A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -"

Transkript

1 A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

2 Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8 Nätspänningsdrift 2 Displaybelysning 8 DAB Allmänt 8 Använda radion 3 Specifikationer 9 Välja radiostation 3 Om nätspänningsdrift 9 Sekundära funktioner 4 Visningslägen 4 Hitta nya stationer 4 Autokanalval 5 Manuell inställning 5 Signalstyrkaindikator 5 FM Använda radion 6 Manuell inställning 6 Visningslägen 7 FM Stereo/Mono 7 Lagra kanaler 7 Gå till lagrad kanal 7 Knappar & Exteriör Ovansida 1. På/Av-knapp 2. Belysningsknapp 3. Bandknapp 4. Informationsknapp 5. Autosökningsknapp 6. Teleskopisk antenn 7. Förvalsknappar 8. LCD-display 1

3 Höger sida 9. Hörlursuttag 10. Tonkontroll 11. Volymkontroll 12. Frekvensreglage 13. Nätspänningsingång 14. Batterilucka 15. Extra basåtergivning (Deep Bass Boost) Batteridrift 1. Ö ppna batteriluckan på radions baksida (tryck in spärrarna enl. bilden.) 2. Sätt i fyra UM-1 (D-storlek) batterier i batteriutrymmet med (+) och (-) ändarna åt rätt håll (se anvisn. i batteriutrymmet) Stäng sedan batteriluckan. 3. Minskad styrka, missljud m.m. är tecken på att batterierna behövs bytas ut. 4. Om radion inte ska användas under längre tid, ta ur batterierna för att undvika skada. Nätspänningsdrift rekommenderas. Nätspänningsdrift 1. Placera radion på stabilt underlag. 2. Koppla in nätsladden i ingången på radions baksida (se till att kontakten är helt intryckt) 3. Sätt i väggkontakten i ett vägguttag. 2

4 DAB: Använda radion 1. Dra ut antennen fullständigt. 2. Tryck på På/Av-knappen. DAB digital radio visas en stund på displayen. 3. Om radion startas första gången kommer automatiskt Band III DAB att sökas igenom, och Autotune Quick scan visas på displayen. Annars väljs den kanal som senast spelats. 4. Under automatsökningen visas sökningens förlopp i displayens överkant. Nertill visas stationens namn. 5. När automatsökningen är avklarad väljs den första stationen enligt bokstavs- eller nummerordning. 6. Om det trots efter automatsökningen inte hittats någon station visas No Signal. Då bör radion flyttas för att få bättre mottagning. DAB: Välja radiostation 1. Ö vre raden i displayen visar namnet på stationen som valts. 2. Skruva på Frekvensreglaget för att orientera genom kanalerna. 3. Tryck på Frekvensreglaget för att välja en av stationerna. Tuning kan visas på displayen. (Om Not Available visas, prova att flytta radion för bättre mottagning) 4. Justera vid behov Volym, Ton och om DBB ska aktiveras. 3

5 DAB: Sekundära funktioner Vissa radiostationer har en eller flera sekundära tjänster/funktioner associerade. Om en station som spelas upp har en sekundär tjänst visas symbolen > bredvid stationsnamnet i displayen. Denna visas direkt efter primära tjänsten efter att Frekvensreglaget har vridits medurs. DAB: Visningslägen Radion har 5 visningslägen. Tryck på Infoknappen för att växla mellan lägena; a) Rullande text b) Programtyp c) Multiplex d) Signalstyrka e) Tid och datum Visar meddelanden i rullande text, t.ex. artist, låt, tel.nr. Visar typen av det som spelas upp, t.ex. Pop, Classic, News m.m. Visar vilken multiplex stationen tillhör. Visar aktuell signalstyrka hos stationen Visar tid och datum DAB: Hitta nya stationer Vartefter kan nya stationer finnas tillgängliga. För att söka nya stationer; 1. Tryck på Autoinställningsknappen, då visas Autotune Quick scan. Då söker radion på DAB-kanalerna 11B~12D. Då kanaler hittas räknas kanalräknaren upp t.h. i displayen och kanalerna läggs till i listan. 2. För att utföra en komplett sökning genom alla DAB Band III-kanaler, tryck på samma knapp, men håll den nere i minst 2 sekunder. Autotune Full scan visas och kanaler lagras som nämnt ovan. 4

6 DAB: Autokanalval Istället för att behöva trycka på Frekvensreglaget för att välja station kan radion ställas in att automatiskt välja stationen. 1. Skruva på Frekvensreglaget i valfri riktning och tryck in knappen tills Autoselect ON visas. 2. Nu kan du välja station att lyssna på genom att vrida på Frekvensreglaget tills önskad station visas. Därefter väljer radion denna station automatiskt efter ett par sekunder. 3. För att stänga av funktionen, vrid på Frekvensreglaget i valfri riktning och tryck in den tills Autoselect OFF visas i displayen. DAB: Manuell inställning Du kan välja att manuellt ställa in vilken frekvens du vill lyssna på. 1. Tryck in och håll in Frekvenskontrollen tills Manual tune visas på displayen. 2. Nu kan du vrida på Frekvensreglaget för att välja kanal/frekvens på DABbandet. 3. Tryck för att välja önskad kanal/frekvens. 4. Vrid för att välja station inom multiplexen för den valda kanalen. 5. Tryck på Frekvensreglaget för att återgå till normalt läge. DAB: Signalstyrkaindikator 1. Tryck flera gånger på Infoknappen tills nedre delen av displayen visar aktuell signalstyrka på mottagningen. 2. Flytta radion och vinkla antennen för att hitta platsen med bäst mottagning med indikatorlisten i displayen som hjälp. 3. Den fyrkant i listen som ej är ifylld indikerar minsta nödvändiga styrka för att stationen ska kunna spelas upp. 5

7 FM: Använda radion 1. Dra ut antennen fullständigt. 2. Tryck på På/Av-knappen. DAB digital radio visas en stund på displayen. 3. Tryck på Bandknappen för att välja FMbandet. 4. Tryck kort på Autosökningsknappen och då börjar radion söka uppåt på FMbandet för att hitta en station med tillräcklig mottagningsstyrka. 5. Efter en stund uppdateras displayen och visar stationens namn. 6. För att hitta fler stationer, tryck på Autosökningsknappen som tidigare. För att söka bakåt/neråt på FM-bandet, tryck och håll in Autosökningsknappen (ca 0.5 sekunder). När sökningen nått fram till frekvensbandets ändpunkt fortsätter den söka automatiskt från andra änden. 7. Justera vid behov Volym, Ton och om DBB ska aktiveras. 8. För att stänga av radion, tryck på På/Av-knappen. FM: Manuell inställning 1. Tryck på På/Av-knappen för att starta radion. 2. Tryck på Bandknappen för att välja FM-bandet. Dra ut antennen fullständigt. 3. Vrid på frekvensreglaget för att ställa in en frekvens. Detta sker i steg om 50 khz. 4. När frekvensbandets ändpunkt nåtts börjar radion om automatiskt från andra änden. 5. Ställ in Volym, Ton och DBB vid behov. 6. För att stänga av radion, tryck på På/Av-knappen. 6

8 FM: Visningslägen I FM-läge kan nedre delen av displayen ställas till följande lägen genom att trycka på Infoknappen; a) Rullande text b) Programtyp c) Signalstyrka d) Tid och datum e) Frekvens f) Ljudformat Visar meddelanden t.ex. artist, låt, telefonnr m.m. Visar typen av det som spelas upp, t.ex. Pop, Classic, News m.m. Visar aktuell signalstyrka hos stationen Visar tid och datum Visar frekvensen för den station som mottas Anger om mottagning är Stereo- eller Monoljud FM: Stereo/Mono Om en station som mottas har dålig mottagning medför detta ofta brus eller ljudförvrängningar. För att minska detta, tryck på Frekvensreglaget tills Audio mode: Mono visas. För att återgå till Stereomottagning, tryck på Frekvensreglaget tills Audio mode: Auto. (Stereoljud gäller endast vid lyssning med hörlurar) DAB & FM: Lagra kanaler Det finns 5 platser för förinställda (lagrade) stationer för vardera frekvensbanden. 1. Starta radion med På/Av-knappen. 2. Ställ in önskad kanal (enl. tidigare anv.) 3. Tryck sedan på en av Förvalsknapparna tills t.ex. Preset 1 stored visas. 4. Tänk på att om du väljer att spara en station på en plats där det sen tidigare finns något sparat, kommer detta att raderas (skrivas över). DAB & FM: Gå till lagrad kanal För att välja en lagrad kanal att lyssna på, görföljande; 1. Starta radion med På/Av-knappen. 2. Välj band (DAB/FM) med Bandknappen. 3. Tryck sedan kort på önskad Förvalsknapp så ställer radion automatiskt till lagrad frekvens. 7

9 Å terställa radion Om radion börjar uppträda ovanligt eller om tecken visas felaktigt på displayen, kan radion behöva återställas. (OBS! Alla lagrade kanaler raderas!) 1. Stäng av radion med På/Av-knappen. 2. Starta radion igen. Då DAB digitial radio visas, tryck och håll in Frekvensreglaget tills System reset. Då återställs radion fullkomligt. 3. Om DAB användes senast kommer en snabbgenomsökning (Quick scan) göras på DAB-bandet. Annars kommer detta ske nästa gång DAB-bandet väljs. Hö rlursuttag Ett 3.5 mm Hörlursuttag finns på radions högersida för lyssning med hörlurar. Radion stänger av högtalaren automatiskt då hörlurar kopplas in. Displaybelysning Bakgrundsljuset på displayen kan aktiveras och stängas av genom att trycka på Belysningsknappen. Allmänt Varning Utsätt aldrig radion för t.ex. vatten, ånga ellersand. Lämna inte radion på sådana platser där det kan bli väldigt varmt, t.ex. i bilen parkerad i solsken. DAB mot FM DAB-bandet har stora kvalitetsmässiga fördelar gentemot FM-bandet. DAB rekommenderas därför då det inte är lika känsligt för störningar. 8

10 Specifikationer Strömförsörjning Nätspänning 230V AC, 50Hz Batterier 4 x UM-1 (D-typ) Batterilivslängd Ca 30 timmar (4 h/dag) vid lyssning med normal volym, Alkaline-batterier Frekvensomfång FM 87.5 ~ 108 MHz DAB ~ MHz Högtalare Bashögtalare 125 mm, 4 Ohm Diskant 38 mm, 4 Ohm Uteffekt Nätspänning 1.4 W Batterier 0.8 W Hörlursuttag 3.5 mm Stereo Antenn DAB & FM Teleskopisk antenn Om nätspänningsdrift Vid nätspänningsdrift får endast 230 V växelspänning, 50 Hz användas. Om sladden som levereras med radion är för kort, använd godkänd förlängningssladd. Om alternativet finns, rekommenderas att radion drivs av nätspänning. 9

11 381K713

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G 2012-01-25.KT B R U K S A N V I S N I N G Världsradio för FM / LV / MV / KV-mottagning (FM/LW/MW/SW) SVENSK Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Inledning... Kontroller och uttag... Displayens symboler...

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning

MS 150. Högpresterande stereosystem. bruksanvisning Högpresterande stereosystem bruksanvisning Introduktion, beskrivning & ingående tillbehör 3 KONTROLLER FRÄMRE PAnel 4 KONTROLLER BAKRE PAnel 5 FUNKTIONER FJÄrrkontroll 6 INSTALLATIon 7 DRIFt 8 Använda

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Radio / CD Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Bruksanvisning 1 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 113 Viktigt

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL UTROPSTECKNET MARKERAR ATT DENNA APPARAT

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

ANVÄNDAR / INSTALLATIONSMANUAL MARINSTEREO MS-IP600 / MS-CD600 / MS-AV600

ANVÄNDAR / INSTALLATIONSMANUAL MARINSTEREO MS-IP600 / MS-CD600 / MS-AV600 ANVÄNDAR / INSTALLATIONSMANUAL MARINSTEREO MS-IP600 / MS-CD600 / MS-AV600 INNEHÅLL FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 2 BESKRIVNING AV KNAPPAR 3 INSTALLATION 5 ANSLUTNINGAR 6 KOPPLINGSSCHEMA 7 GENERELL ANVÄNDNING 8

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

inet2+ Grattis till din inet2+. Vi hoppas att den kommer att ge dig många års musikupplevelser.

inet2+ Grattis till din inet2+. Vi hoppas att den kommer att ge dig många års musikupplevelser. Bäste kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer