Skånepanelen Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014"

Transkript

1 Skånepanelen Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Kontakt med vården 7 Journalutlämnande 9 Tidigare hjälp i journalfrågor 13 Kontaktvägar 17 Journalinnehåll 23 Journaldistribution 25 Elektronisk åtkomst och loggutdrag 27 Förtroende för förmåga att skydda information 29 Forskning och utredning 31 Service 33 Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 1

3 Sammanfattning Journalutlämnande Tre av fyra känner till att de som regel har rätt att ta del av informationen i sin patientjournal. Två av tio känner till att det först måste göras en menprövning innan journalen kan lämnas ut. Kontaktvägar Sex av tio känner till tjänsten Mina vårdkontakter och en av tre känner till att de från den 17 mars kan ta del av sin journal på nätet. Sex av tio uppger att de föredrar nätet vid beställning av journal medan fyra av tio föredrar e-post. Journalinnehåll och journaldistribution Sex av tio vill ha sina journalkopior via Mina vårdkontakter på nätet medan hälften vill ha dem på papper. Det som i journalen främst intresserar de svarande är epikris och provsvar. Elektronisk åtkomst, forskning och utredning En av tio känner till möjligheten att spärra journalen elektroniskt och två av tio känner till möjligheten att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till patientjournalen. Majoriteten kan tänka sig att ge åtkomst till information i patientjournalen både i forskningssyfte och till anhöriga, till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom. Förtroende för förmåga att skydda information Majoriteten av de svarande har förtroende för sjukvårdens förmåga att skydda informationen i patientjournalen. God och snabb service Nio av tio uppger att god service innebär att få rätt information och hälften uppger att det innebär snabb service. 46 procent uppger att snabb service innebär att journalerna kommer inom två till tre dagar och 48 procent uppger att det innebär att journalerna kommer inom en vecka. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 2

4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling inom regionen. Regionen har beslutat inrätta en e-panel samt genomföra regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog. Denna undersökning, kallad Skånepanelen, utgör den första av återkommande medborgarenkäter via webbpanel. Planen är att Skånepanelen ska genomföras några gånger per år. Syftet med studien är att undersöka medborgarnas attityder till vilka målsättningar inom fem områden de anser är viktigast att prioritera för Skånes utveckling. Resultaten kommer att kunna användas som en del av olika beslutsunderlag. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden 21 mars-6 april 2014 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Henrik Brandes. Analysen har genomförts av Åsa Näsman. Kontaktpersoner på Region Skåne: Tamas Krizsan och Johan Lidmark. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 3

5 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen har genomförts via webben. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Region Skåne som är 16 år eller äldre. Urvalet är taget från Skånepanelen*. En påminnelse skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 75 procent (4 482 utskick, 17 felaktiga adresser och svar) Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Felmarginaler i resultaten: ca 1-2 procent på totalnivån. Resultaten har viktats på ålder, kön och region för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Region Skåne avseende dessa faktorer. Då statistiskt signifikanta skillnader finns mellan grupper baserat på kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå och region, redovisas dessa i tabellform. Enkät Enkäten består av frågor som rör rättigheter kring informationen i patientjournaler. * Region Skånes webbpanel Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 4

6 Fakta om respondenterna Ålder Andel Sysselsättning Andel år 12% år 19% år 16% år 21% år 33% Kön Andel Kvinna 53% Man 47% Ingen uppgift 0,1% Förvärvsarbetande/anställd 48% Egen företagare 7% Studerande 3% Pensionär 36% Långtidssjukskriven 1% Tjänstledig eller föräldraledig 1% Arbetssökande 2% Hemarbetande, sköter hushållet 1% Annat 1% Utbildning Andel Region Andel Grundskola eller motsvarande 13% Gymnasium eller motsvarande 31% Universitet/högskola 56% Ingen avslutad utbildning 0,2% Nordväst 22% Nordost 23% Sydväst 35% Sydost 20% Notera att andelarna i tabellerna är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på ålder, kön och region. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 5

7 Resultat Kontakt med vården Journalutlämnande Tidigare hjälp i journalfrågor Kontaktvägar Journalinnehåll Journaldistribution Elektronisk åtkomst och loggutdrag Förtroende för förmåga att skydda information Forskning och utredning Service Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 6

8 Kontakt med vården Hälften av de svarande har varit i kontakt med vården minst någon eller några gånger per halvår under det senaste året. Det vanligaste är att man varit i kontakt med vården någon eller några gånger per år. Hur ofta har du varit i kontakt med vården senaste året? Någon/några gånger i månaden 14% Någon/några gånger per kvartal Någon/några gånger per halvår Någon/några gånger per år Mer sällan 20% 16% 32% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 7

9 Kontakt med vården Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Hur ofta har du varit i kontakt med vården senaste året? Någon/några gånger i månaden 16% 12% 11% 11% 16% 17% 10% 14% 12% 15% 14% Någon/några gånger per kvartal 23% 20% 15% 18% 22% 21% 19% 21% 19% 21% 20% Någon/några gånger per halvår 14% 17% 16% 16% 19% 17% 16% 21% 17% 15% 16% Någon/några gånger per år 29% 34% 36% 33% 32% 32% 33% 30% 35% 32% 32% Mer sällan 18% 16% 22% 21% 11% 13% 21% 15% 18% 17% 17% Sysselsättning Region Nordost Förvärvsarb./ anställd Hur ofta har du varit i kontakt med vården senaste året? Egen företagare Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Någon/några gånger i månaden 10% 16% 11% 16% 91% 48% 17% 13% 12% 14% 18% 14% Någon/några gånger per kvartal 20% 13% 25% 23% 9% 26% 18% 20% 20% 20% 20% 20% Någon/några gånger per halvår 16% 13% 16% 19% 0% 9% 20% 15% 16% 17% 14% 16% Någon/några gånger per år 35% 34% 31% 31% 0% 12% 30% 31% 33% 33% 31% 32% Mer sällan 20% 24% 17% 11% 0% 5% 14% 19% 19% 16% 17% 17% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Sydväst Sydost Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 8

10 Journalutlämnande Tre av fyra känner till att de som regel har rätt att ta del av informationen i sin patientjournal. Hälften av de svarande uppger att det är prioriterat att ta del av patientjournalen. Känner du till att du som regel har rätt att ta del av informationen i din patientjournal? Är det prioriterat för dig att kunna ta del av din patientjournal? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 9

11 Journalutlämnande Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Gymnasium Grundskola Universitet/ högskola Känner du till att du som regel har rätt att ta del av informationen i din patientjournal? Är det prioriterat för dig att kunna ta del av din patientjournal? 69% 78% 77% 84% 86% 82% 72% 78% 72% 80% 77% 47% 46% 50% 53% 52% 53% 46% 54% 47% 50% 49% Känner du till att du som regel har rätt att ta del av informationen i din patientjournal? Är det prioriterat för dig att kunna ta del av din patientjournal? Sydost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. 76% 75% 70% 86% 69% 79% 61% 76% 79% 77% 79% 77% 47% 52% 52% 51% 82% 39% 60% 50% 47% 49% 50% 49% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 10

12 Journalutlämnande En av fem uppger att de känner till att en menprövning måste göras för allt journalutlämnande. En av fyra vet hur de ska gå tillväga för att få en kopia av patientjournalen. Visste du om att en menprövning måste göras för allt journalutlämnande? Vet du hur du ska gå tillväga om du önskar kopia av din patientjournal? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 11

13 Journalutlämnande Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Visste du om att en menprövning måste göras för allt journalutlämnande? Vet du hur du ska gå tillväga om du önskar kopia av din patientjournal? 18% 23% 21% 29% 21% 29% 15% 13% 14% 27% 22% 23% 27% 26% 31% 29% 34% 19% 22% 20% 31% 26% Visste du om att en menprövning måste göras för allt journalutlämnande? Vet du hur du ska gå tillväga om du önskar kopia av din patientjournal? Sydost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. 23% 19% 18% 21% 21% 21% 13% 22% 22% 22% 19% 22% 27% 24% 20% 28% 40% 29% 16% 29% 29% 25% 25% 26% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 12

14 Tidigare hjälp i journalfrågor 14 procent av de svarande har tidigare önskat få hjälp i frågor som rör deras journal. Majoriteten av dessa fick då den hjälp de behövde. Har du tidigare önskat hjälp i frågor som rör din journal? Fick du då den hjälp du behövde?* % 20% 40% 60% 80% 100% Bas: 484 personer som tidigare önskat hjälp i frågor som rör deras journal. Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 13

15 Tidigare hjälp i journalfrågor Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Har du tidigare önskat hjälp i frågor som rör din journal? 14% 16% 14% 14% 15% 18% 11% 15% 13% 15% 14% Fick du då den hjälp du behövde? 63% 72% 68% 74% 84% 79% 59% 70% 65% 75% 71% Har du tidigare önskat hjälp i frågor som rör din journal? Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Region 14% 13% 9% 16% 32% 21% 17% 15% 16% 14% 16% 14% Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Sydost Fick du då den hjälp du behövde? 68% 76% 71% 82% 86% 68% 48% 74% 76% 69% 71% 71% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 14

16 Tidigare hjälp i journalfrågor 55 procent av de som tidigare önskat få hjälp i frågor som rör deras journal kontaktade ett sjukhus medan 37 procent kontaktade en vårdcentral. Vem eller vilka kontaktade du? Sjukhus Vårdcentral Annan vårdgivande enhet Regionarkivet Annat sätt Minns ej 11% 7% 5% 6% 37% 55% Bas: 484 personer som tidigare önskat hjälp i frågor som rör deras journal. 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 15

17 Tidigare hjälp i journalfrågor Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vem eller vilka kontaktade du? Sjukhus 55% 57% 57% 64% 44% 56% 54% 36% 43% 64% 55% Vårdcentral 33% 36% 34% 34% 49% 35% 41% 56% 38% 34% 37% Annan vårdgivande enhet 17% 9% 7% 10% 6% 13% 7% 13% 12% 10% 11% Regionarkivet 9% 8% 1% 8% 5% 7% 7% 8% 4% 8% 7% Annat sätt 5% 6% 5% 1% 7% 6% 3% 0% 7% 4% 5% Minns ej 2% 8% 11% 6% 6% 5% 7% 5% 8% 5% 6% Vem eller vilka kontaktade du? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Sysselsättning Pensionär Sydost Långtidssjukskr. Sjukhus 60% 79% 16% 44% 49% 80% 66% 49% 59% 56% 60% 55% Vårdcentral 33% 34% 38% 48% 45% 25% 18% 36% 36% 37% 41% 37% Annan vårdgivande enhet 7% 7% 48% 9% 23% 24% 13% 8% 11% 12% 11% 11% Regionarkivet 8% 1% 0% 8% 4% 12% 0% 9% 4% 6% 6% 7% Annat sätt 6% 0% 0% 5% 12% 0% 7% 6% 3% 5% 5% 5% Minns ej 6% 3% 0% 6% 4% 0% 7% 7% 5% 5% 7% 6% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 16

18 Kontaktvägar Sex av tio svarande känner till tjänsten Mina vårdkontakter. En av tre vet att de från den 17 mars kan läsa sin journal på nätet. Känner du till tjänsten Mina vårdkontakter? Känner du till att du från 17/3 kommer att kunna läsa din journal på nätet? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 17

19 Kontaktvägar Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Känner du till tjänsten Mina vårdkontakter? 53% 57% 56% 59% 64% 70% 45% 55% 51% 61% 57% Känner du till att du från 17/3 kommer att kunna läsa din journal på nätet? 24% 29% 32% 44% 52% 40% 29% 38% 27% 38% 34% Sysselsättning Region Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Studerande Långtidssjukskr. Sydväst Sydost Känner du till tjänsten Mina vårdkontakter? 58% 48% 38% 63% 90% 76% 48% 57% 57% 59% 53% 57% Känner du till att du från 17/3 kommer att kunna läsa din journal på nätet? 31% 35% 20% 50% 33% 26% 28% 28% 38% 37% 33% 34% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 18

20 Kontaktvägar Sex av tio skulle föredra beställning av journal via nätet medan fyra av tio skulle föredra beställning via e-post. En av fyra skulle föredra personligt besök eller telefon. Vilken eller vilka kontaktvägar skulle du föredra vid beställning av journal? På nätet E-post Personligt besök Telefon Brev Annat sätt Ej intresserad 25% 24% 11% 1% 5% 42% 63% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 19

21 Kontaktvägar Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vilken eller vilka kontaktvägar skulle du föredra vid beställning av journal? På nätet 75% 75% 63% 52% 42% 60% 67% 40% 63% 67% 63% E-post 40% 42% 40% 47% 43% 43% 40% 43% 40% 43% 42% Personligt besök 35% 24% 19% 18% 18% 26% 23% 23% 27% 23% 25% Telefon 27% 27% 21% 23% 19% 29% 19% 22% 26% 23% 24% Brev 13% 11% 7% 11% 10% 13% 9% 16% 11% 10% 11% Annat sätt 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% Ej intresserad 5% 5% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 4% 6% 5% Sysselsättning Region Nordost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Vilken eller vilka kontaktvägar skulle du föredra vid beställning av journal? Pensionär Studerande Långtidssjukskr. På nätet 71% 57% 69% 42% 75% 66% 65% 62% 58% 66% 57% 63% E-post 42% 44% 40% 43% 56% 40% 39% 42% 41% 42% 48% 42% Personligt besök 23% 16% 43% 19% 46% 26% 49% 24% 24% 26% 21% 25% Telefon 25% 18% 27% 19% 37% 25% 26% 26% 25% 23% 23% 24% Brev 10% 9% 16% 11% 8% 12% 10% 10% 11% 11% 12% 11% Annat sätt 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 2% 1% 2% 1% Ej intresserad 5% 6% 8% 6% 0% 9% 1% 5% 6% 6% 4% 5% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Sydväst Sydost Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 20

22 Kontaktvägar 38 procent av de som har en äldre anhörig uppger att de tror att journalbeställning via telefon skulle passa den anhöriga bäst. 29 procent svarar att de tror att personligt besök skulle passa bäst. 31 procent svarar att det ej är aktuellt för dem. För dig som har en äldre anhörig: Vilken eller vilka kontaktvägar mellan din anhörig och Region Skåne tror du passar bäst vid beställning av journal? Telefon Personligt besök Brev På nätet E-post Annat sätt Ej aktuellt 1% 38% 29% 21% 18% 14% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 21

23 Kontaktvägar Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola För dig som har en äldre anhörig: Vilken eller vilka kontaktvägar mellan din anhörig och Region Skåne tror du passar bäst vid beställning av journal? Telefon 50% 47% 40% 28% 16% 40% 36% 22% 41% 38% 38% Personligt besök 39% 35% 30% 23% 13% 31% 28% 23% 31% 29% 29% Brev 25% 22% 24% 18% 11% 20% 21% 14% 21% 21% 21% På nätet 19% 29% 18% 14% 10% 16% 20% 13% 18% 19% 18% E-post 11% 18% 17% 15% 12% 13% 15% 12% 13% 15% 14% Annat sätt 0% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% Ej aktuellt 27% 20% 21% 36% 51% 31% 31% 42% 27% 31% 31% Sysselsättning Region Sydost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Telefon 44% 39% 46% 17% 45% 43% 45% 39% 40% 37% 38% 38% Personligt besök 32% 22% 52% 14% 49% 22% 38% 28% 30% 30% 28% 29% Brev 24% 23% 22% 12% 12% 10% 35% 20% 21% 21% 21% 21% På nätet 23% 20% 12% 10% 7% 7% 17% 18% 18% 18% 18% 18% E-post 16% 17% 7% 13% 6% 3% 18% 14% 14% 14% 17% 14% Annat sätt 1% 1% 0% 1% 0% 0% 4% 1% 0% 1% 2% 1% Ej aktuellt 24% 26% 30% 50% 25% 46% 21% 30% 27% 33% 27% 31% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. För dig som har en äldre anhörig: Vilken eller vilka kontaktvägar mellan din anhörig och Region Skåne tror du passar bäst vid beställning av journal? Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 22

24 Journalinnehåll Det i journalen som främst intresserar de svarande är epikris och provsvar (65 respektive 64 procent). Fyra av tio är mest intresserade av vaccinationer och tre av tio är mest intresserade av läkemedelslistan. Vad i din journal intresserar dig mest? Epikris (sammanfattning av vårdtillfället) Provsvar Vaccinationer Läkemedelslista Födelsetid Annat Ej intresserad 6% 6% 13% 31% 38% 65% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 23

25 Journalinnehåll Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vad i din journal intresserar dig mest? Epikris (sammanfattning av vårdtillfället) 61% 66% 68% 69% 67% 67% 64% 60% 62% 68% 65% Provsvar 65% 65% 59% 65% 66% 67% 61% 65% 64% 64% 64% Vaccinationer 51% 46% 35% 28% 21% 35% 42% 29% 41% 38% 38% Läkemedelslista 31% 35% 32% 30% 26% 31% 31% 36% 28% 31% 31% Födelsetid 10% 8% 5% 3% 1% 6% 6% 4% 6% 6% 6% Annat 3% 7% 7% 7% 5% 7% 4% 4% 6% 6% 6% Ej intresserad 15% 13% 16% 13% 9% 10% 17% 11% 14% 13% 13% Vad i din journal intresserar dig mest? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Sysselsättning Pensionär Sydost Långtidssjukskr. Epikris (sammanfattning av vårdtillfället) 65% 64% 61% 67% 83% 65% 65% 68% 65% 64% 68% 65% Provsvar 63% 60% 68% 67% 81% 55% 64% 68% 63% 63% 62% 64% Vaccinationer 43% 38% 53% 23% 25% 37% 40% 40% 36% 38% 36% 38% Läkemedelslista 31% 31% 30% 28% 55% 27% 46% 33% 32% 29% 32% 31% Födelsetid 6% 2% 14% 2% 15% 15% 10% 6% 7% 5% 5% 6% Annat 5% 8% 3% 5% 5% 7% 11% 5% 5% 6% 6% 6% Ej intresserad 14% 16% 17% 10% 0% 15% 10% 11% 14% 15% 12% 13% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 24

26 Journaldistribution Sex av tio uppger att de vill ha sina journalkopior via Mina vårdkontakter på nätet och hälften uppger att de vill ha dem på papper. Hur vill du ha dina journalkopior? Via "Mina vårdkontakter" på nätet På papper Via USB-minne Via cd-skiva Annat Ej intresserad 6% 2% 3% 8% 47% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 25

27 Journaldistribution Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Hur vill du ha dina journalkopior? Via "Mina vårdkontakter" på nätet 69% 65% 61% 51% 44% 54% 65% 36% 57% 64% 59% På papper 49% 45% 39% 48% 50% 57% 36% 64% 52% 41% 47% Via USB-minne 5% 7% 6% 8% 7% 6% 6% 9% 7% 5% 6% Via cd-skiva 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 1% 2% Annat 3% 6% 4% 3% 1% 2% 5% 2% 3% 3% 3% Ej intresserad 7% 6% 8% 8% 8% 7% 8% 6% 6% 9% 8% Hur vill du ha dina journalkopior? Nordost Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Studerande Långtidssjukskr. Via "Mina vårdkontakter" på nätet 64% 66% 61% 45% 56% 58% 56% 58% 53% 62% 56% 59% På papper 43% 35% 55% 51% 60% 49% 65% 52% 50% 44% 45% 47% Via USB-minne 5% 6% 10% 7% 15% 2% 10% 7% 7% 6% 6% 6% Via cd-skiva 2% 1% 0% 2% 6% 0% 5% 1% 3% 2% 1% 2% Annat 3% 7% 6% 1% 15% 2% 6% 3% 2% 4% 3% 3% Ej intresserad 8% 7% 6% 8% 0% 11% 3% 6% 8% 8% 9% 8% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Region Sydväst Sydost Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 26

28 Elektronisk åtkomst och loggutdrag En av tio känner till att det är möjligt att spärra elektronisk åtkomst till sin patientjournal. 16 procent uppger att de känner till att möjligheten finns att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till patientjournalen. Känner du till att du har möjlighet att spärra elektronisk åtkomst till din patientjournal? Vet du att du har möjlighet att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till din patientjournal? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 27

29 Elektronisk åtkomst och loggutdrag Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Känner du till att du har möjlighet att spärra elektronisk åtkomst till din patientjournal? Vet du att du har möjlighet att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till din patientjournal? 7% 11% 13% 13% 12% 14% 8% 8% 8% 13% 11% 14% 18% 19% 17% 14% 21% 12% 11% 9% 21% 16% Sysselsättning Region Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Sydost Studerande Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Nordväst Nordost Sydväst Känner du till att du har möjlighet att spärra elektronisk åtkomst till din patientjournal? 11% 9% 7% 11% 14% 8% 6% 12% 12% 9% 11% 11% Vet du att du har möjlighet att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till din patientjournal? 18% 17% 16% 13% 7% 17% 11% 14% 19% 17% 12% 16% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 28

30 Förtroende för förmåga att skydda information Majoriteten av de svarande uppger att de har förtroende för hälso- och sjukvårdens förmåga att skydda informationen i patientjournalerna. 22 procent uppger att de har litet förtroende och fem procent uppger att de har mycket litet förtroende för förmågan att skydda informationen. Har du, generellt sett, stort eller litet förtroende för hälso- och sjukvårdens förmåga att skydda informationen i din patientjournal? % 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stort förtroende Litet förtroende Ingen åsikt Stort förtroende Mycket litet förtroende Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 29

31 Förtroende för förmåga att skydda information Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Gymnasium Grundskola Universitet/ högskola Har du, generellt sett, stort eller litet förtroende för hälso- och sjukvårdens förmåga att skydda informationen i din patientjournal? Mycket stort förtroende 10% 10% 8% 7% 6% 9% 7% 7% 8% 9% 8% Stort förtroende 52% 52% 50% 49% 51% 52% 50% 49% 47% 53% 51% Litet förtroende 18% 22% 23% 25% 25% 22% 22% 25% 21% 22% 22% Mycket litet förtroende 5% 6% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 5% Ingen åsikt 14% 11% 13% 14% 14% 12% 15% 14% 18% 10% 13% Sysselsättning Region Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Mycket stort förtroende 9% 6% 12% 6% 12% 20% 7% 9% 8% 8% 9% 8% Stort förtroende 52% 47% 54% 51% 45% 48% 32% 50% 51% 52% 50% 51% Litet förtroende 21% 26% 17% 25% 22% 19% 32% 21% 22% 22% 24% 22% Mycket litet förtroende 6% 7% 2% 5% 3% 3% 10% 5% 5% 6% 5% 5% Ingen åsikt 13% 14% 15% 13% 18% 11% 19% 15% 14% 12% 12% 13% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Har du, generellt sett, stort eller litet förtroende för hälso- och sjukvårdens förmåga att skydda informationen i din patientjournal? Tjänst-/ föräldraledig Arbetssökande Nordväst Nordost Studerande Långtidssjukskr. Sydväst Sydost Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 30

32 Forskning och utredning 84 procent kan tänka sig att ge åtkomst till informationen i patientjournalerna i forskningssyfte. En något högre andel, 87 procent, kan tänka sig att ge åtkomst till information i patientjournalen till anhöriga till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom. Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal i forskningssyfte? Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal till anhöriga, till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom? 87 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13 Ja Nej Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 31

33 Forskning och utredning Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal i forskningssyfte? Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal till anhöriga, till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom? 85% 82% 81% 85% 88% 84% 85% 80% 84% 85% 84% 89% 88% 86% 86% 84% 87% 87% 87% 89% 85% 87% Sysselsättning Region Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Studerande Pensionär Sydost Långtidssjukskr. Tjänst-/ föräldraledig Nordväst Nordost Sydväst Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal i forskningssyfte? 83% 88% 83% 87% 84% 86% 84% 85% 82% 85% 85% 84% Skulle du kunna tänka dig att ge åtkomst till information i din patientjournal till anhöriga, till exempel i samband med utredning av ärftlig sjukdom? 88% 85% 90% 85% 84% 84% 86% 87% 89% 86% 89% 87% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 32

34 Service Majoriteten uppger att god service för dem innebär att de får rätt information. 53 procent uppger att god service innebär snabb service. 41 procent uppger att det innebär personlig kontakt och 41 procent att de får hjälp att tyda journalen. Vad innebär god service för dig i dessa frågor? Få rätt information Snabb service Personlig kontakt Få hjälp att tyda journalen Annat 2% 43% 41% 53% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De svarande har kunnat uppge mer än ett svarsalternativ varför andelarna summerar till mer än 100 procent. Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 33

35 Service Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vad innebär god service för dig i dessa frågor? Få rätt information 92% 89% 87% 88% 82% 89% 87% 81% 88% 89% 88% Snabb service 58% 63% 55% 48% 38% 52% 54% 43% 52% 55% 53% Personlig kontakt 44% 38% 42% 45% 46% 43% 43% 56% 52% 36% 43% Få hjälp att tyda journalen 43% 43% 40% 41% 39% 43% 40% 45% 47% 38% 41% Annat 4% 3% 3% 1% 1% 2% 3% 0% 2% 3% 2% Sysselsättning Region Vad innebär god service för dig i dessa frågor? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Pensionär Sydost Studerande Långtidssjukskr. Få rätt information 89% 88% 91% 83% 95% 88% 94% 85% 88% 89% 87% 88% Snabb service 58% 55% 61% 40% 44% 45% 56% 51% 49% 56% 50% 53% Personlig kontakt 39% 47% 58% 48% 45% 30% 54% 46% 49% 40% 44% 43% Få hjälp att tyda journalen 41% 44% 45% 40% 35% 32% 47% 42% 41% 41% 40% 41% Annat 2% 4% 4% 1% 1% 10% 6% 3% 2% 2% 2% 2% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 34

36 Service 46 procent av de svarande anser att snabb service innebär att journalkopiorna levereras inom två till tre dagar och en något högre andel anser att snabb service är om leverans sker inom en vecka. Vad anser du vara en snabb service? Jag får mina journalkopior inom: 2-3 dagar En vecka Två veckor En månad 5% 1% 46% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 35

37 Service Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildningsnivå år år år år år Kvinna Man Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Vad anser du vara en snabb service? Jag får mina journalkopior inom: 2-3 dagar 47% 54% 47% 40% 38% 42% 49% 41% 45% 47% 46% En vecka 45% 41% 46% 53% 55% 51% 44% 54% 49% 46% 48% Två veckor 5% 4% 5% 6% 7% 6% 5% 5% 6% 5% 5% En månad 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 2% 1% Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Egen företagare Sysselsättning Pensionär Sydost Studerande Långtidssjukskr. Vad anser du vara en snabb service? Jag får mina journalkopior inom: 2-3 dagar 47% 60% 47% 38% 29% 35% 45% 45% 40% 48% 45% 46% En vecka 47% 33% 46% 54% 71% 50% 47% 49% 51% 46% 47% 48% Två veckor 4% 5% 7% 6% 0% 9% 8% 4% 8% 5% 7% 5% En månad 2% 2% 0% 1% 0% 6% 0% 1% 1% 2% 1% 1% Grön markering innebär signifikant högre andel än totalen. Röd markering innebär signifikant lägre andel än totalen. Tjänst-/ föräldraledig Region Nordväst Nordost Sydväst Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård, sid 36

38 Bilaga Bilaga 1: Enkäten (extern bilaga) Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q1 Sjukvård

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten

Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Riksskatteverket Gäldenärsenkäten Projekt nr 13345 Göteborg 2002-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket genomförde vintern 2001-2002

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Förskolan Andante Västra Vägen - Föräldrar förskola 22 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen Södra sjukvårdsregionen Regionalt samarbete Medborgarundersökning Mars 2018 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Resultat

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

HSB - Panelundersökning 5

HSB - Panelundersökning 5 HSB - Panelundersökning 5 Sammanfattning HSB har en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring aktuella frågor. Denna undersökning utgör den femte undersökningen

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Nej. 7. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

Nej. 7. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man 2. Födelseår? 19 Kvinna 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 BERGS KOMMUN Resultat brukarenkät hemvård och särskilt boende 1 Innehållsförteckning Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 Svarsfrekvens... 2 personer som svarat

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation Endast diagram, utan kommentarer Kund: Kontakt: Sveriges Annonsörer Anna Lindström Novus:

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i Skåne

Läs mer

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern

Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern Bilaga 1 Frågor och svarsalternativ till Entreprenörskapsbarometern I nedanstående text listas de frågor och svarsalternativ som kommer att ställas i undersökningen. Tillväxtverket förbehåller sig rätten

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator)

Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Inställning till vårdtjänster

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010

BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 2010 BRUKARUPPFÖLJNING ÄLDREOMSORG 0 Margareta Bolinder Sundin Kvalitetsledare SAMMANFATTNING Syftet med undersökningen var att mäta hur nöjda brukarna är med hjälpen de får av äldreomsorgen. Enkäten, som användes

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande 14 augusti 2015 BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av NCC. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svenska allmänheten ser på vilka ämnen som är

Läs mer

Information om gratis klamydiatest via Mina vårdkontakter

Information om gratis klamydiatest via Mina vårdkontakter Information om gratis klamydiatest via Mina vårdkontakter Marion Mars-Åhgren, Smittskyddssjuksköterska, tel 021-173149 Ann-Marie Iversen, Systemförvaltare Mina vårdkontakter, tel 021-176992 Klamydiatest

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010

Vattenfall Vindkraft Högabjär. MarkCheck September 2010 Vattenfall Vindkraft Högabjär MarkCheck September 2010 4.1. Kännedom Först och främst undrar jag om du känner till eller har hört talas om att det finns planer på att bygga vindkraftsanläggningar i närheten

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Information vår passion. UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade

Information vår passion. UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade 1 UC Bedrägerispärr utveckling 2006-2015 2 675 st bedrägerispärrar 2015 Q1 2 290 st bedrägerispärrar 2014 Q1 160 st bedrägerispärrar 2006 Q1 Antalet bedrägerispärrar

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i

Läs mer

Vill du delta i en undersökning om matvanor?

Vill du delta i en undersökning om matvanor? Till ungdomar i åk 5 eller åk 8 Vill du delta i en undersökning om matvanor? Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket behöver

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING Om undersökningen Metod: Undersökningen genomfördes via utskick till deltagare i TNS SIFO:s rikstäckande webbpanel

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Pensioner! - En studie om!

Pensioner! - En studie om! Pensioner! - En studie om! Pensioner om undersökningen! Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av A7onbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga

Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Kanta-tjänster för stora och små, gamla och unga Elektroniska recept Patientdataarkivet Du kan använda Kanta-tjänsterna oberoende av var i Finland du bor. Inom både den offentliga och den privata hälso-

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Några minuter idag. Många liv i morgon.

Några minuter idag. Många liv i morgon. Broschyr Karma Kamera Studiefas 20141208.docx Några minuter idag. Många liv i morgon. Karma Kamera www.karmakamera.se Karolinska Institutet genomför forskningsstudien Karma Kamera i samarbete med Södersjukhuset.

Läs mer

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner.

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner. Ett eget Vårdkonto Det finns många patienter som i lugn och ro skulle vilja ta del av sina egna data som finns lagrade inom Hälso- och sjukvården. Orsakerna kan vara flera: - Man har glömt vad man fick

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Rapport. Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2011-01-04

Rapport. Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2011-01-04 Rapport Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 0-0-04 Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen har varit att följa upp hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar.

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år Föräldrar / Förskola - Våren svar, 5% Normer och värden 0,. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 0,, 5,. Det är arbetsro i verksamheten. 5,, 5 5,,,. Personalen bryr sig om mitt barn.,,,5 5, 5. Personalen

Läs mer