Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning."

Transkript

1 RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Återkalla ett förval 25 MADE FOR ipod 2 ipod dockning Säkerhetsanvisningar 3 Sangean 4 Introduktion 5 Kontroller - Ovansidan 6 Kontroller- Fram & Baksidan 7 Kontroller - Undersidan 8 Display ikoner 9 Fjärrkontroll Använda din Radio - Autosök FM/AM Manuellsök FM/AM Inställningar för tuning steg ökning20-21 Visningslägen 22 FM Stereo (auto) / Mono 23 Förval av stationer 24 Ladda din ipod 28 Navigera din ipod 29 Spela en ljudfil på din ipod 30 Sök funktionen 30 ipod modeller 31 Klocka & Alarm Ställa in tiden Manuell inställning av tiden Radio Data System(RDS) Alarm Sleeptimer 44 Tid Display & Ljud (AUX) Specifikationer 51 Garanti information 15 ipod är ett varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och andra länder. Made for ipod innebär att ett elektriskt tillbehör har utformats för att anslutas specifikt ihop med ipod och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestanda. Apple ansvarar inte för driften av enheten eller dess efterlevnad av säkerhets-och regleringsnormer. Sid 2

3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara dessa anvisningar. 3. Följ alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte enheten närheten av vatten. 6. Använd endast tillbehör som angetts av tillverkaren. 7. Låt aldrig enheten komma nära öppen eld t.ex. tända ljus eller dyl. 8. Återvinn alltid batterier på lagligt vis. (se baksidan på denna bruksanvisning) 9. Använd enheten endast i normalt klimat (ej tropiskt!) 10. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, har apparaten utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller har tappats. Garantin täcks ej av detta. Utropstecknet i en triangel är en varning för uppmärksamma användaren för finns viktiga anvisningar som medföljer produkten. Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta bort locket. Det finns inga utbytbara delar inuti enheten. Överlåt all service åt kvalificerad personal Blixten med en pilspets i en triangel är en varning för uppmärksamma användaren för förekomsten av farlig spänning inuti enheten OBS! Garantin upphör OMEDELBART att gälla vid felanvändning på grund av att bruksanvisningen ej följs eller vid misskötsel och oförsiktig-/felhantering av enheten. OBS! -Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för skada som uppkommit vid felanvändning av produkten! - Spara kvitto samt kartongen om produkten mot allt skulle vara felaktig. Garanti gäller endast mot uppvisade av konsumet kvitto. Betrakta kvittot som en värdehandling. Produktgarantier gäller aldrig utan inköpskvitto. Sid 3

4 Tack för att du har köpt en Sangean produkt. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje under många år av din Sangean produkt. Sangean bygger produkter med lång livslängd. Detta är bra för vårt samhälle och vår miljö. Dessutom är det ju ekonomiskt för dig som konsument. Den första Sangean radion såg dagens ljus redan 1974 i Taipei Taiwan. Då tillverkades radio mottagarna av ca 20 medarbetare och det var mycket hantverk. Idag har man en hypermodern fabrik i Kina med över 500 medarbetare och tillverkningen är Till stor del helautomatiserad. Alla Sangeans modeller utvecklas och testas på deras egna R&D avdelning. Genom att ta ansvar för varje steg i en produkts process säkerställer Sangean att den höga kvaliteten fortlever år från år. WEB sidan Här finner du Sangean s hela program Mycket nöje nu med din nya Sangean produkt. Sangean Norden. SANGEAN Visste du... att Sangean uttalas Sänjin.. Sid 4

5 Introduktion Sangean RCR-10 FM/AM Digital Klockradio har följande urval av funktioner: o Radio för AM och FM (med RDS) sändningar o 10st förval av radiostationer (5st för AM och 5st för FM) o Tydlig LCD skärm. Justerbar bakgrundsbelysning för både skärm och knappar. o Två alarm tider med snooze-funktion och möjlighet att välja att väckas med buzzer, radio eller din ipod o Justerbar sleep timer (sov timer) som kan ställas in så att radion stänger av sig efter 15 till 120minuter o En 3.5mm stereo Auxiliary ingång för ljudspelning från t.ex MP3-spelare, ipod eller övriga ljudenter. o Radio control klockvisning när Radion är i standby. o Super kondensator eller batterier för ström backup o Atomic WWVB/JJY/DCF/MSF kontrollerad klocka med valbar tidszon. o ipod dockning spelar upp och laddar ipods o Utrustad med tone control (Bas/Diskant), Loudness compensation och bass reflex tube för att förbättra ljudet. Sid 5

6 Kontroller Ovansidan ipod universal dockningsjusterare 2. ipod dockning 3. Preset (Förval) 4 / Play / Pause 4. Preset (Förval) 5 / Snabbspolning fram 5. Tuning / Sökning / Select (välj) 6. Info / Meny 7. Alarm 2 8. Alarm 1 9. Snooze / dimmer 10. Source (källa) 11. Standby / Sleep timer 12. Volym / Tone control 13. Preset (förval) 1 / Folder down (ner) 14. Preset (förval) 2 / Folder up (upp) 15. Preset (förval) 3 / snabbspolning bakåt Sid 6

7 Framsidan Kontroller LCD Display 17. Fjärrkontroll sensor 18. Högtalare Baksidan FM antenn 20. Aux in 21. Line out 22. Hörlursuttag 23. Aux in Sid 7

8 Undersidan Kontroller LCD Display Sid 8

9 Display ikoner A B C D I H E A G A. Radio Controlled tidsymbol B. PM indikator C. Tidsvisning D. Sleep timer symbol E. Alarm 1 symbol F. Alarm 2 symbol G. Frekvens / information om station visning H. RDS symbol I. Indikator för Backup batteriets kapacitet Sid 9

10 Fjärrkontroll a b c d e f g h i j k l m n o p q r Bakåt Repetera en / alla / folder (mapp) Tuning upp Folder (mapp) upp / Preset (förval) upp Folder (mapp) ner / Preset (förval) ner Tuning ner Mute (tyst) Snooze / dimmer Tone (ton) Volym ner Volym upp Repetera slumpvis Select (välj) Framåt Play / Pause Source (källa) Meny Standby / Sleep Sid 10

11 Fjärrkontroll r q p o a b c d n m l k e f g j i h Sid 11

12 Fjärrkontroll - funktioner Många funktioner i RCR-10 klockradio kan styras via fjärrkontrollen. Vissa komandon kräver ett längre tryck på knappen, i dessa fall håll fingret på knappen i ca. 2-3sekunder tills displayen på radion visar att komandot har accepteras. Innan första användning: vänligen ta bort den lilla transparenta plastfoilen som sitter på batteriet. Batteribyte i fjärrkontrollen 1. Öppna batteri hållaren genom att dra ut den åt det håll som bilden visar. 2. Ta bort batteriet ur hållaren. 3. Byt ut batteriet (CR2025 eller motsvarigheten), se till att batteriet ligger med rätt polaritet. Som visas på bilden. 4. Sätt i batterihållaren. Viktigt: Batteriet skall ej utsättas för hetta genom t.ex solsken, eld eller dylikt. Efter användning, återvinn batteriet enligt lag. För mer information, se sista sidan i denna bruksanvisning. Under inga omständigheter får batterier slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. Sid 12

13 Fjärrkontroll - funktioner Sid 13

14 Använda radion för första gången Använda nätsladden Nätadaptern till denna radio är en 9volts AC på 1.4A. Anslut adapterkontakten i AC uttaget på baksidan av din radio. Sätt i adaptern i ditt vägguttag. Nätadaptern bör dras ur vägguttaget när den inte används. Fabriksåterställning Backup batteri användning (Endast US versionen) 1. Ta bort batteriluckan på undersidan av enheten. 2. Sätt i två stycken UM-3 (AA size) batterier i batterifacket. 3. Se till att batterierna har rätt polaritet, enligt beskrivning innuti batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan. 4. När låg batteri kapacitet indikatorn visas på displayen, Byt genast batterierna. 5. När radion är under användning som klockradio eller som alarm, ha då alltid batterier i enheten. Sid 14

15 Garanti Din radio har tolv månaders garanti från det ursprungliga köpet. Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren.ha ditt kvitto till hands. OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto. (Kvittot är ditt garantibevis) Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser: Den är endast giltig inom det land där köpet är gjort. Produkten måste vara korrekt installerad och användas i enlighet med instruktionerna som finns i denna bruksanvisning. (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin) Din radio får endast användas för hushållsändamål. Garantin kommer att bli ogiltigt om din radio säljs på nytt eller om den har skadats av ej kvalificerad reparation. Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för oförutsedda skador eller följdskador. Vid felanvändning av enheten pga bruksanvsiningen ej följs korrekt upphör garantin OMEDELBART att gälla. Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse. OBS! Garantin upphör OMEDELBART att gälla vid felanvändning på grund av att bruksanvisningen ej följs eller vid misskötsel och oförsiktig-/felhantering av enheten. Sid 15

16 Använda din Radio - Autosök (FM/AM) 1. Tryck på Standby knappen för att starta din radio. 2. Tryck på Source knappen tills AM eller FM bandet är valt, beroende på vilket band du önskar. 3. Tryck en gång på Select knappen för att starta en auto-tuning. Din radio kommer att söka igenom AM eller FM bandet från nuvarande frekvens och kommer att stanna automatiskt när den hittar en station vars signal är stark nog. 4. Efter ett par sekunder kommer displayen att uppdateras och visa den frekvens som sökningen funnit. 5. För att hitta en annan station, tryck en gång på Select enligt tidigare beskrivning. 6. När slutet av vågbandet är nått kommer din radio att återuppta sökningen från andra änden av bandet. 7. Använd Volym kontrollerna för att justera ljudet till en behaglig nivå. OBS! Tänk på att överdrivet hög volymnivå kan orsaka allvarliga skador på hörseln. 8. Tryck på Standby knappen om du vill stänga av din radio. Sid 16

17 Använda din Radio - Autosök (FM/AM) Sid 17

18 Använda din Radio - Manuellsök (FM/AM) 1. Tryck på Standby knappen för att starta din radio. 2. Tryck på Source knappen tills AM eller FM bandet är valt, beroende på vilket band du önskar. 3. Snurra på Tuning ratten för att söka till en station. FM frekvensen kommer att ändras i steg om 200kHz/100kHz AM frekvensen kommer att ändras i steg om 10kHz/9kHz. 4. När slutet av vågbandet är nått kommer din radio att återuppta sökningen från andra änden av bandet. 5. Använd Volym ratten för att justera ljudet till en behaglig nivå. OBS! Tänk på att överdrivet hög volymnivå kan orsaka allvarliga skador på hörseln. Sid 18

19 Använda din Radio - Manuellsök (FM/AM) Sid 19

20 Inställningar för tuning steg ökning 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till inställnings menyn när radion är i AM/FM läge. 2. Snurra på Tuning ratten tills FM xxkhz/am xxkhz dyker upp på displayen och tryck en gång på Select för att gå till inställningarna för steg ökning. 3. Snurra på Tuning ratten för att välja antingen 100kHz/200kHz (US version) eller 50kHz/100kHz (Europeiska versionen) för FM radio och 9kHz/10kHz för AM radio. Tryck sedan en gång på Select för att bekräfta inställningarna. Sid 20

21 Inställningar Fabriksåterställning för tuning steg ökning Sid 21

22 Visningslägen - FM Din radio har en rad olika visningslägen för FM radio läge. 1. Tryck upprepade gånger på Info/Meny knappen för att se RDS information för den radio stationen som du lyssnar på. a. Stations namn (Station name) b. Program typ (Program Type) c. Radio text d. Stereo / Mono e. År / Dag (year/day) Visar namnet på stationen som du lyssnar på. Visar vilket typ av station som du lyssnar på Pop, Klassisk, etc. Visar radio text meddelanden så som nya objekt etc. Visar om radions sändning är i Stereo eller Mono läge. Visar år och veckodag, enligt datuminställningarna i din radio. f. Datum / Dag (date/day) Visar datum och veckodag, enligt datuminställningarna i din radio. g. Frekvens (frequency) Visar frekvensen på den aktuella FM radio stationen. Sid 22

23 FM stereo (auto) / Mono Om FM radio stationen som du lyssnar på har svag signal kan hissljud höras. Du kan minska dessa hissljud genom att tvinga radion att spela stationen i mono istället för stereo. 1. Tryck på Source för att välja FM radio läge och sök till önskad radiostation enligt tidigare beskrivning. 2. Snurra på Tuning ratten tills FM Stereo / Mono inställningar (setting) syns på displayen. Om inställningarna är Auto så tryck en gång på Select för att skifta till Mono läge för att minska hissljud. 3. För att återgå till Auto (stereo) läge, tryck en gång på Select för att ändra inställningarna så att radion kommer att byta tillbaka till Auto läget. Sid 23

24 Förval av stationer - FM/AM Det finns 5st förval (Preset) stationer för AM och 5st för FM radio. Dom används på samma sätt för båda vågbanden. 1. Tryck på Standby för att starta din radio. 2. Tryck på Source för att välja FM radio läge och sök till önskad radiostation enligt tidigare beskrivning. 3. Tryck och håll inne önskad Preset knapp (1 till 5) tills displayen visar t.ex. P4 efter frekvensen. Stationen kommer att bli sparad det Preset nummer du väljer. Repetera proceduren för alla Preset nummer du önskar spara förval på. 4. Sparade förval kan alltid ändras, genom att göra om proceduren. Sid 24

25 Återkalla ett förval - FM/AM 1. Tryck på Standby för att starta din radio. 2. Tryck på Source för att välja önskat vågband. 3. Tryck på önskad preset för att få din radio att söka till den radio radio station som är sparad under just det numret. Notera: Fjärrkontrollen kan endast återkalla förval (preset), du kan inte ställa in förval med fjärrkontrollen. OBS! Garantin upphör OMEDELBART att gälla vid felanvändning på grund av att bruksanvisningen ej följs eller vid misskötsel och oförsiktig-/felhantering av enheten. Sid 25

26 ipod dockning Din radio har en ipod docknings enhet som låter dig spela digitala ljudfiler och låtar genom din ipod. Din radio använder ipod Universal Docknings justerare som är utvecklad för användning av ipods. Nyare modeller av ipod är utrustade med Universal Dock Adapter instatser som ser till att ipoden står i rätt vinkel och att kontakten sitter korrekt. VIKTIGT! Radion stödjer ej 3:e generationens ipod ( ). För att undvika entuella skador på din ipod, använd inte den utan korrekt Adapter insats i din radio. Docka din ipod med docknings justeraren Denna enhet är utrustad med en ipod docknings justerare. ipod adapter insatser medföljer ej. 1. Tryck och dra docknings justeraren försiktigt ifrån dig så långt det går. 2. Sätt försiktigt ner din ipod i hållaren. 3. Tryck och dra docknings justeraren försiktigt emot dig tills den håller din ipod stadigt. Sid 26

27 ipod dockning Sid 27

28 Ladda din ipod 1. Placera din ipod i Universal docknings justeraren i dockninghållaren. Tryck på Standby knappen för att starta din radio. 2. Tryck på Source knappen tills displayen visar ipod. Din radio kommer att ladda din ipods inbyggda batteri när källan (source) är Aux In, ipod eller Standby läge. Din ipod laddas ej under AM och FM läge.

29 Navigera din ipod För att styra menyerna i din ipod, för att göra val eller att ändra inställningar ska du använda din ipods kontroller och knappar. Radions kontroller kan endast användas för Meny / välj, Föregående / Nästa, bakåt / framåt och Play / Pause funktion. 1. Använd Meny knappen för att navigera till högre nivå menyer i din ipod. 2. Snurra på Tuning ratten åt önskat håll, beroende på om du vill uppåt eller nedåt på menyskärmen på din ipod. 3. Tryck på Tuning ratten för att välja de markerade objektet på menyskärmen på din ipod. Om detta objekt är ett undre meny objekt, så kan du då navigera vidare genom att använda Tuning ratten.

30 Spela en ljudfil på din ipod 1. När du har funnit ett önskat objekt, använd Select knappen på din radio för att starta uppspelning från din ipod. 2. Justera volymen till önskad nivå genom att använda Volym kontrollen på din Radio. 3. För att pausa uppspelning tryck på Play / Pause knappen. För att återgå till uppspelning tryck på Play / Pause knappen en gång till. 4. ipods har ingen stopp knapp (dom använder Pause funktionen) För att spela ett alternativt urval, använd ipod menyerna för att göra val med Play / Pause knappen för att sluta spela det aktuella objektet om det behövs. 5. Om det tidigare spelade så kommer din ipod starta uppspelning från där den tidigare stannat. Fabriksåterställning Sök funktionen 1. Tryck på antingen Framåt eller Bakåt knappen tills den börjar spela nästa eller föregående låt. 2. Medan ipoden spelar, tryck och håll inne Framåt eller Bakåt knappen för att spola framåt eller bakåt i nuvarande låt. Släpp knappen när önskad punkt är nådd. Sid 30

31 Din RCR-10 är kompatibel med följande ipod modeller ipod classic 120GB 160GB (2009) ipod nano 1:a generationen 1GB 2GB 4GB ipod touch 1:a generationen 8GB 16GB 32GB ipod 4:e generationen (Färg display) 20GB 30GB ipod 4:e generationen 40GB ipod nano 2:a generationen (aluminium) 2GB 4GB 8GB ipod nano 3:e generationen 4GB 8GB ipod nano 4:e generationen (video) 8GB 16GB ipod touch 2:a generationen 8GB 16GB 32GB ipod touch 3:e generationen 32GB 64GB ipod 5:e generationen (video) 60GB 80GB ipod nano 5:e generationen (video) 8GB 16GB ipod mini 4GB 6GB Sid 31

32 Klocka & Alarm Ställa in tidsformatet Klockvisningen som används i Standby läge och i uppspelnings läge kan ställas in på 12 eller 24 timmars format. Valda formatet används även under inställning av alarm. 1. Tryck och håll inne Info / Meny knappen för att gå till inställningarna. 2. Snurra på Tuning ratten tills CLOCK XXH syns i displayen, tryck sedan på Select knappen för att gå till inställningarna och inställingar av tidsformatet kommer att börja blinka. 3. Snurra på Tuning ratten för att välja antingen 12 eller 24 timmars format. Tryck en gång på Select knappen för att bekräfta ditt val. Displayen kommer sedan att återgå till föregående meny. Om klockformatet är 12 timmar så kommer radion att använda PM (Eftermiddag) indikator vid inställningar av alarm. Ställa in datum 1. Tryck och håll inne Info / Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning ratten tills DATE FORMAT visas i displayen. Tryck på Select knappen för att gå till Datum inställningarna. 3. Snurra på Tuning ratten för att välja önskat datum format. Tryck på Select knappen för att bekräfta ditt val av datum format. Displayen kommer sedan att återgå till föregående meny. Sid 32

33 Klocka & Alarm Sid 33

34 Ställa in tiden Radiokontrollerasd klocka Din RCR-10 har tre val för att ställa in tiden: Radiokontrollerad klocka (DCF 77), FM Radio Data System (RDS) och Manuell inställning. När enheten ansluts till elnätet, så kommer radion automatiskt att synkronisera sin klocktid med Radiokontrollerade klockans signal som mottas medan radion är i Power Off läge. 1. För att ställa in klockan med hjälp av Radiokontrollerad klockfunktionen, tryck på och håll inne Info / Meny knappen när enheten är i Power Off läge. 2. Snurra på Tuning ratten tills en klock symbol visas i displayen. Tryck en gång på Select knappen för att gå till inställningar. 3. Snurra på Tuning ratten tills DCF77 (Europeiska versionen), WWVB (US versionen), JJY40/60 (Japanska versionen) eller MSF (Storbritannien versionen) visas i displayen. Tryck en gång på Select knappen för att bekräfta inställningarna. Och tiden på din radio kommer automatiskt att ställas in efter Radiokontrollerade klock- tiden. 4. Om Radiokontrollerad tid- signalen mottas av radion, så kommer ikonen för Radiokontrollerade tiden att blinka på displayen med intervaller på 1 sekund. Om radion inte mottar någon Radiokontrollerade klock signal kommer ikonen att blinka med intervaller på 3 sekunder. 5. Radion kommer att synkronisera sin tid på timmen. Om tiden har synkroniserats med radiokontrollerade klockans tid, så kommer radiokontrollerade tids ikonen att vara kvar på LCD displayen och radion kommer att fortsätta synkronisera sin tid varje udda timme. Om radion mottar en radiokontrollerad klocksignal men inte ännu har synkroniserat sig med den radiokontrollerade tiden så kommer den synkronisera sin tid varje timme. Sid 34

35 Ställa in tiden Sid 35

36 Manuell inställning av tiden När du väljer manuell inställning av tiden på din radio, kommer den radiokontrollerade klockan och RDS funktionen båda att inaktiveras 1. Tryck och håll inne Info / Meny knappen. 2. Snurra på Tuning ratten tills en klock symbol visas på vänster sida av displayen, tryck då på Select för att gå till inställningar. Snurra på Tuning ratten tills MANUAL visas på displayen, tryck på Select för att gå till inställningar. 3. Snurra på Tuning ratten tills CLOCK visas på displayen. Tryck på Select för att gå till inställningar. 4. Inställningarna för timme kommer att börja blinka på displayen. Snurra på Tuning ratten för att välja önskad timme, och tryck en gång på Select för att bekräfta din inställning. Snurra sedan på Tuning ratten igen för att välja önskad minut, tryck en gång på Select för att bekräfta din inställning. 5. Snurra på Tuning ratten tills DATE visas på displayen. Tryck en gång på Select för att gå till inställningar. 6.. Snurra på Tuning ratten för att välja önskat år, tryck en gång på Select för att bekräfta inställningar.. Snurra sedan på Tuning ratten för att välja önskad månad, tryck sedan en gång på Select för att bekräfta inställningarna.. Snurra sedan på Tuning ratten för att välja önskat datum. Tryck en gång på Select för att bekräfta ditt val och radion kommer att pipa till en gång. Sid 36

37 Manuell Fabriksåterställning inställning av tiden Sid 37

38 Radio Data System (RDS) När du ställer in klockan med hjälp av RDS funktionen, kommer din radio att synkronisera sin tid varje gång den hittar en radio station som använder RDS med CT signal. 1. När du sökt till en station som har RDS data sändning, tryck och håll inne Info / Meny knappen. 2. Snurra på Tuning ratten tills en klock symbol visas på displayen. Tryck en gång på Select för att gå till inställningar. 3. Snurra på Tuning ratten tills RDS CT visas på displayen. Tryck en gång på Select för att bekräfta dina inställningar. Klocktiden på radion kommer att automatiskt ställas in efter att RDS data är mottagen. 4. När inställningarna är klara, kommer RDS ikonen att visas på LCD displayen för att indikera att radion går på RDS tid. Radio klocktiden kommer att vara giltig i 5 dagar varje gång radio tiden blir synkroniserad med RDS CT. Sid 38

39 Radio Data System (RDS) Sid 39

40 Ställa in alarmtiden Din RCR-10 har två alarm som varje kan ställas in till att väcka dig med AM/FM radio, buzzer alarm eller ipod. Alarmen kan ställas in medan enheten är i standby läge eller under uppspelning. 1. Innan du ställer in ett alarm, se till att klockan är inställd. Tryck och håll inne Alarm 1 knappen för att gå till Alarm 1 inställningar. 2. Inställningarna för timme på alarm 1 kommer att börja blinka. Snurra på Tuning ratten för att välja önskad timme, tryck på Select för att bekräfta. Snurra på Tuning ratten för att välja önskad minut, och tryck sedan på Select för att bekräfta. 3. Sedan kommer displayen visa ett antal val du kan välja mellan på alarmet. Alarm alternativen är följande: ONCE - Alarmet kommer att ljuda EN GÅNG DAILY - Alarmet kommer att ljuda VARJE DAG WEEKDAY - Alarmet kommer att ljuda på VARDAGAR (Mån-Fre) WEEKEND - Alarmet kommer att ljuda varje HELGDAG (Lör-Sön) Tryck en gång på Select för att bekräfta din inställning. 4. Snurra på Tuning ratten för att välja önskad alarmtyp, och tryck sedan en gång på Select för att bekräfta dina inställningar. Alarmet kan ställas in till buzzer, ipod, FM eller AM. När radio läge är valt, kommer radio frekvens och preset nummer på displayen att börja blinka. Snurra på Tuning ratten för att justera till önskad radio frekvens eller önskad preset (förval) nummer för radio alarmet, tryck sedan en gång på Select för att bekräfta dina inställningar. Notera: Om du valt alarmtyp ipod men inte har din ipod ansluten när alarmtiden är nådd, så kommer buzzer alarmet att ljuda istället. 5. Snurra på Tuning ratten för att välja önskad ljudnivå för alarmet. Tryck en gång på Select för att bekräfta dina inställningar. 6. Alarmet har nu blivit ställt. Tryck en gång på Select och radion kommer att återgå till normalt visningsläge. Aktiva alarm visas alarm indikator på displayen. Sid 40

41 Ställa in alarmtiden Sid 41

42 När alarmet ljuder För att stänga av ett ljudade alarm, tryck och håll inne Alarm 1 eller Alarm 2 knappen tills alarm indikatorn på displayen försvinner. När buzzer alarm aktiveras, kommer alarmet starta mjukt och gradvis öka i ljudnivå. Den kommer att ljuda i 1minut och vara tyst i 1 minut och repetera det i 60min om den inte stängs av. Radion kommer ljuda oavbrutet i upp till 60min för övriga alarmtyper. Fabriksåterställning Inaktivera / Avbryta alarm För att inaktivera ett alarm, tryck antingen en gång på Standby eller tryck och håll inne den aktuella alarm knappen för att avbryta alarm OBS! Garantin upphör OMEDELBART att gälla vid felanvändning på grund av att bruksanvisningen ej följs eller vid misskötsel och oförsiktig-/felhantering av enheten. Sid 42

43 Snooze 1. När alarmet ljuder, tryck på vilken knapp som helst förrutom Standby knappen och alarmet kommer att vara tyst i 5minuter. SNOOZE kommer att dyka upp på displayen. 2. För att justera tyst-tiden för snooze timer, tryck och håll inne Info / Meny knappen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning ratten tills SNOOZE X syns på displayen, tryck sedan en gång på Select för att gå till inställningarna. Snurra på Tuning ratten för att justera tyst-tiden från 5, 10, 15 eller 20 minuter för snooze timer. 4. För att avbryta snooze timern när larmet har avbrutits, Tryck en gång på Standby knappen. Sid 43

44 Sleep timer Din radio kan ställas in att stängas av automatiskt efter en förinställd tid. Sleep timer inställningar kan justeras mellan 15, 30, 45, 60, 90 eller 120 minuter. 1. Tryck och håll inne Standby knappen för att gå till Sleep Timer inställningarna. SLEEP XX kommer att visas på displayen. 2. Fortsätt trycka på Standby knappen och Sleep Timer valen kommer att startas på displayen. Släpp när önskad Sleep timer inställning syns på displayen. Inställningen kommer att sparas och LCD displayen kommer att återgå till normalt visningsläge. 3. Din radio kommer att automatiskt stängas av efter att den för inställda Sleep Timer tiden nått sitt slut. Sleep Timer ikonen kommer att visas i displayen för att indikera en aktiv Sleep Timer. 4. För att avbryta Sleep Timer funktionen före den förinställda tiden nått sitt slut, tryck en gång på Standby knappen för att stänga av enheten manuellt. Sid 44

45 Tidszon inställningar Din RCR-10 kan ställas in efter tidszon för sin radio klocktid. 1. Tryck och håll inne Info / meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning ratten tills TIME ZONE syns på displayen. Tryck en gång på Select för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning ratten för att välja den Tidszon inställning för ditt område, tryck sedan en gång på Select för att bekräfta. 4. Tryck en gång på Info / meny knappen och LCD displayen kommer att återgå till sitt normala visningsläge. Notera: När du startat din radio efter Strömavbrott, kommer du behöva göra en tidszon inställning innan du kan använda radion som vanligt. Sid 45

46 Sommartid 1. Tryck och håll inne Info / Meny för att gå till menyn för inställningarna. 2. Snurra på Tuning ratten tills DST XX visas på displayen. Tryck en gång på Select för att gå till inställningar. 3. Snurra på Tuning ratten för att välja +1H för att ställa in klockan till att gå en timme före, och tryck en gång på Select för att bekräfta inställningen. 4. För att ställa klockan till vintertid igen, välj OFF och tryck sedan en gång på Select. Sid 46

47 Display inställningar Dimmer kontroll Ljusstyrkan i displayen kan justeras. Om du använder enheten i ditt sovrum, kan du kanske vilja ha en starkare ljusstyrka än grundinställningarna. 1. Tryck på Snooze/Dimmer knappen upprepade gånger för att justera ljusstyrkan på LCD displayen. Bakgrundsbelysningens styrka kan ändras i 8 olika nivåer så du kan se effekten när styrkan ändras. 2. Sluta trycka på knappen när önskad ljusstyrka är nådd. Fabriksåterställning Line Out uttag Radion kan användas som en separat mottagare genom att ansluta ingång till Hi-Fi-system, eller använda denna ingång för att spela in i stereo från ljud-program. Sid 47

48 Bas Fabriksåterställning & Diskant inställningar Ton kontroll Du kan justera bas och diskant på ljudet i din RCR-10 för att intensifiera ljudet medan du lyssnar. 1. Först, se till att din radio är på. Tryck en gång på Tone knappen (knappen mitt i Volym ratten) för att gå till Ton inställningarna. 2. Bas nivån kommer att visas på displayen. Snurra på Volym ratten för att justera mellan +5 ~ -5, och tryck en gång på Tone knappen för att bekräfta inställningarna. 3. Sedan kommer Diskant nivån visas på displayen. Snurra på Volym ratten för att justera mellan +5 ~ -5, och tryck en gång på Tone knappen för att bekräfta inställningarna. Sid 48

49 Loudness Du kan kompensera på lägre eller högre frekvenser för din RCR-10 genom att justera Loudness funktionen. 1. Tryck och håll inne Info / Meny knappen för att gå till meny för inställningar. 2. Snurra på Tuning ratten tills LOUD ON/OFF visas på displayen. Tryck på Select för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning ratten för att välja ON (på), på Loudness funktionen, tryck sedan en gång på Select för att bekräfta. 4. För att stänga av Loudness funktionen, välj då OFF (av) och tryck sedan en gång på Select för att bekräfta inställningarna. Sid 49

50 Auxiliary ingång En 3.5mm stereo Auxiliary ingång finns på baksidan av din radio för att låta dig lyssna på en extern ljudkälla igenom din RCR-10, t.ex. en ipod, MP3 eller CD spelare. 1. Tryck upprepade gånger på Source knappen tills AUX IN visas på displayen. 2. Anslut din externa ljudkälla till Auxiliary ingången. 3. Justera volymen på din ljudkälla för att försäkra dig om tillräcklig signal från spelare till din RCR-10, använd sedan Volym ratten på din RCR-10 för att ställa in ljudet till en behaglig nivå. Fabriksåterställning Mjukvaru version Programmet visas kan inte ändras och det är bara som referens. 1. Tryck och håll inne Info / Meny knappen för att gå till inställningar. 2. Snurra på Tuning ratten tills VER 0.XX visas på displayen för att visa mjukvaru versionen för din radio. Sid 50

51 Strömförsörjning Nätsladd AC 9V ~ /1.4A Fabriksåterställning Specifikationer Frekvensomfång FM: MHz AM: khz (US version) khz (Europeisk version) Back-up Batteri 2 x 1.5V Size AA / UM-3 / R6 Fabriksåterställning Circuit Features Högtalare: 2.5 ohm x 2 full range Hörlurs uttag: 3.5mm dia stereo Auxiliary: 3.5mm dia stereo Line Out: 3.5mm dia stereo Antenn: FM sladd antenn Output Power: 3W+3W Garanti Information om produktens garanti finner du på sida 15. Sid 51

52 Tänk på miljön! Förbrukad elektroniskapparatur får aldrig slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i ELAVFALL/ELSKROT på närmaste ÅTERBRUK. Urladdade batterier lämnas i Batteriholk på återvinningscentral eller ÅTERBRUKETs insamling av småbatterier C.N

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SVENSK Instruktionsmanual. FM/MW 2 bands Digital Klockradio

SVENSK Instruktionsmanual. FM/MW 2 bands Digital Klockradio SVENSK Instruktionsmanual FM/MW 2 bands Digital Klockradio Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter. 4.

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING

Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P. Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA BRUKSANVISNING Radiokontrollerad projektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313P Självjusterande atomprojektionsklocka med FM-radio Modell: RRM313PA INNEHÅLL BRUKSANVISNING Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida...

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 7 Batterier... 7 AC nätadapter... 7 Ändra inställningar... 7 Klocka... 8 Alarm... 10 Temperatur... 11 Bakgrundsbelysning...

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1600 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

FM PLL klockradio med digital FLIP display CLR-2285/WD. Svensk Instruktions Manual

FM PLL klockradio med digital FLIP display CLR-2285/WD. Svensk Instruktions Manual FM PLL klockradio med digital FLIP display CLR-2285/WD Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 "Made for ipod" innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats särskilt för anslutning till ipod och har certifierats av utvecklaren att den uppfyller Apple-standarder. Apple

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

ALARMKLOCKRADIO PLL CR120

ALARMKLOCKRADIO PLL CR120 Bruksanvisning ALARMKLOCKRADIO PLL CR120 Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten. POSITION OCH BESKRIVNING AV KONTROLLER 1. LED-display Svenska 2. Standby/stopp Radio på/av 3. sänk volym

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Scott CPX 90 Projektions klockradio Dubbla alarmtider. Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN DPR-39 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Kontroller AM/FM band byte Nödsignal Dynamo AM/FM band indikator Stationsindikator Ladda stations indikator Belysnings knapp Radio skala

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560

Bruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 ruksanvisning WVQ-550 WVQ-560 Modul 4723 Start av sekundvisare och digital display För att spara ström, levereras klockan med alla fun ktioner avstängda. Tryck A, eller C för att starta sekudnvisning och

Läs mer

SVE. Version 2015 05 26

SVE. Version 2015 05 26 SVE Version 2015 05 26 2013 CSR plc och dess dotterbolag. aptx märkning och aptx logo är varumärken av CSR plc eller en av deras dotterbolag och kan vara registrerad i en eller fler jurisdiktioner. Bluetooth

Läs mer

RETRO SKIVSPELARE MED FM STERO RADIO MOTTAGARE, USB OCH AUX IN TTR-730U

RETRO SKIVSPELARE MED FM STERO RADIO MOTTAGARE, USB OCH AUX IN TTR-730U RETRO SKIVSPELARE MED FM STERO RADIO MOTTAGARE, USB OCH AUX IN TTR-730U Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten,

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning WS-9034 Projicerande väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstationen... 1 Utomhussändaren... 1 Strömförsörjning och installation Sätta i och byta batterier

Läs mer

RX-772 STEREO RECEIVER

RX-772 STEREO RECEIVER RX-772 STEREO RECEIVER - Hjärtat av ditt hemmabiosystem! www.moon.se Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

THE BOX. DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi. Användarhandbok

THE BOX. DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi. Användarhandbok DAB/DAB+- och FM-digitalradio med Bluetooth och NFC-teknologi Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

BRUKSANVISNING CR Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten.

BRUKSANVISNING CR Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. BRUKSANVISNING CR-422 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. KONTROLLER OCH INDIKATORER Främre vy Vy bakifrån 1. SNOOZE/DIMMER/SLEEP -knappen 2.

Läs mer