SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810"

Transkript

1 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0)

2 Innehållsförteckning Gratulerar... 2 Komigång... 3 Symbolförklaring... 5 Babyenhet... 5 Föräldraenhet... 5 LCD symboler... 6 Babyenhet... 6 Föräldraenhet... 6 Detaljerad bruksanvisning... 8 Babyenhet - Daglig meny... 8 Föräldraenhet Daglig meny... 9 Babyenhet Power on meny... 9 Föräldraenhet - Power on meny... 9 Använda laddningsstativ och batterier Tekniska specifikationer Generellt Säkerhet: Felsökningsschema Rengöring Miljö Gratulerar Vi tackar för tilliten av att du valt SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Produkten är en kvalitetsprodukt, utvecklad för optimal säkerhet och komfort, baserat på ny avancerad teknologi. Var dock uppmärksam på att en elektronisk barnvakt inte ersätter en förälders tillsyn av barnet, men att det är ett praktiskt hjälpmedel som gör vardagen tryggare. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten. 2

3 Komigång Vid leverans är produkterna programmerade så de fungerar tillsammans. Gör inga förändringar på inställningarna innan du har läst bruksanvisningen noga. 1. Montera batterierna (12) i babyenhet (Baby Unit) och föräldraenheten (Parent Unit). Plugga in adaptern (15) i laddningsstativet (14) och sätt apparaten på laddning i 12 timmar första gången. Kontrollera att lysindikatorn (13) lyser rött. Produkterna kan användas medan de står på laddning men rekommenderas att laddas i 24 timmar första gången. 2. Placera babyenheten och kabeln till adaptern utanför barnets räckvidd. Fronten ska vara vänd mot barnet. 3. Slå på båda apparaterna genom att trycka på På/Av knappen (A4 och B4). Displayen (A1,B1) är nu synlig och inom kort visas temperaturen i babyenhet. Det tar lite längre tid innan det visas i föräldraenheten. Testa kommunikationen mellan babyenheten och föräldraenheten genom att blåsa i babyenheten. Om det uppstår ett högt pipljud, kan du öka avståndet till babyenhet eller trycka flera gånger på knappen på föräldraenheten. 4. Placera apparaterna stående. Under sändning kan det förekomma ett visst brus. Detta kan bero på lokala förhållanden, fysiska hinder mellan apparaterna 5. Batterierna (12) bör tas ur apparaterna när de inte används under en längre period. Om detta inte görs kan de helt laddas ur, alternativt att det krävs många timmars laddning medan apparaterna är avslagna innan de går att använda igen. Batterierna ska inte ligga urladdade en längre tid utan se till att de laddas kontinuerligt, ca 1 gång i månaden. 6. Om apparaterna inte får kontakt med varandra kan en fabriksinställning göras genom att trycka och hålla reset knappen inne samtidig som apparaten slås på. Du hör ett litet klick när du trycker in reset knappen. Reset knappen nås genom att trycka något spetsigt genom hålet (9) på baksidan. 7. Genom att trycka på OK knappen kan du stega dig genom och se de olika inställningarna och kontroller att båda apparaterna har samma inställning. 8. Vid eventuella problem, läs felsökningsschemat noga innan du kontaktar din leverantör. Felsökningsschemat ger svar på de flesta frågorna. 3

4 4

5 Symbolförklaring Babyenhet A1 LCD display Visar all information om apparatens tillstånd A2 OK knapp Knapp för att bekräfta programmering eller kontrollera inställningar A3 knapp Programmeringsfunktion A4 På/Av knapp Slå på/av strömbrytaren A5 Mikrofon Ska vändas mot barnet A6 knapp Programmeringsfunktion A7 M knapp Knapp för att öppna menyn och välja A8 programmering Temperaturkännare Mäter temperaturen runt babyenheten Föräldraenhet B1 LCD display Visar all information om apparatens tillstånd B2 OK knapp Knapp för att bekräfta programmering eller kontrollera inställningar B3 knapp Knapp för att höja volymen och programmeringsfunktion B4 På/Av knapp Slå på/av strömbrytaren B5 Högtalare B6 knapp Knapp för att sänka volymen och programmeringsfunktion B7 M knapp Knapp för att öppna menyn och välja programmering B8 Brytare för vibrator Slår på/av vibrationsfunktionen 9 Hål för reset Se snabb komigång punkt 6 knappen 10 Bältesfäste 11 Låsknapp för Skjuts upp för att byta batterier batteri 12 Batterier NiMH uppladdningsbara batterier 13 Laddningsindikator Lyser rött under laddningen och skiftar till grönt när laddningen är klar (se detaljerad bruksanvisning) 14 Laddningsstativ 15 Adapter 5

6 LCD symboler Babyenhet Kanal A eller B DSIP(digital) kod. Visas kontinuerligt under normal drift. Visas tillsammans med kod 1 till 16 vid programmering. SIP kanalkod. Visas kontinuerligt under normal drift. Visas tillsammans med kanalkod 1 till 8 vid programmering. Temperatur i rummet. Symbol för mikrofonkänslighet (5 nivåer). Symbol för sänding. Visas bara när babyenheten aktiverats av ljud. Indikator för batterinivå. Blinkar vid tomt batteri samtidigt med svagt ljudlarm. Föräldraenhet Kanal A eller B. DSIP (digital) kod. Visas när inställd DSIP kod mottas (normalt vid aktivering) Visas tillsammans med kod 1 till 16 vid programmering. SIP kanalkod. Visas i korta ögonblick som indikation på att räckviddskontrollen är aktiv. Visas tillsammans med kanalkod 1 till 8 vid programmering. Om den visas kontinuerligt under normal drift och DISP inte visas, finns det en annan SuperNOVA på kanalen! Byt då kanal A/B. 6

7 Temperatur i barnrummet. Visas först en stund efter att apparaten slagits på. Visas tillsammans med High eller Low om larm för temperatur är inställt. Om High eller Low blinkar och det hörs ett ljudlarm, är temperaturen högre eller lägre än inom det inställda området. Slå av ljudet genom att trycka på OK, men symbolen kommer att fortsätta blinka tills temperaturen är inom det inställda området. Timer. Visas om timern är aktiverad. Visas tillsammans med antal minuter. (0-99) vid programmering. Blinkar tillsammans med ljudlarm när tiden passerat. Slå av larmet genom att trycka på OK knappen. Symbol för högtalarvolym. Volymen ställs med knapparna och. Det är 3 tryck mellan varje streck. När det visas ett kryss över högtalaren är volymen helt av. Status indikator. Barnet sover Blinkande symbol = utanför räckvidd eller babyenheten är avslagen. Växlande symboler = ljud från barnet. Indikator för batterinivå. Blinkar vid tomt batteri samtidigt med ljudlarm. Larm för tomt batteri i babyenheten. Blinkar samtidig med ljudlarm. Indikator för signalstyrka. Alla ljudlarm i apparaterna kombineras med en blinkande symbol i displayen som visar orsaken till larmet. Displayen i föräldraenheten tänds när babyenheten aktiveras, vid ljudlarm och när en knapp trycks ned. Om man är utanför babyenhetens räckvidd kommer föräldraenheten att larma med ljud och blinkning. Detta sker av säkerhetsmässiga skäl, då väggar, särskilt betongväggar och tak kan ge en väsentlig reduktion av räckvidden. Metallplattor (bil, husvagn) kan förhindra mottagande av signal. Att placera babyenheten och/eller föräldraenheten på ett annat ställe kan hjälpa då radiosignaler reflekteras från saker, människor och dyl. Det kan därför finnas områden där kommunikation inte är möjlig vid korta avstånd. 7

8 Detaljerad bruksanvisning Båda apparaterna har två olika inställningsmenyer: daglig meny och power on meny. Daglig meny har funktioner som används ofta, medan i power on menyn finns kodning och funktioner som sällan förändras. Kodning SuperNOVA är utrustad med dubbelt kodningssystem: SIP (Selectable Interference Protection) och DSIP (Digital Selectable Interference Protection). SIP kanalkoden kan ställas från 1 till 8 och används för överföring av systeminformation och för skydd mot störning. DSIP koden är en digital kod som kan ställas in från 1 till 16. Denna fungerar som ytterligare skydd mot störningar från annan babycall Båda koderna SIP och DSIP måste överensstämma på båda apparaterna för att de ska överföra ljud! Om SIP kanalkoden är samma och DSIP koden är olika kommer du inte att höra ljud från barnet, men apparaterna kommer att indikera att de har kontakt med varandra och att de är innanför räckvidden! Babyenhet - Daglig meny 1. Inställning av kanal Tryck in M knappen en gång, CH A eller B blinkar. Ställ in önskad kanal A eller B med knapparna eller. Tryck på OK knappen. Apparaten går nu tillbaka i normalläge. 2. Inställning av ljudkänslighet Tryck in M knappen 2 gånger, symbolen blinkar. Ställ in önskad känslighet med knapparna och. Desto fler ljudvågor efter öronsymbolen (max 5) desto högre känslighet. Tryck på OK knappen för att avsluta. Man kan alltid ändra flera inställningar samtidigt innan man bekräftar genom att trycka på OK knappen. M knappen skiftar mellan de olika funktionerna och OK lagrar och avslutar. OBS! Apparaterna går inte tillbaka till normalläge innan OK knappen tryckts in. 8

9 Föräldraenhet Daglig meny 1. Inställning av timer Tryck in M knappen en gång, siffrorna och symbolen blinkar. Varje 1 minut ställs in genom att trycka på knappen och var 10:e minut ställs in genom att trycka på knappen. Värdet ökar med ett intervall varje gång knappen trycks in. Om du passerar det värde du önskade, måste du trycka upp till 9 för varje 1 grad och upp till 4 för varje 10:e grad. Värdet börjar då på 0 igen. När inställningarna är färdiga tryck på OK knappen och apparaten går nu tillbaka i normalläge. Larmet stoppas genom att trycka på OK knappen. Genom att ställa timern på 0 min kopplas den ur. 2. Inställning av kanal Tryck in M knappen 2 gånger, CH A eller B blinkar. Ställ in önskad kanal A eller B med knapparna eller. Tryck på OK knappen. Apparaten går nu tillbaka i normalläge. Babyenhet Power on meny 1. Inställning av DSIP kod Apparaten måste vara avslagen för att göra denna inställning. Tryck och håll M knappen inne. Tryck och släpp På/Av knappen (B4). Släpp M knappen. Symbolen blinkar nu tillsammans med de siffror som är inställda. Ställ in önskade siffror med knapparna och. När inställningarna är färdiga tryck på OK knappen och apparaten går nu tillbaka i normalläge. 2. Inställning av SIP kanalkod Apparaten måste vara avslagen för att göra denna inställning. Tryck och håll M knappen inne. Tryck och släpp På/Av knappen (B4). Släpp M knappen. Symbolen blinkar nu tillsammans med de siffror som är inställda. Ställ in önskade siffror med knapparna och. När inställningarna är färdiga tryck på OK knappen och apparaten går nu tillbaka i normalläge. Föräldraenhet - Power on meny 1. Inställning av DSIP kod Apparaten måste vara avslagen för att göra denna inställning. Tryck och håll M knappen inne. 9

10 Tryck och släpp På/Av knappen (B4). Släpp M knappen. Symbolen blinkar nu tillsammans med de siffror som är inställda. Ställ in önskade siffror med knapparna och. OBS! Dessa siffror måste vara samma i babyenheten och i föräldraenheten. När inställningarna är färdiga tryck på OK knappen och apparaten går nu tillbaka i normalläge. 2. Inställning av SIP kanalkod Apparaten måste vara avslagen för att göra denna inställning. Tryck och håll M knappen inne. Tryck och släpp På/Av knappen (B4). Släpp M knappen. Symbolen blinkar nu tillsammans med de siffror som är inställda. Ställ in önskade siffror med knapparna och. OBS! Dessa siffror måste vara samma i babyenheten och i föräldraenheten. När inställningarna är färdiga tryck på OK knappen och apparaten går nu tillbaka i normalläge. 3. Inställning av larm vid hög temperatur Apparaten måste vara avslagen för att göra denna inställning. Tryck och håll M knappen inne. Tryck och släpp På/Av knappen (B4). Släpp M knappen. Symbolen blinkar nu tillsammans med inställda siffror för temperatur. Tryck M knappen 2 gånger och symbolen HIGH nu tillsammans med inställda siffror för temperatur. Värdet kan ställas från 0 till 45 C. OBS! Det är möjligt att ställa in värden upp till 49 C, men vid värden över 45 C är larmet urkopplat. Varje enkel grad ställs genom att trycka på knappen och varje 10:e grader ställs genom att trycka på knappen. Värdet ökar med ett intervall varje gång knappen trycks in. Om du passerar det värde du önskade, måste du trycka upp till 9 för varje 1 grad och upp till 4 för varje 10: e grad. Värdet börjar då på 0 igen. När inställningarna är färdiga tryck på OK knappen och apparaten går nu tillbaka i normalläge. Ljudlarmet stoppas genom att trycka på OK knappen. Siffrorna kommer att blinka tills temperaturen är inom det inställda området. 10

11 4. Inställning av larm vid låg temperatur Apparaten måste vara avslagen för att göra denna inställning. Tryck och håll M knappen inne. Tryck och släpp På/Av knappen (B4). Släpp M knappen. Symbolen blinkar nu tillsammans med inställda siffror för temperatur. Tryck M knappen 3 gånger och symbolen LOW blinkar nu tillsammans med inställda siffror för temperatur. Värdet kan ställas från 0 till 45 C. OBS! Apparaten visar temperaturer ned till -5 C, men larmet kan inte ställas lägre än till 0 C. Om temperaturen går under 0 C kommer larmet att utlösas. Larmet stoppas genom att trycka på OK knappen. Varje enkel grad ställs genom att trycka på knappen och varje 10: e grader ställs genom att trycka på knappen. Värdet ökar med ett intervall varje gång knappen trycks in. Om du passerar det värde du önskade, måste du trycka upp till 9 för varje 1 grad och upp till 4 för varje 10: e grad. Värdet börjar då på 0 igen. När inställningarna är färdiga tryck på OK knappen och apparaten går nu tillbaka i normalläge. Ljudlarmet stoppas genom att trycka på OK knappen. Siffrorna kommer att blinka tills temperaturen är inom det inställda området. Använda laddningsstativ och batterier Båda apparaterna kan användas när de står i laddning. Laddningsstativen ansluts till elnätet med de medföljande strömförsörjarna (15). Endast dessa strömförsörjare ska användas. Placera babyenheten och föräldraenheten i respektive laddningsstativ (14), nu laddas batterierna. Laddningsindikatorn (13) på laddningsstativet lyser rött under laddning och byter till grönt när batterierna har fått full spänning (efter ca 4-6 timmar), men de bör stå några timmar extra för att få full laddning. När laddningsindikatorn lyser grönt och enheten står kvar i laddningsstativet sker underhållsladdning. Batterierna tar inte skada av att stå på laddning under lång tid. Batterierna kan laddas i laddningsstativet upp till 1000 gånger. Förutsatt riktigt användande, se avsnittet Komigång, punkt 5. Notera: Uppladdningsbara batterier är en förbrukningsvara, de blir gradvis sämre när de används. Extra batteripack kan köpas hos din återförsäljare. Läs felsökningsschemat vid eventuella problem. 11

12 Tekniska specifikationer 2 st miljövänliga batteripack 3,6V NiMH 750mAh Sändningsfrekvens: 2 kanaler i området MHz. Arbetstemperatur: -5 C till +40 C. Förvaringstemperatur: -20 C till +40 C. Utgångseffekt babyenhet < 10mW Generellt Elektroniska babycall är av myndigheterna tilldelade ett begränsat antal frekvenser med en mycket begränsad sändeffekt. Det kan därför uppstå störningar från andra babycall (störningar i sändning) samtidigt som din babyenhet aktiveras av ljud från ditt barn. Störningarna kännetecknas ofta av sprakande och/eller pipljud från högtalaren. Prova med att byta kanal och sätt babyenheten på mindre känslighet för att undvika att den aktiveras av svaga ljud/rörelser från ditt barn. Hjälper inte detta finns det tyvärr inget annat man kan göra, men det är trots allt ljud från ditt barn som först aktiverar din föräldraenhet, så det är inte falsklarm! Sändnings störningar kan förväntas av apparater som använder samma frekvens inom ett område. När din SuperNOVA står i standby, kommer du till skillnad från andra babycall, inte uppleva störningar om det inte finns en annan SuperNOVA som är programmerad med identiska koder och kanaler. Var uppmärksam på att radiosignaler kan blockeras i ett område där det förekommer radioskugga/störningar eller fysiska hinder. Babycall arbetar i ett frekvensområde där störning kan inträffa, störning i frekvensområdet kan variera under tid utan att det är något fel på apparaterna. Detta gäller särskilt när det finns flera babycall inom räckvidd för varandra, om en främmande babyenhet finns mellan dina apparater, eller i närheten av din föräldraenhet. Räckvidden hos enheterna reduceras när batterierna blir svaga. 12

13 Säkerhet: Falck Igel har utarbetat en riskanalys för produkten i hänvisning till NS-EN 1441 för Medicinsk utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingar som är gjorda i detta dokument. Vid dagligt bruk och när produkten tas i drift är det viktigt att tänka på säkerheten. I en bruksanvisning är det inte möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du är osäker på om du har ställt in produkten korrekt önskar vi att du tar kontakt med din leverantör. Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer vid användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Falck Igel AB s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten. Felsökningsschema Problem Möjlig orsak Lösning Displayen (A1,B1) visas inte. Displayen slocknar en kort tid efter att enheten slagits på, eller enheten kan inte sättas på. Enheten är inte påslagen. Batterierna är urladdade. Tryck på På/Av knappen (A4,B4). Ladda upp batterierna (enheten ska vara avslagen) Ta ur batterierna i 30s, innan enheten slås Laddningsindikatorn(13) på laddningsstativet lyser inte, eller blinkar rött. Dålig kontakt mellan batterierna och enheten. Strömförsörjningen är inte kopplad till laddningsstativet. Strömförsörjningen är kopplad till ett vägguttag/grenuttag som inte fungerar. på. Torka av och böj ut batterifjädrarna inne i batterirummet. Torka av batteripackets kontaktytor. Anslut strömförsörjningen till vägguttag/grenuttag och till laddningsstativet. Om grenuttaget har AV/PÅ brytare kontrollera att den är påslagen. 13

14 Batterierna laddas inte (se också punkten ovan). Laddningsindikatorn(13) på laddningsstativet lyser, men byter inte från rött till grönt, efter två dygns laddning. Inget ljud i föräldraenheten. Ingen kontakt mellan babyenheten och föräldraenheten. Föräldraenheten larmar att räckvidden överskridits. Batterierna är helt urladdade. Batterierna är slut/förstörda. OBS! Täcks inte av garantin. Ljudvolymen är helt nedskruvad. Enheterna är inställda på olika DSIP koder. Enheterna är inställda på olika DSIP koder, SIP kanalkoder och/eller kanaler. Babyenheten är inte påslagen. Babyenheten och föräldraenheten är inställda på olika kanaler. Babyenheten och föräldraenheten är inställda på olika SIP kanalkoder. Räckvidden har överskridits. Ladda batterierna i två dygn, enheten ska vara avslagen. Köp nytt batteripack hos din återförsäljare. Justera upp ljudvolymen. Ställ in samma DSIP koder på båda enheterna. Ställ in samma koder och/eller kanaler på båda enheterna. Slå på babyenheten. Kontrollera att enheterna visar samma bokstav, A eller B. Tryck på OK knappen tills SIP symbolen visas och kontrollera att det är samma siffra i båda enheterna. Reducera räckvidden. Lokala förhållanden kan ge mycket kort räckvidd. Prova att byta kanal. Ladda batterierna i min.12 timmar. 14

15 Störningar under sändning. Höga pipljud. Kort räckvidd. Föräldraenheten larmar inte att räckvidden överskridits om babyenheten är avslagen. För långt avstånd mellan enheterna. Lokala förhållanden. Enheterna är för nära varandra. Ljudvolymen är uppskruvad för högt. Dåliga eller batterier som är slut. Lokala förhållanden. Det finns en annan SuperNOVA inställd på samma kanal och SIP kanalkod i närheten. Minska avståndet. Flytta lite på enheterna. Lokala förhållanden är svåra att påverka. Prova ev. att skruva av ljusdimmer eller andra elektriska apparater som kan störa. Det är sällan det är fel på själva enheterna. Öka avståndet mellan enheterna. Skruva ner ljudvolymen. Kontrollera batterierna. Andra babycall i närheten kan reducera räckvidden drastiskt. Prova med att byta kanal, ev. flytta lite på babyenheten och/eller föräldraenheten. Byt kanal och SIP kanalkod. Detta löser problemet! 15

16 Temperaturen visas inte eller visar fel. Temperaturinformationen måste ta emot samma värde två gånger för att den ska visas/förändras. Vid snabba temperaturförändringar kan det ta lång tid för temperaturen i babyenheten att bli stabil nog för att visas i föräldraenheten. Om två SuperNOVA ligger på samma kanal eller har samma SIP kanalkod kan också temperaturinformationen bli fel på båda enheterna. Byt kanal och/eller SIP kanalkod. ± 2 C är den mest korrekta temperaturen. Rengöring Produkten kan rengöras med lätt fuktad trasa med milt rengöringsmedel, men får inte nedsänkas i vatten. Använd inte starka rengöringsmedel. Miljö Emballagen är återvinningsbar och lämnas in tillsammans med papper och wellpappavfall. Batteriet lämnas på miljöstation med uppsamling för batterier. När produkten skall kasseras lämnas den till kommunal återvinningsstation eller till din leverantör. Version augusti

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Gratulerar! Snabbstart. Teckenförklaring. SUPER NOVA 2006NY :23 Side 65

Gratulerar! Snabbstart. Teckenförklaring. SUPER NOVA 2006NY :23 Side 65 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 65 Gratulerar! Vi tackar för förtroendet du visat med ditt val av SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparaten är en kvalitetsprodukt, utvecklad för optimal

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862 Bruksanvisning Falck 6709 Mottagare Art.nr.: 320 862 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Mottagare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Mottagare... 2 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Natt och Dagkalender m/bild

Natt och Dagkalender m/bild Bruksanvisning Natt och Dagkalender m/bild Art.nr.: 508 350 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Natt- och dagkalendern

Natt- och dagkalendern Bruksanvisning Natt- och dagkalendern Art.nr 508300 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup... 6 Byte

Läs mer

Natt och Dagkalendern

Natt och Dagkalendern Bruksanvisning Natt och Dagkalendern med Bild Art.nr 508350 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup...

Läs mer

Gratulerar! Snabbstart. Teckenförklaring

Gratulerar! Snabbstart. Teckenförklaring Baby Unit Parent Unit Vi tackar för ditt förtroende vid val av SuperNOVA Digital Babycall, modell FD-D3.Apparaten är en kvalitetsprodukt, utvecklad för optimal säkerhet och komfort, baserad på ny avancerad

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

Jelly Beamer Röd, Gul, Blå och Grön Art nr. 462 026

Jelly Beamer Röd, Gul, Blå och Grön Art nr. 462 026 Bruksanvisning Jelly Beamer Röd, Gul, Blå och Grön Art nr. 462 026 Introduktion Jelly Beamer trådlös manöverkontakt ger dig möjlighet att styra traditionella manöverkontaktstyrda apparater med två enkla

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 2 Art.nr.: 508 770 Rev A SE Innehållsförteckning Beskrivning... 3 MEMOdayplanner... 3 Montering... 3 Dag och natt... 3 Tavlans baksida... 4 Visning av tid som ljuspelare eller

Läs mer

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Bruksanvisning Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Art.nr: 105123 Rev C SE Innehåll Om Högtalaren... 3 Kompatibilitet... 4 Laddare... 4 Koppla till ström... 4

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Bruksanvisning BIGmack 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BRUKSANVISNING för LITTLE Step-by-Step röd, blå, gul och grön BIG Step-by-Step röd, blå, gul och grön

BRUKSANVISNING för LITTLE Step-by-Step röd, blå, gul och grön BIG Step-by-Step röd, blå, gul och grön BRUKSANVISNING för LITTLE Step-by-Step röd, blå, gul och grön Art.nr.: 462533 BIG Step-by-Step röd, blå, gul och grön Art.nr.: 462541 Version 300709 Innehållsförteckning: Inledning... 2 Batteri /Strömförbrukning...

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Bruksanvisning 27 / 31

Bruksanvisning 27 / 31 Bruksanvisning 27 / 31 INNEHÅLL INTRODUKTION...20 EGENSKAPER...20 SÄKERHETSANVISNINGAR...20 BESKRIVNING AV HANDENHET...21 BESKRIVNING AV DISPLAYEN...22 BESKRIVNING AV KNAPPARNA...22 FÖRBEREDELSER FÖR BRUK...23

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g

B r u k s a n v i s n i n g Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Bruksanvisning Innehåll Light Rolltalk grundpaket

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare 088U0215 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR407 Danfoss 05/2011 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step

LITTLE Step-by-Step. BIG Step-by-Step Bruksanvisning LITTLE Step-by-Step Art.nr 462533 BIG Step-by-Step Art.nr 462541 Rev B SE Inledning LITTLE Step-by-step och BIG Step-by-step är talande manöverkontakter med möjlighet för att läsa in flera

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning Enureslarm BW900

Bruksanvisning Enureslarm BW900 Bruksanvisning Enureslarm BW900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan SE- Solna Tel: 00 KNOP REHATEK AB Version.0 Sidan av 8 Innehåll Introduktion:... Förberedelse:... Test och användning... Kontroll

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning Förgätmigej Elektronisk kalender Art.nr 508200 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Batteribackup... 6 Byte av batteri...

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

S... Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000

S... Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000 S........ Infraröd fjärrstyrning combi-lås vridskiva Växelspår traverskörmotor DH2000 Infraröd fjärrstyrning Artikelnummer: 935075 93435 1.00......... Funktion och användning.......................................

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Speaker DS10/DS20 Svenska

Speaker DS10/DS20 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker DS10/DS20 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker DS10/DS20 3 Funktioner - Speaker DS10/DS20

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 3930 VocaFlexibel Falck 3960 VocaFlexibel

Bruksanvisning. Falck 3930 VocaFlexibel Falck 3960 VocaFlexibel Bruksanvisning Falck 3930 VocaFlexibel Falck 3960 VocaFlexibel INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING:... 4 Innan du börjar använda VocaFlexibel :... 4 Laddning av batterier:... 4 Överlägg:... 4 Laminering av

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer