FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22"

Transkript

1 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22

2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter. 4. Följ noggrant alla anvisningar. 5. Använd ej denna apparat i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera ej ventilationshålen. Installera enligt tillverkarens anvisningar. 8. Placera aldrig apparaten nära värmekällor som tex. element. 9. Använd alltid samma typ av nätsladd som medföljande modell. Är du osäker så kontakta en radio/tv handlare för rådgivning. 10. Placera aldrig nätsladden så att det finns risk att man trampar på den. En skadad nätsladd kan innebära livsfara. Försök aldrig att laga en skadad nätsladd, köp en ny omgående. 1

3 11. Använd endast tillbehör specifierade av tillverkaren. 12. Dra ur nätsladden vid åskväder och om apparaten inte kommer att användas under en längre period. 13. Överlåt all service åt en auktoriserad serviceverkstad. Detta gäller om apparaten blivit skadad på något sätt och om apparaten utsätts för regn, fukt. 14. För att undvika kortslutning som innebär att apparaten kan bli strömförande så får den ej utsättas för regn eller fukt. 15. Varningssymbolerna finner du på apparatens baksida. 16. Placera aldrig apparaten där det finns risk för fukt, som tex. diskbänken, toaletten, swimmingpoolen. 17. Utsätt inte apparaten för vattenstänk och placera aldrig vattenglas eller liknande på apparaten. 2

4 3 Kontrollernas placering

5 Kontrollernas placering Tid/Datum/Alarm knapp; D.S.T (sommar/vintertid) knapp. Preset /Alarm knappar Tuning upp/ned och Snooze knapp FM/AM bandväljare Tidsignalskapsel Date knapp Time, Auto time knapp Alarm 2 knapp Alarm 1 knapp Ström och Sleep timer knapp Nap knapp Display knapp Light knapp LCD display Time zone omkopplare Reset knapp Ljusnivåkontroll Alarmljudnivåkontroll AUX-in Hörlursuttag Volymkontroll 4

6 LCD displayen A B C D E F G H I J K L M N O Radioband och AM/PM visning Indikator för sommar/vintertid Tidsinställning Nap indikator Sleep och Snooze indikator Radiokontrollerad tidssignal indikator Auto tuning indikator Date indikator Veckodags indikator Månad/Datum/År/alarmtid indikator Tid och frekvens indikator Minuter indikator Minnes och sekund indikator Alarm AM/PM indikator Alarm indikator 5

7 Ställa in klockan Automatisk inställning av klockan 1. Anslut strömsladden till ett vägguttag. Displayen kommer då att visa -:- och indikatorn kommer att blinka. 2. När radion är avstängd, så trycker du på Time knappen i mer än 4 sekunder för att ta emot den automatiska tidssignalen. Manuell inställning av klockan (endast om den automatiska inställningen misslyckas) 1. Tryck på TIME knappen och displayen kommer att visa. 2. Tryck på SET knappen och timmar kommer att blinka i displayen. 3. Tryck på TUNING upp/ned knappen för att ställa i timmar. 4. Tryck sedan på SET knappen och minuter börjar blinka i displayen. 5. Tryck på TUNING upp/ned knappen för att ställa in minuter. 6. Tryck på SET knappen för att avsluta tidsinställningen. * Du kan stoppa processen och spara inställningen när du vill genom att trycka på TIME knappen. Manuell datuminställning (endast om den automatiska inställningen misslyckas) 1. Tryck på DATE knappen och sedan på SET knappen, då kommer år siffrorna att blinka i displayen. 2. Tryck på TUNING upp/ned knappen för att ställa i år 3. Tryck sedan på SET knappen och månad börjar blinka i displayen. 4. Tryck på TUNING upp/ned knappen för att ställa in månad. 5. Tryck sedan på SET knappen och datum börjar blinka i displayen. 6. Tryck på TUNING upp/ned knappen för att ställa in datum. 7. Tryck på SET knappen för att avsluta datuminställningen. * Du kan stoppa processen och spara inställningen när du vill genom att trycka på DATE knappen. 6

8 Ändra 12/24 timmarsvisningen 1. Tryck på TIME knappen och sedan på SET knappen. 2. För att välja 12 timmarsvisning, så trycker du på PRESET knappen 1 och väljer du 24 timmarsvisning, så trycker du på PRESET knappen Tryck på strömknappen eller TIME knappen för att avsluta inställningen. D.S.T (Sommar/vintertid) 1. När displayen visar aktuell tid, så trycker du på SET knappen i mer än 4 sekunder för att flytta tiden 1 timme framåt. Displayen visar då. 2. För att flytta tillbaka tiden 1 timme, så trycker du på SET knappen i mer än 4 sekunder. symbolen försvinner då från displayen. Att använda radion Att ställa in en radiostation Det finns 3 olika sätt att ställa in stationer: A. Manuell sökning 1. Tryck på strömknappen för att sätta på radion. 2. Tryck på BAND knappen för att välja FM eller AM bandet. 3. Tryck på TUNING upp/ned för att söka rätt frekvens. 4. Tryck på strömknappen igen för att stänga av radion. 7

9 B. Skanning av stationer 1. Tryck på strömknappen för att sätta på radion. 2. Tryck på BAND knappen för att välja FM eller AM bandet. 3. Tryck ned TUNING upp/ned knappen i mer än 0,5 sekunder och släpp den sedan. Nu söker radion upp första bästa station med mottagning. 4. Tryck på strömknappen igen för att stänga av radion. C. Lagring och hämta lagrade stationer. Att lagra stationer: 1. Tryck på strömknappen för att sätta på radion. 2. Tryck på BAND knappen för att välja FM eller AM bandet. 3. Ställ in den station som du vill lagra i minnet. 4. Det finns 7 minnesknappar PRESET (1-7) som du kan lagra stationer på. Tryck på en av dom i minst 2 sekunder tills du hör en beepsignal, nu är stationen lagrad på den knappen. 5. Upprepa proceduren för resterande minnesknappar. Det finns 7 minnesknappar PRESET vardera för FM och AM bandet. 6. En minnesposition kan ersättas enkelt genom att upprepa proceduren. Hämta en lagrad station: 1. Tryck på BAND knappen för att välja FM eller AM bandet. 2. Tryck bara på den minnesknapp PRESET som du vill lyssna på. Siffran för minnespositionen PRESET och frekvensen visas i displayen. 8

10 Alarm Det finns 2 alarm som kan användas var för sig. Du kan också välja mellan att bli väckt till summerton eller radion. Att ställa in alarm med summerton Summertonen ökar i volym var 15:e sekund. Den låter i 1 minut och är sedan tyst i 1 minut för att sedan låta i 1 minut igen, detta upprepas i 1 timme eller tills man trycker på strömknappen. Nivån på summertonen kan justeras med kontrollen på radions undersida. 1. Tryck på Alarm 1 (eller Alarm 2) knappen och symbolen för Alarm1 (eller Alarm 2) kommer att visas i displayen. 2. Tryck på SET knappen och timmar kommer att visas i displayen. 3. Tryck på TUNING upp/ned för att ställa in timmar. 4. Tryck på SET knappen igen och ställ sedan in minuter med TUNING upp/ned. 5. Med veckodagsknapparna 1-7, så väljer du vilken veckodag som alarmet skall aktiveras. 6. Tryck på SET knappen och sedan på TUNING upp/ned ända tills displayen visar. 7. Tryck på SET knappen för att avsluta inställningen. 9

11 Att ställa in radioalarm Radioalarmet låter i 1 timme eller tills man trycker på strömknappen. 1. Tryck på Alarm 1 (eller Alarm 2) knappen och symbolen för Alarm1 (eller Alarm 2) kommer att visas i displayen. 2. Tryck på SET knappen och timmar kommer att visas i displayen. 3. Tryck på TUNING upp/ned för att ställa in timmar. 4. Tryck på SET knappen igen och ställ sedan in minuter med TUNING upp/ned. 5. Med veckodagsknapparna 1-7, så väljer du vilken veckodag som alarmet skall aktiveras. 6. Tryck på SET knappen och sedan på TUNING upp/ned ända tills displayen visar. 7. Tryck på SET knappen och tryck sedan på TUNING upp/ned för att välja den station som du vill vakna till. Justera också volymen. Tryck sedan på SET knappen för att avsluta inställningen. 8. Om mottagningen för den valda stationen är dålig, så kommer summertonen istället att låta. * När AUX-in används och du inte har ställt in radioalarmet, så kommer summer tonen att låta. 10

12 Snooze 1. För att avbryta alarmsignalen, så trycker du på valfri knapp på apparatens ovansida. Alarmet stoppas i 5 minuter och displayen visar då. Snoozefunktionen kan upprepas under den tid som alarmet är aktivt. 2. Tryck på strömknappen för att avbryta snooze och alarmfunktionen. Hur man raderar ett inställt alarm 1. Tryck och håll ned den av Alarm 1 eller Alarm 2 knapp som du vill ta bort i mer än 2 sekunder. 2. Symbolen eller kommer då att försvinna från displayen och alarmet som du tryckte ned är nu raderad. 3. För att återaktivera alarmet, så upprepar du proceduren och symbolen visas i displayen igen. Hur man ställer in alarmljudnivån Men kontrollen på apparatens undersida, så justerar du alarmets ljudnivå. Detta fungerar bara för summertonsalarmet. 11

13 Nap timer (korttidsalarm) Detta alarm är perfekt när man tex. vill ta en kort tupplur. Alarmet räknar ned från den tid du valt. Du väljer tiden i 10 minuters intervaller från 10 till 120 minuter. 1. Tryck upprepade gånger på NAP knappen tills du ser önskad tid i displayen. 2. Ordet NAP visas i displayen och Nap timern är inställd. 3. När Nap timern börjar låta, så trycker du på strömknappen för att avbryta den. 4. Om du vill radera Nap timern innan den börjar låta, så trycker du upprepade gånger på NAP knappen tills du ser ordet OFF i displayen. Sleep timer (insomningstimer) Insomningstimern kan ställas in från minuter. Radion kommer att stängas av när den inställda tiden har löpt ut. 1. När radion är avstängd, så trycker du och håller ned knappen, radion kommer då att sättas på och i displayen kommer timern att visa tiden i intervaller som du själv väljer. När du valt önskad tid, så släpper du knappen. Insomningstimern är nu inställd. 2. För att radera inställningen innan radion stängts av, så trycker du på strömknappen. symbolen försvinner då från displayen. 12

14 Time zone (tidszon) Om du använder denna radio i ett land där det ej finns en automatisk tidssignal, så finns det ibland möjlighet att ta emot tidssignalen från ett annat intilliggande land med en annan tidszon. Då kan det finnas behov att ställa om TIME ZONE till korrekt läge. Det gör du med TIME ZONE omkopplaren på apparatens undersida. I normala fall, så skall omkopplaren stå i läge 0. Displayknapp När radion är på, så kan du med DISPLAY knappen växla mellan visning av frekvens eller klocka. Displaybelsning Tryck på knappen för att justera ljusstyrkan i displayen. Om du justerat ljuset till ett mörkare läge, så kan du med knapp nr.17 på apparatens baksida justera ljuset till ett ännu mörkare läge. AUX in Till AUX ingången på apparatens sida, så kan du ansluta en extern enhet, tex. en cd-spelare, MP3-spelare eller liknande. Sätt på den externa enheten och tryck på BAND knappen upprepade gånger tills displayen visar AU. Radion kommer då att aktivera ingången och spela upp signalen från den externa enheten. 13

15 Hörlursuttag Denna radio är utrustad med ett hörlursuttag och till den kan du ansluta ett par hörlurar. Uttaget är ett 3.5 mm stereouttag. När du ansluter hörluren till den, så bryts ljudet från högtalarna. Reset (nollställning) Om apparaten inte fungerar korrekt eller om vissa tecken saknas i displayen, så bör du nollställa apparaten. På apparatens undersida, så finns det en knapp som heter RESET. Den trycker du ned med lämpligt föremål i minst 2 sekunder, då nollställs alla funktioner. Teknisk data Ström: Volt / Hz (USA version) Volt / Hz (Europa version) Uteffekt: 800 mw (max) Strömförbrukning: 7 W (max) Frekvensområden: FM 87,5-108,0 MHz AM khz (USA version) AM khz (Europa version) 14

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer...

SVENSKA. Inledning. Innehåll. Allmän information V-1. Allmän information Tillbehör... 2 Försiktighetsåtgärder... 3 Kontroller och indikatorer... Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Innehåll Sida Sida Allmän information

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Zodiac PA5500c. Owner s Manual. Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c

Zodiac PA5500c. Owner s Manual. Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c Zodiac PA5500c Owner s Manual Svensk bruksanvisning för Zodiac PA5500c Innehåll Packa upp och installera. Att använda (mottaga/sända). Batteriinstallation. Översikt 4 Beskrivning av displaypanel.. Beskrivning

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE HA-2 Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE 1. Viktig Information Utropstecknet i en liksidig triangleis avsedd att varna användaren för närvaron av viktiga drift och underhåll (service) instruktioner

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

Digital systemkamera Läs det här först

Digital systemkamera Läs det här först 3-216-920-51 (1) Digital systemkamera Läs det här först DSLR-A700 Bruksanvisningar Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet Bruksanvisning/Felsökning (separat häfte) innan du

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction

Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400. High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction Bruksanvisning SUPER-X PRO CX3400 High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover with Limiters, Adjustable Time Delays and CD Horn Correction 2 SUPER-X PRO CX3400 Bruksanvisning Innehållsförteckning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer