Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

2 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Intresse och deltagande 6 Intresse för kulturaktiviteter 7 Besök på kulturinstitutioner 9 Deltagande 12 Kulturaktiviteter 15 Attityder 16 Önskemål 18 Hinder och begränsningar 21 Kulturlivet 24 Underlätta deltagande 25 Underlätta skapande 28 Passa in i kulturlivet 31 Information och prioriteringar 34 Information 35 Prioritering av kulturområden 38 Digitalisering av kulturutbud 41 Användandet 42 Attityder 45 Kulturkort 48 Kännedom 49 Bilaga 54

3 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 2 Sammanfattning Kulturaktiviteter är viktiga enligt medborgarna Medborgarna i Helsingborg anser i hög utsträckning att kulturaktiviteter är viktiga för att staden ska uppfattas som en attraktiv stad. De flesta uppfattar dessutom sig själva som intresserade av kulturaktiviteter. Nästan hälften av stadens medborgare önskar mer kulturaktiviteter på gator, torg och i parker. De allra flesta deltar i kulturaktiviteter för att det är intressant och roligt. Kulturområden och prioriteringar Framförallt lyfter medborgarna fram musik och teater som de viktigaste områdena för Helsingborgs stad att prioritera. Relativt många vill också att museer, film och konst ska prioriteras. Information via dagstidningar eller digitalt Stadens medborgare f helst information om kulturutbudet via dagstidningar. I andra hand är webbsidor, applikationer och sociala medier populära alternativ. Digitalisering av kulturutbudet Generellt är medborgarna positivt inställda till en ökad digitalisering av kulturutbudet. Bl.a. lyfts det fram att det gör att fler kan ta del av kulturen samt att det ökar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar

4 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 3 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Helsingborgs stad genomför kontinuerligt undersökningar bland medborgarna i Helsingborg. Denna mätning syftar till att undersöka medborgarnas attityder och åsikter om stadens kultur och kulturutbud. Undersökningen kan fungera som underlag för arbetet med utveckling av stadens kultur. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden april-maj 2015 av CMA Research AB ( Projektledare på CMA är Henrik Brandes och rapporten har författats av Omta Moushe Ashak och Patrik Östensson. Metod Undersökningen har genomförts genom en medborgarpanel via webben. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Helsingborg som är mellan 18 och 80 gamla. Uppnådd svarsfrekvens: 79 procent (1658 utskick, 50 ej kontaktbara och 1272 svar) Felmarginaler i resultaten: 1-3 procent på totalnivån. Resultaten har viktats med avseende på ålder och kön för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Helsingborg med avseende på dessa faktorer. Resultaten presenteras på totalnivå samt gruppnivå. Enkät Enkäten best av frågor som rör kulturinstitutioner, kulturaktiviteter och kulturlivet i allmänhet både vad det gäller skapande och deltagande.

5 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 4 Fakta om respondenterna Hälften av respondenterna är män. Gällande ålder så är störst andel av respondenterna mellan 45 och 64 gamla. En stor majoritet av respondenterna har bott i Helsingborg i 11 eller längre. Ålder Antal Andel % % % Äldre än % Kön Antal Andel Man % Kvinna % Annat 4 0% Antal i Helsinborgs stad Antal Andel 11 eller längre tid % % % 2 eller kortare tid 18 1% Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder.

6 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 5 Fakta om respondenterna Drygt hälften av respondenterna är förvärvsarbetande/anställda. Tre av tio är pensionärer och en av tio är egen företagare. Majoriteten av respondenterna har universitet/högskola som högsta utbildning. Huvudsaklig sysselsättning Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk- och förtidspensionär) % Egen företagare 109 9% Studerande 48 4% Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 19 1% Tjänstledig eller föräldraledig 14 1% Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 7 1% Hemarbetande, sköter hushållet 6 0% Annat 16 1% Högsta utbildning Antal Andel Universitet/högskola % Gymnasium eller motsvarande (KY, folkhögskola) % Grundskola eller motsvarande (folk-/realskola, Komvux-grund) 113 9% Ingen avslutad utbildning 4 0% Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder.

7 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 6 Intresse och deltagande Intresse för kulturaktiviteter Besök på kulturinstitutioner Deltagande

8 Intresse för kulturaktiviteter Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 7 Fyra av fem medborgare anser att kulturaktiviteter är viktiga för att Helsingborg ska uppfattas som en attraktiv stad. Drygt hälften uppfattar sig själva som intresserade av kulturaktiviteter medan var femte person inte gör det. Medelvärde Vet ej Jag anser att kulturaktiviteter är viktiga för att Helsingborg ska uppfattas som en attraktiv stad ,2 1% Jag uppfattar mig själv som intresserad av kulturaktiviteter ,5 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

9 Intresse för kulturaktiviteter Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 8 Kön Ålder Utbildning Man Kvinna Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Jag uppfattar mig själv som intresserad av kulturaktiviteter 3,3 3,8 3,0 3,4 3,6 3,9 3,6 3,3 3,7 3,5 Jag anser att kulturaktiviteter är viktiga för att Helsingborg ska uppfattas som en attraktiv stad 4,0 4,4 4,2 4,1 4,1 4,4 4,2 4,1 4,2 4,2 Jag anser att kulturaktiviteter är viktiga för att Helsingborg ska uppfattas som en attraktiv stad Pensionär Arbetande/ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Antal eller längre Totalt 4,1 4,0 4,2 4,4 4,1 4,1 4,2 4,2 Jag uppfattar mig själv som intresserad av kulturaktiviteter 3,4 3,5 3,5 3,9 3,2 3,5 3,6 3,5 Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

10 Besök på kulturinstitutioner Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 9 Under de senaste tolv månaderna är Dunkers kulturhus den vanligaste kulturinstitutionen att besöka. Helsingborgs bibliotek har haft flest besökare som besökt det flera gånger i månaden. Hur ofta besöker du följande kulturinstitutioner (om du har besökt dem under de senaste tolv månaderna)? Dunkers kulturhus Fredriksdal museer och trädgdar Helsingborgs bibliotek Sofiero slott och slottsträdgd Helsingborgs stadsteater Helsingborgs konserthus Kärnan Helsingborgs stadsarkiv % % 25 68% 22 61% 10 56% 22 55% 35% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flera ggr/månad Flera ggr/ En ggn/ el. mer sällan

11 Besök på kulturinstitutioner Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 10 Vilken eller vilka av följande kulturinstitutioner har du besökt under de senaste tolv månaderna? Kön Man Kvinna högskola Dunkers kulturhus 63% 73% 50% 67% 69% 81% 65% 59% 74% 68% Fredriksdal museer och trädgdar 54% 67% 47% 60% 61% 69% 51% 57% 65% 61% Helsingborgs bibliotek 49% 63% 72% 59% 48% 54% 47% 51% 60% 56% Sofiero slott och slottsträdgd 51% 58% 43% 53% 55% 64% 51% 52% 57% 55% Helsingborgs stadsteater 28% 42% 33% 23% 38% 52% 37% 31% 37% 35% Helsingborgs konserthus 30% 40% 14% 26% 40% 52% 36% 31% 37% 35% Kärnan 26% 26% 40% 33% 20% 15% 15% 25% 28% 26% Inget av ovanstående 9% 5% 5% 7% 7% 7% 14% 9% 5% 7% Helsingborgs stadsarkiv 5% 4% 3% 1% 3% 14% 11% 2% 6% 5% Ålder Äldre än 65 Utbildning Grundskola Gymnasium Universitet/ Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

12 Besök på kulturinstitutioner Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 11 Vilken eller vilka av följande kulturinstitutioner har du besökt under de senaste tolv månaderna? Arbetande/ Sysselsättning Antal anställd Dunkers kulturhus 65% 77% 59% 80% 51% 72% 70% 68% Fredriksdal museer och trädgdar 58% 65% 53% 72% 66% 59% 61% 61% Helsingborgs bibliotek 49% 54% 92% 55% 57% 54% 56% 56% Sofiero slott och slottsträdgd 52% 55% 48% 64% 73% 59% 52% 55% Helsingborgs stadsteater 30% 34% 33% 51% 21% 34% 37% 35% Helsingborgs konserthus 29% 48% 23% 50% 25% 40% 35% 35% Kärnan 27% 33% 41% 15% 53% 38% 21% 26% Inget av ovanstående 8% 4% 1% 7% 6% 8% 7% 7% Helsingborgs stadsarkiv 2% 1% 5% 15% 2% 6% 5% 5% Egen företagare Studerande Pensionär eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

13 Deltagande Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 12 Ungefär två av tre deltar i kulturaktiviteter för att det är intressant eller roligt. Drygt hälften deltar för att umgås/göra saker med familjen och något färre deltar för att umgås/göra saker med vänner. Endast tre procent deltar med intentionen att jobba med kultur i framtiden. Var tionde person deltar inte i några kulturaktiviteter alls. Jag vill umgås/göra saker tillsammans med familjen Jag deltar i kulturaktiviteter därför att Jag tycker att det är intressant Jag tycker att det är roligt Jag vill lära mig något Jag tycker att det är avkopplande Jag vill umgås/göra saker tillsammans med vänner Jag vill få perspektiv på historien och samtiden Jag f inspiration Jag vill ha något att göra på fritiden Jag vill vara kreativ Jag f en känsla av tillhörighet Jag vill jobba med kultur i framtiden Annan anledning Jag deltar inte i några kulturaktiviteter 3% 4% 17% 12% 10% 26% 34% 32% 52% 46% 46% 44% 59% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fler alternativ har varit möjliga varför andelarna summerar till mer än 100 procent

14 Deltagande Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 13 Jag deltar i kulturaktiviteter därför att Kön Man Kvinna Utbildning högskola Jag tycker att det är intressant 61% 72% 57% 69% 65% 72% 57% 61% 71% 67% Jag tycker att det är roligt 48% 70% 48% 61% 59% 61% 48% 49% 66% 59% Jag vill umgås/göra saker tillsammans med familjen 49% 55% 51% 66% 49% 33% 26% 48% 58% 52% Jag vill lära mig något 40% 53% 43% 46% 44% 54% 39% 40% 52% 46% Jag tycker att det är avkopplande 40% 52% 36% 37% 51% 58% 40% 40% 50% 46% Jag vill umgås/göra saker tillsammans med vänner 36% 52% 58% 42% 43% 41% 33% 41% 47% 44% Jag vill få perspektiv på historien och samtiden 32% 35% 28% 30% 32% 46% 29% 30% 37% 34% Jag f inspiration 25% 40% 27% 30% 33% 38% 21% 28% 37% 32% Jag vill ha något att göra på fritiden 22% 30% 28% 31% 21% 25% 20% 25% 27% 26% Jag vill vara kreativ 11% 22% 17% 17% 15% 21% 14% 16% 18% 17% Jag f en känsla av tillhörighet 9% 14% 14% 8% 11% 17% 15% 10% 12% 12% Jag vill jobba med kultur i framtiden 2% 3% 9% 2% 2% 1% 3% 2% 3% 3% Annan anledning 4% 3% 9% 2% 4% 3% 4% 4% 3% 4% Jag deltar inte i några kulturaktiviteter 14% 6% 10% 8% 11% 12% 21% 15% 6% 10% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

15 Deltagande Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 14 Jag deltar i kulturaktiviteter därför att Arbetande/ Sysselsättning anställd Jag tycker att det är intressant 65% 65% 69% 71% 61% 64% 68% 67% Jag tycker att det är roligt 58% 55% 60% 60% 56% 59% 59% 59% Jag vill umgås/göra saker tillsammans med familjen 57% 57% 47% 35% 64% 53% 50% 52% Jag vill lära mig något 46% 44% 38% 52% 38% 46% 47% 46% Jag tycker att det är avkopplande 42% 40% 50% 58% 49% 38% 46% 46% Jag vill umgås/göra saker tillsammans med vänner 44% 38% 62% 41% 48% 39% 44% 44% Jag vill få perspektiv på historien och samtiden 29% 30% 44% 46% 25% 36% 35% 34% Jag f inspiration 30% 36% 24% 39% 31% 34% 32% 32% Jag vill ha något att göra på fritiden 26% 12% 24% 28% 31% 30% 24% 26% Jag vill vara kreativ 15% 14% 17% 20% 11% 18% 17% 17% Jag f en känsla av tillhörighet 10% 7% 12% 17% 6% 14% 12% 12% Jag vill jobba med kultur i framtiden 2% 0% 9% 1% 0% 3% 3% 3% Annan anledning 3% 5% 6% 3% 3% 2% 4% 4% Jag deltar inte i några kulturaktiviteter 10% 4% 7% 13% 6% 15% 10% 10% Egen företagare Studerande Pensionär Antal eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

16 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 15 Kulturaktiviteter Attityder Önskemål Hinder och begränsningar

17 Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 16 Närmare hälften av medborgarna anser att dagens utbud av kulturaktiviteter i Helsingborg ligger på en lagom nivå. Var femte person anser att utbudet är för begränsat. 15 procent saknar uppfattning om dagens utbud. Jag anser att dagens utbud av kulturaktiviteter i Helsingborg är Lagom För begränsat Alltför koncentrerat till centrala Helsingborg Riktat till andra än till mig och mina vänner Ointressant För stort Vet ej/ingen uppfattning 21% 7% 7% 4% 1% 15% 46% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 Attityder Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 17 Jag anser att dagens utbud av kulturaktiviteter i Helsingborg är Man Kvinna Utbildning högskola Lagom 44% 48% 33% 44% 46% 56% 52% 44% 47% 46% För begränsat 19% 23% 23% 21% 22% 18% 15% 19% 23% 21% Riktat till andra än till mig och mina vänner 9% 5% 13% 9% 5% 4% 5% 9% 6% 7% Alltför koncentrerat till centrala Helsingborg 7% 7% 4% 8% 6% 10% 10% 7% 7% 7% Ointressant 5% 2% 9% 3% 3% 2% 2% 5% 3% 4% För stort 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% Vet ej/ingen uppfattning 15% 14% 19% 15% 16% 10% 15% 16% 13% 15% Jag anser att dagens utbud av kulturaktiviteter i Helsingborg är Kön Pensionär Arbetande/ Sysselsättning Egen företagare Studerande anställd Lagom 47% 41% 26% 56% 53% 44% 45% 46% För begränsat 20% 25% 37% 17% 14% 24% 21% 21% Riktat till andra än till mig och mina vänner 7% 7% 13% 3% 2% 8% 7% 7% Alltför koncentrerat till centrala Helsingborg 7% 6% 8% 10% 8% 4% 7% 7% Ointressant 4% 3% 9% 1% 4% 2% 4% 4% För stort 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% Vet ej/ingen uppfattning 15% 17% 7% 11% 20% 16% 14% 15% Ålder Universitet/ Äldre än 65 Antal Grundskola Gymnasium 11 eller längre Totalt Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

19 Önskemål Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 18 Framförallt önskar medborgarna mer kultur på gator, torg och i parker. Jag vill ha mer av följande kulturaktiviteter i Helsingborg Ungefär var femte person önskar mer kulturaktiviteter på landsbygden och nästan lika många vill ha mer kultur i stadsdelar utanför centrum. Intresset för aktiviteter där man själv kan deltaga och för digital kultur är relativt lågt. En av tio anser sig inte sakna något i nuvarande kulturutbud. Kultur på gator, torg och i parker Arrangemang där jag kan lära mig mer Kultur på sjukhus, äldreboenden och vdboenden Evenemang för barn och barnfamiljer Kultur i skolundervisningen Aktiviteter på landsbygden och utanför centrala Helsingborg Kulturuttryck från andra länder Kultur i stadsdelar utanför centrum Arrangemang på dagtid Aktiviteter där jag själv kan vara delaktig Digital kultur Annat Jag saknar inget i kulturutbudet Vet ej/ingen uppfattning 31% 30% 26% 23% 21% 21% 18% 14% 13% 10% 7% 10% 8% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fler alternativ har varit möjliga varför andelarna summerar till mer än 100 procent

20 Önskemål Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 19 Jag vill ha mer av följande kulturaktiviteter i Helsingborg Man Kön Kvinna Utbildning högskola Kultur på gator, torg och i parker 43% 50% 41% 53% 47% 41% 44% 45% 48% 47% Arrangemang där jag kan lära mig mer 27% 35% 34% 32% 29% 32% 25% 27% 35% 31% Kultur på sjukhus, äldreboenden och vdboenden 20% 39% 28% 24% 29% 40% 32% 26% 32% 30% Evenemang för barn och barnfamiljer 23% 28% 11% 42% 19% 17% 15% 24% 28% 26% Kultur i skolundervisningen 18% 29% 16% 26% 24% 22% 18% 19% 27% 23% Aktiviteter på landsbygden och utanför centrala Helsingborg 19% 23% 22% 22% 20% 19% 26% 22% 19% 21% Kulturuttryck från andra länder 16% 25% 23% 20% 18% 24% 18% 16% 24% 21% Kultur i stadsdelar utanför centrum 17% 20% 12% 16% 20% 24% 22% 17% 19% 18% Arrangemang på dagtid 9% 19% 12% 6% 8% 38% 25% 13% 14% 14% Aktiviteter där jag själv kan vara delaktig 10% 15% 20% 13% 10% 11% 12% 13% 12% 13% Digital kultur 13% 7% 9% 16% 8% 7% 5% 11% 11% 10% Annat 8% 6% 21% 7% 5% 2% 4% 7% 7% 7% Jag saknar inget i kulturutbudet 11% 10% 9% 7% 12% 14% 11% 11% 10% 10% Vet ej/ingen uppfattning 11% 6% 7% 7% 11% 8% 13% 11% 6% 8% Ålder Äldre än 65 Universitet/ Grundskola Gymnasium Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

21 Önskemål Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 20 Jag vill ha mer av följande kulturaktiviteter i Helsingborg Arbetande/ Sysselsättning anställd Kultur på gator, torg och i parker 49% 53% 48% 41% 56% 51% 45% 47% Arrangemang där jag kan lära mig mer 29% 28% 54% 31% 25% 42% 31% 31% Kultur på sjukhus, äldreboenden och vdboenden 27% 23% 32% 38% 25% 28% 30% 30% Evenemang för barn och barnfamiljer 30% 31% 12% 17% 26% 30% 25% 26% Kultur i skolundervisningen 24% 27% 25% 22% 20% 29% 23% 23% Aktiviteter på landsbygden och utanför centrala Helsingborg 20% 20% 32% 20% 28% 17% 20% 21% Kulturuttryck från andra länder 19% 12% 29% 24% 20% 28% 20% 21% Kultur i stadsdelar utanför centrum 16% 13% 24% 24% 18% 21% 18% 18% Arrangemang på dagtid 4% 11% 22% 37% 6% 12% 15% 14% Aktiviteter där jag själv kan vara delaktig 12% 11% 21% 9% 11% 12% 13% 13% Digital kultur 12% 6% 14% 7% 10% 14% 10% 10% Annat 7% 6% 15% 2% 10% 2% 7% 7% Jag saknar inget i kulturutbudet 10% 6% 4% 15% 11% 6% 11% 10% Vet ej/ingen uppfattning 8% 7% 3% 8% 4% 13% 9% 8% Egen företagare Studerande Pensionär Antal eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

22 Hinder och begränsningar Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 21 Tre av tio medborgare känner sig inte hindrade eller begränsade att delta i kulturaktiviteter. Ungefär lika många prioriterar andra saker på fritiden. Var femte person anser att det är för dyrt. Jag kan känna mig hindrad eller begränsad att delta i kulturaktiviteter eftersom Jag känner mig inte hindrad/begränsad Jag prioriterar andra saker på min lediga tid Det är för dyrt Jag är inte intresserad av de aktiviteter som finns Tiderna passar inte Jag känner mig inte hemma i de sammanhangen Aktiviteterna finns inte där jag bor Jag har inte någon att göra det tillsammans med Jag har svt att ta mig till och från aktiviteter Annan anledning Vet ej/ingen uppfattning 31% 30% 21% 16% 15% 8% 7% 6% 3% 5% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Hinder och begränsningar Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 22 Jag kan känna mig hindrad eller begränsad att delta i kulturaktiviteter eftersom Kön Man Kvinna Utbildning Jag känner mig inte hindrad/begränsad 27% 35% 14% 23% 33% 49% 33% 23% 35% 31% Jag prioriterar andra saker på min lediga tid 36% 25% 45% 37% 29% 14% 17% 33% 31% 30% Det är för dyrt 15% 27% 22% 26% 18% 18% 26% 22% 20% 21% Jag är inte intresserad av de aktiviteter som finns 21% 11% 34% 21% 12% 4% 3% 20% 16% 16% Tiderna passar inte 14% 17% 18% 19% 17% 6% 9% 16% 15% 15% Jag känner mig inte hemma i de sammanhangen 10% 6% 16% 10% 6% 3% 7% 8% 8% 8% Aktiviteterna finns inte där jag bor 7% 6% 10% 5% 6% 8% 8% 8% 5% 7% Jag har inte någon att göra det tillsammans med 7% 6% 14% 8% 4% 2% 5% 9% 5% 6% Jag har svt att ta mig till och från aktiviteter 2% 4% 2% 2% 2% 7% 9% 4% 2% 3% Annan anledning 5% 6% 10% 5% 5% 3% 3% 8% 4% 5% Vet ej/ingen uppfattning 9% 4% 3% 7% 7% 6% 8% 6% 6% 7% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

24 Hinder och begränsningar Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 23 Jag kan känna mig hindrad eller begränsad att delta i kulturaktiviteter eftersom Arbetande/ anställd Sysselsättning Antal Jag känner mig inte hindrad/begränsad 28% 36% 9% 47% 29% 27% 32% 31% Jag prioriterar andra saker på min lediga tid 36% 31% 41% 14% 37% 39% 29% 30% Det är för dyrt 21% 7% 28% 19% 17% 28% 21% 21% Jag är inte intresserad av de aktiviteter som finns 18% 14% 43% 4% 18% 20% 15% 16% Tiderna passar inte 18% 17% 17% 5% 20% 14% 14% 15% Jag känner mig inte hemma i de sammanhangen 8% 7% 12% 4% 10% 11% 7% 8% Aktiviteterna finns inte där jag bor 5% 5% 14% 8% 7% 7% 7% 7% Jag har inte någon att göra det tillsammans med 7% 1% 15% 2% 7% 8% 6% 6% Jag har svt att ta mig till och från aktiviteter 1% 1% 1% 7% 4% 1% 3% 3% Annan anledning 5% 6% 15% 4% 2% 5% 6% 5% Vet ej/ingen uppfattning 7% 5% 2% 8% 3% 6% 7% 7% Egen företagare Studerande Pensionär eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

25 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 24 Kulturlivet Underlätta deltagande Underlätta skapande Passa in i kulturlivet

26 Underlätta deltagande Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 25 Medborgarna anser främst att bättre information och annonser skulle underlätta för att ta del av kulturaktiviteter. Två av fem anser att lägre priser/avgifter skulle underlätta. Nästan var femte person är nöjd med hur det ser ut i dagsläget. Detta kan underlätta för mig att ta del av mer kulturaktiviteter Bättre information och annonser 51% Lägre priser/avgifter En större folklighet i kulturlivet Fler mötesplatser där människor kan träffas Enklare att köpa biljetter Större öppenhet i kulturlivet för nya uttryck Fler aktiviteter utanför centrala Helsingborg Bättre kommunikationer Bättre tillgänglighet Tillgång till barnvakt Bättre tillgång till dator, läsplatta, mobil, internet Inget av ovanstående Nöjd med hur det ser ut idag Ointresserad 20% 20% 18% 14% 13% 9% 6% 6% 2% 4% 4% 18% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

27 Underlätta deltagande Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 26 Detta kan underlätta för mig att ta del av mer kulturaktiviteter Kön Man Kvinna Utbildning Bättre information och annonser 49% 53% 75% 58% 45% 36% 35% 56% 50% 51% Lägre priser/avgifter 32% 46% 36% 43% 37% 39% 45% 39% 38% 39% En större folklighet i kulturlivet 20% 20% 30% 22% 19% 12% 18% 22% 19% 20% Fler mötesplatser där människor kan träffas 18% 22% 34% 16% 20% 18% 24% 17% 21% 20% Enklare att köpa biljetter 16% 20% 21% 18% 18% 16% 15% 18% 18% 18% Större öppenhet i kulturlivet för nya uttryck 13% 15% 20% 16% 12% 11% 15% 12% 16% 14% Fler aktiviteter utanför centrala Helsingborg 13% 12% 10% 11% 13% 16% 15% 18% 9% 13% Bättre kommunikationer 9% 9% 23% 8% 5% 9% 11% 12% 7% 9% Bättre tillgänglighet 8% 5% 14% 7% 5% 4% 6% 7% 6% 6% Tillgång till barnvakt 5% 6% 0% 14% 3% 0% 2% 4% 8% 6% Bättre tillgång till dator, läsplatta, mobil, internet 3% 1% 3% 3% 1% 2% 3% 3% 2% 2% Inget av ovanstående 5% 4% 4% 3% 5% 5% 2% 4% 5% 4% Nöjd med hur det ser ut idag 19% 17% 10% 13% 19% 27% 22% 14% 20% 18% Ointresserad 6% 2% 3% 3% 5% 4% 5% 6% 2% 4% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

28 Underlätta deltagande Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 27 Detta kan underlätta för mig att ta del av mer kulturaktiviteter Pensionär Arbetande/ anställd Sysselsättning Bättre information och annonser 52% 53% 79% 37% 54% 56% 50% 51% Lägre priser/avgifter 37% 22% 54% 42% 30% 52% 39% 39% En större folklighet i kulturlivet 21% 17% 39% 13% 15% 23% 21% 20% Fler mötesplatser där människor kan träffas 18% 15% 34% 20% 23% 14% 20% 20% Enklare att köpa biljetter 18% 15% 19% 17% 12% 14% 19% 18% Större öppenhet i kulturlivet för nya uttryck 13% 9% 32% 12% 15% 19% 14% 14% Fler aktiviteter utanför centrala Helsingborg 11% 13% 15% 17% 11% 8% 14% 13% Bättre kommunikationer 7% 6% 23% 9% 3% 5% 10% 9% Bättre tillgänglighet 5% 2% 16% 5% 16% 7% 6% 6% Tillgång till barnvakt 7% 8% 4% 0% 10% 12% 5% 6% Bättre tillgång till dator, läsplatta, mobil, internet 3% 0% 3% 2% 1% 2% 3% 2% Inget av ovanstående 3% 12% 3% 4% 2% 1% 4% 4% Nöjd med hur det ser ut idag 18% 13% 3% 26% 24% 10% 18% 18% Ointresserad 4% 0% 0% 4% 0% 10% 4% 4% Egen företagare Studerande Antal eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

29 Underlätta skapande Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 28 Nästan tre av tio medborgare tycker att fler prova på -tillfällen samt bättre information och annonser skulle underlätta för att skapa egen kultur. Var femte person är nöjd med hur det ser ut idag och 15 procent är ointresserade av att själva skapa kultur. Detta skulle underlätta för mig att själv skapa kultur Fler prova på -tillfällen 29% Bättre information och annonser 28% Lägre priser/avgifter 23% Fler mötesplatser 16% Ökat stöd till lokala föreningar, initiativ, aktörer 16% Vänner som delar mitt intresse 13% Mer kunskap och inspiration 12% En större folklighet i kulturlivet 12% Fler aktiviteter utanför centrala Helsingborg 9% Tillgång till instrument, verkstad eller liknande 9% Fler studieförbund/föreningar/mötesplatser 7% Bättre kommunikationer 5% Tillgång till barnvakt 4% Bättre tillgång till dator, läsplatta, mobil, internet 2% Inget av ovanstående 7% Nöjd med hur det ser ut idag 21% Ointresserad 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 Underlätta skapande Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 29 Detta skulle underlätta för mig att själv skapa kultur Kön Man Kvinna Utbildning Fler prova på -tillfällen 22% 35% 38% 36% 27% 15% 28% 31% 27% 29% Bättre information och annonser 25% 30% 40% 31% 24% 21% 28% 29% 26% 28% Lägre priser/avgifter 17% 28% 23% 23% 23% 22% 33% 24% 21% 23% Fler mötesplatser 13% 19% 22% 14% 16% 17% 21% 14% 17% 16% Ökat stöd till lokala föreningar, initiativ, aktörer 17% 16% 21% 16% 16% 15% 23% 14% 16% 16% Vänner som delar mitt intresse 15% 11% 28% 14% 11% 7% 7% 15% 13% 13% Mer kunskap och inspiration 10% 13% 18% 12% 11% 9% 16% 13% 10% 12% En större folklighet i kulturlivet 12% 11% 18% 14% 9% 8% 15% 11% 11% 12% Fler aktiviteter utanför centrala Helsingborg 7% 10% 7% 7% 10% 11% 12% 10% 7% 9% Tillgång till instrument, verkstad eller liknande 7% 11% 16% 12% 5% 4% 5% 8% 9% 9% Fler studieförbund/föreningar/mötesplatser 4% 9% 10% 8% 5% 6% 8% 4% 8% 7% Bättre kommunikationer 6% 5% 14% 4% 5% 4% 7% 5% 5% 5% Tillgång till barnvakt 4% 3% 3% 8% 2% 0% 2% 3% 4% 4% Bättre tillgång till dator, läsplatta, mobil, internet 3% 1% 7% 1% 1% 1% 0% 2% 2% 2% Inget av ovanstående 6% 7% 7% 6% 7% 8% 5% 7% 7% 7% Nöjd med hur det ser ut idag 20% 21% 5% 16% 22% 35% 25% 17% 23% 21% Ointresserad 19% 11% 19% 17% 15% 9% 10% 15% 16% 15% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

31 Underlätta skapande Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 30 Detta skulle underlätta för mig att själv skapa kultur Arbetande/ anställd Sysselsättning Fler prova på -tillfällen 29% 22% 50% 18% 26% 28% 29% 29% Bättre information och annonser 26% 26% 51% 22% 29% 34% 27% 28% Lägre priser/avgifter 21% 14% 32% 25% 22% 28% 22% 23% Fler mötesplatser 15% 9% 22% 17% 12% 16% 17% 16% Ökat stöd till lokala föreningar, initiativ, aktörer 15% 13% 31% 16% 19% 13% 16% 16% Vänner som delar mitt intresse 14% 7% 31% 7% 14% 16% 13% 13% Mer kunskap och inspiration 10% 10% 32% 9% 14% 10% 12% 12% En större folklighet i kulturlivet 12% 4% 20% 9% 4% 13% 12% 12% Fler aktiviteter utanför centrala Helsingborg 7% 9% 15% 12% 6% 10% 9% 9% Tillgång till instrument, verkstad eller liknande 8% 8% 23% 4% 7% 10% 9% 9% Fler studieförbund/föreningar/mötesplatser 7% 5% 10% 6% 4% 10% 7% 7% Bättre kommunikationer 3% 6% 21% 5% 7% 3% 6% 5% Tillgång till barnvakt 4% 3% 7% 0% 3% 7% 3% 4% Bättre tillgång till dator, läsplatta, mobil, internet 2% 1% 5% 1% 1% 2% 2% 2% Inget av ovanstående 8% 11% 1% 6% 9% 4% 7% 7% Nöjd med hur det ser ut idag 19% 18% 3% 34% 25% 18% 21% 21% Ointresserad 17% 17% 12% 8% 11% 21% 15% 15% Egen företagare Studerande Pensionär Antal eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

32 Passa in i kulturlivet Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 31 Nästan var fjärde medborgare skulle känna sig mer hemma i kulturlivet om det vore mindre pretentiöst. Noterbart är att väldigt få uppger att utbud på olika språk skulle göra så att man känner sig mer hemma. En av fyra anser att inget av förslagen skulle göra att man känner sig mer hemma och var femte person saknar åsikt i frågan. Detta krävs för att jag ska känna mig hemma i kulturlivet i Helsingborg Mindre pretentiöst Familj/vänner som uppmuntrar till kulturaktiviteter Någon att delta i kulturaktiviteter tillsammans med Att jag kan påverka utbudet Kulturella förebilder som jag kan identifiera mig med Enklare språk och ton Utbud på olika språk Inget av ovanstående Vet ej/ingen uppfattning 23% 19% 16% 14% 9% 6% 2% 25% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

33 Passa in i kulturlivet Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 32 Detta krävs för att jag ska känna mig hemma i kulturlivet i Helsingborg Kön Man Kvinna Utbildning Mindre pretentiöst 24% 22% 19% 25% 24% 19% 25% 26% 21% 23% Familj/vänner som uppmuntrar till kulturaktiviteter 19% 19% 28% 23% 17% 12% 12% 19% 20% 19% Någon att delta i kulturaktiviteter tillsammans med 15% 17% 32% 17% 13% 11% 7% 18% 16% 16% Att jag kan påverka utbudet 16% 13% 14% 16% 13% 14% 18% 16% 13% 14% Kulturella förebilder som jag kan identifiera mig med 11% 8% 14% 10% 9% 7% 5% 9% 10% 9% Enklare språk och ton 6% 7% 7% 6% 6% 6% 14% 6% 5% 6% Utbud på olika språk 1% 3% 5% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% Inget av ovanstående 21% 29% 12% 21% 27% 34% 21% 18% 29% 25% Vet ej/ingen uppfattning 22% 18% 21% 18% 21% 22% 28% 23% 18% 20% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

34 Passa in i kulturlivet Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 33 Detta krävs för att jag ska känna mig hemma i kulturlivet i Helsingborg Arbetande/ anställd Sysselsättning Mindre pretentiöst 24% 20% 21% 21% 22% 21% 23% 23% Familj/vänner som uppmuntrar till kulturaktiviteter 21% 16% 22% 13% 23% 19% 19% 19% Någon att delta i kulturaktiviteter tillsammans med 17% 7% 29% 11% 17% 25% 15% 16% Att jag kan påverka utbudet 15% 11% 19% 13% 13% 16% 14% 14% Kulturella förebilder som jag kan identifiera mig med 10% 8% 14% 8% 14% 9% 9% 9% Enklare språk och ton 5% 11% 5% 6% 3% 8% 7% 6% Utbud på olika språk 1% 4% 3% 2% 1% 1% 2% 2% Inget av ovanstående 23% 27% 16% 32% 18% 21% 25% 25% Vet ej/ingen uppfattning 20% 22% 13% 22% 30% 21% 19% 20% Egen företagare Studerande Pensionär Antal eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

35 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 34 Information och prioriteringar Information Prioritering av kulturområden

36 Information Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 35 En majoritet av medborgarna önskar information om Helsingborgs kulturutbud via dagstidningar. Andra populära kategorier är framförallt information riktad mot hemsidor eller mobiltelefoner. Endast var tjugonde person vill överhuvudtaget inte ha någon information. Jag vill ha information om kulturutbudet i Helsingborg genom Dagstidningar En webbplats med specifik information om Helsingborgs samlade kulturutbud Helsingborgs stads webbplats helsingborg.se En app med specifik information om Helsingborgs samlade kulturutbud Sociala medier 29% 40% 37% 47% 54% Gratistidningar Reklam utomhus Tryckta program och broschyrer Direktreklam till hemmet Lokala tv-sändningar 29% 23% 22% 17% 13% Annat sätt Vill inte ha information om kulturutbudet 1% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

37 Information Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 36 Jag vill ha information om kulturutbudet i Helsingborg genom Kön Man Kvinna Utbildning Dagstidningar 51% 57% 39% 42% 58% 75% 61% 51% 55% 54% En webbplats med specifik information om Helsingborgs samlade 42% kulturutbud 52% 53% 48% 46% 44% 35% 45% 50% 47% Helsingborgs stads webbplats helsingborg.se 41% 39% 39% 50% 37% 28% 28% 37% 43% 40% En app med specifik information om Helsingborgs samlade kulturutbud 29% 44% 44% 41% 36% 27% 31% 34% 39% 37% Gratistidningar 26% 33% 21% 30% 31% 30% 37% 31% 28% 29% Sociala medier 27% 30% 46% 44% 19% 9% 22% 30% 28% 29% Reklam utomhus 24% 22% 38% 26% 20% 12% 15% 23% 23% 23% Tryckta program och broschyrer 17% 27% 25% 22% 21% 22% 30% 21% 22% 22% Direktreklam till hemmet 16% 19% 14% 18% 19% 16% 18% 23% 14% 17% Lokala tv-sändningar 14% 13% 17% 7% 11% 25% 25% 16% 10% 13% Annat sätt 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% Vill inte ha information om kulturutbudet 6% 1% 7% 3% 3% 3% 4% 5% 3% 4% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

38 Information Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 37 Jag vill ha information om kulturutbudet i Helsingborg genom Arbetande/ anställd Sysselsättning Antal Dagstidningar 50% 56% 36% 74% 45% 44% 57% 54% En webbplats med specifik information om Helsingborgs samlade 45% kulturutbud 47% 64% 46% 49% 52% 46% 47% Helsingborgs stads webbplats helsingborg.se 44% 35% 49% 30% 44% 38% 39% 40% En app med specifik information om Helsingborgs samlade kulturutbud 39% 37% 56% 25% 32% 39% 37% 37% Gratistidningar 29% 25% 30% 32% 34% 29% 28% 29% Sociala medier 32% 25% 55% 9% 29% 37% 27% 29% Reklam utomhus 25% 21% 38% 11% 26% 21% 22% 23% Tryckta program och broschyrer 20% 23% 27% 22% 21% 16% 23% 22% Direktreklam till hemmet 18% 21% 12% 16% 12% 18% 18% 17% Lokala tv-sändningar 9% 9% 14% 24% 5% 8% 15% 13% Annat sätt 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% Vill inte ha information om kulturutbudet 4% 1% 0% 4% 6% 8% 3% 4% Egen företagare Studerande Pensionär eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

39 Prioritering av kulturområden Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 38 Det klart mest populära kulturområdet att prioritera är musik. Tydlig tvåa är teater. De kategorier som medborgarna minst anser att Helsingborgs stad ska prioritera är digital kultur och internationell kultur. Vilka kulturområden anser du att Helsingborgs stad ska prioritetera? Musik 57% Teater 39% Muséer 28% Film Konst Kultur i skolan/förskolan Kulturarvet Litteratur Eget skapande Dans Grupper som har minst tillgång till kultur Internationell kultur Digital kultur Vet ej/ingen åsikt 23% 21% 19% 13% 12% 10% 9% 9% 7% 6% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

40 Prioritering av kulturområden Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 39 Vilka kulturområden anser du att Helsingborgs stad ska prioritetera? Kön Man Kvinna Utbildning Musik 59% 55% 57% 54% 61% 57% 56% 57% 57% 57% Teater 36% 43% 35% 32% 41% 51% 38% 37% 41% 39% Muséer 32% 25% 26% 26% 28% 34% 32% 32% 26% 28% Film 24% 21% 31% 26% 20% 17% 13% 23% 23% 23% Konst 19% 22% 6% 15% 24% 32% 19% 16% 24% 21% Kultur i skolan/förskolan 15% 24% 7% 29% 16% 15% 16% 17% 21% 19% Kulturarvet 16% 11% 16% 13% 15% 11% 11% 13% 14% 13% Litteratur 9% 15% 23% 8% 9% 16% 8% 11% 13% 12% Eget skapande 8% 12% 16% 14% 7% 5% 8% 10% 10% 10% Dans 5% 12% 12% 9% 9% 7% 8% 8% 10% 9% Grupper som har minst tillgång till kultur 7% 11% 15% 8% 8% 6% 7% 8% 9% 9% Internationell kultur 5% 9% 11% 9% 6% 5% 8% 6% 7% 7% Digital kultur 8% 4% 9% 11% 3% 1% 6% 8% 5% 6% Vet ej/ingen åsikt 9% 6% 9% 6% 9% 7% 12% 9% 6% 8% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

41 Prioritering av kulturområden Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 40 Vilka kulturområden anser du att Helsingborgs stad ska prioritetera? Arbetande/ anställd Sysselsättning Antal 11 eller längre Musik 59% 54% 61% 55% 62% 58% 56% 57% Teater 38% 47% 27% 49% 34% 31% 42% 39% Muséer 28% 19% 29% 36% 32% 17% 29% 28% Film 24% 18% 40% 15% 22% 27% 22% 23% Konst 18% 29% 6% 31% 14% 24% 21% 21% Kultur i skolan/förskolan 19% 29% 15% 15% 18% 26% 18% 19% Kulturarvet 14% 16% 14% 12% 6% 10% 15% 13% Litteratur 8% 12% 21% 15% 14% 9% 12% 12% Eget skapande 9% 13% 23% 6% 10% 10% 10% 10% Dans 8% 12% 12% 7% 16% 13% 7% 9% Grupper som har minst tillgång till kultur 9% 4% 13% 6% 11% 7% 8% 9% Internationell kultur 8% 5% 12% 4% 13% 9% 6% 7% Digital kultur 7% 7% 8% 1% 11% 5% 6% 6% Vet ej/ingen åsikt 8% 7% 2% 7% 7% 14% 7% 8% Egen företagare Studerande Pensionär Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

42 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 41 Digitalisering av kulturutbud Användandet Attityder

43 Användandet Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 42 Tre av fyra har under det senaste et på internet, surfplatta eller smartphone sett på/laddat ner film eller tv-program. Ungefär lika många har läst tidningar/laddat ner e- böcker. Två av tre har köpt böcker, skivor eller biljetter till kulturevenemang online och nästan lika många har letat information relaterat till kultur. Jag har någon gång under de senaste tolv månaderna använt internet, surfplatta eller smartphone för att Se på/ladda ner film eller tv-program Läsa tidningar/ladda ner e-böcker Köpa böcker, skivor eller biljetter till kulturarrangemang Leta efter information relaterat till kultur Lyssna på/ladda ner musik eller konserter Spela spel Lyssna på eller ladda ner radio/podcasts 47% 41% 65% 63% 61% 76% 75% Använda bibliotekstjänster 34% Föreläsningar/kurser Läsa eller skriva kulturbloggar och hemsidor Dela mina kulturupplevelser eller kulturella verk på sociala medier Skapa musik eller film Se på dans/teater Inget av ovanstående Annat 18% 15% 11% 6% 5% 3% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

44 Användandet Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 43 Jag har någon gång under de senaste tolv månaderna använt internet, surfplatta eller smartphone för att Kön Man Kvinna Utbildning Se på/ladda ner film eller tv-program 77% 75% 88% 88% 73% 54% 50% 75% 80% 76% Läsa tidningar/ladda ner e-böcker 76% 74% 65% 81% 75% 69% 59% 74% 78% 75% Köpa böcker, skivor eller biljetter till kulturarrangemang 62% 68% 63% 70% 66% 56% 49% 60% 71% 65% Leta efter information relaterat till kultur 58% 68% 56% 65% 65% 63% 44% 56% 70% 63% Lyssna på/ladda ner musik eller konserter 68% 54% 80% 78% 56% 31% 27% 62% 65% 61% Spela spel 46% 47% 69% 60% 37% 27% 35% 47% 48% 47% Lyssna på eller ladda ner radio/podcasts 42% 41% 52% 51% 41% 19% 24% 37% 46% 41% Använda bibliotekstjänster 28% 40% 42% 37% 30% 31% 26% 29% 39% 34% Föreläsningar/kurser 17% 19% 46% 22% 10% 9% 6% 17% 21% 18% Läsa eller skriva kulturbloggar och hemsidor 14% 17% 19% 21% 13% 9% 14% 14% 17% 15% Dela mina kulturupplevelser eller kulturella verk på sociala medier 8% 14% 9% 16% 9% 6% 7% 7% 14% 11% Skapa musik eller film 8% 4% 12% 8% 5% 2% 4% 5% 7% 6% Se på dans/teater 5% 5% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 6% 5% Annat 9% 7% 14% 9% 7% 6% 10% 8% 8% 8% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

45 Användandet Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 44 Jag har någon gång under de senaste tolv månaderna använt internet, surfplatta eller smartphone för att Arbetande/ anställd Sysselsättning Antal Se på/ladda ner film eller tv-program 82% 82% 92% 55% 83% 80% 74% 76% Läsa tidningar/ladda ner e-böcker 78% 81% 65% 69% 78% 80% 74% 75% Köpa böcker, skivor eller biljetter till kulturarrangemang 69% 74% 59% 55% 65% 66% 65% 65% Leta efter information relaterat till kultur 61% 68% 69% 65% 55% 57% 64% 63% Lyssna på/ladda ner musik eller konserter 70% 62% 78% 33% 81% 67% 58% 61% Spela spel 51% 42% 66% 29% 48% 51% 46% 47% Lyssna på eller ladda ner radio/podcasts 48% 47% 47% 19% 49% 48% 39% 41% Använda bibliotekstjänster 30% 29% 63% 32% 33% 34% 34% 34% Föreläsningar/kurser 17% 26% 53% 9% 19% 21% 18% 18% Läsa eller skriva kulturbloggar och hemsidor 17% 15% 23% 9% 12% 16% 15% 15% Dela mina kulturupplevelser eller kulturella verk på sociala medier13% 11% 8% 5% 11% 14% 10% 11% Skapa musik eller film 7% 6% 7% 2% 9% 11% 5% 6% Se på dans/teater 5% 5% 9% 4% 4% 7% 5% 5% Annat 7% 5% 15% 6% 11% 9% 8% 8% Egen företagare Studerande Pensionär eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

46 Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 45 Jag anser att en ökad digitalisering av kulturutbudet Tre av fyra tycker att en ökad digitalisering av kulturutbudet bidrar till att fler kan ta del av kultur och att det ökar tillgängligheten för funktionsnedsatta. Gör att fler kan ta del av kultur Ökar tillgängligheten av kultur för personer med funktionsnedsättning Ökar spridningen av olika kulturuttryck En relativt liten andel tycker generellt att en ökad digitalisering påverkar kulturen, kulturutbudet eller kulturinstitutionerna på ett negativt sätt. Gör att fler kan påverka kulturutbudet Förenklar bevarandet av äldre kultur Gör att fler själva kan utöva kultur Genomgående för samtliga påståenden är att en stor andel inte vet vad de tycker om en ökad digitalisering av kulturutbudet. Blir billigare för kulturkonsumenterna Ökar brukarstyrningen Hotar de traditionella kulturinstitutionerna Gör det svare att sortera i kulturutbudet Ökar klyftorna i tillgång till kultur Försämrar kvalitén på kulturutbudet % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej

47 Attityder Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 46 Jag anser att en ökad digitalisering av kulturutbudet Kön Man Kvinna Utbildning Gör att fler kan ta del av kultur 75% 73% 79% 78% 73% 67% 67% 76% 73% 74% Ökar tillgängligheten av kultur för personer med funktionsnedsättning 75% 70% 67% 75% 75% 69% 70% 74% 73% 73% Ökar spridningen av olika kulturuttryck 69% 68% 65% 74% 69% 59% 69% 68% 69% 68% Gör att fler kan påverka kulturutbudet 62% 57% 59% 67% 60% 47% 61% 62% 58% 60% Förenklar bevarandet av äldre kultur 58% 50% 47% 58% 55% 52% 61% 55% 53% 54% Gör att fler själva kan utöva kultur 55% 53% 49% 64% 54% 40% 53% 55% 53% 54% Blir billigare för kulturkonsumenterna 54% 43% 50% 55% 46% 39% 47% 52% 46% 48% Ökar brukarstyrningen 34% 28% 30% 35% 32% 24% 28% 32% 31% 31% Hotar de traditionella kulturinstitutionerna 19% 22% 27% 18% 21% 23% 21% 21% 21% 21% Gör det svare att sortera i kulturutbudet 16% 16% 18% 17% 14% 16% 15% 11% 19% 16% Ökar klyftorna i tillgång till kultur 12% 16% 13% 9% 14% 21% 24% 12% 13% 14% Försämrar kvalitén på kulturutbudet 11% 12% 8% 12% 12% 12% 16% 10% 12% 11% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

48 Attityder Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 47 Jag anser att en ökad digitalisering av kulturutbudet Arbetande/ anställd Sysselsättning Antal Gör att fler kan ta del av kultur 76% 74% 79% 68% 71% 74% 74% 74% Ökar tillgängligheten av kultur för personer med funktionsnedsättning 75% 70% 68% 72% 67% 72% 73% 73% Ökar spridningen av olika kulturuttryck 71% 65% 77% 61% 57% 69% 69% 68% Gör att fler kan påverka kulturutbudet 63% 66% 69% 46% 46% 60% 61% 60% Förenklar bevarandet av äldre kultur 54% 57% 58% 53% 46% 44% 56% 54% Gör att fler själva kan utöva kultur 57% 57% 53% 44% 46% 55% 54% 54% Blir billigare för kulturkonsumenterna 49% 46% 63% 42% 50% 41% 48% 48% Ökar brukarstyrningen 33% 33% 39% 24% 34% 26% 31% 31% Hotar de traditionella kulturinstitutionerna 19% 21% 28% 21% 19% 14% 22% 21% Gör det svare att sortera i kulturutbudet 14% 18% 28% 16% 12% 14% 17% 16% Ökar klyftorna i tillgång till kultur 10% 12% 18% 20% 12% 7% 14% 14% Försämrar kvalitén på kulturutbudet 10% 13% 14% 12% 11% 9% 12% 11% Egen företagare Studerande Pensionär eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

49 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 48 Kulturkort Kännedom

50 Kännedom Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 49 Fyra av fem medborgare känner till möjligheten av att köpa ett kulturkort. Tre av tio har dessutom ett kulturkort. Av de som har ett kulturkort så ämnar sju av tio att förnya det när giltighetstiden löpt ut. Var fjärde person har inte bestämt sig ännu. I Helsingborg finns det möjlighet att köpa ett kulturkort. Känner du till det? 22% Ja, och jag har 31% ett kulturkort Ja, men jag har inget kulturkort Medborgarnas kommentarer till att inte förnya kulturkortet när det har gått ut presenteras i separat bilaga. Nej 47% Kulturkortet är giltigt i ett. Kommer du att förnya kulturkortet när den tiden har löpt ut? Ja 69% Nej 7% Vet ej 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

51 Kännedom Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 50 I Helsingborg finns det möjlighet att köpa ett kulturkort. Känner du till det? Ja, och jag har ett kulturkort 22% 39% 4% 28% 29% 53% 35% 22% 36% 31% Ja, men jag har inget kulturkort 48% 47% 52% 47% 50% 39% 40% 47% 48% 47% Nej 30% 14% 44% 25% 20% 8% 25% 31% 16% 22% Kulturkortet är giltigt i ett. Kommer du att förnya kulturkortet när den tiden har löpt ut? Kön Man Kvinna Utbildning Ja 75% 67% 50% 53% 65% 88% 88% 69% 67% 69% Nej 6% 7% 0% 10% 9% 2% 3% 9% 6% 7% Vet ej 19% 27% 50% 37% 26% 11% 9% 23% 27% 24% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

52 Kännedom Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 51 Arbetande/ anställd I Helsingborg finns det möjlighet att köpa ett kulturkort. Känner du till det? Sysselsättning Ja, och jag har ett kulturkort 27% 29% 12% 51% 34% 34% 30% 31% Ja, men jag har inget kulturkort 48% 40% 62% 42% 50% 43% 47% 47% Nej 25% 31% 26% 8% 16% 23% 23% 22% Kulturkortet är giltigt i ett. Kommer du att förnya kulturkortet när den tiden har löpt ut? Antal eller längre Ja 56% 74% 32% 91% 54% 64% 73% 69% Nej 10% 3% 24% 1% 9% 8% 6% 7% Vet ej 34% 23% 43% 8% 38% 28% 21% 24% Egen företagare Studerande Pensionär Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

53 Kännedom Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 52 De vanligaste sättet att ha fått kännedom om kulturkortet är via vänner och familj och via Helsingborgs dagblad. Hur fick du reda på att det finns ett kulturkort i Helsingborg? Via familj eller vänner I Helsingborgs Dagblad Fick kulturkortet i present På Helsingborgs kulturinstitutioners egna webbplatser Via Helsingborgs stads webbplats helsingborg.se I Lokaltidningen Annat sätt 12% 9% 8% 8% 17% 33% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

54 Kännedom Jämförelse Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 53 Hur fick du reda på att det finns ett kulturkort i Helsingborg? Kön Man Kvinna Utbildning Via familj eller vänner 45% 36% 56% 49% 36% 28% 29% 43% 40% 40% I Helsingborgs Dagblad 30% 35% 16% 19% 33% 56% 49% 36% 29% 33% Fick kulturkortet i present 9% 15% 6% 14% 15% 9% 6% 12% 13% 12% På Helsingborgs kulturinstitutioners egna webbplatser 7% 10% 3% 10% 7% 10% 10% 5% 10% 9% I Lokaltidningen 8% 8% 6% 9% 6% 10% 13% 8% 8% 8% Via Helsingborgs stads webbplats helsingborg.se 7% 8% 3% 8% 8% 8% 13% 9% 6% 8% Annat sätt 16% 19% 28% 18% 19% 12% 16% 15% 18% 17% Ålder Äldre än 65 Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Hur fick du reda på att det finns ett kulturkort i Helsingborg? Arbetande/ anställd Sysselsättning Antal Via familj eller vänner 41% 44% 61% 28% 34% 43% 41% 40% I Helsingborgs Dagblad 26% 24% 19% 54% 20% 20% 36% 33% Fick kulturkortet i present 16% 8% 8% 9% 17% 14% 11% 12% På Helsingborgs kulturinstitutioners egna webbplatser 9% 11% 5% 9% 7% 11% 9% 9% I Lokaltidningen 8% 9% 3% 10% 10% 4% 8% 8% Via Helsingborgs stads webbplats helsingborg.se 9% 1% 6% 8% 7% 8% 8% 8% Annat sätt 19% 25% 18% 13% 29% 13% 16% 17% Egen företagare Studerande Pensionär eller längre Totalt Färgmarkerade siffror indikerar ett resultat som är signifikant högre eller lägre än totalen.

55 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 54 Bilaga Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer (Separat dokument)

56 Av vilken anledning kommer du inte att förnya kulturkortet när tiden har löpt ut? Behöver det inte, tar ändå del av mycket kultur och betalar gärna vad det kostar - kultur är väldigt viktigt för mig! Besöker inte kulturinstitutionerna tillräckligt ofta så att det lönar sig. Eftersom jag kommer flytta från Helsingborg under juni. Ej intresserad av kultur i så stor omfattning att det lönar sig att köpa. fick det i julklapp på jobbet Fick kortet, inget jag vill lägga mina pengar på. För dyrt. För omständig administration samt svt att ta del av information kring vad kortet egentligen erbjuder Förmodligen kommer jag inte att använda det tillräckligt för att det ska löna sig. I fick jag det i julklapp av Palle vilket var bra. Har inte funnits så mycket av intresse Inget intresse och hade aldrig köpt det om vi inte fått det som "julklapp" Jag fick det i julklapp 2014 av Helsingborg stad och har fortfarande inte utnyttjat det, ser därav ingen anledning till att förnya kortet. Jag fick det i julklapp av kommunen. Jag fick mitt kort från Helsingborgsstad i julklapp Jag har fått det som present Jag har inte hittat så mycket evenemang med kulturkortsrabatt som jag har varit intresserad av. kommer inte att använde det, fick detta av kommunen i julklapp Kostar för mycket i förhållande till hur mycket det används Ointresserad av utbudet, för lite kunskap om vad som finns. Ointressant Tycker att ett kort bör innefatta familjen eller åtminstone att det ska gälla för en person till... Utbudet gör inte att det är värt pengarna. Har du något övrigt du vill tillägga om kulturutbudet i Helsingborg eller hur det kan utvecklas? "föreningar" som "Salongen" på söder borde få ordentligt stöd av kommunen då dessa sprider glädje i "sin" stadsdel. Absolut bättre information INNAN evenemanget har varit! Ofta läser vi i tidningen att det skett något som man velat gå på!! All kulturutbudsinformation samlad på ett ställe! Gärna det som händer i Helsingör också. Alldeles för få "Gästspel" på Stadsteatern utöka gärna dessa. Större utbud av artister på Konserthuset. Anställ någon på Dunkers som kan göra det till något liknande Louisiana. Mer spännande konst, mindre fotoutställningar! App., meja mig info, var aktiv på Facebook med info och bilder. Bättre hemsidor! Arrangemang som locka till folkfest så som HX är ju också kultur och gör att staden blomstrar upp! Samma sak gäller konserter på Sofiero slott och i grytan. Men det finns också privata arrangemang som t.ex. stand up på The tivoli. Hade varit perfekt om det fanns en kalender

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Region Skåne. Medborgarundersökning 2014 Q4 Kultur Genomförd av CMA Research AB December 2014

Region Skåne. Medborgarundersökning 2014 Q4 Kultur Genomförd av CMA Research AB December 2014 Region Skåne Medborgarundersökning 2014 Q4 Kultur Genomförd av CMA Research AB December 2014 Region Skåne, Medborgarundersökning 2014 Q4 Kultur, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Kulturprojekt i Utsikter

Kulturprojekt i Utsikter Kulturprojekt i Utsikter Inledning Sedan 2009 har Utsikter bedrivit kulturprojekt på sju skolor i Helsingborg och Landskrona. Genom ett nära samarbete med städernas kulturinstitutioner har skolorna implementerat

Läs mer

Resultatet av Flest röster på 20 minuter

Resultatet av Flest röster på 20 minuter i Avesta den 26 november 2011 Resultatet av Flest röster på 20 minuter Det här är sammanställning av svaren som kom in under deltagarnas insamling av åsikter från personer 14-26 år som tillfrågades på

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Den äldre, digitala resenären

Den äldre, digitala resenären Den äldre, digitala resenären Resebranschen är en av de mest växande branscherna i världen. Digitaliseringen har dock gjort att branschen förändrats mycket under de senaste åren. Många resenärer agerar

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Kulturundersökning Linköping 2013

Kulturundersökning Linköping 2013 Kulturundersökning Linköping 2013 Totalt har 1 000 stycken intervjuer med personer boende i Linköpings kommun som är mellan 18 och 74 år genomförts. Datainsamlingen genomfördes mellan 11 november och 5

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

A" utny"ja digitala resurser för ak4vitet och hälsa. Helena Hemmingsson Professor i arbetsterapi, Linköpings universitet

A utnyja digitala resurser för ak4vitet och hälsa. Helena Hemmingsson Professor i arbetsterapi, Linköpings universitet A" utny"ja digitala resurser för ak4vitet och hälsa Helena Hemmingsson Professor i arbetsterapi, Linköpings universitet H. Hemmingsson Vardagsteknik - under 1900- talet 1930 Sopnedkast 1950 Tvättmaskin

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel.

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel. SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL 25 september 2 oktober 2014 Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel Metod: E-enkät 1 67 av 158 har svarat, 42,4% svarsfrekvens 2 har påbörjat enkäten men

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem.

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. Om för mycket av din tid går till att vara på internet hinner du inte

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Rivkraft 10 Kultur Myndigheten för delaktighet

Rivkraft 10 Kultur Myndigheten för delaktighet Rivkraft 10 Kultur Enkätomgång tio i undersökningen Rivkraft ställde frågor om kultur. Enkäten gick att besvara under oktober månad 2015. Rivkraft 10 innehöll också frågor om hjälpmedel. De svaren redovisas

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun. Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan

UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun. Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan Det började med en viktig mässa för en hel kommun Efter en uppstartskonferens angående Digidel i Västra

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys

Risk och sårbarhetsanalys Risk och sårbarhetsanalys En sammanställning av Civilförsvarsförbundets risk och sårbarhetsanalys För att kroppen ska fungera måste vi tillgodose våra grundbehov. Under normala förhållanden känner vi oss

Läs mer

Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem

Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem Sammanställning av 2014 års föräldramöten i skolor och på daghem Under 2014 har Barnens Internet deltagit i föräldramöten på 13 av lågstadieskolorna samt 17 av daghemmen. Här finns en sammanfattning av

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning

PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning PRIO Inventering Kartläggning - Behov av Öppen Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning Inledning Staten och Sveriges kommuner och landsting(skl) har genom årlig överenskommelse enats om

Läs mer

Sammanställningar av djupintervjuer

Sammanställningar av djupintervjuer Sammanställningar av djupintervjuer Bakgrund Under en vecka i slutet av januari 2016 genomfördes djupintervjuer runt kommunens digitala service. 12 personer intervjuades. Innan intervjuerna gjordes en

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig?

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig? Workshop Ambassadörsträff 12 november, 2014 Vad är ambassadörskap? Det finns en gemensam syn att ambassadörskapet i första hand ska bygga på engagerade invånare och verksamma som tror på Eskilstuna. Det

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012

Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012 Kommunfullmäktige Omorganisering av Helsingborgs stads verksamheter inom kultur-, turism, evenemang- och fritidsområdena, Dnr 463/2012 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2012 att

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Ungdomsutveckling i Jugansbo

Ungdomsutveckling i Jugansbo Ungdomsutveckling i Jugansbo Barn och ungdomar fick prova på olika instrument vid en aktivitet i Jugansbo Bygdegård. Projektägare: Jugansbo bygdegårdsförening, ideell förening Projektledare: Linnea Seidel

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Malmö stad. Kulturintresseundersökning. Juni Genomförd av Enkätfabriken

Malmö stad. Kulturintresseundersökning. Juni Genomförd av Enkätfabriken Malmö stad Kulturintresseundersökning Juni Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Metod 3 1.2. Resultat 3 2. Kulturkonsumtion 4 3. Föreningslivet 8 4. Delaktighet 10 5. Information

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Bakgrund I början av 2010 tog Gatukontorets projektgrupp i samarbete med kulturgeograf Susan Bolgar fram en enkät om Gyllins naturpark.

Läs mer

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker

Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Med fokus på ungdomars röst och 365 andra saker Det är helt knäppt att vårt samhälle är så segregerat. Blanda mer! Den åsikten uttryckte nästan alla de drygt 130 ungdomar som intervjuades i projektet RÖST.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare

Rapport Färgelanda Bibliotek. Ej Besökare Rapport Färgelanda Bibliotek Ej Besökare 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA FÖR ATT LOCKA FLER BESÖKARE.... 4 SAMMANFATTANDE PUNKTER ÖVER VAD BIBLIOTEKET KAN GÖRA

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN

Barn och ungdomspolitiska programmet Måluppfyllelse 2008 2010. Ansvarig nämnd BUN rätt till skydd och trygghet Barn och ungdomsen ges i uppdrag att, i samverkan med berörda er och föräldrar, arbeta för att främja säkra skolvägar samt att tillse att samtliga skolmiljöer utgör en trygg

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 39 37,1 B. Kvinna 66 62,9 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 10 9,5 B. 26 45 år 32 30,5 C. 46 65 år 34 32,4 D. äldre än 65 29 27,6 Tid för mitt besök

Läs mer

Bilden av Eskilstuna kommun 2012

Bilden av Eskilstuna kommun 2012 Bilden av Eskilstuna kommun 1 Syfte Kartlägga centrala målgruppers kunskap om och bild av Eskilstuna kommun. Underlaget/resultatet ska utgöra en av flera grunder i kommunens kommande varumärkesarbete.

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer