Attityder till framtidens boende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder till framtidens boende"

Transkript

1 Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Nuvarande och framtida boende 5 Bostadsrätt som framtida boende 8 Egenägd bostad som framtida boende 12 Hyresrätt som framtida boende 18 Drömboende och innovationer 22 Attityder till framtidens boende 2013, sid 1

3 Sammanfattning Flest skulle välja bostadsrätt eller annan form av egenägt boende vid en framtida flytt Boende i villa eller bostadsrätt är minst villiga att i framtiden flytta till en hyresrätt medan detta är mest attraktivt för yngre och framförallt studerande. Ensamstående utan barn, samt de som bor med föräldrar, väljer i högst grad hyresrätt som nästa boende medan de med hemmaboende barn hellre väljer egenägd bostad. Personer med utflyttade barn skulle dock främst välja bostadsrätt. Hyresvärd med gott rykte avgörande faktor för många Personer som är intresserade av att i framtiden bo i en hyresrätt uppger i hög grad att det är avgörande att hyresvärden har ett gott rykte. Bostadsrätt för friheten i att äga själv men slippa det arbete som kommer med egenägd villa De främsta orsakerna till att välja bostadsrätt är att det är mindre underhåll än i egenägd villa men man vill ändå äga sitt boende. Viktigaste faktorerna vid val av boende är att det är en välskött bostadsrättsförening och ett trevligt bostadsområde samt att bostadens planlösning och boendestandard/ utrustning är bra. Lågt intresse för hus centralt i en stad Hus på landet/landsbygden är generellt sett det mest attraktiva bland de som skulle föredra att flytta till ett egenägt boende. Det är dock förhållandevis lågt intresse bland de äldre åldersgrupperna, som föredrar hus i utkant av stad eller i förort till stad. Intresset för hus centralt i en stad är relativt lågt bland samtliga. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 2

4 Fakta om undersökningen Syfte CMA Research har genomfört en undersökning bland svenska folket i syfte att identifiera vilka behov och attityder till det finns för kommande boendeformer. Hur benägenhet är man av att flytta de närmaste åren och vilka kommande boendeformer är mest intressanta? Vi planerar att genomföra denna undersökning med några års mellanrum för att följa trender över tiden vad gäller hur intresset för och behovet av olika boendeformer varierar över tid. Metod En webbenkät har skickats ut till ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern år som deltar i webbpanel. Totalt har 503 svar erhållits. Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Felmarginaler i resultaten: 3-4 procent. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden våren 2013 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Anders Johansson, Tel Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 3

5 Fakta om deltagarna Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn; 49 respektive 51 procent. Vilken är din sysselsättning? Antal Andel Studerande 35 7% Arbetssökande 26 5% Egenföretagare 19 4% Förvärvsarbetande % Föräldraledig 3 1% Sjukskriven/tjänstledig 4 1% Pensionär/sjukpensionär % Annat 9 2% Vilken ålderskategori tillhör du? Antal Andel år 10 2% år 58 12% år 74 15% år % år 90 18% år % år 39 8% Vilken är din familjesituation? Antal Andel Bor med föräldrar 16 3% Ensamstående utan barn 81 16% Ensamstående med hemmaboende barn 22 4% Ensamstående med utflyttade barn 35 7% Sambo/gift utan barn 72 14% Sambo/gift med hemmaboende barn % Sambo/gift med utflyttade barn % Annat 5 1% Bas: Samtliga 503 respondenter. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 4

6 Nuvarande och framtida boende Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 5

7 Nuvarande boendeform Den klart vanligaste boendeformen är egenägd villa, följt av hyresrätt och bostadsrätt på andra respektive tredje plats. Många kan inte säga hur länge de tror att de kommer att bo kvar i sin nuvarande bostad men boende i hyresrätt eller bostadsrätt tror dock i högre grad än övriga att de kommer att bo kvar i högst tre år till. Boende i villa har mer långsiktiga planer och tror i högre grad att de kommer att bo kvar i över tio år. Personer med hemmaboende barn, eller äldre med utflyttade barn, tenderar att inte har några planer på att flytta under den närmsta tiden. Yngre tror i högre grad att de kommer att flytta inom de närmaste åren. Hur länge tror du att du kommer bo kvar i din nuvarande bostad? Ett år eller kortare tid 2-3 år 4-6 år 7-10 år Över 10 år Vet ej/på obestämd tid 10% 14% 10% 13% 25% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bas: Samtliga 503 respondenter. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 6

8 Framtida boendeform Bostadsrätt eller egenägd bostad är de boendeformer som flest tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Boende i egenägd villa eller i bostadsrätt är minst villiga att välja hyresrätt som sin nästa boendeform. Exempel på svar under Annan boendeform är äldreboende/servicehus, kollektiv samt segelbåt. Ensamstående utan barn, samt de som bor med föräldrar, väljer i högst grad hyresrätt som nästa boendeform medan personer med hemmaboende barn hellre väljer egenägd bostad. Personer med utflyttade barn skulle dock främst välja bostadsrätt. Om du skulle flytta i framtiden, vilken boendeform tror du att du skulle föredra att flytta till? Bostadsrätt Egenägd bostad Hyresrätt Annan boendeform Vet ej 4% 13% 21% 32% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bas: Samtliga 503 respondenter. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 7

9 Bostadsrätt som framtida boende I detta avsnitt redovisas resultat för personer som skulle föredra att flytta till bostadsrätt i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 8

10 Varför bostadsrätt? De vanligaste orsakerna till att man vill flytta till bostadsrätt är att det är mindre underhåll än i egenägd villa, man vill äga sitt eget boende och det finns större möjlighet att själv utforma bostadens utseende jämfört med hyresrätt. Några exempel under Annat är lugnare områden, bättre områden samt att de inte finns några hyresrätter. Män skulle i högre grad än kvinnor välja bostadsrätt för att det är högre standard jämfört med hyresrätt. De som nu bor i hyresrätt skulle i högre grad än övriga välja bostadsrätt för ökad möjlighet att själv utforma bostadens utseende. De som redan bor i bostadsrätt anser i hög grad att det är tryggt att investera kapital i boende. Varför är du intresserad av att flytta till bostadsrätt? Mindre underhåll än i egenägd villa Vill äga mitt boende Större möjlighet att själv utforma bostadens utseende, jämfört med hyresrätt Tryggt att investera kapital i boende Högre standard jämfört med hyreslägenheter Finns främst bostadsrätter i önskat bostadsområde Annat 4% 14% 24% 54% 51% 46% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Notera att detta är en flervalsfråga varför staplarna summerar till mer än 100 procent. Bas: 162 respondenter som svarat Bostadsrätt på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 9

11 Viktiga faktorer vid val av boende Bland de som helst skulle föredra att flytta till en bostadsrätt så är de absolut viktigaste faktorerna vid val av boende att det är en välskött bostadsförening och ett trevligt bostadsområde. Bostadens planlösning och boendestandrad/ utrustning har även en viktig roll vid val av boende. Hur viktiga tror du att följande faktorer kommer att vara för ditt nästa boende? Kvinnor upplever i högre grad än män att prisvärdhet/ månadskostnad och möjlighet att välja tapeter/ utrustning o dyl. är viktiga faktorer vid val av boende. Prisvärdhet/månadskostnad är även i högre grad viktigt för yngre och boende i hyresrätt. För studerande så är främst prisvärdet/månadskostnad och bostadsområde viktiga faktorer. Medelvärde Välskött bostadsrättsförening ,2 Trevligt bostadsområde ,1 Bostadens planlösning ,0 Boendestandard/utrustning (t.ex. tillgång till balkong, badkar, öppen spis) ,0 Prisvärt boende/låg månadskostnad ,9 Närhet till kommunikationer ,7 Möjlighet att välja tapeter, köks- och badutrustning etc ,6 Närhet till kommersiell service/nöjesliv (butiker, restauranger, caféer, pubar) ,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) Bas: 162 respondenter som svarat Bostadsrätt på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 10

12 Viktiga faktorer vid val av boende Bland de som skulle föredra att flytta till bostadsrätt så är närhet till arbetsplats och att det är en nyproducerad bostad de klart minst viktiga faktorerna vid val av boende. Hur viktiga tror du att följande faktorer kommer att vara för ditt nästa boende? Medelvärde Goda möjligheter till motion/friluftsliv ,3 Stor bostadsyta ,2 Närhet till samhällsservice (vård, barnomsorg, skolor) ,1 Möjlighet att utforma bostadens planlösning ,1 Närhet till arbetsplats ,4 Nyproducerad bostad ,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) Bas: 162 respondenter som svarat Bostadsrätt på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 11

13 Egenägd bostad som framtida boende I detta avsnitt redovisas resultat för personer som skulle föredra att flytta till egenägd bostad i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 12

14 Varför egenägd bostad? Främsta skälet till att flytta till egenägt hus är att man vill äga sitt eget boende samt ha mer självständighet eller vara mindre påverkad av grannar. Många ser även möjligheten att själv kunna utforma bostadens utseende som en fördel. Några exempel på svar under Annat inkluderar att kunna påverka och ta ansvar för sin konsumtion och energibalans, att bygga på egen mark samt att det är bra för barn. Kvinnor skulle i högre grad än män välja egenägt hus för att de vill äga sitt boende samt för att de vill ha stor yta/tomt. Framförallt yngre anger att de är intresserade av ett egenägt hus eftersom de själva vill kunna utforma bostadens utseende. Varför är du intresserad av att flytta till ett egenägt hus? Vill äga mitt boende Mer självständigt/mindre påverkad av grannar Vill själv kunna utforma bostadens utseende Vill ha stor yta/stor tomt Tryggt att investera kapital i boende Intresserad av att renovera Finns främst egenägda hus i önskat bostadsområde Annat 3% 6% 66% 59% 50% 44% 33% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Notera att detta är en flervalsfråga varför staplarna summerar till mer än 100 procent. Bas: 153 respondenter som svarat Egenägd bostad på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 13

15 Viktiga faktorer vid val av boende De som skulle föredra att flytta till egenägd bostad anser främst att trevligt bostadsområde är den enskilt viktigaste faktorn vid val av boende. Låga kostnader för drift/underhåll och goda möjligheter till motion/friluftsliv styr även valet i relativt hög grad. Hur viktiga tror du att följande faktorer kommer att vara för ditt nästa boende? Kvinnor upplever i högre grad än män att låga kostnader för drift/underhåll och närhet till kommunikationer är viktiga faktorer vid val av boende. Äldre upplever i högre grad att närhet till samhällsservice även är en viktig faktor vid val av boende, medan möjligheter till motion/friluftsliv är mindre viktigt. Medelvärde Trevligt bostadsområde ,1 Låga kostnader för drift/underhåll ,8 Goda möjligheter till motion/friluftsliv ,6 Närhet till kommunikationer ,4 Möjlighet att utforma bostadens planlösning ,3 Lågt inköpspris ,3 Stor bostadsyta ,3 Närhet till samhällsservice (vård, barnomsorg, skolor etc.) ,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) Bas: 153 respondenter som svarat Egenägd bostad på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 14

16 Viktiga faktorer vid val av boende Bland de som skulle föredra att flytta till egenägt boende så är att arkitektritat den faktor som är klart minst viktigt vid val av boende. Närhet till kommersiell service/nöjesliv eller att huset är äldre med mycket karaktär är heller inte särskilt viktiga generellt sett. Äldre och pensionärer upplever dock i något hög grad än övriga att närhet till kommersiell service/nöjesliv är en viktig faktor vid val av boende. Hur viktiga tror du att följande faktorer kommer att vara för ditt nästa boende? Medelvärde Nybyggt/Underhållsfritt ,1 Stor tomt ,0 Närhet till arbetsplats ,0 Närhet till kommersiell service/nöjesliv (butiker, restauranger, caféer, pubar) ,8 Äldre hus med mycket karaktär ,7 Arkitektritat ,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) Bas: 153 respondenter som svarat Egenägd bostad på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 15

17 Geografiskt läge De mest attraktiva lägena vid ett husköp är på landet/landsbygd följt av i utkant av stad. Intresset för hus centralt i en stad är relativt lågt. Det är främst de som inte har några nära planer på att flytta till nytt boende som skulle välja hus på landet/landsbygden. Ensamstående personer med barn, antingen hemmaboende eller utflyttande, anser i högre grad än övriga att ett hus i utkant av stad är attraktivt. Rangordna nedanstående alternativ efter hur attraktiva de skulle vara vid ett husköp: Hus på landet/landsbygd Hus i utkant av stad Hus i förort till stad Hus centralt i en stad % 20% 40% 60% 80% 100% Förstahandsval Andrahandsval Tredjehandsval Bas: 153 respondenter som svarat Egenägt hus på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 16

18 Geografiskt läge Jämförelse mellan åldersgrupper Hus på landet/landsbygden är tydligt mindre populärt bland personer i de äldre åldersgrupperna. De föredrar hus i utkant av stad eller i förort till stad. Attraktivitet i geografiskt läge av egenägd bostad bland olika åldersgrupper Hög Hus i utkant av stad Hus i förort till stad Hus centralt i en stad Låg Hus på landet/landsbygd år år år år år år Den yngsta ålderskategorin, år, är utelämnad eftersom det var för få av dessa som hade svarat på frågan. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 17

19 Hyresrätt som framtida boende I detta avsnitt redovisas resultat för personer som skulle föredra att flytta till hyresrätt i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 18

20 Varför hyresrätt? Det absolut vanligaste skälet till att man skulle välja hyresrätt är att det är bekvämt boende med hög servicenivå. Att det är underhållsfritt är även en vanlig anledning. Svar under Annat inkluderar att man inte vill behöva ta lån, att man slipper trädgård samt att man inte har några arvingar att lämna bostad till. Män uppger i klart högre grad än kvinnor att de skulle välja hyresrätt för att det är ett riskfritt boende med kort bindningstid. För yngre så är anledningen, förutom bekvämligheten, främst att de inte har möjlighet att låna/betala handpenning för bostadsrätt eller hus. De som bor med föräldrar ser även hyresrätt som en trygghet i högre grad än övriga. Vilka är de främsta skälen till att du skulle välja hyresrätt när du flyttar nästa gång? Bekvämt boende, hög servicenivå Underhållsfritt Riskfritt boende, kort bindningstid Trygghet Möjlighet att placera kapital i annat än boende Har inte möjlighet att låna/kan inte betala handpenning för bostadsrätt/hus Finns främst hyresrätter i önskat bostadsområde Annat 34% 29% 25% 20% 11% 3% 48% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Notera att detta är en flervalsfråga varför staplarna summerar till mer än 100 procent. Bas: 106 respondenter som svarat Hyresrätt på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 19

21 Viktiga faktorer vid val av boende De som skulle föredra att flytta till hyresrätt anser främst att hyresvärdens rykte, trevligt bostadsområde samt prisvärdhet/hyra är de viktigaste faktorerna vid val av boende. Även bostadens planlösning är relativt viktigt vid valet av boende. Boende i bostadsrätt anser i betydligt högre grad än övriga att närhet till kommunikationer är viktigt vid val av boende. De anser samtidigt att bostadens planlösning är mindre viktig. Kvinnor upplever i högre grad än män att trevligt bostadsområde och prisvärdhet/hyra är viktiga faktorer. Hur viktiga tror du att följande faktorer kommer att vara för ditt nästa boende? Medelvärde Hyresvärd med gott rykte ,2 Trevligt bostadsområde ,0 Prisvärt boende/låg hyra ,0 Bostadens planlösning ,8 Närhet till kommunikationer ,7 Boendestandard/utrustning (t.ex. tillgång till balkong, badkar, öppen spis) ,7 Närhet till kommersiell service/nöjesliv (butiker, restauranger, caféer, pubar) ,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) Bas: 106 respondenter som svarat Hyresrätt på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 20

22 Viktiga faktorer vid val av boende De som skulle föredra att flytta till hyresrätt anser att de minst viktiga faktorerna vid val av boende är möjlighet att utforma bostadens planlösning, närhet till arbetsplats samt att det är en nyproducerad bostad. Äldre upplever i högre grad än övriga att närhet till samhällsservice är en viktig faktor vid val av boende. Hur viktiga tror du att följande faktorer kommer att vara för ditt nästa boende? Närhet till samhällsservice (vård, barnomsorg, skolor) ,2 Medelvärde Goda möjligheter till motion/friluftsliv ,1 Möjlighet att välja tapeter, köks- och badutrustning ,0 Möjlighet att utforma bostadens planlösning ,5 Närhet till arbetsplats ,3 Nyproducerad bostad ,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) Bas: 106 respondenter som svarat Hyresrätt på frågan om vilken boendeform de tror att de skulle föredra att flytta till i framtiden. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 21

23 Drömboende och innovationer Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 22

24 Drömboende Hur tror du att du helst vill bo i framtiden? Till höger presenteras de faktorer som nämns mest frekvent i beskrivningar av ett framtida drömboende. Samtliga kommentarer finns sammanställda i bilaga 1. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 23

25 Framtida innovationer Vilka nya innovationer kring boendet kommer att finnas om 10 år? Man tror att innovationer kring framtidens boende bland annat kommer att kretsa kring tekniska lösningar samt energi och uppvärmning att utvecklingen kommer att handla om smartare bostäder. Även miljöaspekten nämns av många. Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 24

26 Framtida innovationer Vilka nya innovationer kring boendet kommer att finnas om 10 år? Exempel på kommentarer: Alla hus utformas som passivhus för att minimera uppvärmningskostnaden. De flesta hus har egna Wifi-nät Mer inom compact living Avancerade tekniklösningar gällande bredband, uppvärmning, styrutrustning 3d-inredning, möblering i lägenhet när man står i den digitalt Mer kombinationer av olika boenden i samma byggnad Klimat/ ekonomismarta lösningar för "driften, mycket inom solenergi Mycket teknik för övervakning och kontroll Mindre hus, tätare bebyggelse, fler höghus Inglasade gårdar med värme som kan nyttjas året runt med möjlighet att odla eget i anslutning till bostaden Ensamstående delar bostad och hushåll med varandra istället för att bo själva Mer flexibla energilösningar Pensionärs -kollektiv Framtidens boende, Marknadsundersökning 2013, sid 25

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Företagets starka sidor 39 Rekommendationer 4 Företagets svaga sidor 40 Övriga frågor

Läs mer

Bostaden och läget. Ur rapporten:

Bostaden och läget. Ur rapporten: Bostaden och läget Ur rapporten: Äldre bor i mycket större utsträckning redan i sin drömbostad jämfört med andra åldersgrupper Utbredd nöjdhet med läget på bostaden En bostad nära bra kommunikationer,

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende BOBAROMETERN Delrapport: Svenskar om att byta till större boende augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk

Läs mer

Opinionsundersökning NCC September 2014

Opinionsundersökning NCC September 2014 Opinionsundersökning NCC September 2014 Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden 6 till

Läs mer

Seniorlägenheter med hyresrätt

Seniorlägenheter med hyresrätt Nyköpingshem bygger Seniorlägenheter med hyresrätt Vildgåsvägen 1 18 lägenheter med inflyttning hösten 2013 version 201304 foto: jan Lindblad Jr 2 Seniorlägenheter i östra Nyköping Ett nytt servicecenter

Läs mer

Försäkringsförmedlare 2012

Försäkringsförmedlare 2012 Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September Resultat Försäkringsförmedlare, sid 1 Helhet får ett relativt högt helhetsbetyg av förmedlarna. Endast uppnår ett högre resultat. Jag är som

Läs mer

Skidstugan som investering 2016

Skidstugan som investering 2016 Skidstugan som investering 2016 Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB SBAB har undersökt inställningen till att semestra i de svenska fjällen, vill man ens åka och de som vill det, vad vill de göra förutom

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Sammanfattning Varför välja mäklare? 74 procent av Sveriges befolkning från 15 år och uppåt uppger i undersökningen att de skulle anlita mäklare om de

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Kvarteret Svärdet ett centralt boende för alla

Kvarteret Svärdet ett centralt boende för alla Kvarteret Svärdet ett centralt boende för alla Tomelilla är en behaglig plats att bo på I Tomelilla kan du njuta av det bästa av två världar. Runt knuten finns Österlens natur, kultur och fridfulla byliv.

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

2010-01-26. 08-704 90 44 www.svh.se. Då denna broschyr är framtagen i ett tidigt skede i projektet vill vi reserva oss för ändringar och ev.

2010-01-26. 08-704 90 44 www.svh.se. Då denna broschyr är framtagen i ett tidigt skede i projektet vill vi reserva oss för ändringar och ev. 2010-01-26 08-704 90 44 www.svh.se Då denna broschyr är framtagen i ett tidigt skede i projektet vill vi reserva oss för ändringar och ev. tryckfel STRÄNGNÄS BÄSTA LÄGE MODERNA BOSTADSRÄTTER VID MÄLAREN

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Förskolan Andante Västra Vägen - Föräldrar förskola 22 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

1 RUM & KÖK 1 RUM & KÖK RÄTTVIS HYRA SÅ BERÄKNAR BOTKYRKABYGGEN DIN LÄGENHETS HYRA

1 RUM & KÖK 1 RUM & KÖK RÄTTVIS HYRA SÅ BERÄKNAR BOTKYRKABYGGEN DIN LÄGENHETS HYRA RÄTTVIS HYRA SÅ BERÄKNAR BOTKYRKABYGGEN DIN LÄGENHETS HYRA såhär BestäMs hyran Tre faktorer inverkar när Rättvis hyra beräknas. Rättvis hyra finns det någon sån? Rättvis hyra - som infördes av Botkyrkabyggen

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

VÄXTTRENDER 2015 Växttrender 2015

VÄXTTRENDER 2015 Växttrender 2015 VÄXTTRENDER 2015 Innehåll VÄXTTRENDER 2015 TRENDSTUDIEN Skapa ett levande hem både inne och ute Unga män med gröna fingrar Ökat intresse för nordiska superbär KONSUMENTSTUDIEN inomhus Odlingstrender 2015

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka

Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka Rökförbud 1 juni 2005 Om nikotintuggummin och betydelsen av smak och konsistens för att sluta röka Ett bakgrundsmaterial med resultat från en Gallup-undersökning bland svenska rökare mellan 25 och 55 år

Läs mer

Gediget bostadshus i 1,5-plan med källare i attraktivt läge på Berggatan 14 i Mariehamn

Gediget bostadshus i 1,5-plan med källare i attraktivt läge på Berggatan 14 i Mariehamn Gediget bostadshus i 1,5-plan med källare i attraktivt läge på Berggatan 14 i Mariehamn Presentation Gediget och välbyggt bostadshus med gjuten källarvåning och garage, på attraktiv hörntomt på Berggatan

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

70PLUS TRYGGHETSBOENDE. Fältspaten. Tryggt, bekvämt och aktivt!

70PLUS TRYGGHETSBOENDE. Fältspaten. Tryggt, bekvämt och aktivt! 70PLUS TRYGGHETSBOENDE Fältspaten Tryggt, bekvämt och aktivt! Fältspaten inbjuder till ett aktivt socialt liv på dina egna villkor. BILD: ISTOCKPHOTO BASFAKTA FÄLTSPATEN Centralt, naturnära läge cirka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Bostäder i parkmiljö. ö r n s k ö l d s - p a r k e n

Bostäder i parkmiljö. ö r n s k ö l d s - p a r k e n ö r n s k ö l d s - p a r k e n Bostäder i parkmiljö Granne med Trängens aktivitetsområde, med utblick över Örnsköldsparken i öster och Kilsbergen i väster, bygger ÖBO 45 nya bostäder. Bostäderna består

Läs mer

Ung ekonomi 2014 - boende, ekonomi och framtidsdrömmar

Ung ekonomi 2014 - boende, ekonomi och framtidsdrömmar Ung ekonomi 2014 - boende, ekonomi och framtidsdrömmar Ingela Gabrielsson, privatekonom 2014-10-06 Sammanfattning Föräldrarna spelar stor roll i ungas liv, både för ekonomiskt stöd, och för ekonomiska

Läs mer

Förväntningar på ett trygghetsboende

Förväntningar på ett trygghetsboende - Utvärdering av enkätsvar från intressenter 2013.02.07 Bakgrund Mölndalsbostäder planerar att uppföra ett s.k. trygghetsboende i Mölndal, för hyresgäster där åtminstone en person i hushållet är över 70

Läs mer

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009

Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 Det perfekta kvarteret! 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt och för Slussen specifikt. Tänk dig att du skulle bo i Stockholms

Läs mer

VI FRÅGAR DIG I INTRESSEKÖN HUR VILL DU BO I LAESTADIUSPARKEN?

VI FRÅGAR DIG I INTRESSEKÖN HUR VILL DU BO I LAESTADIUSPARKEN? VI FRÅGAR DIG I INTRESSEKÖN HUR VILL DU BO I LAESTADIUSPARKEN? ENKELT OCH BEKYMMERSFRITT BOENDE I CENTRALA GÄLLIVARE OLOF BERGQVISTGATAN LAPPFOGDEGATAN 7 VÅN 6 VÅN MALMBERGSVÄGEN I Laestadiusparken bor

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

GÖTGATAN 14-18. Frågor & svar om renoveringen. Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN. Beatrice Graalheim

GÖTGATAN 14-18. Frågor & svar om renoveringen. Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN. Beatrice Graalheim GÖTGATAN 14-18 Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN Frågor & svar om renoveringen Beatrice Graalheim Christer Carlson Exempelbilder från renoverad lägenhet. Snart dags

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING

HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING HYRESGÄSTFÖRENINGEN UNDERSÖKNING RÖRANDE ATTITYDERNA TILL OLIKA PRINCIPER FÖR HYRESSÄTTNING Om undersökningen Metod: Undersökningen genomfördes via utskick till deltagare i TNS SIFO:s rikstäckande webbpanel

Läs mer

Centralt 28.5 kvm 1 r o k. Attraktivt läge. Renoverat kök och badrum. Inglasad balkong

Centralt 28.5 kvm 1 r o k. Attraktivt läge. Renoverat kök och badrum. Inglasad balkong Centralt 28.5 kvm 1 r o k Attraktivt läge. Renoverat kök och badrum. Inglasad balkong Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52.4 m² Område Norra Åsum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag ville bo i ett lugnt område där man kunde vandra och uppleva

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Hur ser du på äldrevården?

Hur ser du på äldrevården? Hur ser du på äldrevården? Resultat av enkät med 10 frågor till alla medlemmar i 1,6/2,6 miljonersklubben = 27 000 personer Svar från 4 090 personer (svarsfrekvens 15 %) Liknande enkät 2013 till slumpmässigt

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att bo med barn

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att bo med barn BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att bo med barn augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Fantastiskt fina och ljusa lokaler på tredje våningen med skyltläge ut mot Svetsarvägen. Yta: 1 470 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 11 Sidan 1 (6) Om lokalen Den här ytan kan bli

Läs mer

BRF STUDION BAGARMOSSEN STOCKHOLM

BRF STUDION BAGARMOSSEN STOCKHOLM VISSA AV BILDERNA I DENNA BROSCHYR ÄR DIGITALA MONTAGE. RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH EV TRYCKFEL. BRF STUDION BAGARMOSSEN STOCKHOLM besqab.se/studion TÄBY KEMISTVÄGEN 17 BOX 1328 183 13 TÄBY TELEFON 08-409

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Holiday Club Sjöstugor ÅRE STRAND

Holiday Club Sjöstugor ÅRE STRAND Holiday Club Sjöstugor ÅRE STRAND ÅRE STRAND Holiday Club sjöstugor Pris 2.595.000-2.850.000 kr Avgift 2.500 kr Antal rum 3 rum och kök Boarea ca. 59,5 kvm Byggår 2016/2017 BRF Åre Sjö 8 INTRO Din egna

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER HyresgästBarometern 2013 Håbohus Innehåll SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER...1 1. Om undersökningen...3 2. Profil på dem som svarat på enkäten...4 3. Hyresgästernas helhetsbedömning

Läs mer

Backsippan. Höjdarläge i Åstorp

Backsippan. Höjdarläge i Åstorp Backsippan Höjdarläge i Åstorp Ljusa och bekväma bostadsrätter med inflyttning hösten 2017 Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma. Läge för ett skönare boende Nu är det läge för dig som vill

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Entreprenörshandboken

Entreprenörshandboken Entreprenörshandboken Tryck: Gävle Offset Formgivning: Ralf Fredriksson/Gavlegårdarna Illustrationer: Anette Hedberg/AH Form 2009/01 Andra upplagan 2012/10 4 5 6 7 8 10 13 14 17 18 20 23 Entreprenören,

Läs mer

KVARTERET VIDAR HORNSGATAN, MALMÖ 86 LÄGENHETER

KVARTERET VIDAR HORNSGATAN, MALMÖ 86 LÄGENHETER KVARTERET VIDAR HORNSGATAN, MALMÖ 86 LÄGENHETER FRAMTIDSSTADEN MALMÖ Malmö som är Sveriges tredje största tätort är mitt inne i en expansiv och spännande fas. DIN BOSTAD I EN OMGIVNING SOM SPRUDLAR AV

Läs mer

Järnvägsgatan 80. 24 nyproducerade hyreslägenheter. Fasad mot järnvägsgatan

Järnvägsgatan 80. 24 nyproducerade hyreslägenheter. Fasad mot järnvägsgatan Järnvägsgatan 80 24 nyproducerade hyreslägenheter Fasad mot järnvägsgatan interiör Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Langsgatan 4. - Ledig kontorslokal 530-200m 2

Langsgatan 4. - Ledig kontorslokal 530-200m 2 Langsgatan 4 - Ledig kontorslokal 530-200m 2 Kontorslokal i Centralt och Attraktivt Område Objektet Kontorslokal om 530 kvm i expanderande område med gångavstånd till stadskärnan, tågstationen och Rinmansparken.

Läs mer

UNGAS ATTITYD TILL HYRESRÄTTEN 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge

UNGAS ATTITYD TILL HYRESRÄTTEN 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge 1 000 unga i Skåne, Kronoberg och Blekinge Fastighetsägarna Syd, oktober 2010 Jag hoppas att framtidens hyresrätt faktiskt är ett alternativ och inte lika otrolig som en lottovinst. 26-åring Sammanfattning

Läs mer

Berga 44.5 kvm 1 r o k. Rymligt kök, sovalkov och stor, inglasad balkong

Berga 44.5 kvm 1 r o k. Rymligt kök, sovalkov och stor, inglasad balkong Berga 44.5 kvm 1 r o k Rymligt kök, sovalkov och stor, inglasad balkong Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att du

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK

SOLNA/SOLNA BUSINESS PARK Välkommen till den moderna arbetsplatsen Solna Utmärkt skyltläge mot Frösundaleden och Svetsarvägen. Yta: 1 005 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Fräsaren 10 Sidan 1 (6) Planlösning Högst

Läs mer

Uppföljning av ungdomstrainee 2013

Uppföljning av ungdomstrainee 2013 UPPFÖLJNING 1(8) 2013-10-30 AVN 2013/0207-2 009 Handläggare, titel, telefon Helena Wetterhall, nämndsekreterare 011-15 11 87 Uppföljning av ungdomstrainee 2013 Bakgrund I juni 2011 beslutade arbetsmarknads-

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås

Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås Kvarteret Ljuset Alingsåshem har byggt 25 nya hyresrätter i kvarteret Ljuset. Kvarteret ligger omgärdat av grönska i ett lugnt område

Läs mer

Fagerstavägen 25. Län Västmanland Gatuadress Fagerstavägen 25 Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område. Tillträde tidigast

Fagerstavägen 25. Län Västmanland Gatuadress Fagerstavägen 25 Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område. Tillträde tidigast Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Område Centrala Norberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt hus med

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Åre By - Fin lägenhet nära VM8:an KALLSTRÖMSVÄG 7F

Åre By - Fin lägenhet nära VM8:an KALLSTRÖMSVÄG 7F Åre By - Fin lägenhet nära VM8:an KALLSTRÖMSVÄG 7F KALLSTRÖMSVÄG 7F Ljus lägenhet med fint läge utgångspris 2.350.000 kr Avgift 3.601 kr Antal rum 4 rum Boarea ca. 77 kvm Hiss Ja våningsplan 1 av 3 Byggår

Läs mer

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet

Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Appendix 1. Att leva med sensorisk hyperreaktivitet Mittuniversitetet Umeå universitet Tack för att du valt att delta i denna studie! Del A är allmänna bakgrundsfrågor. Del B är ett frågeformulär om din

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Lars Ols Väg 8. Län Skåne Gatuadress Lars Ols Väg 8 Kommun Höör Storlek 8.0 rum (5 sovrum) / 187.5 m² Område Guldkusten Tillträde tidigast

Lars Ols Väg 8. Län Skåne Gatuadress Lars Ols Väg 8 Kommun Höör Storlek 8.0 rum (5 sovrum) / 187.5 m² Område Guldkusten Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Höör Storlek 8.0 rum (5 sovrum) / 187.5 m² Område Guldkusten Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Huset är arkitektritat (Göran

Läs mer

Gamla Smedby Björklidsvägen 9b 125 kvm

Gamla Smedby Björklidsvägen 9b 125 kvm Gamla Smedby Björklidsvägen 9b 125 kvm Jag är Er fastighetsmäklare Marcus Lönnbom Tel: 070-2221753 0480-420200 Mail: marcus.lonnbom@pontuzlofgren.se Mycket uppskattad mäklare som lämnade Stockholm och

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Bastasjö. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil

Bastasjö. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil www.karnhem.se Bastasjö 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil Nära till Centrum, 9 km Skola, 2 km Förskola, intill Mataffär, 2 km Cykelväg, intill Mitt i naturen! Bastasjö friluftsområde med elljusspår

Läs mer

Lindsdal Kastrullvägen 39 5 kvm

Lindsdal Kastrullvägen 39 5 kvm Lindsdal Kastrullvägen 39 5 kvm Jag är Er fastighetsmäklare Ulrika Hjort Tel: 070-6420356 0480-420200 Mail: ulrika.hjort@pontuzlofgren.se Träningstokig villamäklare som gör allt för alla, alltid. Är också

Läs mer

Omsorg Chalmers Äldres livsmiljöer

Omsorg Chalmers Äldres livsmiljöer Omsorg Chalmers Äldres livsmiljöer Rapportering Inventering av äldres behov av produkter och tjänster för Vinnova hösten 2007 Chalmers Seniorförening & Chalmers Tekniska Högskola Projektledare Inga Malmqvist

Läs mer

DET HÄR ÄR WILLHEMLYFTET

DET HÄR ÄR WILLHEMLYFTET OM WILLHEMLYFTET 1 DET HÄR ÄR WILLHEMLYFTET Många vill bo med en standard som är jämförbar med nybyggda lägenheter. För att möta efterfrågan har vi utvecklat ett koncept som vi kallar Willhemlyftet. Det

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

REKORDGENERATIONEN HUR BLIR LIVET SOM 65+?

REKORDGENERATIONEN HUR BLIR LIVET SOM 65+? REKORDGENERATIONEN HUR BLIR LIVET SOM 65+? 1999 2004 2008? REKORDGENERATIONEN OCH SAMHÄLLET I FRAMTIDEN Kairos Future har i samarbete med AMF och SEB Trygg Liv genomfört den tredje studien om Rekordgenerationen

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Bilaga Blekinge MÄKLARSAMFUNDET

Bilaga Blekinge MÄKLARSAMFUNDET Bilaga Blekinge Citat från mäklare i Blekinge Trädgårdstrender Intresset för trädgården har ökat överlag på senare år, många lägger mycket pengar stensättning, murar, poolanläggningar har också ökat, upplever

Läs mer

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

30-49-åringars syn på det kommande året. Konsumentklimatet juni 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se 30-49-åringars syn på det kommande året Konsumentklimatet juni 2011 1522031

Läs mer

Objektbeskrivning. 9 rum och kök I vackra Nyhem. Nyhem 230, Bräcke. Boarea: 248 m 2

Objektbeskrivning. 9 rum och kök I vackra Nyhem. Nyhem 230, Bräcke. Boarea: 248 m 2 Objektbeskrivning 9 rum och kök I vackra Nyhem Boarea: 248 m 2 Utgångspris: 675 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail: goran.sundberg@privatmaklaren.se Uppgifter om bostaden

Läs mer

Välkommen till Lostigen 10

Välkommen till Lostigen 10 Välkommen till Lostigen 10 Möjlighet till framtida drömboende! Välplanerad tvåa - visst renoveringsbehov - balkong! Välkommen till denna mycket tilltalande och välplanerade tvårummare med balkong. Bostaden

Läs mer

Det perfekta kvarteret

Det perfekta kvarteret Det perfekta kvarteret -- En undersökning av Novus på uppdrag av Gyllenforsen Fastigheter 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt

Läs mer

DIN FRITIDSBOSTAD. 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni?

DIN FRITIDSBOSTAD. 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni? DIN FRITIDSBOSTAD 1. Vilken typ av fritidsbostad äger ni? Ett f d jordbruk Annan f d permanentbostad Torp Enskilt fritidshus Lägenhet i boendeanläggning för fritidsbruk Uthus, ekonomibyggnad Flerfamiljshus

Läs mer

Polstjärnegatan 45. Län Västmanland Gatuadress Polstjärnegatan 45 Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Polstjärnegatan 45. Län Västmanland Gatuadress Polstjärnegatan 45 Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En rymlig och nyrenoverad gaveltrea med mycket

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Skebokvarnsvägen 376 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 33 m² Område Högdalen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Skebokvarnsvägen 376 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 33 m² Område Högdalen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 33 m² Område Högdalen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Hörnläge med mycket ljusinsläpp. Bra planerad med balkong. Tyst och lugnt i huset.

Läs mer

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET NYTT HEM ATT LÄNGTA TILL Midsommarkransen bästa läget vid Svandammsparken. Nyproduktion bostadsrätter -5 rok med balkong, uteplats eller härliga

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer