Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001"

Transkript

1 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Anig för undersökningen åt är Birgitta Hultåker. SKOP,, Sturegatan 16, Stockholm telefon: , telefax: , e-post:

2 Beskrivning av intervjupersonerna Tre av fem intervjupersoner (61 procent) är kvinnor, två av fem (39 procent) är män; Tabell 41. Jämfört med den undersökning som gjordes år har andelen män bland de ande ökat med fem procentenheter. En av tre som at (34 procent) är mellan 20 och 39 år och ungefär lika många (36 procent) är mellan 40 och 54 år. En av fem (20 procent) är mellan 55 och 70 år. En av tio (11 procent) är mellan 71 och 81 år. I den undersökning som gjordes fanns det inga personer som var över 70 år. Trots att årets undersökning har utökats med åldersgruppen 71 till 81 år så är det i år en större andel intervjupersoner som tillhör den yngsta åldersgruppen mellan 20 och 39 år. % Beskrivning av intervjupersonerna Kvinna Man år år år år Vid jämförelser mellan årets resultat och dem från års undersökning är det viktigt att beakta de skillnader som finns när det gäller intervjupersonernas ålder och kön. Under de senaste tre åren har det skett mycket när det gäller genteknologin som i större utsträckning har hunnit bli en del av svenskarnas vardag samtidigt som vi lärt oss om kloning t.ex. av fåret Dolly. Den statistiska osäkerheten vid undersökningar som omfattar mellan 400 och 500 intervjupersoner kan uppgå till drygt +/- 7 procent. Nästan hälften av dem som deltagit i årets undersökning (46 procent) har minst 13 års utbildning. Endast en av sex (16 procent) har en utbildning som är nio år eller kortare. Nästan hälften (46 procent) lever i hushåll som köper mat för mellan och kronor per månad. En av fyra (26 procent) köper för mer än och ungefär lika många (28 procent) köper mat för kronor eller mindre per månad. 2

3 Beskrivning av intervjupersonerna % år eller kortare år 13 år eller mer Mat för kronor per månad Mat för kronor per månad Mat för mer än 4000 kronor per månad En av fem intervjupersoner bor ensamma (21 procent) och en av tre (32 procent) lever i två personers hushåll. En av sex (17 procent) bor i hushåll om tre personer och en av tre (30 procent) bor i hushåll om minst fyra personer. Bland dem som at har en av fem (21 procent) hemmavarande barn i förskoleåldern, och var fjärde som intervjuats (25 procent) finns i hushåll där den yngste är mellan 7 och 18 år. % 35 Beskrivning av intervjupersonerna person i hushållet 2 personer i hushållet 3 personer i hushållet 4+ personer i hushållet 0-6 år yngst i hushållet 7-18 år yngst i hushållet 3

4 3 procent har förtroendeuppdrag i Av dem som intervjuats uppger tre procent att de har förtroendeuppdrag i Konsumentföreningen Stockholm; Tabell 1. Uppmärksamhet av och intresse för genteknik i samband med livsmedel 82 procent har uppmärksammat debatten om genteknik SKOP frågade, Under de senaste åren har genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik diskuterats. Har Du uppmärksammat debatten? Fyra av fem (82 procent) säger att de har uppmärksammat debatten; Tabell 2. Det är ungefär samma andel som i års undersökning (86 procent). De som har lång utbildning har uppmärksammat debatten i större utsträckning än vad de gjort som har kortare utbildning. 66 procent är intresserade av frågan Två av tre medlemmar (66 procent) säger att de är intresserade av frågan om genteknik; Tabell 3. Det är lägre andel än i undersökningen från år (80 procent). De som har lång utbildning har större intresse än andra för frågan. % Genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik Uppmärksammat debatten Intresserad av frågan Kunskap i frågan Skulle vilja veta mer 20 procent anser sig ha kunskap i frågan I årets undersökning är det en av fem (20 procent) som anser sig ha kunskap i frågan om genteknik och livsmedel; Tabell 4. Det är bara hälften så många som (45 procent), men det skall ses mot bakgrund av den kunskapstillväxt som skett inom området under de senaste tre åren. De som har lång utbildning anser i större utsträckning än andra att de har kunskap i frågan. 4

5 65 procent vill veta mer Ungefär två av tre (65 procent) skulle vilja veta mer om livsmedel och genteknik; Tabell 5. Det är ungefär samma andel som i undersökningen från år. Intresset är att veta mer är lägst bland dem som har kort utbildning (47 procent) och bland dem som är över 70 år (50 procent). De som skulle vilja veta mer om livsmedel och genteknik tillfrågades, Hur skulle du helst vilja ha informationen? Hälften (50 procent) skulle helst vilja får information via dagspress, radio och TV; Tabell 6. En av fyra (26) vill helst ha det i livsmedelsbutikerna. En av tio (12 procent) vill ha information via livsmedelshandelns tidningar och reklamblad och ungefär lika många (9 procent) vill helst ha det via Internet. % 60 Hur skulle du helst vilja ha information? Information i livsmedelsbutikerna Dagspress, radio och TV Livsmedelshandelns tidningar och reklamblad Internet 5

6 Märkning av livsmedel 79 procent tycker att det är mycket viktigt att märka livsmedel som framställts med genteknik SKOP frågade, Anser du att det är viktigt eller oviktigt att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning, information eller etikett på varan? Fyra av fem medlemmar (79 procent) anser att det är mycket viktigt med särskild märkning, information eller etikett; Tabell 7. En av sex (16 procent) tycker att det är ganska viktigt. Bara några få (5 procent) tycker att det är oviktigt med sådan märkning. Det var ungefär samma andel år (83 procent) som i år som anser att det är mycket viktigt att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning, information eller etikett på varan. 61 procent tycker att det är mycket viktigt att även märka produkter av genförändrade råvaror SKOP frågade också, Anser du att det är viktigt eller oviktigt att även märka livsmedel där genförändrade råvaror har använts men som är så förädlade att den färdiga produkten inte på något sätt skiljer sig från andra varor? Tre av fem medlemmar (61 procent) anser att det är mycket viktigt med märkning av sådana förädlade livsmedelsprodukter; Tabell 8. En av fyra (27 procent) tycker att det är ganska viktigt, en av tio (11 procent) tycker att det är oviktigt. Svaren är ungefär desamma som i års medlemsundersökning. % 100 Märkning av genförändrade livsmedel Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Anser du att det är viktigt eller oviktigt att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning, information eller etikett på varan? Anser du att det är viktigt eller oviktigt att även märka livsmedel där genförändrade råvaror har använts men som är så förädlade att den färdiga produkten inte på något sätt skiljer sig från andra varor? 6

7 61 procent anser att man absolut bör märka kött baserat på genmodifierad soja och majs En speciell fråga ställdes om kött baserat på genmodifierad soja och majs, På en del gårdar utfordras grisar och kor med genmodifierad soja eller majs. Vad tycker Du? Bör man i affärerna ha en särskild märkning på köttet när djuren utfordrats med genmodifierad soja eller majs? Tre av fem (61 procent) säger att man absolut bör ha sådan märkning; Tabell 9. En av fyra anser att man kanske bör ha det. % 70 Bör man i affärerna ha en särskild märkning på köttet när djuren utfordrats med genmodifierad soja eller majs? Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte 7

8 Genmodifierade livsmedel i butikerna 69 procent skulle absolut eller troligen inte köpa genmodifierade livsmedel Medlemmarna i fick frågan, Skulle Du köpa genmodifierade livsmedel om de fanns i butik i dag? Två av fem (38 procent) säger att de absolut inte skulle göra det; Tabell 10. En av tre (31 procent) skulle troligen inte göra det. Totalt säger drygt två av tre medlemmar (69 procent) att de absolut eller troligen inte skulle köpa genmodifierade livsmedel om det fanns i butikerna. De kvinnliga medlemmarna (21 procent) skulle köpa genmodifierade livsmedel i mindre utsträckning än vad männen (46 procent) skulle göra. % 40 Skulle Du köpa genmodifierade livsmedel om de fanns i butik i dag? Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte 87 procent anser det vara mycket viktigt att det finns icke genmodifierade livsmedel i handeln Medlemmarna tillfrågades även, Anser du att det är viktigt eller oviktigt att se till att det finns livsmedel som inte har framställts med hjälp av genteknik i handeln? De flesta (87 procent) anser att det är mycket viktigt; Tabell 11. Det är en litet större andel än i års undersökning (82 procent). Bara några få (2 procent) anser att det är oviktigt att det i handeln finns livsmedel som inte har framställts med hjälp av genteknik. En av tio (10 procent) tycker att det är ganska viktigt. 8

9 % Anser du att det är viktigt eller oviktigt att se till att det finns livsmedel som inte har framställts med hjälp av genteknik i handeln? Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt 9

10 56 procent anser att det är negativt med genmodifierade livsmedel och grödor SKOP frågade, Vad anser du rent allmänt om att med hjälp av genteknik förändra grödor eller livsmedel? En majoritet av medlemmarna (56 procent) anser att det är mycket eller ganska negativt; Tabell 12. Drygt var fjärde (29 procent) tycker att det är mycket negativt. En av sex (17 procent) tycker att det är mycket eller ganska positivt med genmodifierade livsmedel och grödor. Det är en ökning med elva procentenheter jämfört med års undersökning. En av fyra (27 procent) ar i år att det varken är positivt eller negativt en ökning med 12 procentenheter. De som har lång utbildning (20 procent) anser i något större utsträckning än de med kort utbildning (9 procent) att det är positivt med genmodifierade livsmedel och grödor. De som anser att de har kunskap om genteknik (27 procent) anser att det är positivt i litet större utsträckning än vad de gör som tycker att de inte har kunskap om genteknik. % Vad anser du rent allmänt om att med hjälp av genteknik förändra grödor eller livsmedel? Mycket positivt Ganska positivt Varken eller Ganska negativt Mycket negativt 10

11 Risker och oro för genteknik vid produktion av livsmedel 63 procent tror att det finns risker med genteknik En fråga löd, Är det enligt din möjligt att utan risk för människor och miljö använda genteknik vid tillverkning av livsmedel? Relativt få (21 procent) tror att man kan använda genteknik utan risk vid livsmedelsproduktion; Tabell 13. Det är dock dubbelt så många som i års undersökning. % 25 Är det enligt din möjligt att utan risk för människor och miljö använda genteknik vid tillverkning av livsmedel? Ja Minskad oro för effekterna av genteknik i livsmedelsproduktionen SKOP frågade medlemmarna viken oro de hyste för att använda genteknik i livsmedelsproduktionen, Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktionen av livsmedel? Medlemmarna ade på en skala mellan 1 och 5, där 1 betyder ingen oro alls och 5 mycket stor oro. Skalan balanserar på de neutrala mittpunkten 3, varför skalstegen 4 och 5 betyder stor oro. Skalstegen 1 och 2 betyder ingen eller liten oro. Oron är mest utbredd för framtida risker som är okända idag; Tabell 18. Nästan hälften av intervjupersonerna (45 procent) ger et 5, vilket innebär att de känner mycket stor oro. Ytterligare en av fyra (26 procent) ger et 4, dvs. de känner ganska stor oro. Totalt är sju av tio (71 procent) som känner mycket eller ganska stor oro. Drygt hälften av medlemmarna känner mycket eller ganska stor oro för genteknikens effekter på hälsa (59 procent), miljön (59 procent), att bioteknikföretagen skall ta över makten över vad som odlas (57 procent) samt för den effekt som gentekniken kan ha på etik (56 procent); Tabellerna 14 till

12 Kvinnor hyser större oro än vad män gör, och det gäller för de fem olika tänkbara effekterna av att använda genteknik för livsmedelsproduktion. % Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktionen av livsmedel? De som ar mycket eller ganska stor oro Hälsa Miljö Etik Att bioteknikföretagen skall ta makten över vad som odlas Framtida risker som är okända idag 12

13 Hur angeläget det är att använda genteknik Medlemmarna ombads att ta ställning till hur angeläget det är att använda gentekniken för att uppnå sju olika syften, Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? Störst angelägenhetsgrad har sådana syften som gäller bättre miljö samt livsmedlens kvalitet för alla konsumenter eller för olika grupper med problem. Mest angeläget är det att använda genteknik för att ta fram livsmedel för allergiker mot t ex gluten och laktos. Tre av fyra medlemmar (73 procent) anser i år att det är angeläget; Tabell 20. Det är en ökning från 45 procent jämfört med års undersökning. Många (70 procent) tycker också att det är angeläget att använda genteknik för att få färre och mindre farliga kemikalier i jordbruket även det en ökning jämfört med (36 procent); Tabell 22. På tredje plats kommer att ta fram grödor med bättre näringsinnehåll för att reducera bristsjukdomar; Tabell 19. Två av tre medlemmar (65 procent) anser att det är angeläget. Därefter följer att ta fram grödor som tål torka och salta jordar (50 procent); Tabell 25. % Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? För att... ta fram grödor med bättre näringsinnehåll för att reducera brist-sjukdomar ta fram livsmedel för allergiker mot t.ex. gluten och laktos förändra näringssammansättningen, t ex proteinhalt, farligt fett använda färre & mindre farliga kemikalier i jordbruket minska priset på livsmedel genom effektivare & billigare produktion förlänga hållbarheten på t.ex. frukt och grönsaker ta fram grödor som tål torka och salta jordar 13

14 Färre än hälften av medlemmarna anser att det är angeläget att använda genteknik för att förändra näringssammansättningen, t ex proteinhalt, farligt fett (46 procent), att minska priset på livsmedel genom effektivare & billigare produktion (37 procent) eller för att förlänga hållbarheten på t.ex. frukt och grönsaker (18 procent); tabellerna För samtliga sju syften gäller att det i år är större andel av medlemmarna som anser att syftena är angelägna än vad som var fallet i års undersökning. Det tillsammans med övriga resultat tyder på en viss ökad acceptans för att använda genteknik, men skillnaden i acceptans är stor mellan olika syften. Somliga som gäller hälsofrågor och miljö är betydligt mer angelägna än andra. Män har genomgående större acceptans för att använda genteknik än vad kvinnor har. 14

15 Större tilltro till svenska myndigheters än till EU:s granskning SKOP ställde två frågor om medlemmarnas tilltro till de vetenskapliga bedömningar som görs innan ett genförändrat livsmedel fårs säljas, - Innan ett genförändrat livsmedel får säljas görs en omfattande vetenskaplig bedömning av bland andra EU:s vetenskapliga kommittéer. Har du stor eller liten tilltro till deras kompetens för att göra bedömningen? - Innan ett genförändrat livsmedel får säljas görs en omfattande vetenskaplig bedömning av bland andra Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Har du stor eller liten tilltro till deras kompetens för att göra bedömningen? Medlemmarna har större tilltro till de svenska myndigheternas än till EU:s vetenskapliga bedömningar. En majoritet (58 procent) har mycket eller ganska stor tilltro till de bedömningar som bland annat görs av Livsmedelsverket och Jordbruksverket; Tabell 27. En minoritet (35 procent) hyser sådan tilltro till de bedömningar som görs av EU:s vetenskapliga kommittéer; Tabell 26. % 50 Innan ett genförändrat livsmedel får säljas görs en omfattande vetenskaplig bedömning av bland andra... Har du stor eller liten tilltro till deras kompetens för att göra bedömningen? Stor tilltro Ganska stor tilltro Liten tilltro Ingen tilltro alls EU:s vetenskapliga kommittéer Livsmedelsverket och Jordbruksverket 15

16 73 procent tycker att det är dåligt med patent på genomodifierade växter och djur SKOP frågade, Sedan förra året kan företag och forskare ta patent på genmodifierade växter och djur. Är detta bra eller dåligt? Tre av fyra medlemmar (73 procent) tycker att det är mycket eller ganska dåligt; Tabell 28. Två av fem (40 procent) säger att det är mycket dåligt. % Sedan förra året kan företag och forskare ta patent på genmodifierade växter och djur. Är detta bra eller dåligt? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt 16

17 Tilltro till information från olika källor Medlemmarna i konsumentföreningen Stockholm fick frågan, Har du eller har du inte tilltro till information om genteknik och livsmedel från följande källor? De som ade tog ställning till information från tolv olika källor; Tabellerna Har du eller har du inte tilltro till information om genteknik och livsmedel från följande källor? EU Livsmedelsindustrin Dagspress, radio och TV Forskning, Universitet och Högskolor Politiker Svenska kyrkan Lantbruksorganisationer, t ex Lantbrukarnas Riksförbund Detaljhandelskedjor, Konsum, ICA, Hemköp med flera Greenpeace Naturskyddsföreningen Konsumentorganisationer Statliga myndigheter, t ex Livsmedelsverket och Konsumentverket % 17

18 Störst är i år tilltron till information från forskning, universitet fyra av fem (80 procent) säger att de har tilltro till sådan information. Många hyser också tilltro till information från några av de oberoende källorna som Naturskydsföreningen (78 procent), konsumentorganisationer (74 procent) eller Greenpeace (62 procent). Därefter följer tilltron till information från aktörerna inom livsmedelsproduktion och -handel från lantbruksorganisationer, t ex Lantbrukarnas Riksförbund (49 procent) samt detaljhandelskedjor, Konsum, ICA, Hemköp med flera (40 procent). Tilltron är klart lägre till information från livsmedelsindustrin (27 procent). Lägst är tilltron till information från politiker (17 procent). Tilltron är också relativt låg till information från EU (27 procent) samt från Svenska kyrkan (30 procent) och dagspress, radio och TV (36 procent). I några fall kan den låga tilltron bero på att en informationskälla inte anses vara expert på livsmedelsteknik, t.ex. Svenska kyrkan. I andra fall beror det på att en aktör, t.ex. livsmedelsindustrin, har ett klart lägre förtroende än övriga aktörer inom livsmedelskedjan. De förändringar som skett mellan års undersökning och årets kan delvis förklaras av den förändrade ålderssammansättningen bland intervjupersonerna. Äldre och yngre personer använder ofta olika slags informationskällor. Under den senaste treårsperioden har dock livsmedelsfrågorna ägnats stor uppmärksamhet, bl.a. pga Galna ko-sjukan, Mul- och klövsjukan samt diskussionerna om djurhållning. I synnerhet jordbruksministern var medialt aktiv i de frågorna vilket kan förklara den ökade tilltron till information från politiker. I dessa frågor har även den svenska livsmedelskedjan framställts som bättre än de utländska motigheterna, vilket kan förklara den ökade tilltron till lantbruksorganisationer och detaljhandelskedjor. 18

19 Bilaga Beskrivning av medlemsundersökning september Population Medlemmar i i åldern 20 till 81 år. Urval Ett slumpmässigt urval gjordes ur s medlemsregister. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Intervjuerna gjordes under perioden 31 augusti till 10 september. Svarsfrekvens och bortfall Bruttourvalet bestod av personer, av vilka 27 personer var omöjliga att nå pga utlandsvistelse, sjukdom, nedsatt hörsel, dödsfall och liknande. För 320 personer var det omöjligt att identifiera korrekta telefonnummer. Det gav ett nettourval om 653 personer. Totalt har 482 personer intervjuats, vilket motar 74 procent av nettourvalet. Bortfallet består av 100 personer som inte ville medverka i undersökningen samt av 71 personer med vilka det var omöjligt att få kontakt under undersökningsperioden. 19

20 Tabell 1: Är Du förtroendevald i? Ja 3 3 Nej Vet ej/ingen 1 0 Grupptabell Andel som ar Antal Ja Nej Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad 4 96 A 211 Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha A Någon person, men färre än 1 20

21 Tabell 2: Under de senaste åren har genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik diskuterats. Har Du uppmärksammat debatten? Ja Nej Vet ej/ingen 0 1 Grupptabell Andel som ar Antal Ja Nej Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

22 Tabell 3: Under de senaste åren har genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik diskuterats. Är du intresserad av frågan? Ja Nej Vet ej/ingen 1 3 Grupptabell Andel som ar Antal Ja Nej Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer A person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad A 211 Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha A Någon person, men färre än 1 22

23 Tabell 4: Under de senaste åren har genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik diskuterats. Anser du dig ha kunskap i frågan? Ja Nej Vet ej/ingen A 4 Grupptabell Andel som ar Antal Ja Nej Vet ej/ingen Samtliga A 482 Kvinna A 293 Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad A 211 Mer än 4000 kronor/månad Har inte och vill inte ha A Någon person, men färre än 1. 23

24 Tabell 5: Under de senaste åren har genteknik och förändring av livsmedel med hjälp av genteknik diskuterats. Skulle du vilja veta mer om livsmedel och genteknik? Ja Nej Vet ej/ingen A 6 Grupptabell Andel som ar Antal Ja Nej Vet ej/ingen Samtliga A 482 Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej A 385 A Någon person, men färre än 1. 24

25 Tabell 6: OM VILL VETA MER OM LIVSMEDEL OCH GENTEKNIK: Hur skulle du helst vilja ha information? Information i livsmedelsbutikerna Dagspress, radio och TV Livsmedelshandelns tidningar och reklamblad Internet 9 5 Vet ej/ingen 3 1 Flera år Antal 312 Grupptabell Andel som ar Antal Information i livsmedelsbutikerna Dagspress, radio och TV Livsmedelshandelns tidningar och reklamblad Internet Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej

26 Tabell 7: Anser du att det är viktigt eller oviktigt att livsmedel som framställts med hjälp av genteknik får en särskild märkning, information eller etikett på varan? Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt 5 3 Vet ej/ingen 0 3 Grupptabell Andel som ar Antal Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

27 Tabell 8: Anser du att det är viktigt eller oviktigt att även märka livsmedel där genförändrade råvaror har använts men som är så förädlade att den färdiga produkten inte på något sätt skiljer sig från andra varor? Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt 11 7 Vet ej/ingen 2 4 Grupptabell Andel som ar Antal Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

28 Tabell 9: På en del gårdar utfordras grisar och kor med genmodifierad soja eller majs. Vad tycker Du? Bör man i affärerna ha en särskild märkning på köttet när djuren utfordrats med genmodifierad soja eller majs? Ja, absolut 61 Ja, kanske 24 Nej, troligen inte 8 Nej, absolut inte 5 Vet ej/ingen 1 Grupptabell Andel som ar Antal Ja, absolut Ja, kanske Vet ej/ingen Nej, troligen inte Nej, absolut inte Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

29 Tabell 10: Skulle Du köpa genmodifierade livsmedel om de fanns i butik i dag? Ja, absolut 8 Ja, kanske 22 Nej, troligen inte 31 Nej, absolut inte 38 Vet ej/ingen 1 Grupptabell Andel som ar Antal Ja, absolut Ja, kanske Vet ej/ingen Nej, troligen inte Nej, absolut inte Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer A person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha A Någon person, men färre än 1 29

30 Tabell 11: Anser du att det är viktigt eller oviktigt att se till att det finns livsmedel som inte har framställts med hjälp av genteknik i handeln? Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt 2 3 Vet ej/ingen 1 3 Grupptabell Andel som ar Antal Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

31 Tabell 12: Vad anser du rent allmänt om att med hjälp av genteknik förändra grödor eller livsmedel. Anser du att det är Mycket positivt 3 1 Ganska positivt 14 5 Varken eller Ganska negativt Mycket negativt Vet ej/ingen 1 5 Grupptabell Andel som ar Antal Mycket positivt Ganska positivt Varken eller Ganska negativt Mycket negativt Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

32 Tabell 13: Är det enligt din möjligt att utan risk för människor och miljö använda genteknik vid tillverkning av livsmedel? Ja 21 9 Nej Vet ej/ingen Grupptabell Andel som ar Antal Ja Nej Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

33 Tabell 14: Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktionen av livsmedel? Du kan a på en skala 1 till 5, där 1 betyder ingen oro alls och 5 mycket stor oro. Känner Du oro över vilken effekt genteknik kan ha på hälsa? 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen A 2 Medelvärde 3,57 Grupptabell Andel som ar Antal 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen Medelvärde Samtliga A 3, Kvinna A 3, Man , år , år , år , år , år eller mindre , år , år eller mer A 3, person , personer , personer , personer eller fler , år , år , Äldre än 18 år , kronor/månad , kronor/månad A 3, Mer än 4000 kronor/månad , Ja ,40 96 Nej A 3, Har inte och vill inte ha , A Någon person, men färre än 1. Medelvärdet är beräknat på 1 Ingen oro alls, 2, 3, 4 och 5 Mycket stor oro. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 33

34 Tabell 15: Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktionen av livsmedel? Du kan a på en skala 1 till 5, där 1 betyder ingen oro alls och 5 mycket stor oro. Känner Du oro över vilken effekt genteknik kan ha på miljö? 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen A 3 Medelvärde 3,63 Grupptabell Andel som ar Antal 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen Medelvärde Samtliga A 3, Kvinna , Man , år , år , år , år , år eller mindre , år , år eller mer , person , personer , personer , personer eller fler , år , år , Äldre än 18 år , kronor/månad , kronor/månad A 3, Mer än 4000 kronor/månad , Ja ,69 96 Nej , Har inte och vill inte ha , A Någon person, men färre än 1. Medelvärdet är beräknat på 1 Ingen oro alls, 2, 3, 4 och 5 Mycket stor oro. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 34

35 Tabell 16: Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktionen av livsmedel? Du kan a på en skala 1 till 5, där 1 betyder ingen oro alls och 5 mycket stor oro. Känner Du oro över vilken effekt genteknik kan ha på etik? 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen 1 3 Medelvärde 3,60 Grupptabell Andel som ar Antal 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen Medelvärde Samtliga , Kvinna , Man , år , år , år , år , år eller mindre , år , år eller mer A 3, person , personer , personer , personer eller fler , år , år , Äldre än 18 år , kronor/månad , kronor/månad , Mer än 4000 kronor/månad , Ja ,49 96 Nej , Har inte och vill inte ha , A Någon person, men färre än 1. Medelvärdet är beräknat på 1 Ingen oro alls, 2, 3, 4 och 5 Mycket stor oro. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 35

36 Tabell 17: Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktionen av livsmedel? Du kan a på en skala 1 till 5, där 1 betyder ingen oro alls och 5 mycket stor oro. Känner Du oro över vilken effekt genteknik kan ha på att bioteknikföretagen skall ta makten över vad som odlas? 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen 1 3 Medelvärde 3,51 Grupptabell Andel som ar Antal 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen Medelvärde Samtliga , Kvinna , Man , år , år , år , år , år eller mindre , år , år eller mer , person , personer , personer , personer eller fler , år , år , Äldre än 18 år , kronor/månad , kronor/månad A 3, Mer än 4000 kronor/månad , Ja ,39 96 Nej , Har inte och vill inte ha , A Någon person, men färre än 1. Medelvärdet är beräknat på 1 Ingen oro alls, 2, 3, 4 och 5 Mycket stor oro. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 36

37 Tabell 18: Känner du oro eller inte över vilken effekt genteknik kan ha på följande områden då den används vid produktionen av livsmedel? Du kan a på en skala 1 till 5, där 1 betyder ingen oro alls och 5 mycket stor oro. Känner Du oro över vilken effekt genteknik kan ha på framtida risker som är okända i dag 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen 1 3 Medelvärde 3,96 Grupptabell Andel som ar Antal 1 Ingen oro alls Mycket stor oro Vet ej/ingen Medelvärde Samtliga , Kvinna , Man , år , år , år , år , år eller mindre , år , år eller mer , person , personer , personer , personer eller fler , år , år , Äldre än 18 år , kronor/månad , kronor/månad , Mer än 4000 kronor/månad , Ja ,91 96 Nej , Har inte och vill inte ha , Medelvärdet är beräknat på 1 Ingen oro alls, 2, 3, 4 och 5 Mycket stor oro. Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 37

38 Tabell 19: Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? För att ta fram grödor med bättre näringsinnehåll för att reducera bristsjukdomar? Angeläget 65 Inte angeläget 32 Vet ej/ingen 3 Grupptabell Andel som ar Antal Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

39 Tabell 20: Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? För att ta fram livsmedel för allergiker mot t ex gluten och laktos? Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen 3 4 Grupptabell Andel som ar Antal Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

40 Tabell 21: Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? För att förändra näringssammansättningen, t ex höja proteinhalten, minska andelen farligt fett? Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen 3 5 Grupptabell Andel som ar Antal Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

41 Tabell 22: Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? För att använda färre/mindre farliga kemikalier i jordbruket? Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen 5 6 Grupptabell Andel som ar Antal Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

42 Tabell 23: Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? För att minska priset på livsmedel genom effektivare/billigare produktion? Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen 3 5 Grupptabell Andel som ar Antal Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

43 Tabell 24: Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? För att förlänga hållbarheten på t ex frukt och grönsaker? Angeläget 18 8 Inte angeläget Vet ej/ingen 3 3 Grupptabell Andel som ar Antal Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

44 Tabell 25: Anser du att det är angeläget eller inte att använda genteknik på följande vis om det sker utan risk för människor och miljö? För att ta fram grödor som tål torka och salta jordar? Angeläget 50 Inte angeläget 44 Vet ej/ingen 6 Grupptabell Andel som ar Antal Angeläget Inte angeläget Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

45 Tabell 26: Innan ett genförändrat livsmedel får säljas görs en omfattande vetenskaplig bedömning av bland andra EU:s vetenskapliga kommittéer. Har du stor eller liten tilltro till deras kompetens för att göra bedömningen? Stor tilltro 8 Ganska stor tilltro 27 Liten tilltro 44 Ingen tilltro alls 16 Vet ej/ingen 5 Grupptabell Andel som ar Antal Stor tilltro Ganska stor tilltro Liten tilltro Ingen tilltro alls Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

46 Tabell 27: Innan ett genförändrat livsmedel får säljas görs en omfattande vetenskaplig bedömning av bland andra Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Har du stor eller liten tilltro till deras kompetens för att göra bedömningen? Stor tilltro 14 Ganska stor tilltro 44 Liten tilltro 30 Ingen tilltro alls 9 Vet ej/ingen 3 Grupptabell Andel som ar Antal Stor tilltro Ganska stor tilltro Liten tilltro Ingen tilltro alls Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

47 Tabell 28: Sedan förra året kan företag och forskare ta patent på genmodifierade växter och djur. Är detta bra eller dåligt? Mycket bra 2 Ganska bra 18 Ganska dåligt 33 Mycket dåligt 40 Vet ej/ingen 7 Grupptabell Andel som ar Antal Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

48 Tabell 29: Har du eller har du inte tilltro till information om genteknik och livsmedel från följande källor? Statliga myndigheter, t ex Livsmedelsverket och Konsumentverket Har Har inte Vet ej/ingen 3 13 Grupptabell Andel som ar Antal Har Har inte Vet ej/ingen Samtliga Kvinna Man år år år år år eller mindre år år eller mer person personer personer personer eller fler år år Äldre än 18 år kronor/månad kronor/månad Mer än 4000 kronor/månad Ja Nej Har inte och vill inte ha

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm september 2007 SKOP har på uppdrag av intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan den 4 och 27. Svaren redovisas i denna rapport. I rapporten görs jämförelser med två medlemsundersökningar

Läs mer

Konsumenterna och GMO

Konsumenterna och GMO Konsumenterna och GMO Alnarp 6 februari 8 Louise Ungerth chef för konsumentfrågor Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Dokumentation: www.konsumentforeningenstockholm.se KfS Attitydundersökning

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 Bakgrund Enkäten genomfördes mellan den 2 och 25 februari. Syftet var att ta reda på medlemmarnas inställning till genmodifierat foder och hur

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999

KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna. - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 KfS:s medlemmar om Sveriges medlemskap i EU och dess betydelse för konsumenterna - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1999 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003 Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 23 SKOP,, har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan 9 och 24 maj 23. Svaren

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005 25-9-23 Bilaga 1 Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 25 SKOP, Skandinavisk Opinion AB, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 16 maj 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker. Hushållens ränteförväntningar

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 16 maj 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker. Hushållens ränteförväntningar Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om, 16 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt höga ränteförväntningar bland de svenska hushållen - Men de korta ränteförväntningarna sjunker svagt

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 18 maj - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Stigande ränteförväntningar hos företagen - SKOP:s långa ränteindex på högsta nivån sedan april - Riksbanken har svårt att övertyga företagen

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Salt III Konsumenten och saltet. Attitydundersökning KfS September 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Salt III Konsumenten och saltet Attitydundersökning KfS September 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Orkla Matbarometer Sverige 2016

Orkla Matbarometer Sverige 2016 Orkla Matbarometer Sverige 2016 Om undersökningen Orkla Matbarometer 2016 Metod: Webbintervju Urval: Ett nationellt representativt urval av befolkningen (18 år eller äldre) Antal intervjuer: Norge: 1070

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Rätt att reklamera - vad vet svenska folket?

Rätt att reklamera - vad vet svenska folket? Rätt att reklamera - vad vet svenska folket? För mer information: Louise Ungerth, chef för konsumenfrågor, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Konsumentföreningen Stockholm är en medlemsorganisation med 630.000

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016

Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning. Malmö, mars 2016 Svenskmärkning AB Kännedoms- och attitydmätning Malmö, mars 2016 Sammanfattning Resultaten på övergripande nivå visar att det finns ett stort intresse för svenska produkter samt att råvarors ursprung och

Läs mer

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09.

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09. augusti 2009 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 27 juli och 23 augusti 2009 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1.

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens löneförväntningar, 29 februari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens löneförväntningar, 29 februari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabilt nedåtriktad trend för företagens löneförväntningar - SKOP:s förväntansindex når ny bottennivå - En oritet räknar med oförändrad eller långsame

Läs mer

Orkla Matbarometer Jeanette Bergquist

Orkla Matbarometer Jeanette Bergquist Orkla Matbarometer 2016 Jeanette Bergquist Hälften av befolkningen i de nordiska länderna är överviktiga Finländarna har den största andelen personer med högt BMI Det är män och personer i medelåldern

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer