BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT"

Transkript

1 BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1

2 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till denna ingång. INSTALLATION VARNING Montera radion på en plats i bilen där den ej hindrar normala funktioner för föraren under körning. Undvik att montera radion på en plats där den utsätts för onormal värme eller smuts. Använd endast bifogade monteringsdetaljer för en säker montering Se till att fronten är borttagen från radion vid montering OBS: För att radion ska fungera bör ej vinkeln på monterad radio överstiga 30 grader. OBS: Förvara urmonteringsnycklarna på ett säkert ställe, du kan behöva dem i framtiden vid ev. urmontering. 2

3 Ta loss frontpanelen Frontpanelen kan tas loss för att förhindra stöld av radion. ATT TA BORT FRONTPANELEN Innan du tar bort frontpanelen stäng av apparaten genom att trycka på power knappen. Tryck sedan på knappen ( ) och tag bort fronten genom att dra den mot dig som på bilden. OBS: Tappa inte fronten när den är losstagen. Det är stor risk att den går sönder. OBS: Se till att fronten är rättvänd när du sätter tillbaka den. Den passar ej felvänd. Fronten ska endast tryckas lätt när den sätts tillbaks. Hårt tryck kan skada fronten. Förvara endast fronten i det medföljande fodralet för att undvika skador på den. 3

4 1. Av/på knapp 2. Knapp för val/inställning av Bas, Diskant, Balans, Fader 3. Volym upp och ner. 4. Snabbvalsknappar för radiostationer 5. AF funktion (RDS) av/på 6. TA funktion (trafikinformation) av/på 7. PTY funktion (programtyps information) av/på 8. Display 9. Mode/Subwoofer knapp 10. Band/Loudness knapp 11. Automatisk eller manuell sökning 12. Automatisk radiosökning och inställning 13. Ljudläges inställningar 14. Knapp för losstagning av front 15. LCD display 16. Knapp för utmatning av CD skiva 17. CD inkast 18. Paus knapp 19. Intro uppspelning av alla låtar på en skiva 20. Repetitions funktion 4

5 1. AV/PÅ. Genom att trycka på denna knapp stänger man av respektive sätter på radioapparaten. Denna apparat startar genom att trycka på valfri knapp. 2. Knapp för val/inställning av: Bas, Diskant, Balans, Fader Vid ett kort tryck aktiveras följande val på volymkontrollen VOL --- BAS --- DISKANT --- BALANS --- FADER Vid ett längre tryck aktiveras följande val på volymratten TA SEEK --- PI SOUND --- RETUNE L --- MASK DPI --- BEEP2nd --- OFF (A) TA SEEK/TA ALARM SEEK läge eller TA ALARM läge väljs genom att vrida på volym kontrollen. -TA SEEK. När en radiostation ej mottager trafikinformations signalen i mer än 5 sekunder, börjar radion att söka efter en annan radiostation med trafikinformations signal. Det kan innebära att den byter till en helt annan radiokanal. -TA ALARM. När en radiostation ej mottager trafikinformations signalen i mer än 5 sekunder, söker radion EJ efter någon ny radiokanal. Istället hörs ett varningsljud (pip). ( B ) PI SOUND / PI MUTE -PI SOUND. När man kör i ett område där det finns radiomottagning av program med olika Program Index (PI) men med samma namn (AF). Kan man höra ett kort, mindre än en sekund; PIP ljud. -PI MUTE. När man kör i ett område där det finns radiomottagning av program med olika Program Index (PI) men med samma namn (AF). Kan man höra ett kort, mindre än en sekund, ljudavbrott. ( C ) RETUNE L/ RETUNE S, Tiden innan en TA sökning eller PI sökning automatiskt startar kan väljas. När PI information inte kan mottagas inom vald tid kommer radion att söka efter en ny kanal med samma PI information. Om den inte kan hitta en station med samma PI efter ett helt varvs sökning på frekvensbandet återgår den till senaste station och väntar i 4-5 minuter för att återfå mottagningen. -Retune L innebär 90 sekunder -Retune S innebär 30 sekunder ( D ) MASK DPI / MASK ALL MASK DPI - Maskerar endast AF stationer med olika PI MASK ALL - Maskerar AF stationer som har olika PI och RDS utan styrka. ( E ) BEEP2ND, BEEP ALL, BEEP OFF Det går att välja 3 olika pip-ljuds lägen genom att vrida på volymratten BEEP 2ND Pip-ljud hörs endast vid användande av en knapp med dubbla funktioner tex A/PS knappen BEEP ALL Pip-ljud hörs vid användande av alla knappar 5

6 BEEP OFF Alla Pip-ljud är avstängda 3. VOLYM UPP OCH NER Genom att vrida på denna knapp kan du reglera ljudstyrkan upp och ned. Du kan dessutom ändra inställningar i olika menyer bla. bas, diskant, balans, fader. 4. SNABBVALSKNAPPAR FÖR RADIOSTATIONER ( A ) RADIOLÄGE Vid ett kort tryck väljer du snabbval direkt. Vid ett längre tryck programmeras den radiostation du lyssnar på in på denna knapp. Vid PTY vals läge finns följande val: PTY music group --- PTY specch group --- OFF MUSIK TAL 1. POP M, ROCK M 1. NYHETER, EKONOMI, INFO 2. ENKELT M, LÄTT M 2. SPORT, UTBILDN, DRAMA 3. KLASSISKT, ANNAT M 3. KULTUR, VETENSKAP, VARIERAT 4. JAZZ, COUNTRY 4. VÄDER, FINANS, BARN 5. DANS M, GODINGAR 5. SOCIAL, RELIGION, 6. FOLK M 6. RESOR, FRITID, DOKUMENTÄR ( B ) CD/MP3 AVSPELNING 1. PAUS 2.INTRO UPPSPELNING 3. REPETERING 4. SLUMPVIS AVSPELNING ANVÄNDANDE AV RDS FUNKTIONER VAD ÄR RDS? RDS betyder Radio Data System som kompletterar den vanliga radiosignalen med datasignaler som innehåller information för lyssnaren. RDS talar om vilket program som går ut över en viss sändare en så kallad programnätsidentifikation. RDS visar även vilket programnät du lyssnar på exempelvis Radio Stockholm. RDS-systemet är en världsstandard och utvecklas vidare såväl på sändar- som på mottagarsidan. Det innebär att RDS-mottagarna kommer att behärska fler funktioner i framtiden. 5. AF FUNKTIONEN, ALTERNATIV FREKVENS. Kort tryck aktiverar AF, som låser sig på en viss radiostation (ex P3) och letar hela tiden efter en starkare sändare under bilresan. Långt intryck (3sek) aktiverar REG ON. REG On, Regional mode ON. Radion låser sig kvar på aktuell station och byter inte från ex P4 Göteborg till P4 Skaraborg. När REG är aktiverat lyser REG i displayen. 6

7 6. TA FUNKTIONEN, TRAFIK INFORMATION. Kort tryck aktiverar TA. TA är information som berör trafikanter inom sändarens område. Radion byter frekvens eller bryter CD-uppspelning och spelar upp radiomeddelandet, efteråt går radion tillbaka till tidigare ljudkälla. Om ljudet är nerskruvat går volymen upp till lyssningsnivå. Långt intryck (3sek) aktiverar TA LOKAL / TA DISTANCE. TA LOKAL, om TA mottagningen är för svag kan man här ställa in så att radion inte bryter aktuell ljudkälla och spelar upp meddelanden. TA DISTANCE, radion spelar upp TA information oavsett styrka på signalen. 7. PTY FUNKTIONEN, PROGRAM TYP Varje radioprogram är kodat efter olika katogorier ex sport, musik, nyheter. Med PTY kan man välja vilket kategori som skall prioriteras eller för att snabbare hitta önskat innehåll i radioprogramen. 8. DISPLAY (DISP). Genom knapptryckning kan man välja följande information på diplayen. 1: Vid radiolyssning på en RDS station: PS CT FREQ PTY. CD/MP3 uppspelning och RDS mottagning: CDP-CT-PS-FREQ-PTY 2: Vid radiolyssing och ingen RDS mottagning: CLOCK FREQ NON PTY. CD/MP3 uppspelning och ingen RDS mottagning: CDP CLOCK FREQ NO PTY. 9. MODE. Väljer lyssingskälla, Radio, CD eller AUX in. Subwoofer: Aktiveras med långt intryck (3sek). Lågnivåutgången för subbas aktiveras. 10. BAND/LOUDNESS. Band, genom knapptryckning byter man mellan FM1 FM2 FM3. Loudness, aktiveras genom längre knapptryckning (1sek). LOUD tänds på displayen och bas ljudet höjs. 7

8 11. AUTOMATISK eller MANUELL radiosökning. ( A ) RADIO LÄGE. ( FREQ UP >>I eller FREQ DOWN I<< ). Kort intryck startar automatisk radiosökning. Längre tryck (1sek) startar manuell sökning, som avbryts så fort knappen släpps. ( B ) CD/MP3 uppspelningsläge. Kort intryck hoppar en låt upp/ner. Längre tryck ger snabbspolning. 12. AUDIO SEEK SEARCH TUNING (A/PS) Sökning och lagring av dom sex starkaste radiostationerna. 13. AUDIO DSP CONTROLS (EQ) Fem färdiga EQ kurvor som är lagrade från fabrik. Vid ett kort tryck väljer du mellan följande inställningar: FLAT CLASSIC POP M JAZZ DSP OFF. 14. PANEL FRIGÖRNINGSKNAPP. Tryck ner knappen och frontpanelen släpper på höger sedan. 15. LCD DISPLAY. Visuell information till lyssnaren. 8

9 För att spela en CD skiva, stoppa in den i spelaren tills spelaren tar emot den och själv drar in den. Uppspelning börjar automatiskt. Skivan skall ha etiketten uppåt. 11. LÅT / SÖKFUNKTION. Låtval framåt / bakåt. Tryck ner TUNER/TRACK knappen (I<< eller >>I) under uppspelning för att hoppa framåt / bakåt i låtlistan. Snabbspolning. Tryck ner och håll inne TUNER/TRACK knappen (I<< eller >>I) under uppspelning för att snabbspola musiken framåt eller bakåt. 16. UTMATNING AV CD SKIVA (EJECT). För att mata ut en skiva ur spelaren tryck en gång på EJECT knappen. Spelaren går automatiskt över till radio när skivan är utmatad. 17. CD INKAST Stoppa in CD skivan här och spelaren kommer att dra in den själv. 18. PAUSE Tryck in knappen en gång och skivuppspelningen pausar, Tryck en gång till och musiken börjar igen. 19. SCAN Funktionen SCAN spelar upp dom första sekunderna på varje låt på CD skivan. Om man trycker på SCAN igen så stannar den på aktuell låt och spelar den som vanligt. 20.REPETITION (RPT) Tryck in knappen RPT för att spela samma låt flera gånger, Repeteringen slutar när man trycker in RPT knappen igen. 21. SLUMPVIS UPPSPELNING (SHF) För att spela upp låtar på en skiva slumpvis tryck in knappen SHF en gång, för att avsluta funktionen tryck in knappen SHF en gång till. 9

10 MP3 UPPSPELNING Eftersom MP3 filer har namn och kan man söka på låtnamn eller nummer. SÖKA EFTER LÅTNUMMER. Genom att trycka ner A/PS knappen en gång kan man söka efter låtnummer. För att söka efter ett nummer, använd översättingstabellen nedan. FRONTPANELS KNAPP EGENSKAP Snabbvals knapp 1 1 Snabbvals knapp 2 2 Snabbvals knapp 3 3 Snabbvals knapp 4 4 Snabbvals knapp 5 5 Snabbvals knapp 6 6 Mode 7 I<< 8 >>I 9 DISP 0 10

11 SÖKA EFTER LÅTNAMN. Genom att trycka ner A/PS knappen två gånger kan man söka på låtnamn. För att söka efter ett namn, använd översättingstabellen nedan. FRONTPANELS KNAPP EGENSKAP Band/Loud Enter Snabbvals knapp 1 A, B C 1 Snabbvals knapp 2 D, E,F 2 Snabbvals knapp 3 G, H, I, 3 Snabbvals knapp 4 J, K, L, 4 Snabbvals knapp 5 M, N, O, 5 Snabbvals knapp 6 P, Q, R, 6 Mode S, T, U, 7 I<< V, W, X, 8 >>I Y, Z, Mellanslag, 9 DISP _, -, +, 0 11

12 1: Reset knapp Tryck in med ex en penna eller annat tunt föremål. Används när: innan man startar spelaren första gången, spelaren har låst sig eller inte svarar på knapptryckning, eller när det står ERROR i displayen. 2: Stöldskydd Blinkande röd lampa som visar att man har plockat ut fronten till spelaren och därigenom gjort spelaren värdelös att stjäla. OBS: Om inte spelaren fungerar ordentligt efter att RESET knappen har trycks in kan man göra rent anslutningsterminalerna bak på fronten och bakom fronten, men en tops med tvättsprit på. Tekniska specifikationer: CD spelaren. Signalbrusförhållande 65dB. Kanalseparation..50dB. Frekvensåtergivning...20Hz 20KHz. Radio. Känslighet..10dBµ. Stereoseparation.30dB. Signalbrusförhållande. 65dB. Mottagningsområde..87,5 108MHz. Kanalsstegning.50KHz. Generell. Strömförsörjning.13,8 volt (10,8 15,6 volt). Högtalar impedance.4 8 Ohm. Uteffekt på inbygga slutsteget 4x50watt. OBS. Rätt till ändringar av teknisk data och utförande utan föregående meddelande förbehålles. 12

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

Digital Media Receiver. ida-x305s

Digital Media Receiver. ida-x305s FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI Owner s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-183BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-185BT. ALPINE ELECTRONICS GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer