Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier"

Transkript

1 Säkert truckarbete

2 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fugera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpade arbetsmiljöarbetet. Det gör vi geom att: Ge ut arbets- och utbildigsmaterial samt faktaböcker. Iformera och utbilda. Ge ut tidige Arbetsliv. Prevet erbjuder geerella och braschapassade utbildigsmaterial, checklistor och adra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi geomför arbetsmiljöutbildigar över hela ladet, både öppa och företagsitera. Vi erbjuder äve distasutbildig. Prevet arbetar för ett friskt, sut och säkert arbetsliv. På fis mer iformatio Prevet Arbetsmiljö i samverka Sveskt Närigsliv, LO & PTK Upplaga 1:1 Projektledare Referesgrupp Text Grafisk form Illustratioer Kari Grah Bo Adersso, IF Metall, Sve Bergström, LO, Jörge Eriksso, Byggads, Björ Hammar, Tekikföretage, Björ Samuelso, Sveriges Byggidustrier Helee Thorblad/Press Art Ulrika L Forsberg/Press Art Has Sadqvist/Bildiformatio i Älvsjö AB Tryck Daagårds Grafiska, Ödeshög, februari 2010 Distributio Prevet, Box 20133, Stockholm Telefo Fax E-post Webb ISBN

3 ARBETSUTRUSTNINGAR EXTRA ÅTTA DÖDSFALL I TRUCKOLYCKOR PÅ FEM ÅR * EXTRA 800 TRUCKOLYCKOR VARJE ÅR trucke är de maski som uta jämförelse är ibladad i flest olyckor på sveska arbetsplatser. dessutom blir skadora ofta allvarliga. ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete ka förebygga måga olyckor, oavsett orsak. * Källa: Arbetsmiljöverket. Uppgifte om dödsolyckor avser år

4 Olyckor kostar både lidade och pegar Måga truckolyckor leder till beståede me för dem som drabbats. Det ka till exempel vara kroisk värk, edsatt käsel, begräsad rörlighet eller förlorade figrar. De seaste fem åre har åtta dödsfall iträffat till följd av truckolyckor. Arbetsgivare drabbas ekoomiskt geom kostader för sjukskrivig och rehabiliterig, i måga fall också förstört material, produktiosstopp och ersättigspersoal. Korta fakta om truckolyckor Två av tre truckolyckor iträffar i produktiosmiljö eller på lager. Var femte olycka sker på lastkaj eller lastplats. De valigaste forme av truckolycka är kollisio eller påkörig. Adra valiga hädelser är att e fot kommer i kläm uder trucke eller att truckförare klämmer be, armar eller adra kroppsdelar mella truck och vägg, pelare eller ågot aat. De skador med truck som oftast leder till allvarliga kosekveser är klämskador i hade vid reparatioer och justerigar. 4 TRUCK

5 ARBETSUTRUSTNINGAR Truckförare klämde hade Lagerarbetare höll på att plocka order i ett frysrum är ha blev påkörd av e arbetskamrat som lastat si truck med två pallar med gods. Truckförare hade plockat färdigt si order lägre i truckgåge och hade begräsad sikt är ha körde ut. De påkörda lagerarbetare fick e fraktur på skebeet. De ispektio som Arbetsmiljöverket geomförde efter olycka visade att arbetsgivare ite hade gjort ågo riskbedömig av truckavädig. Arbetsgivare hade ite heller ågo dokumetatio om vilka på arbetsplatse som hade teoretiska och praktiska kuskaper för att köra truck och hade ite heller utfärdat tillståd för truckkörig. Arbetsmiljöverkets kotroll av truckara på arbetsplatse visade äve att det fas brister på ett atal ledtruckar som kude ävetyra säkerhete. Truckförare fick amputera beet Truckförare trasporterade gods på e lastkaj är ha backade av kaje. Trucke föll er och förare skadades allvarligt. Väster be uder kät samt e del av högerfote fick amputeras. Arbetsmiljöverkets utredig visade att avkörigsskydd sakades på lastkaje, vilket starkt bidrog till olycka.

6 Varför iträffar olyckora? Varje truckolycka är uik, och det fis måga faktorer som direkt ka leda till e olycka. Några exempel är skymd sikt, för hög körhastighet, mekaiska fel på trucke, att truckförare råkar göra fel, bristade uppmärksamhet hos förare eller persoer i omgivige och så vidare. I e del fall ligger det ära till hads att tala om de mäskliga faktor. Me bakom de mäskliga faktor ligger ofta adra orsaker, som går att åtgärda för att förebygga olyckor. Bakomliggade orsaker Ett bra förhålligssätt vid aalys av olyckor och tillbud är att alltid fråga varför flera gåger. I exemple ova: Varför var sikte skymd? Varför var det ett mekaiskt fel på trucke? Varför? VARFÖR? De bakomliggade orsaker som då kommer fram är oftast: Brister i trafikförhållade Brister vid lastkajer och adra utrymme med ivåskillader Brister i ställage Brister vid laddplatser Brister i skyddsaordigar Fel truck aväds för uppgifte Fel på trucke Brister i persolig skyddsutrustig Trucke aväds på fel sätt Otillräcklig riskbedömig 6 TRUCK

7 ARBETSUTRUSTNINGAR Vi ka gå ett steg lägre och fråga varför e gåg till. Varför fugerade ite skyddsaordige? Varför avädes fel truck för uppgifte? Och så vidare. Svare på dea fråga är ästa alltid ågot av edaståede alterativ. VARFÖR? Fråga varför e gåg till VARFÖR? och e gåg till Otillräcklig kuskap Brister i rutier och istruktioer Brister i uderhållet Riskbedömig har ite gjorts Dåligt säkerhetsmedvetade Om vi går till botte med orsakera fier vi ästa alltid samma gemesamma ämare bakom alla olyckor: Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Brister i tillsy 7

8 Regler för truckavädig Arbetsmiljöverket har regler om truckavädig i föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5). Reglera iebär blad aat att: Udersökig och riskbedömig När truck ska avädas ska arbetsförhålladea udersökas och riskera bedömas. Se vidare i avsittet Riskbedömig på sida 14. Fel och brister som oterats vid riskbedömige ska åtgärdas för att förebygga ohälsa och olycksfall. Riskbedömig ska göras regelbudet och åtgärdera följas upp. Krav på produkter Trucke måste uppfylla vissa tekiska krav. Dessa framgår i tekiska stadarder och för äldre truckar fis miimikrav i e bilaga till föreskriftera Avädig av arbetsutrustig (AFS 2006:4). Krav vid avädig Trucktrafik ska så lågt det är möjligt avgräsas frå gåede och aa verksamhet där mäiskor är i rörelse. Arbetet ska orgaiseras så att sikte frå förarplatse alltid är tillfredsställade. Vid lastig och lossig på fordosflak ska flaket och evetuell lastbrygga vara säkrade så att de ite oavsiktligt sätts i rörelse. Truckförare och adra som arbetar iom truckes lastområde ska aväda skyddsskor. Förare och evetuella passagerare får bara åka på avsedd plats på trucke. E truck ska ha parkerigsbromse åtdrage är förare lämar förarplatse. Vid behov ska äve laste och truckes rörliga maskidelar säkras. Om det fis bälte i trucke ska det avädas om det ite är uppebart oödigt eligt riskbedömige. 8 TRUCK

9 ARBETSUTRUSTNINGAR Kuskaper och tillståd E truck får bara avädas av de som har dokumeterade teoretiska och praktiska kuskaper för att aväda de säkert. Ett ekelt sätt för arbetsgivare att förvissa sig om att kuskapera räcker är att de aställde får gå truckförarutbildig med fastställd läropla. Truckförare ska ha ett skriftligt tillståd frå arbetsgivare för att få aväda truck. Tillstådet ska vara persoligt och age vilka typer av truckar och arbetsuppgifter det gäller för. Utbytbara utrustigar och förlägigsgafflar Utbytbara utrustigar och förlägigsgafflar får bara avädas tillsammas med de truckar de är avsedda för. Uderhåll och kotroll Trucke ska kotrolleras och uderhållas så ofta det krävs med häsy till driftförhålladea och tillverkares rekommedatioer. E truck får ite avädas om de har brister eller skador som ka ävetyra säkerhete. Arbetsgivare ska utse särskilda persoer som har till uppgift att utföra kotroll, reparatio, service och regörig av truck. Föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5) fis på Arbetsmiljöverkets hemsida, se Läs- och läktips. Rätt varselmärkig på rätt plats Bra och tydlig varselmärkig behövs för säkerhete på arbetsplatse. Varselmärkig som ager risk för persoskada utförs i gul och svart färg i ett kotrastmöster, oftast räder. Uppmärksamma särskilt: Varigsskyltar och varselmärkig vid truckgågar. Varselmärkig på lastkaj, äve på avkörigsskydd. Varigsskylt och varselmärkig vid laddplats. 9

10 Truckgågar hålls fria frå gods och u 1 2 Alla i truck 4 LA TE GER RM IN AL VA RU M OT TA GN IN IC G A Frilastigszo. Trucktrafik ska vara väl avgräsad frå gåede och aa verksamhet. 10 T RUCK Speglar sätts upp på ställe med skymd sikt. Ag se

11 A R BE T SU T RUS T N I N G A R ods och uppställt material. ACI Alla i truckes riskområde ska bära skyddsskor. UM d OT TA GN IN IC G A Va m ruot ta g BI LV E RK Lastkaje ska ha avkörigsskydd. Agörade lastbil ska ha parkerigsbromse åtdrage och hjule ska vara klotsade. ST AD Batteriladdplats ska vara försedd med bradsläckigsutrustig, fråluftsvetilatio och förbudsskylt mot öppe eld. 11

12 Förebygg olyckor geom systematiskt arbetsmiljöarbete Grude till att förebygga arbetsolyckor är att ha ett fugerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Det iebär att arbetsgivare i samverka med skyddsombud och berörda arbetstagare udersöker risker i arbetsmiljö, gör riskbedömigar, geomför åtgärder efter e hadligspla och följer upp resultatet. Det ska också fias: Rutier för arbetsmiljöarbetet, till exempel för är och hur ofta riskbedömig ska geomföras, vilke metod som ska avädas exempelvis riskaalys eller skyddsrod och hur uppföljig ska ske. Uppgiftsfördelig, så att det tydligt framgår vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. Exempel är asvar för iköp av persolig skyddsutrustig, utfärdade av körtillståd för truck och asvar för utbildig och för att besiktigar, kotroller och uderhåll görs. Städiga förbättrigar Udersökig 1 2 Riskbedömig 4 Uppföljig 3 Geomförade av åtgärder lär AV TIllBUDEN Ett tillbud är e oöskad hädelse som hade kuat leda till e olycka. Ett exempel är ett fallade föremål som ite träffar ågo. om det som orsakat tillbudet åtgärdas tas också e olycksrisk bort. Därför är det viktigt att det på arbetsplatse fis ett system för att rapportera i alla tillbud och för att gå igeom och åtgärda orsaker. 12 TRUCK

13 ARBETSUTRUSTNINGAR Truckförare klämde hade Truckförare skulle sätta i e pall i ett pallställ tre våigar upp, me säkte er gafflara för lågt då ha skulle placera palle. När ha drog ut gafflara frå palle slackade kedja och gafflara fastade i upphöjt läge. Istället för att tillkalla reparatör försökte truckförare åtgärda felet själv. När ha lossade på kedja åkte gafflara er och truckförare klämde hade. Ha fick mjukdelsskador och krosskador på två figrar. De ispektio som Arbetsmiljöverket geomförde efter olycka visade att truckförare hade dokumeterade kuskaper och tillståd att köra truck. Av istruktioera till truckförare och av truckes bruksavisig framgick att reparatör skulle tillkallas vid fel. Truckförare hade kät tidspress och därför ite följt istruktioera. Truckuthyrare visade sig vara medvete om problemet och skickade e reparatör som moterade e bygel så att kedja ite skulle kua hoppa av ige. Lastbilschaufför skadar yckelbeet Lastbilschaufföre hade kört gods till ett idustriföretag och vätade på att det skulle lossas. På platse pågick äve lossig frå adra fordo. E truckförare höll på att lossa e pall frå e midre lastbil är de övre dele av laste började glida. Truckförare försökte sätta er palle, me då rasade laste. Lastbilschaufföre stod med rygge mot truckförare och märkte ite vad som häde uta fick laste mot rygge och ramlade framstupa. Ha skadade e tad och yckelbeet. Arbetsmiljöverkets utredig visar att godset ite var ordetligt badat och säkrat. Det fas ite heller tillräckligt bra istruktioer om lastig och badig av material. Till orsakera bidrog äve att flera företag var verksamma på arbetsstället och att asvarsfördelige mella dem ite var tydlig. Godset hade ite kotrollerats ordetligt före trasport. 13

14 Riskbedömig vid truckavädig Som tidigare ämts i avsittet Regler för truckavädig ska arbetsgivare alltid udersöka arbetsmiljö och göra e riskbedömig på e arbetsplats där truck ska avädas. Tygdpuktsförskjutig? Riskaalys Plaera riskbedömige. Samla i iformatio, defiiera vad som ska riskbedömas. Klämrisk? Idetifiera riskkällor. Bedöm saolikhet och kosekves av riskfylld hädelse. Riskvärderig Är riske acceptabel eller ite? Arbetsmiljöverkets föreskrifter betoar att riskbedömig särskilt ska gälla: truckes egeskaper hur de ska avädas miljö där de ska avädas belastigsergoomiska förhållade behovet av skyddsutrustig arbetstagaras praktiska och teoretiska kuskaper behovet av skötsel och uderhåll av trucke. Sammafattigsvis är riskbedömige ett verktyg för att lokalera ska kua apassas för säker truckkörig, att rätt och väl uderhålle truck ska avädas för uppgifte och att körige sker så att arbetet blir säkert för truckförara och alla som arbetar eller rör sig i de miljö där truck framförs. 14 TRUCK

15 ARBETSUTRUSTNINGAR Halt uderlag? God sikt? Idetifierig av riskkällor Detta ka till exempel göras geom: Udersökig av hur väl rutier fugerar för utbildig, istruktioer, itroduktio av yaställda och av hur säkerhetsföreskrifter efterföljs. Kotroll av persolig skyddsutrustig. Arbetsplatsträffar och adra möte. Kartläggig av sambad mella fysisk och psykosocial arbetsmiljö, till exempel om stress i arbetet påverkar säkerhete. Saolikhet och kosekves Som ett led i riskaalyse kombieras två faktorer: saolikhet att riske leder till skada eller ohälsa och kosekvese av hädelse. Mot bakgrud av att så måga allvarliga olyckor iträffar med truck behöver e grudlig riskaalys göras. Här följer ågra tips: Aalysera risker för olika delar av körpasset. Strukturera gära riskbedömige så att olika delar och aspekter graskas var för sig. Exempel: Tekiska aspekter (exempelvis separerig av trucktrafik och gågtrafik, tekiska krav på truck rätt truck för uppgifte). Orgaisatoriska aspekter (exempelvis utbildig, istruktioer, arbetsrutier, säkerhetsmedvetade). Riskaalyse ska leda fram till ett uderlag för riskvärderig. 15

16 Exempel på riskvärderig Vi ger här exempel på riskvärderig för två riskkällor: Körig med särskilda risker På flak. På kaj. På ramper. I hiss. På hala golv. Där det fis fotgägare. Dålig sikt Riskaalyse visar att dålig sikt ka leda till påkörig och kollisio mella truckar. Riske värderas som mycket allvarlig. Skyddsskor aväds ej av samtliga i truckes arbetsområde Riskaalyse visar att kosekvese av påkörig ka bli allvarliga fotskador med lägre sjukskrivig och beståede me för de som drabbas. Riske värderas som allvarlig. Riskbedömig vid ovaligt arbetsmomet När ett ytt eller ovaligt arbetsmomet ska utföras ska e y riskbedömig göras. Om riskaalyse visar på oacceptabla risker måste riskera reduceras ia arbetsmometet får utföras. 16 TRUCK

17 ARBETSUTRUSTNINGAR Riskhaterig Målet med riskhaterige är att reducera risker. Detta ka göras geom: Tekiska åtgärder (exempelvis separerig av trucktrafik och gågtrafik, rätt truck för uppgifte). Orgaisatoriska åtgärder (exempelvis utbildig, istruktioer, uderhåll, arbetsrutier, säkerhetsmedvetade). Persolig skyddsutrustig (är riske ite ka tas bort). För att fortsätta med exemple ova ka åtgärdera se ut så här: Dålig sikt Tekiska åtgärder: Ombyggad, bättre ordig i lokalera, speglar på ställe med skymd sikt. Orgaisatoriska åtgärder: Förbättrade kuskaper, arbete för varsam körig och ökat säkerhetsmedvetade. Istruktioer om att lasta rätt så att laste ite skymmer sikte och att alltid sigalera vid körig rut hör. Uppföljig av ordig och städig. Skyddsskor aväds ej av samtliga i truckes arbetsområde Orgaisatoriska åtgärder: Isatser för att förbättra säkerhetsmedvetadet, kotroll av att de persoliga skyddsutrustige (skyddsskora) aväds. Se till att utse asvarig för åtgärdera, bestäm är det ska vara klart och är och på vilket sätt uppföljig ska ske. 17

18 Du som arbetar som truckförare Kör ite truck om du ite har arbetsgivares tillståd att göra det. Aväd ite e truck om de har ågot fel som försämrar säkerhete. Kotrollera servicejoural regelbudet för att se till att uderhåll har skett. Följ regler och istruktioer för körig och övrig haterig (till exempel reparatioer) av truck. Aväd skyddsskor. Sigalera för att vara adra om du tillfälligtvis måste köra med skymd sikt. Udvik hörlurar med musik eller likade som begräsar uppmärksamhete i miljöer som ite kräver hörselskydd. Du har rätt och skyldighet att vägra köra trucke om du bedömer att det fis e säkerhetsrisk. Vad adra på arbetsplatse bör täka på Som gåede ka du miska olycksriskera. Sök ögokotakt med förare och var försiktig är du passerar ära truckes arbetsområde. Aväd skyddsskor. Företagshälsovårde e viktig resurs Om de kompetes som fis i företaget ite räcker till för arbetsmiljöarbetet, till exempel för att göra riskbedömigar, ska företagshälsovård eller motsvarade resurs alitas. Företagshälsovårde ka också hjälpa företag att komma igåg med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 18 TRUCK

19 ARBETSUTRUSTNINGAR Höjd risk är ågot avviker frå det ormala Vid sida om de olycksorsaker som ämts här fis det adra faktorer som ökar riske för olyckor. Var särskilt vaksam är: Arbetsuppgifte är ovalig och det ite fis klara arbetsrutier. Arbetet ska utföras av yutbildad, praktikat eller likade. Truckförare är stressad eller trött. Trucke ska repareras eller uderhållas. 19

20 Checklista för dig som kör truck eller arbetar i ärhete av trucktrafik Truckförare: Har truckförare de kuskaper och färdigheter som behövs för att köra truck? Är kuskapera dokumeterade? Har truckförare arbetsgivares tillståd att köra truck? Ja Nej Trafikförhållade: Är trucktrafike tillräckligt väl separerad frå gågtrafik? Hålls truckgågara fria frå gods och aat material? Är sikte tillräckligt god? Fis speglar på ställe med skymd sikt? Är golve hela och jäma? Fis det tråga utrymme där det är svårt att maövrera truck och last? Fis skyltar och varselmärkig i tillräcklig utsträckig? Fis det skyddsräcke vid ramper och adra utrymme med ivåskillader? Pallställ: Fis påkörigsskydd på utsatta ställe? (Exempelvis hör, gavlar och pelare.) Fis säkerhetsspärrar på balkara för att förhidra ofrivillig urhakig? Fis geomskjutigsskydd där gods plockas mauellt? Är pallställe försedda med skyltar som ager maxlast per sektio och bärpla? Är pallställe förakrade? Fis rasskydd vid passager/arbetsplatser i pallställe? Sker dokumeterad årlig kotroll av pallställ? 20 TRUCK

21 ARBETSUTRUSTNINGAR Säker avädig av truck: Fis det lokala regler för truckkörig på arbetsplatse? (Till exempel regler för hur trucke ska lastas säkert så att förares sikt ite skyms, företräde för lastad truck, regler för avädig av mobiltelefo, musikspelare etc.) Är istruktioera för truckkörig tillräckliga och efterföljs de? Aväds rätt truck för uppgifte? Är godset rätt lastat (badat och säkrat)? Förekommer vårdslös körig? Förekommer det att truckar lastas för tugt? Förekommer körig med passagerare? Förekommer det att fel utrustig moteras på truck, till exempel förlägigsgafflar som är avsedda för adra truckmodeller eller arbetskorgar som ite är besiktigade tillsammas med trucke? Stiger förare i och ur trucke på ett säkert sätt? Ja Nej Säkert arbete vid lastkaj: Fis det avkörigsskydd eller varselmärkig? Är uderlaget jämt? Fis det tak över lastkaj utomhus? Fis rutier för att säkra fordo vid lastkaj? (Till exempel åtdrage parkerigsbroms och klotsig.) Fis lastbrygga eller lyftbord moterad vid lastkaj? Om ja, har de besiktigats? Är lastkaj/lastbrygga apassade till höjde på de fordo som agör? Sker kotroller av att flakets bärighet klarar truck och last? 21

22 Säkra laddplatser: Ja Nej Fis bradsläckare på uppskyltad plats? Fis ögospoligsaordig? Fis och aväds ögoskydd och skyddshadskar vid batteriarbete? Är laddplatse väl vetilerad? Fis förbudsskylt mot öppe eld? Fis skriftliga istruktioer för laddig och uderhåll av batteri? Uderhåll och kotroller: Utförs tillsy av trucke före körig? (Ka t ex omfatta laddig, oljeläckage, syraivå i batteri, däckslitage, bromsar, styrig, hydraulfuktioer, istrumet och reglage.) Utförs tillsy och uderhåll regelbudet? Fis rutier för felamäla och återkopplig till förare om åtgärder? Fis kotrollkort för daglig tillsy av truck? (Lämpligt om fler ä e förare kör trucke). Skyddsutrustig: Har trucke fugerade skyddsutrustig? (Krave på skyddsutrustig varierar beroede på vilke typ av truck som aväds och riskera i arbetsmiljö.) Bär alla truckförare skyddsskor? Vid skyddsrod bör e helhetsbedömig göras av arbetsplatse. Det iebär att adra aspekter ä de som tas upp i checklista ova bör fias med, till exempel belastigsergoomi, arbetsorgaisatio, mauell haterig, säkerhetsistruktioer samt rapporterig av tillbud och olyckor. 22 TRUCK

23 ARBETSUTRUSTNINGAR Läs- och läktips Prevet Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Prevet aordar utbildigar och har givit ut material om blad aat systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömigar. Några exempel: Systematiskt arbetsmiljöarbete på de lilla arbetsplatse Riskbedömigar idéer och fakta Riskbedömigar verktyg Checklistor för blad aat yrkesförare och hamar samt för arbete med mobila arbetsmaskier. Arbetsmiljöverket Broschyre Varumottag, lager och distributio (ADI 514). Se publikatioer. Var rädd om dig olyckor med truck är oödiga (ADI 620). Checklista Truckar. Se Temasidor och Truckar. Föreskriftera Avädig av truckar (AFS 2006:5), Maskier (AFS 2008:3), Avädig av arbetsutrustig (AFS 2006:4). TYA Ett samarbetsorga mella arbetsgivar- och arbetstagarorgaisatioer i trasportbrasche. TYA har mycket material om truckar på si hemsida, blad aat förteckig över av TYA godkäda istruktörer som arbetar med att utbilda truckförare och förslag till körtillståd för truck. Maskileveratörera Maskileveratörera är braschföreige för Sveriges etablerade leveratörer av mobila arbetsmaskier. Maskileveratörera har iformatio om aktuell truckläropla. 23

24 Varje år iträffar omkrig 800 olyckor med truck på sveska arbetsplatser. Trucke är uta jämförelse de maski som är ibladad i flest olyckor. Dessutom blir följdera ofta allvarliga skador. De här broschyre har tagits fram av Prevet för att bidra till att förebygga truckolyckor. Här fis exempel som visar hur riskbedömig av truckarbete geomförs, tips för truckförare och adra på arbetsplatse samt e checklista som ka avädas för att kartlägga risker i arbetsmiljöer med truck. Här fis också e sammaställig av regler som berör avädig av truck. ISBN

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av truckarbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Varumottag, lager och distribution

Varumottag, lager och distribution Varumottag, lager och distribution Arbetsmiljöverket inspekterar och ställer krav Arbetsmiljöverket kan utan förvarning göra en inspektion av hur den fysiska och psykiska arbetsmiljön är på en arbetsplats.

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys

Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys Mats Bjurvald, Projektledare TLP10 Olle Lindblom, Konsult inom riskanalys och trucksäkerhetsfrågor TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 21/06/2011

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbete med truck. Vanliga situationer som kan vara riskfyllda. Olycksrisker. Belastningsrisker

Arbete med truck. Vanliga situationer som kan vara riskfyllda. Olycksrisker. Belastningsrisker Arbete med truck Arbete med truck Du som jobbar inom till exempel partihandeln, på ett åkeri eller en godsterminal och kör mycket truck kan undvika många farliga situationer med rätt kunskaper. Varje år

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer