ISO ISO Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande"

Transkript

1 ISO E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO kommitté ISO Guidace o social resposibility ISO Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt fler kosumeter vill fatta köpbeslut som främjar samhället och miljö Allt fler avstår frå att köpa e vara/ tjäst som de vet ite är producerad på ett schyst sätt Kosumeter rekommederar hellre företag/ orgaisatioer som de upplever är aktiva iom SR Kosumeter vill att företag/orgaisatioer ska kommuicera mer krig SR Att vara medvete om miljö och samhälle har hög status E majoritet vill att arbetsgivare ska arbeta aktivt med SR 3

2 4 Vad är ISO 26000? E iteratioell ISO-stadard på 100 sidor som frivilligt ka avädas av alla orgaisatioer som vill effektivisera sitt sociala geom gemesamma defiitioer, priciper, kärområde, och metoder för itressetdialog och kommuikatio och därigeom bidra till hållbar utvecklig. 7 priciper, 7 kärområde, 7 iföradesteg, 27 defiitioer, 72 relevata SR-iitiativ listade, 133 referesdokumet Bred förakrig ger trovärdighet Deltagare i de Sveska ISO-kommitté Arbetstagare 2 deltagare Frivilligorgaisatioer 6 deltagare Kosumeter 2 deltagare Närigsliv 19 deltagare Offetlig förvaltig 6 deltagare Tjäster, forskig, övriga 17 deltagare 5 Defiitioe av socialt E orgaisatios asvar för de påverka som orgaisatioes beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö och som geom ett trasparet och etiskt uppförade - bidrar till hållbar utvecklig, iklusive hälsa välfärd i samhället, - tar häsy till itresseteras förvätigar, - är förelig med tillämpliga lagar i överesstämmelse med iteratioella uppföradeormer, - är itegrerat i hela orgaisatioe och praktiseras i dess relatioer. Am 1: Aktiviteter omfattar produkter, tjäster och processer Am 2: Relatioer hävisar till e orgaisatios aktiviteter iom iflytadesfäre 6

3 7 Iehållsförteckig 1. Omfattig 2. Termer ad defiitioer 3. Iebörde av social 4. Priciper för socialt 5. Att ta sitt sociala asvar och ivolvera itresseter 6. Vägledig för huvudområde iom socialt 7. Vägledig för att itegrera socialt iom e orgaisatio Bilaga A Exempel på frivilliga iitiativ och verktyg för socialt Bilaga B Förkortigar och beteckigar Litteraturförteckig Omfattig Avsitt 1 Termer och Avsitt 2 defiiti oer Iebörde Avsitt 3 av socialt Priciper Avsitt 4 för socialt 1. Asvarighet 2. Traspares 3. Etiskt uppförade 4. Respekt för itresseteras itresse 5. Respekt för rättsstates priciper 6. Respekt för iteratioella uppföradeormer 7. Respekt för de mäskliga rättighetera Två grudläggade arbetssätt för socialt Mäskliga rättigheter Att ta socialt asvar Itegrera socialt i e orgaisatio Att kommuicera socialt Miljö Relatioe mella e orgaisatios egeskaper och socialt Att följa upp och förbättra orgaisatioes åtgärder och arbetssätt för socialt. Verksamhetsstyrig Idetifiera och ivolvera itresseter Åtgärder och förvätigar Arbetssätt för att itegrera socialt i hela orgaisatioe Iebörde av socialt I e orgaisatio Att stärka trovärdighete för arbetet med socialt Frivilliga iitiativ för socialt Avsitt 5 Avsitt6 Arbetsförhållade Goda verksamhetsmetoder Kosumetfrågor Samhällsegagemag och utvecklig Avsitt 7 Maximera e orgaisatios bidrag till Hållbar Utvecklig Förvätigar Samhälle och miljö Orgaisatio Påverkar Itresse Itresseter Påverkar Am: Itresseter ka ha ett itresse som ite stämmer överes med samhällets förvätigar

4 10 10 Priciper för socialt Respekt för de mäskliga rättighetera E orgaisatio bör respektera de mäskliga rättighetera och erkäa både deras betydelse och deras allmägiltighet Priciper för socialt Respekt för de mäskliga rättighetera (2) E orgaisatio bör - respektera och där det är möjligt främja de rättigheter som ages i Iteratioal Bill of Huma Rights, - respektera att rättighetera är uiversella, det vill säga att de odelbart tillämpas i alla läder, kulturer och situatioer, - i situatioer där de mäskliga rättighetera ite skyddas, vidta åtgärder för att respektera de mäskliga rättighetera och udvika att dra ytta av dessa situatioer, - i situatioer där lage eller dess tillämpig ite ger ett tillräckligt skydd för de mäskliga rättighetera följa pricipe om respekt för iteratioella 11 uppföradeormer 2. De mäskliga rättighetera (6.3) 5. Goda verksamhetsmetoder (6.6) Beslutsfattade och beslutsstrukturer Källa: expresse.se, Fem års fägelse för Joha af Doer Frå Aftobladet Röda korset sakade tillräckliga rutier för att upprätthålla pricipe om etiskt uppträdade

5 De mäskliga rättighetera (6.3) 5. Goda verksamhetsmetoder (6.6) Stockholms Stads projekt för vägar i i arbetslivet för uga fuktioshidrade Due diligece Risksituatioer Udvika medskyldighet Hatera missförhållade Diskrimierig och sårbara grupper Medborgerliga och politiska rättigheter Ekoomiska, sociala och kulturella rättigheter grudläggade rättigheter på arbetet De mäskliga rättighetera (6.3) 5. Goda verksamhetsmetoder (6.6) Sysselsättig och aställigsförhållade Arbetsvillkor och social trygghet Social dialog Arbetsmiljö Persolig utvecklig och utbildig i arbetet Olagliga bostäder för bärplockare Publicerat :09 De bärplockare frå Bagladesh som råkat illa ut i skogara krig Bräcke i Jämtlad är ihysta i olagliga bostäder De mäskliga rättighetera (6.3) 5. Goda verksamhetsmetoder (6.6) Förebyggade av föroreigar Hållbar resursavädig Begräsig av och apassig till klimatförädrigar Skydd av aturmiljö, biologisk mågfald och återställade av aturliga livsmiljöer

6 16 2. De mäskliga rättighetera (6.3) 5. Goda verksamhetsmetoder (6.6) Ati-korruptio Asvarsfullt politiskt agerade Kokurres på lika villkor Främja socialt i värdekedja Respekt för ägaderätte Nya brev om mutor - skadale växer Expresse 23 ovember De mäskliga rättighetera (6.3) 5. Goda verksamhetsmetoder (6.6) God markadsförig, saklig och opartisk iformatio samt goda avtalsmetoder Skydd av kosumeteras hälsa och säkerhet Hållbar kosumtio Kosumetservice, support samt klagomåls- och tvistlösig Skydd för kosumeteras persoliga uppgifter och itegritet Tillgåg till grudläggade tjäster Upplysig och medvetehet De mäskliga rättighetera (6.3) 5. Goda verksamhetsmetoder (6.6) Lokalt samhällsegagemag Utbildig och kultur Jobbskapade och kompetesutvecklig Utvecklig av och tillgåg till tekik Skapa välståd och ikomstmöjligheter Hälsa Sociala ivesterigar Max förstärker hållbarhetsarbetet Luleå : Max satsar ytterligare på hållbarhet och CSR. Frå 1 jauari irättas e y fuktio i ledigsgruppe med asvar för hållbarhetsfrågor, e hållbarhet- och CSR-chef. Tjäste kommer att besättas av Pär Larshas, som fram till idag haft asvar för såväl persoalsom hållbarhetsfrågor.

7 Samhälle och Miljö Följer upp Ta socialt asvar (huvudområde, delområde och förvätigar) Orgaisatio Strategi, hadligspla, itegratio och kommuikatio för socialt Ivolverar Förbättrar Bidrar till hållbar utvecklig Itresseter Arbetssätt för socialt Att ta socialt asvar Idetifiera och ivolvera itresseter 20 Påverkas -sfär Brachorgaisatio Parter Aktieägare Baker / Försäkrig Värdekedja Leveratörskedja Arbetare Kosumet A Uderleveratör A Leveratör A Aställda Företag Detaljister Kosumeter Återviig Uderleveratör B Leveratör B Kosumet B Leveratör Råmaterial Mydighet Medborgare NGO s Media

8 22 Några frågor. Vilka är de viktigaste frågora vad gäller socialt (SR) utifrå ditt företags perspektiv? Vilka är era viktigaste itressetgrupper? Vad är viktigast för dem avseede SR? Ka ISO att vara e hjälp för di orgaisatio i er verksamhetsutvecklig? Vi ger mäiskor möjlighet att utvecklas, ispireras och mötas. I arbetet och i livet. Reio Fridh Sesus Skåe-Blekige

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses, nyligen reviderade etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer