Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken 6 Kollektivtrafiken 8 Infrastruktur 10 Kultur och fritid 12 Inköp inom detaljhandeln 14 Utbud av butiker och restauranger 16 Renhållning 18 Stadens vision 20 Helsingborg kontaktcenter 22 Information och inflytande 24 Helhetsattityder 27 Bilaga Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 1

3 Sammanfattning Medborgarna som helhet nöjda med Helsingborg Åtta av tio medborgare anser att Helsingborgs stad är en bra plats att leva och bo på. Lika många skulle med hög sannolikhet rekommendera andra att flytta till Helsingborg. Utbud av livsmedelsaffärer på rimligt avstånd Ungefär tre av fyra medborgare ger höga betyg avseende utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från sin bostad. Kultur och fritid Omkring sju av tio medborgare tycker det är bra tillgång till idrottsevenemang, parker, grönområden och natur i Helsingborg. Lika många ger höga betyg till möjligheterna att utöva sina fritidsintressen i staden. Prioritering av bussar och cyklister En av tre medborgare anser att bussar bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken och ungefär lika många anser att det borde vara cyklister som prioriteras. Gång- och cykelvägar Ungefär tre av fem anser att tillgången till gång- och cykelvägar i Helsingborg är bra och nära hälften ger höga betyg gällande underhåll och skötsel av dessa. Delade åsikter om renhållning i staden Omkring fyra av tio medborgare anser att det är bra tillgänglighet på återvinningscentraler och sopstationer i Helsingborg. Lika många ger högt betyg gällande renhållning av parker och allmänna platser. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 2

4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte CMA Research har fått i uppdrag av Helsingborgs stad att rekrytera en medborgarpanel. Syftet är att göra kontinuerliga undersökningar bland stadens medborgare och detta är den första i ordningen. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden april-maj 2014 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Henrik Brandes. Analysen har genomförts av Denis Zgela. Kontaktperson i Helsingborgs stad: Birgitta Darrell och Erik Larsson. Metod Undersökningen har genomförts via webben. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Helsingborg som är mellan 18 och 80 gamla. Uppnådd svarsfrekvens: 91 procent (1 666 utskick, 14 felaktiga adresser och svar) Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Felmarginaler i resultaten: ca 1-2 procent på totalnivån. Resultaten har viktats på ålder och kön för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Helsingborg avseende dessa faktorer. Enkät Enkäten best av frågor som rör trafik, infrastruktur, kultur och fritid, utbud av butiker, renhållning, stadens vision, Helsingborgs kontaktcenter, information, inflytande samt helhetsattityder. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 3

5 Fakta om respondenterna Ålder Antal Andel % % % % Kön Antal Andel Man ,9% Kvinna ,5% Uppgift saknas 9 0,6% Utbildning Antal Andel Grundskola eller motsvarande % Gymnasium eller motsvarande % Universitet/högskola % Ingen avslutad utbildning 4 0,3% Sysselsättning Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Egen företagare 120 8% Studerande 69 5% Pensionär % Långtidssjukskriven 6 0,4% Tjänstledig eller föräldraledig 20 1% Arbetssökande 39 3% Hemarbetande, sköter hushållet 11 1% Annat 17 1% Bonde Antal Andel Centrala Helsingborg % Landsbygden 34 2% Stadsdel centrum % Tätort Helsingborg % Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 4

6 Resultat Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 5

7 Stadstrafiken En av tre medborgare anser att bussar bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken och ungefär lika många anser att cyklister bör vara det. Vilka anser du bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken? Bussar Cyklister Fotgängare Bilister 32% 31% 21% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 6

8 Stadstrafiken Jämförelser mellan grupper Vilka anser du bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken? Bussar 41% 27% 27% 43% 33% 30% 45% 36% 27% 32% Cyklister 23% 39% 31% 20% 28% 33% 26% 28% 33% 31% Fotgängare 18% 19% 22% 28% 20% 23% 15% 17% 26% 21% Bilister 18% 15% 20% 10% 19% 14% 14% 20% 14% 16% Vilka anser du bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken? Grundskola Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildning Sysselsättning Man Kvinna Gymnasium Universitet/ högskola Bussar 28% 20% 38% 45% 45% 27% 35% 31% 44% 32% Cyklister 36% 26% 28% 17% 17% 32% 34% 21% 17% 31% Fotgängare 20% 20% 19% 27% 25% 26% 17% 27% 18% 21% Bilister 16% 34% 16% 11% 12% 16% 15% 21% 20% 16% Landsbygd Arbetssökande Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Egen företagare Studerande Pensionär Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 7

9 Kollektivtrafiken 62 procent använder sig av kollektivtrafiken i Helsingborg minst någon gång i månaden. Hur ofta använder du dig av kollektivtrafiken i Helsingborg (buss, tåg, färja)? Minst 4 gånger i veckan 1-3 gånger i veckan 1-4 gånger i månaden Mer sällan än 1 gång i månaden Aldrig 17% 14% 31% 31% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 8

10 Kollektivtrafiken Jämförelser mellan grupper Hur ofta använder du dig av kollektivtrafiken i Helsingborg (buss, tåg, färja)? Minst 4 gånger i veckan 46% 17% 11% 9% 15% 20% 15% 20% 16% 17% 1-3 gånger i veckan 15% 12% 12% 22% 12% 16% 22% 12% 14% 14% 1-4 gånger i månaden 27% 30% 33% 35% 31% 32% 31% 29% 33% 31% Mer sällan än 1 gång i månaden 10% 34% 38% 27% 35% 27% 24% 33% 31% 31% Aldrig 2% 7% 6% 8% 7% 5% 8% 6% 6% 6% Hur ofta använder du dig av kollektivtrafiken i Helsingborg (buss, tåg, färja)? Landsbygd Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildning Sysselsättning Man Kvinna Stadsdel centrum Tätort Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Minst 4 gånger i veckan 16% 4% 49% 8% 34% 20% 15% 19% 32% 17% 1-3 gånger i veckan 11% 9% 18% 23% 5% 11% 18% 8% 9% 14% 1-4 gånger i månaden 31% 33% 20% 36% 38% 37% 31% 26% 7% 31% Mer sällan än 1 gång i månaden 35% 43% 12% 26% 21% 26% 31% 41% 36% 31% Aldrig 7% 11% 1% 7% 2% 6% 6% 6% 16% 6% Egen företagare Studerande Pensionär Arbetssökande Centrala Boende Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 9

11 Infrastruktur Ungefär tre av fem medborgare anser att tillgången till gång- och cykelvägar i Helsingborg är bra och nära hälften ger höga betyg gällande underhåll och skötsel av dessa. Hur ser du på följande i Helsingborg? Medelvärde Vet ej tillgången till gång- och cykelvägar ,6 4% underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar ,3 8% parkeringsmöjligheterna i centrum ,0 7% underhåll och skötsel av gator och vägar ,7 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 10

12 Infrastruktur Jämförelser mellan grupper Hur ser du på följande i Helsingborg? Ålder Kön Utbildning tillgången till gång- och cykelvägar 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar 3,6 3,4 3,1 3,1 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 3,3 parkeringsmöjligheterna i centrum 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,9 3,1 3,0 underhåll och skötsel av gator och vägar 3,2 2,9 2,5 2,5 2,6 2,8 2,5 2,7 2,8 2, Man Kvinna Gymnasium Universitet/ högskola Hur ser du på följande i Helsingborg? Landsbygd Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort tillgången till gång- och cykelvägar 3,5 3,7 3,6 3,5 3,8 3,6 3,6 3,5 3,3 3,6 underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar 3,3 3,4 3,6 3,2 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 parkeringsmöjligheterna i centrum 3,0 3,0 2,8 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 underhåll och skötsel av gator och vägar 2,6 2,7 3,4 2,5 3,0 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 Egen företagare Studerande Pensionär Arbetssökande Grundskola Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 11

13 Kultur och fritid Ungefär sju av tio medborgare anser att tillgången till idrottsevenemang, parker, grönområden och natur samt möjligheten att utöva sina fritidsintressen är bra. Hur ser du på följande i Helsingborg? Medelvärde Vet ej tillgången till idrottsevenemang ,9 16% möjligheten att utöva sina fritidsintressen ,9 5% tillgången till parker, grönområden och natur ,9 1% tillgången till kulturevenemang ,7 10% nöjesutbudet ,4 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 12

14 Kultur och fritid Jämförelser mellan grupper Hur ser du på följande i Helsingborg? tillgången till idrottsevenemang 4,0 3,8 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 möjligheten att utöva sina fritidsintressen 3,6 3,8 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 tillgången till parker, grönområden och natur 3,7 3,8 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9 tillgången till kulturevenemang 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 nöjesutbudet 3,0 3,3 3,5 3,5 3,3 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 Hur ser du på följande i Helsingborg? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildning Sysselsättning Man Kvinna Boende Stadsdel centrum Tätort Gymnasium Universitet/ högskola tillgången till idrottsevenemang 3,9 4,0 3,9 4,0 3,7 4,0 3,8 3,8 3,9 3,9 möjligheten att utöva sina fritidsintressen 3,9 4,0 3,8 4,0 3,3 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 tillgången till parker, grönområden och natur 3,8 4,0 3,7 4,1 3,3 3,9 3,9 3,7 3,7 3,9 tillgången till kulturevenemang 3,6 3,8 3,6 3,9 3,3 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 nöjesutbudet 3,4 3,6 3,0 3,6 3,2 3,5 3,3 3,3 3,8 3,4 Egen företagare Studerande Pensionär Landsbygd Centrala Grundskola Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 13

15 Inköp inom detaljhandeln Hälften av medborgarna föredrar att göra sina inköp i centrala Helsingborg och ungefär fyra av tio föredrar Väla. Var föredrar du att göra dina inköp inom detaljhandeln? Centrala Helsingborg Väla Annat Inget åsikt 3% 9% 38% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 14

16 Inköp inom detaljhandeln Jämförelser mellan grupper Var föredrar du att göra dina inköp inom detaljhandeln? Ålder Kön Utbildning Centrala Helsingborg 36% 44% 55% 59% 44% 55% 50% 43% 54% 50% Väla 57% 46% 32% 21% 42% 34% 30% 44% 36% 38% Annat 3% 7% 9% 17% 10% 8% 14% 10% 8% 9% Inget åsikt 3% 3% 4% 2% 4% 2% 5% 3% 2% 3% Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Var föredrar du att göra dina inköp inom detaljhandeln? Ålder Kön Utbildning Centrala Helsingborg 36% 44% 55% 59% 44% 55% 50% 43% 54% 50% Väla 57% 46% 32% 21% 42% 34% 30% 44% 36% 38% Annat 3% 7% 9% 17% 10% 8% 14% 10% 8% 9% Inget åsikt 3% 3% 4% 2% 4% 2% 5% 3% 2% 3% Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 15

17 Utbud av butiker och restauranger Ungefär tre av fyra medborgare anser att de har ett bra utbud av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd sin bostad. Nära hälften ger höga betyg vad gäller utbud av andra affärer samt caféer, barer och restauranger. Hur ser du på Medelvärde Vet ej utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad? ,1 0% utbudet av andra affärer inom rimligt avstånd från din bostad? ,4 0% utbudet av caféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd från din bostad? % 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) 3,3 1% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 16

18 Utbud av butiker och restauranger Jämförelser mellan grupper Hur ser du på utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad? utbudet av andra affärer inom rimligt avstånd från din bostad? utbudet av caféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd från din bostad? Ålder Kön Utbildning Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola 4,4 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,3 3,5 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4 3,1 3,2 3,3 3,5 3,1 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 Hur ser du på utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad? utbudet av andra affärer inom rimligt avstånd från din bostad? utbudet av caféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd från din bostad? Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Egen företagare Studerande Pensionär Arbetssökande Landsbygd 4,1 3,9 4,4 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 3,4 4,1 3,5 3,4 3,3 3,3 3,0 3,8 3,1 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 2,9 3,4 3,3 4,0 2,9 2,9 3,1 3,3 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 17

19 Renhållning Ungefär fyra av tio medborgare anser att det är bra tillgänglighet på återvinningscentraler och sopstationer i Helsingborg. Lika många ger högt betyg gällande renhållning av parker och allmänna platser. Hur ser du på följande i Helsingborg? Medelvärde Vet ej tillgängligheten på återvinningscentraler ,3 15% renhållningen av parker och allmänna platser ,2 3% tillgängligheten på sopstationer ,2 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 18

20 Renhållning Jämförelser mellan grupper Hur ser du på följande i Helsingborg? Ålder tillgängligheten på återvinningscentraler 3,0 3,3 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 renhållningen av parker och allmänna platser 3,1 3,4 3,1 3,0 3,1 3,3 2,9 3,1 3,3 3,2 tillgängligheten på sopstationer 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, Man Kön Kvinna Utbildning Gymnasium Universitet/ högskola Hur ser du på följande i Helsingborg? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Grundskola Centrala Boende tillgängligheten på återvinningscentraler 3,2 3,5 3,2 3,4 3,0 3,2 3,3 3,3 3,6 3,3 renhållningen av parker och allmänna platser 3,3 3,3 3,3 2,9 3,0 3,2 3,1 3,2 3,5 3,2 tillgängligheten på sopstationer 3,1 3,3 3,1 3,3 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Stadsdel centrum Tätort Egen företagare Studerande Pensionär Landsbygd Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 19

21 Stadens vision En av tre medborgare känner till stadens vision Helsingborg Känner du till stadens vision Helsingborg 2035? 32% Ja Nej 68% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 20

22 Stadens vision Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildning Känner du till stadens vision Helsingborg 2035? Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Andel "Ja"-svar 28% 31% 35% 33% 32% 32% 20% 28% 37% 32% Känner du till stadens vision Helsingborg 2035? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Landsbygd Andel "Ja"-svar 34% 30% 30% 30% 32% 38% 30% 27% 20% 32% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 21

23 Helsingborg kontaktcenter Ungefär hälften av medborgarna har hört talas om Helsingborg kontaktcenter. Har du hört talas om Helsingborg kontaktcenter? Ja 52% 48% Nej Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 22

24 Helsingborg kontaktcenter Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildning Har du hört talas om Helsingborg kontaktcenter? Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Andel "Ja"-svar 35% 44% 49% 61% 40% 55% 49% 43% 51% 48% Har du hört talas om Helsingborg kontaktcenter? Landsbygd Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Arbetssökande Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Andel "Ja"-svar 46% 45% 45% 61% 26% 54% 45% 42% 49% 48% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 23

25 Information och inflytande Nära hälften anser att Helsingborgs stads webbplats är bra. Två av tre upplever inte att de har möjligheter att påverka politiska beslut eller de kommunala verksamheterna. Hur ser du på Medelvärde Vet ej Helsingborgs stads webbplats ,4 14% tillgången till information om Helsingborgs stad och dess verksamheter? ,3 8% i hur god tid Helsingborgs stad informerar om viktiga frågor för stadens invånare? ,9 21% i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland stadens partier? ,8 23% invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut? ,2 21% invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? ,2 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 24

26 Information och inflytande Jämförelser mellan grupper Hur ser du på Helsingborgs stads webbplats tillgången till information om Helsingborgs stad och dess verksamheter? i hur god tid Helsingborgs stad informerar om viktiga frågor för stadens invånare? Ålder Kön Utbildning Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola 3,3 3,5 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 2,7 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland stadens partier? invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut? invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9 2,8 2,3 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,1 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,0 2,1 2,3 2,2 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 25

27 Information och inflytande Jämförelser mellan grupper Hur ser du på Helsingborgs stads webbplats tillgången till information om Helsingborgs stad och dess verksamheter? i hur god tid Helsingborgs stad informerar om viktiga frågor för stadens invånare? Landsbygd Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Arbetssökande 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 3,8 3,4 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,6 3,3 3,0 2,8 2,7 2,9 3,2 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland stadens partier? invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut? invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? 2,9 2,9 2,7 2,8 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,2 2,3 2,4 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,6 2,2 2,2 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 2,5 2,2 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 26

28 Helhetsattityder Åtta av tio medborgare anser att Helsingborg stad i sin helhet är en bra plats att leva och bo i. Ungefär lika många skulle med hög sannolikhet rekommendera vänner och bekanta att flytta till Helsingborgs stad. Hur ser du på Helsingborgs stad i dess helhet som en plats att leva och bo i? % 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Vet ej 4,1 0% Hur troligt är det att du skulle rekommendera vänner/bekanta att flytta till Helsingborgs stad? % 20% 40% 60% 80% 100% Troligt (4-5) (3) Inte troligt (1-2) Medelvärde Medelvärde Vet ej 4,1 1% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 27

29 Helhetsattityder Jämförelser mellan grupper Hur ser du på Helsingborgs stad i dess helhet som en plats att leva och bo i? Ålder Kön Utbildning Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola 4,0 4,1 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 Hur troligt är det att du skulle rekommendera vänner/bekanta att flytta till Helsingborgs stad? 3,8 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 Hur ser du på Helsingborgs stad i dess helhet som en plats att leva och bo i? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Landsbygd 4,2 4,1 4,0 4,2 3,7 4,2 4,1 4,1 4,2 4,1 Hur troligt är det att du skulle rekommendera vänner/bekanta att flytta till Helsingborgs stad? 4,2 4,1 3,9 4,1 3,4 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 28

30 Bilaga Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2

31 Bilaga 1 Öppna svar Var föredrar du att göra dina inköp inom detaljhandeln? Annat, nämligen: 023 Dalhem. 50% centrala 50% Väla. Allt utom Väla. Berga. Både centrum och Väla. Både Väla och centrala Helsinborg. Centrala HBG men möjligheterna minskas när det ej finns parkering och butikerna stänger pga höga hyror. Centrala Helsingborg men tyvärr blir det sällan pga dåliga öppettider. Vi som arbetar själva har ingen nytta av öppet på dagen och stängt kl 18. "Centrala Helsingborg på sommaren, välla på vintern." Centrum + väla. Citygross, Hyllinge. Coop Forum. (4 st.) Coop, ICA Maxi Råå. Coop, Landskronavägen. Coop, Maxi, Citygross. Det som sparar mig mest tid just då. Familia hyllinge. Familia. (3 st.) Filborna. Hemorten. Hyllinge. (10 st.) Höganäs, Köpenhamn. I en affär i närheten av min bostad. I Malmö. Ica Maxi Berga. (2 st.) Ica Maxi Råå. (2 st.) Ica Maxi, OJ och CityGross. Ica Maxi. (6 st.) Ica Regementsv. Ica Råå, Coop Forum Högasten. Ica, Ödåkra. Ica. Ica/Coop, Råå och Ica, Brohult. Internet el Köpenhamn. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2

32 Bilaga 1 Öppna svar Internet. (8 st.) Internetbutiker. Landskronavägen Maxi-Coop. Laröd hemköp. Lidl. (3 st.) Lokalt nära hem. Lokalt. (3 st.) Malmö, större utbud. Malmö. Malmö/Lund. MAT. Maxi norr, MAT. Maxi och Oj. Maxi Råå. (2 st.) Maxi, CityGross och OJ. Maxi, Lidl. Maxi. (7 st.) Netto Statena. Norra Helsingborg. Nära bostaden. Nära där jag bor. Nära min bostad. Närbutik Coop Landskronavägen. Närbutik. (3 st.) Närhet till boendet. Närområdet. (3 st.) Nät, Ica Maxi. Nätbutiker i grannskapet/området. Nätet. (2 st.) OJ. Online. Planteringen/Ättekulla. På närmsta stället och där jag har vägarna förbi. På nätet. På söder, Coop, CityGross och Maxi. På väg hem eller nära hem/eller jobb. Ramlösa. Rydebäck. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2

33 Bilaga 1 Öppna svar Råå Center. (2 st.) Råå Coop. Råå köpcentrum. Råå, Miatorp, Ättekulla. Råå, Regementsgatan. Råå. (16 st.) Råå/Landskronavägen. Sommaren = staden, vintern = Väla. Så nära min hemby som möjligt. Söder om söder. Söder. (4 st.) Södra. USA. Utanför centrala Helsingborg. Var jag befinner mig. Webben. (2 st.) Willys, Coop, Maxi landskronavägen. Willys Råå. Willys. (2 st.) Väla & centrala H-borg. Väla och Centrum. Väla och City. Ytterområde. Ytterområde. Är lika mycket i stan som på Väla. Ättekulla & Råå. Överallt. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Dals-Eds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Dals-Eds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Dals-Eds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Södertälje kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Södertälje kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Värmdö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Värmdö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Staffanstorps kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Staffanstorps kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Alvesta kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Alvesta kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Nässjö kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Nässjö kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Höörs kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Höörs kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Höörs kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Orsa kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Orsa kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Orsa kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Grums kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Grums kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nykvarns kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nykvarns kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Nykvarns kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Danderyds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Danderyds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vimmerby kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Oxelösunds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Oxelösunds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nacka kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Nacka kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Nacka kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Järfälla kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Järfälla kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Haninge kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Haninge kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 UResultat Del A Hur bedömer

Läs mer