CANDY4 HD II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CANDY4 HD II 20160419"

Transkript

1 CANDY4 HD II

2 2

3 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II? Säkerhetsföreskrifter Vad finns i förpackningen? Fysisk beskrivning Kom igång Ladda batteriet Ta lös batteriet Ta bort skyddsfilm från skärm Använda handtaget Använda stödbenet Använda lässtödet Sätta fast handledsrem Hur du använder CANDY4 HD II Ström På/Av Öka och minska förstoring Växla färgläge Fokusera Justera fokus Växla fokusläge

4 6.5 Frysa/spara bild Frysa bild Spara bild Visa sparade bilder Använda olika färglägen Ställa in färglägen Ändra färg Inaktivera färglägen Återaktivera färglägen Klocka Visa klockan Ställa in klockan Andra funktioner Ändra ljusstyrkan på LCD-skärmen Inställning av LED-belysning Energisparläge Pipljud på/av Återställning Felsökning CANDY4 HD II startar inte CANDY4 HD II startar men ingen bild visas Autofokus fungerar inte

5 7.4 LCD-skärmen verkar smutsig trots rengöring Stänga av pipljud Bilden är för mörk eller för ljus LCD-skärmen stängs plötsligt av Batteriet fulladdat men enheten fungerar endast kort tid Garanti

6 1 Vad är CANDY4 HD II? CANDY4 HD II är ett handhållet elektroniskt förstoringshjälpmedel som hjälper personer med nedsatt syn att läsa tryckt text i t ex tidningar, kataloger, på förpackningar, prislappar med mera via en 4,3 bildskärm. Förutom att förstora kan användaren även ändra färgen på texten samt bakgrunden och förstärka kontrasten för att underlätta läsning. Det finns fem olika färglägen att välja bland. Enhetens kontinuerliga digitala förstoring ger en förstoringsnivå från 1,0 till 20 gånger. Autofokusen ser till att bilden hålls skarp när kameran flyttas över en text. Autofokusfunktionen i CANDY4 HD II gör enheten superenkel att använda i alla miljöer. 6

7 2 Säkerhetsföreskrifter Skydda både dig själv och CANDY4 HD II genom att vidta följande försiktighetsåtgärder: Anslut inte strömadaptern till ett trasigt strömuttag. Det kan resultera i elchocker eller brand. Rör inte i strömadaptern med våta händer. Använd endast strömadaptern som följer med CANDY4 HD II. Användning av en annan strömadapter kan förstöra enheten. Använd inte CANDY4 HD II i fuktiga miljöer såsom badrum eller dusch. Detta för att förebygga skador som uppkommer på grund av fukt i enheten. Tryck inte på skärmen eller lägg tunga saker på CANDY4 HD II. Detta kan skada CANDY4 HD II, särskilt LCD-displayen. Försök inte ta isär eller reparera CANDY4 HD II på egen hand. Allvarliga skador kan uppkomma och det ogiltigförklarar garantin. Batteriet är en förbrukningsvara och dess funktionalitet kan minska efter 6 månaders användning. Använd inte CANDY4 HD II i direkt solljus eller i en väldigt varm eller kall miljö. Använd inte denna enhet under 0 C eller över 40 C. 7

8 3 Vad finns i förpackningen? 1. CANDY4 HD II 2. Strömadapter 3. Bärväska 4. Lässtöd 5. Handledsrem 6. Rengöringsduk för skärm 7. Användarmanual 8

9 4 Fysisk beskrivning (9) (8) (1) (7) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Färglägesknapp (6) Anslutning för nätadapter (2) Fokusknapp (7) Minska förstoring (3) Låsknapp för batteri (8) Frysknapp (4) Strömknapp (9) Öka förstoring (5) Batteri-indikator 9

10 (10) (11) (12) (13) (10) Handtag (11) LED-belysning (12) Kamera (13) Stödben 10

11 5 Kom igång 5.1 Ladda batteriet Se till att ladda batteriet fullt innan du använder CANDY4 HD II för första gången, eller om det var länge sedan du använde enheten. Anslut nätadaptern till anslutningen i enheten som på bilden nedan. Det tar 2 och en halv timme för batteriet att bli fulladdat. Batteriindikatorn visar ett rött ljus vid laddning. När batteriet är fulladdat lyser ett grönt ljus. När strömadaptern är ansluten utan ett batteri i enheten kanske inte ikonen för batteri-status visas korrekt. Var god sätt i batteriet när du ansluter strömadaptern till CANDY4 HD II. 11

12 5.2 Ta lös batteriet CANDY4 HD Ⅱ har ett löstagbart batteri. Tryck in och håll nere låsknappen för batteriet så som det visas i bilden nedan. Drag ut batteriet när låsknappen hålls nedtryckt. 5.3 Ta bort skyddsfilm från skärm När CANDY4 HD Ⅱ levereras, sitter en skyddsfilm på skärmen för att motverka repor eller skador vid transport. Ta bort skyddsfilmen innan du börjar använda CANDY4 HD II. 5.4 Använda handtaget CANDY4 HD II är ergonomiskt utformad med tre olika positioner för handtaget vilket gör att det kan hållas bekvämt av både höger- och vänsterhänta användare. 12

13 Håll enheten med en hand medan du roterar handtaget med den andra handen, se bilden ovan. Du kommer att känna att handtaget klickar i varje av de tre positionerna, se nästa bild. 13

14 5.5 Använda stödbenet CANDY4 HD II har ett utfällbart stödben på undersidan, på motsatt sida om handtaget. Vik ut stödbenet för bekvämare läsning. 14

15 5.6 Använda lässtödet CANDY4 HD II kan placeras i sitt lässtöd för att bekvämare kunna läsa böcker och tidningar. Lägg CANDY4 HD II i lässtödet så att det fällbara handtaget passar i det rektangulära utrymmet i lässtödet. När CANDY4 HD II ligger i lässtödet kan man variera förstoringsnivån från 2x till 8x. Om materialet har en blank yta kan du uppleva blänk eller förvrängningar av bilden på delar av skärmen. 15

16 5.7 Sätta fast handledsrem Det finns två infästningshål att välja på, se bilden längre ner. Om du är högerhänt, sätt fast remmen i infästningshålet under knappen för Minska förstoring. Om du är vänsterhänt, sätt under knappen Öka förstoring. 16

17 6 Hur du använder CANDY4 HD II 6.1 Ström På/Av För att starta enheten, tryck Strömknappen åt höger och släpp den sedan. Logotypen för CANDY4 HD Ⅱ visas och efter 3 sekunder visar kameran en live-bild. För att stänga av enheten, tryck Strömknappen åt höger igen. Kontrollera batteristatus När CANDY4 HD II startar visas en batteriikon på skärmen i några sekunder efter laddningsbilden. Batteriets laddning anges i 4 nivåer: fullt, medium, lågt och mycket lågt. Om batterinivån är mycket låg blinkar batteriikonen för att indikera att enheten behöver laddas. 17

18 6.2 Öka och minska förstoring Du kan ändra förstoringsnivån så att den passar just dina behov. Tryck på knappen Öka förstoring (+) för att öka förstoringsnivån. Tryck på knappen Minska förstoring (-) för att minska förstoringsnivån. 18

19 6.3 Växla färgläge Du kan ändra text- och bakgrundsfärg så att de passar dina behov. Ändra färgläge genom att trycka på Färglägesknappen som markerats på bilden nedan. Tryck på Färglägesknappen för att växla mellan 5 olika färglägen. Förutom färgläget naturliga färger kan de övriga fyra färglägena ställas in av användaren. Detta beskrivs i avsnittet 6-6 Använda olika färglägen. Läget för omvänd gråskala används för att läsa dokument med bokstäver i låg kontrast på en ljust färgad bakgrund, t ex gula bokstäver på en gul-grön bakgrund. 19

20 6.4 Fokusera Kameran i CANDY4 HD II har autofokus som själv ställer in skärpan för tydligast möjliga bild även om du rör på enheten. Om texten är tryckt på ett glansigt papper eller en rundad yta (t ex en burk) kan du behöva använda Fokusknappen så som det beskriv nedan Justera fokus Om bilden är ur fokus, tryck på Fokusknappen för att fokusera. Fokusknappen fungerar både i autofokusläge och manuellt fokusläge. 20

21 6.4.2 Växla fokusläge Du kan växla mellan manuellt fokusläge och autofokusläge genom att trycka ner och hålla inne Frysknappen och sedan trycka in Fokusknappen. Manuellt fokusläge (Single Focus Mode) När du är i manuellt fokusläge kommer enheten endast att fokusera när du trycker på Fokusknappen. Autofokusläge (Auto Focus Mode) CANDY4 HD II kommer nu att fokusera automatiskt. Notera: Autofokusläget är standardinställning. 21

22 6.5 Frysa/spara bild Använd funktionen Frysa/spara bild när du behöver kunna återkomma till samma text igen. Som t ex en adress, telefonnummer, webbsideadress eller instruktioner Frysa bild Tryck på Frysknappen för att ta en stillbild. CANDY4 HD II fryser bilden när knappen släpps. Tryck på Frysknappen igen för att återgå till liveläget Spara bild Om du vill spara en bild håller du Frysknappen i mer än 2 sekunder. Då sparas den frysta bilden i minnet. Ikonen nedan visas när bilden sparas. 22

23 [Sparar bilder] Endast 5 bilder kan sparas. När ytterligare en bild sparas kommer den äldsta sparade bilden att ersättas automatiskt Visa sparade bilder Tryck samtidigt på Färglägesknappen och Fokusknappen för att visa de sparade bilderna. Om du trycker upprepat på Fokusknappen kan du bläddra bland de sparade bilderna i den ordning som de sparades. 23

24 Om det inte finns några sparade bilder visas ikonen för inga sparade bilder. [Inga sparade bilder] När du tittar på en sparad bild kan du förstora den genom att trycka på knappen Öka förstoring. För att avsluta visningen av sparade bilder trycker du samtidigt på Färglägesknappen och Fokusknappen igen. 24

25 6.6 Använda olika färglägen Du kan välja den färgkombination som bäst passar dina behov. Du kan också radera färglägen som du inte finner användbara. Det finns 5 färglägen som standard. - Färgläget naturliga färger - (Val 1) Vitt på svart - (Val 2) Svart på vitt - (Val 3) Omvänd gråskala - (Val 4) Gult på svart Tryck på Färglägesknappen för att växla bland de olika färglägena Ställa in färglägen Alla färglägen, förutom naturliga färger, kan förändras. Tryck på Färglägesknappen i mer än 3 sekunder för att få fram fönstret för inställning av färgläge. I det här fönstret kan du utföra följande funktioner. 25

26 Läge att förändra Nästa läge Avbryt inställning Föregående läge [Fönstret ställ in färglägen] Flytta bland färglägena med knapparna Öka förstoring och Minska förstoring. Siffran som visas på skärmen är den siffra som läget har i listan över tillgängliga lägen. Tryck på Färglägesknappen för att välja läget som ska ändras, eller tryck på knappen Fokusknappen för att återgå till liveläget. 26

27 6.6.2 Ändra färg Fönster för färginställning visas när du har valt läget som ska förändras. Spara inställning Ändra textfärg Avbryt inställning Ändra bakgrundsfärg [Fönster för färginställningar] Tryck på knappen Öka förstoring för att ändra bakgrundsfärg. Tryck på knappen Minska förstoring för att ändra textfärg. Du kan välja mellan 10 olika färger: svart, vitt, gult, blått, grönt, rött, magenta, turkost, gråskala, omvänd gråskala. Det kan inte vara samma färg på bakgrunden och texten. Om färgerna är desamma visas de inte på skärmen. 27

28 Färglägena gråskala och omvänd gråskala kan endast användas som bakgrundsfärger. Tryck på Färglägesknappen när önskad färgkombination visas. Ändringen sparas då som ett valbart färgläge. Skärmen återgår sedan till fönstret för inställning av färgläge Inaktivera färglägen Du kan inaktivera färglägen som du inte använder och spara de lägen som du har nytta av. Tryck på Färglägesknappen i mer än 3 sekunder. Fönstret för inställning av färgläge visas. Använd knapparna Öka eller Minska förstoring för att navigera till färgläget du vill inaktivera och tryck på Färglägesknappen. Notera: färgläge 1 är alltid aktiverat. Tryck på Frysknappen för att inaktivera det valda färgläget. Skärmen återgår till fönstret för inställning av färgläge. I bilden nedan visas hur inaktivering indikeras. 28

29 Tryck på Fokusknappen för att återgå till liveläget Återaktivera färglägen Du kan återaktivera färglägen som du vill använda igen. Tryck på Färglägesknappen i mer än 3 sekunder. Använd knapparna Öka och Minska förstoring för att navigera till det färgläge som du vill återaktivera. Tryck på Färglägesknappen för att välja det. Tryck på Färglägesknappen igen för att återaktivera det tidigare inaktiva läget. Tryck på knappen Fokusknappen för att återgå till liveläget. 29

30 6.7 Klocka CANDY4 HD II har en klockfunktion som visar den aktuella tiden tydligt på skärmen Visa klockan Tryck på knappen Öka förstoring samtidigt som Frysknappen hålls nedtryckt. Aktuell tid visas på skärmen i 3 sekunder Ställa in klockan Tryck på knappen Öka förstoring samtidigt som Frysknappen hålls nedtryckt för att visa tiden. Upprepa samma knapptryckningar och tiden börjar blinka. Tryck på Fokusknappen för att ändra timme. Timmar anges från 01 till 12. Tryck på Minska förstoring för att ändra minut. Anges från 00 till 59. Spara inställningen och avsluta tidsinställningen genom att trycka på Färglägesknappen. 30

31 6.8 Andra funktioner Ändra ljusstyrkan på LCD-skärmen Du kan ändra ljusstyrkan på LCD-skärmen så att den passar dina behov. Tryck på knappen Öka förstoring medan Frysknappen hålls nedtryckt. Du kan välja mellan 3 olika ljusstyrkor genom att fortsätta trycka på knappen Öka förstoring. Nivå 3 är den högsta ljusstyrkan [Nivå 1] [Nivå 2] [Nivå 3] 31

32 6.8.2 Inställning av LED-belysning LED-belysningen kan ställas in så att den passar dina behov och rådande omgivande belysning. Tryck på knappen Minska förstoring medan Frysknappen hålls intryckt för att ändra inställningen för LED-belysningen. Fortsätt trycka på knappen Minska förstoring för att växla mellan de olika inställningarna: automatisk LED, LED av samt LED på. En ikon visas på skärmen för det valda läget. [Automatisk LED] [LED av] [LED på] När läget automatisk är valt kommer LED-belysningen automatiskt att aktiveras när du tittar på objekt på 32

33 nära håll samt stängas av när du tittar på objekt på längre avstånd. LED på är standardinställningen och CANDY4 HD II återgår alltid till denna inställning när enheten startas om Energisparläge Energisparläget aktiveras för att spara batteri när CANDY4 HD II är igång men inte används på en stund. Om CANDY4 HD II är igång men inte har används på över 2 minuter aktiveras energisparläget vilket stänger av skärmen. När energisparläget är aktivt blinkar batteriindikatorn rött. Så snart du rör enheten eller trycker på en knapp inaktiveras energisparläget och skärmen går igång. Om CANDY4 HD II förblir i energisparläget i mer än 3 minuter kommer enheten att stängas av helt. Energisparläge På/Av För att växla mellan energisparläge på och av, starta enheten med Strömknappen tryckt åt höger i 2 sekunder medan knapparna Öka och Minska förstoring hålls nedtryckta. 33

34 En ikon som visar status för energisparläget dyker upp nere till vänster på skärmen. När energisparläget är på är ikonen grön. Om energisparläget är av är ikonen röd. Standardinställningen är energisparläge på Pipljud på/av Som standard hörs ett pipljud när du trycker på knappar på CANDY4 HD II för att bekräfta att någonting utförs. Dessa pipljud kan aktiveras eller inaktiveras. För att växla mellan på och av, tryck ner Färglägesknappen medan Frysknappen hålls nedtryckt. En ikon visas på skärmen som indikerar vilket val som har gjorts. 34

35 [Pipljud på] [Pipljud av] Återställning Om du tycker att bilden på CANDY4 HD II inte verkar vara inställd korrekt, men du vet inte vilken inställning som har ändrats, kan du återställa enheten till fabriksinställningar. När enheten är avstängd, tryck Strömknappen åt höger i 2 sekunder samtidigt som du trycker på Fokusknappen. När CANDY4 HD II sedan startar är fabriksinställningarna återställda och bilden nedan visas på skärmen. Notera: alla sparade bilder raderas när fabriksinställningarna återställs. 35

36 7 Felsökning 7.1 CANDY4 HD II startar inte Om batteriet laddas ur helt kommer enheten inte att starta. Det kan då verka som om CANDY4 HD II är trasig. Anslut nätadaptern och ladda batteriet i minst 2 och en halv timme. 7.2 CANDY4 HD II startar men ingen bild visas Det kan hända att Frysknappen råkat tryckas in så att bilden har fryst och därför ger intryck av att enheten är ur funktion. Om så är fallet kan du inaktivera det genom att trycka på Frysknappen igen. Efter 2 minuters inaktivitet går enheten ner i energisparläge vilket släcker bildskärmen. Flytta enheten eller tryck på valfri knapp för att avbryta energisparläget. 7.3 Autofokus fungerar inte Om fokusläget är inställt på manuellt fokus kommer kameran endast att fokusera när du trycker på Fokusknappen. Tryck på Fokusknappen medan Frysknappen är nedtryckt för att ändra autofokusläge. 36

37 7.4 LCD-skärmen verkar smutsig trots rengöring Om det är damm på kameralinsen kan bilden verka vara ur fokus och autofokusfunktionen kan få problem. Du kan rengöra kameran med den medföljande putsduken. 7.5 Stänga av pipljud När knappar trycks in hörs pipljud. För att stänga av dessa ljud, tryck på Färglägesknappen medan Frysknappen hålls nedtryckt. Upprepa proceduren för att aktivera ljuden igen. 7.6 Bilden är för mörk eller för ljus Tryck på knappen Öka förstoring medan Frysknappen hålls intryckt för att ändra ljusstyrkan för skärmen. Ljusstyrkan kan ställas in i 3 nivåer. Högre nivå betyder ljusare bild. Det är rekommenderat att du har LED-belysningen på när du använder CANDY4 HD II med handtaget i hopvikt position. 37

38 7.7 LCD-skärmen stängs plötsligt av CANDY4 HD II går in i energisparläge när den inte har använts i över 2 minuter. Flytta enheten eller tryck på valfri knapp för att avbryta energisparläget. Om CANDY4 HD II förblir inaktiv i ytterligare 3 minuter kommer enheten att stängas av helt och du måste starta enheten för att använda den igen. Om batteriet är helt urladdat kommer enheten att stänga av. Anslut nätadaptern och ladda batteriet i ungefär tre timmar innan du provar igen. 7.8 Batteriet fulladdat men enheten fungerar endast kort tid Det uppladdningsbara batteriet kan vara förbrukat. Livslängden för batterier sänks när de har laddats många gånger samt använts under lång tid. Om batteriets livslängd blir för kort kan batteriet bytas ut. Om batteriet är äldre än sex månader är det användaren som står för kostnaden för ett nytt batteri. För att maximera batteritiden, undvik att ladda ur batteriet helt alltför ofta. Ladda istället upp batteriet ofta istället för att låta det ladda ur helt. 38

39 8 Garanti CANDY4 HD II har 3 års garanti. Garantin täcker inte problem som uppkommit på grund av felaktig användning såsom skador vid oförsiktig hantering eller demontering av enheten. Garantitiden för batteriet är 6 månader. Skador som orsakas av användaren såsom skador efter att enheten har tappats, placerats under tunga föremål, drabbats av vätska etc., omfattas inte av garantin. Dessa skador repareras på användarens bekostnad. 39

40

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

CANDY5 HD II

CANDY5 HD II CANDY5 HD II 20160602 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY5 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 9 4 Fysisk beskrivning... 10 5 Kom igång... 12 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning. Läs-TV Handläsglas Looky+

Bruksanvisning. Läs-TV Handläsglas Looky+ Bruksanvisning Läs-TV Handläsglas Looky+ Handläsglaset Looky+ är ett förstoringshjälpmedel med kamera. Med en handtag som är infällbart är den lämplig att ha med sig i väskan eller i fickan. 3,5 tum bildskärm

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

ClearView + Version 120626

ClearView + Version 120626 ClearView + Version 120626 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grattis till din ClearView+... 3 2 Säkerhet och underhåll... 4 3 Beskrivning av ClearView +... 5 4 Handhavande... 7 5 Felsökning... 11 6 Garantivillkor...

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi. LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se MagniLink Visus bruksanvisning 7942143a Första användning Vi

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Överlägg och idé, www.ablenetinc.com 1 Att ladda och starta På Laddning Lampa för batteristatus Koppla in den medföljande

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera

Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera Användarmanual Looky 10 Handhållen läskamera 2 Innehåll Översikt... 3 Utseende... 4 Tillbehör... 6 Batteriladdning... 6 Batteriindikator (LED)... 7 Stativ... 7 Använda Looky... 8 Av/På knapp... 8 Ljudsignaler...

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

EXPLORE 5 HD 20151124

EXPLORE 5 HD 20151124 EXPLORE 5 HD 20151124 SNABBSTARTGUIDE 1. Anslut USB-laddningskabeln till strömadaptern. 2. Håll i explorē 5 så att skärmen riktas mot dig. Försäkra dig om att den taktila cirkeln på USB-laddningskabeln

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har köpt LUNA TM 2 for MEN med T-Sonic TM som rengör och förbereder huden för

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM 2

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad,

DS Multi-8 S ET 328_SV / 11.14 1/7. DATUM Ständigt datum (byte av år och månad har programmerats fram till 2099) med: dag, veckodag, vecka, månad, DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för visarna. Visare

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual Intraoral kamera Installations- och användarmanual 1. Paketets innehåll... 1 1.1. Standardkonfiguration... 1 1.2. Trådlöst tillval... 1 2. Installation av drivrutin... 2 3. Installation av SuperCam...

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

Delar Initial laddning och laddningsstatus

Delar Initial laddning och laddningsstatus Välkommen. Delar Initial laddning och laddningsstatus Det är lämpligt att ladda Flare R under 2 timmar innan den används för första gången. Laddning: Under tiden som lampan laddas via USB-porten är den

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare Förnybar energi Komma igång med LEGO Energimätare registradas de LEGO Group. 2010 LEGO Group. 1 Innehållsförteckning 1. Energimätare översikt... 3 2. Ansluta energilagret... 3 3. Ladda och ladda ut energimätaren...

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer