Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015"

Transkript

1 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under beteckningen S7FEB15. Ansvariga för undersökningen är Sofia Hultåker Hammarström och Daniel Sandström. SKOP, Hagagatan 1, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Metodbeskrivning...4 Tidigare besvarat frågor om slutförvaring...5 Känner någon som arbetar med kärnteknisk verksamhet...6 Kunskap...7 Viktiga faktorer vid beslut om slutförvaring...10 Slutförvaring i det svenska urberget...13 Slutförvaring vid Forsmark...15 Säker förvaring av använt kärnbränsle...20 Framtida generationer...22 Förtroende för organisationer/myndigheter...23 Information...27 Andra synpunkter...32 Tabeller

3 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Några har tidigare besvarat frågor om slutförvaring och en femtedel känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet. 27 procent tycker att de har stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i svenska kärnkraftverk. Nästan lika många tycker att de har stor kunskap om den metod som finns föreslagen för slutförvaring. Intervjupersonerna fick ta ställning till hur viktiga sex faktorer är vid beslut om slutförvaring av det använda svenska kärnbränslet. Nästan alla tycker att hälsorisker för människor och den långsiktiga säkerheten är viktiga, därefter följer transporterna, miljöpåverkan, risken för stöld av avfallet och att förvaringen ger många arbetstillfällen. 57 procent är positiva till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget. 67 procent är för ett slutförvar av använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun. Intervjupersonerna fick även ta ställning till fem faktorer som skulle kunna oroa om en slutförvaring byggs i Forsmark. Nästan hälften oroas över risken för miljöpåverkan och hälsorisker för människor, transporterna och läckage av radioaktivt material under deponeringen. Därefter följer risken för terroristattacker. Färre oroar sig för risken att huspriserna går ner. 82 procent tror att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt. 43 procent tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill det. Störst förtroende har intervjupersonerna för forskare när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle. 3

4 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret utarbetades av SKOP i samarbete med Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun. De flesta frågorna har fasta svarsalternativ. Population Män och kvinnor i åldern 16 till 79 år som bor i Uppsala län samt Gävle och Norrtälje kommun. Urval Ett slumpmässigt urval av privata telefonabonnenter. Om en vald person inte var hemma kontaktades denne under efterföljande intervjudag. Ersättningsintervjuer med annan hushållsmedlem tilläts inte. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Datainsamlingen genomfördes under januari och. Svarsfrekvens och bortfall I urvalet ingick personer. Totalt har personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 74 procent. Bortfallet består av 796 personer som inte ville medverka i undersökningen. Viktning Resultaten har viktats (poststratifierats) med avseende på kön och ålder i respektive kommun, så att varje kön/åldersgrupp har den inverkan på totalresultatet som motsvarar dess andel av befolkningen i hela Uppsala län samt Gävle och Norrtälje kommun. 4

5 Tidigare besvarat frågor om slutförvaring SKOP inledde intervjun med att fråga: Har du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? Bara några personer (8 procent) har tidigare besvarat frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle; Tabell 1. Det är större andel i Östhammars kommun som har besvarat frågor om använt kärnbränsle än i övriga kommuner. Har du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? % Ja Nej december 2012 februari

6 Känner någon som arbetar med kärnteknisk verksamhet SKOP frågade: Har du någon i din närhet som arbetar på ett företag eller organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet t.ex. kärnkraftverk, bränslefabrik eller forskning? En femtedel (22 procent) har någon i sin närhet som arbetar på ett företag eller organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet; Tabell 40. Det är större andel i Östhammars kommun än i övriga kommuner som känner någon sådan person. % 100 Har du någon i din närhet som arbetar på ett företag eller organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet t.ex. kärnkraftverk, bränslefabrik eller forskning? Ja Nej december

7 Kunskap Kärnbränsle SKOP frågade: Hur stor kunskap tycker du att du har om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? Drygt en fjärdedel (27 procent) av intervjupersonerna har stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken; Tabell 2. Några få (3 procent) har mycket stor kunskap. Hälften (50 procent) tycker att de har en ganska liten kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. En av fyra (24 procent) har ingen kunskap alls. Det har inte skett några större förändringar sedan de tidigare undersökningarna 2012, 2011 och Hur stor kunskap tycker du att du har om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? % Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls december 2012 februari 2011 januari 2009 Kvinnor, yngre och personer med låg utbildning har i större utsträckning än män, äldre och högutbildade ingen kunskap alls om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken. Personer boende i Östhammars kommun har i större utsträckning stor kunskap om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken än personer boende i övriga kommuner. 7

8 Slutförvaring av kärnbränsle SKOP frågade också: Hur stor kunskap tycker du att du har om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk? En av fem intervjupersoner (24 procent) tycker att de har stor kunskap om den metod som finns föreslagen för slutförvaring; Tabell 3. Få (3 procent) har mycket stor kunskap. Två av fem (40 procent) har ganska liten kunskap om de olika förslag som finns för slutförvaring och en tredjedel (36 procent) har ingen kunskap alls. Det är ökning med 13 procentenheter bland dem som inte har någon kunskap alls. % 60 Hur stor kunskap tycker du att du har om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls december 2012 Kvinnor och yngre personer har i större utsträckning än män och äldre personer ingen kunskap alls om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. Personer som bor i Östhammars kommun har i större utsträckning än personer som bor i övriga kommuner stor kunskap om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk. 8

9 Förändrade kunskaper SKOP frågade: Hur har dina kunskaper om slutförvaret av använt kärnbränsle förändrats under de senaste tre åren? Har de ökat, minskat eller har det inte blivit någon skillnad? En femtedel (21 procent) av intervjupersonerna tycker att deras kunskap om slutförvaret av använt kärnbränsle har ökat under de senaste tre åren; Tabell 4. Några (5 procent) tycker att kunskapen har minskat och en mycket stor majoritet (74 procent) tycker att den är oförändrad. Hur har dina kunskaper om slutförvaret av använt kärnbränsle förändrats under de senaste tre åren? Har de... % Ökat Minskat Ingen skillnad Män och personer som bor i Östhammars kommun tycker i större utsträckning än kvinnor och personer bosatta i övriga kommuner att deras kunskap om slutförvaret av använt kärnbränsle har ökat. 9

10 Viktiga faktorer vid beslut om slutförvaring Intervjupersonerna fick ta ställning till hur viktiga sex faktorer är vid beslut om slutförvaring av det använda svenska kärnbränslet, - Långsiktig säkerhet - Transporterna - Risken för stöld av avfallet - Miljöpåverkan - Hälsorisker för människor - Att förvaringen ger många arbetstillfällen Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder helt oviktig och 10 betyder mycket viktig. Förändringarna sedan undersökningen år 2012 är små. Hälsorisker för människor Nästan alla (95 procent) tycker att hälsorisker för människor är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 9. En mycket stor majoritet (73 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 9,2. Kvinnor tycker i större utsträckning än män att hälsorisker för människor är en mycket viktig faktor vid beslut om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet. Långsiktig säkerhet Nästan lika många (94 procent) tycker att långsiktig säkerhet är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet och svarar med något av värdena 6-10; Samlingstabell 1 och Tabell 5. En stor majoritet (69 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 9,2. Kvinnor tycker i större utsträckning än män att långsiktig säkerhet är en mycket viktig faktor vid beslut om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet. Transporterna De flesta (92 procent) tycker att transporterna är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 6. Tre av 10

11 fem (62 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,9. Kvinnor och äldre tycker i större utsträckning än män och yngre personer att transporterna är en mycket viktig faktor vid beslut om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet. Miljöpåverkan Många (89 procent) tycker att miljöpåverkan är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 8. En stor majoritet (61 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,7. Kvinnor tycker i större utsträckning än män att miljöpåverkan är en mycket viktig faktor vid beslut om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet. Risken för stöld av avfallet Fyra av fem (82 procent) tycker att risken för stöld av avfallet är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 7. Hälften (50 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 8,0. Kvinnor tycker i större utsträckning än män att risken för stöld av avfallet är en mycket viktig faktor vid beslut om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet. Att förvaringen ger många arbetstillfällen Drygt hälften (57 procent) tycker att förhållandet att förvaringen ger många arbetstillfällen är en viktig faktor vid beslutet om slutförvaring av det svenska kärnbränslet; Samlingstabell 1 och Tabell 10. En av fem (19 procent) tycker det är mycket viktigt och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 6,2. De intervjupersoner som bor i Östhammars kommun tycker i större utsträckning än boende i de andra kommunerna att det är en mycket viktig faktor. Intervjupersonerna fick även besvara frågan, Finns det någon annan viktig faktor? Vilken?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Listning 1. 11

12 Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig Helt oviktig Mycket viktig % Långsiktig säkerhet Risken för stöld av avfallet Hälsorisker för människor Transporterna Miljöpåverkan Att förvaringen ger många arbetstillfällen 12

13 Slutförvaring i det svenska urberget Kunskap SKOP frågade: Det finns en ansökan inlämnad till myndigheterna om att slutförvara vårt använda kärnbränsle i det svenska urberget. Hur stor kunskap har du om det? En fjärdedel (25 procent) har god kunskap om ansökan om att slutförvara svenskt använt kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 11. Några få (2 procent) tycker att de har mycket stor kunskap. Drygt två av fem (43 procent) av intervjupersonerna har ganska liten kunskap och en tredjedel (32 procent) har ingen kunskap alls om ansökan att slutförvara svenskt kärnbränsle i det svenska urberget. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år Det finns en ansökan inlämnad till myndigheterna om att slutförvara vårt använda kärnbränsle i urberget. Hur stor kunskap har du om det? % Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls december 2012 Kvinnor och yngre personer har i större utsträckning än män och äldre personer ingen kunskap alls om ansökan som är inlämnad till myndigheterna om att slutförvara vårt använda kärnbränsle i urberget. 13

14 Inställning till att slutförvara kärnbränsle i urberget SKOP frågade också: Vilken är din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget? En majoritet (57 procent) av intervjupersonerna är positivt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget; Tabell 12. Det är en nedåtgående trend sedan undersökningen år 2011, men i Östhammars kommun har det inte skett några större förändringar. En tiondel (10 procent) av alla intervjuade är mycket positiva. En tredjedel (33 procent) är negativt inställda till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget och 9 procent bryr sig inte. Vilken är din inställning till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget? % Mycket positiv Ganska positiv Ganska negativ Mycket negativ Bryr du dig inte december 2012 februari 2011 januari 2009 Personer bosatta i Östhammars kommun är i större utsträckning positiva till att slutförvara Sveriges använda kärnbränsle i det svenska urberget än personer bosatta i övriga kommuner. 14

15 Slutförvaring vid Forsmark För eller emot slutförvaring SKOP frågade: Den ansökan som har lämnats in gäller slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Är du för eller emot ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark? En stor majoritet (67 procent) är för ett slutförvar av använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun. Det är en nedåtgående trend sedan undersökningen år 2009, men i Östhammars kommun är man fortsatt för ett slutförvar; Tabell 13. Den ansökan som har lämnats in gäller slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Är du för eller emot ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark? % För Emot december 2012 februari 2011 januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun är i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner för ett förslag om slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark i Östhammars kommun. Engagemang för eller emot en slutförvaring SKOP frågade: Hur starkt engagerad är du för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark? Drygt en av tio intervjupersoner (11 procent) är starkt engagerade för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark; Tabell 19. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år

16 Hur starkt är du engagerad för eller emot en slutförvaring av det använda kärnbränslet vid Forsmark? % Mycket starkt engagerad Ganska starkt engagerad Ganska svagt engagerad Inte alls engagerad december 2012 februari 2011 januari 2009 Faktorer som oroar vid slutförvaring Intervjupersonerna fick ta ställning till fem faktorer som skulle kunna oroa om en slutförvaring byggs i Forsmark, - Miljöpåverkan och hälsorisker för människor - Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen - Transporterna - Risken för terroristattacker - Risk för att huspriserna går ner Svaren gavs på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 5 betyder mycket orolig. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år Transporterna Nästan hälften (49 procent) är oroliga för transporterna om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 16. En sjättedel (18 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,7. 16

17 Medelvärde Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Om ett slutförvar byggs i Forsmark, hur orolig skulle Du bli för följande faktorer? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig. Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Transporterna Risken för terroristattacker Risk för att huspriserna går ner december Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Lika många (49 procent) är oroliga för miljöpåverkan och hälsorisker för människor om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 14. En sjättedel (19 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,6. Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Knappt hälften (47 procent) är oroliga för risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 15. En sjättedel (19 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,6. Risken för terroristattacker Två av fem (40 procent) är oroliga för risken för terroristattacker om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 17. En sjundedel (17 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 5,1. Risk för att huspriserna går ner En av fem (22 procent) är oroliga för risken för att huspriserna går ner om ett slutförvar byggs i Forsmark; Samlingstabell 2 och Tabell 18. Några (6 procent) är mycket oroliga och svarar med värdet 10. Medelbetyget är 3,8. 17

18 % Om ett slutförvar byggs i Forsmark, hur orolig skulle Du bli för följande faktorer? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig Inte alls orolig Mycket orolig Miljöpåverkan och hälsorisker för människor Risken av läckage av radioaktivt material under deponeringen Transporterna Risken för terroristattacker Risk för att huspriserna går ner Påverka Östhammars kommun SKOP frågade: Vad tror du? Hur stor möjlighet har du att påverka Östhammars kommuns beslut i frågan om att slutförvara använt kärnbränsle vid Forsmark? Några (5 procent) tror att de har stora möjligheter att påverka Östhammars kommuns beslut; Tabell 20. Två av fem (43 procent) tror att påverkansmöjligheten är ganska liten och hälften (51 procent) tror inte att de har någon möjlighet alls att påverka Östhammars kommuns beslut. 18

19 % 60 Vad tror du? Hur stor möjlighet har du att påverka Östhammars kommuns beslut i frågan om att slutförvara använt kärnbränsle vid Forsmark? Mycket stor Ganska stor Ganska liten Ingen alls december

20 Säker förvaring av använt kärnbränsle Slutförvara använt kärnbränsle på ett säkert sätt SKOP frågade: Vad tror du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt? De flesta intervjupersonerna (82 procent) tror att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt; Tabell 21. Det är en nedåtgående trend sedan undersökningen år En tredjedel (34 procent) tror absolut att Sverige kommer att klara av det. En av fem (19 procent) tror inte att Sverige klarar av det. Vad tror du? Kommer Sverige att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt? % Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte december 2012 februari 2011 januari 2009 Män och boende i Östhammars kommun tror i större utsträckning än kvinnor och intervjupersoner boende i andra kommuner att Sverige kommer att klara av att slutförvara det använda kärnbränslet på ett säkert sätt. Oro för riskerna med det använda kärnbränslet SKOP frågade också: Hur orolig är du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet? Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder inte alls orolig och 10 betyder mycket orolig. 20

21 En majoritet (69 procent) av intervjupersonerna är inte oroliga för riskerna med det använda kärnbränslet; Tabell 23. En av fyra (24 procent) är inte alls orolig. 31 procent är oroliga för riskerna. Medelvärdet är 4,2. Det har inte skett några större förändringar sedan undersökningarna år 2012, 2011 och % Inte alls orolig Hur orolig är du personligen för riskerna med det använda kärnbränslet? Skala mellan 1=inte alls orolig och 10=mycket orolig Mycket orolig december 2012 februari 2011 januari

22 Framtida generationer SKOP frågade: Tycker du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer så vill? Två av fem (43 procent) tycker att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill det; Tabell 22. Män, personer bosatta i Östhammars kommun och personer med akademisk examen tycker i större utsträckning än kvinnor, personer bosatta i övriga kommuner och personer med lägre utbildning att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer vill. Tycker du att det deponerade bränslet ska kunna tas upp igen om framtida generationer så vill? % Ja Nej Vet ej december 2012 februari

23 Förtroende för organisationer/myndigheter Intervjupersonerna fick ta ställning till hur stort förtroende de har för elva olika organisationer och myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, - Östhammars kommun - Forskare - Svensk Kärnbränslehantering, SKB - Kärnkraftsindustrin - Kärnavfallsrådet - Media - Myndigheter - Din hemkommun - Regionförbundet Uppsala län - Regering och riksdag - Miljöorganisationer Intervjupersonerna fick svara med något av alternativen mycket stort, ganska stort, varken eller, ganska litet och mycket litet. Forskare En mycket stor majoritet (76 procent) har stort förtroende för forskare när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 25. Några (6 procent) har litet förtroende. Svensk Kärnbränslehantering, SKB En stor majoritet (63 procent) har stort förtroende för svensk Kärnbränslehantering, SKB när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 26. En av tio (9 procent) har litet förtroende. 23

24 Miljöorganisationer Nästan hälften (48 procent) har stort förtroende för miljöorganisationer när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en minskning med sju procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 34. En av fem (21 procent) har litet förtroende. Myndigheter Drygt två av fem (45 procent) har stort förtroende för myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en ökning med fem procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 30. En av sju (15 procent) har litet förtroende. Östhammars kommun Drygt två av fem (44 procent) har stort förtroende för Östhammars kommun när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en ökning med elva procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 24. En av sju (15 procent) har litet förtroende. Kärnkraftsindustrin Något färre (43 procent) har stort förtroende för kärnkraftsindustrin när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en minskning med tre procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 27. En av fem (19 procent) har litet förtroende. Din hemkommun Lika många (43 procent) har stort förtroende för sin hemkommun när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en ökning med tio procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 31. En av sex (18 procent) har litet förtroende. Kärnavfallsrådet Två av fem (42 procent) har stort förtroende för Kärnavfallsrådet när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en minskning med fyra procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 28. Drygt en av tio (11 procent) har litet förtroende. 24

25 Regering och riksdag Drygt en tredjedel (39 procent) har stort förtroende för regering och riksdag när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det är en minskning med tio procentenheter sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 33. Tre av tio (29 procent) har litet förtroende. Regionförbundet Uppsala län En fjärdedel (27 procent) har stort förtroende för Regionförbundet Uppsala län när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det har inte skett några större förändringar sedan undersökningarna år 2012 och 2011; Samlingstabell 3 och Tabell 32. En av tio (11 procent) har litet förtroende. Media En av sju (14 procent) har stort förtroende för media när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle, det har inte skett några större förändringar sedan undersökningen år 2012; Samlingstabell 3 och Tabell 29. Nästan hälften (48 procent) har litet förtroende. 25

26 Vilket förtroende har du för följande organisationer och myndigheter när det gäller frågan om förvaring av använt kärnbränsle? 2015 Östhammars kommun Forskare Svensk Kärnbränslehantering, SKB Kärnkraftsindustrin Kärnavfallsrådet Media Myndigheter Din hemkommun Regionförbundet Uppsala län Regering och riksdag Miljöorganisationer % Mycket stort Ganska stort Varken eller Ganska litet Mycket litet 26

27 Information Information i första hand SKOP frågade: Hur får du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle? En av fyra (26 procent) får i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle via tidningar; Tabell 35. På andra plats kommer Internet (20 procent) och på tredje plats kommer TV (19 procent). Därefter följer Lagerbladet (5 procent), vänner och bekanta (4 procent), radio (3 procent) samt öppna möten/föredrag (1 procent). Några (4 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 35. Relativt många (17 procent) får inte någon information. Hur får du i första hand information om slutförvaring av använt kärnbränsle? TV Tidningar Lagerbladet Radio Öppna möten/föredrag Internet Vänner och bekanta Annat Jag får inte någon information % december 2012 februari 2011 Viktig information SKOP frågade dem som fått information: Tycker du att den information som du fått tagit upp sådant som du tycker är viktigt? Intervjupersonerna fick svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 betyder nej, inte alls och 10 betyder ja, absolut. 27

28 En mycket stor majoritet (71 procent) tycker att informationen som de fått har tagit upp sådant som de tycker är viktigt, det är en ökning med nio procentenheter sedan undersökningen år 2012; Tabell 36. En av fem (21 procent) tycker absolut att informationen tagit upp viktiga saker och svarar med det högsta värdet 10. % Om fått information, Tycker du att den information som du fått tagit upp sådant som du tycker är viktigt? Skala mellan 1=nej, inte alls och 10=ja, absolut. 1 Nej, inte alls Ja, absolut december 2012 februari 2011 Informationssökning SKOP frågade: Hur brukar du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En fjärdedel (25 procent) brukar söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle via Internet/dator/hemsida/sociala medier/e-post; Tabell 37. På andra plats kommer tidningar (11 procent) och på tredje plats kommer TV (6 procent). Färre än fem procent har svarat med något av alternativen radio, föredrag/besök/studiebesök/utställningar/möte, media, SKB/Lagerbladet eller vänner och bekanta. Några (2 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell

29 Hur brukar du söka information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges. TV Tidningar Radio Föredrag, besök, studiebesök, utställningar, möte Internet, dator, hemsida Vänner och bekanta Media SKB, Lagerbladet Annat % december 2012 februari 2011 Helst få information SKOP frågade också: Hur skulle du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. En av sju (13 procent) vill helst få information på TV; Tabell 38. På delad andra plats kommer tidningar och Internet/dator/hemsida/sociala medier/e-post (12 procent vardera). Därefter följer media (8 procent), posten/direkt hem i brevlådan (8 procent), broschyrer och informationsblad (4 procent), radio (3 procent), föredrag/besök/studiebesök/utställningar/möte (2 procent), SKB/Lagerbladet (2 procent), utskick (2 procent) och vänner och bekanta (1 procent). En av tio (9 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell

30 Hur skulle du helst vilja få information om slutförvaring av använt kärnbränsle? Flera svar fick anges. TV Tidningar Radio Föredrag, besök, studiebesök, utställningar, möte Internet, dator, hemsida, sociala medier, e-post Vänner och bekanta Media Posten, direkt hem i brevlådan Broschyrer, informationsblad SKB, Lagerbladet Utskick Annat % december 2012 februari 2011 Vem man helst vill få information från SKOP frågade: Av vem skulle du helst vilja få information om slutförvaring? Intervjuarna läste inte upp några svarsalternativ och intervjupersonerna fick svara med flera svar. På första plats kommer myndigheter (14 procent); Tabell 39. På andra plats kommer forskare (13 procent) och på tredje plats kommer SKB (12 procent). Därefter följer oberoende källa (10 procent), kommunen (7 procent), riksdag och regering samt media (5 procent vardera), miljöorganisationer (3 procent) samt experter och Forsmark (2 procent vardera). Några (2 procent) har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell

31 Av vem skulle du helst vilja få information om slutförvaring? Flera svar fick anges. Experter Forskare Forsmark Kommunen Media Miljöorganisationer Myndigheter Riksdag och regering SKB Oberoende källa Övriga % december 2012 februari

32 Andra synpunkter Slutligen frågade SKOP, Har du några andra synpunkter om slutförvaring av använt kärnbränsle?. Svaren är grupperade efter kommun, kön och ålder och finns listade i Listning 2. 32

33 Tabeller 33

34 Tabell 1: Har du någon gång tidigare svarat på frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle? 2015 December Ja Nej Antal svar Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal Ja Nej svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja Nej Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 34

35 Tabell 2: Hur stor kunskap tycker du att du har om det använda kärnbränslet som produceras i de svenska kärnkraftverken? 2015 December Januari 2009 Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls Antal svar Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja Nej Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 35

36 Tabell 3: Hur stor kunskap tycker du att du har om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk? Frågeställning 2012 Hur stor kunskap har du om den metod som finns föreslagen för slutförvaring av det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk? 2015 December 2012 Mycket stor 3 3 Ganska stor Ganska liten Inte alls Antal svar Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal Mycket stor Ganska stor Ganska liten Inte alls svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja Nej Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 36

37 Tabell 4: Hur har dina kunskaper om slutförvaret av använt kärnbränsle förändrats under de senaste tre åren? Har de 2015 Ökat 21 Minskat 5 Ingen skillnad 74 Antal svar Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal Ökat Minskat Ingen skillnad svar Kön Kvinna Man Ålder 39 år eller yngre år år år eller äldre Utbildning 9 år eller mindre år år eller mer Akademisk examen Antal barn under 18 år Inget barn barn barn barn eller fler Kommun Östhammars kommun Tierp, Älvkarleby kommun Gävle, Norrtälje kommun Uppsala kommun Övriga kommuner Tidigare besvarat frågor Ja Nej Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja Nej Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 37

38 Samlingstabell 1: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal Medelvärde svar Helt oviktig Mycket viktig Långsiktig säkerhet A A , Transporterna 1 A A , Risken för stöld av avfallet , Miljöpåverkan , Hälsorisker för människor , Att förvaringen ger många arbetstillfällen , A: Någon person, men färre än 1 procent. 38

39 Tabell 5: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Långsiktig säkerhet 2015 December Helt oviktig A 1 2 A A Mycket viktig Medelvärde 9,2 9,1 Antal svar A: Någon person, men färre än 1 procent. 39

40 Tabell 5: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Långsiktig säkerhet Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal 1 Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde svar Kön Kvinna A A 1 A ,4 986 Man A A , Ålder 39 år eller yngre 1 A , år A A A , år A A , år eller äldre A A ,2 483 Utbildning 9 år eller mindre A 0 0 A , år A A A , år eller mer A A ,4 500 Akademisk examen A A ,0 539 Antal barn under 18 år Inget barn 1 A A , barn 0 A , barn A 0 A , barn eller fler ,4 115 Kommun Östhammars kommun A A ,2 500 Tierp, Älvkarleby kommun A ,3 399 Gävle, Norrtälje kommun 1 A 1 A ,2 398 Uppsala kommun ,1 200 Övriga kommuner 1 A A A ,2 795 Tidigare besvarat frågor Ja 1 A A ,6 327 Nej A A , Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja 1 A A ,2 670 Nej A A 1 A , A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 40

41 Tabell 6: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Transporterna 2015 December Helt oviktig A A Mycket viktig Medelvärde 8,9 7,7 7,5 Antal svar A: Någon person, men färre än 1 procent. 41

42 Tabell 6: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Transporterna Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal 1 Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde svar Kön Kvinna 1 A 1 A ,2 972 Man 1 A A , Ålder 39 år eller yngre , år A 0 A , år 2 A A A , år eller äldre A A 0 A ,1 474 Utbildning 9 år eller mindre A A A A , år 1 A A , år eller mer ,0 495 Akademisk examen A ,7 538 Antal barn under 18 år Inget barn 1 A A , barn A , barn 0 A , barn eller fler A A ,9 116 Kommun Östhammars kommun A 1 A ,0 498 Tierp, Älvkarleby kommun A ,1 397 Gävle, Norrtälje kommun ,8 395 Uppsala kommun A ,9 200 Övriga kommuner 1 A ,9 785 Tidigare besvarat frågor Ja ,1 326 Nej 1 A A , Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja 2 A A ,9 668 Nej A A A , A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 42

43 Tabell 7: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Risken för stöld av avfallet 2015 December Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 8,0 7,6 7,3 7,0 Antal svar

44 Tabell 7: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Risken för stöld av avfallet Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal 1 Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde svar Kön Kvinna ,4 967 Man , Ålder 39 år eller yngre , år , år , år eller äldre ,2 474 Utbildning 9 år eller mindre , år , år eller mer ,3 497 Akademisk examen ,7 534 Antal barn under 18 år Inget barn , barn , barn , barn eller fler 6 7 A ,7 116 Kommun Östhammars kommun ,0 500 Tierp, Älvkarleby kommun ,2 396 Gävle, Norrtälje kommun ,0 395 Uppsala kommun ,8 200 Övriga kommuner ,5 778 Tidigare besvarat frågor Ja ,5 327 Nej , Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja ,9 668 Nej , A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 44

45 Tabell 8: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Miljöpåverkan 2015 December Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 8,7 8,8 8,7 8,7 Antal svar

46 Tabell 8: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Miljöpåverkan Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal 1 Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde svar Kön Kvinna 1 A 2 A ,3 982 Man , Ålder 39 år eller yngre , år A A , år 3 A A , år eller äldre A ,8 479 Utbildning 9 år eller mindre A A , år 1 A , år eller mer ,9 497 Akademisk examen ,5 539 Antal barn under 18 år Inget barn 2 A , barn A 2 3 A , barn , barn eller fler A A ,9 116 Kommun Östhammars kommun ,6 499 Tierp, Älvkarleby kommun 1 A 1 A ,9 395 Gävle, Norrtälje kommun 2 A ,9 399 Uppsala kommun ,4 200 Övriga kommuner 1 A ,0 791 Tidigare besvarat frågor Ja ,6 327 Nej 1 A , Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja ,5 667 Nej 1 A , A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 46

47 Tabell 9: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Hälsorisker för människor 2015 December Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 9,2 8,8 8,8 8,8 Antal svar

48 Tabell 9: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Hälsorisker för människor Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal 1 Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde svar Kön Kvinna A A A A ,6 982 Man , Ålder 39 år eller yngre , år A A , år 1 A , år eller äldre ,1 479 Utbildning 9 år eller mindre A , år A 1 A , år eller mer 1 A A A ,5 500 Akademisk examen A ,8 537 Antal barn under 18 år Inget barn , barn A A 3 A , barn A 1 A , barn eller fler A A ,4 116 Kommun Östhammars kommun ,0 499 Tierp, Älvkarleby kommun A ,2 398 Gävle, Norrtälje kommun A ,3 397 Uppsala kommun A ,1 200 Övriga kommuner 1 A ,3 792 Tidigare besvarat frågor Ja A ,4 327 Nej 1 A , Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja ,9 669 Nej A A , A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 48

49 Tabell 10: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Att förvaringen ger många arbetstillfällen 2015 December Januari Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde 6,2 5,7 5,3 4,9 Antal svar

50 Tabell 10: Hur viktiga är följande faktorer vid beslutet om slutförvaring av det svenska använda kärnbränslet? Skala mellan 1=helt oviktig och 10=mycket viktig. Att förvaringen ger många arbetstillfällen Grupptabell 2015 Andel som svarar Antal 1 Helt oviktig Mycket viktig Medelvärde svar Kön Kvinna ,4 966 Man , Ålder 39 år eller yngre , år , år , år eller äldre ,3 465 Utbildning 9 år eller mindre , år , år eller mer ,1 494 Akademisk examen ,1 534 Antal barn under 18 år Inget barn , barn , barn , barn eller fler ,7 113 Kommun Östhammars kommun ,3 499 Tierp, Älvkarleby kommun ,3 392 Gävle, Norrtälje kommun ,2 391 Uppsala kommun ,1 200 Övriga kommuner ,1 774 Tidigare besvarat frågor Ja ,0 326 Nej , Känner någon som arbetar på ett företag/organisation som håller på med kärnteknisk verksamhet Ja ,0 663 Nej , Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 50

51 Listning 1: Finns det någon annan viktig faktor? Vilken? 2015 Enköpings kommun, kvinna, 39 år eller yngre: Ekonomisk Enköpings kommun, kvinna, år: Alternativ till kärnkraft Enköpings kommun, kvinna, år: Risk för läckage Enköpings kommun, kvinna, år: Att ha kunskap om hur förvaringen ska ske Enköpings kommun, kvinna, år: Mot kärnkraft, hoppas på alternativ Enköpings kommun, man, 39 år eller yngre: Hur länge det ska ligga där Enköpings kommun, man, 39 år eller yngre: Platsen för förvaringen Enköpings kommun, man, år: Geografisk placering Enköpings kommun, man, år: Samarbetet med grannländerna Enköpings kommun, man, år: Vi behöver energin Enköpings kommun, man, år: Att de kan garantera att det är en säker förvaring Enköpings kommun, man, år: Om kontinenterna börjar att flytta på sig och riskerna om det händer Enköpings kommun, man, 65 år eller äldre: Tekniska lösningar Enköpings kommun, man, 65 år eller äldre: Vår framtids energi Gävle kommun, kvinna, 39 år eller yngre: Läckage Gävle kommun, kvinna, år: Att slutförvaringen sker i Sverige Gävle kommun, kvinna, 65 år eller äldre: Framtid, säkerhet Gävle kommun, kvinna, 65 år eller äldre: Se till att det inte sker läckage Gävle kommun, kvinna, 65 år eller äldre: Skulle vilja att det inte fanns Gävle kommun, kvinna, 65 år eller äldre: Läckagefaktorn Gävle kommun, kvinna, 65 år eller äldre: Olycksrisk Gävle kommun, kvinna, 65 år eller äldre: Att det inte sipprar ut Gävle kommun, man, 39 år eller yngre: Den långsiktiga säkerheten Gävle kommun, man, 39 år eller yngre: Stöd hos allmänheten Gävle kommun, man, 39 år eller yngre: Energibehovet Gävle kommun, man, år: Att det är under marken Gävle kommun, man, år: Läckage Gävle kommun, man, år: Att ingen kommer till skada Gävle kommun, man, 65 år eller äldre: Att det sker utanför staden Heby kommun, kvinna, 39 år eller yngre: Läckage av radioaktivitet Heby kommun, kvinna, år: Vill inte ha kärnkraft Heby kommun, kvinna, år: Förvaring Heby kommun, kvinna, år: Bra metoder Heby kommun, kvinna, 65 år eller äldre: Säkerheten för framtiden Heby kommun, man, 39 år eller yngre: Att förvaringen och allting kring den är hundra procent säker Heby kommun, man, 39 år eller yngre: Upparbetning av kärnavfall Heby kommun, man, 39 år eller yngre: Ekonomin Heby kommun, man, år: Att det är säkert Heby kommun, man, år: Ekonomiska faktorer Heby kommun, man, år: Forskning Heby kommun, man, år: Att det bara är det svenska kärnbränslet som tas omhand, ingen utifrån Heby kommun, man, år: Vill inte ha kärnbränsle Heby kommun, man, år: Natur, force majeure Håbo kommun, kvinna, år: Vi har passande miljö Håbo kommun, kvinna, år: Hela ekosystemet påverkas Håbo kommun, kvinna, år: Att det hanteras på rätt sätt 51

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under. Resultaten redovisas även i datafilen S5FEB16.xls,

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december 2012

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december 2012 Attityder till kärnkraftverk Forsmark November-december Dokument: Fokr3rp.docx -- Håkan Forsell Demoskop AB, Floragatan 3, Stockholm, Sweden Tel -, fax - www.demoskop.se, info@demoskop.se Org.nr: SE3-

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 18 maj - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Stigande ränteförväntningar hos företagen - SKOP:s långa ränteindex på högsta nivån sedan april - Riksbanken har svårt att övertyga företagen

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 22 januari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 22 januari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila förväntningar om den genomsnittliga prisutvecklingen i Sverige - En majoritet av företagen räknar

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 2009

Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 2009 Attityder till kärnkraftverk Forsmark November 0 Dokument: Fokrrp0.doc 0-- Håkan Forsell Demoskop AB, Floragatan 3, Stockholm, Sweden Tel 0-0 00, fax 0-0 www.demoskop.se, info@demoskop.se Org.nr: SE3-02

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens löneförväntningar, 30 november 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens löneförväntningar, 30 november 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 3 november 2 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Sjunkande löneförväntningar bland företagare/företagsledare - SKOP:s förväntansindex ligger i en nedåtriktad trend - Löneförväntningarna

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Feb mar 12. Ekonomi-SKOP 21 s 16 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - stärks - Ny uppåtriktad trend etablerad men från en låg nivå - Bland Sverigedemokraternas sympatisörer dominerar pessimismen - Men även många

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 11 februari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 11 februari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Sjunkande inflationsförväntningar i de svenska företagen - Nedåtriktad trend för uppfattningen om den genomsnittliga

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens löneförväntningar, 29 februari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens löneförväntningar, 29 februari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabilt nedåtriktad trend för företagens löneförväntningar - SKOP:s förväntansindex når ny bottennivå - En oritet räknar med oförändrad eller långsame

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer