Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier"

Transkript

1 Säkert truckarbete

2 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fugera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpade arbetsmiljöarbetet. Det gör vi geom att: Ge ut arbets- och utbildigsmaterial samt faktaböcker. Iformera och utbilda. Ge ut tidige Arbetsliv. Prevet erbjuder geerella och braschapassade utbildigsmaterial, checklistor och adra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi geomför arbetsmiljöutbildigar över hela ladet, både öppa och företagsitera. Vi erbjuder äve distasutbildig. Prevet arbetar för ett friskt, sut och säkert arbetsliv. På fis mer iformatio Prevet Arbetsmiljö i samverka Sveskt Närigsliv, LO & PTK Upplaga 1:1 Projektledare Referesgrupp Text Grafisk form Illustratioer Kari Grah Bo Adersso, IF Metall, Sve Bergström, LO, Jörge Eriksso, Byggads, Björ Hammar, Tekikföretage, Björ Samuelso, Sveriges Byggidustrier Helee Thorblad/Press Art Ulrika L Forsberg/Press Art Has Sadqvist/Bildiformatio i Älvsjö AB Tryck Daagårds Grafiska, Ödeshög, februari 2010 Distributio Prevet, Box 20133, Stockholm Telefo Fax E-post Webb ISBN

3 ARBETSUTRUSTNINGAR EXTRA ÅTTA DÖDSFALL I TRUCKOLYCKOR PÅ FEM ÅR * EXTRA 800 TRUCKOLYCKOR VARJE ÅR trucke är de maski som uta jämförelse är ibladad i flest olyckor på sveska arbetsplatser. dessutom blir skadora ofta allvarliga. ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete ka förebygga måga olyckor, oavsett orsak. * Källa: Arbetsmiljöverket. Uppgifte om dödsolyckor avser år

4 Olyckor kostar både lidade och pegar Måga truckolyckor leder till beståede me för dem som drabbats. Det ka till exempel vara kroisk värk, edsatt käsel, begräsad rörlighet eller förlorade figrar. De seaste fem åre har åtta dödsfall iträffat till följd av truckolyckor. Arbetsgivare drabbas ekoomiskt geom kostader för sjukskrivig och rehabiliterig, i måga fall också förstört material, produktiosstopp och ersättigspersoal. Korta fakta om truckolyckor Två av tre truckolyckor iträffar i produktiosmiljö eller på lager. Var femte olycka sker på lastkaj eller lastplats. De valigaste forme av truckolycka är kollisio eller påkörig. Adra valiga hädelser är att e fot kommer i kläm uder trucke eller att truckförare klämmer be, armar eller adra kroppsdelar mella truck och vägg, pelare eller ågot aat. De skador med truck som oftast leder till allvarliga kosekveser är klämskador i hade vid reparatioer och justerigar. 4 TRUCK

5 ARBETSUTRUSTNINGAR Truckförare klämde hade Lagerarbetare höll på att plocka order i ett frysrum är ha blev påkörd av e arbetskamrat som lastat si truck med två pallar med gods. Truckförare hade plockat färdigt si order lägre i truckgåge och hade begräsad sikt är ha körde ut. De påkörda lagerarbetare fick e fraktur på skebeet. De ispektio som Arbetsmiljöverket geomförde efter olycka visade att arbetsgivare ite hade gjort ågo riskbedömig av truckavädig. Arbetsgivare hade ite heller ågo dokumetatio om vilka på arbetsplatse som hade teoretiska och praktiska kuskaper för att köra truck och hade ite heller utfärdat tillståd för truckkörig. Arbetsmiljöverkets kotroll av truckara på arbetsplatse visade äve att det fas brister på ett atal ledtruckar som kude ävetyra säkerhete. Truckförare fick amputera beet Truckförare trasporterade gods på e lastkaj är ha backade av kaje. Trucke föll er och förare skadades allvarligt. Väster be uder kät samt e del av högerfote fick amputeras. Arbetsmiljöverkets utredig visade att avkörigsskydd sakades på lastkaje, vilket starkt bidrog till olycka.

6 Varför iträffar olyckora? Varje truckolycka är uik, och det fis måga faktorer som direkt ka leda till e olycka. Några exempel är skymd sikt, för hög körhastighet, mekaiska fel på trucke, att truckförare råkar göra fel, bristade uppmärksamhet hos förare eller persoer i omgivige och så vidare. I e del fall ligger det ära till hads att tala om de mäskliga faktor. Me bakom de mäskliga faktor ligger ofta adra orsaker, som går att åtgärda för att förebygga olyckor. Bakomliggade orsaker Ett bra förhålligssätt vid aalys av olyckor och tillbud är att alltid fråga varför flera gåger. I exemple ova: Varför var sikte skymd? Varför var det ett mekaiskt fel på trucke? Varför? VARFÖR? De bakomliggade orsaker som då kommer fram är oftast: Brister i trafikförhållade Brister vid lastkajer och adra utrymme med ivåskillader Brister i ställage Brister vid laddplatser Brister i skyddsaordigar Fel truck aväds för uppgifte Fel på trucke Brister i persolig skyddsutrustig Trucke aväds på fel sätt Otillräcklig riskbedömig 6 TRUCK

7 ARBETSUTRUSTNINGAR Vi ka gå ett steg lägre och fråga varför e gåg till. Varför fugerade ite skyddsaordige? Varför avädes fel truck för uppgifte? Och så vidare. Svare på dea fråga är ästa alltid ågot av edaståede alterativ. VARFÖR? Fråga varför e gåg till VARFÖR? och e gåg till Otillräcklig kuskap Brister i rutier och istruktioer Brister i uderhållet Riskbedömig har ite gjorts Dåligt säkerhetsmedvetade Om vi går till botte med orsakera fier vi ästa alltid samma gemesamma ämare bakom alla olyckor: Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Brister i tillsy 7

8 Regler för truckavädig Arbetsmiljöverket har regler om truckavädig i föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5). Reglera iebär blad aat att: Udersökig och riskbedömig När truck ska avädas ska arbetsförhålladea udersökas och riskera bedömas. Se vidare i avsittet Riskbedömig på sida 14. Fel och brister som oterats vid riskbedömige ska åtgärdas för att förebygga ohälsa och olycksfall. Riskbedömig ska göras regelbudet och åtgärdera följas upp. Krav på produkter Trucke måste uppfylla vissa tekiska krav. Dessa framgår i tekiska stadarder och för äldre truckar fis miimikrav i e bilaga till föreskriftera Avädig av arbetsutrustig (AFS 2006:4). Krav vid avädig Trucktrafik ska så lågt det är möjligt avgräsas frå gåede och aa verksamhet där mäiskor är i rörelse. Arbetet ska orgaiseras så att sikte frå förarplatse alltid är tillfredsställade. Vid lastig och lossig på fordosflak ska flaket och evetuell lastbrygga vara säkrade så att de ite oavsiktligt sätts i rörelse. Truckförare och adra som arbetar iom truckes lastområde ska aväda skyddsskor. Förare och evetuella passagerare får bara åka på avsedd plats på trucke. E truck ska ha parkerigsbromse åtdrage är förare lämar förarplatse. Vid behov ska äve laste och truckes rörliga maskidelar säkras. Om det fis bälte i trucke ska det avädas om det ite är uppebart oödigt eligt riskbedömige. 8 TRUCK

9 ARBETSUTRUSTNINGAR Kuskaper och tillståd E truck får bara avädas av de som har dokumeterade teoretiska och praktiska kuskaper för att aväda de säkert. Ett ekelt sätt för arbetsgivare att förvissa sig om att kuskapera räcker är att de aställde får gå truckförarutbildig med fastställd läropla. Truckförare ska ha ett skriftligt tillståd frå arbetsgivare för att få aväda truck. Tillstådet ska vara persoligt och age vilka typer av truckar och arbetsuppgifter det gäller för. Utbytbara utrustigar och förlägigsgafflar Utbytbara utrustigar och förlägigsgafflar får bara avädas tillsammas med de truckar de är avsedda för. Uderhåll och kotroll Trucke ska kotrolleras och uderhållas så ofta det krävs med häsy till driftförhålladea och tillverkares rekommedatioer. E truck får ite avädas om de har brister eller skador som ka ävetyra säkerhete. Arbetsgivare ska utse särskilda persoer som har till uppgift att utföra kotroll, reparatio, service och regörig av truck. Föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5) fis på Arbetsmiljöverkets hemsida, se Läs- och läktips. Rätt varselmärkig på rätt plats Bra och tydlig varselmärkig behövs för säkerhete på arbetsplatse. Varselmärkig som ager risk för persoskada utförs i gul och svart färg i ett kotrastmöster, oftast räder. Uppmärksamma särskilt: Varigsskyltar och varselmärkig vid truckgågar. Varselmärkig på lastkaj, äve på avkörigsskydd. Varigsskylt och varselmärkig vid laddplats. 9

10 Truckgågar hålls fria frå gods och u 1 2 Alla i truck 4 LA TE GER RM IN AL VA RU M OT TA GN IN IC G A Frilastigszo. Trucktrafik ska vara väl avgräsad frå gåede och aa verksamhet. 10 T RUCK Speglar sätts upp på ställe med skymd sikt. Ag se

11 A R BE T SU T RUS T N I N G A R ods och uppställt material. ACI Alla i truckes riskområde ska bära skyddsskor. UM d OT TA GN IN IC G A Va m ruot ta g BI LV E RK Lastkaje ska ha avkörigsskydd. Agörade lastbil ska ha parkerigsbromse åtdrage och hjule ska vara klotsade. ST AD Batteriladdplats ska vara försedd med bradsläckigsutrustig, fråluftsvetilatio och förbudsskylt mot öppe eld. 11

12 Förebygg olyckor geom systematiskt arbetsmiljöarbete Grude till att förebygga arbetsolyckor är att ha ett fugerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Det iebär att arbetsgivare i samverka med skyddsombud och berörda arbetstagare udersöker risker i arbetsmiljö, gör riskbedömigar, geomför åtgärder efter e hadligspla och följer upp resultatet. Det ska också fias: Rutier för arbetsmiljöarbetet, till exempel för är och hur ofta riskbedömig ska geomföras, vilke metod som ska avädas exempelvis riskaalys eller skyddsrod och hur uppföljig ska ske. Uppgiftsfördelig, så att det tydligt framgår vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. Exempel är asvar för iköp av persolig skyddsutrustig, utfärdade av körtillståd för truck och asvar för utbildig och för att besiktigar, kotroller och uderhåll görs. Städiga förbättrigar Udersökig 1 2 Riskbedömig 4 Uppföljig 3 Geomförade av åtgärder lär AV TIllBUDEN Ett tillbud är e oöskad hädelse som hade kuat leda till e olycka. Ett exempel är ett fallade föremål som ite träffar ågo. om det som orsakat tillbudet åtgärdas tas också e olycksrisk bort. Därför är det viktigt att det på arbetsplatse fis ett system för att rapportera i alla tillbud och för att gå igeom och åtgärda orsaker. 12 TRUCK

13 ARBETSUTRUSTNINGAR Truckförare klämde hade Truckförare skulle sätta i e pall i ett pallställ tre våigar upp, me säkte er gafflara för lågt då ha skulle placera palle. När ha drog ut gafflara frå palle slackade kedja och gafflara fastade i upphöjt läge. Istället för att tillkalla reparatör försökte truckförare åtgärda felet själv. När ha lossade på kedja åkte gafflara er och truckförare klämde hade. Ha fick mjukdelsskador och krosskador på två figrar. De ispektio som Arbetsmiljöverket geomförde efter olycka visade att truckförare hade dokumeterade kuskaper och tillståd att köra truck. Av istruktioera till truckförare och av truckes bruksavisig framgick att reparatör skulle tillkallas vid fel. Truckförare hade kät tidspress och därför ite följt istruktioera. Truckuthyrare visade sig vara medvete om problemet och skickade e reparatör som moterade e bygel så att kedja ite skulle kua hoppa av ige. Lastbilschaufför skadar yckelbeet Lastbilschaufföre hade kört gods till ett idustriföretag och vätade på att det skulle lossas. På platse pågick äve lossig frå adra fordo. E truckförare höll på att lossa e pall frå e midre lastbil är de övre dele av laste började glida. Truckförare försökte sätta er palle, me då rasade laste. Lastbilschaufföre stod med rygge mot truckförare och märkte ite vad som häde uta fick laste mot rygge och ramlade framstupa. Ha skadade e tad och yckelbeet. Arbetsmiljöverkets utredig visar att godset ite var ordetligt badat och säkrat. Det fas ite heller tillräckligt bra istruktioer om lastig och badig av material. Till orsakera bidrog äve att flera företag var verksamma på arbetsstället och att asvarsfördelige mella dem ite var tydlig. Godset hade ite kotrollerats ordetligt före trasport. 13

14 Riskbedömig vid truckavädig Som tidigare ämts i avsittet Regler för truckavädig ska arbetsgivare alltid udersöka arbetsmiljö och göra e riskbedömig på e arbetsplats där truck ska avädas. Tygdpuktsförskjutig? Riskaalys Plaera riskbedömige. Samla i iformatio, defiiera vad som ska riskbedömas. Klämrisk? Idetifiera riskkällor. Bedöm saolikhet och kosekves av riskfylld hädelse. Riskvärderig Är riske acceptabel eller ite? Arbetsmiljöverkets föreskrifter betoar att riskbedömig särskilt ska gälla: truckes egeskaper hur de ska avädas miljö där de ska avädas belastigsergoomiska förhållade behovet av skyddsutrustig arbetstagaras praktiska och teoretiska kuskaper behovet av skötsel och uderhåll av trucke. Sammafattigsvis är riskbedömige ett verktyg för att lokalera ska kua apassas för säker truckkörig, att rätt och väl uderhålle truck ska avädas för uppgifte och att körige sker så att arbetet blir säkert för truckförara och alla som arbetar eller rör sig i de miljö där truck framförs. 14 TRUCK

15 ARBETSUTRUSTNINGAR Halt uderlag? God sikt? Idetifierig av riskkällor Detta ka till exempel göras geom: Udersökig av hur väl rutier fugerar för utbildig, istruktioer, itroduktio av yaställda och av hur säkerhetsföreskrifter efterföljs. Kotroll av persolig skyddsutrustig. Arbetsplatsträffar och adra möte. Kartläggig av sambad mella fysisk och psykosocial arbetsmiljö, till exempel om stress i arbetet påverkar säkerhete. Saolikhet och kosekves Som ett led i riskaalyse kombieras två faktorer: saolikhet att riske leder till skada eller ohälsa och kosekvese av hädelse. Mot bakgrud av att så måga allvarliga olyckor iträffar med truck behöver e grudlig riskaalys göras. Här följer ågra tips: Aalysera risker för olika delar av körpasset. Strukturera gära riskbedömige så att olika delar och aspekter graskas var för sig. Exempel: Tekiska aspekter (exempelvis separerig av trucktrafik och gågtrafik, tekiska krav på truck rätt truck för uppgifte). Orgaisatoriska aspekter (exempelvis utbildig, istruktioer, arbetsrutier, säkerhetsmedvetade). Riskaalyse ska leda fram till ett uderlag för riskvärderig. 15

16 Exempel på riskvärderig Vi ger här exempel på riskvärderig för två riskkällor: Körig med särskilda risker På flak. På kaj. På ramper. I hiss. På hala golv. Där det fis fotgägare. Dålig sikt Riskaalyse visar att dålig sikt ka leda till påkörig och kollisio mella truckar. Riske värderas som mycket allvarlig. Skyddsskor aväds ej av samtliga i truckes arbetsområde Riskaalyse visar att kosekvese av påkörig ka bli allvarliga fotskador med lägre sjukskrivig och beståede me för de som drabbas. Riske värderas som allvarlig. Riskbedömig vid ovaligt arbetsmomet När ett ytt eller ovaligt arbetsmomet ska utföras ska e y riskbedömig göras. Om riskaalyse visar på oacceptabla risker måste riskera reduceras ia arbetsmometet får utföras. 16 TRUCK

17 ARBETSUTRUSTNINGAR Riskhaterig Målet med riskhaterige är att reducera risker. Detta ka göras geom: Tekiska åtgärder (exempelvis separerig av trucktrafik och gågtrafik, rätt truck för uppgifte). Orgaisatoriska åtgärder (exempelvis utbildig, istruktioer, uderhåll, arbetsrutier, säkerhetsmedvetade). Persolig skyddsutrustig (är riske ite ka tas bort). För att fortsätta med exemple ova ka åtgärdera se ut så här: Dålig sikt Tekiska åtgärder: Ombyggad, bättre ordig i lokalera, speglar på ställe med skymd sikt. Orgaisatoriska åtgärder: Förbättrade kuskaper, arbete för varsam körig och ökat säkerhetsmedvetade. Istruktioer om att lasta rätt så att laste ite skymmer sikte och att alltid sigalera vid körig rut hör. Uppföljig av ordig och städig. Skyddsskor aväds ej av samtliga i truckes arbetsområde Orgaisatoriska åtgärder: Isatser för att förbättra säkerhetsmedvetadet, kotroll av att de persoliga skyddsutrustige (skyddsskora) aväds. Se till att utse asvarig för åtgärdera, bestäm är det ska vara klart och är och på vilket sätt uppföljig ska ske. 17

18 Du som arbetar som truckförare Kör ite truck om du ite har arbetsgivares tillståd att göra det. Aväd ite e truck om de har ågot fel som försämrar säkerhete. Kotrollera servicejoural regelbudet för att se till att uderhåll har skett. Följ regler och istruktioer för körig och övrig haterig (till exempel reparatioer) av truck. Aväd skyddsskor. Sigalera för att vara adra om du tillfälligtvis måste köra med skymd sikt. Udvik hörlurar med musik eller likade som begräsar uppmärksamhete i miljöer som ite kräver hörselskydd. Du har rätt och skyldighet att vägra köra trucke om du bedömer att det fis e säkerhetsrisk. Vad adra på arbetsplatse bör täka på Som gåede ka du miska olycksriskera. Sök ögokotakt med förare och var försiktig är du passerar ära truckes arbetsområde. Aväd skyddsskor. Företagshälsovårde e viktig resurs Om de kompetes som fis i företaget ite räcker till för arbetsmiljöarbetet, till exempel för att göra riskbedömigar, ska företagshälsovård eller motsvarade resurs alitas. Företagshälsovårde ka också hjälpa företag att komma igåg med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 18 TRUCK

19 ARBETSUTRUSTNINGAR Höjd risk är ågot avviker frå det ormala Vid sida om de olycksorsaker som ämts här fis det adra faktorer som ökar riske för olyckor. Var särskilt vaksam är: Arbetsuppgifte är ovalig och det ite fis klara arbetsrutier. Arbetet ska utföras av yutbildad, praktikat eller likade. Truckförare är stressad eller trött. Trucke ska repareras eller uderhållas. 19

20 Checklista för dig som kör truck eller arbetar i ärhete av trucktrafik Truckförare: Har truckförare de kuskaper och färdigheter som behövs för att köra truck? Är kuskapera dokumeterade? Har truckförare arbetsgivares tillståd att köra truck? Ja Nej Trafikförhållade: Är trucktrafike tillräckligt väl separerad frå gågtrafik? Hålls truckgågara fria frå gods och aat material? Är sikte tillräckligt god? Fis speglar på ställe med skymd sikt? Är golve hela och jäma? Fis det tråga utrymme där det är svårt att maövrera truck och last? Fis skyltar och varselmärkig i tillräcklig utsträckig? Fis det skyddsräcke vid ramper och adra utrymme med ivåskillader? Pallställ: Fis påkörigsskydd på utsatta ställe? (Exempelvis hör, gavlar och pelare.) Fis säkerhetsspärrar på balkara för att förhidra ofrivillig urhakig? Fis geomskjutigsskydd där gods plockas mauellt? Är pallställe försedda med skyltar som ager maxlast per sektio och bärpla? Är pallställe förakrade? Fis rasskydd vid passager/arbetsplatser i pallställe? Sker dokumeterad årlig kotroll av pallställ? 20 TRUCK

21 ARBETSUTRUSTNINGAR Säker avädig av truck: Fis det lokala regler för truckkörig på arbetsplatse? (Till exempel regler för hur trucke ska lastas säkert så att förares sikt ite skyms, företräde för lastad truck, regler för avädig av mobiltelefo, musikspelare etc.) Är istruktioera för truckkörig tillräckliga och efterföljs de? Aväds rätt truck för uppgifte? Är godset rätt lastat (badat och säkrat)? Förekommer vårdslös körig? Förekommer det att truckar lastas för tugt? Förekommer körig med passagerare? Förekommer det att fel utrustig moteras på truck, till exempel förlägigsgafflar som är avsedda för adra truckmodeller eller arbetskorgar som ite är besiktigade tillsammas med trucke? Stiger förare i och ur trucke på ett säkert sätt? Ja Nej Säkert arbete vid lastkaj: Fis det avkörigsskydd eller varselmärkig? Är uderlaget jämt? Fis det tak över lastkaj utomhus? Fis rutier för att säkra fordo vid lastkaj? (Till exempel åtdrage parkerigsbroms och klotsig.) Fis lastbrygga eller lyftbord moterad vid lastkaj? Om ja, har de besiktigats? Är lastkaj/lastbrygga apassade till höjde på de fordo som agör? Sker kotroller av att flakets bärighet klarar truck och last? 21

22 Säkra laddplatser: Ja Nej Fis bradsläckare på uppskyltad plats? Fis ögospoligsaordig? Fis och aväds ögoskydd och skyddshadskar vid batteriarbete? Är laddplatse väl vetilerad? Fis förbudsskylt mot öppe eld? Fis skriftliga istruktioer för laddig och uderhåll av batteri? Uderhåll och kotroller: Utförs tillsy av trucke före körig? (Ka t ex omfatta laddig, oljeläckage, syraivå i batteri, däckslitage, bromsar, styrig, hydraulfuktioer, istrumet och reglage.) Utförs tillsy och uderhåll regelbudet? Fis rutier för felamäla och återkopplig till förare om åtgärder? Fis kotrollkort för daglig tillsy av truck? (Lämpligt om fler ä e förare kör trucke). Skyddsutrustig: Har trucke fugerade skyddsutrustig? (Krave på skyddsutrustig varierar beroede på vilke typ av truck som aväds och riskera i arbetsmiljö.) Bär alla truckförare skyddsskor? Vid skyddsrod bör e helhetsbedömig göras av arbetsplatse. Det iebär att adra aspekter ä de som tas upp i checklista ova bör fias med, till exempel belastigsergoomi, arbetsorgaisatio, mauell haterig, säkerhetsistruktioer samt rapporterig av tillbud och olyckor. 22 TRUCK

23 ARBETSUTRUSTNINGAR Läs- och läktips Prevet Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Prevet aordar utbildigar och har givit ut material om blad aat systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömigar. Några exempel: Systematiskt arbetsmiljöarbete på de lilla arbetsplatse Riskbedömigar idéer och fakta Riskbedömigar verktyg Checklistor för blad aat yrkesförare och hamar samt för arbete med mobila arbetsmaskier. Arbetsmiljöverket Broschyre Varumottag, lager och distributio (ADI 514). Se publikatioer. Var rädd om dig olyckor med truck är oödiga (ADI 620). Checklista Truckar. Se Temasidor och Truckar. Föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5), Maskier (AFS 2008:3), Avädig av arbetsutrustig (AFS 2006:4). TYA Ett samarbetsorga mella arbetsgivar- och arbetstagarorgaisatioer i trasportbrasche. TYA har mycket material om truckar på si hemsida, blad aat förteckig över av TYA godkäda istruktörer som arbetar med att utbilda truckförare och förslag till körtillståd för truck. Maskileveratörera Maskileveratörera är braschföreige för Sveriges etablerade leveratörer av mobila arbetsmaskier. Maskileveratörera har iformatio om aktuell truckläropla. 23

24 Varje år iträffar omkrig 800 olyckor med truck på sveska arbetsplatser. Trucke är uta jämförelse de maski som är ibladad i flest olyckor. Dessutom blir följdera ofta allvarliga skador. De här broschyre har tagits fram av Prevet för att bidra till att förebygga truckolyckor. Här fis exempel som visar hur riskbedömig av truckarbete geomförs, tips för truckförare och adra på arbetsplatse samt e checklista som ka avädas för att kartlägga risker i arbetsmiljöer med truck. Här fis också e sammaställig av regler som berör avädig av truck. ISBN

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Varumottag, lager och distribution

Varumottag, lager och distribution Varumottag, lager och distribution Arbetsmiljöverket inspekterar och ställer krav Arbetsmiljöverket kan utan förvarning göra en inspektion av hur den fysiska och psykiska arbetsmiljön är på en arbetsplats.

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 SPIONER I SKÅNE FRO-SSA-KRIS DX-are... Vi har det du behöver! Geeralaget Force12 Delta Yagis 80-30 m Force12

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO

STORA TANKAR. Oskarshamnsvarvet: PLATS FÖR. Tävla om sommarens hetaste grilltillbehör! SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO SPECIALSTÅLET FINNS I VÄRNAMO PIERCING FÖR FULLVUXNA I TÖRE ACCELERATOR GER SNURR PÅ AFFÄRERNA Tidig frå Stea Stål # 2.2013 Tävla om sommares hetaste grilltillbehör! Oskarshamsvarvet: PLATS FÖR STORA TANKAR

Läs mer

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Södertäljes stadskärna

Södertäljes stadskärna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommu Södertäljes stadskära Kulturhistorisk aalys och värderig Remissversio Fredrika Mellader Rö Lisa Sudström Christia Adersso Rapport 00: Södertäljes stadskära

Läs mer

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift!

Jonas Möller Nielsen. Rapporten är gjord för dubbelsidig utskrift! Joas Möller Nielse Rapporte är gjord för dubbelsidig utskrift! Eergi & koldioxide i svesk tulpadrivig 2009 2009 Joas Möller Nielse Cascada AB Georgs väg 1 430 16 Rolfstorp Telefo: 0709-68 63 93 E-post:

Läs mer