 14 Totalen i jämförelse med rökare - icke rökare Var tionde rökare går på restaurang mer sällan efter röklagen I juni 2005 fick vi en ny lag om rökförbud på restauranger, pubar, barer, nöjesställen och caféer. Med anledning av den nya lagen vill vi ställa några frågor till dig.. HAR RÖKFÖRBUDET PÅVERKAT DIG VAD GÄLLER ANTALET RESTARUANGBESÖK? Jag går oftare på restaurang 1% 11% 13% Antalet restaurangbesök inte alls påverkats 82% 83% 82% Jag går mer sällan på restaurang Har ej varit på restaurang sedan röklagen infördes Vet ej 4% 2% 3% 4% 3% 0% 1% 0% 12% Bas: Samtliga 2061 respondenter Rökare: 357, Icke rökare; % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totalen Rökare Icke rökare

15 Sida 15 Kommentar - frekvensen i restaurangbesök 78 procent uppgav i Nollmätning att de inte trodde att besöksfrekvensen skulle påverkas av rökförbudet. Sex månader efter röklagens inträde uppger 82 procent att antalet restaurangbesök inte har påverkats. Röklagen har m a o påverkat i ännu mindre utsträckning än vad som verkade bli fallet i våras. 13 procent av rökarna trodde i våras att de skulle gå mer sällan på restaurang efter lagens inträde. Vi ser att efter sex månader är det 12 procent som svarar att så blivit fallet. Utfallet är i stort detsamma när det gäller frågan om pubar, barer och nöjesställen. Värt att notera när man studerar dessa siffror är att det under vintersäsongen finns färre platser på många restauranger, eftersom svenska restauranger inte har uteserveringar under den kalla årstiden.

16 Sida 16 Totalen Åtta av tio uppger att antalet besök på nöjesställen inte har påverkats I juni 2005 fick vi en ny lag om rökförbud på restauranger, pubar, barer, nöjesställen och caféer. Med anledning av den nya lagen vill vi ställa några frågor till dig.. HAR RÖKFÖRBUDET PÅVERKAT DIG VAD GÄLLER ANTALET BESÖK PÅ PUBAR, BARER och NÖJESSTÄLLEN? Jag går oftare på pubar, barer och nöjesställen Antalet besök på pubar, barer och nöjesställen har inte alls påverkats Jag går mer sällan på pubar, barer och nöjesställen 4% 8% Före lagen: 4% år 12% De med minst högskoleutbildning 11% Före lagen: 15% 82% år 86% 60 år + 77% Minst i hush.ink 85% Upp till i hush.ink 73% Före lagen: 80% Har ej varit på pubar, barer och nöjesställen sedan föklagen infördes Vet ej 1% 6% I Nollmätningen ställdes frågan: - Tror du att rökförbudet kommer att påverka dig vad gäller antalet besök på..? Samma alternativ som ovan men med Texten: Jag kommer att.. Bas: Samtliga 2061 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17 Sida 17 Totalen i jämförelse med rökare - icke rökare Var tionde rökare går mer sällan på pubar, barer och andra nöjesställen efter röklagen I juni 2005 fick vi en ny lag om rökförbud på restauranger, pubar, barer, nöjesställen och caféer. Med anledning av den nya lagen vill vi ställa några frågor till dig.. HAR RÖKFÖRBUDET PÅVERKAT DIG VAD GÄLLER ANTALET BESÖK PÅ PUBAR, BARER OCH NÖJESSTÄLLEN? Jag går oftare på pubar, barer och nöjesställen 0% 8% 10% Antalet besök på pubar, barer och nöjesställen har inte alls påverkats 82% 83% 82% Jag går mer sällan på pubar, barer och nöjesställen 4% 2% 10% Har ej varit på pubar, barer och nöjesställen sedan föklagen infördes 6% 6% 6% Vet ej 1% 1% 0% Bas: Samtliga 2061 respondenter Rökare: 357, Icke rökare; % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totalen Rökare Icke rökare

18 Sida 18 Totalen Antalet besök på caféer har inte påverkats i någon nämnvärd utsträckning I juni 2005 fick vi en ny lag om rökförbud på restauranger, pubar, barer, nöjesställen och caféer. Med anledning av den nya lagen vill vi ställa några frågor till dig.. HAR RÖKFÖRBUDET PÅVERKAT DIG VAD GÄLLER ANTALET BESÖK PÅ CAFÈER? Jag går oftare på caféer Antalet besök på caféer har inte alls påverkats 12% Kvinnor 14% år 17% 81% år 77% Boende i Städer + 83% Boende i Sto/Gbg/Mö 78% Minst i hush.ink 84% Jag går mer sällan på caféer 4% Hush.ink upp till % Har ej varit på café sedan röklagen infördes 3% Vet ej 0% I Nollmätningen ställdes inte frågan om caféer. Bas: Samtliga 2061 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19 Sida 19 Totalen i jämförelse med rökare - icke rökare Var sjunde rökare går mer sällan på caféer efter röklagen I juni 2005 fick vi en ny lag om rökförbud på restauranger, pubar, barer, nöjesställen och caféer. Med anledning av den nya lagen vill vi ställa några frågor till dig.. HAR RÖKFÖRBUDET PÅVERKAT DIG VAD GÄLLER ANTALET CAFÈ-BESÖK? Jag går oftare på caféer 1% 12% 14% Antalet besök på caféer har inte alls påverkats 81% 80% 81% Jag går mer sällan på caféer Har ej varit på café sedan röklagen infördes Vet ej 4% 2% 3% 4% 3% 0% 1% 0% 14% Bas: Samtliga 2061 respondenter Rökare: 357, Icke rökare; % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totalen Rökare Icke rökare

20 Sida 20 Attityder

21 Sida 21 En klar majoritet tycker att det är bra att restauranger är rökfria Nu följer tre påståenden, Vi ber dig ta ställning till... TopBox Att alla restauranger är rökfria är bra 83% 8% 6% 2% 2% 91% Att alla pubar, barer och nöjesställen är rökfria är bra 77% 9% 8% 3% 3% 86% Att alla caféer är rökfria är bra 84% 7% 5% 2% 2% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: Samtliga 2061 respondenter Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd

22 Sida 22 Jämförelse Inställningen före och efter genomförandet Nu följer tre påståenden, Vi ber dig ta ställning till... TopBox Efter / Före Att alla restauranger är rökfria är bra 83% 8% 6% 2% 2% 91% / 85% NOLLMÄTNING: Beslutet att alla restauranger ska bli rökfria är bra 74% 11% 7%3%5% Att alla pubar, barer och nöjesställen är rökfria är bra 77% 9% 8% 3% 3% 86% / 77% NOLMÄTNING: Beslutet att alla pubar, barer och nöjesställen ska bli rökfria är bra 65% 12% 12%5%6% Att alla caféer är rökfria är bra 84% 7% 5% 2% 2% 91% / 85% Bas: 2061 respektive 2034 respondenter 74% 11% 7%3%4% NOLLMÄTNING: Beslutet att alla caféer ska bli rökfria är bra 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Signifikanta skillnader

23 Sida 23 Totalen i jämförelse med rökare - icke rökare Sju av tio rökare tycker att rökförbud på restaurang är bra Nu följer tre påståenden, Vi ber dig ta ställning till NEDBRUTET PÅ RÖKARE Inom parentes Nollmätningens värde TopBox TOTALEN - Att alla restauranger är rökfria är bra 83% 8% 6% 2% 2% 91%* (85%) Motsvarande RÖKARE 58% 12% 16% 5% 8% 70% (64%) Motsvarande ICKE RÖKARE 88% 7% 4% 1% 95% (90%) Bas: Samtliga 2061 respondenter Rökare: 357, Icke rökare; % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd * Signifikant skillnad

24 Sida 24 Totalen i jämförelse med rökare - icke rökare Två av tre rökare tycker att rökförbud på pubar mm är bra Nu följer tre påståenden, Vi ber dig ta ställning till... NEDBRUTET PÅ RÖKARE Inom parentes Nollmätningens värde TopBox TOTALEN - Att alla pubar, barer och nöjesställen är rökfria är bra 77% 9% 8% 3% 3% 86%* (77%) Motsvarande RÖKARE 50% 14% 14% 9% 12% 64%* (51%) Motsvarande ICKE RÖKARE 82% 8% 6% 2% 1% 90% (83%) Bas: Samtliga 2061 respondenter Rökare: 357, Icke rökare; % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd * Signifikant skillnad

25 Sida 25 Totalen i jämförelse med rökare - icke rökare Sju av tio rökare tycker att rökförbud på caféer är bra Nu följer tre påståenden, Vi ber dig ta ställning till... NEDBRUTET PÅ RÖKARE Inom parentes Nollmätningens värde TopBox TOTALEN - Att alla caféer är rökfria är bra 84% 7% 5% 2% 2% 91%* (85%) Motsvarande RÖKARE 59% 11% 12% 8% 9% 70% (63%) Motsvarande ICKE RÖKARE 89% 6% 3% 1% 95% (90%) Bas: Samtliga 2061 respondenter Rökare: 357, Icke rökare; % 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd * Signifikant skillnad

26 Sida 26 Totalen i jämförelse med antalet besök på restaurang Nio av tio högfrekventa restaurangbesökare tycker att rökförbudet på restauranger är bra Nu följer tre påståenden, Vi ber dig ta ställning till... NEDBRUTET PÅ ANTAL RESTAURANGBESÖK I JÄMFÖRELSE MED TOTALEN TOTALEN - Att alla restauranger är rökfria är bra 83% 8% 6% 2% 2% TopBox 91% Aldrig Restaurangbesök 76% 4% 10% 1% 8% 80% Restaurangbesök mer sällan 84% 6% 6% 3% 1% 90% Restaurangbesök varannan månad 81% 11% 5% 1% 2% 92% Restaurangbesök varje månad 83% 8% 6% 1% 91% Restaurangbesök varannan vecka 87% 6% 4% 1% 3% 93% Restaurangbesök varje vecka 81% 8% 6% 2% 2% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Bas: Samtliga 2061 respondenter

27 Sida 27 Öppen fråga Varför är det inte bra att restauranger/pubar/caféer är rökfria Vi ställde en öppen fråga till de som uppgav att de inte tyckte att det var bra med rökfria restauranger/pubar/caféer. De vanligast förekommande svaren är att rökarna borde ha ett rökrum eller en separat avdelning där de kan få röka, ca 15 procent svarar detta. Även trivselfaktorn är vanligt förekommande. Ca 15 procent uppger orsaker som hör ihop med att rökförbudet sänker trivselfaktorn Övriga vanligt förekommande svar är jag röker och valfrihet/ingen annan ska bestämma. På nästa sida följer några citat.

28 Sida 28 Öppen fråga Några citat Blir sämre stämning. Blivit för mycket förbud kunde finnas rökrum Blosset med kaffet saknar jag Därför jag röker, och i samband med alkohol vill man röka Efter god mat och vin vill jag kunna röka Fritt val För att det bör finnas valfrihet även där Kan ha en rökfri avdelning och en rökavdelning Man kan inte ta en cigarett efter maten Man ska inte lagstifta om allt Lägger mej inte i detta Man får stå ute. Man kunde haft rökrum Överdriven åtgärd Casinon behöver inget direkt rökförbud, men ställen där man äter är rökförbud bra Cigarett doften är bättre än öl och svett De borde ha en avdelning för rökare. Nu samlas rökarna utanför och så blir det bråk. Man vill ju sitta och röka medan man dricker alkohol. Många fest rökare Kaffe och cigaretter hör ihop. De smygröker på toaletter... Jag har tappat det här med att bara kunna kila in och ta en fika. Som rökare vill man sitta och mysa. Staten ska inte bestämma vad folk gör på sin fritid

29 Sida 29 Kommentar 91 procent uppger att det är bra att restaurangerna är rökfria (instämmer 5+4). Motsvarande siffra för pubar mm är 86 procent och för caféer är siffran 91 procent. Vi ser vissa skillnader i olika undergrupper. De yngre är något mindre positiva till rökförbudet än de äldre, men uppger i något större utsträckning, än övriga, att man nu går oftare på pubar och caféer Högskoleutbildade instämmer i större utsträckning än övriga i att det är ett bra med rökförbud De med hög hushållsinkomst instämmer i större utsträckning än övriga i att det är bra med rökförbud Boende i villa uppger i större utsträckning än övriga att det är bra att alla restauranger är rökfria Nio av tio instämmer i att det är bra att restaurangerna är rökfria. Om vi jämför rökare och ickerökare är motsvarande siffror: 70 procent respektive 95 procent. För pubar, barer och nöjesställen ser vi ungefär samma mönster som för restauranger. När det gäller rökfria caféer är skillnaderna i bakgrundsvariabler något mindre.

30 Sida 30 Totalen En av fem går på restaurang minst en gång per vecka Hur ofta går du på restaurang? Siffror inom parentes: resultat Nollmätningen Minst en gång varje vecka 22% (19%) Män 27% år 31% Boende i Sto/Gbg/Mö 28% Boende i Stockholm 29% Hushållsink över % Ungefär varannan vecka 12% (13%) Minst en gång per månad 25% (27%) Ungefär varannan månad 11% (12%) Mer sällan än varannan månad 26% (26%) Aldrig 4% (2%) Vet ej 0% Bas: Samtliga 2061 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31 Sida 31 Totalen i jämförelse med rökare - icke rökare Ingen skillnad i restaurangbesök mellan rökare och icke rökare Hur ofta går du på restaurang? Minst en gång varje vecka Ungeför varannan vecka Minst en gång per månad Ungefär varannan månad Mer sällan än varannan månad Aldrig Vet ej 22% 19% 23% 12% 10% 12% 25% 21% 26% 11% 13% 10% 26% 30% 26% 4% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: Samtliga 2061 respondenter Rökare: 357, Icke rökare; 1703 Totalen Rökare Icke rökare

32 Sida 32 Totalen En av fem svenskar röker Röker du? Röker varje dag 13% (12%) Män 10% år 18% Boende i hyreslägenhet 24% Hush.ink upp till kr 19% Gifta 10% Röker då och då 5% (6%) Röker inte 83% (81%) Bas: Samtliga 2061 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33 Sida 33 Respekteras förbudet?

34 Sida 34 Rökarna respekterar rökförbudet på restauranger Fråga till rökarna: Respekterar du förbudet och inte röka på restauranger? NETTO JA 98% Ja alltid 98% Ja för det mesta 1% Nej för det mesta inte 0% Nej aldrig 0% Vet ej/ej svar 2% Bas: Rökare, 357 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

35 Sida 35 Svensken upplever att rökförbudet respekteras på restauranger Upplever du att andra respekterar förbudet att inte röka på restauranger? NETTO JA 91% Ja alltid Ja för det mesta 20% 71% RESTAURANGBESÖK: 84% Varje vecka 74% Varannan vecka 75% Varje månad 75% Varannan månad 58% Mer sällan 27% Aldrig Nej för det mesta inte 1% 79% Rökare Nej aldrig Vet ej/ej svar 0% 8% Ju oftare man går på restaurang, ju mer upplever man att andra alltid respekterar rökförbudet. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bas: Alla

36 Sida 36 Rökarna respekterar rökförbudet på pubar, barer och nöjesställen Fråga till rökarna: Respekterar du förbudet och inte röka på pubar, barer och nöjesställen? NETTO JA 97% Ja alltid 93% Ja för det mesta 3% Nej för det mesta inte 0% Nej aldrig 0% Vet ej/ej svar 3% Bas: Rökare, 357 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

37 Sida 37 Svensken upplever att rökförbudet respekteras på pubar, barer och nöjesställen Upplever du att andra respekterar förbudet att inte röka på pubar, barer och nöjesställen? NETTO JA 78% Ja alltid Ja för det mesta 24% 55% Pub/Bar-BESÖK: 66% Varje vecka 58% Varannan vecka 55% Varje månad 59% Varannan månad 46% Mer sällan 23% Aldrig Nej för det mesta inte 3% 69% Rökare Nej aldrig 1% Vet ej/ej svar 18% Bas: Alla 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38 Sida 38 Rökarna respekterar rökförbudet på caféer Fråga till rökarna: Respekterar du förbudet och inte röka på caféer? NETTO JA 97% Ja alltid 95% Ja för det mesta 2% Nej för det mesta inte 0% Nej aldrig 0% Vet ej/ej svar 3% Bas: Rökare, 357 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

39 Sida 39 Svenskarna upplever att rökförbudet respekteras på caféer Upplever du att andra respekterar förbudet att inte röka på caféer? NETTO JA 89% Ja alltid Ja för det mesta 17% 71% CAFÈ-BESÖK: 83% Varje vecka 74% Varannan vecka 74% Varje månad 75% Varannan månad 63% Mer sällan 30% Aldrig Nej för det mesta inte 1% 81% Rökare Nej aldrig 0% Vet ej/ej svar 1% Bas: ALLA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40 Sida 40 Var sjunde har lagt märke till att det finns rökrum på restaurangerna När du varit på restaurang, efter nya röklagen, har du då lagt märke till om det finns rökrum på restaurangerna? NETTO JA 14% Ja det har jag sett 6% Ja i något fall 8% Nej det har jag inte lagt märke till 79% Nej jag har inte varit på restaurang efter nya lagen 4% Vet ej 3% Bas: Rökare, 357 respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

41 Sida 41 Nästan en av tio känner någon som har slutat röka i samband med rökförbudet på restauranger Känner du någon som slutat röka i samband med rökförbudet på restauranger, pubar, barer och nöjesställen? NETTO JA 8% år: 13% Restaurangbesök varje vecka: 12% Ja, i min närmaste bekantskapskrets 7% Ja, jag har hört talas om någon 1% Nej 92% Vet ej 0% Bas: Rökare, 357respondenter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42 Sida 42 Kommentarer

43 Sida 43 Kommentarer Rökförbudet på restauranger, pubar/nöjesställen och caféer har slagit väl ut. Det visar sig också att 93 procent har varit på restaurang sedan rökförbudet infördes. Det innebär att nästan alla har erfarenhet av förbudet. Nio av tio av svenska folket tycker att det är bra med rökfria restauranger. Vi ser ungefär samma värden för pubar och caféer. Dessutom är det så att besöksfrekvensen inte har påverkats negativt av rökförbudet. Har det haft någon påverkan är det snarare så att man går oftare på restauranger mm efter rökförbudet än före. 11 procent uppger att de går oftare på restaurang efter rökförbudet. Motsvarande siffra för pubar och nöjesställen är 8 procent respektive 12 procent. För åtta av tio (81-82 procent) har rökförbudet inte påverkat besöksfrekvensen alls. Även en majoritet av rökarna tycker att det är bra med rökfria restauranger, pubar/nöjesställen och caféer. Mest negativa är rökarna till rökförbudet på pubar. I det fallet är det bara två av tre (64 procent) som tycker att det är bra att pubar/nöjesställen är rökfria. Mest positivt är det, för rökarna, att restauranger och caféer är rökfria (70 procent).

44 Sida 44 Kommentarer (2) De som inte är positiva till att det är rökfritt uppger att det borde finnas rökrum och att trivselfaktorn påverkas av att man inte får röka. Flera hänvisar också till att det borde råda valfrihet. Siffrorna är övertygande och vi ser inga stora skillnader i bakgrundsvariablerna. De yngre är mindre positiva än de äldre, men å andra sidan uppger de yngre i större utsträckning att de går oftare på pubar och caféer. Vi ser också att rökförbudet har påverkat några att sluta röka. Åtta procent uppger att de känner någon eller har hört tals om någon som slutat röka i samband med rökförbudet. Vi kan slutligen bara konstatera att rökförbudet på restauranger, pubar/nöjesställen och caféer har slagit mycket väl ut. Svensken är positiv till förbudet och respekterar förbudet. Den nya lagens påverkan, vad gäller besöksfrekvens, visar att den icke-rökande svensken (83 procent) snarare går oftare än mer sällan på restaurang efter rökförbudet, även om skillnaden är mycket liten. Lagen borde därmed vara positiv även för restaurangbranschen.

45 TEMO December 2005

Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 2001

Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 2001 TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 8-629 6 Fax 8-629 6 99 Internet www.temo.se Aktiefrämjandet AKTIEÄGANDET I SVERIGE December 21 T2235 22-1-11 Arne

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831 POST & TELESTYRELSEN Befolkningens post- och kassavanor T-23831 BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på den upplevda kvaliteten

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009 MarkCheck ROT avdraget December 2009 Syfte och metod Medlemstidningen Villaägaren har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland landets hantverkare. Syftet med undersökningen är att

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014

Drogvaneundersökning åk 7-9. Strömsunds kommun 2014 Drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2014 Undersökningen gjordes i mars 2014 Samtliga skolor i årskurs 7-9 deltog Totalt 335 svar varav 43 % flickor och 57% pojkar Procent anges som andel av samtliga

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN AB ETANOL OCH BIODIESEL / 1517972

RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN AB ETANOL OCH BIODIESEL / 1517972 1 Etanol och biodiesel En undersökning bland allmänheten för Världsnaturfonden WWF Christer Boije, 2008-11-07 Projektnummer: 1517972 Om undersökningen Ämne Etanol och biodiesel Projektnummer 1517972 Uppdragsgivare

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001 E LEVER PÅ OLIKA PROGRAMS ANVÄ NDNING OCH. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001 E LEVER PÅ OLIKA PROGRAMS ANVÄ NDNING OCH. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3 KK-Stiftelsen 2001 på olika programs användning och attityd till datorer och IT Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till datorer och IT...5 4. Publiceringsregler...18

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka

Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka Rökförbud 1 juni 2005 Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka Ett bakgrundsmaterial med resultat från en Gallup-undersökning bland svenska rökare mellan 25 och 55 år

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se 30-49-åringars syn på det kommande året Konsumentklimatet juni 2011 1522031

Läs mer

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras En Sifoundersökning om attityder kring att åldras Innehållsförteckning Metod Introduktion Svenskarna om att åldras ATT ÅLDRAS Positiv syn på åldrandet LIVSGLÄDJE Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa

Läs mer

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD December 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Sammanfattning

Läs mer

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646

Spel på Internet. En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen. Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Spel på Internet En undersökning bland allmänheten för Lotteriinspektionen Christer Boije, 2007-11-26 Projektnummer: 1516646 Om undersökningen Ämne: Spel på Internet en undersökning bland allmänheten Projektnummer:

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG

Barnsäkerhet 2015 Volvia 7 maj 2015 BARN SÄKERHETENS DAG Barnsäkerhet Volvia 7 maj BARN SÄKERHETENS DAG Bakgrund & metod 1000 intervjuer genomfördes. Riksrepresentativt urval bland de med minst ett barn 0-7 år. Personer i åldern 20-65 år som har bil i hushållet

Läs mer

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN

OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN SEMINARIUM 2012-09-13 Gun Pettersson Tel: 0739 403916 Gun.pettersson@novus.se Kort om undersökningen BAKGRUND Novus har genomfört en undersökning för seminariet om ungdomsarbetslöshet

Läs mer

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu SNACKA OM IDROTT DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu Alkoholproblem sånt som händer när man dricker alkohol Visst skadar man kroppen om man dricker alkohol. Hjärnan, levern och andra organ tar mycket

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011.

Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. 1 (18) Statistikenheten 20110808 Teknisk beskrivning av undersökning av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins Fas3. Maj-juni 2011. Inledning Under våren/försommaren 2011 har Arbetsförmedlingens Statistikenhet,

Läs mer

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet?

Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? Novus Opinion Hur ofta kramas svenskarna på jobbet? November 2008 Arne Modig 2008-11-12 Kramar i arbetslivet Syftet med undersökningen är att ge en bild av kramarnas roll i det svenska arbetslivet. Undersökningen

Läs mer

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation Endast diagram, utan kommentarer Kund: Kontakt: Sveriges Annonsörer Anna Lindström Novus:

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Skrotbilar En undersökning bland allmänheten

Skrotbilar En undersökning bland allmänheten Skrotbilar En undersökning bland allmänheten Projektnummer 1511436 2003-12-15 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Metodsammanställning. Allmänheten

Metodsammanställning. Allmänheten Metodsammanställning För allmänheten har intervjuerna genomförts på kvällstid per telefon, under perioden 14 23 maj 2002. Sammanlagt har 1000 intervjuer genomförts bland allmänheten 18 år och äldre, bosatta

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II

ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II ENHETSRAPPORT - SOLHEMS GRUPPBOSTÄDER I O II STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Sifos Telefonbuss vecka 5, 2016 Alice Danielsson Johan Orbe 15587 2016-11-1 Kommentarer angående inställning till att låta flyget betala sin klimatpåverkan

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX 2013. Mer återhållsam attityd till berusning

IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX 2013. Mer återhållsam attityd till berusning IQ RAPPORT 2014:2 IQs ALKOHOLINDEX Mer återhållsam attityd till berusning Innehåll 1. Förord 2. IQs Alkoholindex - sammanfattning 3. Resultat IQs Alkoholindex, - 5. Fördjupad analys 8. Vilka är återhållsamma

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Enkätundersökning. Juni 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Doggy bag - en god miljögärning eller bara pinsamt? Enkätundersökning Juni 2011 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015 DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 2015 Ipsos. All rights reserved Få nöjda med regeringen men bara 4 av 10 tror

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO

ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR. Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO ALKOHOLEN DÖDAR OCH VÅLDTAR Om sambandet mellan alkohol och våld En rapport från IOGT-NTO Text: Bo Högstedt Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Inledning Vem vågar

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK

Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Faktaunderlag om semestervanor 2008 FAKTAMATERIAL/STATISTIK LO juni 2010 Sommar och semester är något som berör alla, oavsett vilken bakgrund man har eller socioekonomisk grupp man tillhör. Varje år packar

Läs mer

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Bakgrund I början av 2010 tog Gatukontorets projektgrupp i samarbete med kulturgeograf Susan Bolgar fram en enkät om Gyllins naturpark.

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015

Om vikten av ljus under vintern. Elmätaren nr 10, december 2015 Om vikten av ljus under vintern Elmätaren nr 10, december 2015 Om undersökningen Detta är den tionde i raden av Ladda Sveriges återkommande index, kallat Elmätaren. 1 Den kvantitativa undersökningen har

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

Marknadsundersökningar avseende reklam för havredryck 20150902

Marknadsundersökningar avseende reklam för havredryck 20150902 Marknadsundersökningar avseende reklam för havredryck 20150902 Rapport framtagen för: Oatly AB Beställare: Oatly AB med ombud Öresund Advokat AB Genomförande: Juni 2015 Undersökningsledare: Richard Hansson

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004 Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 4 Dokument: rp1ringhals.doc 4-12-23 Anders Lindholm Demoskop AB 114 5 Stockholm Tel 8-5 455 Telefax 8-5 455 1 Förord Ringhals har gett Demoskop i

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret.

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret. Stadskontoret Ung i Malmö Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir Stadskontoret Malmö Stad 2 FÖRORD Ungdomars delaktighet, engagemang och inflytande i

Läs mer

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät 2002 Kalmar kommun år 8. 00-0- Drogenkät 00 Kalmar kommun år. Undersökningen bygger på inlämnade svar av sammanlagt elever i år i Kalmar kommun. Det ger en svarsfrekvens på %. Utav dessa elever är 0 flickor och pojkar. Samma undersökning

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer