MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning"

Transkript

1 MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

2 Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för farliga strålar ifrån laserenheten. VARNING!! Risk för elstötar eller kortslutning om apparaten öppnas VARNING!! Utsätt aldrig spelaren för regn eller fukt då risken är stor för elstötar. 1

3 KONTROLLERNAS PLACERING 1. PROG knapp 2. MODE knapp 3. ESP/ALBUM knapp 4. SKIP >> knapp 5. STOP knapp 6. SKIP << knapp 7. DC strömuttag 8. Laddningsknapp 9. Laddningsindikator 10. LINE utgång 11. Hörlursuttag 12. Volymkontroll 13. DBBS väljare 14. PLAY/PAUSE knapp 15. Displayfönster 16. CD öppnare STRÖMFÖRSÖRJNING Batteridrift: 1. Öppna batteriluckan och stoppa i 2st R6 (AA) batterier av typen alkaline. Var noga med att polariteten (+/-) blir rätt. 2. Sätt tillbaka batteriluckan. Speltid (oavbruten) Batterityp MP3 läge CD läge Alkaline 1500mah, R6 eller liknande NI-CD laddningsbara (min. rek. 1,2V 650mA) 4 timmar 6 timmar 2 timmar 3 timmar Notera: Zink/Karbon eller Zink/klorid batterier rekommenderas ej till denna spelare då livslängden är väldigt kort på dom. Medföljande nätdel bör användas så ofta som möjligt. Nätdelen: 1. Anslut den lilla kontakten från nätdelen till strömuttaget på spelaren. 2. Anslut sedan nätdelen till ett 220V vägguttag. OBS!! SE TILL ATT LADDNINGSKNAPPEN ÄR I LÄGET OFF NÄR NÄTADAPTERN ÄR ANSLUTEN OCH DU INTE HAR LADDNINGS- BARA BATTERIER I SPELAREN. 2 x R6 (AA) alkaline batterier 2

4 ATT ANVÄNDA LADDNINGSBARA BATTERIER 1. Öppna batteriluckan och stoppa i 2st uppladdningsbara batterier av typen R6 (AA). Var noga med att polariteten (+/-) blir rätt. Båda batterierna måste vara av typen Ni-CD eller Ni-MH annars finns risken för explosion eller läckage. 2. Anslut nätadaptern och sätt laddningsknappen i läget ON för att påbörja laddningen. Den röda laddningsindikatorn tänds för att visa att laddningen påbörjats. 3. Efter 15 timmars laddning så kopplar du bort nätadaptern och ställer laddningsknappen i läget OFF. Ladda aldrig i mer än 24 timmar i ett sträck då detta kan påverka livslängden på batterierna negativt. DIGITAL ANTI-SKAK FUNKTION Denna spelare har den senaste teknologin för att undvika avbrott vid uppspelning. En digital anti-skak krets förhindrar avbrott om spelaren utsätts för stötar eller vibrationer. Anti-skak funktionen aktiveras automatiskt så fort du börjar spela en skiva, ESP tänds då i displayen. Om du inte behöver anti-skak funktionen så trycker du bara på ESP knappen och ESP försvinner från displayen. För att ta bort anti-skak funktionen trycker du på ESP knappen (endast CD skiva) 1. När du använder anti-skak funktionen så förkortas livslängden på batterierna, då skivan roterar i en mycket snabbare hastighet och minnesfunktionen är aktiv. 2. När anit-skak funktionen är på så blir det inga avbrott i musiken även fast spelaren utsätts för stötar eller vibrationer. Den korrigerar inte störningar från repiga eller skadade skivor. 3. När du endast använder batterierna när du lyssnar så bör du endast använda anti-skak funktionen om det är nödvändigt, annars tar batterierna slut mycket fortare. 3

5 ATT ANVÄNDA HÖRLURARNA Anslut hörlurarna till det gröna hörlursuttaget på sidan av spelaren till Undvik att spela med för hög volym under en längre tid då detta kan skada din hörsel. Justera volymen till önskad nivå. ANSLUTNING TILL ANNAN UTRUSTNING Du kan ansluta spelaren till en annan utrustning om du vill. Tex. till din hemstereo om du saknar en vanlig CD spelare. 1. Anslut en kabel (medföljer ej) från LINE utgången (svart) till CD/AUX ingången på stereon. Stäng alltid av strömmen på spelaren samt annan utrustning vid anslutning! LINE utgång 3,5mm Stereo kontakt Till LINE ingång 2 x RCA Hanar SKÖTSEL Utvändig rengöring: Rengör spelaren utvändigt med en torr mjuk trasa. Om spelaren är väldigt smutsig så kan du använda ett svagt rengöringsmedel och vatten, torka sedan torrt. Rengöring av CD-linsen: Om linsen är smutsig kan skivan hoppa och i värsta fall inte fungera alls. Vi rekommenderar att du köper en så kallad CD-lins rengörare som du finner hos din Radio/TV handlare. 4

6 ATT SPELA EN SKIVA 1. Anslut hörlurarna till hörlursuttaget. 2. Öppna CD luckan med öppnaren. 3. Vrid ner volymen till minimum. 4. Stoppa i en CD skiva med textsidan uppåt och tryck ner den tills du hör att den låser fast. 5. Stäng CD luckan, ett klickljud hörs då. 6. Tryck på PLAY knappen för att börja uppspelningen. Ta ur CD skivan Håll i kanten av skivan samtidigt som du trycker på centrumhållaren, ta sedan ur skivan. OBS! Vänta tills skivan slutat snurra innan du öppnar luckan. Endast CD skivor med loggan garanterar vi att denna spelare klarar att spela. Brända skivor (CDR/CDRW) inspelade på dator kan spelas med eventuella störningar och i vissa fall inte alls. Du kan spela 8cm skivor utan adapter. Att lyssna med extra bas Sätt BASS BOOST (extra bas) knappen i läget ON. Baseffekten styrs av hur hög volym du lyssnar med. Att stänga AV/PÅ spelaren Denna CD spelare har ingen AV/PÅ knapp (ON/OFF) För att sätta på: Tryck på För att stänga av: Tryck på Tryck på PLAY/PAUSE STOP 1 gång för att stoppa spelningen. STOP 2 gånger för att stänga av spelaren på en gång. Automatisk avslagning När spelaren inte används men är påslagen så stängs den av automatiskt efter ca. 1 minut. 5

7 DISPLAYEN När du trycker på för att spela Så visar displayen som hastigast och fortsätt sedan uppspelningen. För att visa totalt antal album, spår och total speltid så trycker du på STOP knappen en gång. A: Totalt antal ALBUM B: Totalt antal SPÅR C: Visar bara MP3 D: Visar bara CD E: Totalt antal SPÅR F: Total speltid på skivan. Album nr. Spår nr. Spår nr. I spelläget PLAY Displayen visar spårnumret och spelad tid av det spåret. Spelad tid Spelad tid I pausläget PAUSE Spelat spår är i pausläge och spelad tid visas. Notera: Om CD luckan öppnas när du spelar en skiva så visas texten (öppen) i displayen. Notera: När en blinkade symbol visas i displayen så innebär det att det är dags att byta batterier. 6

8 REPEAT / PLAY FUNKTIONER För varje tryck på knappen MODE så visas korresponderande funktion i displayen. Visas i displayen. Spåret som spelas kommer att repeteras. Vid uppspelning eller i stoppläge (Antal tryck) Visas i displayen. Alla spår på skivan kommer att spelas igen. (Upprepas) Vid uppspelning eller i stoppläge (Antal tryck) Endast MP3 skivor Visas i displayen. Alla spår i albumet kommer att spelas igen. Vid uppspelning eller i stoppläge (Antal tryck) Endast MP3 skivor Visas i displayen. Alla spår på hela skivan kommer att spelas igen. Vid uppspelning eller i stoppläge (Antal tryck) NOTERA: I normala spelläget visas ingen av symbolerna i displayen. NORMAL UPPSPELNING Tryck 1 gång för att spela Spelar hela skivan. (Antal tryck) 7

9 INTROSPELNING / PROGRAMMERING AV SPÅR INTRO: Introfunktionen gör det möjligt att spela dom 10 första sekunderna av varje spår på hela skivan. När spelaren är i stoppläge så trycker du på MODE knappen 3 gånger och sedan på PLAY/PAUSE knappen för att starta introfunktionen. Om du redan spelar en skiva så trycker du på MODE knappen 3 gånger och sedan på bakåt knappen för att starta introfunktionen. Alternativt så startar introfunktionen när spåret du spelar tagit slut. NOTERA: För att starta introfunktionen på en MP3 skiva så trycker du på MODE knappen 4 gånger. PROGRAMMERING AV SPÅR Denna funktion gör det möjligt att spela en spåren i önskad ordning. Att programmera: Programmering kan endast göras i stoppläge. 1. Tryck på PROGRAM knappen. Spårnumret och symbolen visas i displayen. 2. Tryck på eller för att välja önskat spår. 3. Tryck sedan på PROG knappen för att spara spåret du valt. 4. Upprepa steg 2 och 3 för att programmera upp till 64 spår. 5. Tryck sedan på för att lyssna på din programmering. 6. För att radera din programmering trycker du 2 gånger på STOP knappen Det första spårnumret i programmeringen. Det andra spårnumret 8

10 Att programmera MP3 Programmering kan göras i stoppläget 1. Tryck på PROGRAM knappen. symbolen och ALBUM nummer blinkar i displayen. 2. Tryck på eller för att välja önskat ALBUM nummer. 3. Tryck på PROGRAM knappen för att spara ALBUM numret i minnet. 4. Tryck på eller för att välja önskat spår. 5. Tryck på PROGRAM knappen för att spara spåret i minnet. 6. Upprepa steg 2 till 5 för att spara upp till 64 spår i minnet. 7. Tryck på för att starta uppspelningen av det du lagrat. 8. För att radera din programmering så trycker du 2 gånger på STOP knappen. RANDOM SPELNING (SLUMPVAL) RANDOM funktionen gör det möjligt att spela skivans alla spår i slumvald ordning. Exempel: Om RANDOM funktionen är vald medans du spelar spår nr. 8 så kommer den slumpvalda spelordningen att börja så fort spår 8 är klar. CD: I spel eller stoppläget trycker du på MODE knappen 4 gånger för att aktivera RANDOM funktionen Trycker du på MODE knappen ännu en gång så övergår du till normal spelning. MP3: I spel eller stoppläget trycker du på MODE knappen 5 gånger för att aktivera RANDOM funktionen På en MP3 skiva så spelas först alla spår i det aktuella albumet och sedan skiftar spelaren till nästa album. 9

11 ATT BYTA SPÅR OCH SÖKA SPÅR För att backa tillbaka till början av spåret eller föregående spår. Tryck upprepade gånger på För att byta till nästkommande spår. Tryck upprepade gånger på För att söka bakåt i ett spår (spola) Håll knappen nedtryckt För att söka framåt i ett spår (spola) Håll knappen nedtryckt En låg ljudvolym kommer att höras när du söker (spolar) i ett spår. Detta för att underlätta sökningen. För att välja ALBUM på en MP3 skiva så trycker du bara upprepade gånger på ALBUM knappen. ATT SPELA MP3 SKIVOR 1. Sätt i en MP3 skiva i spelaren. 2. Tryck på för att börja spela skivan. Räkna med ca 15 sekunder innan skivan börjar spela. Spelningen börjar från ALBUM 1 spår Tryck på STOP för att stoppa uppspelningen. MP3 SUPPORT (MPEG 1, layer 1/ 2/ 3/) * I playläge Album nr. Spår nr. Total antal album * I stoppläge Totalt antal spår Spelad tid 10 Visar bara MP3

12 SPECIFIKATIONER PROBLEMSTÄLLNINGAR / RENGÖRA SKIVOR Problemställningar Problem Spelaren fungerar inte Inget ljud i hörlurarna Skivan är felvänd. Skivan är ej korrekt på plats. Smutsig eller skadad skiva. CD linsen är smutsig. CD luckan ej stängd. Kondens i spelaren,låt den stå i rumstemp i ca 50 minuter. Strömadaptern sitter inte i uttaget. Dåliga batterier. Autoavstängningen är på, tryck på PLAY knappen. Kontakten sitter inte i ordentligt på spelaren. Hörluren är ansluten felaktigt i den svarta LINE utgången. Inget ljud när du spelar genom en annan anläggning Orent ljud (musiken hoppar eller liknande) Anslutningen är felaktig. Strömmen är ej påslagen på spelaren eller den andra enheten. Smutsig eller skadad skiva. Dåliga batterier. CD linsen är smutsig. Hörluren dåligt ansluten. Spelaren är utsatt för extrema stötar/vibrationer. Rengöring av skivor. Gör rent skivor med en mjuk trasa, torka från mitten och utåt. Använd aldrig starka medel som kan skada skivan. 11

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning Högpresterande stereosystem bruksanvisning Introduktion, beskrivning & ingående tillbehör 3 KONTROLLER FRÄMRE PAnel 4 KONTROLLER BAKRE PAnel 5 FUNKTIONER FJÄrrkontroll 6 INSTALLATIon 7 DRIFt 8 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Användarmanual Plextalk PTN1

Användarmanual Plextalk PTN1 Användarmanual Plextalk PTN1 Tack för att du skaffat en Daisyspelare från Iris. Med hjälp av denna manual kan du snabbt komma igång med din spelare. Har du ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 2 PLEXTALK PTN-1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOM IGÅNG MED PLEXTALK... 4 Lådans innehåll... 4 Placering av spelaren... 4 Anslut en strömkälla... 4 Slå på och av strömmen... 4 Sätta in

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G 2012-01-25.KT B R U K S A N V I S N I N G Världsradio för FM / LV / MV / KV-mottagning (FM/LW/MW/SW) SVENSK Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Inledning... Kontroller och uttag... Displayens symboler...

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 DIGITAL MEDIAKAMERA GZ-MC500E VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 AVANCERADE FUNKTIONER 31 MENYINSTÄLLNINGAR

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer