PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION."

Transkript

1 PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved

2 RCR-4650USMP VY OVAN Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions manual noggrant. FRONT VY Spara manualen för framtida bruk! Notera: Denna manual är utfärdad innan utveckling av denna produkt. När enheten behöver förbättringar så går prioriteringen till produkten själv, och inte till denna manual. Därför kan det hända att instruktions manual inte är helt överensstämmande med alla funktioner på den aktuella produkten. Därför kan den faktiska produkten och förpackningen, likaså namn och illustrationer skilja sig från manualen. Illustrationer som visas är exempel i denna manual och kan skilja sig mot verkligheten. BAKRE VY Vi reserverar oss för eventuella stavfel eller dylikt i denna manual.

3 VARNINGAR Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för att uppmärksamma användare att det finns viktiga instruktioner vid användning av produkten. Blixt med pilspets inom en triangel är en varningssymbol för att uppmärksamma användaren om FARLIG SPÄNNING inuti enheten. Minska risken för elektriska stötar, ta en bort höljet, det finns inga utbytbara delar inuti enheten, överlåt ALL service till kvalificerad service tekniker. Denna enhet använder laser. Endast kvalificerade servicetekniker får öppna höljet eller utföra service på denna enhet, pga. risken för ögonskador. Denna enhet använder 230V ~50Hz. Om enheten inte används under en längre period ska du dra ur kontakten ur AC vägguttag. Denna enhet får ej utsättas för fukt eller regn. Power knappen på denna enhet sitter på de sekundära kretsarna och kopplar inte ifrån enheten helt från strömmen när enheten är i OFF läge. Se till att alla anslutningar är korrekt utförda innan du använder enheten. Denna enhet ska positioneras så att den är ordentligt ventilerad. Undvik att placera den till exempel på ytor där den täcks av gardiner, på mattor eller i inbyggda installationer så som i en bokhylla. Utsätt inte denna enhet för direkt solljus eller värmekällor. Se till att batterier är installerade med rätt polaritet. Blanda ej gamla och nya batterier. Korrekt disposition Uppspelnings möjlighet på egengjorda CD:s på Roadstars enheter. CD-R/CD-RW i CD-DA och i MP3 format kan spelas upp. Dock kan fel förekomma pga. varierande kvalité på inspelning. Vid störningar och fel på uppspelning beror det inte på enheten. RCR-4650USMP Portabel stereo radiorecorder med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, USB port och MMC/SD port. INSTRUKTIONS MANUAL Läs dessa instruktioner noga och lär känna din nya enhet innan du använder den för första gången. Spara denna manual för framtida bruk. PLACERING AV KONTROLLER 1. FM Antenn 2. CD Fack 3. USB Port 4. Band Switch (FMST/FM/AM) 5. Tuning Kontroll 6. CD öppna/stänga 7. Power ON indikator 8. Volym kontroll 9. Funktions Switch (RADIO/TAPE-OFF/CD/MP3/USB/SD) 10. Hörlursuttag 11. CD Mode knapp 12. Frekvensskala 13. CD Framåt Skip/Sök knapp 14. CD Bakåt/Sök knapp 15. LCD Display 16. FM stereo indikator 17. CD Play/Pause knapp 18. Album CD knapp 19. CD Stopp knapp 20. Batterifack 21. Band Pause knapp 22. Band Stopp/Eject knapp 23. Band Spola framåt knapp 24. Band Spola bakåt knapp 25. Band Play knapp 26. Band Record knapp 27. Kassett fack 28. SD/MMC kortläsare

4 ANSLUTA TILL STRÖM Innan du startar se till att du har spänningen i elnätet stämmer överens med enhetens som indikeras på ratingplate på baksidan. För din egen säkerhet läs följande instruktioner noga innan du försöker att ansluta denna enhet till ett vägguttag. NÄT (AC) ANVÄNDNING Denna enhet är designad att endast användas på AC 230V 50Hz ström. Ansluta den till andra strömkällor kan orsaka skador på enheten. VARNING För att undvika elektriska stötar, öppna aldrig enheten. Överlåt all service och reparation till kvalificerade service tekniker. SÄKERHETS FÖRESKRIFTER Utsätt inte denna enhet för regn eller fukt. Strömförsörjning: 230V 50Hz - AC ENDAST! Denna symbol betyder att enheten är dubbel isolerad. En jordad anslutning krävs ej. STRÖM FÖRSÖRJNING Ta försiktigt ur stereon ur sin förpackning, behåll packmaterial och förpackning för framtida bruk. RADIO ANVÄNDNING 1. Ställ Funktions switchen (9) till RADIO position. 2. Välj önskad frekvens band med Band switch (4). 3. Sök till önskad radiostation genom att vrida på Tuning kontrollen (5). 4. Justera volymen (8) till önskad nivå. 5. Stäng av radion, ställ Funktions switchen (9) till TAPE-OFF position. Antenn För FM mottagning finns det en teleskop antenn (1) på baksidan av enheten. Dra ut antennen och rikta in den för att uppnå bästa mottagning. För MW mottagning så tas signalen upp genom en inbyggd ferrit antenn. Du kan behöva flytta runt enheten för att uppnå bästa mottagning. FM Stereo och Mono Mottagning När en FM signal har mottagits, ställ BAND switchen (4) till FM ST position kommer sändningen att mottas i stereo ljud. FM Stereo indikatorn (16) kommer att tändas. När stereo signalen är för svag och mottagning är brusig, så är det bättre att mottaga sändningen i mono. Ändra Band switchen (4) till FM (Mono). Mottagningen kommer att bli mindre brusig. ANVÄNDA CD För att ta ur en CD från dess fodral, tryck ner i mitten av fodralet och lyft ur skivan genom att hålla i kanterna. AC NÄT ANVÄNDNING Anslut medföljande AC nätsladd till AC power uttaget på baksidan av enheten. Anslut AC mätsladden till ett vägguttag. Och starta enheten. Se till att spänningen är kompatibel. Batteri Användning Ta bort sladden från enheten för batterianvändning. Öppna batterifacket (20) på baksidan av enheten och sätt i 6st UM-2 batterier enligt det diagram som finns inuti facket. Batterier ska tas ur enheten om den inte används under en längre period. Förbrukade batterier skall tas ur enheten för att undvika läckage. Fingeravtryck och damm skall försiktigt torkas bort från skivans yta med en mjuk ren trasa. Till skillnad från Vinylskivor, så har CD skivor inga fördjupningar som kan samla damm och mikroskopisk smuts så torka mjukt och försiktigt av med en mjuk trasa för att få bort de mesta partiklarna. Torka i en rak linje från insidan till utsidan av skivan. Små dammpartiklar och små fläckar kommer ej ha någon effekt på reproduktions kvalité. Använd aldrig kemikalier så som skivrengöring, antistatisk spray, bensen, eller thinner för att rengöra enheten. Kemikalier kan orsaka skador på skivans ytor. Skivor skall läggas tillbaka i sina fodral efter användning. Detta gör att du undviker skador på skivorna. Utsätt inte skivor för direkt solljus, eller höga temperaturer under längre perioder, annars kan temperaturen böja skivan. Sätt ej fast någon etikett eller skriv något på skivan.

5 Ladda i en CD 1. Ställ Funktions Switchen (9) till CD/MP3/USB Position. 2. Öppna CD facket genom att lyfta hörnet på (6). 3. När CD facket är öppet, ta bort skivan från sitt fodral och placera den försiktigt i facket med etiketten uppåt. Placera 3 skivor på centrum axeln i facket. 4. Stäng CD facket genom att trycka på hörnet på CD luckan. Det totala antalet med spår visas på displayen: Uppspelning startar. Under uppspelning, så visas det aktuella spåret. 5. Justera VOLYMEN till önskad nivå. 6. För att temporärt stoppa uppspelning, tryck på PLAY/PAUSE knappen (17) en gång. Play indikatorn kommer att blinka på displayen. Tryck på PLAY/PAUSE knappen igen för att återuppta uppspelningen. 7. För att stoppa uppspelning, tryck på STOPP knappen (19) en gång. 8. För att stänga av enheten välj TAPE med Funktions Switchen (9). Vänligen notera: Om CD luckan råkar öppnas under uppspelning, så kommer kommer att visas på displayen. Vänta tills skivan helt har stannat innan du öppnar CD facket. Denna enhet kan spela 3 (8cm) singlar utan en adapter. Ladda MP3 filer från ett USB minne Ställ funktions switchen till CD/MP3/USB. Anslut MP3 spelare till USB porten för att starta den. När den är igång, så kan USB MP3 spår väljas på samma sätt som CD spår. LOKALISERA ETT SPECIELLT SPÅR ELLER PUNKT PÅ ETT SPÅR 1. Tryck på SKIP ner (14) en gång för att gå tillbaka till början av aktuellt spår. 2. Tryck på SKIP ner knappen upprepade gånger för att gå tillbaka till föregående spår. 3. Tryck på SKIP upp (13) knappen upprepade gånger för att gå till nästa spår. 4. Tryck och håll inne antingen SKIP upp eller SKIP ner för att spola framåt eller bakåt, till en viss del av spåret. Notera: Låg ljudnivå kommer att höras under sökprocessen för att hjälpa att lokalisera korrekt punkt på spåret. UPPREPAD UPPSPELNING MED CD 1. Tryck på PLAY/PAUSE (17). 2. För att upprepa samma spår, tryck på MODE knappen (11) en gång. Indikatorn REP 1 visas på displayen. CD kommer att starta singel repeat uppspelning tills STOPP knappen (19) trycks på. Tryck på MODE knappen 4 gånger ytterligare för att avbryta singel repeat. Indikatorn REP 1 försvinner från displayen. 3. För att repetera hela skivan, tryck på MODE knappen (11) två gånger. REP ALL kommer att visas på displayen. RANDOM UPPSPELNING MED CD 1. Tryck på PLAY/PAUSE knappen (17) och efter trycker du på MODE knappen (11) 4 gånger för att gå till Random (slumpvis) läge. RAND visas på displayen, tryck sedan på PLAY/PAUSE för att starta uppspelning i Slumpvis ordning. 2. Tryck på SKIP upp knappen (13) för att gå till nästa slumpvis valda spår. 3. Tryck på MODE knappen en gång för att återgå till normalt uppspelnings läge. REPETERA UPPSPELNING MED MP3 1. Tryck på PLAY/PAUSE knappen (17). 2. För att repetera samma spår, tryck på MODE knappen (11) en gång. Indikatorn REP 1 visas på displayen. Upprepad singel uppspelning kommer att starta tills STOPP knappen (19) trycks på. Tryck på MODE knappen 4 gånger till för att avbryta uppspelning. Indikatorn REP 1 försvinner från displayen. 3. För att repetera hela skivan, tryck på MODE knappen (11) 3 gånger. REP ALL kommer att visas på displayen. 4. Tryck på MODE knappen 3 gånger till för att avbryta all skivuppspelning. Indikatorn kommer då att försvinna från displayen..

6 RANDOM UPPSPELNING I MP3 1. Tryck på PLAY/PAUSE knappen (17) och efter tryck på MODE knappen (11) 3 gånger för att gå till Random läge. RAND visas på displayen, tryck sedan på PLAY/PAUSE knappen (17) för att starta uppspelning i Random (slumpvis) ordning. 2. Tryck på SKIP upp knappen (13) för att gå till nästa Random spår. 3. Tryck på MODE knappen en gång till för att återgå till normalt uppspelnings läge. PROGRAMMERAD UPPSPELNING FÖR CD/USB OCH MMC/SD KORT CD 1. Tryck på PLAY/PAUSE knappen (17) och efter 5 sekunder på STOPP knappen (19). 2. Tryck på MODE knappen (11). Spårnummer P-01 kommer att visas och PROG kommer att visas på displayen för att indikera det första valet. 3. Tryck på SKIP ner eller SKIP upp för att välja önskat spår att programmera. Det spårnummer som kommer att programmeras kommer att visas på displayen. 4. Tryck en gång på MODE knappen (11) för att lägga in spåret i minnet. P-02 kommer att visas. 5. Repetera steg 3 och 4 till programmering upp till 20 spår. 6. Tryck på PLAY/PAUSE knappen (10) en gång för att starta programmerade uppspelningen. 7. För att avbryta programmerade uppspelningen, tryck på STOPP knappen (19) två gånger. Notera: Under programmerad uppspelning, om du önskar att upprepa hela programmerade uppspelningen, tryck på MODE knappen (11) upprepade gånger tills REP indikatorn visas på displayen. ANTI-SHOCK FUNKTION Under användning, om spelaren skulle ta emot skakningar eller vibrationer (t.ex. om du går eller i ett fordon), ANTI-SHOCK funktionen är aktiv till att säkerställa oavbruten uppspelning när enheten är på. Om enheten skulle ta emot skakningar i mer än 10 sekunder i CD uppspelning, eller 35 sekunder i MP3 uppspelning, så kan ljudet tystat en kort stund och återupptas när enheten har stabiliserats efter skakningarna. Notera: Anti-Shock funktionen kommer inte korrigera errors som uppkommer av användning av repade eller smutsiga skivor. VIKTIGT!! Under uppspelning av CD/MP3, ANTI-SHOCK funktionen är alltid PÅ och denna funktion kan EJ avaktiveras. KASSETT ANVÄNDING SÄTT I OCH TA UR KASSETTBAND 1. Tryck på Stopp/Eject knappen (22) för att öppna Kassett luckan. 2. Stoppa i ditt kassettband i hållaren med uppspelningssidan mot dig. 3. Stäng Kassett luckan ordentligt innan du startar. 4. När du slutfört uppspelning, tryck på Stopp/Eject knappen för att öppna Kassett luckan, och ta ditt kassettband. UPPSPELNING 1. Ställ Funktions Switchen (9) till TAPE position. 2. Sätt i ditt kassettband med yttersida uppåt. 3. Tryck på Play knappen (25) för att aktivera uppspelning. 4. Ställ in volymen till en behaglig nivå. 5. Tryck på Stopp/Eject knapp (22) när den är färdig. INSPELNING SPELA IN FRÅN RADIO Ställ in Funktions Switchen (9) till RADIO position. Sök till en valfri station och sätt i kassettbandet. Tryck på Record knappen (26) och samtidigt på Play knappen (25) för att starta uppspelning. Tryck på Stopp/Eject knappen (22) när den är färdig. INSPELNING FRÅN CD Ställ Funktions switchen (9) i CD/USB/SD position. Sätt i ett tomt kassettband i spelaren. Tryck på Record knappen (26) och Play knappen (25), enheten kommer att gå till inspelnings. läge. Aktivera CD spelaren (17). För att stoppa inspelning, tryck på Stopp knappen (19) på CD spelaren. Tryck sedan Stopp knappen (22) för Kassett.

7 INSPELNING FRÅN USB/SD Ställ Funktions switchen (9) till CD/USB/SD position. Tryck på CD/USB knappen (18) Tills USB visas på displayen. Sätt i ett tomt kassettband. Tryck på Record (26) och Play (25), så startar inspelnings läge. Aktivera CD spelaren (17). För att stoppa inspelningen, tryck på Stopp knappen (19) på CD spelaren. Tryck sedan på Stopp knappen (22) på Kassett. HÖRLURAR Hörlurar ska ha 3.5mm diameter stereo kontakt och en impedans på 8-32 ohms. När hörlurarna är anslutna till hörlursuttaget (10), så avaktiveras högtalarna automatiskt. SPECIFIKATIONER Strömförsörjning AC: 230V~50Hz Batterier: 6 x UM- 2 Radio Frekvens Omfång FM MHz MW kHz Allmänt Hörlurar:3.5mm stereo kontakt, 8-32W. VIKTIGT Eftersom rörelse på CD mekanismen och de känsliga kretsarna kan orsaka störningar på radio mottagare i närheten så stäng av denna enhet när du använder andra radio enheter. CD spelare Pick Up: Encoding: 3-Beam. Semiconductor Laser 16-bit Linear Denna produkt använder laser Farligt Osynlig laser exponering när enheten öppnas under användning eller om avstängning inte fungerar. Undvik att titta mot laserstrålen. Varning Användning av kontroller, justeringar, eller procedurer som ej beskrivs i denna manual kan orsaka allvarlig strålnings exponering. Angående Compact Discs CD Endast CD skivor med denna identifierings märkning kan användas med denna spelare. Design och specifikationer kan komma att ändras utan vidare förvarning. Notera: Denna manual är utfärdad innan utveckling av denna produkt. När enheten behöver förbättringar så går prioriteringen till produkten själv, och inte till denna manual. Därför kan det hända att instruktions manual inte är helt överensstämmande med alla funktioner på den aktuella produkten. Därför kan den faktiska produkten och förpackningen, likaså namn och illustrationer skilja sig från manualen. Illustrationer som visas är exempel i denna manual och kan skilja sig mot verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella stavfel eller dylikt i denna manual. Denna svenska manual är gjord av MOON RADIO AB version

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com L-175 Skivspelare i glas Svensk Manual www.lenco.com Innehållsförteckning Innehållsförteckning ----------------------------------------------------------------- 2 Beskrivning ---------------------------------------------------------------------------4-5

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning Högpresterande stereosystem bruksanvisning Introduktion, beskrivning & ingående tillbehör 3 KONTROLLER FRÄMRE PAnel 4 KONTROLLER BAKRE PAnel 5 FUNKTIONER FJÄrrkontroll 6 INSTALLATIon 7 DRIFt 8 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Användarmanual Plextalk PTN1

Användarmanual Plextalk PTN1 Användarmanual Plextalk PTN1 Tack för att du skaffat en Daisyspelare från Iris. Med hjälp av denna manual kan du snabbt komma igång med din spelare. Har du ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

AVR 155 Audio/Video Receiver

AVR 155 Audio/Video Receiver AVR 155 Audio/Video Receiver BRUKSANVISNING SVENSK AVR 155 Audio- och videoreceiver 3 Inledning 4 Säkerhets Information 4 Uppackning 5 Reglagen på Framsidan 7 Anslutningar på Baksidan 9 Fjärrkontrollens

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer