PR-D2 Svensk bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PR-D2 Svensk bruksanvisning"

Transkript

1 PR-D2 Svensk bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL FÖ R ATT VARNA OM ATT APPA- RATEN Ä R STRÖ MFÖ - RANDE INVÄ NDIGT. VARNING: Ö PPNA EJ APPARATEN DÅ RISK FÖ R ELSTÖ TAR Ä R STOR. KONTAKTA EN SERVICEVERKSTAD OM INGREPP BEHÖ VS GÖ RAS. DENNA SYMBOL MARKERAR ATT DET Ä R VIKTIGT ATT FÖ LJA ANVISNINGARNA FÖ R DENNA APPARAT.

2 Tack för att du köpt en av våra produkter. Sangean PR-D2 som vi hoppas kommer att skänka dig mycket god radiolyssning, Ditt val av Sangean PR- D2 visar att ljudkvaliteten är viktig för dig. Här fyller Sangean PR-D2 de viktiga kriterierna för bra radioljud, stark mottagning och ett väl anpassat högtalarsystem. Men innan du börjar njuta av ljudet och din valda kanal vill vi på Moon Radio Ab att du läser igenom bruksanvisningen ordentligt. Det kommer att spara dig onödiga handhavande fel och du kommer att kunna njuta mer av din produkt. Läsa först lyssna sedan! Vi vill passa på att rekommendera övriga Sangeanprodukter till dig. Gå ut på nätet och klicka dig fram till Klicka där efter på webshop.sök på varumärken, så ser du Sangeans utbud. Kanske du behöver en reseradio! Sangean har det du behöver. Hälsningar Hasse Niva Produkt chef 1

3 Viktiga säkerhets instruktioner 1. Läs igenom och bli bekant med hela bruksanvisningen innan du startar din Sangean PR-D2 2. Spara denna bruksanvisning.på så sätt kan du lätt lära in funtkionerna. Notera att du även via Internet kan hämta PDF- filer med Sangeans bruksanvisningar. (Start våren 2003) 3. Följ alla varningar som finns på produkten.detta för att göra din användning säkrare. 4. Fukt och vatten bör ej komma i närheten av din Sangean PR-D2.T.ex. ha den inte bredvid duschen, i tvätt stugan, diskbänken eller andra utrymmen. 5. Vid rengöring av PR- D2`s hölje, tag ut nät- anslutningskabeln innan rengöringen påbörjas.använd endast en lätt fuktad trasa för utvändig rengöring. 6. Använd alltid bruksanvisningen och följ den till punkt och pricka. 7. Placera din PR- D2 på ett stadigt underlag,så att den ej lätt kan falla ned.detta skulle kunna skada din PR- D2 eller personer som vistas under din radio.(ex på byggställningar.) 8. Din PR- D2 bör alltid ha tillräckligt med ventilation. Som ex. bör den inte ligga/stå i en säng. Underlaget är för mjukt och din PR- D2 får inte tillräckligt med luft för att kylas. 9. Använd endast medföljande 220v kabel och där den passar i vägguttaget. Tag reda på vad som gäller vid resa för din destination. Eller driv din PR- D2 med batterier. 10. Se till att strömkabeln inte ligger så till att den kan, trampas på,utsättas för kraftigt tryck eller vassa föremål. Kontrollera din kabel visuellt med jämna mellanrum. 11. Se till att ha ett eget uttag för din PR- D2.Var försiktig med för många grenuttag på samma vägg- uttag.detta kan leda till överhettning och i värsta fall brandrisk. 12. Om du under en period inte använder din PR- D2,drag ut spänningskabeln ur vägguttaget. Sparar energi och minskar risken för skador vid åsknedslag. 2 Forts sidan 3

4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 13. Försök inte serva eller reparera din PR D2 själv. För sådanaingrepp, anlita alltid fackkunskap.du kan annars förlora garantirättigheten. 14. Häll aldrig vätska över din PR- D2.Försök ej heller att föra in objekt in in din PR- D Exempel på när du skall anlita fackkunskap(din lokale radiohandlare): a. När strömkabeln eller kontaktdonen blivit skadade. b. Objekt eller vätska har kommit in i din PR- D2. c. Din PR- D2 har utsatts för vatten eller hög luftfuktighet. d. Om din PR- D2 inte fungerar normalt,eller om du ser en förändring i ljud/funktions kvaliteten. e. Om du har tappat eller utsatt din PR- D2 för yttre våld. 3

5 4

6 A B C D E F G H I J K Kontrollernas placering. Hörlursuttag 3,5 mm(stereo) Tonkontroll Volymkontroll Stationsinställnings ratt( vridbar) Display Manuell / Automatisk stationsinställning upp / ned Flerfunktions- knapp.välj våglängds område/tids inställning/stereo-mono- omkopplare. Knapp för displaybelysningen. Av och på- slagning samt Sleepfunktion Teleskopantenn.(Utdragbar vridbar) Snabbvalsknapp,förprogrammering av stationer, samt multi- funktionsknapp för D.S.T. stations inställning,steg för steg och alarm. Handtag för att bära PR- D2 i. Anslutning för 220volts strömkabel. Högtalaren (bas/bredband samt tweeter för diskant återgivningen) Batterifack Extra antenningång fär AM antenn. Detta gäller ej de modeller som säljs i Skandinavien. Resetknapp(återställnings knapp) Displayinformation. Frekvens- inställning i steg (step) Insomnings- automatik/uppskjuten väcknings- indikator D.S.T. (sommar tid) Indikerar när stereoläget är tillkommplat.(endast för hörlur) Frekvensområde(band) indikator Frekvensvisare samt klocka Frekvensenhet Låsningsindikator(Tillgänglig på vissa marknader endast) Alarmindikator Frekvensinställningsindikator Minnesfunktionsindikator Batternivå indikator Frekvensskala L 5 M

7 Drivning av PR- D2 med batterier. 1. Tag bort locket till batterifacket genom att trycka fästet i pilens riktning. Det kan gå lite trögt. 2. Sätt in R20 (UM-1 / D type) i batterifacket. Se hur du skall placera batterierna så att + och - kommer rätt.du ser det på teckningen i botten på batterifacket. Skulle din PR- D2 inte starta, kolla att batterierna ligger rätt. Sätt tillbaka locket på plats. 3. Om effekten går ned,eller ljudet blir orent så är detta säkra tecken på att dina batterier bör bytas ut. För att erhålla bästa ljud bör du använda alkaliska batterier,eller ännu bättre uppladdningsbara batterier. Se vår hemsida där du kan få information om vårt program av upplandningsbara batterier. 4. Om du inte tänker använda din PR- D2 under en längre period,bör du ta ut batterierna.förvara dem i kylskåpet då håller de längre. Vi rekommenderar också att du i de flesta fall använder 200v -anslutning.du spar pengar och får konstant bra ljud. Byte av batterier. 1. Batteri- indikatorn kommer att visa sig i din PR- D2 s display i 7 sekunder.detta varje gång du slår på din radio. Indikatorn kommer att visa ett fullt batteri när batterierna är helt fräscha. När batteri- indikatorn visar skall du byta batterierna,eller om batterierna är så slut att de inte orkar ge kraft tillräckligt att starta din PR- D2. (blinkar i 7 sekunder.) Efter det att du har tagit bort de gamla batterierna har du ca: 3 minuter på dig att sätta in de nya, innan radion tappar minnet på klockan och för inställda stationer. Drivning av PR- D2 med 220volt. 6 Ställ din PR- D2 på en jämn, slät yta.anslut strömsladden i radion.ingången för 220v sitter på baksidan av radion. Sätt där efter in strömsladden i vägguttaget. Batterierna kopplas automatiskt bort.vi rekommenderar att du drar ut nätsladden i det fall du skall vara borta en längre tid.

8 Inställning av klockan. 1. Klockan i din PR- D2 kommer att starta så fort du satt in fungerande batterier,eller genom att ansluta till 220V nätdrift.(sätt in strömkabeln.) Displayen kommer att visa 0: Tillse att din PR- D2 är avstängd. 3. Tryck på knappen märkt BAND (Knapp 7 i kontrollernas placering sidan 5) Timmarnas indikering kommer att blinka på displayen samt att ett beep - ljud hörs. 4. Tryck på knapparna märkta Tuning (Knapparna 6 i kontrollernas placering sidan 5).Tryck up (uppåt) för att öka timmarna,nedåt för att minska timmarna. 5. Tryck nu på knappen Time set (också märkt BAND, knapp nr7). Nu kommer minuterna att blinka på displayen. (detta betyder att du har ställt in klockan på timmar). 6. Upprepa steg 4 och 5 för minuterna. Avsluta alltså med att trycka på knapp 7. Användning av din PR-D2. Din PR- D2 är utrustad med 4 olika sätt att ställa in önskad radiostation.(radiofrekvens). Scan- tuning är ett system där du söker efter nästa station på frekvensbandet du valt.du kan med hjälp av den runda stationsinställningsratten(ratt nr 4 i kontrollernas placering)manuell inställning med tuningknappen (knapparna 6 up/ down), eller genom att förinställa och spara på snabbvalsknapparna.(preset- knapparna 11). Scan- tuning.sökning av stationer 1. Tryck på Powerknappen (knapp 9), så att din Sangean startar. 2. Välj det frekvensområde(våglängdsområde) som du önskar genom att trycka på Band - knappen (knapp 7), tills du ser önskat frekvensband. ( FM eller AM). För att underlätta sökningen rekommenderar vi att du drar upp teleskopantennen helt. (plats 10) 3. Tryck och håll nere antingen tuningknappen up eller down (knapparna 6), minst 0,5 sekunder.detta aktiverar söknings- funktionen på din Sangean- radio. Fortsättning på nästa sida. 7

9 Scantuning.Sökning av stationer forts. 4. Din Sangeanradio kommer nu att söka igenom det valda frekvensbandet. Den stannar automatiskt på första tillräckligt starka station.tuningindikatorn kommer att visa sig på displayen.( Indikator J). Hur du låser fast stationerna se avsnittet Lagring av radiostationer längre fram i denna bruksanvisning. 5. För att återuppta sökningen upprepa steg När din Sangeanradio har nått frekvensbandets slut,kommer radion att ge ifrån sig en beep - ton och fortsätta söka från andra ändan av frekvensbandet. 7. Volymen justerar du med den stora runda volymkontrollen (kontroll 4).Medurs för att öka volymen och följaktligen moturs för att minska densamma. 8. När du är klar, stäng av radion med hjälp av knappen Power (knapp 9). Manuell sökning av stationer. 1. Tryck på knappen markerad Power (Knapp 9),för att starta radion. 2. Välj det frekvensområde(våglängdsområde) som du önskar genom att trycka på Band knappen (knapp 7), tills du ser önskat frekvensband. ( FM eller AM). För att underlätta sökningen rekommenderar vi att du drar upp teleskopantennen helt. (Plats 10) 3. Tryck en gång helt lätt på Tuningknapparna (6) Up eller Down (Upp=uppåt Down= nedåt i frekvens)detta kommer att ändra frekvensen enligt nedan stegdiagram. FM 50 eller 100 khz MW 9kHz 4. När du har hittat rätt station och har den riktigt inställd, kommer tuningindikatorn (j) på displayen att synas. När din Sangeanradio har nått frekvensbandets slut,kommer radion att ge ifrån sig en beep - ton och fortsätta söka från andra ändan av frekvensbandet. 5. Volymen justerar du med den stora runda volymkontrollen (kontroll 4).Medurs för att öka volymen och följaktligen moturs för att minska densamma. 6. När du är klar, stäng av radion med hjälp av knappen Power (knapp 9). 8

10 Manuell vridsökning av stationer. 1. Tryck på knappen markerad Power (Knapp 9) för att starta din Sangean radio. 2. Välj det frekvensområde(våglängdsområde) som du önskar genom att trycka på Band knappen (knapp 7),tills du ser önskat frekvensband. ( FM eller AM). För att underlätta sökningen rekommenderar vi att du drar upp teleskopantennen helt ur din PR -D2. (Plats 10). 3. Vrid på den stora stationsinställnings ratten (ratt 4)så kommer frekvensen att ändras enl. nedan steg. FM 50 eller 100 khz MW 1kHz 4. Volymen justerar du med den stora runda volymkontrollen (kontroll 4).Medurs för att öka volymen och följaktligen moturs för att minska densamma. 5. När du är klar,stäng av radion med hjälp av knappen Power (knapp 9). Lagring av radiostationer. För varje frekvensområde finns 5 förinställbara snabbvalsknappar (knapparna 11). 1. Tryck på knappen markerad Power (Knapp 9),för att starta din Sangean radio. 2. Ställ in en station i taget med någon av de tre tidigare beskrivna metoderna. 3. Tryck och håll nere den snabbvalsknapp (knapparna 11) som du önskar lagra stationen du hittat på.(håll knappen nere mer än 2 sek). Den valda snabbvalsknappens nummer visas nu i displayen.vilket innebär att den nu har blivit lagrad i din Sangean PR- D2. 4. Upprepa steg 2 och 3 tills du valt alla de stationer du vill ha eller får plats med. 5. Vill du ändra, gör du helt enkelt om proceduren för varje snabbvalsknapp du önskar ändra. 9

11 Hur att använda snabbvalet. 1. Tryck på knappen markerad Power (Knapp 9) för att starta din Sangeanradio. 2. Välj det frekvensområde(våglängds- område) som du önskar, genom att trycka på Band knappen (knapp 7) tills du ser önskat frekvensband. ( FM eller AM). För att förbättra mottagningen rekommenderar vi att du drar upp teleskopantennen helt ur radion. (Plats 10).Speciellt då du vill avnjuta stereosändningar i bästa kvalitet. 3. Helt kort trycker du på den snabbvalsknapp där din önskade station finns. Frekvensen visas också i displayen så du kan avgöra om det är rätt station. Inställning av radions alarmfunktion. När du har ställt in väckningsfunktionen och den är aktiverad, kommer din Sangeanradio att starta på utsatt tid och spela den senast valda stationen. Väckningsfunktionen är aktiv i 1 timme om du inte stänger av väckningen med Power - knappen (knapp 9).Om du inte ändrar väckningen (avaktiverar eller ändrar tiden), kommer din Sangean att hurtigt väcka dig samma tid nästa dag. 1. Radioväckningen kan ställas in även om radion är avslagen. 2. Tryck och håll nere alarmknappen (snabbvals knapp 5). tills tim- siffran (2 högra F siffrorna*) och alarmsymbolen blinkar,följd av en beep-ton. 3. Ställ in önskad timma genom att trycka på Tuningknapparna up eller down (knapparna 6). 4. Tryck på radions alarmknapp(snabbvals knapp 5). Nu kommer minuterna att blinka på displayen. 5. Ställ in önskad minut genom att trycka på Tunning knapparna up eller down (knapparna 6). 6. Tryck på radions alarmknapp(snabbvals knapp 5),displayen kommer att blikna den återstående väckningstiden. (från 1 till 4 timmar).om du använder Tuning - knapparna up och down, (knapparna 6)för att välja hur lång alarmtid du önskar.avsluta med att åter trycka på radions alarmknapp (snabbvals knapp 5). 7. För att ta bort vald alarmtid trycker du ned radions alarmknapp (snabbvals kanpp 5) tills alarmsymbolen försvinner på radions display. 10 *Avser beteckningen i display informationen

12 Inställning av HWS (Humane Wake System). En Beep- ton kommer att höras när du använder HWS alarmsystemet. Beep - tonen kommer att öka i volymstyrka var 15:e sekund under 1 minut.därefter följer 1 minuts tystnad, innan proceduren åter upprepas. HWS- alarmet kommer att vara aktivt under 1 timma,om du inte stänger av genom att trycka på Power- knappen (knapp 9). Detta avbryter väckningen som återuppas samma tid nästa dygn. 1. HWS- väckningen kan ställas in även om du inte har din radio aktiv (påslagen). 2. Tryck ned HWS- alarm knappen (Snabbvals knapp 4/knapparna 11.) tills tim.- siffrorna blinkar på displayen och du hör en Beep ton. 3. Ställ in den tid (timme) du önskar vakna till. Använd stationsinställnings knapparna ( 6 ), uppåt eller nedåt. 4. Tryck på HWS- alarm knappen.minuterna kommer nu att blinka. 5. Ställ in minuterna du önskar vakna till. Använd stationsinställnings knapparna ( 6 ), uppåt eller nedåt. 6. Tryck igen på HWS- knappen för att avsluta tidsinställningen. 7. Om du vill ta bort alarmet konstant, skall du trycka ned HWS- knappen tills Alram - symbolen försvinner. Du kan när du vill ställa in ny väckning/alarmtid. Snooze- funktionen.tillfällig avstängning av alarm 1. Under tiden som alarmet låter,kan du trycka på någon av PR-D2`s knappar (utom av och på /Power),vilket gör att du aktiverar Snooze- fuktionen. Denna funktion ger dig 5 min. till att sova på. D.v.s. PR-D2 kommer att avbryta alarmet i 5 min. Därefter återuppta väckningen. 2. PR-D2`s display kommer att visa både Snooze och Alarmsymbolen, under tiden som Snooze- funktionen är aktiverad. Du kan ge dig själv sovmorgon, d.v.s. repetera Snoozefunktionen under en timme. 11

13 Sleep- funktion. Insomningsautomatik. Insomningautomatiken ger dig möjlighet att somna in till radion. D.v.s. du behöver inte själv stänga av din Sangean PR-D2 innan du somnar. 1. Tryck ned och håll nere Power /Strömbrytare (av & på) tangenten i minst 2 sekunder. Två beep - toner hörs.displayen kommer att skifta mellan insomningstider, som finns o.s.v. Du kan alltså välja mellan hur lång tid din PRD2 skall vara aktiv/igång. 90 = 90 minuter innan PR-D2 slår av sig. Ställ in den önskade insomningstiden genom att släppa strömbrytare/power-knappen,när rätt tid syns på displayen. Din PR-D2 kommer att spela den radio station du valt så lång tid som du valt i minuter. Upplyst display När din Sangean PR-D2 har nätdrift (220v ) är också displayen`s bakgrund belysning aktiverad, när du har tryckt på belysningsknappen (knapp8). När du har batterierna som drivkälla, kommer displayen att lysa i ca: 15 sekunder när du tryckt på belysningsknappen (8). Du kan också omedelbart stänga av belysningen, om du trycker på belysningsknappen (8). Observera att displayen fortsätter att vara upplyst när du fortsätter att trycka på knappar. Belysningen försvinner 15 sekunder efter ditt sista knapp tryck. Inställning av frekvensstegning. Avståndet i frekvens mellan stegen i frekvensinställningen kan variera från det land där du köpt din Sangean PRD2. Om du t.ex. köper din radio i Europa och tänker använda den i Nord- Amerika (Usa, Kanada),eller några länder i Syd- Amerika. Forts 12

14 Frekvenssteg fortsättning. Då behöver du förmodligen justera avståndet i frekvens mellan stegen. (knapparna 6). Detta för att din Sangean PR-D2 skall fortsätta att fungera oklanderligt. När din Sangean PR-D2 är avstängd, skall du trycka på den tredje snabbvalsknappen (knapp 3/ knapparna 11) under mer än 7 sekunder, tills FM och 100kHz inställnings stegsymbolerna blinkar, och du hör en beep ton. Genom att trycka på ned- knappen (knapparna 6), justerar du frekvenssteget från 100 khz till 50 khz. När FM- inställnings stegen är inställda,tryck då på snabbvalsknapp nr.3 (knapparna 11). Nu kommer MW och 9kHz att blinka. Genom att trycka på upp knappen (knapparna 6) justerar du frekvens- steget från 9 khz till 10 khz. För att spara inställningarna,tryck på snabbvalsknappen nr. 3 (knapparna 11). DST Daylight saving time (Sommartid.) Medan din Sangean PR-D2 är avstängd, tryck på snabbvalsknapp nr. 1 (knapparna 11), under mer än 2 sekunder. På detta sätt flyttar du fram klockan i din PR-D2 1 timme. Nu ska DST-symbolen synas i displayen. När du i höst rusket vinner tillbaka en timma (vinter tid), gör du så här. Tryck på snabbvals knapp nr. 1 (knapparna 11), i minst 2 sekunder. Nu kommer DST- symbolen att försvinna. Hörlursuttaget Hörlursuttaget är 3,5mm,och ligger till höger precis efter tonkontrollsvredet. På höger sida nedtill. När du sätter i hörlurskontakten, kommer den inbyggda högtalaren i din PR-D2 att tystna. Här kan du alltså ansluta hörlurar.ä ven trådlösa hörlurar kan anslutas. 13

15 Stereo / Mono omkopplare. Din Sangean PR-D2 är utformad för att kunna ta emot FMstereo- sändningar, när du använder hörlurar eller liknande. Om mottagningen är svag, kan du lätt koppla över till monomottagning. Då hörs den valda stationen högre och renare.(om stationen är svag.) Koppla om till mono med knappen nr. 7. Håll knappen intryckt i minst 2 sekunder, så ändras mottagningen från stereo till mono. Gör om det igen om du vill ändra tillbaka till stereomottagning. Symbolen för stereo på displayen, kommer i mono läge att försvinna. Extra antenningån för AM.Endast PR-D2V Anslut din AM antenn i PRD s Am- antennuttag Nr.16 i guiden. Detta gäller endast PR-D2V. Anslutningen förbättrar mottagningen på Am- bandet. Reset/återställnings- knapp. Knapp nr. 17 i botten på din Sangean PR-D2, återställer inställningarna i din radio. Om din Sangean PR-D2 slutar att fungera så som tänkt.tex. en siffra i displayen har försvunnit,eller ser konstig ut.tryck alltså på reset.(nr.17) Då ska allt återställas till det normala igen. (Hjälper inte detta, kontakta din närmaste Sangeanåterförsäljare. Du hittar de flesta på på shop och sök återförsäljare.) Mycket nöje. 14 Vi på Moon Radio Ab ( som nuvarande Sangeans generalagent i Skandinavien,önskar dig mycket nöje med din PR-D2. Du kommer att märka att du inte tröttnar på det goda ljudet. Sangean ljudet. Lyssna och njut. Med vänliga hälsningar För Moon radio Hasse Niva / Produkt chef Moon radio.

16 Specifikationer. Strömförsörjning. Huvudström Växelström 230 volt Batteridrift 4 st R 20 (UM1 eller D size) Frekvensområden FM MW MHz khz (10 khz inställnings- steg) khz (9 khz inställnings- steg) Tekniska data Högtalare 1x 5 tums 4 ohm samt 1x2,5cm tweeter(diskant)4ohm Uteffekt Med 230(220) volts drift 1,4 Watt Med batterier 0,8 Watt Hörlursuttag Antennsystem 3,5 mm diameter stereo FM Teleskopantenn, utdragbar. MW inbyggd Ferritantenn Storlek Vikt BreddxHöjdxDjup 185 x 130 x 192 mm 1,8 kg, utan batterier. Garantivillkor enligt konsumentköplagen. 15

17 Generalagent Skandinavien: Moon Radio Ab Enbärsvägen 8 Telefon Surahammar Telefax Sverige Website Service och reparationer: Moon Radio Ab Verkstadsgatan Oxelösund 381F916

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

ATS-505. Svensk Bruksanvisning

ATS-505. Svensk Bruksanvisning ATS-505 Svensk Bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kontrollernas Placering POWER / SLEEP Strömbrytare-På/av och insomningsfunktion Display, växlar mellan radiofrkvensvisning

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-2 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Bruksanvisning (S) VARNING! FÖ R ATT UNDVIKA RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING BÖ R DENNA APPARAT EJ UTSÄ TTAS FÖ R REGN ELLER FUKT.

Bruksanvisning (S) VARNING! FÖ R ATT UNDVIKA RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING BÖ R DENNA APPARAT EJ UTSÄ TTAS FÖ R REGN ELLER FUKT. Bruksanvisning (S) VARNING! FÖ R ATT UNDVIKA RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING BÖ R DENNA APPARAT EJ UTSÄ TTAS FÖ R REGN ELLER FUKT. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BLIXTSYMBOLEN MARKERAR

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt!

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt! DDR-3 FM RDS/DAB digital radio A WORLD OF LISTENING BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ATT DENNA APPARAT Ä R STRÖ MFÖ RANDE OCH FÅ R INTE Ö PPNAS AV KONSUMENT VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

RCR-1. Bruksanvisning. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsä ttas fö r fukt! CAUTION 381H117A RISK OF ELECTRIC

RCR-1. Bruksanvisning. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsä ttas fö r fukt! CAUTION 381H117A RISK OF ELECTRIC RCR-1 Bruksanvisning VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsä ttas fö r fukt! THE LIGHTNING FLASH AND ARROW- HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARN- ING SIGN ALERTING YOU

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL DENVER CR-918BLACK SWEDISH 14 15 FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. /FININSTÄLLNING - 2. TIDSINSTÄLLNING MIN./MINNE+ 3. SNOOZE/VILA 4. PÅ / AV 5. /FININSTÄLLNING+ 6. VOLYM NED - /ALARM 1 PÅ/AV INST. 7. VOLYM NED

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer 930161 1 INNEHÅLL BESKRIVNING AV EGENSKAPERNA 2 - DISPLAYVISNING 2 - ÖVERSIDANS DELAR 3 - BAKSIDANS

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Bruksanvisning Sonic Traveller SBT600ss, art nr 353060 Innehåll Översikt 3 Testfunktion 3 Inställning av tid 4 Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Radio SANGEAN ATS-404. Kontrollernas placering

Radio SANGEAN ATS-404. Kontrollernas placering Radio SANGEAN ATS-404 Kontrollernas placering 1. Teleskopantenn 2. Display (LCD) 3. Knapp för upplyst display (LIGHT) 4. POWER på/ av-knapp 5. Sleep (automatisk avstängning) knapp 6. Displayknapp 7. Standby-knapp

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

SunRize Alarm Clock 390482

SunRize Alarm Clock 390482 SunRize Alarm Clock 390482 1 Användarmanual Contents 1. Kort introduktion av klockans funktioner. 3 2. LCD-displayen.... 3 3. Så här byter du Halogenlampan..... 4 4. Handhavande......4 4.1 Uppstartsläge.........4

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Innehåll. Scanradio SUSR 17 A1

Innehåll. Scanradio SUSR 17 A1 Innehåll Förpackningens innehåll... 2 Översikt... 3 Viktig säkerhetsinformation... 5 Batterier... 5 Barn... 7 Driftsmiljö... 7 Vård och underhåll... 7 Avsedd användning... 8 Fara på grund av störande högt

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-R5 För att du snabbare skall komma igång och utforska radiofrekvenserna med din IC-R5 mottagare har vi tagit fram denna kortfattade svenska handledning som ett komplement till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Kontroller AM/FM band byte Nödsignal Dynamo AM/FM band indikator Stationsindikator Ladda stations indikator Belysnings knapp Radio skala

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

T10K. Användarmanual. Svenska

T10K. Användarmanual. Svenska T10K Användarmanual Svenska EGENSKAPER PMR 446 MHz (licensfritt inom de flesta europeiska länder) 8 kanaler 38 CTCSS underkoder VOX Roger Beep On / Off Automatisk avstängning (APO) 10 anropssignaler SCAN

Läs mer

Innehållsregister. S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r... 2 I n t r o d u k t i o n Dynamic Range Control (DRC) inställningar- DAB...

Innehållsregister. S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r... 2 I n t r o d u k t i o n Dynamic Range Control (DRC) inställningar- DAB... Innehållsregister S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r............................................... 2 I n t r o d u k t i o n........................................................... 3 Kontroller

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-4008 Apparatens framsida Antenn Sändningstangent Tangent för att stega upp i kanallistan Tangent för att stega ner i kanallistan Högtalare Mikrofon Lägesväljare (MODE) Slå

Läs mer

DENVER CRP-718 SWEDISH

DENVER CRP-718 SWEDISH DENVER CRP-718 SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 2. DISPLAY 3. PM-INDIKATOR 4. STANDBY-INDIKATOR 5. ALARM 1-INDIKATOR 6. ALARM 1 PÅ / AV-INST 7. ALARM 2 PÅ / AV-INST 8.

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS6158 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 6158 Väder väggklocka Finesser. LCD1 Display LCD2 Display Upphängnings hål Funktionsknappar Batteri lucka Utfällbart stöd

Läs mer