Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken 6 Kollektivtrafiken 8 Infrastruktur 10 Kultur och fritid 12 Inköp inom detaljhandeln 14 Utbud av butiker och restauranger 16 Renhållning 18 Stadens vision 20 Helsingborg kontaktcenter 22 Information och inflytande 24 Helhetsattityder 27 Bilaga Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 1

3 Sammanfattning Medborgarna som helhet nöjda med Helsingborg Åtta av tio medborgare anser att Helsingborgs stad är en bra plats att leva och bo på. Lika många skulle med hög sannolikhet rekommendera andra att flytta till Helsingborg. Utbud av livsmedelsaffärer på rimligt avstånd Ungefär tre av fyra medborgare ger höga betyg avseende utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från sin bostad. Kultur och fritid Omkring sju av tio medborgare tycker det är bra tillgång till idrottsevenemang, parker, grönområden och natur i Helsingborg. Lika många ger höga betyg till möjligheterna att utöva sina fritidsintressen i staden. Prioritering av bussar och cyklister En av tre medborgare anser att bussar bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken och ungefär lika många anser att det borde vara cyklister som prioriteras. Gång- och cykelvägar Ungefär tre av fem anser att tillgången till gång- och cykelvägar i Helsingborg är bra och nära hälften ger höga betyg gällande underhåll och skötsel av dessa. Delade åsikter om renhållning i staden Omkring fyra av tio medborgare anser att det är bra tillgänglighet på återvinningscentraler och sopstationer i Helsingborg. Lika många ger högt betyg gällande renhållning av parker och allmänna platser. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 2

4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte CMA Research har fått i uppdrag av Helsingborgs stad att rekrytera en medborgarpanel. Syftet är att göra kontinuerliga undersökningar bland stadens medborgare och detta är den första i ordningen. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden april-maj 2014 av CMA Research AB. För mer info gå till Projektledare på CMA: Henrik Brandes. Analysen har genomförts av Denis Zgela. Kontaktperson i Helsingborgs stad: Birgitta Darrell och Erik Larsson. Metod Undersökningen har genomförts via webben. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Helsingborg som är mellan 18 och 80 gamla. Uppnådd svarsfrekvens: 91 procent (1 666 utskick, 14 felaktiga adresser och svar) Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS. Felmarginaler i resultaten: ca 1-2 procent på totalnivån. Resultaten har viktats på ålder och kön för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Helsingborg avseende dessa faktorer. Enkät Enkäten best av frågor som rör trafik, infrastruktur, kultur och fritid, utbud av butiker, renhållning, stadens vision, Helsingborgs kontaktcenter, information, inflytande samt helhetsattityder. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 3

5 Fakta om respondenterna Ålder Antal Andel % % % % Kön Antal Andel Man ,9% Kvinna ,5% Uppgift saknas 9 0,6% Utbildning Antal Andel Grundskola eller motsvarande % Gymnasium eller motsvarande % Universitet/högskola % Ingen avslutad utbildning 4 0,3% Sysselsättning Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Egen företagare 120 8% Studerande 69 5% Pensionär % Långtidssjukskriven 6 0,4% Tjänstledig eller föräldraledig 20 1% Arbetssökande 39 3% Hemarbetande, sköter hushållet 11 1% Annat 17 1% Bonde Antal Andel Centrala Helsingborg % Landsbygden 34 2% Stadsdel centrum % Tätort Helsingborg % Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 4

6 Resultat Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 5

7 Stadstrafiken En av tre medborgare anser att bussar bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken och ungefär lika många anser att cyklister bör vara det. Vilka anser du bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken? Bussar Cyklister Fotgängare Bilister 32% 31% 21% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 6

8 Stadstrafiken Jämförelser mellan grupper Vilka anser du bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken? Bussar 41% 27% 27% 43% 33% 30% 45% 36% 27% 32% Cyklister 23% 39% 31% 20% 28% 33% 26% 28% 33% 31% Fotgängare 18% 19% 22% 28% 20% 23% 15% 17% 26% 21% Bilister 18% 15% 20% 10% 19% 14% 14% 20% 14% 16% Vilka anser du bör vara en prioriterad grupp i stadstrafiken? Grundskola Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildning Sysselsättning Man Kvinna Gymnasium Universitet/ högskola Bussar 28% 20% 38% 45% 45% 27% 35% 31% 44% 32% Cyklister 36% 26% 28% 17% 17% 32% 34% 21% 17% 31% Fotgängare 20% 20% 19% 27% 25% 26% 17% 27% 18% 21% Bilister 16% 34% 16% 11% 12% 16% 15% 21% 20% 16% Landsbygd Arbetssökande Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Egen företagare Studerande Pensionär Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 7

9 Kollektivtrafiken 62 procent använder sig av kollektivtrafiken i Helsingborg minst någon gång i månaden. Hur ofta använder du dig av kollektivtrafiken i Helsingborg (buss, tåg, färja)? Minst 4 gånger i veckan 1-3 gånger i veckan 1-4 gånger i månaden Mer sällan än 1 gång i månaden Aldrig 17% 14% 31% 31% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 8

10 Kollektivtrafiken Jämförelser mellan grupper Hur ofta använder du dig av kollektivtrafiken i Helsingborg (buss, tåg, färja)? Minst 4 gånger i veckan 46% 17% 11% 9% 15% 20% 15% 20% 16% 17% 1-3 gånger i veckan 15% 12% 12% 22% 12% 16% 22% 12% 14% 14% 1-4 gånger i månaden 27% 30% 33% 35% 31% 32% 31% 29% 33% 31% Mer sällan än 1 gång i månaden 10% 34% 38% 27% 35% 27% 24% 33% 31% 31% Aldrig 2% 7% 6% 8% 7% 5% 8% 6% 6% 6% Hur ofta använder du dig av kollektivtrafiken i Helsingborg (buss, tåg, färja)? Landsbygd Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildning Sysselsättning Man Kvinna Stadsdel centrum Tätort Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Minst 4 gånger i veckan 16% 4% 49% 8% 34% 20% 15% 19% 32% 17% 1-3 gånger i veckan 11% 9% 18% 23% 5% 11% 18% 8% 9% 14% 1-4 gånger i månaden 31% 33% 20% 36% 38% 37% 31% 26% 7% 31% Mer sällan än 1 gång i månaden 35% 43% 12% 26% 21% 26% 31% 41% 36% 31% Aldrig 7% 11% 1% 7% 2% 6% 6% 6% 16% 6% Egen företagare Studerande Pensionär Arbetssökande Centrala Boende Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 9

11 Infrastruktur Ungefär tre av fem medborgare anser att tillgången till gång- och cykelvägar i Helsingborg är bra och nära hälften ger höga betyg gällande underhåll och skötsel av dessa. Hur ser du på följande i Helsingborg? Medelvärde Vet ej tillgången till gång- och cykelvägar ,6 4% underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar ,3 8% parkeringsmöjligheterna i centrum ,0 7% underhåll och skötsel av gator och vägar ,7 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 10

12 Infrastruktur Jämförelser mellan grupper Hur ser du på följande i Helsingborg? Ålder Kön Utbildning tillgången till gång- och cykelvägar 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar 3,6 3,4 3,1 3,1 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 3,3 parkeringsmöjligheterna i centrum 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,9 3,1 3,0 underhåll och skötsel av gator och vägar 3,2 2,9 2,5 2,5 2,6 2,8 2,5 2,7 2,8 2, Man Kvinna Gymnasium Universitet/ högskola Hur ser du på följande i Helsingborg? Landsbygd Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort tillgången till gång- och cykelvägar 3,5 3,7 3,6 3,5 3,8 3,6 3,6 3,5 3,3 3,6 underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar 3,3 3,4 3,6 3,2 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 parkeringsmöjligheterna i centrum 3,0 3,0 2,8 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 underhåll och skötsel av gator och vägar 2,6 2,7 3,4 2,5 3,0 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 Egen företagare Studerande Pensionär Arbetssökande Grundskola Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 11

13 Kultur och fritid Ungefär sju av tio medborgare anser att tillgången till idrottsevenemang, parker, grönområden och natur samt möjligheten att utöva sina fritidsintressen är bra. Hur ser du på följande i Helsingborg? Medelvärde Vet ej tillgången till idrottsevenemang ,9 16% möjligheten att utöva sina fritidsintressen ,9 5% tillgången till parker, grönområden och natur ,9 1% tillgången till kulturevenemang ,7 10% nöjesutbudet ,4 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 12

14 Kultur och fritid Jämförelser mellan grupper Hur ser du på följande i Helsingborg? tillgången till idrottsevenemang 4,0 3,8 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 möjligheten att utöva sina fritidsintressen 3,6 3,8 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 tillgången till parker, grönområden och natur 3,7 3,8 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9 tillgången till kulturevenemang 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 nöjesutbudet 3,0 3,3 3,5 3,5 3,3 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 Hur ser du på följande i Helsingborg? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Ålder Kön Utbildning Sysselsättning Man Kvinna Boende Stadsdel centrum Tätort Gymnasium Universitet/ högskola tillgången till idrottsevenemang 3,9 4,0 3,9 4,0 3,7 4,0 3,8 3,8 3,9 3,9 möjligheten att utöva sina fritidsintressen 3,9 4,0 3,8 4,0 3,3 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9 tillgången till parker, grönområden och natur 3,8 4,0 3,7 4,1 3,3 3,9 3,9 3,7 3,7 3,9 tillgången till kulturevenemang 3,6 3,8 3,6 3,9 3,3 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 nöjesutbudet 3,4 3,6 3,0 3,6 3,2 3,5 3,3 3,3 3,8 3,4 Egen företagare Studerande Pensionär Landsbygd Centrala Grundskola Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 13

15 Inköp inom detaljhandeln Hälften av medborgarna föredrar att göra sina inköp i centrala Helsingborg och ungefär fyra av tio föredrar Väla. Var föredrar du att göra dina inköp inom detaljhandeln? Centrala Helsingborg Väla Annat Inget åsikt 3% 9% 38% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 14

16 Inköp inom detaljhandeln Jämförelser mellan grupper Var föredrar du att göra dina inköp inom detaljhandeln? Ålder Kön Utbildning Centrala Helsingborg 36% 44% 55% 59% 44% 55% 50% 43% 54% 50% Väla 57% 46% 32% 21% 42% 34% 30% 44% 36% 38% Annat 3% 7% 9% 17% 10% 8% 14% 10% 8% 9% Inget åsikt 3% 3% 4% 2% 4% 2% 5% 3% 2% 3% Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Var föredrar du att göra dina inköp inom detaljhandeln? Ålder Kön Utbildning Centrala Helsingborg 36% 44% 55% 59% 44% 55% 50% 43% 54% 50% Väla 57% 46% 32% 21% 42% 34% 30% 44% 36% 38% Annat 3% 7% 9% 17% 10% 8% 14% 10% 8% 9% Inget åsikt 3% 3% 4% 2% 4% 2% 5% 3% 2% 3% Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 15

17 Utbud av butiker och restauranger Ungefär tre av fyra medborgare anser att de har ett bra utbud av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd sin bostad. Nära hälften ger höga betyg vad gäller utbud av andra affärer samt caféer, barer och restauranger. Hur ser du på Medelvärde Vet ej utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad? ,1 0% utbudet av andra affärer inom rimligt avstånd från din bostad? ,4 0% utbudet av caféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd från din bostad? % 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) 3,3 1% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 16

18 Utbud av butiker och restauranger Jämförelser mellan grupper Hur ser du på utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad? utbudet av andra affärer inom rimligt avstånd från din bostad? utbudet av caféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd från din bostad? Ålder Kön Utbildning Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola 4,4 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,3 3,5 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4 3,1 3,2 3,3 3,5 3,1 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 Hur ser du på utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad? utbudet av andra affärer inom rimligt avstånd från din bostad? utbudet av caféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd från din bostad? Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Egen företagare Studerande Pensionär Arbetssökande Landsbygd 4,1 3,9 4,4 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 3,4 4,1 3,5 3,4 3,3 3,3 3,0 3,8 3,1 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3 2,9 3,4 3,3 4,0 2,9 2,9 3,1 3,3 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 17

19 Renhållning Ungefär fyra av tio medborgare anser att det är bra tillgänglighet på återvinningscentraler och sopstationer i Helsingborg. Lika många ger högt betyg gällande renhållning av parker och allmänna platser. Hur ser du på följande i Helsingborg? Medelvärde Vet ej tillgängligheten på återvinningscentraler ,3 15% renhållningen av parker och allmänna platser ,2 3% tillgängligheten på sopstationer ,2 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 18

20 Renhållning Jämförelser mellan grupper Hur ser du på följande i Helsingborg? Ålder tillgängligheten på återvinningscentraler 3,0 3,3 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 renhållningen av parker och allmänna platser 3,1 3,4 3,1 3,0 3,1 3,3 2,9 3,1 3,3 3,2 tillgängligheten på sopstationer 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, Man Kön Kvinna Utbildning Gymnasium Universitet/ högskola Hur ser du på följande i Helsingborg? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Grundskola Centrala Boende tillgängligheten på återvinningscentraler 3,2 3,5 3,2 3,4 3,0 3,2 3,3 3,3 3,6 3,3 renhållningen av parker och allmänna platser 3,3 3,3 3,3 2,9 3,0 3,2 3,1 3,2 3,5 3,2 tillgängligheten på sopstationer 3,1 3,3 3,1 3,3 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Stadsdel centrum Tätort Egen företagare Studerande Pensionär Landsbygd Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 19

21 Stadens vision En av tre medborgare känner till stadens vision Helsingborg Känner du till stadens vision Helsingborg 2035? 32% Ja Nej 68% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 20

22 Stadens vision Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildning Känner du till stadens vision Helsingborg 2035? Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Andel "Ja"-svar 28% 31% 35% 33% 32% 32% 20% 28% 37% 32% Känner du till stadens vision Helsingborg 2035? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Landsbygd Andel "Ja"-svar 34% 30% 30% 30% 32% 38% 30% 27% 20% 32% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 21

23 Helsingborg kontaktcenter Ungefär hälften av medborgarna har hört talas om Helsingborg kontaktcenter. Har du hört talas om Helsingborg kontaktcenter? Ja 52% 48% Nej Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 22

24 Helsingborg kontaktcenter Jämförelser mellan grupper Ålder Kön Utbildning Har du hört talas om Helsingborg kontaktcenter? Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Andel "Ja"-svar 35% 44% 49% 61% 40% 55% 49% 43% 51% 48% Har du hört talas om Helsingborg kontaktcenter? Landsbygd Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Arbetssökande Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Andel "Ja"-svar 46% 45% 45% 61% 26% 54% 45% 42% 49% 48% Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 23

25 Information och inflytande Nära hälften anser att Helsingborgs stads webbplats är bra. Två av tre upplever inte att de har möjligheter att påverka politiska beslut eller de kommunala verksamheterna. Hur ser du på Medelvärde Vet ej Helsingborgs stads webbplats ,4 14% tillgången till information om Helsingborgs stad och dess verksamheter? ,3 8% i hur god tid Helsingborgs stad informerar om viktiga frågor för stadens invånare? ,9 21% i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland stadens partier? ,8 23% invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut? ,2 21% invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? ,2 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 24

26 Information och inflytande Jämförelser mellan grupper Hur ser du på Helsingborgs stads webbplats tillgången till information om Helsingborgs stad och dess verksamheter? i hur god tid Helsingborgs stad informerar om viktiga frågor för stadens invånare? Ålder Kön Utbildning Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola 3,3 3,5 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 2,7 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland stadens partier? invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut? invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9 2,8 2,3 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,1 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,0 2,1 2,3 2,2 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 25

27 Information och inflytande Jämförelser mellan grupper Hur ser du på Helsingborgs stads webbplats tillgången till information om Helsingborgs stad och dess verksamheter? i hur god tid Helsingborgs stad informerar om viktiga frågor för stadens invånare? Landsbygd Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Arbetssökande 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 3,8 3,4 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,6 3,3 3,0 2,8 2,7 2,9 3,2 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland stadens partier? invånarnas möjlighet att påverka politiska beslut? invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? 2,9 2,9 2,7 2,8 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,2 2,3 2,4 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,6 2,2 2,2 2,2 2,3 2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 2,5 2,2 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 26

28 Helhetsattityder Åtta av tio medborgare anser att Helsingborg stad i sin helhet är en bra plats att leva och bo i. Ungefär lika många skulle med hög sannolikhet rekommendera vänner och bekanta att flytta till Helsingborgs stad. Hur ser du på Helsingborgs stad i dess helhet som en plats att leva och bo i? % 20% 40% 60% 80% 100% Bra (4-5) (3) Inte bra (1-2) Vet ej 4,1 0% Hur troligt är det att du skulle rekommendera vänner/bekanta att flytta till Helsingborgs stad? % 20% 40% 60% 80% 100% Troligt (4-5) (3) Inte troligt (1-2) Medelvärde Medelvärde Vet ej 4,1 1% Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 27

29 Helhetsattityder Jämförelser mellan grupper Hur ser du på Helsingborgs stad i dess helhet som en plats att leva och bo i? Ålder Kön Utbildning Man Kvinna Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola 4,0 4,1 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 Hur troligt är det att du skulle rekommendera vänner/bekanta att flytta till Helsingborgs stad? 3,8 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 Hur ser du på Helsingborgs stad i dess helhet som en plats att leva och bo i? Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Pensionär Centrala Boende Stadsdel centrum Tätort Landsbygd 4,2 4,1 4,0 4,2 3,7 4,2 4,1 4,1 4,2 4,1 Hur troligt är det att du skulle rekommendera vänner/bekanta att flytta till Helsingborgs stad? 4,2 4,1 3,9 4,1 3,4 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än genomsnittet (resultatet på totalnivå). Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2, sid 28

30 Bilaga Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2

31 Bilaga 1 Öppna svar Var föredrar du att göra dina inköp inom detaljhandeln? Annat, nämligen: 023 Dalhem. 50% centrala 50% Väla. Allt utom Väla. Berga. Både centrum och Väla. Både Väla och centrala Helsinborg. Centrala HBG men möjligheterna minskas när det ej finns parkering och butikerna stänger pga höga hyror. Centrala Helsingborg men tyvärr blir det sällan pga dåliga öppettider. Vi som arbetar själva har ingen nytta av öppet på dagen och stängt kl 18. "Centrala Helsingborg på sommaren, välla på vintern." Centrum + väla. Citygross, Hyllinge. Coop Forum. (4 st.) Coop, ICA Maxi Råå. Coop, Landskronavägen. Coop, Maxi, Citygross. Det som sparar mig mest tid just då. Familia hyllinge. Familia. (3 st.) Filborna. Hemorten. Hyllinge. (10 st.) Höganäs, Köpenhamn. I en affär i närheten av min bostad. I Malmö. Ica Maxi Berga. (2 st.) Ica Maxi Råå. (2 st.) Ica Maxi, OJ och CityGross. Ica Maxi. (6 st.) Ica Regementsv. Ica Råå, Coop Forum Högasten. Ica, Ödåkra. Ica. Ica/Coop, Råå och Ica, Brohult. Internet el Köpenhamn. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2

32 Bilaga 1 Öppna svar Internet. (8 st.) Internetbutiker. Landskronavägen Maxi-Coop. Laröd hemköp. Lidl. (3 st.) Lokalt nära hem. Lokalt. (3 st.) Malmö, större utbud. Malmö. Malmö/Lund. MAT. Maxi norr, MAT. Maxi och Oj. Maxi Råå. (2 st.) Maxi, CityGross och OJ. Maxi, Lidl. Maxi. (7 st.) Netto Statena. Norra Helsingborg. Nära bostaden. Nära där jag bor. Nära min bostad. Närbutik Coop Landskronavägen. Närbutik. (3 st.) Närhet till boendet. Närområdet. (3 st.) Nät, Ica Maxi. Nätbutiker i grannskapet/området. Nätet. (2 st.) OJ. Online. Planteringen/Ättekulla. På närmsta stället och där jag har vägarna förbi. På nätet. På söder, Coop, CityGross och Maxi. På väg hem eller nära hem/eller jobb. Ramlösa. Rydebäck. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2

33 Bilaga 1 Öppna svar Råå Center. (2 st.) Råå Coop. Råå köpcentrum. Råå, Miatorp, Ättekulla. Råå, Regementsgatan. Råå. (16 st.) Råå/Landskronavägen. Sommaren = staden, vintern = Väla. Så nära min hemby som möjligt. Söder om söder. Söder. (4 st.) Södra. USA. Utanför centrala Helsingborg. Var jag befinner mig. Webben. (2 st.) Willys, Coop, Maxi landskronavägen. Willys Råå. Willys. (2 st.) Väla & centrala H-borg. Väla och Centrum. Väla och City. Ytterområde. Ytterområde. Är lika mycket i stan som på Väla. Ättekulla & Råå. Överallt. Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q2

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 2. Genomförd av CMA Research AB Februari 2018

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 2. Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 2 Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 2, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning november 2017 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Syfte och genomförande Syftet med mätningen är att: Genomförande undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker se

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014 1 Syfte och genomförande Syftet med mätningen är att: Genomförande undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun hitta förbättringsområden utifrån

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen Södra sjukvårdsregionen Regionalt samarbete Medborgarundersökning Mars 2018 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Resultat

Läs mer

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB

SKÅNEENKÄTEN. Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB SKÅNEENKÄTEN Medborgarundersökning augusti 2018 Genomförd av Institutet för Kvalitetsindikatorer AB INNEHÅLL Resultat i korthet 1 Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Att leva och bo i Skåne

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Syfte och genomförande Syftet med mätningen är att: Genomförande undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun hitta förbättringsområden utifrån vad

Läs mer

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. (Nöjd-Region-Index)

Tabeller och diagram. SCB:s Medborgarundersökning. A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på. (Nöjd-Region-Index) SCB:s Medborgarundersökning Tabeller och diagram A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) TABELLER OCH DIAGRAM 19 Diagram 1A: Modellbild egion-index (NRI) A1: 1 rgarna

Läs mer

Linköpings kommun. Attitydundersökning. Genomförd av CMA Research AB. December 2013

Linköpings kommun. Attitydundersökning. Genomförd av CMA Research AB. December 2013 Linköpings kommun Attitydundersökning Genomförd av CMA Research AB December 2013 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping 5 Associationer till Linköping

Läs mer

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Lidköpings kommun. Medborgarundersökning g 2014. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Lidköpings kommun Medborgarundersökning g 2014 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Verksamheter i Lidköpings kommun Fakta om undersökningen 3 - Bemötande och Tillgänglighet

Läs mer

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga Respondentprofil

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 20 Haparanda stad Invånarenkät 20 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Perstorps kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Robertsfors kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Eslövs kommun Våren 2010 Bilaga - Diagram och tabeller - Innehållsförteckning A. Medborgarnas

Läs mer

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN

KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN KUNDENKÄT INOM VALLGRAVEN Inom Vallgraven AB Centrumutvecklare: Marianne Sörling INTERVJUTILLFÄLLEN/-PLATS 18/5, Fredsgatan, Kompassen, Mulet/Regn 19/5, Kungsgatan,Domkyrkan, Molnigt 30/5, Kungsgatan,

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Medborgarenkät Kriskommunikation Lidingö Stad

Medborgarenkät Kriskommunikation Lidingö Stad Medborgarenkät Kriskommunikation Lidingö Stad Undersökning av kommuninvånarnas upplevelse av stadens kommunikation i samband med vattenläckan 2015-01-05 Författare CMA Research Beställare: Martin Västberg,

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Läsning av rapporten. Information om enkäten

Läsning av rapporten. Information om enkäten 1 Information om enkäten Enkäten är genomförd av C4 Teknik, avdelningen Offentliga rummet, under maj september 2015 med hjälp av konsultföretaget Markör AB som ett av underlagen till Grönplan 2017. Syftet

Läs mer

Medborgarundersökning 2016

Medborgarundersökning 2016 Medborgarundersökning 2016 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd Inflytande

Läs mer

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort 2018 2019 Framgångsfaktorer Trygghet Hållbar tillväxt Möjliggöra upplevelser (inom natur, miljö, hälsa, fritid och kultur) Definition Upplevd och statistik

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING

MEDBORGARUNDERSÖKNING MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Syfte Syftet med mätningen är att: undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker se om det har skett några attitydförändringar

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Karlstads kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi

Regional utvecklingsstrategi Skånepanelen Regional utvecklingsstrategi Medborgarundersökning januari-februari 2019 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Sida 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Undersökningen Om

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011. December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2011 December 2011 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder om

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Sollerön 3,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 33,33% 2. Man 22 66,67% Totalt 33,% Medelvärde,67

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Medborgarundersökning 2018 Norrmalm

Medborgarundersökning 2018 Norrmalm Medborgarundersökning Norrmalm Teknisk beskrivning Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval om av stadens invånare i åldersgruppen - år. Undersökningen gjordes med hjälp av postala utskick

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Simrishamns kommun Hösten 2007 Tabell 1. Tilläggsfrågor Invånarnas bedömning av Simrishamns

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Linköpings kommun. Attityder Genomförd av CMA Research AB November 2016

Linköpings kommun. Attityder Genomförd av CMA Research AB November 2016 Linköpings kommun Attityder 2016 Genomförd av CMA Research AB November 2016 Linköpings kommun, Attityder 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder till Linköping

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017

Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017 Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017 Innehållsförteckning KUNDEN I FOKUS Kunden i fokus hos teknik- och serviceförvaltningen... 3 Undersökningar mot externa kunder...

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Eda kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen

Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Sida 1 av 13 Kundenkät samhällsbyggnadsförvaltningen Välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012. Denna enkät syftar till att ta reda på vad våra kunder (kommunmedborgarna) tycker om verksamheten.

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum:

Hammarby Sjöstad. Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: Kontakt: Jörgen Lööf Kontakt Novus: Mats Elzén & Malin Carlén Datum: 2016-06-30 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ElectriCity. Syftet med undersökningen

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Trafikverket Resvanor Partille Kommun 2017

Trafikverket Resvanor Partille Kommun 2017 Trafikverket Resvanor Partille Kommun 217 1 Sammanfattning Bakgrundsvariabler: Det är något fler män än kvinnor som svarat på undersökningen och ungefär hälften av respondenterna är mellan 45-64 år. Cirka

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon?

IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? IMORGON! Ska deklarationen in imorgon? Köp medges ej, kontakta din bank om problemet kvarstår. Kan vara bra ur säkerhetsaspekt 1. Pinkod 2. Svarskod 3. Kontrollkod 4. Ny svarskod 5. OK Failed. Your session

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Danderyds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet Kommunundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 5 Kommunens stöd till idrotten

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Kristinehamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från. SCB:s Medborgarundersökning. Del A Tranås som plats att bo och leva på. Våren 2012

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från. SCB:s Medborgarundersökning. Del A Tranås som plats att bo och leva på. Våren 2012 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från SCB:s Medborgarundersökning Del A Tranås som plats att bo och leva på Våren 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Bakgrund och syfte 1 Sammanfattning och kommentarer 2-3 Diagram

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Haninge kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Järfälla kommun Hösten 2008 Tabell 1. Tilläggsfrågor Medborgarnas bedömning av Järfälla kommun,

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man Kvinna 2. Födelseår? 19 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer