Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse"

Transkript

1 Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 projektledare Indikator Vårdbarometern Landstingsjämförelse 1 av 51

2 Så här läser du presentationen Rapporten visar resultat för samtliga landsting, fråga för fråga Endast de faktiska svarsalternativen ingår. Andel respondenter som inte svarat på respektive fråga, dvs. som angett vet ej/ej svar, redovisas inte För att göra diagrammen läsbara visas inte resultat (på rikets nivå) som är 5 procent eller lägre/svarsalternativ Rapporten är översiktlig. För mer ingående och exakta resultat hänvisas till det webbaserade rapportverktyget som nås via Kontakta landstingets kontaktperson för att få användaruppgifter för rapportverktyget Vårdbarometern Landstingsjämförelse 2 av 51

3 Signifikans I de landstingsjämförande diagrammen visas signifikans utifrån ett 95-procentigt konfidensintervall Grön bakgrund i rutan för resultatet anger att värdet, med 95-procent säkerhet, är högre än rikets värde. Gul bakgrund i rutan för resultatet anger att värdet, med 95 procent säkerhet, ligger lägre än rikets värde. Grå bakgrund i rutan för resultatet anger att det inte är en statistiskt säkerställd skillnad mot rikets värde. Vårdbarometern Landstingsjämförelse 3 av 51

4 Undersökningen i korthet Totalt respondenter fördelade över hela landet har besvarat enkäten För att uppnå detta krävdes ca uppringda respondenter Enkäten genomfördes som en telefonintervju och omfattade 47 frågor i basversionen Varje landsting har möjlighet att lägga till egna frågor, dessa frågor redovisas inte i denna rapport Höstens undersökning är en pilotundersökning Vårdbarometern Landstingsjämförelse 4 av 51

5 F1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Stockholm (991) Västra Götalandsregionen (997) Sörmland (993) Skåne (998) Gävleborg (994) Blekinge (990) Västerbotten (996) Halland (995) Västmanland (990) Dalarna (992) Riket (19882) Värmland (995) Östergötland (998) Örebro (992) Kalmar (992) Kronoberg (997) Uppsala (997) Västernorrland (995) Norrbotten (993) Jönköping (996) Jämtland (991) % 63% 63% 63% 63% 63% 62% 62% 62% 62% 61% 61% 60% 60% % 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 5 av 51

6 F2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående? Jönköping (996) Uppsala (993) Västra Götalandsregionen (996) Kronoberg (995) Västmanland (991) Halland (992) Örebro (991) Sörmland (986) Blekinge (984) Riket (19751) Dalarna (982) Värmland (986) Norrbotten (988) Gävleborg (983) Västerbotten (967) Stockholm (992) Skåne (988) Jämtland (979) Kalmar (986) Östergötland (993) Västernorrland (983) % 32% 32% 62% 62% 63% 63% 64% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 6 av 51

7 F3 Har du under de senaste 6 månaderna någon gång ansett dig vara i behov av sjukvård men avstått från att söka vård? Uppsala (994) 80% Västra Götalandsregionen (991) 82% Västmanland (992) Östergötland (993) Västernorrland (991) 83% Gävleborg (994) Jönköping (993) Dalarna (989) Skåne (990) 83% Kronoberg (989) 8 Riket (19829) Sörmland (995) 8 Örebro (984) 8 Blekinge (986) 8 Värmland (992) Halland (997) 8 Jämtland (988) 8 Stockholm (995) 83% Kalmar (992) Norrbotten (993) 8 Västerbotten (991) 8 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, flera gånger Ja, en gång Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 7 av 51

8 F4 Vad var den främsta orsaken till att du inte sökte sjukvård trots behov? Västra Götalandsregionen (173) 3% Halland (135) 2 Kalmar (148) Uppsala (190) 2 Stockholm (157) 3% 1 Skåne (158) 3% Dalarna (152) 3% Kronoberg (142) 1 Gävleborg (150) Jämtland (127) 3% Riket (2963) Östergötland (156) Värmland (151) Sörmland (141) Blekinge (133) 1 Västmanland (154) Norrbotten (120) 2 Örebro (142) Jönköping (156) Västernorrland (156) Västerbotten (122) 2 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hade inte tid Hade inte råd Kände inte till någon bra läkare Tillgängligheten/fick inte tid hos någon läkare Ville vänta ett tag/avvakta sjukdomsförlopp Besviken på sjukvården Kan inte få någon hjälp Ville inte vara till besvär Läkarskräck/sjukhusskräck Besvärligt/krångligt att söka sjukvård-orkade inte Besvären gick över Jag visste inte vart jag skulle vända mig Annan anledning Vårdbarometern Landstingsjämförelse 8 av 51

9 F5 Brukar du använda Telefonkatalogen (Eniros - inte Landstingskatalogen) som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso- och sjukvården? Dalarna (995) Jönköping (995) Norrbotten (992) Värmland (995) Blekinge (990) Kronoberg (995) Kalmar (992) Västernorrland (994) Gävleborg (997) Riket (19865) Västra Götalandsregionen (998) Västerbotten (992) Jämtland (994) Västmanland (994) Örebro (988) Halland (992) Sörmland (988) Uppsala (996) Östergötland (991) Skåne (996) 5 54% 53% 53% 50% % 42% 42% 42% % % 51% 53% 54% % 62% 64% Stockholm (991) 80% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 9 av 51

10 F6 Brukar du använda Landstingskatalogen/Vårdguidens telefonkatalog eller annan hemskickad information (t.ex. tidningar, broschyrer) som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso- och sjukvården? Sörmland (978) Blekinge (988) 5 61% 42% 3 Kalmar (994) Kronoberg (990) Örebro (987) Jämtland (985) Östergötland (978) Västmanland (989) Uppsala (989) Halland (987) Gävleborg (991) Riket (19708) Stockholm (986) Västernorrland (983) 53% 52% 52% 51% 51% % % 53% % 6 6 Skåne (991) Jönköping (978) Värmland (985) Västra Götalandsregionen (987) Västerbotten (979) Dalarna (982) Norrbotten (981) 7 80% 8 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 10 av 51

11 F7 Brukar du använda broschyrer i väntrummen som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso- och sjukvården? Västra Götalandsregionen (993) Jönköping (988) Kalmar (982) Kronoberg (980) Uppsala (991) Dalarna (982) Blekinge (975) Värmland (984) Gävleborg (984) Västerbotten (971) Riket (19644) Skåne (989) Norrbotten (980) Örebro (980) Halland (979) Sörmland (980) Västmanland (985) Stockholm (984) Västernorrland (981) Jämtland (973) Östergötland (983) % 81% 81% 82% 82% 82% 82% 83% 83% 83% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 11 av 51

12 F8 Brukar du använda landstingets/regionens webbsida som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso- och sjukvården? Uppsala (990) Västerbotten (977) Jönköping (993) Västra Götalandsregionen (996) Skåne (986) Jämtland (989) Östergötland (984) Värmland (988) Norrbotten (981) Halland (986) Riket (19725) Örebro (986) Gävleborg (986) Blekinge (991) Kronoberg (988) Sörmland (982) Västernorrland (981) Västmanland (991) Kalmar (990) Stockholm (973) Dalarna (987) 4 42% 42% 42% % 31% 31% 54% % 60% 60% 61% 61% 62% 63% 64% 64% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 12 av 51

13 F9 Brukar du använda 1177.se/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden som källa när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso- och sjukvården? Stockholm (977) 5 43% Uppsala (988) Kronoberg (982) Västra Götalandsregionen (996) Östergötland (983) Halland (974) Gävleborg (978) Riket (19604) Sörmland (974) Värmland (984) Skåne (979) Västerbotten (973) Blekinge (984) Örebro (985) Jämtland (974) Västmanland (982) Kalmar (983) Dalarna (975) Västernorrland (972) Jönköping (980) Norrbotten (981) % 73% % 80% 80% 81% 81% 82% % 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 13 av 51

14 F10 Brukar du ringa direkt till vårdcentral/motsvarande eller sjukhus när du söker kontaktuppgifter eller information om hälso- och sjukvården? Västernorrland (988) Jönköping (991) Västmanland (993) Dalarna (989) Norrbotten (991) Blekinge (988) Värmland (990) Gävleborg (995) Örebro (988) Riket (19785) Kronoberg (992) Sörmland (987) Skåne (985) Halland (985) Östergötland (991) Uppsala (995) Jämtland (986) Kalmar (991) Västerbotten (980) Stockholm (989) Västra Götalandsregionen (991) % 83% 82% 82% 82% 81% 81% 81% 81% 81% % % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 14 av 51

15 F11 Känner du till att det finns en Sjukvårdsrådgivning i ditt landsting/region dit du kan ringa dygnet runt för att få råd och hjälp om sjukvård? Gävleborg (993) Västerbotten (993) Kronoberg (993) Sörmland (989) Östergötland (993) Värmland (994) Halland (993) Jämtland (991) Blekinge (992) Uppsala (996) Kalmar (990) Västra Götalandsregionen (1000) Stockholm (992) Riket (19861) Västmanland (996) Dalarna (991) Örebro (991) Skåne (996) Västernorrland (996) % 81% 81% 80% Norrbotten (987) Jönköping (995) 53% % 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 15 av 51

16 F12 Har du under de senaste 6 månaderna ringt till 1177 / Sjukvårdsrådgivningen / Sjukvårdsupplysningen / Vårdguiden? Sörmland (848) Uppsala (842) Kronoberg (859) Gävleborg (873) Östergötland (846) Blekinge (833) Västmanland (789) Kalmar (814) Värmland (852) Halland (850) Stockholm (800) Riket (15896) Västerbotten (858) Västra Götalandsregionen (801) Jämtland (847) Dalarna (790) Örebro (769) Skåne (768) Västernorrland (764) % 71% 72% 74% 74% % Jönköping (532) Norrbotten (561) 93% 94% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 16 av 51

17 F13 Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon senaste gången du ringde till 1177/Sjukvårdsrådgivningen/Sjukvårdsupplysningen/Vårdguiden? Örebro (160) 83% Halland (193) 7 Kronoberg (233) 7 Sörmland (231) 7 Jämtland (184) 7 Västmanland (186) 73% 1 Dalarna (164) 73% Kalmar (188) 72% Västerbotten (190) 71% Riket (3500) 70% Stockholm (176) 70% Östergötland (209) 70% Jönköping (39) 6 Västra Götalandsregionen (177) 6 Norrbotten (30) 6 Skåne (154) 6 Värmland (193) 64% 1 Blekinge (198) 63% Uppsala (236) 61% Gävleborg (217) 61% Västernorrland (142) 5 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket lätt / lätt Varken lätt eller svårt Mycket svårt/ svårt Vårdbarometern Landstingsjämförelse 17 av 51

18 F14 Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att söka information om vårdens kvalitet inför sjukvård och/eller behandling? Stockholm (981) Uppsala (990) Jönköping (988) Västmanland (988) Skåne (988) Kronoberg (980) Halland (988) Blekinge (981) Västerbotten (976) Riket (19633) Värmland (983) Dalarna (977) Gävleborg (974) Norrbotten (975) Örebro (976) Sörmland (979) Östergötland (986) Kalmar (972) Jämtland (975) Västra Götalandsregionen (997) Västernorrland (979) % 83% % 90% 90% 90% 90% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 18 av 51

19 F15 Känner du till att landstingen och regionerna har en gemensam webbplats som heter 1177.se där du kan få information om bland annat sjukdomar och behandlingar? Västra Götalandsregionen (996) Uppsala (991) Kronoberg (997) Västmanland (994) Östergötland (984) Örebro (983) Blekinge (984) Halland (974) Gävleborg (989) Skåne (989) Riket (19747) Jämtland (977) Sörmland (979) Kalmar (994) Västerbotten (983) Värmland (994) Dalarna (991) Jönköping (995) Västernorrland (986) Norrbotten (979) Stockholm (988) % % % 72% 72% 73% 74% 74% % 83% 8 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 19 av 51

20 F16 Har du under de senaste 6 månaderna använt Internet för att jämföra olika vårdgivare? Stockholm (986) Uppsala (990) Skåne (984) Västra Götalandsregionen (996) Västmanland (987) Sörmland (966) Riket (19584) Norrbotten (975) Halland (978) Jönköping (989) Gävleborg (973) Kronoberg (985) Västernorrland (968) Dalarna (971) Örebro (972) Blekinge (986) Östergötland (987) Kalmar (973) Värmland (982) Jämtland (972) Västerbotten (964) 92% 93% 94% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 20 av 51

21 F17 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna läsa din egen journal? Stockholm (895) Gävleborg (811) 5 2 Sörmland (847) 5 2 Västmanland (896) 5 2 Västra Götalandsregionen (912) 54% 2 Skåne (862) 53% 2 Västernorrland (820) 53% 31% Uppsala (932) 53% 2 Dalarna (868) 53% 2 Östergötland (847) 52% 2 Halland (877) 52% 2 Riket (17389) 52% 2 Blekinge (862) 51% 2 Jämtland (861) 51% 2 Jönköping (914) 51% 2 Örebro (882) 50% 2 Norrbotten (858) 4 Kalmar (828) 4 31% Västerbotten (863) 4 31% Värmland (870) 4 Kronoberg (884) 4 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket stort/ ganska stort Varken stort eller litet Ganska litet/ mycket litet Vårdbarometern Landstingsjämförelse 21 av 51

22 F18 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få behandling för besvär med t.ex. sömnlöshet och nedstämdhet? Uppsala (899) 3 3 Västra Götalandsregionen (894) 3 4 Stockholm (843) 3 43% Dalarna (815) 42% Gävleborg (770) 42% Sörmland (802) 44% Jönköping (873) 4 Riket (16587) 4 Jämtland (836) 4 Kronoberg (843) 44% Norrbotten (814) 43% Örebro (839) 43% Värmland (824) 4 Blekinge (813) 44% Västmanland (856) 44% Östergötland (802) 32% 4 Västerbotten (832) 32% 4 Skåne (823) 32% 4 Västernorrland (782) 32% 4 Halland (826) 31% 4 Kalmar (801) 4 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket stort/ ganska stort Varken stort eller litet Ganska litet/ mycket litet Vårdbarometern Landstingsjämförelse 22 av 51

23 F19 Hur bedömer du värdet av att via Internet kunna få hjälp/stöd med att förändra levnadsvanor, t.ex. rökavvänjningshjälp, hjälp med viktminskning? Västra Götalandsregionen (890) 4 Uppsala (910) 4 32% Örebro (846) 4 3 Stockholm (855) 43% 3 Jönköping (886) 43% 3 Kalmar (809) 42% 3 Blekinge (830) 42% 3 Östergötland (810) 42% 3 Värmland (822) 42% 3 Gävleborg (782) 42% 3 Riket (16710) 3 Dalarna (822) 3 Jämtland (831) 3 Sörmland (820) 3 Kronoberg (851) 3 Västerbotten (826) 3 3 Västmanland (852) 3 3 Skåne (826) 3 Norrbotten (813) 3 Halland (847) 3 Västernorrland (782) 3 43% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket stort/ Ganska stort Varken stort eller litet Ganska litet/ Mycket litet Vårdbarometern Landstingsjämförelse 23 av 51

24 F20 Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? Uppsala (924) Västerbotten (915) Dalarna (917) Örebro (931) Jämtland (926) Västra Götalandsregionen (931) Norrbotten (933) Stockholm (923) Sörmland (932) Västernorrland (912) Riket (18415) Västmanland (920) Östergötland (918) Värmland (904) Halland (921) Jönköping (935) Kronoberg (910) Kalmar (916) Blekinge (925) Skåne (931) Gävleborg (891) 81% 80% 80% 80% % 73% 73% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 24 av 51

25 F21 Det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor (t.ex. kost, alkohol, rökning och motion). Uppsala (987) 7 Kalmar (966) 7 Stockholm (975) 7 Västra Götalandsregionen (991) 7 1 Gävleborg (970) 7 Kronoberg (977) 7 1 Jämtland (973) 7 Värmland (975) 7 Blekinge (966) 74% 1 Örebro (979) 74% Riket (19504) 74% Jönköping (984) 74% Västmanland (983) 74% Västernorrland (972) 73% Skåne (972) 73% Halland (977) 73% Västerbotten (970) 72% Östergötland (971) 72% Sörmland (977) 72% Norrbotten (969) 71% Dalarna (970) 71% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt/ Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/ Tar helt avstånd Vårdbarometern Landstingsjämförelse 25 av 51

26 F22 När motion och bättre kostvanor ger lika bra, eller till och med bättre effekt, än läkemedelsbehandling tycker jag att hälso- och sjukvården ska kräva att patienterna ändrar sina vanor istället för att skriva ut läkemedel. Jämtland (963) 74% 1 Jönköping (983) 74% Västerbotten (963) 73% Skåne (965) 72% 1 Kronoberg (974) 72% Kalmar (962) 72% Gävleborg (967) 72% Halland (965) 71% Örebro (973) 71% Sörmland (959) 71% Riket (19320) 71% Värmland (957) 71% Västmanland (968) 71% Norrbotten (959) 71% Västra Götalandsregionen (978) 70% Blekinge (964) 70% Västernorrland (962) 70% Östergötland (964) 70% Uppsala (979) 6 Dalarna (961) 6 Stockholm (954) 6 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt/ Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/ Tar helt avstånd Vårdbarometern Landstingsjämförelse 26 av 51

27 F23 Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver. Kalmar (985) 8 Halland (987) 8 Blekinge (989) 8 Kronoberg (991) 8 Jönköping (990) 8 Stockholm (976) 83% Västerbotten (984) 83% Örebro (988) 82% Riket (19704) 82% Västra Götalandsregionen (989) 81% Skåne (992) 81% Östergötland (979) 81% Sörmland (974) 80% Uppsala (996) 80% Dalarna (986) 7 Jämtland (975) 7 Norrbotten (987) 7 Gävleborg (990) 7 Värmland (979) 7 Västmanland (986) 7 Västernorrland (981) 7 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt/ Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/ Tar helt avstånd Vårdbarometern Landstingsjämförelse 27 av 51

28 F24 Vad skulle få dig att känna att du har bättre tillgång till den sjukvård du behöver? Norrbotten (341) 1 3 Kalmar (305) Värmland (382) 31% Västerbotten (335) 1 3 Gävleborg (355) Jämtland (349) 3 Västra Götalandsregionen (347) 2 Dalarna (371) 3 Halland (275) 3 Västernorrland (407) 3 Östergötland (358) Riket (7039) 3 Sörmland (351) 31% Blekinge (321) 3 Västmanland (401) 31% Kronoberg (328) 42% Uppsala (426) 31% 2 Örebro (314) 4% Skåne (364) 4% 2 4% Jönköping (354) 3% 1 Stockholm (355) 3% 2 3 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kortare restid Längre öppettider Lägre patientavgifter Lättare att komma fram på telefon Lättare att boka tid för läkarbesök Lättare att få en fast läkarkontakt Kortare väntetider Bättre bemötande i allmänhet Bättre sjukreseverksamhet Vårdmiljö bättre anpassad till funktionshindrade Bättre tillgång till tolk Minskad risk att bli diskriminerad Annat alternativ Vårdbarometern Landstingsjämförelse 28 av 51

29 F25 I mitt landsting/region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga. Kalmar (823) 5 2 Jönköping (859) 50% 2 Halland (802) Kronoberg (830) 4 Blekinge (829) Västerbotten (849) 2 Stockholm (758) 2 31% Örebro (821) 2 Norrbotten (843) 2 31% Östergötland (819) 2 32% Riket (16494) 2 32% Värmland (819) Dalarna (847) Sörmland (818) 3 2 Skåne (819) 3 3 Västmanland (858) Jämtland (807) 3 32% Gävleborg (813) 3 Uppsala (853) 2 3 Västernorrland (822) 31% 2 Västra Götalandsregionen (805) 2 43% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt/ Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/ Tar helt avstånd Vårdbarometern Landstingsjämförelse 29 av 51

30 F26 I mitt landsting/region är väntetider till besök på vårdcentral/motsvarande rimliga. Kalmar (880) 73% 1 Blekinge (890) 70% Halland (873) 6 Kronoberg (913) 6 Jönköping (917) 6 Gävleborg (889) 6 Stockholm (868) 6 Västra Götalandsregionen (928) 64% Västmanland (932) 63% Norrbotten (899) 63% Östergötland (909) 63% Riket (17851) 63% Dalarna (896) 61% 1 Värmland (882) 61% Västernorrland (882) 60% Jämtland (875) 60% Västerbotten (883) 60% Sörmland (865) Skåne (882) 5 Örebro (885) 5 2 Uppsala (903) 53% 2 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt/ Instämmer delvis Varken eller Tar delvis avstånd/ Tar helt avstånd Vårdbarometern Landstingsjämförelse 30 av 51

31 F27 Vad skulle du föredra om du ringer till en vårdcentral/motsvarande? Dalarna (992) 62% Västernorrland (995) 60% 1 Norrbotten (995) 5 Västerbotten (994) 5 Östergötland (993) 5 Blekinge (997) 5 Sörmland (996) 5 Kronoberg (1000) 5 Uppsala (1000) 5 2 Gävleborg (992) 5 Riket (19910) 5 Jönköping (999) 54% Örebro (994) 54% Kalmar (993) 54% Västra Götalandsregionen (998) 53% Stockholm (995) 53% Jämtland (989) 52% Halland (997) 51% Västmanland (999) 4 2 Värmland (995) 4 1 Skåne (997) 4 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Knappa in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag Tala in ditt telefonnummer och bli uppringd av en sjuksköterska ett visst klockslag Dröja kvar och få tala med en sjuksköterska/vårdpersonal, även om du riskerar att få vänta en längre tid Själv kunna tala eller knappa in inom vilket tidsintervall du vill bli uppringd Har ingen betydelse/ingen uppfattning Vårdbarometern Landstingsjämförelse 31 av 51

32 F28 Vad anser du är viktigast vid val av vårdcentral/motsvarande? Uppsala (998) Jämtland (985) Västerbotten (988) 3 1 Kronoberg (998) 3 Norrbotten (993) 3 Sörmland (993) 3 1 Stockholm (992) 3 1 Skåne (995) 3 1 Östergötland (991) 3 Värmland (991) 3 Riket (19864) 3 1 Dalarna (990) 3 1 Västra Götalandsregionen (1000) Örebro (988) Gävleborg (995) Västernorrland (996) Kalmar (991) Jönköping (999) 1 Halland (995) 32% 1 Västmanland (996) Blekinge (990) 2 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Närhet till bostad Närhet till arbetsplats Öppettider Väntetider Bemötande Kontinuitet (träffa samma läkare/sjuksköterska varje gång) Rykte Patientnöjdhet i enkäter Resultat vid medicinska kvalitetsmätningar Kunna använda mitt eget språk Driftform (privat/offentlig) Annat alternativ Vårdbarometern Landstingsjämförelse 32 av 51

33 F29 Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvården i ditt landsting/region? Kalmar (969) 7 Halland (964) 73% Kronoberg (978) 72% Västerbotten (977) 72% Örebro (972) 71% Jönköping (980) 70% Uppsala (983) 6 2 Östergötland (964) 6 2 Skåne (975) 6 2 Blekinge (969) 6 2 Jämtland (963) 6 2 Riket (19390) 6 2 Stockholm (955) 64% 2 Västra Götalandsregionen (972) 64% 2 Värmland (969) 64% 2 Dalarna (967) 62% 2 Norrbotten (975) 61% 2 Sörmland (966) 5 Gävleborg (956) 5 31% Västmanland (968) 5 Västernorrland (968) 4 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra/ Bra Någorlunda Dåligt/ Mycket dåligt Vårdbarometern Landstingsjämförelse 33 av 51

34 F30 Hur stort eller litet förtroende har du för vårdcentraler/motsvarande i ditt landsting/region? Kalmar (959) 71% Halland (957) 6 Blekinge (961) 6 2 Kronoberg (963) 6 Gävleborg (956) 6 2 Västra Götalandsregionen (976) 64% 2 Skåne (959) 63% 2 Jönköping (979) 63% 2 Västerbotten (962) 62% 2 Riket (19225) 62% 2 Värmland (953) 62% 2 Jämtland (957) 62% 2 Östergötland (960) 61% 2 Stockholm (955) 61% 2 Norrbotten (969) 60% 2 Sörmland (951) 5 2 Uppsala (959) 5 2 Västmanland (965) 5 2 Örebro (959) 5 2 Dalarna (963) 5 2 Västernorrland (962) 54% 31% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket stort/ ganska stort Varken stort eller litet Ganska litet/ mycket litet Vårdbarometern Landstingsjämförelse 34 av 51

35 F31 Varför brister ditt förtroende för vårdcentraler/motsvarande? Skåne (109) 32% 4% Östergötland (125) 31% Jämtland (110) 31% Västra Götalandsregionen (110) Jönköping (110) 2 2 Kalmar (70) 2 3% Uppsala (122) 2 2 Västerbotten (112) 2 Sörmland (131) 2 Riket (2181) Västernorrland (134) Västmanland (127) 2 Örebro (130) Halland (77) 1 2 Stockholm (111) Gävleborg (84) Blekinge (77) 2 2 Dalarna (138) 2 Värmland (104) 1 Norrbotten (113) 1 2 Kronoberg (87) 0% 60% 80% 100% Man får inte den hjälp man behöver För lite dialog/lyssnande Ofta otydliga besked Ofta svårt att förstå vad läkaren säger Skiftande; olika rutiner Olika läkare/personal från gång till gång Dålig kompetens hos läkare Felaktiga behandlingar Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annan anledning Vårdbarometern Landstingsjämförelse 35 av 51

36 F32 Hur stort eller litet förtroende har du för sjukhusen i ditt landsting/region? Västerbotten (952) 7 4% Örebro (950) 7 Kalmar (942) 7 1 Kronoberg (945) 7 4% Halland (923) 7 Jönköping (963) 7 Uppsala (960) 7 Östergötland (931) 7 Västra Götalandsregionen (934) 73% Skåne (945) 71% Norrbotten (948) 71% Riket (18746) 71% Värmland (923) 71% Dalarna (930) 70% Blekinge (943) 6 Jämtland (931) 6 Stockholm (910) 6 Sörmland (926) 6 2 Västmanland (928) 63% 2 Gävleborg (913) 5 2 Västernorrland (949) 51% 32% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket stort / Ganska stort Varken eller Ganska litet / Mycket litet Vårdbarometern Landstingsjämförelse 36 av 51

37 F33 Varför brister ditt förtroende för sjukhusen? Halland (48) 2 4% Jämtland (60) 2 2 Sörmland (84) 2 Västmanland (85) 2 2% 2 2 Dalarna (58) 2 Örebro (51) 2 Skåne (64) 2 Blekinge (60) 2 3 Kalmar (42) 1 31% Jönköping (52) 4% 1 2 Riket (1340) 2 Uppsala (65) 3% 2 Östergötland (56) Stockholm (72) 1% 2 Värmland (63) 2 2 Västernorrland (156) 1 31% Västra Götalandsregionen (70) 4% 3 Gävleborg (109) 3% 2 Norrbotten (66) 1 2 Västerbotten (39) 2 Kronoberg (40) 2 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Man får inte den hjälp man behöver För lite dialog/lyssnande Ofta otydliga besked Ofta svårt att förstå vad läkaren säger Skiftande; olika rutiner Olika läkare/personal från gång till gång Dålig kompetens hos läkare Felaktiga behandlingar Arbetar själv i sjukvården och har synpunkter på kvaliteten Annan anledning Vårdbarometern Landstingsjämförelse 37 av 51

38 F34 Anser du att alla invånare i ditt landsting/region får jämlik sjukvård? (Oavsett t.ex. kön, ålder, bakgrund.) Halland (583) Kalmar (604) Jönköping (653) Kronoberg (599) Blekinge (623) Skåne (605) Uppsala (654) Riket (12050) Örebro (548) Västmanland (618) Östergötland (569) Västerbotten (617) Jämtland (585) Västra Götalandsregionen (680) Värmland (583) Sörmland (518) Dalarna (585) Stockholm (611) Norrbotten (669) Gävleborg (577) Västernorrland (569) 61% 60% 60% % 50% % 43% 43% % 51% 52% 53% 53% 54% 54% 54% 54% % 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 38 av 51

39 F35 Om sjukvården i framtiden behöver mer resurser för att upprätthålla nuvarande nivå, vilket av följande föredrar du? Västernorrland (793) 72% Norrbotten (822) 71% Västerbotten (865) 70% 4% Jönköping (897) 6 Dalarna (831) 6 Västra Götalandsregionen (899) 6 Kronoberg (856) 6 Värmland (833) 6 Sörmland (827) 6 Västmanland (833) 6 Kalmar (836) 6 Blekinge (829) 6 Riket (16909) 6 Östergötland (845) 6 Örebro (860) 6 Halland (849) 6 Uppsala (878) 6 Gävleborg (809) 6 Jämtland (838) 64% Skåne (865) 62% Stockholm (844) 5 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Att inkomstskatten höjs Att jag själv får betala mer varje gång jag anlitar sjukvården Mer av privata sjukförsäkringar Den offentliga sjukvården upphör med enklare behandlingar som istället får säljas av privata vårdgivare Vårdbarometern Landstingsjämförelse 39 av 51

40 F36 Har du själv eller t.ex. via din arbetsgivare tecknat en kompletterande försäkring för hälso- och sjukvårdstjänster? Uppsala (950) Jämtland (946) Halland (957) Jönköping (946) Örebro (945) Västra Götalandsregionen (958) Kronoberg (946) Kalmar (942) Värmland (963) Västmanland (953) Stockholm (952) Riket (19045) Skåne (962) Dalarna (950) Sörmland (953) Gävleborg (948) Östergötland (956) Norrbotten (955) Västerbotten (954) Blekinge (954) Västernorrland (955) % 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 83% 83% 83% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 40 av 51

41 F37 Varför har du tecknat en kompletterande försäkring för hälso- och sjukvårdstjänster? Västra Götalandsregionen (177) 2 44% Kalmar (172) 42% Kronoberg (174) 4 Västernorrland (120) 52% Skåne (166) 4 Sörmland (156) 1 Stockholm (168) 1 51% Halland (199) 1 4 Norrbotten (149) 1 50% Riket (3330) 1 4 Värmland (173) 53% 1 Blekinge (137) 44% Östergötland (152) 53% Västmanland (169) 4 Gävleborg (151) 1 5 Jämtland (201) 2 3 Uppsala (208) 5 Västerbotten (145) 50% Örebro (175) 5 Jönköping (176) 5 Dalarna (162) 50% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% För att vara säker på att få sjukvård när jag behöver För att få snabbare tillgång till sjukvård För att jag fått erbjudandet via min arbetsgivare Annan orsak Vårdbarometern Landstingsjämförelse 41 av 51

42 F38 På en del håll i sjukvården försöker man specialisera olika sjukhus. Tanken är att om vissa operationer bara görs på några enstaka sjukhus blir kvaliteten bättre. Tycker du att en sådan utveckling är bra, även om det innebär längre resor för dig? Kalmar (913) Örebro (890) Halland (908) Jönköping (920) Kronoberg (893) Dalarna (902) Västmanland (911) Värmland (919) Västra Götalandsregionen (922) Jämtland (889) Västernorrland (881) Riket (17958) Blekinge (889) Sörmland (893) Västerbotten (887) Uppsala (891) Östergötland (891) Norrbotten (891) Stockholm (881) Skåne (905) Gävleborg (882) 83% 83% 82% 82% 80% 80% 80% % 74% 73% 72% 71% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 42 av 51

43 F39 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotilstånd? Jönköping (995) Uppsala (996) Västra Götalandsregionen (995) Jämtland (985) Skåne (990) Halland (988) Kalmar (983) Stockholm (989) Kronoberg (997) Gävleborg (982) Örebro (986) Riket (19755) Värmland (985) Östergötland (986) Västernorrland (979) Blekinge (984) Västerbotten (982) Norrbotten (987) Västmanland (998) Dalarna (983) Sörmland (985) % 74% 74% 74% 74% 73% 71% 70% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra/ Bra Någorlunda Dåligt/ Mycket dåligt Vårdbarometern Landstingsjämförelse 43 av 51

44 F40 Hur bedömer du dina egna kunskaper om vad som är bra för din hälsa och kan minska risken för sjukdom? Uppsala (995) Stockholm (988) Västra Götalandsregionen (995) Sörmland (982) Skåne (989) Västerbotten (977) Dalarna (980) Östergötland (978) Jönköping (995) Riket (19699) Örebro (983) Västmanland (994) Norrbotten (976) Värmland (980) Gävleborg (980) Halland (990) Kalmar (981) Jämtland (977) Kronoberg (995) Västernorrland (978) Blekinge (986) 90% 90% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket bra/ Bra Någorlunda Dåligt/ Mycket dåligt Vårdbarometern Landstingsjämförelse 44 av 51

45 F41 Har du någon långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? Västra Götalandsregionen (996) Sörmland (982) Dalarna (983) Stockholm (988) Västerbotten (986) Västmanland (998) Uppsala (993) Örebro (976) Kalmar (980) Jönköping (994) Riket (19713) Norrbotten (981) Västernorrland (977) Jämtland (983) Gävleborg (983) Värmland (978) Östergötland (979) Blekinge (984) Halland (988) Skåne (990) Kronoberg (994) 4 44% 43% 42% 42% 42% % % 60% 60% 60% 60% 62% 62% 63% 63% 63% 64% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Vårdbarometern Landstingsjämförelse 45 av 51

46 F42 Medför dessa besvär att din arbetsförmåga är nedsatt eller hindrar dig i dina andra dagliga sysselsättningar? Kronoberg (347) 2 Stockholm (416) 2 Jämtland (380) 3 Halland (363) Örebro (408) 3 3 Västra Götalandsregionen (458) 3 3 Jönköping (398) 3 3 Kalmar (396) Västerbotten (413) 3 3 Riket (7892) Östergötland (368) 3 3 Uppsala (407) 3 3 Skåne (362) Blekinge (371) Dalarna (420) 3 Sörmland (431) 3 3 Norrbotten (392) Gävleborg (384) Västmanland (416) 44% Värmland (375) 43% Västernorrland (387) 32% 2 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej, inte alls Ja, i någon mån Ja, i hög grad Vårdbarometern Landstingsjämförelse 46 av 51

47 F43 Vilken är din högsta slutförda utbildning/examen? Västernorrland (960) 3 Gävleborg (971) 2 Kalmar (973) Kronoberg (985) 3 Dalarna (974) 2 Sörmland (972) 3 Östergötland (967) Norrbotten (966) 2 Blekinge (979) Jönköping (985) 3 2 Halland (984) 3 Riket (19524) 3 32% Jämtland (964) % Skåne (981) 1 3 Örebro (967) 1 32% Västmanland (988) % Västerbotten (974) Värmland (971) 31% Västra Götalandsregionen (997) 3 3 Uppsala (990) 3 42% Stockholm (976) 32% 4 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grundskola Gymnasieskola Universitet/högskola Annan utbildning Vårdbarometern Landstingsjämförelse 47 av 51

48 F44 Hur ser din familjesituation ut? Stockholm (985) 2 Jämtland (982) 2 2 Östergötland (975) 2 44% 2 Värmland (984) 2 Västerbotten (974) 42% 2 Västra Götalandsregionen (996) 3 Västernorrland (972) 4 Blekinge (985) 42% 2 Kalmar (977) 4 Skåne (984) 4 2 Gävleborg (980) 4 2 Uppsala (991) 3 31% Dalarna (988) 43% 2 Riket (19679) 43% 2 Norrbotten (972) 4 2 Västmanland (997) 2 Sörmland (980) 4 2 Kronoberg (994) 42% 31% Halland (988) 43% Örebro (980) 4 2 Jönköping (995) 42% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ensamstående utan hemmavarande barn Ensamstående med hemmavarande barn Gift/sambo/partner utan hemmavarande barn Gift/sambo/partner med hemmavarande barn Bor med föräldrarna Annan familjesituation Vårdbarometern Landstingsjämförelse 48 av 51

49 F45 Hur gammal är du? Uppsala 1 1 Jönköping 1 Värmland 1 Västra Götalandsregionen Örebro 2 Västerbotten 1 Jämtland Riket 1 1 Norrbotten 2 1 Blekinge 2 Skåne Östergötland 1 2 Kronoberg Västmanland 1 Gävleborg 2 Dalarna 2 Halland 2 Kalmar Västernorrland 2 Stockholm Sörmland 2 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% år år år år år år 80 år eller äldre Vårdbarometern Landstingsjämförelse 49 av 51

50 F46 Var är du född? Västerbotten (981) Västernorrland (987) Gävleborg (989) Jämtland (983) Kalmar (983) Dalarna (986) Norrbotten (984) Blekinge (989) Värmland (988) Östergötland (979) Örebro (987) Halland (994) Riket (19778) Jönköping (996) Uppsala (993) Skåne (995) Kronoberg (995) Sörmland (984) Västra Götalandsregionen (995) Stockholm (992) Västmanland (998) % 93% 93% 93% 93% 93% 93% 92% 91% 91% 91% % 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sverige Övriga Norden Övriga Europa (Ryssland och Turkiet räknas till Europa) Övriga världen Vårdbarometern Landstingsjämförelse 50 av 51

51 F47 Är du man eller kvinna? Norrbotten (1000) Kalmar (981) Östergötland (1000) Kronoberg (1000) Halland (1000) Västerbotten (1000) Skåne (1000) Jämtland (1000) Jönköping (1000) Riket (19981) Gävleborg (1000) Västernorrland (1000) Västra Götalandsregionen (1000) Örebro (1000) Blekinge (1000) Uppsala (1000) Västmanland (1000) Sörmland (1000) Dalarna (1000) Värmland (1000) Stockholm (1000) 60% % 54% 54% 54% 54% 54% 53% 50% 43% 43% 43% 43% 44% 44% % 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Man Kvinna Vårdbarometern Landstingsjämförelse 51 av 51

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: 070 00 Fax: 08

Läs mer

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller

Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Du kan hjälpa patienten att förstå vad som gäller Vårdgarantin I Sverige finns en nationell vårdgaranti. Den innebär att patienten ska erbjudas tid för besök och behandling inom de tidsgränser som anges

Läs mer

Årsrapport för år 2007

Årsrapport för år 2007 Årsrapport för år 7 Vårdbarometern är en undersökning av befolkningens erfarenheter av, kunskaper om och attityder till svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport är en sammanfattning av 7-års intervjuer.

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag?

1. Skulle du vilja att dina barn åt mer frukt- och grönsaker än vad de gör idag? Faktablad frukt och grönt undersökning 2012 TNS SIFO har på uppdrag av ICA genomfört en undersökning bland 3819 föräldrar med barn under 18 år i samtliga 21 län. Respondenterna var mellan 18 och 65 år

Läs mer

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal

BÄTTRE VÅRD FÖR DIG. Information om Sammanhållen journal BÄTTRE VÅRD FÖR DIG Information om Sammanhållen journal BÄTTRE ÖVERBLICK OCH ÄNNU SÄKRARE VÅRD NÄR FLER KAN LÄSA DIN JOURNAL Sedan hösten 2013 har Varbergs kommun varit ansluten till Sammanhållen journal

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2012 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Anna

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården

MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 2013 Tillgänglighet i vården MEDBORGARPANELEN 213 Rapport 1 Tillgänglighet MEDBORGARPANEL Nummer 1 - Juli 213 Tillgänglighet i vården Enkät nummer ett slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den första enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral. Hälsoval Örebro län

Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral. Hälsoval Örebro län Nu får du utökad möjlighet att välja vårdcentral Hälsoval Örebro län 2 Valet är ditt! I januari 2010 infördes Hälsoval Örebro län. Det innebär utökade möjligheter för dig att fritt välja vårdcentral i

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Q1 Ditt kön: Studentrapporten VT 2015 1 / 25. Answered: 1,983 Skipped: 1. Kvinna. Man 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 72.92% 1,446.

Q1 Ditt kön: Studentrapporten VT 2015 1 / 25. Answered: 1,983 Skipped: 1. Kvinna. Man 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 72.92% 1,446. Q1 Ditt kön: Answered: 1,983 Skipped: 1 Kvinna Man Kvinna Man 72.92% 1,446 27.08% 537 Total 1,983 1 / 25 Q2 Hur gammal är du? Answered: 1,983 Skipped: 1 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17 år

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern

Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern Pressmeddelande 10 juli Varannan anställd i Blekinge tänker inte på jobbet under semestern Drygt varannan anställd i Blekinge, 55 procent, tänker sällan eller aldrig på jobbet under semestern. Det visar

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Vid förskrivning, ordination, läkemedelsgenomgång och läkemedelsavstämning.

Vid förskrivning, ordination, läkemedelsgenomgång och läkemedelsavstämning. Frågor och svar om beslutsstödet Janusfönster Allmänna frågor Vad är Janusfönster? Janusfönster är ett beslutstöd för förskrivare som integreras i journalsystemets läkemedelsmodul. Janusfönster visas som

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011

Omvärldsfakta. Illavarslande utveckling. Antal varsel per 1000 sysselsatta - september-november 2011 Nr 3:211 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Illavarslande utveckling Inbromsningen i den svenska ekonomin märks allt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling

Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling PRESSMEDDELANDE 2008-01-16 Sju av tio kommuner i Dalarna ställer miljökrav vid upphandling Sju av tio kommuner i Dalarna, som svarat på en enkät från Naturvårdsverket, anger att de alltid eller oftast

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE Är du Man 50% 510 100% 0% 45% 5% 47% 54% Kvinna 50% 517 0% 100% 55% 47% 5% 46% Bas 1027 510 517 147 11 85 18 Summa 1027 510 517 147 11 85 18 Åldersgrupp 18-25 14% 147 1% 16% 100% 0% 0% 0% 26-45 0% 11 2%

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Besök vår hemsida för mer information: www.patientforsakring.se Om du skadas i vården... Om du drabbas

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Vårdgarantin. Vårdgarantin

Vårdgarantin. Vårdgarantin Vårdgarantin Vårdgarantin Vårdgarantin Landstinget Gävleborg arbetar för att erbjuda en säker vård av god kvalitet och med hög tillgänglighet. Vårdgarantin reglerar inte om eller vilken vård som ska ges,

Läs mer

Hemtjänsten 2012 2012-08-13. Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 %

Hemtjänsten 2012 2012-08-13. Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 % Hemtjänsten 2012 2012-08-13 Svarsfrekvens 77 av 130 utdelade = 60 % Bortfall: 3 av 77 Jag som har hemtjänst är: Bortfall: 1 av 77 Ålder Bortfall: 1 av 77 Jag som svarat på enkäten är: 1. Hur nöjd är du

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget

Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Varför fettskola i Norrbotten? Hälsoläget Anne-Li Isaxon leg. dietist, projektledare Margareta Eriksson, leg. sjukgymnast Med Dr, Folkhälsostrateg Folkhälsocentrum Kroniska sjukdomar kan förebyggas Hälsosamma

Läs mer

Sex av tio anställda i Blekinge är överviktiga

Sex av tio anställda i Blekinge är överviktiga Pressmeddelande 30 oktober Sex av tio anställda i Blekinge är överviktiga Sex av tio anställda i Blekinge, 60 procent, är överviktiga. Bland anställda över 50 år har hela 68 procent ett BMI över 25, medan

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1

Hans Ekholm Jesper Stenberg. Vårdbarometern. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Hans Ekholm Jesper Stenberg Vårdbarometern 1 Agenda idag Basfakta Nuläge Några nedslag i materialet och analyssätt Diskussionsfrågor 2 Basfakta 1 Vad är Vårdbarometern? Rullande befolknings mätning som

Läs mer

Vårdcentralen Kolmården

Vårdcentralen Kolmården Vårdcentralen Kolmården Välkommen till Vårdcentralen Kolmården Öppettider: 07.45-17.00 Alla besök till läkare och distriktssköterska förbokas genom telefonsamtal med sjuksköterska. Sjuksköterskorna tar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut 101/07.

Landstingsstyrelsens beslut 101/07. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-05-19 LS-LED08-353 70 Analys av Folktandvården Sörmlands prislista för tandvård samt dess styrprinciper, uppdrag enligt LF 101/07 Landstingsstyrelsens

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 Klass vecka datum 9:3 39 26 sept 30 sept 9:2a, 9:2b 40 3 okt 7okt 9:4, 9:1 41 10 okt 14 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när din

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Kompletterande tabeller till kapitel 2 och 3

Kompletterande tabeller till kapitel 2 och 3 Uppfattningar om förvaltningen 1 (5) Bilaga 3 Kompletterande tabeller till kapitel 2 och 3 Tabell 1 Myndigheter: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Verksamheter: Brukarnas bedömningar av offentlig service

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997

6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 6. Utredning av gastroskopiverksamhet i Sverige 1987 och 1997 I en SBU-rapport från 1990 Gastroskopi vid utredning av ont i magen redovisas en enkät som avser användning av EDG-skopi esofagogastroduodenoskopi

Läs mer

Ringkontakten. Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun

Ringkontakten. Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun Ringkontakten Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun OM RINGKONTAKTEN Tycker Du att det känns tryggt att veta att någon ringer upp Dig varje vardag? Bara för att höra

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan pedagoger och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

REHAB Förköpsinformation

REHAB Förköpsinformation REHAB Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats eller ring vår kundservice

Läs mer

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014

Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator) Sammanfattande rapport Vårdbarometern 2014 Aarika Soukka 2014-12-10 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 2 Juni 2014 Medborgarpanelens upplevelse av hälso- och sjukvårdens tjänster på webben. Arbetsmaterial 2014-0-23 Handläggare Ove Granholm 2014-0-23 2(7) Undersökning nummer 2 är slutförd.

Läs mer

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation Cancerrehabilitering Denna text är framtagen av RCC Stockholm Gotland i samarbete med patientföreträdare och faktagranskad av professioner inom

Läs mer