Manual Projektorklocka Modell RM318P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Projektorklocka Modell RM318P"

Transkript

1 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har följaktligen mycket lång livslängd. Läs noga igenom bruksanvisningen före användning för att kunna utnyttja klockan på bästa sätt. Egenskaper Radiomottagningssignal (uppe till vänster i displayen) Visar mottagningsförmågan. ((S N O O Z E))-knappen Aktiverar eller stänger av väcknings/larmfunktionen när den startar eller aktiverar bakgrundsljus och projektor i 5 sek. Tvåraders display Visar lokal tid och sekundtid på fyra valfria sätt. Ikonzonen [ZONE] Visas när andra tidszonen är aktiverad. Alarmikon [ ] Visas när respektive larm aktiveras.

2 2 Projektor För projektering av aktuell tid på väggen eller i taket. Fokusratt Justerar projektorns fokus. Projektor ON/på-knapp Används tillsammans med adapter för längre användning av projektorn. Batterifack Försett med två UM3 eller AA -batterier för drift. UPP t och NER u-knappar Ökar eller minskar inställda tiden. [24h OFF]-knappen Används för att ställa in väcknings/larmtiden. [ ON/OFF]-knappen Sätter på eller stänger av larmet. [MODE/SET]-knappen Byter display-modes och bekräftar värdena som ställs in i displayen. Batteribyte 1. Öppna batterilocket på baksidan av enheten. 2. Sätt i två UM3 eller AA -batterier. 3. Stäng locket. Under normala förhållanden varar batterierna i ca 1 år. Dock kan livslängden reduceras betydligt genom frekvent användning av bakgrundsljus, projektor och snoozefunktionen. Byt ut batterierna, när batteriindikatorn visar Low battery på displayen. Hur man använder projektorn 1. Håll nere SNOOZE-knappen. Bakgrundsljus och projektor startar. 2. Justera projektorvinkeln mot väggen eller taket.

3 3 3. Använd FOCUS-knappen för att justera fokus. När projektorn är justerad, tryck på SNOOZE-knappen en gång för att använda projektorn, som visar tiden under 5 sek, innan den stängs av automatiskt. Hur man använder projektoradaptern Klockan levereras med en adapter till eluttag för att man skall kunna använda projektorn under längre tid. Insättning av adaptern: 1. Öppna batterilocket. 2. Plugga in adaptern i adapteruttaget. 3. Sätt tillbaka batterilocket. 4. Kontrollera att spänningen är korrekt och plugga in adaptern i vägguttaget. Så snart adaptern sitter på plats, kan man välja att sätta på projektorn under en längre tidsperiod, t ex hela natten, genom att skjuta ut kontakten LIGHT ON på baksidan på klockan. Observera att denna kontakt enbart kan användas med adaptern ansluten. För snabbprojektering av tiden, använd SNOOZE-knappen. Hur man använder bakgrundsljuset Tryck in SNOOZE-knappen en gång. Bakgrundsljuset lyser i 5 sek. Display-modes Klockan har fyra display-modes i följande ordning: Mode 1 Tim-min-sek (lokal tid (lht)) Dag-mån (lht)

4 4 Mode 2 Tim-min-veckodag (lht) Dag-mån (lht) Mode 3 Tim-min-veckodag (lht) Tim-min (2:a tidszonen) Mode 4 Tim-min-veckodag (2:a tidszonen) Dag-mån (2:a tidszonen) Varje tryck på [MODE]-knappen ändrar displayen i ovanstående följd. Observera att på displayens andra rad visas larmtiden, om [24h OFF]-knappen trycks ner. Radiomottagning DCF77 RM318P-klockan är så designad, att den automatiskt synkroniserar sin klocka, så fort den nås av radiosignalen från Frankfurts DCF77. Den känner av och justerar tiden varje hel timme.

5 5 När RM318P befinner sig inom detta område, kommer dess radiokontrollerande mekanism att upphäva alla manuella inställningar. Tiden kommer att börja gå från 00:00:00 och datum, 1-1 (1 januari), måndag. När enheten tar emot radiosignalen, börjar RADIO RECEPTION SIGNAL att blinka. En fullständig mottagning tar vanligen 2-10 min beroende på radiosignalens styrka. När mottagningen är klar, slutar RADIO RECEPTION SIGNAL att blinka. Styrkan på mottagningen för den senaste timmen kommer att visas. - Enheten har mottagit radiosignal. - Klockan håller på och söker efter radiosignal. Prova att flytta Dig eller ändra på antennen. - Displaytiden har satts in manuellt och är inte synkroniserad med RF-signalen. Ingen indikation - Radiomottagningen fungerar inte och ingen signal kan tas emot förrän mottagningen fungerar. - När antennsymbolen blinkar, håller mottagning på. En fullt avklarad mottagning tar 2-10 min beroende på kvaliteten på den mottagna signalen. För att få bättre mottagning skall klockan hållas borta från metallföremål och elektriska installationer för att minimera störningar från dessa. Om man önskar koppla bort radiomottagningen, tryck på [u]-knappen i 3 sek. RADIO RECEPTION SIGNAL kommer att försvinna och enheten svarar inte på några radiosignaler. För att göra enheten mottaglig igen, tryck in [t]-knappen i 3 sek. RADIO RECEPTION SIGNAL kommer att börja blinka för att starta mottagning automatiskt. Manuell inställning av klockan För att ställa in klockan, håll inne [MODE/SET] i 3 sek. Displayen kommer att återgå till MODE 1 med timsiffran blinkande. Använd [t] eller [u] för att välja timme. Fortsätt att hålla nere knappen och siffran ökas eller minskas.

6 6 Tryck på [MODE/SET] för att bekräfta. Minutsiffran kommer att blinka. Upprepa samma procedur för att ställa in minuter och därefter datum, månad, displayspråk veckodag och övergång till den andra tidszonen. Observera att tid och datum visas med 24-timmars visning och i DAY-MONTH (DAG- MÅNAD-format). För displayspråk kan man välja mellan engelska, franska, tyska och italienska i den ordningen. Veckodag löper i den vanliga ordningen måndag (Monday) till söndag (Sunday). För den andra tidszonen, som visas med ZONE-ikonen, gå in i timinställningen (hour) och enheten kommer att beräkna andra tidszonen efter detta. Om det är någonting man inte önskar ändra, tryck helt enkelt på [MODE/SET] för att gå förbi detta. När man är klar, tryck på [MODE/SET] för att gå ur och displayen kommer att återgå till det senast valda MODE. Hur man ställer in och aktiverar larmet Klockan har två larm, ALARM 1 och ALARM 2. De kan användas tillsammans eller var för sig. För att ställa in ett larm: 1. Tryck på [24h OFF] en gång för att välja ALARM 1 eller ytterligare en gång för att välja ALARM 2. Den senast valda larmtiden visas. Om man inte har ställt in larmet förut, kommer tiden att visas som 0: Tryck på [24h OFF] i 3 sek. Timsiffran kommer att börja blinka. 3. Ställ in rätt timme med [t] och [u]. 4. Tryck på [24h OFF] och minutsiffran börjar blinka. 5. Ställ in minuterna med [t] eller [u]. 6. Tryck på [24h OFF] för att gå ur. Alarmikonen för vald larmtyp kommer att visas vilket betyder, att larmet nu är inställt. Man kan också sätta på eller stänga av ett larm genom att trycka på [ ON/OFF]- knappen. När larmet är på, kommer det att sätta igång på inställd tid. Displayen kommer lysa upp i 10 sek med larmikonen blinkande. Den fyrstegs ökande ljudstyrkan kommer att låta larmet starta lågt och öka intensiteten var 20 sek fyra gånger. Om larmet inte stängs av, kommer det att låta under totalt 2 min. Om ett andra larm sätter igång, när det första har slutat, kommer det första larmet att stängas av automatiskt. Hur man stänger av larmet

7 7 För att stänga av ett larm kan man välja en av tre knappar: ((SNOOZE)), [24h OFF] eller [ ON/OFF]. Genom att tryck på ((SNOOZE)) medan klockan larmar kommer att aktivera SNOOZEfunktionen, vilket kommer att stoppa larmet och låta det ljuda igen efter 8 min. Genom att trycka på [24h OFF] kommer larmet att stoppa, medan det fortfarande är aktiverat och det kommer åter att gå igång vid samma tid nästa dag. Om [ ON/OFF] trycks in, kommer larmet att upphöra och stängas av helt. Hur man återställer klockan Det finns en RESET-knapp (återställning) inne batterifacket. Det gör att alla inställningar från fabrik kan återställas, dvs 00:00:00 för tid och 1-1, Monday, för datum. För att använda RESET-knappen: 1. Skjut upp batterilocket. 2. Använd ett trubbigt föremål för att trycka på RESET-knappen en gång. 3. För tillbaka batterilocket. Försiktighetsåtgärder Denna enhet är tillverkad för att fungera tillfredsställande under många år, om man handhar den med omsorg. Följande punkter bör dock iakttagas.

8 8 1. Doppa inte enheten i vatten. Om man spiller vätska över den, torka omedelbart av den med en torr, luddfri trasa. 2. Rengör inte enheten med repande eller frätande material. Dessa kan förstöra plastdetaljerna och fräta på de elektroniska komponenterna. 3. Utsätt inte enheten i onödan för kraftig skakning, damm, onormala temperaturer eller fuktighet, som kan resultera i felaktiga funktioner, förkortad livslängd för elektroniken, skadat batteri eller deformerade delar. 4. Gör inga ingrepp i klockan. Detta kan orsaka onödig skada och medför att garantin inte gäller. Enheten innehåller inga delar som skall servas av användaren. 5. Använd enbart färska batterier enligt denna manual. Blanda inte nya och gamla batterier, eftersom gamla batterier kan läcka. 6. Läs alltid igenom bruksanvisningen noggrant, innan enheten tas i bruk. Produktdata Arbetstemperatur: -5º till 50ºC Batterier: 2 st UM3 eller AA 1,5 V batterier Mått: 100 x 140 x 40 mm VARNING! - Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående notis. - På grund av begränsade tryckningsmöjligheter kan displayen som visas i denna manual variera från aktuell display. - Varken tillverkare eller återförsäljare kan hållas ansvarig för någon skada, förlust eller annat, som har uppkommit genom användning av denna produkt. - Innehållet i denna manual får ej kopiera utan tillverkarens tillstånd.

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer