Skånepanelen Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014"

Transkript

1 Skånepanelen Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Kontakt med vården 7 Journalutlämnande 9 Tidigare hjälp i journalfrågor 13 Kontaktvägar 17 Journalinnehåll 23 Journaldistribution 25 Elektronisk åtkomst och loggutdrag 27 Förtroende för förmåga att skydda information 29 Forskning och utredning 31 Service 33 Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 1

3 Sammanfattning Journalutlämnande Tre av fyra känner till att de som regel har rätt att ta del av informationen i sin patientjournal. Två av tio känner till att det först måste göras en menprövning innan journalen kan lämnas ut. Kontaktvägar Sex av tio känner till tjänsten Mina vårdkontakter och en av tre känner till att de från den 17 mars kan ta del av sin journal på nätet. Sex av tio uppger att de föredrar nätet vid beställning av journal medan fyra av tio föredrar e-post. Journalinnehåll och journaldistribution Sex av tio vill ha sina journalkopior via Mina vårdkontakter på nätet medan hälften vill ha dem på papper. Det som i journalen främst intresserar de svarande är epikris och provsvar. Elektronisk åtkomst, forskning och utredning En av tio känner till möjligheten att spärra journalen elektroniskt och två av tio känner till möjligheten att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till patientjournalen. Majoriteten kan tänka sig att ge åtkomst till information i patientjournalen både i forskningssyfte och till anhöriga, till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom. Förtroende för förmåga att skydda information Majoriteten av de svarande har förtroende för sjukvårdens förmåga att skydda informationen i patientjournalen. God och snabb service Nio av tio uppger att god service innebär att få rätt information och hälften uppger att det innebär snabb service. 46 procent uppger att snabb service innebär att journalerna kommer inom två till tre dagar och 48 procent uppger att det innebär att journalerna kommer inom en vecka. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 2

4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling inom regionen. Regionen har beslutat inrätta en e-panel samt genomföra regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog. Denna undersökning, kallad Skånepanelen, utgör den första av återkommande medborgarenkäter via webbpanel. Planen är att Skånepanelen ska genomföras några gånger per år. Syftet med studien är att undersöka medborgarnas attityder till vilka målsättningar inom fem områden de anser är viktigast att prioritera för Skånes utveckling. Resultaten kommer att kunna användas som en del av olika beslutsunderlag. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden 21 mars-6 april 2014 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Henrik Brandes. Analysen har genomförts av Åsa Näsman. Kontaktpersoner på Region Skåne: Tamas Krizsan och Johan Lidmark. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 3

5 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen har genomförts via webben. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Region Skåne som är 16 år eller äldre. Urvalet är taget från Skånepanelen*. En påminnelse skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 75 procent (4 482 utskick, 17 felaktiga adresser och svar) Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Felmarginaler i resultaten: ca 1-2 procent på totalnivån. Resultaten har viktats på ålder, kön och region för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer. Då statistiskt signifikanta skillnader finns mellan grupper baserat på kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå och region, redovisas dessa i tabellform. Enkät Enkäten består av frågor som rör rättigheter kring informationen i patientjournaler. * Region Skånes webbpanel Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 4

6 Fakta om respondenterna Ålder Andel Sysselsättning Andel år 12% år 19% år 16% år 21% år 33% Kön Andel Kvinna 53% Man 47% Ingen uppgift 0,1% Förvärvsarbetande/anställd 48% Egen företagare 7% Studerande 3% Pensionär 36% Långtidssjukskriven 1% Tjänstledig eller föräldraledig 1% Arbetssökande 2% Hemarbetande, sköter hushållet 1% Annat 1% Utbildning Andel Region Andel Grundskola eller motsvarande 13% Gymnasium eller motsvarande 31% Universitet/högskola 56% Ingen avslutad utbildning 0,2% Nordväst 22% Nordost 23% Sydväst 35% Sydost 20% Notera att andelarna i tabellerna är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på ålder, kön och region. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 5

7 Resultat Kontakt med vården Journalutlämnande Tidigare hjälp i journalfrågor Kontaktvägar Journalinnehåll Journaldistribution Elektronisk åtkomst och loggutdrag Förtroende för förmåga att skydda information Forskning och utredning Service Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 6

8 Kontakt med vården Hälften av de svarande har varit i kontakt med vården minst någon eller några gånger per halvår under det senaste året. Det vanligaste är att man varit i kontakt med vården någon eller några gånger per år. Hur ofta har du varit i kontakt med vården senaste året? Någon/några gånger i månaden 14% Någon/några gånger per kvartal Någon/några gånger per halvår Någon/några gånger per år Mer sällan 20% 16% 32% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 7

9 Kontakt med vården Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Hur ofta har du varit i kontakt med vården senaste året? Någon/några gånger i månaden 16% 12% 11% 11% 16% 17% 10% 14% 12% 15% 14% Någon/några gånger per kvartal 23% 20% 15% 18% 22% 21% 19% 21% 19% 21% 20% Någon/några gånger per halvår 14% 17% 16% 16% 19% 17% 16% 21% 17% 15% 16% Någon/några gånger per år 29% 34% 36% 33% 32% 32% 33% 30% 35% 32% 32% Mer sällan 18% 16% 22% 21% 11% 13% 21% 15% 18% 17% 17% Sysselsättning Region Nordost Förvärvsarb./ anställd Hur ofta har du varit i kontakt med vården senaste året? Egen företagare Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Någon/några gånger i månaden 10% 16% 11% 16% 91% 48% 17% 13% 12% 14% 18% 14% Någon/några gånger per kvartal 20% 13% 25% 23% 9% 26% 18% 20% 20% 20% 20% 20% Någon/några gånger per halvår 16% 13% 16% 19% 0% 9% 20% 15% 16% 17% 14% 16% Någon/några gånger per år 35% 34% 31% 31% 0% 12% 30% 31% 33% 33% 31% 32% Mer sällan 20% 24% 17% 11% 0% 5% 14% 19% 19% 16% 17% 17% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Sydväst Sydost Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 8

10 Journalutlämnande Tre av fyra känner till att de som regel har rätt att ta del av informationen i sin patientjournal. Hälften av de svarande uppger att det är prioriterat att ta del av patientjournalen. Känner du till att du som regel har rätt att ta del av informationen i din patientjournal? Är det prioriterat för dig att kunna ta del av din patientjournal? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 9

11 Journalutlämnande Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Gymnasium Grundskola Universitet/ högskola Känner du till att du som regel har rätt att ta del av informationen i din patientjournal? Är det prioriterat för dig att kunna ta del av din patientjournal? 69% 78% 77% 84% 86% 82% 72% 78% 72% 80% 77% 47% 46% 50% 53% 52% 53% 46% 54% 47% 50% 49% Känner du till att du som regel har rätt att ta del av informationen i din patientjournal? Är det prioriterat för dig att kunna ta del av din patientjournal? Sydost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. 76% 75% 70% 86% 69% 79% 61% 76% 79% 77% 79% 77% 47% 52% 52% 51% 82% 39% 60% 50% 47% 49% 50% 49% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 10

12 Journalutlämnande En av fem uppger att de känner till att en menprövning måste göras för allt journalutlämnande. En av fyra vet hur de ska gå tillväga för att få en kopia av patientjournalen. Visste du om att en menprövning måste göras för allt journalutlämnande? Vet du hur du ska gå tillväga om du önskar kopia av din patientjournal? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 11

13 Journalutlämnande Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Visste du om att en menprövning måste göras för allt journalutlämnande? Vet du hur du ska gå tillväga om du önskar kopia av din patientjournal? 18% 23% 21% 29% 21% 29% 15% 13% 14% 27% 22% 23% 27% 26% 31% 29% 34% 19% 22% 20% 31% 26% Visste du om att en menprövning måste göras för allt journalutlämnande? Vet du hur du ska gå tillväga om du önskar kopia av din patientjournal? Sydost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. 23% 19% 18% 21% 21% 21% 13% 22% 22% 22% 19% 22% 27% 24% 20% 28% 40% 29% 16% 29% 29% 25% 25% 26% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 12

14 Tidigare hjälp i journalfrågor 14 procent av de svarande har tidigare önskat få hjälp i frågor som rör deras journal. Majoriteten av dessa fick då den hjälp de behövde. Har du tidigare önskat hjälp i frågor som rör din journal? Fick du då den hjälp du behövde?* % 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 484 personer som tidigare önskat hjälp i frågor som rör deras journal. Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 13

15 Tidigare hjälp i journalfrågor Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Har du tidigare önskat hjälp i frågor som rör din journal? 14% 16% 14% 14% 15% 18% 11% 15% 13% 15% 14% Fick du då den hjälp du behövde? 63% 72% 68% 74% 84% 79% 59% 70% 65% 75% 71% Har du tidigare önskat hjälp i frågor som rör din journal? Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Region 14% 13% 9% 16% 32% 21% 17% 15% 16% 14% 16% 14% Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost Fick du då den hjälp du behövde? 68% 76% 71% 82% 86% 68% 48% 74% 76% 69% 71% 71% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 14

16 Tidigare hjälp i journalfrågor 55 procent av de som tidigare önskat få hjälp i frågor som rör deras journal kontaktade ett sjukhus medan 37 procent kontaktade en vårdcentral. Vem eller vilka kontaktade du? Sjukhus Vårdcentral Annan vårdgivande enhet Regionarkivet Annat sätt Minns ej 11% 7% 5% 6% 37% 55% Bas: 484 personer som tidigare önskat hjälp i frågor som rör deras journal. 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 15

17 Tidigare hjälp i journalfrågor Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vem eller vilka kontaktade du? Sjukhus 55% 57% 57% 64% 44% 56% 54% 36% 43% 64% 55% Vårdcentral 33% 36% 34% 34% 49% 35% 41% 56% 38% 34% 37% Annan vårdgivande enhet 17% 9% 7% 10% 6% 13% 7% 13% 12% 10% 11% Regionarkivet 9% 8% 1% 8% 5% 7% 7% 8% 4% 8% 7% Annat sätt 5% 6% 5% 1% 7% 6% 3% 0% 7% 4% 5% Minns ej 2% 8% 11% 6% 6% 5% 7% 5% 8% 5% 6% Vem eller vilka kontaktade du? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Sysselsättning Pensionär Sydost Långtidssjukskr. Sjukhus 60% 79% 16% 44% 49% 80% 66% 49% 59% 56% 60% 55% Vårdcentral 33% 34% 38% 48% 45% 25% 18% 36% 36% 37% 41% 37% Annan vårdgivande enhet 7% 7% 48% 9% 23% 24% 13% 8% 11% 12% 11% 11% Regionarkivet 8% 1% 0% 8% 4% 12% 0% 9% 4% 6% 6% 7% Annat sätt 6% 0% 0% 5% 12% 0% 7% 6% 3% 5% 5% 5% Minns ej 6% 3% 0% 6% 4% 0% 7% 7% 5% 5% 7% 6% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 16

18 Kontaktvägar Sex av tio svarande känner till tjänsten Mina vårdkontakter. En av tre vet att de från den 17 mars kan läsa sin journal på nätet. Känner du till tjänsten Mina vårdkontakter? Känner du till att du från 17/3 kommer att kunna läsa din journal på nätet? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 17

19 Kontaktvägar Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Känner du till tjänsten Mina vårdkontakter? 53% 57% 56% 59% 64% 70% 45% 55% 51% 61% 57% Känner du till att du från 17/3 kommer att kunna läsa din journal på nätet? 24% 29% 32% 44% 52% 40% 29% 38% 27% 38% 34% Sysselsättning Region Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Studerande Långtidssjukskr. Sydväst Sydost Känner du till tjänsten Mina vårdkontakter? 58% 48% 38% 63% 90% 76% 48% 57% 57% 59% 53% 57% Känner du till att du från 17/3 kommer att kunna läsa din journal på nätet? 31% 35% 20% 50% 33% 26% 28% 28% 38% 37% 33% 34% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 18

20 Kontaktvägar Sex av tio skulle föredra beställning av journal via nätet medan fyra av tio skulle föredra beställning via e-post. En av fyra skulle föredra personligt besök eller telefon. Vilken eller vilka kontaktvägar skulle du föredra vid beställning av journal? På nätet E-post Personligt besök Telefon Brev Annat sätt Ej intresserad 25% 24% 11% 1% 5% 42% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 19

21 Kontaktvägar Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vilken eller vilka kontaktvägar skulle du föredra vid beställning av journal? På nätet 75% 75% 63% 52% 42% 60% 67% 40% 63% 67% 63% E-post 40% 42% 40% 47% 43% 43% 40% 43% 40% 43% 42% Personligt besök 35% 24% 19% 18% 18% 26% 23% 23% 27% 23% 25% Telefon 27% 27% 21% 23% 19% 29% 19% 22% 26% 23% 24% Brev 13% 11% 7% 11% 10% 13% 9% 16% 11% 10% 11% Annat sätt 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% Ej intresserad 5% 5% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 4% 6% 5% Sysselsättning Region Nordost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Vilken eller vilka kontaktvägar skulle du föredra vid beställning av journal? Pensionär Studerande Långtidssjukskr. På nätet 71% 57% 69% 42% 75% 66% 65% 62% 58% 66% 57% 63% E-post 42% 44% 40% 43% 56% 40% 39% 42% 41% 42% 48% 42% Personligt besök 23% 16% 43% 19% 46% 26% 49% 24% 24% 26% 21% 25% Telefon 25% 18% 27% 19% 37% 25% 26% 26% 25% 23% 23% 24% Brev 10% 9% 16% 11% 8% 12% 10% 10% 11% 11% 12% 11% Annat sätt 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 2% 1% 2% 1% Ej intresserad 5% 6% 8% 6% 0% 9% 1% 5% 6% 6% 4% 5% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Sydväst Sydost Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 20

22 Kontaktvägar 38 procent av de som har en äldre anhörig uppger att de tror att journalbeställning via telefon skulle passa den anhöriga bäst. 29 procent svarar att de tror att personligt besök skulle passa bäst. 31 procent svarar att det ej är aktuellt för dem. För dig som har en äldre anhörig: Vilken eller vilka kontaktvägar mellan din anhörig och Region Skåne tror du passar bäst vid beställning av journal? Telefon Personligt besök Brev På nätet E-post Annat sätt Ej aktuellt 1% 38% 29% 21% 18% 14% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 21

23 Kontaktvägar Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola För dig som har en äldre anhörig: Vilken eller vilka kontaktvägar mellan din anhörig och Region Skåne tror du passar bäst vid beställning av journal? Telefon 50% 47% 40% 28% 16% 40% 36% 22% 41% 38% 38% Personligt besök 39% 35% 30% 23% 13% 31% 28% 23% 31% 29% 29% Brev 25% 22% 24% 18% 11% 20% 21% 14% 21% 21% 21% På nätet 19% 29% 18% 14% 10% 16% 20% 13% 18% 19% 18% E-post 11% 18% 17% 15% 12% 13% 15% 12% 13% 15% 14% Annat sätt 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% Ej aktuellt 27% 20% 21% 36% 51% 31% 31% 42% 27% 31% 31% Sysselsättning Region Sydost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Telefon 44% 39% 46% 17% 45% 43% 45% 39% 40% 37% 38% 38% Personligt besök 32% 22% 52% 14% 49% 22% 38% 28% 30% 30% 28% 29% Brev 24% 23% 22% 12% 12% 10% 35% 20% 21% 21% 21% 21% På nätet 23% 20% 12% 10% 7% 7% 17% 18% 18% 18% 18% 18% E-post 16% 17% 7% 13% 6% 3% 18% 14% 14% 14% 17% 14% Annat sätt 1% 1% 0% 1% 0% 0% 4% 1% 0% 1% 2% 1% Ej aktuellt 24% 26% 30% 50% 25% 46% 21% 30% 27% 33% 27% 31% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. För dig som har en äldre anhörig: Vilken eller vilka kontaktvägar mellan din anhörig och Region Skåne tror du passar bäst vid beställning av journal? Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 22

24 Journalinnehåll Det i journalen som främst intresserar de svarande är epikris och provsvar (65 respektive 64 procent). Fyra av tio är mest intresserade av vaccinationer och tre av tio är mest intresserade av läkemedelslistan. Vad i din journal intresserar dig mest? Epikris (sammanfattning av vårdtillfället) Provsvar Vaccinationer Läkemedelslista Födelsetid Annat Ej intresserad 6% 6% 13% 31% 38% 65% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 23

25 Journalinnehåll Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vad i din journal intresserar dig mest? Epikris (sammanfattning av vårdtillfället) 61% 66% 68% 69% 67% 67% 64% 60% 62% 68% 65% Provsvar 65% 65% 59% 65% 66% 67% 61% 65% 64% 64% 64% Vaccinationer 51% 46% 35% 28% 21% 35% 42% 29% 41% 38% 38% Läkemedelslista 31% 35% 32% 30% 26% 31% 31% 36% 28% 31% 31% Födelsetid 10% 8% 5% 3% 1% 6% 6% 4% 6% 6% 6% Annat 3% 7% 7% 7% 5% 7% 4% 4% 6% 6% 6% Ej intresserad 15% 13% 16% 13% 9% 10% 17% 11% 14% 13% 13% Vad i din journal intresserar dig mest? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Sysselsättning Pensionär Sydost Långtidssjukskr. Epikris (sammanfattning av vårdtillfället) 65% 64% 61% 67% 83% 65% 65% 68% 65% 64% 68% 65% Provsvar 63% 60% 68% 67% 81% 55% 64% 68% 63% 63% 62% 64% Vaccinationer 43% 38% 53% 23% 25% 37% 40% 40% 36% 38% 36% 38% Läkemedelslista 31% 31% 30% 28% 55% 27% 46% 33% 32% 29% 32% 31% Födelsetid 6% 2% 14% 2% 15% 15% 10% 6% 7% 5% 5% 6% Annat 5% 8% 3% 5% 5% 7% 11% 5% 5% 6% 6% 6% Ej intresserad 14% 16% 17% 10% 0% 15% 10% 11% 14% 15% 12% 13% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 24

26 Journaldistribution Sex av tio uppger att de vill ha sina journalkopior via Mina vårdkontakter på nätet och hälften uppger att de vill ha dem på papper. Hur vill du ha dina journalkopior? Via "Mina vårdkontakter" på nätet På papper Via USB-minne Via cd-skiva Annat Ej intresserad 6% 2% 3% 8% 47% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 25

27 Journaldistribution Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Hur vill du ha dina journalkopior? Via "Mina vårdkontakter" på nätet 69% 65% 61% 51% 44% 54% 65% 36% 57% 64% 59% På papper 49% 45% 39% 48% 50% 57% 36% 64% 52% 41% 47% Via USB-minne 5% 7% 6% 8% 7% 6% 6% 9% 7% 5% 6% Via cd-skiva 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 1% 2% Annat 3% 6% 4% 3% 1% 2% 5% 2% 3% 3% 3% Ej intresserad 7% 6% 8% 8% 8% 7% 8% 6% 6% 9% 8% Hur vill du ha dina journalkopior? Nordost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Via "Mina vårdkontakter" på nätet 64% 66% 61% 45% 56% 58% 56% 58% 53% 62% 56% 59% På papper 43% 35% 55% 51% 60% 49% 65% 52% 50% 44% 45% 47% Via USB-minne 5% 6% 10% 7% 15% 2% 10% 7% 7% 6% 6% 6% Via cd-skiva 2% 1% 0% 2% 6% 0% 5% 1% 3% 2% 1% 2% Annat 3% 7% 6% 1% 15% 2% 6% 3% 2% 4% 3% 3% Ej intresserad 8% 7% 6% 8% 0% 11% 3% 6% 8% 8% 9% 8% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Region Sydväst Sydost Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 26

28 Elektronisk åtkomst och loggutdrag En av tio känner till att det är möjligt att spärra elektronisk åtkomst till sin patientjournal. 16 procent uppger att de känner till att möjligheten finns att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till patientjournalen. Känner du till att du har möjlighet att spärra elektronisk åtkomst till din patientjournal? Vet du att du har möjlighet att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till din patientjournal? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 27

29 Elektronisk åtkomst och loggutdrag Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Känner du till att du har möjlighet att spärra elektronisk åtkomst till din patientjournal? Vet du att du har möjlighet att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till din patientjournal? 7% 11% 13% 13% 12% 14% 8% 8% 8% 13% 11% 14% 18% 19% 17% 14% 21% 12% 11% 9% 21% 16% Sysselsättning Region Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Sydost Studerande Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Nordväst Nordost Sydväst Känner du till att du har möjlighet att spärra elektronisk åtkomst till din patientjournal? 11% 9% 7% 11% 14% 8% 6% 12% 12% 9% 11% 11% Vet du att du har möjlighet att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till din patientjournal? 18% 17% 16% 13% 7% 17% 11% 14% 19% 17% 12% 16% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 28

30 Förtroende för förmåga att skydda information Majoriteten av de svarande uppger att de har förtroende för hälso- och sjukvårdens förmåga att skydda informationen i patientjournalerna. 22 procent uppger att de har litet förtroende och fem procent uppger att de har mycket litet förtroende för förmågan att skydda informationen. Har du, generellt sett, stort eller litet förtroende för hälso- och sjukvårdens förmåga att skydda informationen i din patientjournal? % 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stort förtroende Litet förtroende Ingen åsikt Stort förtroende Mycket litet förtroende Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 29

31 Förtroende för förmåga att skydda information Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Gymnasium Grundskola Universitet/ högskola Har du, generellt sett, stort eller litet förtroende för hälso- och sjukvårdens förmåga att skydda informationen i din patientjournal? Mycket stort förtroende 10% 10% 8% 7% 6% 9% 7% 7% 8% 9% 8% Stort förtroende 52% 52% 50% 49% 51% 52% 50% 49% 47% 53% 51% Litet förtroende 18% 22% 23% 25% 25% 22% 22% 25% 21% 22% 22% Mycket litet förtroende 5% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 5% Ingen åsikt 14% 11% 13% 14% 14% 12% 15% 14% 18% 10% 13% Sysselsättning Region Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Mycket stort förtroende 9% 6% 12% 6% 12% 20% 7% 9% 8% 8% 9% 8% Stort förtroende 52% 47% 54% 51% 45% 48% 32% 50% 51% 52% 50% 51% Litet förtroende 21% 26% 17% 25% 22% 19% 32% 21% 22% 22% 24% 22% Mycket litet förtroende 6% 7% 2% 5% 3% 3% 10% 5% 5% 6% 5% 5% Ingen åsikt 13% 14% 15% 13% 18% 11% 19% 15% 14% 12% 12% 13% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Har du, generellt sett, stort eller litet förtroende för hälso- och sjukvårdens förmåga att skydda informationen i din patientjournal? Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Studerande Långtidssjukskr. Sydväst Sydost Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 30

32 Forskning och utredning 84 procent kan tänka sig att ge åtkomst till informationen i patientjournalerna i forskningssyfte. En något högre andel, 87 procent, kan tänka sig att ge åtkomst till information i patientjournalen till anhöriga till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom. Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal i forskningssyfte? Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal till anhöriga, till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom? 87 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13 Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 31

33 Forskning och utredning Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal i forskningssyfte? Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal till anhöriga, till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom? 85% 82% 81% 85% 88% 84% 85% 80% 84% 85% 84% 89% 88% 86% 86% 84% 87% 87% 87% 89% 85% 87% Sysselsättning Region Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Pensionär Sydost Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Nordväst Nordost Sydväst Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal i forskningssyfte? 83% 88% 83% 87% 84% 86% 84% 85% 82% 85% 85% 84% Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal till anhöriga, till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom? 88% 85% 90% 85% 84% 84% 86% 87% 89% 86% 89% 87% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 32

34 Service Majoriteten uppger att god service för dem innebär att de får rätt information. 53 procent uppger att god service innebär snabb service. 41 procent uppger att det innebär personlig kontakt och 41 procent att de får hjälp att tyda journalen. Vad innebär god service för dig i dessa frågor? Få rätt information Snabb service Personlig kontakt Få hjälp att tyda journalen Annat 2% 43% 41% 53% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 33

35 Service Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vad innebär god service för dig i dessa frågor? Få rätt information 92% 89% 87% 88% 82% 89% 87% 81% 88% 89% 88% Snabb service 58% 63% 55% 48% 38% 52% 54% 43% 52% 55% 53% Personlig kontakt 44% 38% 42% 45% 46% 43% 43% 56% 52% 36% 43% Få hjälp att tyda journalen 43% 43% 40% 41% 39% 43% 40% 45% 47% 38% 41% Annat 4% 3% 3% 1% 1% 2% 3% 0% 2% 3% 2% Sysselsättning Region Vad innebär god service för dig i dessa frågor? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Sydost Studerande Långtidssjukskr. Få rätt information 89% 88% 91% 83% 95% 88% 94% 85% 88% 89% 87% 88% Snabb service 58% 55% 61% 40% 44% 45% 56% 51% 49% 56% 50% 53% Personlig kontakt 39% 47% 58% 48% 45% 30% 54% 46% 49% 40% 44% 43% Få hjälp att tyda journalen 41% 44% 45% 40% 35% 32% 47% 42% 41% 41% 40% 41% Annat 2% 4% 4% 1% 1% 10% 6% 3% 2% 2% 2% 2% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 34

36 Service 46 procent av de svarande anser att snabb service innebär att journalkopiorna levereras inom två till tre dagar och en något högre andel anser att snabb service är om leverans sker inom en vecka. Vad anser du vara en snabb service? Jag får mina journalkopior inom: 2-3 dagar En vecka Två veckor En månad 5% 1% 46% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 35

37 Service Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vad anser du vara en snabb service? Jag får mina journalkopior inom: 2-3 dagar 47% 54% 47% 40% 38% 42% 49% 41% 45% 47% 46% En vecka 45% 41% 46% 53% 55% 51% 44% 54% 49% 46% 48% Två veckor 5% 4% 5% 6% 7% 6% 5% 5% 6% 5% 5% En månad 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 2% 1% Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Sydost Studerande Långtidssjukskr. Vad anser du vara en snabb service? Jag får mina journalkopior inom: 2-3 dagar 47% 60% 47% 38% 29% 35% 45% 45% 40% 48% 45% 46% En vecka 47% 33% 46% 54% 71% 50% 47% 49% 51% 46% 47% 48% Två veckor 4% 5% 7% 6% 0% 9% 8% 4% 8% 5% 7% 5% En månad 2% 2% 0% 1% 0% 6% 0% 1% 1% 2% 1% 1% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 36

38 Bilaga Bilaga 1: Enkäten (extern bilaga) Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Förskolan Andante Västra Vägen - Föräldrar förskola 22 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Företagets starka sidor 39 Rekommendationer 4 Företagets svaga sidor 40 Övriga frågor

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Vårdens resultat och kvalitet

Vårdens resultat och kvalitet Vårdens resultat och kvalitet Resultat efter vård 2004-2005 Dödlighet Återinsjuknande Regelbundenhet i vårdkontakter Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport. Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2011-01-04

Rapport. Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2011-01-04 Rapport Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 0-0-04 Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen har varit att följa upp hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Cancerpatienter*och*användningen*av* journal(via(nätet!!

Cancerpatienter*och*användningen*av* journal(via(nätet!! Cancerpatienter*och*användningen*av* journal(via(nätet Författare: HanifeRexhepi,HögskolanSkövde ÅsaCajander,UppsalaUniversitet Rose>MharieÅhlfeldt,HögskolanSkövde IstoHuvila,UppsalaUniversitet Skövdenovember2015

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation Endast diagram, utan kommentarer Kund: Kontakt: Sveriges Annonsörer Anna Lindström Novus:

Läs mer

HSB - Panelundersökning 5

HSB - Panelundersökning 5 HSB - Panelundersökning 5 Sammanfattning HSB har en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring aktuella frågor. Denna undersökning utgör den femte undersökningen

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN AB ETANOL OCH BIODIESEL / 1517972

RESEARCH INTERNATIONAL SWEDEN AB ETANOL OCH BIODIESEL / 1517972 1 Etanol och biodiesel En undersökning bland allmänheten för Världsnaturfonden WWF Christer Boije, 2008-11-07 Projektnummer: 1517972 Om undersökningen Ämne Etanol och biodiesel Projektnummer 1517972 Uppdragsgivare

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren.

Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bild: Skolflickor i Afghanistan. Utbildning för flickor har varit prioritet för det svenska biståndet till Afghanistan under de senaste tio åren. Bilden är tagen av Lotta Westerberg, Sidas handläggare

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015 DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 27 oktober 2015 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 2015 Ipsos. All rights reserved Få nöjda med regeringen men bara 4 av 10 tror

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING Om undersökningen Metod: Undersökningen genomfördes via utskick till deltagare i TNS SIFO:s rikstäckande webbpanel

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004

Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 2004 Attityder till kärnkraftverk Ringhals November December 4 Dokument: rp1ringhals.doc 4-12-23 Anders Lindholm Demoskop AB 114 5 Stockholm Tel 8-5 455 Telefax 8-5 455 1 Förord Ringhals har gett Demoskop i

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 5, juni 01 Kampanjnummer: 0163 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: juni, v. 3, 01 Mätperiod: slutet v slutet v. 6, 01 Mediaeffekter observation och handling:

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland

Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland Sammanställning av vårdcentralernas arbete med fallprevention utifrån en enkätundersökning 2008 LINKÖPING JANUARI 2009 JENNY MALMSJÖ - 1 - För

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Novus riksrepresentativa webbpanel 17-22 mars 2011. Tre kompletterande frågor om försäkringskassans

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Vad anser medborgarna i Åsele och Vilhelmina om flyktingar, flyktingmottagning och flyktingpolitik?

Vad anser medborgarna i Åsele och Vilhelmina om flyktingar, flyktingmottagning och flyktingpolitik? Vad anser medborgarna i Åsele och Vilhelmina om flyktingar, flyktingmottagning och flyktingpolitik? Resultat från en enkätundersökning hösten 29 Per Sjölander och Nina Lindström Södra Lapplands Forskningsenhet,

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Linköping 2006-10-10 Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Rapport 2006 Maria Andersson Tandvårdsgruppen 1 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2 2. SAMMANFATTNING.. 4 3.

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr 1896-14 Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer

Beslutsunderlag Rapport Malmöpanelen 11 Nordiskt Forum Fritidsexpressen juli 2014 G-Tjänsteskrivelse resultat från Malmöpanelen Fritidsexpressen

Beslutsunderlag Rapport Malmöpanelen 11 Nordiskt Forum Fritidsexpressen juli 2014 G-Tjänsteskrivelse resultat från Malmöpanelen Fritidsexpressen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Malmöpanelen 2014 FRI-2014-367 Sammanfattning Vid nämndens sammanträde

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer