Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier"

Transkript

1 Säkert truckarbete

2 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fugera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpade arbetsmiljöarbetet. Det gör vi geom att: Ge ut arbets- och utbildigsmaterial samt faktaböcker. Iformera och utbilda. Ge ut tidige Arbetsliv. Prevet erbjuder geerella och braschapassade utbildigsmaterial, checklistor och adra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi geomför arbetsmiljöutbildigar över hela ladet, både öppa och företagsitera. Vi erbjuder äve distasutbildig. Prevet arbetar för ett friskt, sut och säkert arbetsliv. På fis mer iformatio Prevet Arbetsmiljö i samverka Sveskt Närigsliv, LO & PTK Upplaga 1:1 Projektledare Referesgrupp Text Grafisk form Illustratioer Kari Grah Bo Adersso, IF Metall, Sve Bergström, LO, Jörge Eriksso, Byggads, Björ Hammar, Tekikföretage, Björ Samuelso, Sveriges Byggidustrier Helee Thorblad/Press Art Ulrika L Forsberg/Press Art Has Sadqvist/Bildiformatio i Älvsjö AB Tryck Daagårds Grafiska, Ödeshög, februari 2010 Distributio Prevet, Box 20133, Stockholm Telefo Fax E-post Webb ISBN

3 ARBETSUTRUSTNINGAR EXTRA ÅTTA DÖDSFALL I TRUCKOLYCKOR PÅ FEM ÅR * EXTRA 800 TRUCKOLYCKOR VARJE ÅR trucke är de maski som uta jämförelse är ibladad i flest olyckor på sveska arbetsplatser. dessutom blir skadora ofta allvarliga. ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete ka förebygga måga olyckor, oavsett orsak. * Källa: Arbetsmiljöverket. Uppgifte om dödsolyckor avser år

4 Olyckor kostar både lidade och pegar Måga truckolyckor leder till beståede me för dem som drabbats. Det ka till exempel vara kroisk värk, edsatt käsel, begräsad rörlighet eller förlorade figrar. De seaste fem åre har åtta dödsfall iträffat till följd av truckolyckor. Arbetsgivare drabbas ekoomiskt geom kostader för sjukskrivig och rehabiliterig, i måga fall också förstört material, produktiosstopp och ersättigspersoal. Korta fakta om truckolyckor Två av tre truckolyckor iträffar i produktiosmiljö eller på lager. Var femte olycka sker på lastkaj eller lastplats. De valigaste forme av truckolycka är kollisio eller påkörig. Adra valiga hädelser är att e fot kommer i kläm uder trucke eller att truckförare klämmer be, armar eller adra kroppsdelar mella truck och vägg, pelare eller ågot aat. De skador med truck som oftast leder till allvarliga kosekveser är klämskador i hade vid reparatioer och justerigar. 4 TRUCK

5 ARBETSUTRUSTNINGAR Truckförare klämde hade Lagerarbetare höll på att plocka order i ett frysrum är ha blev påkörd av e arbetskamrat som lastat si truck med två pallar med gods. Truckförare hade plockat färdigt si order lägre i truckgåge och hade begräsad sikt är ha körde ut. De påkörda lagerarbetare fick e fraktur på skebeet. De ispektio som Arbetsmiljöverket geomförde efter olycka visade att arbetsgivare ite hade gjort ågo riskbedömig av truckavädig. Arbetsgivare hade ite heller ågo dokumetatio om vilka på arbetsplatse som hade teoretiska och praktiska kuskaper för att köra truck och hade ite heller utfärdat tillståd för truckkörig. Arbetsmiljöverkets kotroll av truckara på arbetsplatse visade äve att det fas brister på ett atal ledtruckar som kude ävetyra säkerhete. Truckförare fick amputera beet Truckförare trasporterade gods på e lastkaj är ha backade av kaje. Trucke föll er och förare skadades allvarligt. Väster be uder kät samt e del av högerfote fick amputeras. Arbetsmiljöverkets utredig visade att avkörigsskydd sakades på lastkaje, vilket starkt bidrog till olycka.

6 Varför iträffar olyckora? Varje truckolycka är uik, och det fis måga faktorer som direkt ka leda till e olycka. Några exempel är skymd sikt, för hög körhastighet, mekaiska fel på trucke, att truckförare råkar göra fel, bristade uppmärksamhet hos förare eller persoer i omgivige och så vidare. I e del fall ligger det ära till hads att tala om de mäskliga faktor. Me bakom de mäskliga faktor ligger ofta adra orsaker, som går att åtgärda för att förebygga olyckor. Bakomliggade orsaker Ett bra förhålligssätt vid aalys av olyckor och tillbud är att alltid fråga varför flera gåger. I exemple ova: Varför var sikte skymd? Varför var det ett mekaiskt fel på trucke? Varför? VARFÖR? De bakomliggade orsaker som då kommer fram är oftast: Brister i trafikförhållade Brister vid lastkajer och adra utrymme med ivåskillader Brister i ställage Brister vid laddplatser Brister i skyddsaordigar Fel truck aväds för uppgifte Fel på trucke Brister i persolig skyddsutrustig Trucke aväds på fel sätt Otillräcklig riskbedömig 6 TRUCK

7 ARBETSUTRUSTNINGAR Vi ka gå ett steg lägre och fråga varför e gåg till. Varför fugerade ite skyddsaordige? Varför avädes fel truck för uppgifte? Och så vidare. Svare på dea fråga är ästa alltid ågot av edaståede alterativ. VARFÖR? Fråga varför e gåg till VARFÖR? och e gåg till Otillräcklig kuskap Brister i rutier och istruktioer Brister i uderhållet Riskbedömig har ite gjorts Dåligt säkerhetsmedvetade Om vi går till botte med orsakera fier vi ästa alltid samma gemesamma ämare bakom alla olyckor: Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Brister i tillsy 7

8 Regler för truckavädig Arbetsmiljöverket har regler om truckavädig i föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5). Reglera iebär blad aat att: Udersökig och riskbedömig När truck ska avädas ska arbetsförhålladea udersökas och riskera bedömas. Se vidare i avsittet Riskbedömig på sida 14. Fel och brister som oterats vid riskbedömige ska åtgärdas för att förebygga ohälsa och olycksfall. Riskbedömig ska göras regelbudet och åtgärdera följas upp. Krav på produkter Trucke måste uppfylla vissa tekiska krav. Dessa framgår i tekiska stadarder och för äldre truckar fis miimikrav i e bilaga till föreskriftera Avädig av arbetsutrustig (AFS 2006:4). Krav vid avädig Trucktrafik ska så lågt det är möjligt avgräsas frå gåede och aa verksamhet där mäiskor är i rörelse. Arbetet ska orgaiseras så att sikte frå förarplatse alltid är tillfredsställade. Vid lastig och lossig på fordosflak ska flaket och evetuell lastbrygga vara säkrade så att de ite oavsiktligt sätts i rörelse. Truckförare och adra som arbetar iom truckes lastområde ska aväda skyddsskor. Förare och evetuella passagerare får bara åka på avsedd plats på trucke. E truck ska ha parkerigsbromse åtdrage är förare lämar förarplatse. Vid behov ska äve laste och truckes rörliga maskidelar säkras. Om det fis bälte i trucke ska det avädas om det ite är uppebart oödigt eligt riskbedömige. 8 TRUCK

9 ARBETSUTRUSTNINGAR Kuskaper och tillståd E truck får bara avädas av de som har dokumeterade teoretiska och praktiska kuskaper för att aväda de säkert. Ett ekelt sätt för arbetsgivare att förvissa sig om att kuskapera räcker är att de aställde får gå truckförarutbildig med fastställd läropla. Truckförare ska ha ett skriftligt tillståd frå arbetsgivare för att få aväda truck. Tillstådet ska vara persoligt och age vilka typer av truckar och arbetsuppgifter det gäller för. Utbytbara utrustigar och förlägigsgafflar Utbytbara utrustigar och förlägigsgafflar får bara avädas tillsammas med de truckar de är avsedda för. Uderhåll och kotroll Trucke ska kotrolleras och uderhållas så ofta det krävs med häsy till driftförhålladea och tillverkares rekommedatioer. E truck får ite avädas om de har brister eller skador som ka ävetyra säkerhete. Arbetsgivare ska utse särskilda persoer som har till uppgift att utföra kotroll, reparatio, service och regörig av truck. Föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5) fis på Arbetsmiljöverkets hemsida, se Läs- och läktips. Rätt varselmärkig på rätt plats Bra och tydlig varselmärkig behövs för säkerhete på arbetsplatse. Varselmärkig som ager risk för persoskada utförs i gul och svart färg i ett kotrastmöster, oftast räder. Uppmärksamma särskilt: Varigsskyltar och varselmärkig vid truckgågar. Varselmärkig på lastkaj, äve på avkörigsskydd. Varigsskylt och varselmärkig vid laddplats. 9

10 Truckgågar hålls fria frå gods och u 1 2 Alla i truck 4 LA TE GER RM IN AL VA RU M OT TA GN IN IC G A Frilastigszo. Trucktrafik ska vara väl avgräsad frå gåede och aa verksamhet. 10 T RUCK Speglar sätts upp på ställe med skymd sikt. Ag se

11 A R BE T SU T RUS T N I N G A R ods och uppställt material. ACI Alla i truckes riskområde ska bära skyddsskor. UM d OT TA GN IN IC G A Va m ruot ta g BI LV E RK Lastkaje ska ha avkörigsskydd. Agörade lastbil ska ha parkerigsbromse åtdrage och hjule ska vara klotsade. ST AD Batteriladdplats ska vara försedd med bradsläckigsutrustig, fråluftsvetilatio och förbudsskylt mot öppe eld. 11

12 Förebygg olyckor geom systematiskt arbetsmiljöarbete Grude till att förebygga arbetsolyckor är att ha ett fugerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Det iebär att arbetsgivare i samverka med skyddsombud och berörda arbetstagare udersöker risker i arbetsmiljö, gör riskbedömigar, geomför åtgärder efter e hadligspla och följer upp resultatet. Det ska också fias: Rutier för arbetsmiljöarbetet, till exempel för är och hur ofta riskbedömig ska geomföras, vilke metod som ska avädas exempelvis riskaalys eller skyddsrod och hur uppföljig ska ske. Uppgiftsfördelig, så att det tydligt framgår vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. Exempel är asvar för iköp av persolig skyddsutrustig, utfärdade av körtillståd för truck och asvar för utbildig och för att besiktigar, kotroller och uderhåll görs. Städiga förbättrigar Udersökig 1 2 Riskbedömig 4 Uppföljig 3 Geomförade av åtgärder lär AV TIllBUDEN Ett tillbud är e oöskad hädelse som hade kuat leda till e olycka. Ett exempel är ett fallade föremål som ite träffar ågo. om det som orsakat tillbudet åtgärdas tas också e olycksrisk bort. Därför är det viktigt att det på arbetsplatse fis ett system för att rapportera i alla tillbud och för att gå igeom och åtgärda orsaker. 12 TRUCK

13 ARBETSUTRUSTNINGAR Truckförare klämde hade Truckförare skulle sätta i e pall i ett pallställ tre våigar upp, me säkte er gafflara för lågt då ha skulle placera palle. När ha drog ut gafflara frå palle slackade kedja och gafflara fastade i upphöjt läge. Istället för att tillkalla reparatör försökte truckförare åtgärda felet själv. När ha lossade på kedja åkte gafflara er och truckförare klämde hade. Ha fick mjukdelsskador och krosskador på två figrar. De ispektio som Arbetsmiljöverket geomförde efter olycka visade att truckförare hade dokumeterade kuskaper och tillståd att köra truck. Av istruktioera till truckförare och av truckes bruksavisig framgick att reparatör skulle tillkallas vid fel. Truckförare hade kät tidspress och därför ite följt istruktioera. Truckuthyrare visade sig vara medvete om problemet och skickade e reparatör som moterade e bygel så att kedja ite skulle kua hoppa av ige. Lastbilschaufför skadar yckelbeet Lastbilschaufföre hade kört gods till ett idustriföretag och vätade på att det skulle lossas. På platse pågick äve lossig frå adra fordo. E truckförare höll på att lossa e pall frå e midre lastbil är de övre dele av laste började glida. Truckförare försökte sätta er palle, me då rasade laste. Lastbilschaufföre stod med rygge mot truckförare och märkte ite vad som häde uta fick laste mot rygge och ramlade framstupa. Ha skadade e tad och yckelbeet. Arbetsmiljöverkets utredig visar att godset ite var ordetligt badat och säkrat. Det fas ite heller tillräckligt bra istruktioer om lastig och badig av material. Till orsakera bidrog äve att flera företag var verksamma på arbetsstället och att asvarsfördelige mella dem ite var tydlig. Godset hade ite kotrollerats ordetligt före trasport. 13

14 Riskbedömig vid truckavädig Som tidigare ämts i avsittet Regler för truckavädig ska arbetsgivare alltid udersöka arbetsmiljö och göra e riskbedömig på e arbetsplats där truck ska avädas. Tygdpuktsförskjutig? Riskaalys Plaera riskbedömige. Samla i iformatio, defiiera vad som ska riskbedömas. Klämrisk? Idetifiera riskkällor. Bedöm saolikhet och kosekves av riskfylld hädelse. Riskvärderig Är riske acceptabel eller ite? Arbetsmiljöverkets föreskrifter betoar att riskbedömig särskilt ska gälla: truckes egeskaper hur de ska avädas miljö där de ska avädas belastigsergoomiska förhållade behovet av skyddsutrustig arbetstagaras praktiska och teoretiska kuskaper behovet av skötsel och uderhåll av trucke. Sammafattigsvis är riskbedömige ett verktyg för att lokalera ska kua apassas för säker truckkörig, att rätt och väl uderhålle truck ska avädas för uppgifte och att körige sker så att arbetet blir säkert för truckförara och alla som arbetar eller rör sig i de miljö där truck framförs. 14 TRUCK

15 ARBETSUTRUSTNINGAR Halt uderlag? God sikt? Idetifierig av riskkällor Detta ka till exempel göras geom: Udersökig av hur väl rutier fugerar för utbildig, istruktioer, itroduktio av yaställda och av hur säkerhetsföreskrifter efterföljs. Kotroll av persolig skyddsutrustig. Arbetsplatsträffar och adra möte. Kartläggig av sambad mella fysisk och psykosocial arbetsmiljö, till exempel om stress i arbetet påverkar säkerhete. Saolikhet och kosekves Som ett led i riskaalyse kombieras två faktorer: saolikhet att riske leder till skada eller ohälsa och kosekvese av hädelse. Mot bakgrud av att så måga allvarliga olyckor iträffar med truck behöver e grudlig riskaalys göras. Här följer ågra tips: Aalysera risker för olika delar av körpasset. Strukturera gära riskbedömige så att olika delar och aspekter graskas var för sig. Exempel: Tekiska aspekter (exempelvis separerig av trucktrafik och gågtrafik, tekiska krav på truck rätt truck för uppgifte). Orgaisatoriska aspekter (exempelvis utbildig, istruktioer, arbetsrutier, säkerhetsmedvetade). Riskaalyse ska leda fram till ett uderlag för riskvärderig. 15

16 Exempel på riskvärderig Vi ger här exempel på riskvärderig för två riskkällor: Körig med särskilda risker På flak. På kaj. På ramper. I hiss. På hala golv. Där det fis fotgägare. Dålig sikt Riskaalyse visar att dålig sikt ka leda till påkörig och kollisio mella truckar. Riske värderas som mycket allvarlig. Skyddsskor aväds ej av samtliga i truckes arbetsområde Riskaalyse visar att kosekvese av påkörig ka bli allvarliga fotskador med lägre sjukskrivig och beståede me för de som drabbas. Riske värderas som allvarlig. Riskbedömig vid ovaligt arbetsmomet När ett ytt eller ovaligt arbetsmomet ska utföras ska e y riskbedömig göras. Om riskaalyse visar på oacceptabla risker måste riskera reduceras ia arbetsmometet får utföras. 16 TRUCK

17 ARBETSUTRUSTNINGAR Riskhaterig Målet med riskhaterige är att reducera risker. Detta ka göras geom: Tekiska åtgärder (exempelvis separerig av trucktrafik och gågtrafik, rätt truck för uppgifte). Orgaisatoriska åtgärder (exempelvis utbildig, istruktioer, uderhåll, arbetsrutier, säkerhetsmedvetade). Persolig skyddsutrustig (är riske ite ka tas bort). För att fortsätta med exemple ova ka åtgärdera se ut så här: Dålig sikt Tekiska åtgärder: Ombyggad, bättre ordig i lokalera, speglar på ställe med skymd sikt. Orgaisatoriska åtgärder: Förbättrade kuskaper, arbete för varsam körig och ökat säkerhetsmedvetade. Istruktioer om att lasta rätt så att laste ite skymmer sikte och att alltid sigalera vid körig rut hör. Uppföljig av ordig och städig. Skyddsskor aväds ej av samtliga i truckes arbetsområde Orgaisatoriska åtgärder: Isatser för att förbättra säkerhetsmedvetadet, kotroll av att de persoliga skyddsutrustige (skyddsskora) aväds. Se till att utse asvarig för åtgärdera, bestäm är det ska vara klart och är och på vilket sätt uppföljig ska ske. 17

18 Du som arbetar som truckförare Kör ite truck om du ite har arbetsgivares tillståd att göra det. Aväd ite e truck om de har ågot fel som försämrar säkerhete. Kotrollera servicejoural regelbudet för att se till att uderhåll har skett. Följ regler och istruktioer för körig och övrig haterig (till exempel reparatioer) av truck. Aväd skyddsskor. Sigalera för att vara adra om du tillfälligtvis måste köra med skymd sikt. Udvik hörlurar med musik eller likade som begräsar uppmärksamhete i miljöer som ite kräver hörselskydd. Du har rätt och skyldighet att vägra köra trucke om du bedömer att det fis e säkerhetsrisk. Vad adra på arbetsplatse bör täka på Som gåede ka du miska olycksriskera. Sök ögokotakt med förare och var försiktig är du passerar ära truckes arbetsområde. Aväd skyddsskor. Företagshälsovårde e viktig resurs Om de kompetes som fis i företaget ite räcker till för arbetsmiljöarbetet, till exempel för att göra riskbedömigar, ska företagshälsovård eller motsvarade resurs alitas. Företagshälsovårde ka också hjälpa företag att komma igåg med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 18 TRUCK

19 ARBETSUTRUSTNINGAR Höjd risk är ågot avviker frå det ormala Vid sida om de olycksorsaker som ämts här fis det adra faktorer som ökar riske för olyckor. Var särskilt vaksam är: Arbetsuppgifte är ovalig och det ite fis klara arbetsrutier. Arbetet ska utföras av yutbildad, praktikat eller likade. Truckförare är stressad eller trött. Trucke ska repareras eller uderhållas. 19

20 Checklista för dig som kör truck eller arbetar i ärhete av trucktrafik Truckförare: Har truckförare de kuskaper och färdigheter som behövs för att köra truck? Är kuskapera dokumeterade? Har truckförare arbetsgivares tillståd att köra truck? Ja Nej Trafikförhållade: Är trucktrafike tillräckligt väl separerad frå gågtrafik? Hålls truckgågara fria frå gods och aat material? Är sikte tillräckligt god? Fis speglar på ställe med skymd sikt? Är golve hela och jäma? Fis det tråga utrymme där det är svårt att maövrera truck och last? Fis skyltar och varselmärkig i tillräcklig utsträckig? Fis det skyddsräcke vid ramper och adra utrymme med ivåskillader? Pallställ: Fis påkörigsskydd på utsatta ställe? (Exempelvis hör, gavlar och pelare.) Fis säkerhetsspärrar på balkara för att förhidra ofrivillig urhakig? Fis geomskjutigsskydd där gods plockas mauellt? Är pallställe försedda med skyltar som ager maxlast per sektio och bärpla? Är pallställe förakrade? Fis rasskydd vid passager/arbetsplatser i pallställe? Sker dokumeterad årlig kotroll av pallställ? 20 TRUCK

21 ARBETSUTRUSTNINGAR Säker avädig av truck: Fis det lokala regler för truckkörig på arbetsplatse? (Till exempel regler för hur trucke ska lastas säkert så att förares sikt ite skyms, företräde för lastad truck, regler för avädig av mobiltelefo, musikspelare etc.) Är istruktioera för truckkörig tillräckliga och efterföljs de? Aväds rätt truck för uppgifte? Är godset rätt lastat (badat och säkrat)? Förekommer vårdslös körig? Förekommer det att truckar lastas för tugt? Förekommer körig med passagerare? Förekommer det att fel utrustig moteras på truck, till exempel förlägigsgafflar som är avsedda för adra truckmodeller eller arbetskorgar som ite är besiktigade tillsammas med trucke? Stiger förare i och ur trucke på ett säkert sätt? Ja Nej Säkert arbete vid lastkaj: Fis det avkörigsskydd eller varselmärkig? Är uderlaget jämt? Fis det tak över lastkaj utomhus? Fis rutier för att säkra fordo vid lastkaj? (Till exempel åtdrage parkerigsbroms och klotsig.) Fis lastbrygga eller lyftbord moterad vid lastkaj? Om ja, har de besiktigats? Är lastkaj/lastbrygga apassade till höjde på de fordo som agör? Sker kotroller av att flakets bärighet klarar truck och last? 21

22 Säkra laddplatser: Ja Nej Fis bradsläckare på uppskyltad plats? Fis ögospoligsaordig? Fis och aväds ögoskydd och skyddshadskar vid batteriarbete? Är laddplatse väl vetilerad? Fis förbudsskylt mot öppe eld? Fis skriftliga istruktioer för laddig och uderhåll av batteri? Uderhåll och kotroller: Utförs tillsy av trucke före körig? (Ka t ex omfatta laddig, oljeläckage, syraivå i batteri, däckslitage, bromsar, styrig, hydraulfuktioer, istrumet och reglage.) Utförs tillsy och uderhåll regelbudet? Fis rutier för felamäla och återkopplig till förare om åtgärder? Fis kotrollkort för daglig tillsy av truck? (Lämpligt om fler ä e förare kör trucke). Skyddsutrustig: Har trucke fugerade skyddsutrustig? (Krave på skyddsutrustig varierar beroede på vilke typ av truck som aväds och riskera i arbetsmiljö.) Bär alla truckförare skyddsskor? Vid skyddsrod bör e helhetsbedömig göras av arbetsplatse. Det iebär att adra aspekter ä de som tas upp i checklista ova bör fias med, till exempel belastigsergoomi, arbetsorgaisatio, mauell haterig, säkerhetsistruktioer samt rapporterig av tillbud och olyckor. 22 TRUCK

23 ARBETSUTRUSTNINGAR Läs- och läktips Prevet Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Prevet aordar utbildigar och har givit ut material om blad aat systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömigar. Några exempel: Systematiskt arbetsmiljöarbete på de lilla arbetsplatse Riskbedömigar idéer och fakta Riskbedömigar verktyg Checklistor för blad aat yrkesförare och hamar samt för arbete med mobila arbetsmaskier. Arbetsmiljöverket Broschyre Varumottag, lager och distributio (ADI 514). Se publikatioer. Var rädd om dig olyckor med truck är oödiga (ADI 620). Checklista Truckar. Se Temasidor och Truckar. Föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5), Maskier (AFS 2008:3), Avädig av arbetsutrustig (AFS 2006:4). TYA Ett samarbetsorga mella arbetsgivar- och arbetstagarorgaisatioer i trasportbrasche. TYA har mycket material om truckar på si hemsida, blad aat förteckig över av TYA godkäda istruktörer som arbetar med att utbilda truckförare och förslag till körtillståd för truck. Maskileveratörera Maskileveratörera är braschföreige för Sveriges etablerade leveratörer av mobila arbetsmaskier. Maskileveratörera har iformatio om aktuell truckläropla. 23

24 Varje år iträffar omkrig 800 olyckor med truck på sveska arbetsplatser. Trucke är uta jämförelse de maski som är ibladad i flest olyckor. Dessutom blir följdera ofta allvarliga skador. De här broschyre har tagits fram av Prevet för att bidra till att förebygga truckolyckor. Här fis exempel som visar hur riskbedömig av truckarbete geomförs, tips för truckförare och adra på arbetsplatse samt e checklista som ka avädas för att kartlägga risker i arbetsmiljöer med truck. Här fis också e sammaställig av regler som berör avädig av truck. ISBN

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av truckarbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys

Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys Mats Bjurvald, Projektledare TLP10 Olle Lindblom, Konsult inom riskanalys och trucksäkerhetsfrågor TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 21/06/2011

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Varumottag, lager och distribution

Varumottag, lager och distribution Varumottag, lager och distribution Arbetsmiljöverket inspekterar och ställer krav Arbetsmiljöverket kan utan förvarning göra en inspektion av hur den fysiska och psykiska arbetsmiljön är på en arbetsplats.

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara

De ekonomiska fördelarna med Zehnder Clean Air Solutions är mätbara cleaair Iformatio frå Zehder Clea Air Solutios No. 1/2015 De ekoomiska fördelara med Zehder Clea Air Solutios är mätbara Kokurresfördelar för C&S grossistlogistikehet ES3 Bra arbetsmiljö hos Wila Miskade

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer