Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10"

Transkript

1 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu högre aktivitet om sex månader - Oförändrad efterfrågan på arbetskraft Det visar SKOP:s senaste undersökning av företagens ekonomiska förväntningar. Mellan den 16 och den s intervjuades cirka 6 företagare och företagsledare i privata företag med minst en anställd. SKOP:s index över företagens nuvarande aktivitet SKOP frågade, Har Ni i dag mer eller mindre att göra i Ditt företag jämfört med hur det var för tre månader sedan? Eller är det oförändrat? SKOP:s index över företagens nuvarande aktivitet steg i s till +24,7 vilket var en ökning om 8,4 enheter sedan december (16,3); Tabell 1. Ett aktivitetsindex över noll visar att aktiviteten ökar i de privata företagen det är fler företag som har mer att göra än som har mindre att göra än tidigare. Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare Maj sep apr Mer Mindre SKOP:s index för företagsaktivitet SKOP, Hagagatan 1, 1 48 Stockholm, telefon: , e-post:

2 25 s Andelen företag som har mer att göra jämfört med tre månader tidigare är i s 34,4 procent, vilket är,8 procentenhet fler än i december (33,6 procent). Färre än var tionde företag (9,7 procent) redovisar i s att de har mindre att göra jämfört med hur det var tre månader tidigare. Det är 7,6 procentenheter färre än i december (17,3 procent). Drygt vartannat (56, procent) har oförändrat att göra, upp 6,8 procentenheter sedan december (49,2 procent) Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare s anställda -49 anställda 5+ anställda Mer att göra än 3 månader tidigare Mindre att göra än 3 månader tidigare SKOP:s index för företagens egen 6-månadersprognos SKOP frågade, Om Du ser sex månader framåt. Kommer Ditt företag då att ha mer eller mindre att göra jämfört med hur det är idag? Eller tror Du att det blir oförändrat? SKOP:s index för företagens egen 6-månadersprognos är nu +37,7, vilket är 17,7 enheter färre än i december (+55,4); Tabell 2. Index för företagens 6-månadersprognos beräknas som skillnaden mellan dem som räknar med mer och dem som befarar att de får mindre att göra om sex månader. Det var 44,6 procent av företagen som i s tror att tiderna blir bättre så att de får mer att göra om sex månader, en minskning om,2 procentenheter sedan december (58,8 procent). Det är 6,9 procent som tror att läget skall förvärras så att de har mindre att göra om sex månader, vilket är 3,5 fler än i december (3,4 procent). Ungefär vartannat företag (48,5 procent) tror att aktivitetsläget kommer att vara oförändrat om sex månader, vilket skall jämföras med 37,7 procent i december. 2

3 25 s Kommer företaget att ha mer eller mindre att göra om sex månader Maj sep apr Mer Mindre SKOP:s index för 6-månadersprognos Mer, mindre eller oförändrat att göra om sex månader s anställda -49 anställda 5+ anställda Tror på mer att göra om 6 månader Befarar mindre att göra om 6 månader SKOP:s index över företagens personalbehov SKOP frågar, Vad tror Du? Kommer Ditt företag att försöka öka eller minska antalet anställda under de närmaste tre månaderna? Eller blir det oförändrat? 3

4 25 s SKOP:s index för personalbehov är +,1 vilket är oförändrat sedan december (+,1); Tabell 3. Index över personalbehovet är skillnaden mellan andel företag som skall försöka öka respektive minska antalet anställda. I s vill 17,9 procent av företagen försöka öka antalet anställda under de närmaste tre månaderna, vilket är,9 procentenhet fler än i december (17, procent). Kommer företaget att försöka öka eller minska antalet anställda under de närmaste tre månaderna? Maj sep apr Öka Minska SKOP:s index för personalbehov Försök att förändra personalstyrkan på tre månaders sikt s anställda -49 anställda 5+ anställda Öka personalstyrkan Minska personalstyrkan 4

5 25 s Det är 4,8 procent av företagen som vill minska personalstyrkan, vilket är,9 procent fler än i december (3,9). I s räknar 77,3 procent av företagen med att behålla oförändrad personalstyrka, ned 1,8 procentenhet från 79,1 procent Samtliga företagstorlekar SKOP:s index för nuvarande företagsaktivitet och 6-månadersprognos Maj sep apr SKOP:s index för företagsaktivitet SKOP:s index för 6-månadersprognos Samtliga företagstorlekar SKOP:s index för 6-månadersprognos och personalbehov Maj sep apr SKOP:s index för personalbehov SKOP:s index för 6-månadersprognos 5

6 25 s Företagen har fått mer att göra sedan början av året Efter det att riksdagen hade antagit Alliansens budget inför årsskiftet / var framtidstron mycket stark bland företagen. En oritet var optimistisk inför framtiden och trodde att de skulle få mer att göra på sex månades sikt. Den framtidstron har nu blivit verklighet, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker. Många företag tror på ännu högre aktivitet om sex månader Företagens optimism består. Trots den stora aktivitetsökningen sedan början av året är det fortfarande många företag som tror att de har ännu mer att göra om ytterligare sex månader. Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen Det finns dock anledning till en varning säger Örjan Hultåker. Årets inledande aktivitetsökning har inte fullt ut nått fram de mindre företagen. Det är främst företag med tio eller fler anställda som tagit del av den ökade aktiviteten. Även optimismen på sex månaders sikt är svagare bland de minsta företagen. Ju större företagen är, desto mer förhoppningsfulla är de om ökad aktivitet på sex månaders sikt. Oförändrad efterfrågan på arbetskraft Trots många företags optimism på sex månaders sikt är SKOP:s index för arbetskraftbehov stabilt och oförändrat sedan årsskiftet. 6

7 25 s Tabell 1: Procent Har Ni idag mer eller mindre att göra i Ditt företag jämfört med hur det var för tre månader sedan? Eller är det oförändrat? s i s april r s sept i r s Mycket mer, 5, 6,, 8,4,1 9,9,4,5 6,8,4,2 Litet mer 21,4 28,6 31,9 24,3 33,7 28,9 25, 21, 27,6 34,5 25,4 24,6 Oförändrat 56, 49,2 47,4 53,1 49,2 44, 53,4 55,5 47,4 48,6 45,9 45,7 Litet mindre 7,2,4,4 9,3 7,5,2 9,6 9,6,6 8,9,1, Mycket mindre 2,5 1,9 1,4 1,3 1,3 2,8 2,1 3,5 1,9 1,2 3,2 6,4 SKOP:s index för företagsaktivitet +24,7 +16,3 +23,1 +25,7 +33,3 +28, +23,2 +18,3 +23,6 +31,2 +27,5 +,4 Antal svar Grupptabell, s Andel som svarar SKOP:s index Antal Mycket Litet Oförändrat mindre mindre aktivitet Litet Mycket för företags- mer mer svar Antal anställda 1-9 personer personer eller fler personer Ägande Äger företaget helt eller delvis Äger inte företaget Inriktning Tillverkningsföretag Lika mycket av båda Tjänsteföretag Bransch BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m därav: CDE Tillverkning därav: F Byggverksamhet A GHI - Handel, transport, hotell, restaurang JKLMNOPQRS - Övriga tjänster Försäljning på export Ungefär hälften eller mer En fjärdedel eller tiondel Mindre än en tiondel/inget alls Försäljning inom tio mil Tre fjärdedelar eller mer Ungefär hälften eller en fjärdedel Mindre än en fjärdedel/inget alls Verksamhetsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95 sannolikhet). 7

8 25 s Tabell 2: Procent Om Du ser sex månader framåt. Kommer Ditt företag då att ha mer eller mindre att göra jämfört med hur det är idag? Eller tror Du att det blir oförändrat? s i s april r s sept i r s Mycket mer 9,3,4,5,6 5,4,5 17,3, 9,8 8,,6,3 Litet mer 35,3 45,4 43,1 4, 43,4 39,6 34,6 4,1 44,1 41, 34,5 35,4 Oförändrat 48,5 37,7 4,3 39,2 43,2 39,3 39,5 39, 42,6 42,8 43, 41,5 Litet mindre 4,4 2,5 5,4 5,7 7, 5,5 6,1 5,3 3,3 6, 8,7 5,5 Mycket mindre 2,5,9,7 A,9 1,2 2,5 1,6,2 2,2 3,2 2,4 SKOP:s index för 6-månadersprognos +37,7 +55,4 +47,5 +48,9 +4,9 +47,4 +43,3 +47,2 +5,4 +4,8 +33,2 +42,8 Antal svar Grupptabell, s Andel som svarar SKOP:s index Antal Mycket Litet Oförändrat mindre mindre prognos Litet Mycket för 6-månaders- mer mer svar Antal anställda 1-9 personer personer A eller fler personer Ägande Äger företaget helt eller delvis Äger inte företaget A Inriktning Tillverkningsföretag Lika mycket av båda Tjänsteföretag Bransch BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m därav: CDE Tillverkning därav: F Byggverksamhet GHI - Handel, transport, hotell, restaurang A JKLMNOPQRS - Övriga tjänster Försäljning på export Ungefär hälften eller mer En fjärdedel eller tiondel A Mindre än en tiondel/inget alls Försäljning inom tio mil Tre fjärdedelar eller mer Ungefär hälften eller en fjärdedel Mindre än en fjärdedel/inget alls Verksamhetsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95 sannolikhet). 8

9 25 s Tabell 3: Procent Vad tror Du? Kommer Ditt företag att försöka öka eller minska antalet anställda under de närmaste tre månaderna? Eller blir det oförändrat? s i s april r s sept i r s Öka mycket 2,4 1,8 1,5 1,7 2,5 3,3 2,5 2,6 2,1 2,4 1,9 4,9 Öka litet,5,2,7 17,3 18, 16,2 18,3,6 19, 17,9,9,2 Vara oförändrat 77,3 79,1 76,5 77,9 76,3 74,1 75,3 76,8 72,7 73,6 74,8 76,1 Minska litet 3,5 2,9 5,4 2,8 3,2 5, 3,1 3,2 5,9 5,2 6,3 4, Minska mycket 1,3 1, 2, A,1 1,3,8 1,8,3 1, 1,2,8 SKOP:s index för personalbehov +,1 +,1 +8,8 +16,2 +17,2 +,2 +16,9 +,2 +,9 +,1 +,3 +,3 Antal svar Grupptabell, s Andel som svarar SKOP:s index Antal Öka Öka Vara Minska Minska för mycket litet oförändrat litet mycket personalbehov svar Antal anställda 1-9 personer personer eller fler personer Ägande Äger företaget helt eller delvis Äger inte företaget A Inriktning Tillverkningsföretag A + 8 Lika mycket av båda Tjänsteföretag Bransch BCDEF - Tillverkning, byggverksamhet m.m A därav: CDE Tillverkning A därav: F Byggverksamhet GHI - Handel, transport, hotell, restaurang JKLMNOPQRS - Övriga tjänster Försäljning på export Ungefär hälften eller mer En fjärdedel eller tiondel Mindre än en tiondel/inget alls Försäljning inom tio mil Tre fjärdedelar eller mer Ungefär hälften eller en fjärdedel Mindre än en fjärdedel/inget alls A Verksamhetsort Storstadsområden Icke storstad A: Någon person, men färre än 1 procent. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95 sannolikhet). 9