HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA Svensk Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual"

Transkript

1 HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved

2 HRA-1550 Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions manual noggrant. Spara manualen för framtida bruk! Notera: Denna manual är utfärdad innan utveckling av denna produkt. När enheten behöver förbättringar så går prioriteringen till produkten själv, och inte till denna manual. Därför kan det hända att instruktions manual inte är helt överensstämmande med alla funktioner på den aktuella produkten. Därför kan den faktiska produkten och förpackningen, likaså namn och illustrationer skilja sig från manualen. Illustrationer som visas är exempel i denna manual och kan skilja sig mot verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella stavfel eller dylikt i denna manual.

3 VARNINGAR Utropstecknet i en triangel är en varningssymbol för att varna användaren att det finns viktiga instruktioner gällande produkten. Blixtsymbol inom en triangel är en symbol för att varna användaren att det finns farlig spänning inuti enheten. För att reducera risken för elektriska stötar öppna ej höljet. Det finns inga delar inuti enheten du kan byta ut. Överlåt all service och reparation till kvalificerad service tekniker. Denna enhet används på 230V ~ 50Hz. Om enheten inte används under en längre period, ta ur kontakten ur vägguttaget. Denna enhet får ej utsättas för regn eller fukt. Power knappen på denna enhet är ansluten till sekundära kretsar och stänger ej av enheten helt ifrån huvudströmmen i OFF position. Se att alla anslutningar är korrekta innan du använder enheten. Denna enhet måste vara placerad så att den får tillräckligt med ventilation. Undvik att placera den, t.ex. nära gardiner, på en matta eller i en inbyggd miljö så som en bokhylla. Utsätt inte enhet för direkt solljus eller i närheten av värme producerande produkter. Korrekt disposition (Waste Electrical & Electronic Equipment) Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från, okontrollerad avfallshantering, skall denna produkt separeras från andra typer av avfall och lämnas in på ett återbruk. Denna produkt får inte blandas med det vanliga hushållsavfallet. HRA-1550 NOSTALGI STEREO RADIO MED CD/USB/SD/ MP3 SPELARE. INSTRUKTIONS MANUAL Läs dessa instruktioner noga och lär känna ditt nya Hifi system innan du använder den för första gången. Spara denna manual för framtida bruk. PLACERING AV KONTROLLER 1. MP3/USB Port 2. SD/MMC kort Port 3. CD Lucka 4. CD LED Display 5. CD/USB/SD Play/Pause knapp 6. CD/USB/SD Stopp knapp 7. CD/USB/SD Program knapp 8. CD/USB/SD Repetera knapp 9. CD Öppna/Stäng knapp 10. CD/USB/SD Switch 11. CD/USB/SD 10+ knapp 12. CD/USB/SD 10- knapp 13. Tuning ratt 14. CD/USB/SD Nästa knapp 15. CD/USB/SD Bakåt knapp 16. Power Indikator/FM Stereo Indikator 17. Shortwave 2 knapp 18. Shortwave 1 knapp 19. FM-ST knapp 20. AM knapp 21. CD/USB/SD knapp 22. SW2 Station 23. SW1 Station 24. Volym på/av ratt 25. FM Station 26. AM Station 27. FM/SW1/SW2 Antenn 28. AC nätsladd

4 29. Ljudsignal L/R output port 30. Ljudsignal L/R input port mm Hörlursuttag ANSLUTA TILL STRÖM Innan du startar se till att du har spänningen i elnätet stämmer överens med enhetens som indikeras på ratingplate på baksidan. För din egen säkerhet läs följande instruktioner noga innan du försöker att ansluta denna enhet till ett vägguttag. NÄT (AC) ANVÄNDNING Denna enhet är designad att endast användas på AC 230V 50Hz ström. Ansluta den till andra strömkällor kan orsaka skador på enheten. VARNING För att undvika elektriska stötar, öppna aldrig enheten. Överlåt all service och reparation till kvalificerade service tekniker. SÄKERHETS FÖRESKRIFTER Utsätt inte denna enhet för regn eller fukt. Strömförsörjning: 230V 50Hz - AC ENDAST! Denna symbol betyder att enheten är dubbel isolerad. En jordad anslutning krävs ej. STRÖM FÖRSÖRJNING Ta försiktigt ur stereon ur sin förpackning, behåll packmaterial och förpackning för framtida bruk. AC NÄT ANVÄNDNING Anslut kontakten till ett 230V AC ~ 50 Hz uttag. Notera: Om ljud från CD, USB, SD eller AUX-IN input inte spelas upp i 15 minuter eller mer, så kan enheten stänga av sig själv. Om du vill starta enheten efter den stängt av sig själv, vänligen vrid på VOLYM PÅ/AV ratten till OFF position först, sedan kan du starta enheten igen. FM TUNER Notera: om ingen av funktions knapparna är intryckta, så kommer FM radio att startas när enheten startas. 1) Ändra funktions kontroll till AM/FM-ST/SW1/SW2 position. 2) Vrid på Tuning ratten (13) för att söka till din favorit station. 3) För att kunna mottaga bättre FM-ST/SW1/SW2 program, dra ut antennen (27) så långt som möjligt, och vrid sedan på antennen 360 grader, tills du kan mottaga signalen klart och tydligt. 4. FM STEREO indikator (16), under mottagning av en klar och tydlig radiostation med FM-ST, så kommer färgen att ändras på Power indikatorn/fm Stereo Indikatorn kommer att ändras till grönblå från grön, när den är i stereo status. UPPSPELNING AV EN COMPACT DISC Notera: Om det uppstår error under uppspelning av CD/USB/SD kort ibland, vänligen stäng av enheten och starta den på nytt igen. Då kan den gå tillbaka till normal uppspelning. Hantera Compact Discs CD För att ta ur en CD från dess fodral, tryck ner i mitten av fodralet och lyft ur skivan genom att hålla i kanterna. Håll skivan i kanterna. Undvik att röra vid den inspelade sidan av skivan. Ladda i en CD Tryck på CD/USB knappen, tryck sedan på OPEN/CLOSE knappen för att öppna CD luckan. (Tvinga aldrig luckan att öppnas för hand.) Placera CD i CD facket med etikett sidan uppåt. Stäng CD luckan för hand. När den är helt stängd så kommer LOAD att visas på displayen och CD kommer att börja snurra efter cirka tio sekunder. Sedan kommer displayen indikerar totala antalet med spår som finns på skivan. Vänligen notera: Stoppa aldrig in något annat än en CD i facket. Andra objekt kan orsaka skador på mekanismen. Tvinga aldrig upp eller igen CD luckan för hand. Behåll CD luckan stängd när den inte används för att undvika att smuts och annat ska komma in i mekanismen. Sätt aldrig i mer än en CD åt gången. Om skivan är repad eller smutsig, är det möjligt att CD ej går att spela upp. Uppspelning av CD När du sätter i en skiva i enheten, så kommer enheten att läsa av skivan och visa det totala antalet av spår på skivan. Om skivan är i CD format, så kommer CD indikatorn att tändas. Om skivan är i MP3 format, så kommer MP3 indikatorn att tändas. Om skivan är i WMA format, så kommer WMA indikatorn att tändas. Efter visning av antalet spår, så kommer enheten automatiskt att spela från första låten. Tryck på STOP knappen för att stoppa uppspelning. Efter du tryckt på STOP knappen, så kan du trycka på OPEN/CLOSE knappen för att öppna CD luckan och ta ut din CD när som helst.

5 Pause För att stoppa ett spår tillfälligt, tryck på Play/Pause knappen. Skivan kommer att pausas, displayen kommer att blinka på aktuella spårpositionen. Play indikatorn kommer att tändas. För att återuppta uppspelning, tryck på Play/Pause knappen igen. SPOLA FRAMÅT OCH SPOLA BAKÅT BACK/NEXT funktionen kan användas när som helst under uppspelning. Tryck på NEXT knappen en gång för att välja nästa spår. Om det är sista spåret på skivan kommer spelaren att gå till spår 1. Tryck på BACK knappen en gång för att välja sista spåret. Om det är första spåret som spelas på skivan, så kommer spelaren att hoppa till sista spåret. Den kommer automatiskt att stoppa uppspelningen efter sista spåret är slut, och PLAY/PAUSE Indikatorn kommer inte att tändas. (Om du vill fortsätta uppspelning, tryck då på PLAY/ PAUSE knappen igen. Och den kommer att spela från första spår.) Om det finns många spår i skivan (MP3/WMA) eller USB eller SD kort, kan du trycka på 10+ (FOLDER) knappen eller 10- (FOLDER) knappen för att välja spår snabbt under uppspelning. Du kan trycka på 10+ (FOLDER) knappen eller 10- (FOLDER) knappen för att välja fil att spela upp när den slutar spelas. Till exempel, om den visar F 01, så börjar den spela första spåret i första filen. Tryck på 10+ or 10- knappen för att hoppa tio spår framåt eller bakåt för att spela spår i uppspelning. I de sista spåren, tryck på 10+ knappen en gång, så kommer den gå till sista spåret. När uppspelning stoppas, tryck på 10+ eller 10- knappen varje gång, så kommer den gå till nästa fil eller sista fil för uppspelning av spår. PROGRAMMERAD UPPSPELNING Tryck på STOP knappen för att stoppa uppspelning, det totala antalet spår kommer att visas. Tryck på PROGRAM knappen en gång, då visas P 01. Tryck på BACK eller NEXT knappen för att välja det spår som du vill lyssna på, och tryck sedan på PROGRAM knappen en gång till. Nu kommer det visas P02 i displayen, sedan kan du programmera andra spåret. (Du kan programmera 20 spår som mest i CD format. Du kan programmera som mest 99 spår i MP3/WMA format) Tryck på PLAY/PAUSE knappen, Play indikatorn kommer att tändas, och den kommer att börja uppspelningen från det första spår du väljer. Efter slutförd uppspelning av programmerade spår som du valt, så kommer CD automatiskt att stoppas. Om du vill avbryta de spår du valt, tryck på STOP knappen. REPEAT, BACK, NEXT funktionen kan även fungera efter program. Notera: 10- och 10+ knapparna kan inte fungera vid uppspelning av programmerade spår. REPETERAD (REPEAT) UPPSPELNING Du kan ställa in repeat uppspelning av skiva eller de spår du valt. REPETERA (REPEAT) UPPSPELNING AV ETT SPÅR Under CD/USB/SD CARD uppspelning: Tryck på REPEAT knappen, REPEAT Indikatorn glimmar till. Sedan väljer du den låt du kontinuerligt vill spela upp tills du trycker på STOP knappen för att få REPEAT Indikatorn att släckas eller tryck på REPEAT knappen två gånger. REPETERA (REPEAT) ALLA SPÅR När CD/USB/ SD spelas: Tryck på REPEAT knappen två gånger, REPEAT indikatorn kommer att vara på hela tiden. Repetition av spåren som är i skiva/usb/sd utförs tills du trycker på STOP knappen för att få REPEAT Indikatorn att släckas eller tryck på REPEAT knappen två gånger. REPETERA (REPEAT) UPPSPELNING AV PROGRAMMERADE SPÅR Välj de spår som du vill programmera, tryck på PLAY/PAUSE för att spela upp programmerade spår från den första. Tryck på REPEAT knappen en gång, det kommer att repetera det spår du har valt, REPEAT indikatorn kommer att blinka. Det programmerade spåret kommer att spelas upp kontinuerligt tills du trycker på STOP knappen två gånger eller trycker på REPEAT knappen två gånger. Tryck på REPEAT knappen två gånger, för att repetera uppspelning av alla programmerade spår och REPEAT indikatorn kommer att vara på hela tiden. Alla programmerade spår kommer att spelas upp kontinuerligt tills du trycker på STOPP knappen en gång eller på REPEAT knappen en gång. Notera: 10- och 10+ knappen fungerar inte under repeterad uppspelning av de programmerade spåren. ANVÄNDA USB/SD Sätt först i en USB/MP3 spelare/sd/mmc kort. Tryck på CD/USB funktions switchen, tryck sedan på CD/USB knappen för att välja att spela upp USB eller SD/MMC kort.

6 När läsning är slutförd och visas det totala antalet spår, enheten spelar automatiskt upp det första spåret i USB/SD/MMC kort. Du kan även använda funktionerna (så som FAST FORWARD (spola framåt), FAST BACKWARD (spola bakåt), PROGRAM och REPEAT uppspelning). KONVERTERA ANVÄNDA CD/USB/SD Under CD eller USB eller SD uppspelning kan du konvertera CD och USB/SD genom att trycka på CD/USB knappen, CD och USB indikatorn kan också konverteras. Efter slutförd konvertering, så kommer uppspelning börja från första låten på CD/MP3 eller USB eller SD. OBS: a. Denna enhet har ingen laddningsfunktion. Om du vill spela upp en MP3 spelare eller annan enhet med denna enhet, (annan enhet som har batterier) ta ur batterierna innan du ansluter MP3 spelare eller annan enhet till USB porten. Annars kan denna enhet skadas. b. Den kan inte läsa av alla MP3 spelare som finns på marknaden. c. Vänligen sluta uppspelning av USB eller annan användning innan du drar ur USB för att undvika förlust av data. ANVÄNDA AUX IN Under uppspelning av RADIO (FM/AM/SW1/SW2), anslut en 3.5mm RCA till AUX IN port (30), så kommer enheten att gå till Aux in funktion när RADIO (FM/AM/SW1/SW2) är bortkopplad. Du kan ansluta till en extern ljudkällas Line Out uttag. Vänligen justera volymen på den externa ljudkällan för bästa ljudnivå och kvalité. Notera: När AUX IN inte används, vänligen dra då ur Aux in från enheten, annars kommer inget ljud ur enheten vid användning av andra funktioner. ANVÄNDA LINE OUT Vid uppspelning CD/USB/SD/RADIO (AM/FM-ST/SW1/SW2)/AUX, anslut en 3.5mm RCA till LINE OUT port (29). Den kan anslutas till en Aux in port på extern ljudkällas förstärkare. ANVÄNDA HÖRLUR När du ansluter hörlurarna till hörlursuttaget, så kommer ljudet att komma ut genom hörlurarna och inget ljud från högtalarna. Underhåll Rengöra CD * Använd en mjuk trasa för att torka bort fingeravtryck och damm från skivans yta. * Torka i en rak linje från mitten till utsidan av skivan. Små dammpartiklar och lätta fläckar kommer inte att påverka återgivnings kvalitén. * Använd aldrig kemikalier så som skivspray, anti-statisk spray, bensen eller thinner för att rengöra dina CD skivor. * För att minska risken för repor, sätt alltid tillbaka CD skivan i sitt fodral efter användning. * Utsätt inte CD skivor för direkt solljus, hög luft fuktighet eller höga temperaturer under längre perioder. * Sätt inte fast något papper eller skriv något på någon sida av CD skivan. * Det är inte säkert att alla CD skivor går att spelas upp. Rengöring av lins * En smutsig lins kan orsaka hoppande. Om linsen är väldigt smutsig kan det hända att CD skivan inte går att spela upp. * Vänligen använd en rengöringsskiva. SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer Power input 230V «50Hz Volym Output 3.5 X 2 W Ström konsumtion 30W Produkt storlek Net vikt 510x290x340mm 8.2 kg Radio frekvens omfång FM MHz AM KHz SW MHZ SW MHZ CD spelare Frekvens Respons Hörlurar 100Hz - 16 KHz 3.5 mm stereo hörlurs kontakt Design och specifikationer kan komma att ändras utan vidare förvarning. Manual gjord av MOON RADIO AB Version

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com

L-175. Skivspelare i glas. Svensk Manual. www.lenco.com L-175 Skivspelare i glas Svensk Manual www.lenco.com Innehållsförteckning Innehållsförteckning ----------------------------------------------------------------- 2 Beskrivning ---------------------------------------------------------------------------4-5

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning L-81 USB SKIVSPELARE Remdriven skivspelare med direkt inspelning Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820

Din manual SHARP XL-UH2000H http://sv.yourpdfguides.com/dref/3874820 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XL- UH2000H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Användarmanual Plextalk PTN1

Användarmanual Plextalk PTN1 Användarmanual Plextalk PTN1 Tack för att du skaffat en Daisyspelare från Iris. Med hjälp av denna manual kan du snabbt komma igång med din spelare. Har du ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer