Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

2 Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre eller det bakre skyddshöljet. Vid reparations bör du alltid vända dig till specialiserad personal. Denna symbol varnar användaren för förekomsten av oisolerad spänning som finns inuti enheten. Spänningen kan vara tillräcklig för att utgöra en hälsorisk för användaren. Utropstecknet indikerar viktig information om skötsel, användning och service i denna bruksanvisning. VARNING FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTISK CHOCK BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA ENHETEN FÖR FUKT ELLER VÄTA. - AVLÄGSNA ALDRIG SKYDDSHÖLJEN PÅ ENHETEN. ENHETEN HAR INGA FÖR ANVÄNDAREN UTBYTBARA DELAR INUTI. - ANNAN ANVÄNDNING ELLER HANTERING SOM INTE BESKRIVS I DENNA BRUKSANVISNING KAN RESULTERA I HÄLSOSKADLIG RADIOAKTIV STRÅLNING. Inuti enheten finns synlig och osynlig laserstrålning. Öppna därför aldrig enheten och undvik exponering för laserstrålar. Den överstrukna soptunnan indikerar att enheten ej får slängas i vanligt hushållsavfall. När ska slängas bör den lämnas in på närmsta återvinningsstation som elektroniskt avfall. - Använd inte enheten i små utrymmen som inte tillåter ventilation, exempelvis bokhyllor eller förslutna skåp. - Utsätt inte enheten för droppande vatten eller stänk.

3 Översikt kontroller Innan användning, avlägsna plasthöljet som skyddar pickupnålen genom att dra den av pickupen i pilens riktning (se bild). 1. Plats för LP-skiva 2. 45RPM-adapter 3. Lyft upp pickup-armen. (Tryck på knappen för att lyfta pickup-armen). 4. Pickuparm 5. Hastighetsreglage 6. Pickupstöd 7. Högtalare 8. Dammskydd 9. Display 10. Frekvensväljare 11. Bandväljare 12. Funktionsväljare 13. Basförstärkning 14. Mode-knapp (Program, repetera 1, repetera album, repetera alla, Intro, slumpmässigt) 15. Stop/USB/Minneskort 16. Play/Paus 17. Rec 18. Framåt Bakåt 20. Minneskortläsare för SD/MMC 21. Hörlursuttag 22. USB-uttag 23. Volymkontroll 24. IR-sensor 25. Strömindikator 26. FM-antenn 27. Automatisk stopfunktion (AV/PÅ) 28. Aux linjeutgång 29. Strömanslutning

4 Strömförsörjning Ta försiktigt ur enheten ur kartongen, spara förpackningen för framtida användning. Anslut sedan enheten till ett 230V AC-50Hz vägguttag. AM/FM radio Användning 1. Ställ in funktionsväljaren (12) på radioposition. 2. Välj frekvensband med bandväljaren (11). 3. Ställ in den önskade frekvensen med frekvensväljaren (10). 4. Justera volymen till önskad nivå (23). 5. För att stänga av radiofunktionen, ställ in funktionsväljaren (12) på OFF. Antenn Flytta omkring antennen för att söka upp den bästa platsen för mottagning. För mottagning av AM används en inbyggd antenn. Du kan då behöva flytta runt enheten för att få bäst mottagning. FM stereo och monomottagning När du ställt in en FM-signal, ställ bandväljaren till FM ST. Enheten kommer nu att ta emot signalen med stereoljud. Indikatorn för FM stereo visas. Användning av skivspelaren Förberedelse Öppna höljet. Lossa pickuparmen och avlägsna pickupskyddet. Lyssna på skivor 1. Ställ in funktionsväljaren (12) på Phono. 2. Placera en skiva i enheten. Använd 45RPM-adaptern om du ska spela en 17cm EP. 3. Ställ in hastigheten (5) till 33 eller 45 eller 78RPM beroende på vilken skiva du ska spela. 4. Lossa pickuparmen och avlägsna pickupskyddet. 5. Lyft pickuparmen med knappen. 6. Flytta pickuparmen till början av skivan, eller till ett specifikt spår. 7. Sänk försiktigt ner pickuparmen med knappen för att starta uppspelningen. 8. När skivan är slut stannar skivan automatiskt. Lyft försiktigt pickupen och placera den i hållaren. 9. För att stoppa skivan manuellt, kan du försiktigt lyfta pickupen och placera den i hållaren. 10. Sätt funktionsväljaren (27) på ON för att skivspelaren ska spela utan att stanna. OBS! stanna inte den roterande skivan manuellt. Flytta ej skivspelaren utan att pickuparmen har sätts fast i sin hållare, det kan skada pickuparmen. Sätt tillbaka skyddshöljet på pickupen när du inte använder enheten. AUX linjeutgång Du kan ansluta enheten till externa högtalare (4 OHM) genom att ansluta uttagen L, R till dina externa högtalare (ej inkluderade). OBS! Ljudet från de inbyggda högtalarna kommer fortfarande att höras även efter att du anslutit externa högtalare.

5 Hörlurar Den här enheten använder standardiserade uttag för hörlurar, 3.5mm med en impedans på 8 Ohm eller mer. Högtalare kopplas automatiskt bort då hörlurar ansluts till hörlursuttaget (21). Användning av USB/Minneskort Anslut och avlägsna USB/Minneskort 1. Sätt i ett USB/Minneskort 2. Tryck på Stop/USB/Minneskort i 2 sekunder för att välja läget för USB eller minneskort. Enheten kommer automatiskt att läsa det totala antalet musikfiler och sedan starta uppspelningen. OBS! Bara filformatet Mp3 stöds. Enheten stöder inte alla typer av USB lagringsenheter. 3. För att avbryta uppspelning, tryck Play/Paus. Den uppspelade tiden blinkar. 4. För att återuppta uppspelningen tryck Play/Paus igen. 5. För att avbryta uppspelning tryck Stop. Byta låt Att byta låt vid uppspelning av USB/Minneskort 1. Tryck på Framåt eller Bakåt (18, 19) tills önskad filnummer visas på displayen. 2. Tryck på katalog upp/ner på fjärrkontrollen (11, 12) för att byta album/mapp. Repetera uppspelning på USB/Minneskort 1. Om du bara vill repetera samma låt trycker du på Mode (14). 2. För att repetera hela albumet/mappen trycker du Mode två gånger. Rep folder visas då på displayen. 3. För att repetera alla, tryck på Mode en tredje gång och Rep All visas på displayen. 4. För att avbryta repetitionen, tryck på Stop och sedan upprepade gånger på Mode tills indikatorn för repetition försvinner från displayen. OBS! Om du har valt att repetera alla gäller det även för normalt spelläge samt för program (läs mer om programfunktionen nedan). Slumpmässig uppspelning av låtar på USB/Minneskort 1. Tryck på Mode fem gånger, indikatorn Random kommer då att visas på displayen. 2. Tryck på +/- för att börja spela. Låtarna spelas då upp slumpmässigt. 3. För att avbryta den slumpmässiga uppspelningen, tryck på Mode en gång till eller på Stop tills indikatorn på displayen försvinner. Spela låtintro på USB/Minneskort 1. Tryck på Mode fyra gånger medan du spelar. Intro kommer då att visas på displayen. 2. Tryck +/- för att starta introuppspelningen. 3. För att avbryta uppspelningen, tryck på Mode eller på Stop tills indikatorn på displayen försvinner. Programmerad uppspelning på USB/Minneskort Innan du går in i programläget måste du avbryta uppspelning. Tryck på Stop (15) följ sedan instruktionerna nedan. 1. Tryck på Program (14). Följande information visas på displayen. 2. Tryck på Framåt och Bakåt (18, 19) på enheten för att välja låtar att spara i programmet, exempelvis spår Tryck på Program. Det första programvalet sparas nu i programminnet.

6 Displayen När du spelar upp Mp3-filer kan du trycka på knapp (6) på fjärrkontrollen för att aktivera sökfunktionen för filer/mappar. Radera filer på USB/Minneskort Tryck på Delete (11) på fjärrkontrollen. Tryck sedan +/- för att välja låt och bekräfta sedan raderingen genom att trycka på Rec. Lyssna på en programmerad uppspelning Tryck på Play/Paus. Uppspelningen kommer då att starta från början av det första spåret. För att rensa programminnet avbryter du först uppspelningen genom att trycka på Stop. Välj sedan Tuner eller Phono med funktionsväljaren för att rensa minnet. Spela in från vinylskivor Du kan enkelt spela av dina favoritlåtar på vinyl till Mp3-format och lagra dem på USB eller på SD/MMC minneskort. 1. Ställ in funktionsväljaren (12) på Phono. 2. Välj det spår som ska kopieras. 3. Tryck på Rec för att starta en synkroniserad avspelning. DIsplayen visar då symbolen för USB eller Card. 4. Välj med Framåt eller Bakåt (15, 16) för att spela in på USB eller på minneskort. 5. För att avbryta kopieringen trycker du på Rec (14) eller Stop/CD/USB/SD (16). Kopiera Mp3-filer från en dataskiva Du kan kopiera filer och lagra dem på din lagringsenhet genom att använda USB-porten eller minneskortläsaren. 1. Sätt i USB och minneskort och tryck på Rec för att kopiera. 2. Tryck på kopieraknappen för att starta. Displayen visar nu CHE, och Copy USB/Card blinkar. 3. Tryck på Rec (17) eller Stop/CD/USB/SD (16) för att avbryta kopieringen. Basförstärkning Tryck en gång på Bass Boost (13) för att aktivera funktionen som ger ett kraftfullt basljud.

7 Fjärrkontroll Förberedelser innan användning 1. Avlägsna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen. 2. Sätt i det medföljande CR2032 3V batteriet. Sätt i batteriet med rätt polaritet, se bilden på insidan av batteriluckan. 3. Sätt tillbaka batteriluckan. 1. Play/Paus 2. Rec 3. Stop/CD/USB/SD 4. Bakåt 5. Framåt + 6. Display 7. Program 8. Mode (Repetera 1, repetera album, repetera alla, Intro, Slumpmässig uppspelning). 9. Bläddra mapp uppåt 10. Bläddra mapp nedåt 11. Radera

8 Byta Batterier När fjärrkontrollen slutar att fungera eller avståndet på vilket den fungerar krymper ska du byta batteriet mot ett nytt av samma typ. Använda fjärrkontrollen - Rikta fjärrkontrollen mot enhetens IR sensor (24) och tryck försiktigt på knapparna. Fjärrkontrollen fungerar på upp till ca 5 meters avstånd. Men när fjärrkontrollen används i vinkel är avståndet mindre, använd den därför rakt framför enheten. - Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt ljus (direkt solljus eller annan stark belysning) och försäkra dig om att kontrollens signaler inte hindras av störande objekt. Specifikationer Strömförsörjning AC 230V 50Hz Högtalareffekt Max 2 x 12Watt Radiofrekvensomfång FM Mhz AM KHz

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning L-81 USB SKIVSPELARE Remdriven skivspelare med direkt inspelning Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc-system. Gäller för alla BDS x80-modeller 3D Blu-ray TM Disc-system Gäller för alla BDS x80-modeller Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion 3 Beskrivning och funktioner 3 Uppackning 3 Inkluderat 3 Installationsplats 4 BDS anslutningar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer