Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys"

Transkript

1 Trucksäkerhet, de nya riktlinjerna för truckförare och riskanalys Mats Bjurvald, Projektledare TLP10 Olle Lindblom, Konsult inom riskanalys och trucksäkerhetsfrågor TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 21/06/ page 1

2 Olle Lindblom 56 2,02 Nej Javisst BRYNÄS IF Ja Jodå GEFLE IF Musik!! TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

3 Trucken ett bra hjälpmedel eller en farlig arbetskamrat? Den första trucken såg dagens ljus! Hissnande utveckling! Människan är inte osårbar! Men tanklös!!!!

4 TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN Uppfinningsrika och/eller TOKIGA?

5 TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN Ofta dumdristiga!!!!

6

7 Varför sker truckolyckor? Skymd sikt Kolliderade med annan truck Saknades avkörningsskydd vid lastkaj Lastat för högt skymd sikt Var trött och stressad Halt golv Lyfte arbetskamrat med truckgafflarna Klev ut framför trucken Försökte reparera själv, klämde handen Trucken välte av flaket vid lossning Klämde foten mot väggen Överbelastade trucken Bromsen tog inte Vårdslös körning TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

8 Mats Bjurvald Ergonom, proj.ledare TLP10 Javisst Bajen Javisst Musik!!! Javisst Skärgården TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

9 Olycksfall med truck Fördelning på aktivitet/sysselsättning. (Totalt antal händelser=1586) Övriga 24% Förflyttning i eller ur truck 9% Köra truck 36% Hantera, justera, reparera; gods, utrustning, material eller varor 19% Arbete i närheten av truck 12% TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

10 Arbetsmiljöverket genomförde omfattande inspektionsinsatser: andra halvåret 2007 t.o.m. september Resultat: 2569 besöksaktiviteter. C:a 8000 krav om åtgärd. (4 krav/företag) 184 arbetsmiljöinspektörer deltog Riskbedömningar vid truck/maskinanvändning Dokumentationer om kunskaper och tillstånd Laddningsplats/laddrum Användning av pallställ Belastningsergonomin för truckförare

11 Säkert truckarbete En del i ett Prevent-projekt om arbetsutrustning. Syftet att stärka förebyggande arbete på ett område med många och ofta svåra olyckor.

12 Trucken är den enskilda maskintyp som är inblandad i flest arbetsolyckor

13 Fråga varför fem gånger Efter kanske 3-4 varför Otillräcklig kunskap Chansade, gjorde fel mot bättre vetande Alla rätt, ändå blev det fel

14 Otillräcklig kunskap Föraren hade inte utbildningsintyg Visste inte att personkorg och truck skulle vara besiktigade tillsammans Tänkte inte på att det behövdes räcken vid rampen

15 Det gäller att.. veta om risken kunna undvika risken vilja undvika risken Säkerhetskultur, MTO

16 TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

17 TLP 10 fr.o.m

18 TLP 10 fr.o.m

19 Hur motverkar vi truckolyckorna? Skymd sikt Saknades avkörningsskydd vid lastkaj Lyfte arbetskamrat med truckgafflarna Klev ut framför trucken Trucken välte av flaket vid lossning Klämde foten mot väggen Kolliderade med annan truck Lastat för högt skymd sikt Var trött och stressad Halt golv Försökte reparera själv, klämde handen Överbelastade trucken Vårdslös körning Bromsen tog inte TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

20 TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN Säkert truckarbete

21 Största värdet med TLP10; Arbetsmarknadens parter, Maskinleverantörerna och de fyra största utbildarna står bakom riktlinjerna Truckinstruktörernas viktiga roll tydliggörs TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

22 TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

23 FÖRARUTBILDNING Utbildningar för arbete med: Truckar: A, B, C, (D). Pallställ/lagerinredningar Kranar & lyftredskap Mobila arbetsplattformar ADR 1.3 Genomför dessutom: Riskanalyser Ansvarsseminarier Interninstruktörsutbildningar Ställagebesiktningar TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

24 Riskanalys -handlar om att minimera olycksriskerna i samband med all maskinanvändning. Hos Er tillsammans med nyckelpersoner på Ert företag, genomför vi en riskanalys enligt riktlinjerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utdrag ur Arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som uppfyller föreskrivna arbetsmiljökrav. Arbetsgivaren ska dokumentera arbetsmiljöarbetet och upprätta handlingsplaner. TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

25 Trucken ett bra hjälpmedel eller en farlig arbetskamrat? Trucken utgör en påtaglig risk av flera skäl: - Trucken är mobil, d v s den uppträder på alla möjliga ställen inom en arbetsplats. - Truckar och gående använder vanligtvis samma förflyttningsvägar. - Föraren har många uppgifter att lösa samtidigt. - Trucken bär ofta last som kan skymma sikten, helt eller delvis. - Trucken hanterar laster på höga lasthöjder. - Föraren utsätts för stress av många slag. Framtvingad eller självpåtagen. - Omgivningens respekt för trucken är begränsad. - Förekommer dessutom användning av Traverskranar & Mobila arbetsplattformar ökar riskerna dramatiskt!

26 Arbetsmiljölagen är en ramlag som fylls ut med hjälp av bl.a. föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt kollektivavtal. Arbetsmiljölagen tillsammans med föreskrifterna kräver av arbetsgivaren att aktivt göra rätt. Arbetsmiljölagen kan inte efterlevas genom att man passivt undviker att göra fel. I ett modernt arbetsmiljöarbete gäller det också att bygga ut det som är gott i verksamheten, ta vara på allas kloka och goda exempel och försöka åstadkomma ett arbete och en arbetsplats som är berikande för människan..

27 Hur går man till väga? Svar: I fem steg (5 Moment). 1. Bilda arbetsgrupp. Genomgång av upplägget, Fördelning av arbetsuppgifter. 2. Checka av arbetsuppgifterna enl 1. Rundvandring, Hitta bristerna, Förutse tillbudet. 3. Rangordna anmärkningarna, Upprätta handlingsplan, Lokala truckregler. 4. Mål/åtgärd, Skapa delaktighet/förstålese, Avstämning & revidering handlingsplan. 5. Uppföljning, Att göra listan, Ev. kvarvarande åtgärder, Summering & Certifikat TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

28 Moment 1: Riskinventering A. BILDANDE AV ARBETSGRUPP. Vilka skall medverka? B. KRAV & MOTIV. Arbetets uppläggning. C. ATT GÖRA! Vem gör vad?

29 Moment 1. Uppstart av Riskanalysarbetet Datum: A. Bildande av arbetsgrupp. Vilka skall medverka? Säkerhetsansvarig: Mellanchef /avd.chef: / Mellanchef /avd.chef: / Skyddsombud/huvudskyddsombud: / B. Krav och motivation. Genomgång av arbetets uppläggning. Presentation och samtal kring Riskanalys Power Point C. Fördelning av ATT GÖRA Vem gör vad? Tag fram eventuella olycks- och tillbudsrapporter, 2-3 år bakåt. Vem undersöker?... Tag fram en layout/ritning på företaget? Vem utför?... Vilka truckar finns och var? Vem undersöker?... Är truckarna trafikförsäkrade? Vem undersöker?... Finns det skurmaskin? Vem undersöker?... Kontrollera att service och underhåll är ordnat. Vem undersöker?... Daglig tillsyn? Fungerar/fungerar ej,vem undersöker?... Återkoppling av åtgärdade fel till truckförare! Är förarna utbildade? Vem undersöker?... Utbildningsmaterial A,B,C, Skurmaskinen? Är körtillstånd utfärdade? (Lastbilsförare?) Vem undersöker?... Är det aktuellt med repetition och uppgradering? Vem undersöker?... Utbildningsmaterial repetition Känner arbetsledningen till vilket ansvar som vilar på dem? Vem undersöker? Utbildningsmaterial Ansvarsseminarium Finns interna truckregler? Visa ev. exempel. Vem undersöker?... Skyddsskor, Droger, nykterhet, Vägtrafikförordningen Är pallställen besiktigade enl. SS2240? Vem undersöker?...

30 TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

31 Moment 2: Riskbedömning/värdering A. RAPPORTERA ATT GÖRA Genomgång av listan. B. RUNDVANDRING Ta med personal från resp. avd. C. HITTA BRISTERNA Förutse tillbudet.

32 Moment 3: Riskvärdering/beslut A. RANGORDNA ANMÄRKNINGARNA En ansvarig för varje anm B. UPPRÄTTA HANDLINGSPLAN Åtgärd och kostnad C. LOKALA TRUCKREGLER Upprätta om det inte finns D. PERSONALGENOMGÅNG Delaktighet övrig personal

33 TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

34 Moment 4: Fastställ åtgärder A. GENOMGÅNG HANDLINGSPLANFÖRSLAG. Rapport från personalgenomgång B. FASTSTÄLL HANDLINGSPLAN. Åtgärd/kostnad och färdigdatum C. UPPFÖLJNING. Bestäm tidpunkt för uppföljn.möte

35 Moment 5: Målgång/uppföljning A. ATT GÖRA -LISTAN Är allt åtgärdat? B. KVARVARANDE ÅTGÄRDER Ny riskbedömning! C. SUMMERING! Upprätta certifikat!

36 Hur lång tid tar en riskanalys på ett medelstort företag? Svar: Mycket svårt att säga generellt. Varje möte=en dag. Moment 1 = första mötet Moment 2 = ca 1 månad efter moment 1 Moment 3 = tredje mötet (kan i små företag göras samtidigt som moment 2) Moment 4 = ca 6-8 månader efter moment 3 Moment 5 = ca 1 år efter första mötet TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

37 Fri sikt? Ljusbländad? Avkörningsskydd? Tyngdpunkt? TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

38 Dagsläget hos Toyota 28 Riskanalysprojekt pågående TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

39 Vad gör trucktillverkarna för att höja säkerheten? TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

40 ETT OVANLIGT STABILT SÄTT ATT HÖJA SÄKERHETEN OCH SÄNKA KOSTNADERNA AKTIV KONTROLL AV BAKAXELN Om en 4-hjulig truck blir instabil vid kurvtagning, kommer bakaxeln automatiskt att låsas. Detta minskar risken att trucken skall tippa, tack vare att stödytan blir större. AKTIV GAFFELNIVELLERING Att horisontalställa gafflarna tar tid varje gång. Med SAS Aktiv gaffelnivellering, behövs bara en knapptryckning för att automatiskt ställa gafflarna i 90, vilket gör det enklare och snabbare att ställa godset på plats. TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

41 TOYOTA MATERIAL HANDLING SW EDEN

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka?

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Kostnaden för skador på trucken utgör endast en tiondel av den totala kostnaden. KURSKATALOG Förarutbildning hösten 2013 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning,

Läs mer

Att investera i säkra förare är en lönsam investering...

Att investera i säkra förare är en lönsam investering... Att investera i säkra förare är en lönsam investering......och visste du att skadorna på trucken endast utgör en tiondel av den totala kostnaden vid en olycka. KURSKATALOG Förarutbildning våren 2014 Toyotas

Läs mer

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 Rapport - djupstudie Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska ge svar

Läs mer

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning Välj rätt kurs med Atlet Utbildning Att arbeta säkert på rätt sätt. Att hjälpa företag reda ut och uppfylla snåriga krav. Det är vad vi lär ut. Vi ger även inblick i, och förståelse för, varför regelverket

Läs mer

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET Rätt utbildning sänker era totalkostnader KURSKATALOG Förarutbildning våren 2015 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning, analys och rådgivning hjälper dig att sänka era totalkostnader

Läs mer

Varumottag, lager och distribution

Varumottag, lager och distribution Varumottag, lager och distribution Arbetsmiljöverket inspekterar och ställer krav Arbetsmiljöverket kan utan förvarning göra en inspektion av hur den fysiska och psykiska arbetsmiljön är på en arbetsplats.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi

Belastningsergonomi. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi ISBN 978-91-7930-565-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö

Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö Hemtjänst och personlig assistans i en bra arbetsmiljö Höga krav på arbetsledning och personal och positiva möten mellan människor Mötet mellan människor personal och vårdtagare utgör kärnan i vård och

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer