Skärmförstoring Öka och minska förstoringen Kontrollera aktuell läsposition Färgläge Kontrastjustering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering..."

Transkript

1 GoVision

2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll... 8 Fysisk beskrivning Framsidan Baksidan Ställ in GoVision Starta Ställ in fjärrkontroll Ansluta hörlurar Grundläggande funktioner Ström PÅ / AV Inställning av kameran Använda närbildsläget Använda avståndsläget Använda spegelläget Ställa in belysning LED-belysning PÅ / AV Använda fjärrkontrollen Avancerade funktioner Användarinställningar Välj alternativ Menyalternativ

3 Skärmförstoring Öka och minska förstoringen Kontrollera aktuell läsposition Färgläge Kontrastjustering Läslinjer och gardiner Stillbild Stillbild Spara en stillbild OCR (teckenigenkänning) Filutforskaren Anslut USB Inställningar för dokumentvisning Filformat som stöds Röstguide Fokuslås Tillägg Digital fotoram Bildspel på digital fotoram Digital klocka Visa digital klocka Skärmsläckare Återställning GoVision som datorskärm Knappkombinationer

4 Introduktion Denna manual beskriver handhavande samt funktioner i HIMS transportabla elektroniska förstoringskamera GoVision. Var god läs noga igenom denna manual innan du börjar använda din GoVision. Förvara även manualen på en plats där du kan komma åt den vid framtida behov. Användarmanualen innehåller även information om säkerhetsföreskrifter samt garanti. Om några uppdateringar av specifikationerna eller funktionerna i GoVision sker kommer även denna manual att uppdateras för att återspegla dessa. Ladda ner senaste manualen från 4

5 Upphovsrätt GoVision-produkter samt immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt på dokumentation, skyddas av upphovsrättslagar där upphovsrätten tillhör JAWON Medical CO., LTD., och får ej användas utan uttrycklig tillåtelse från JAWON Medical CO., LTD. Denna användarmanual får ej kopieras i delar eller i sin helhet, utan tillåtelse. Upphovsrätt c2016 JAWON MEDICAL CO., LTD. Alla rättigheter förbehållna. 5

6 Säkerhetsföreskrifter För att din skydda personliga säkerhet och borga för korrekt användning av produkten samt för att undvika skador var god följ dessa säkerhetsföreskrifter. VARNING! För din säkerhet Misslyckande med att följa nedanstående säkerhetsföreskrifter kan medföra kritiska skador eller död. Försök inte att ta isär eller reparera enheten på egen hand. Endast auktoriserad reparationstekniker bör plocka isär eller reparera GoVision. Icke auktoriserad isärplockning eller reparation av GoVision upphäver garantin. Hantera GoVision varsamt eftersom den innehåller ömtåliga delar. Skador som uppkommer om enheten tappas eller utsätts för yttre våld innefattas inte av garantin. Undvik att utsätta GoVision för extrema temperaturer eller luftfuktighet. Använd inte GoVision i miljöer med temperaturer högre än 40 grader Celsius eller lägre än 10 grader Celsius. Anslut inte GoVision till någon elektronisk enhet som inte innefattas i denna manual. Använd inte onödig kraft för att justera kameran och kamera-armen. Installera enheten på en platt, jämn yta. Undanhåll GoVision samt dess tillbehör från småbarn och husdjur. 6

7 Säkerhetsanvisningar Oförmåga att följa säkerhetsföreskrifterna i denna manual kan resultera i personskada eller egendomskada. Använd inte vägguttag som sitter löst eller skadade strömsladdar. Rör inte vid enheten, strömanslutningen eller vägguttaget med blöta händer. Anslut inte fler enheter till samma vägguttag som GoVision. Dra eller böj inte i sladden för att flytta enheten. Använd endast den strömadapter som följer med produkten eller en strömadapter som följer de elektriska specifikationerna för produkten. Håll GoVision borta från lättantändliga vätskor. Konsultera alltid med leverantör innan en strömadapter annan än den som medföljer ska användas. 7

8 Produktinformation Förpackningens innehåll Försäkra dig om att följande delar medföljer i förpackningen. Om några delar saknas, var god kontakta din leverantör. Notera Innehållet kan skilja sig något då saker kan bytas ut utan förvarning för att höja produktkvalitén. 8

9 Nummer Namn GoVision Fjärrkontroll Strömadapter HDMI-kabel Hörlurar Snabbstartguide USB-minne X/Y-bord (tillbehör) 9

10 Fysisk beskrivning Använd lite tid för att bekanta dig med de olika delarna samt kontrollerna på GoVision. Framsidan Nummer Namn Vippknapp Närbildslins Bildskärm (olika varianter, vissa höj och sänkbara) Strömknapp Kamera-arm Kamera-anslutning Kamera 10

11 Baksidan Nummer Namn Hållare för fjärrkontroll Lås-spak Kontakt för fjärrkontroll Strömkontakt HDMI-kontakt USB-kontakt 11

12 Ställ in GoVision Starta 1. Anslut strömadaptern till strömkontakten på baksidan av enheten. 2. Anslut strömsladden till ett eluttag. Ställ in fjärrkontroll Anslut kabeln från fjärrkontrollen på baksidan av GoVision. Fjärrkontrollen är redo för användning. 12

13 Ansluta hörlurar Det kan vara användbart med hörlurar i bullriga miljöer eller när du inte vill störa omgivningen. Anslut hörlurarna till hörlursutgången till höger på övre kanten av fjärrkontrollen. 13

14 Grundläggande funktioner Ström PÅ / AV 1. Tryck ner och håll inne Strömknappen i mer än 3 sekunder. 2. Standby-skärmen visas och enheten startar. 3. Tryck ner Strömknappen i mer än 3 sekunder igen för att stänga av enheten. 14

15 Inställning av kameran 1. Placera lås-spaken i sin horisontella position. 2. Dra i kamera-armen för att justera höjden. 15

16 3. Placera åter lås-spaken i sin vertikala position. 4. Justera kameraplaceringen genom att rotera kameraarmen. 16

17 5. Du kan flytta kameran vänster, höger, upp och ner. Använda närbildsläget Använd närbildsläget för att läsa eller titta på saker nära kameran såsom fotografier eller tidningar. 1. Rotera kamera-armen så att kameran riktas mot framkanten av produkten. 17

18 2. Försäkra dig om att kameran är riktad nedåt. 3. Försäkra dig om att närbildslinsen är i stängt läge. 18

19 Använda avståndsläget Använd avståndsläget för att läsa eller titta på saker på större avstånd såsom svarta tavlan i ett klassrum. 1. Rotera kamera-armen så att kameran riktas mot bakkanten av enheten. 2. Vrid kameran så att den pekar mot objektet som ska undersökas. 19

20 3. Öppna närbildslinsen. Använda spegelläget Använd detta läge för att titta på dig själv vid till exempel sminkning. Notera Maximala avståndet för spegelläget är 45cm från kameran. Notera att bild från ett längre avstånd oftast blir ur fokus. 1. Rotera kameran så att den riktas mot framkanten av enheten. 20

21 2. Rikta kameran mot ditt ansikte Ställa in belysning Notera Den här inställningen finns endast i närbildsläget. LEDbelysningen stängs automatiskt av när man växlar till distansläget eller spegelläget. LED-belysning PÅ / AV 1. Tryck ner och håll inne mitten av Vippknappen i mer än 2 sekunder. 2. Varje tryckning på detta sätt slår på eller av LEDbelysningen. 21

22 Använda fjärrkontrollen Ordning Knapp Funktion Öka och minska förstoringen Justera färgläge Justera ljusstyrka/kontrast 4 Flytta upp, ner, vänster och höger 5 6 Välj FRYS 22

23 Aktivera OCR (teckenigenkänning) Filutforskare Meny, för att ställa in användarinställningar Läslinjer och gardiner 23

24 Avancerade funktioner Användarinställningar Du kan använda denna meny för att ställa in många funktioner i GoVision. Tryck på fjärrkontrollen för att öppna denna meny. Välj alternativ Knapp Funktioner 1 Aktivera det aktuella menyobjektet 2 Markera en kryssruta eller eller 1 Aktivera eller avsluta en meny 2 Justera värdet på den aktuella inställningen 1 Flytta mellan menyer och listobjekt 24

25 Menyalternativ Ordning Objekt 1 Ljus 2 Fokuslås 3 OCR-språk 4 Digital fotoram 5 Digital klocka 6 Avancerade inställningar Inställningar för färgläge Inställningar för markering Röstinställningar OCR-inställningar Språkinställningar Inställningar för digital fotoram Inställningar för digital klocka Inställningar för skärmsläckare Kamerafrekvens Mina inställningar Återställning Produktinformation 25

26 Skärmförstoring Öka och minska förstoringen Du kan justera skärmförstoringen i 68 steg. 1. Tryck för att öka förstoringen och för att minska den. 2. Den aktuella förstoringsnivån visas på skärmen. 26

27 Kontrollera aktuell läsposition 1. Tryck ner och håll inne samtidigt. 2. Dokumentet minskas till normarstorlek och din aktuella position markeras med ett plustecken [ + ]. 3. Släpp förstoringsknapparna för att återgå till din föregående position och förstoringsnivå. 27

28 Färgläge Notera Förutom att ändra färglägen kan du använda menyn för att definiera färglägen med önskad text- och bakgrundsfärg. Växla mellan de aktiva färglägena. För att ändra färgläge på den aktuella skärmen, tryck Ljusstyrka och kontrastjustering På grund av variationer i papperstyp, text-typ, textfärg samt bakgrundsfärg i dokument och böcker kan justering av ljusstyrka / kontrast i steg från 1 till 40 krävas för att kunna läsa dem. 1. Tryck på fjärrkontrollen. 28

29 2. För att öka ljusstyrkan / kontrasten, tryck. För att minska ljusstyrkan / kontrasten, tryck. 3. För att spara inställningen, tryck. Notera För att justera ljusstyrkan / kontrasten, tryck ner och håll inne samtidigt som trycks in eller på fjärrkontrollen. 29

30 Läslinjer och gardiner Denna inställning hjälper dig att fokusera på texten som du läser genom att minska det synliga området eller stryka under texten som läses upp. Använd på fjärrkontrollen för att växla mellan de tillgängliga lägena: [Horisontell läslinje], [Vertikal läslinje], [Horisontella gardiner] och [Vertikala gardiner]. Stillbild För att lättare kunna undersöka någonting mer noggrant är det möjligt att fånga en stillbild och spara den på en USB-enhet. Stillbild 1. Tryck, och den aktuella bilden fryses på skärmen, ett kameraljud hörs och en ikon dyker upp. 30

31 När bilden är frysen kan du justera förstoring eller färgläge precis som i live-vyn. För att återvända till live-vyn, tryck igen. Spara en stillbild 1. Anslut USB-kabeln till USB-porten på baksidan. 31

32 2. När bilden är frusen, tryck ner och håll inne i mer än 2 sekunder. 3. När meddelandet Spara foto klart visas och meddelas, är bilden sparad på USB-enheten. Notera Om USB-enheten inte är ansluten korrekt visas meddelandet "Misslyckades att spara fil" på skärmen. Bilden sparas på USB-enheten som /GoVision/Image/MMDDYYYYhhmm.png. OCR (teckenigenkänning) OCR låter dig läsa material med den inbyggda talsyntesen. 1. När ett dokument visas på skärmen, tryck. 2. Texten i dokumentet analyseras och börjar läsas upp. 3. Använd eller för att läsa nästa och föregående 32

33 mening, använd eller för att flytta styckesvis. 4. Tryck vid uppläsning för att pausa, tryck igen för att återuppta läsningen. 5. För att avsluta OCR-funktionen, tryck. Filutforskaren Du kan använda Filutforskaren för att visa sparade bilder, OCRresultat, videos eller text-baserade filer. Anslut USB 1. Anslut USB-enheten till USB-porten på baksidan av enheten. 33

34 2. Tryck på fjärrkontrollen. 3. Bilder, videos, dokument och mappar visas på skärmen. 4. Använd eller för att navigera till önskad fil och tryck. 5. För att stänga dokumentet, tryck. Inställningar för dokumentvisning Knapp Funktion Öka och minska förstoringen Ändra färgläge Tryck eller Navigera rad för rad Tryck eller 2 gånger i snabb följd Navigera sida för sida 34

35 Filformat som stöds Typ Dokument Bild Video(Codec) Undertexter Format MS Word 97~2014 (.doc,.docx,.dot,.dotx), HWP 97~3.0, 2002~2014 (.hwp), Text (.txt,.asc), Rich Text (.rtf) PNG, BMP, JPG(JPEG) H.263, H.264 AVC smi, srt Röstguide Du kan slå av/på, justera hastighet, volym och tonläge på guiderösten. 1. Tryck på fjärrkontrollen och välj [Avancerade alternativ]. 2. Välj [Röstinställningar], tryck sedan eller. 3. Välj [Guideröst], tryck sedan eller. 35

36 Fokuslås Om objekt rör sig i kameravy, t ex om du skriver under kameran, kan du behöver aktivera fokuslåset så att fokus inte försöker rätta sig efter din hand hela tiden. 4. Tryck på fjärrkontrollen. 5. Välj [Fokuslås], tryck sedan eller. 1. Låssymbolen visas på skärmen. 2. Stäng av Fokuslås, tryck eller. försvinner. 36

37 Tillägg Digital fotoram Du kan visa bilder från en USB-enhet på GoVisions bildskärm som ett bildspel. Notera Första gången du ansluter en USB-enhet till GoVision skapas en [GoVision] mapp automatiskt. Om mappen inte skapas, ta bort och återanslut USB-enheten. Bildspel på digital fotoram 1. Spara bilderna i mappen [Slide] i mappen [GoVision] på USB-enheten. 2. Anslut USB-enheten med bilderna till USB-porten på baksidan av enheten. 3. Tryck på fjärrkontrollen. 4. Välj [Digital Fotoram], tryck sedan eller. 5. Bilderna i mappen [GoVision] visas i följd på 37

38 bildskärmen. Notera Tryck och samtidigt för att starta och stoppa den digitala fotoramen. Digital klocka Det är enkelt att få reda på tiden via den digitala helskärmsklockan. Notera Tryck och samtidigt för att visa den digitala klockan på skärmen. Visa digital klocka 1. Tryck på fjärrkontrollen. 2. Välj [Digital Klocka], tryck sedan eller. 3. För att återvända till föregående skärm, tryck eller. 38

39 Skärmsläckare För att skydda skärmen på enheten bör du använda klockan eller digitala foton som skärmsläckare. 1. Tryck på fjärrkontrollen och välj [Avancerade alternativ]. 2. Välj [Inställningar för Skärmsläckare], tryck sedan eller. 3. Välj [Digital Klocka] eller [Digital Fotoram], tryck sedan eller. 4. Välj [Inställningar för timer], tryck sedan eller. 39

40 5. Välj [Skärmsläckare efter viss tid], tryck sedan eller. Notera För att aktivera skärmsläckaren, tryck samtidigt. Om du trycker på någon knapp på kameran eller fjärrkontrollen, eller om kameran upptäcker rörelser när skärmsläckaren är aktiv kommer skärmsläckaren att inaktiveras. Återställning Om någonting inte fungerar som det är tänkt eller om du har råkat ställa in något som du inte kan korrigera kan du återställa fabriksinställningarna. 1. Tryck på fjärrkontrollen och välj [Avancerade alternativ]. 40

41 2. Välj [Återställning], tryck sedan eller. 1. Välj [Ja], och tryck. 2. [Återställning klar] visas på skärmen när återställningen är färdig. Notera När GoVision är avstängd, håll nere mitten på Vippknappen och släpp Strömknappen. Håll ner Vippknappen tills enheten startar om, alla inställningar kommer att återställas till fabriksstandard. 41

42 GoVision som datorskärm Du kan använda HDMI-kabeln som medföljer för att ansluta Go Vision till en PC eller Mac och använda den som en datorskärm. 1. Anslut HDMI-kabeln till HDMI-porten på GoVision. 2. Anslut HDMI/DVI-adapter till datorns bildskärmsutgång. 42

43 3. När GoVision är igång, tryck snabbt på Strömknappen. 4. Datorbilden kommer nu att visas på GoVisionskärmen. Notera När GoVision är ansluten till en dator kommer skärmsläckaren inte att aktiveras även om ingen aktivitet sker under lång tid. För att ändra inställningen, tryck på på fjärrkontrollen. samtidigt Notera Om datorn endast har en DVI-port, använd HDMI/DVIadaptern. 43

44 Knappkombinationer Funktion Fjärrkontroll Huvudenhet Ström på Ström av Växling PC/Förstoringskamera - - Belysning På/Av - Öka/Minska förstoring tryck samtidigt på kort tryckning på Ändra färgläge kort tryckning på Snabb färgändring Ändra färgläge tryck ner och håll inne tryck samtidigt på tryck ner och håll inne Strömknappen i 3 sekunder tryck ner och håll inne Strömknappen i 3 sekunder tryck snabbt på strömknappen när enheten är igång tryck ner och håll inne mitten på Vippknappen kort tryckning med Vippknappen till vänster eller höger tryck ner och håll inne mitten på Vippknappen 9 Använda makeringar kort tryckning på 44

45 Ändra ljusstyrka /kontrast Autofokuslås Kontrollera aktuell läsposition Justera Volymen Frys bilden Spara fryst bild Aktivera OCR Spara OCR Justera markeringsposition Mediafilutforskaren OCRfilutforskaren Dokumentfilutforskaren Starta Filutforskaren tryck på kort tryckning på tryck ner och håll inne tryck samtidigt på tryck på kort tryckning på tryck ner och håll inne kort tryckning på Tryck ner och håll inne tryck samtidigt på tryck samtidigt på tryck samtidigt på kort tryckning på 23 Kontrollera tryck samtidigt på 45

46 Datum/Tid Aktivera Digital fotoram Starta och stoppa skärmläsaren Återställ tryck samtidigt på tryck samtidigt på tryck på Strömknappen samtidigt som mitten på Vippknapen hålls ner Notera Följande knappkombinationer är endast tillgängliga i livekamera-läget. 46

47 47

48

EXPLORE 5 HD 20151124

EXPLORE 5 HD 20151124 EXPLORE 5 HD 20151124 SNABBSTARTGUIDE 1. Anslut USB-laddningskabeln till strömadaptern. 2. Håll i explorē 5 så att skärmen riktas mot dig. Försäkra dig om att den taktila cirkeln på USB-laddningskabeln

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

E-BOT PRO del 1 20160506

E-BOT PRO del 1 20160506 E-BOT PRO del 1 20160506 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot PRO Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 2.5 Framsida på trådlös

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

ClearView + Version 120626

ClearView + Version 120626 ClearView + Version 120626 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grattis till din ClearView+... 3 2 Säkerhet och underhåll... 4 3 Beskrivning av ClearView +... 5 4 Handhavande... 7 5 Felsökning... 11 6 Garantivillkor...

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

CLEARVIEW C 20151112

CLEARVIEW C 20151112 CLEARVIEW C 20151112 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 1.1. Om denna manual... 4 2. ClearView C... 5 2.1. Vad finns i förpackningen?... 5 2.2. Lär känna din ClearView C... 6 2.3. Uppackning och

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

E-BOT del 1 20150120

E-BOT del 1 20150120 E-BOT del 1 20150120 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 3 Ställ in E-bot... 10 3.1 Fälla

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

E-BOT ADV del 1 20150120

E-BOT ADV del 1 20150120 E-BOT ADV del 1 20150120 2 Innehållsförteckning 1 Förpackningens innehåll... 6 2 E-bot ADV Överblick... 7 2.1 Helhet... 7 2.2 Baksidan... 8 2.3 Höger sida... 8 2.4 Framkant... 9 2.5 Framsida på trådlös

Läs mer

Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408

Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408 Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRATTIS TILL DIN CLEARVIEW+ 3 2 INSTALLATION AV FEATURE PACK 4 3 HANDHAVANDE 5 Feature Pack Advanced 5 Feature Pack Basic 8 Feature Pack

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

När ReadHear är installerat på din dator, startar du det genom att klicka på programmets ikon.

När ReadHear är installerat på din dator, startar du det genom att klicka på programmets ikon. ReadHear - lathund ReadHear är en programvara som kan användas när du vill läsa upp talböcker från MTMs katalog Legimus eller inlästa läromedel från Inläsningstjänst i Daisy-format. DAISY står för Digitalt

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING. jabra.se/speak810

BRUKSANVISNING. jabra.se/speak810 JABRA speak 810 BRUKSANVISNING jabra.se/speak810 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan

Approach. S3 Användarhandbok. Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Approach S3 Användarhandbok Maj 2012 190-01467-39_0B Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bruksanvisning SyncMaster S24C450DW S27C450D Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda. Innehållsförteckning

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL PV100D DOCKNINGSSTATION FÖR PV100 3.0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED JUMBO DISPLAY BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 1 Huvudfunktioner... 2 Vy Framsida / Baksida / Sida... 2 Användning

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual Intraoral kamera Installations- och användarmanual 1. Paketets innehåll... 1 1.1. Standardkonfiguration... 1 1.2. Trådlöst tillval... 1 2. Installation av drivrutin... 2 3. Installation av SuperCam...

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google och andra varumärken

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer